Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
06.02.2006 N 1/12-412
Головному
контрольно-ревізійному
управлінню України
Першому заступнику Голови
Стефанюку І.Б.

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
розглянув Ваш лист стосовно присвоєння вчених звань "приват-доцент
Академії", "приват-професор Академії", "доцент Академії",
"професор Академії" в Одеській національній морській академії.
Повідомляємо, що у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 31.12.2004 р. N 1791 ( 1791-2004-п ) "Про
затвердження Порядку присвоєння вчених знань професора і доцента",
статті 32 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та статті 26
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) вчені звання
професора і доцента присвоює та видає відповідні атестати
державного зразка Міністерство освіти і науки України.
Вищі навчальні заклади IV рівня акредитації мають додаткові
права, в т.ч. і на встановлення та присвоєння вчених звань
професора і доцента вищого навчального закладу. Конкретна назва
вчених звань вищого закладу освіти IV рівня акредитації (наприклад
професор або приват-професор, доцент або приват-доцент академії чи
університету) визначається статутом відповідного закладу освіти.
Порядок присвоювання таких звань також регулюється статутом або
окремим положенням закладу освіти, яке затверджує ректор. Права
науково-педагогічних працівників, яким надано вчене звання вищого
закладу освіти, діють тільки у цьому закладі.
З огляду на зазначене, Одеська національна морська академія
присвоювала науково-педагогічним працівникам академії вчені звання
вищого закладу освіти четвертого рівня акредитації, а саме
"приват-професор ОДМА", "приват-доцент ОДМА" до листопада
2002 року та "професора ОНМА", "доцент ОНМА" з листопада 2002 року
у відповідності до статті 46 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) та статутів ОДМА і ОНМА, затверджених МОН 02.12.97 р.
та 22.11.2002 р. відповідно.
МОН не впроваджувало нормативних документів щодо встановлення
і присвоєння вчених звань вищого навчального закладу, тому що таке
право згідно з законодавством надається навчальним закладам
IV рівня акредитації.
До цього часу існують певні неузгодженості між окремими
положеннями Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), у тому числі, це стосується статті 46 Закону
України "Про освіту" та статті 26 Закону України "Про вищу
освіту". Право встановлення і присвоєння вчених звань вищого
закладу освіти IV рівня акредитації надано багатьом вищим
навчальним закладам системи МОН та закріплене в їх статутах згідно
зі статтею 46 Закону України "Про освіту". Рішень щодо надання
таких повноважень окремим національним вищим навчальним закладам
Кабінетом Міністрів України не приймалось.
Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський