Щодо визначення максимальної кількості місць на навчання за кошти державного бюджету
МОН України; Лист, Пропозиції, Форма типового документа [...] від 15.06.20161/9-310
Документ v-310729-16, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.06.2016  № 1/9-310


Керівникам вищих навчальних закладів,
які у 2016 році будуть здійснювати
прийом на навчання за кошти
державного бюджету на основі
повної загальної середньої освіти

Щодо визначення максимальної кількості місць на навчання за кошти державного бюджету

Новою редакцією Закону України "Про вищу освіту" передбачено впровадження адресності розміщення державного замовлення. З 1 січня 2016 року набрала чинності частина четверта статті 72 Закону, згідно з якою "державне замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та відповідними вищими навчальними закладами України, що в установленому порядку надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України". Це означає надання місць державного замовлення на конкурсній основі конкретним вступникам. Навчальні заклади отримують державне замовлення та відповідне фінансування разом з вступниками, які здобули такі місця з урахуванням пріоритетності їх заяв та можливостей ВНЗ. Реалізація даної законодавчої новації стала можливою завдяки успішній апробації в 2015 році комп'ютерного розподілу вступників.

Відповідно до законів без проведення конкурсу здійснюється розміщення державного замовлення у разі забезпечення оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, потреб Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань та правоохоронних органів, організація і порядок діяльності яких визначаються законом, служби цивільного захисту, а також в разі наявності у сфері управління державного замовника лише одного ліцензованого ВНЗ, який здійснює підготовку фахівців певного ступеня та спеціальності. Особливості розміщення державного замовлення за спеціальностями, за якими проводиться конкурс творчих та/або фізичних здібностей, мають бути заздалегідь визначеними МОН з урахуванням пропозицій відповідних державних замовників. Для цих випадків у поточному році зберігається традиційна модель розміщення державного замовлення, як і для заочної форми навчання у зв'язку з неузгодженістю термінів вступної компанії та для спеціальностей галузей знань 01 Освіта та 22 Охорона здоров'я з метою забезпечення регіональних потреб в умовах відпрацювання нової системи. У 2016 році формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра не проводиться у зв'язку з проведенням набору молодших спеціалістів на здобуття вищої освіти.

Реалізація адресності розміщення державного замовлення передбачена Умовами прийому, затвердженими наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1351/27796. Вступ за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 035 "Філологія", 275 "Транспортні технології" (за видами)) буде здійснюватись у формі широких конкурсів до всіх ВНЗ, які знаходяться у сфері управління одного державного замовника, а вступники братимуть в ньому участь за зареєстрованими в Єдиній державній електронній базі з питань освіти до конкретних ВНЗ заявами з урахуванням їх пріоритетності та конкурсних балів.

Для цього до 22 червня 2016 року приймальні комісії ВНЗ мають ухвалити рішення про визначення максимальних обсягів державного замовлення за освітнім рівнем бакалавра на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей (спеціалізацій), де буде реалізоване адресне розміщення державного замовлення, визначити квоти для окремих категорій вступників і подати їх державним замовникам за формою, що додається. Після погодження державним замовником (перевіряється коректність інформації з урахуванням нового переліку спеціальностей та наявність сформованого державного замовлення) електронна версія та сканована копія пропозицій подаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Р.В. ГребаДодаток 1
до листа МОН
15.06.2016  № 1/9-310

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання)Додаток 2
до листа МОН
15.06.2016  № 1/9-310

ПЕРЕЛІК
предметних спеціалізацій спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

014.02

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

014.03

Середня освіта (Історія)

014.04

Середня освіта (Математика)

014.05

Середня освіта (Біологія)

014.06

Середня освіта (Хімія)

014.07

Середня освіта (Географія)

014.08

Середня освіта (Фізика)

014.09

Середня освіта (Інформатика)

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.14

Середня освіта (Здоров'я людини)

ПЕРЕЛІК
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

015.01

Будівництво

015.02

Видавничо-поліграфічна справа

015.03

Гірництво

015.04

Деревообробка

015.05

Документознавство

015.06

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

015.07

Електротехніка та електромеханіка

015.08

Енергетика

015.09

Зварювання

015.10

Комп'ютерні технології

015.11

Машинобудування

015.12

Металургія

015.13

Метрологія, стандартизація та сертифікація

015.14

Нафтогазова справа

015.15

Охорона праці

015.16

Сфера обслуговування

015.17

Технологія виробів легкої промисловості

015.18

Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства

015.19

Товарознавство

015.20

Транспорт

015.21

Харчові технології

015.22

Хімічні технології

ПЕРЕЛІК
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

035.01

українська мова та література

035.02

кримськотатарська мова та література

035.03

слов'янські мови та літератури (переклад включно)

035.04

германські мови та літератури (переклад включно)

035.05

романські мови та літератури (переклад включно)

035.06

східні мови та літератури (переклад включно)

035.07

угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

035.08

класичні мови та літератури (переклад включно)

035.09

Фольклористика

035.10

прикладна лінгвістика

ПЕРЕЛІК
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

275.01

Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

275.02

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.04

Транспортні технології (на повітряному транспорті)

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору