Документ v-412201-92, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.1998, підстава - v4158201-98

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 18-412 від 28.01.92
м.Київ
vd920128 vn18-412
Міністерства і відомства України,
державні концерни, корпорації,
консорціуми, об'єднання
Рада Міністрів Республіки Крим,
обласні, Київська і
Севастопольська міські державні
адміністрації
Фінансові управління Ради
Міністрів Республіки Крим,
обласних, Київської і
Севастопольської міських державних
адміністрацій
Державні податкові інспекції по
Республіці Крим, областях, містах
Києву і Севастополю

( Лист втратив чинність на підставі Листа Мінфіну
N 18-4158 ( v4158201-98 ) від 07.12.98 )
Про бухгалтерський облік
окремих господарських операцій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 25 ( z0052-93 ) від 07.05.93
N 128 ( z0273-95 ) від 25.07.95 )
Міністерство фінансів України повідомляє порядок
бухгалтерського обліку окремих господарських операцій на
підприємствах, в об'єднаннях і організаціях, який впроваджується
починаючи з 1992 року. 1. Нарахування заробітної плати працівникам по підвищених на
20-100 процентів тарифних ставках і посадових окладах, допомоги у
випадках звільнення громадян, виплат різниці між заробітками при
переведенні громадян у зв'язку із станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу, виплат по додатковій відпустці із
збереженням заробітної плати, щорічної одноразової винагороди за
вислугу років, виплат по збереженню середньої заробітної плати при
звільненні у зв'язку з відселенням і компенсації за час вимушеного
простою, що проводяться відповідно до статей 20, 36, 39, 43, 45
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), і
відрахування на державне соціальне страхування з них підприємства
й організації відображають по дебету рахунку 96 "Цільове
фінансування і цільові надходження" та кредиту рахунку 70
"Розрахунки оплати праці" і 69 "Розрахунки по страхуванню". 2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 128 ( z0273-95 ) від 25.07.95 ) По окремому майну (об'єктах
виробничих та невиробничих основних фондів), зданому в оренду,
амортизаційні відрахування на повне відновлення проводяться
орендодавцем у загальновстановленому порядку щомісячно з
відображенням по дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки" і кредиту
рахунку 86 "Амортизаційний фонд". Суму нарахованої відповідно до
договору на оренду орендної плати орендодавці всіх форм власності
щомісячно відображають по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами" і кредиту рахунку 80 "Прибутки і
збитки". Орендодавці - господарські товариства, малі підприємства всіх
форм власності і спільні підприємства з іноземною участю
нарахування амортизації по такому майну щомісячно відображають по
дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 02 "Знос
(амортизація) майна". 3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 25 ( z0052-93 ) від 07.05.93 )
4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1991 року N 428-р втрати скляної тари при
транспортуванні в межах норм природних витрат за вирахуванням
вартості битого скла, витрати по збиранню, транспортуванню,
обробці скляної тари, а також суми, що сплачуються торговельним
організаціям понад заставні ціни на відшкодування витрат по
збиранню і зберіганню скляної тари та на виплату премії
працівникам торгівлі за збирання і здавання заставної тари,
промислові підприємства відносять у дебет рахунку 26
"Загальногосподарські витрати" (стаття "Інші витрати"). 5. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 1992 року: пункт 1 листа Міністерства фінансів УРСР від 27 червня
1991 року N 04-503 "Про облік коштів, пов'язаних з соціальним
захистом громадян, що постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи"; абзац перший пункту 53 Інструкції про порядок обчислення і
сплати податку на добавлену вартість, затвердженої Міністерством
фінансів України 27 грудня 1991 року N 1. 6. Абзаци п'ятий і шостий розділу 1 листа Міністерства
фінансів СРСР і Держкомстату СРСР від 11 квітня 1990 року N 21
В/8-03 "Вказівки про порядок відображення у бухгалтерському обліку
і звітності господарських операцій, пов'язаних з орендою майна"
на Україні не діють.
Заступник Міністра М.П.Петраченко
Начальник Відділу бухгалтерського
обліку і звітності В.М.Пархоменковгору