Роз'яснення щодо форми N 10-ПІ
Фонд соцзахисту інвалідів, Мінпраці України; Лист від 07.11.200606ю-303/2028
Документ v-303317-06, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2006

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Л И С Т
07.11.2006 N 06ю-303/2028
Керуючим територіальним
відділенням

Роз'яснення щодо форми N 10-ПІ

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 )
підприємства, установи, організації, фізичні особи, які
використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати
робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі
спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати
інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним
законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію,
необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати
Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та
працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Згідно ч. 2 ст. 19 цього Закону ( 875-12 ), підприємства,
установи, організації, у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які
використовують найману працю, самостійно розраховують кількість
робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до
нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і
забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість
робочих місць округлюється до цілого значення.
Частиною 11 статті 19 зазначеного Закону ( 875-12 )
визначено, що керівники підприємств, установ, організацій, у тому
числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів,
фізичні особи, які використовують найману працю, у разі
незабезпечення виконання нормативів робочих місць для
працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту
інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
В зв'язку із затвердженням наказу Держкомстату N 286
( z1442-05 ) від 28.09.2005 з 1 січня 2006 року втратив чинність
наказ Мінстату від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ) "Про затвердження
Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в
народному господарстві України".
Враховуючи вищевикладене, підприємства, установи,
організації, у тому числі підприємства, організації громадських
організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману
працю, беруть форму звіту N 10-ПІ ( z1671-04 ) із офіційних
засобів масової інформації, заповнюють згідно вимог чинного
законодавства та надсилають до територіальних відділень Фонду.
Принагідно хотіли б зауважити, що Фондом розроблено проект
наказу Мінпраці "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми
N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування
інвалідів" з урахуванням змін у чинному законодавстві, який
надіслано на розгляд Мінпраці та Держкомстату.
В.о. директора Е.Скібінськийвгору