Щодо документів про вищу освіту з відзнакою
МОН України; Лист від 09.06.20101/9-401
Документ v-401290-10, втратив чинність, поточна редакція — Відкликання від 12.03.2011, підстава - v-169736-11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.06.2010  № 1/9-401


Керівникам вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації

{Лист відкликано на підставі Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-169 від 12.03.2011}

Щодо документів про вищу освіту з відзнакою

У зв'язку з надходженням до Міністерства освіти і науки звернень щодо видачі дипломів з відзнакою роз'яснюємо.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. № 65, та Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти від 02.06.93 р. № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.11.93 р. за № 173, випускникам вищих навчальних закладів, які виконали у повному обсязі освітньо-професійну програму молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра і успішно пройшли державну атестацію, видається державний документ про здобуту вищу освіту.

Відповідно до пункту 3.12.3.5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах документ про вищу освіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії).

Враховуючи зазначене, документ про вищу освіту з відзнакою після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра видається за результатами навчання за зазначеним освітньо-кваліфікаційним рівнем незалежно від результатів навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Міністр

Д.В. Табачниквгору