Щодо оплати праці
Мінпраці України; Лист, Витяг від 26.05.200318-349
Документ v-349203-03, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2003

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.05.2003 N 18-349
Щодо оплати праці
(Витяг)

Управління політики оплати праці розглянуло лист щодо надання
роз'яснення з питань оплати праці і в межах компетенції
повідомляє.
Стосовно правильності надання та оплати учбових відпусток, то
статтею 216 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) визначена
тривалість учбових відпусток у вищих навчальних закладах,
навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантури.
Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням на період
настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання
заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому, другому,
третьому та наступних курсах у вищих навчальних закладах,
надаються впродовж навчального року. Період з 1 січня по 31 грудня
вважається календарним, а не навчальним роком.
Статтею 23 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) чітко
визначено, що витрати пов'язані з оплатою відпусток, передбачених
статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 і 19 цього Закону, здійснюються
за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці або за
рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим
договором працівники.
Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним
договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку,
що залишається на підприємстві після сплати податків та інших
обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної
особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. Що
стосується проведення доплати за виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника та щодо правомірності застосування
норм постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р.
N 1145 ( v1145400-81 ). <...>
Законодавчого визначення суміщення професій, розширення зони
обслуговування та виконання обов'язків тимчасово відсутнього
працівника в Україні не існує, щодо цього необхідно керуватись
положеннями постанови Ради Міністрів СРСР "Про порядок і умови
суміщення професій (посад)" та інструкцією Держкомпраці, Мінфіну
СРСР і ВЦРПС щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від
4 грудня 1981 року N 1145 ( v1145400-81 ) "Про порядок і умови
суміщення професій (посад)".
Перелічені нормативні акти продовжують діяти на території
України відповідно до постанови Верховної Ради України від
12.09.91 р. N 1545-XII ( 1545-12 ) "Про порядок тимчасової дії на
території України деяких актів законодавства Союзу РСР" якою
встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства
України на території республіки застосовуються акти законодавства
Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за
умови, що вони не суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам
України.
На цій підставі постанова про порядок суміщення професій
(посад) ( v1145400-81 ) та інструкції ( v053-400-82 ) з її
застосування продовжують діяти в частині тих пунктів, які містять
загальні норми і принципи цієї форми роботи працівників:
визначення суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування і збільшення обсягу робіт, виконання обов'язків
тимчасово відсутнього працівника, а також перелік керівних
працівників підприємств, яким зазначені доплати не можуть
провадитись.
Заступник начальника
управління - начальник
відділу Л.Колеснікова-Гузеватавгору