Документ v-249290-01, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2001

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 1/9-249 від 05.07.2001
Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки
обласних, Київської та
Севастопольської міських
державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки України рекомендує провести
перший урок 2001/2002 навчального року на тему "Моя Україна
десятиріччя як вільна, я з нею пов'язую долю свою" і надсилає
методичні рекомендації для використання в роботі.
Заступник Міністра В.О.Огнев'юк
Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 5 липня 2001 р. N 1/9-249
Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку "Моя Україна десятиріччя як вільна, я з нею пов'язую долю свою" в 2001/2002 навчальному році в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, присвяченого
10-й річниці незалежності України
24 серпня 2001 року український народ відзначає історичну
дату - 10-річчя незалежності України. Історія багатовікових державотворчих процесів України складна
і суперечлива. На всіх етапах становлення буття український народ
демонстрував високий національний дух і прагнення жити вільно і
незалежно, у мирі та злагоді з іншими народами. 24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР було затверджено Акт
проголошення незалежності України ( 1427-12 ). На Всеукраїнському
референдумі 1 грудня 1991 року близько 90,3 відсотка громадян
підтвердили віковічне прагнення українського народу будувати
незалежну державу. Першим Президентом незалежної України було
обрано Леоніда Макаровича Кравчука. В 1994 і 1999 роках впевнену
перемогу на президентських виборах здобув нинішній Президент -
Леонід Данилович Кучма. Під керівництвом Президента наша держава
долає спадщину тоталітарного минулого, вживає заходів для
становлення України як країни добробуту для всіх. Перший урок 2001/2002 навчального року рекомендуємо
присвятити 10-й річниці незалежності України. Головною метою першого уроку є: вивчення основних засад
демократичного та суспільного ладу, досягнень України за роки
незалежності; ознайомлення зі змістом понять, категорій: народ,
нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та
обов'язки; розвиток громадянських якостей особистості:
патріотизму, громадянської свідомості і самосвідомості,
відповідальності, гідності, мужності; осмислення учнями спільності
інтересів усіх етносів українського народу в розбудові України,
формування міжнаціональної толерантності і солідарності всіх її
громадян; формування особистої відповідальності кожного за долю
своєї держави та власного народу, усвідомлення школярами
необхідності розвитку духовної, фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;
виховання в учнів любові до Батьківщини, українського народу,
державної мови, розуміння того, що від сумлінної праці й навчання
кожного, від усвідомлення себе часткою українського народу
залежить майбутнє і сучасне нашої держави. Зміст, принципи, форми, методи та шляхи формування
громадянських якостей школярів закладено в Конституції України,
законодавчих актах, урядових документах. Тому, готуючись до уроку,
вчителю необхідно звернутись до таких міжнародних та державних
нормативно-правових актів: Загальна декларація прав людини ( 995_015 ) (затверджена і
проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року);
Декларація про права дитини ( 995_384 ) (проголошена Генеральною
Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року); Конвенція про права дитини
( 995_021 ) (схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989
року); Декларація про державний суверенітет України ( 55-12 )
(затверджена Постановою Верховної Ради України від 16 липня 1990
року); Акт проголошення незалежності України ( 1427-12 )
(затверджений Постановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991
року); Конституція України ( 254к/96-ВР ) від 28 червня 1996 року;
закони України "Про освіту" ( 1060-12 ) від 23 березня 1996 року,
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) від 10.02.98 р.
N 103/98-ВР, "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) від 13
травня 1999 року, "Про національні меншини в Україні" ( 2494-12 )
від 25 червня 1992 року, "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 )
від 28 жовтня 1989 року; Державна національна програма "Освіта.
Україна XXI століття" ( 896-93-п ) (затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року); Національна
програма патріотичного виховання населення, формування здорового
способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад
суспільства ( 1697-99-п ) (затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 15 вересня 1999 року); Концепція виховання
дітей і молоді в національній системі освіти (затверджена колегією
Міністерства освіти України 28 лютого 1996 року); Концепція
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української
державності (проект) (газета "Педагогічна освіта" N 6 (72),
червень 2000 року) та інші. Як правило, першому уроку передує урочиста загальношкільна
лінійка, присвячена 1 вересню - Дню знань. Осмислюючи слова
великого українського просвітителя Григорія Сковороди: "З усіх
скарбів знання - найкращий. Його не можна ні вкрасти, ні згубити,
ні знищити" - варто наголосити, що кожний учень може зробити свій
внесок у становлення Української держави. Доцільно буде започаткувати конкурс "Мої знання і праця - для
тебе, Україно", номінації якого можна обговорити вже в цьому
навчальному році. Важливо, щоб переможцями такого конкурсу могли
стати не лише окремі учні, а й групи школярів, класи, вчителі. Рекомендуємо керівникам загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів організувати тематичні
виставки художніх творів і творів мистецтва, присвячені видатним
сторінкам історії України. Форми і методи проведення першого уроку можуть бути
різноманітними, традиційними і нетрадиційними, варто обирати їх
відповідно до вікових особливостей учнів, рівня розвитку
учнівського колективу. Музичний супровід уроку, виконання Гімну України,
використання державної та національної символіки сприятимуть
створенню урочистої атмосфери на уроці. Вчителю варто звернути
увагу на додаткове святкове оформлення класної кімнати, залучити
до роботи учнів, батьків. Змістовно провести урок допоможуть
запрошені гості: учасники історичних подій, політичні діячі,
письменники, знавці і шанувальники історії рідного краю, вчені. Урок можна розпочати з визначення досягнень Української
держави протягом десятиріччя незалежності: в політичній сфері -
прийняття Конституції України ( 254к/96-ВР ), проголошення
демократичних свобод, багатопартійність, республіканська форма
правління, приведення українського законодавства у відповідність
до норм міжнародного права, культурна автономія національних
меншин тощо; в соціально-економічній - багатоукладна економіка,
власна грошова одиниця, відродження приватної власності та
рівноправність усіх форм власності, приріст валового національного
продукту тощо; в культурно-освітній - перехід на нову структуру,
термін та зміст навчання, сприяння розвитку обдарованих дітей;
досягнення у суспільно-гуманітарній, природничо-математичній,
військово-технічній, медичній галузях сучасної української науки,
повернення забутих імен, відродження української літератури та
мистецтва, розвиток фізичної культури і спорту тощо. Вчителю необхідно наголосити, що сьогодні Україна стає
повноправним членом міжнародної спільноти. Вона визнана 168
країнами світу, з 167 державами має дипломатичні зв'язки.
Оголосивши світу свій без'ядерний, позаблоковий статус, наша
держава проводить багатовекторну зовнішню політику. За 10 років
незалежності зріс її авторитет на міжнародній арені. Під час уроку
слід звернути увагу учнів на вклад української діаспори у
розбудову України. Доцільно буде розповісти про аграрну реформу, відродження
приватної власності на землю, реформування колгоспів, розвиток
фермерських господарств, що дало змогу селянину нарешті відчути
себе повноправним власником та хазяїном землі. Розвиток
національної освіти передбачає приділити значну увагу створенню
умов для повноцінної освіти школярів у сільській місцевості. У ході уроку необхідно розглянути загальні засади
демократичного та суспільного ладу нашої держави, проголошені в
статті 1 Конституції України ( 254к/96-ВР ): "Україна є
незалежною, суверенною, демократичною, соціальною, правовою
державою". Важливо зазначити, що визначені Конституцією України
загальні засади демократичного суспільного ладу мають установчий,
програмний характер, тобто визначають перспективу державного і
суспільного розвитку. Виконання конституційних обов'язків,
наполеглива праця кожного українця над удосконаленням власних
громадянських якостей дадуть змогу досягти високої мети, яку
поставив український народ для створення такої держави. Перший урок в 1 - 4 класах має сприяти формуванню і
розвиткові уявлень про такі поняття і положення: "моя Батьківщина
- Україна", "рідний дім", "патріот і громадянин". Кожен учень
повинен ідентифікувати себе з народом України, усвідомити, що
успішне навчання в школі - це його громадянський обов'язок перед
суспільством і державою. У 2001/2002 навчальному році першокласниками стануть також
шестирічні діти. Важливо, щоб цей урок - урок-свято - запам'ятався
їм на все життя, сприяв знайомству та згуртуванню колективу. Молодші школярі вступають у широке коло суспільних відносин.
Поняття "батьківщина" має стати для них вищою духовною цінністю.
Урок доцільно провести у формі бесіди, гри, подорожі з
використанням матеріалів українського народознавства, художніх
творів, віршів про рідну землю. Вчителю важливо дати учням уявлення про Основний Закон
України - Конституцію ( 254к/96-ВР ), державну символіку (Герб,
Прапор, Гімн), звернути увагу на значущість цих символів в житті
всієї держави і кожного громадянина окремо. Використання наочності на першому уроці в початковій школі є
обов'язковим. Такими матеріалами можуть стати репродукції
краєвидів України, національне вбрання українців різних регіонів,
портрети відомих діячів історії, політики, культури, фотокартки
самих дітей, їхніх родин. Орієнтовні розробки конспектів першого уроку в початкових
класах буде подано в журналі "Початкова школа" (N 8, 2001 р.),
газеті "Початкова освіта" (липень - серпень 2001 р.). Обираючи форму уроку, педагогу базової школи доцільно
враховувати вікові особливості та рівень готовності класу
сприймати певні види роботи, надавати перевагу діалогічному, а не
монологічному способу спілкування, використовувати творчий
потенціал учнів. Інтелектуальні ігри, інші інтерактивні форми
роботи емоційно збагатять урок. Вступне слово вчителя може бути у формі бесіди-роздумів про
Батьківщину, значення її в житті кожної людини. Нехай учні
спробують висловитись, що є для кожного з них Україна, розкажуть
про неї вірші, заспівають пісень. Якщо в 5 - 7 класах можна
розповісти про відомих діячів історії, їхню роль у розбудові
Української держави, то у 8 - 9 класах школярі здатні дослідити з
допомогою вчителя етапи державотворення України. При цьому
доцільно використовувати різноманітні рольові ситуації, де учень
веде розповідь від першої особи як історичного діяча чи
мандрівника в часі. Вчителю необхідно ознайомити дітей з важливими і
основоположними документами України. Відповідно до вікових
особливостей учнів сформувати уявлення про Декларацію про
державний суверенітет України ( 55-12 ) як документ, в якому було
проголошено волевиявлення українського народу - будувати власну
суверенну державу; Акт проголошення незалежності України, який
десять років тому закріпив за Україною статус незалежної і
самостійної держави. Рекомендуємо визначити головні пріоритети
розвитку України, досягнення у внутрішній і зовнішній політиці. Підбиваючи підсумки першого уроку, варто підкреслити, що
кожний учень може зробити свій внесок у становлення нашої держави.
Виконувати конституційні обов'язки громадянина, наполегливо
вчитися, бути патріотом - це посильний подарунок до ювілею
України. Найважливішою ланкою національної системи освіти є виховання
свідомих громадян Української держави. Учнівська молодь сьогодні -
це майбутня національна еліта. У старшій школі та професійно-технічних навчальних закладах
на першому уроці завданням учителя є максимальне використання
потенціалу знань учнів, їхніх творчих здібностей та обдаровань. Дискусія, диспут, прес-конференція, "круглий стіл", прес-бій,
сократівська бесіда є найбільш поширеними формами уроків у старшій
школі, професійно-технічному навчальному закладі. Педагог повинен
звернути увагу на культуру спілкування, стимулювати розвиток
гуманних якостей учнів. Вони повинні чітко засвоїти, що кожен має
право висловити свою думку і бути почутим. У 10-ту річницю незалежності України першокурсники
професійно-технічних навчальних закладів повинні усвідомити, що
вони прийшли за набуттям знань і професійної майстерності, які
потребують активної участі в трудовій діяльності, розвитку
ініціативи та творчих здібностей у роботі, потреби працювати на
користь суспільства. Урок рекомендуємо розпочати коротким екскурсом в історію
українського державотворчого процесу, доцільним буде зосередити
увагу учнів на основоположних нормативно-правових актах, якими
проголошено і закріплено суверенітет і незалежність нашої держави,
розглянути загальні засади демократичного та суспільного ладу
України. У формуванні активної громадянської позиції, складової
громадянського виховання учнів, слухачів професійно-технічних
навчальних закладів важливу роль відіграє засвоєння
ідейно-політичних засад українського державотворення. Відповідно
до ст. 15 Конституції України ( 254к/96-ВР ) жодна ідеологія не
може бути визнана державою як обов'язкова, тому навчально-виховний
процес у навчальних закладах має бути звільнений від
ідейно-політичних догм. Жити в суспільстві й не стикатись з
політичними явищами і фактами просто неможливо. Очевидно, буде
правильніше зорієнтувати учнівську молодь в політичному розвитку
суспільства, ніж полишити ще незрілу особистість наодинці з
бурхливим потоком розвитку української політичної системи.
Вивчення засад демократичного і суспільного ладу - це не
політизація навчання і виховання, а формування громадянської
грамотності, свідомості і мислення. Завдання вчителя, вихователя,
майстра навчального виробництва - не нав'язуючи своєї позиції,
можливо, у формі учнівських дискусій, самостійного вирішення
проблемних питань окреслити для учнів орієнтири в політичній
палітрі України. На першому уроці рекомендуємо розглянути досягнення України
за 10 років незалежності в різних сферах життя. Реалізувати виклад
такого матеріалу допоможе творча ініціатива самих учнів, які
самостійно можуть оформити тематичні стенди. Можна організувати
виставку творчих робіт, їх конкурс у межах класу, школи. Вчителю,
вихователю, майстру виробничого навчання варто звернути увагу
учнів, що всі досягнення України - це результат праці як окремого
громадянина, так і всього українського народу. У цей день треба відзначити кращих учнів, ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСІВ, ОЛІМПІАД, СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ 10-Й РІЧНИЦІ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. У класі може бути група учнів, які під впливом засобів
масової інформації, антигромадських настроїв у сім'ї, суспільстві
спробують звинуватити незалежність України в її
соціально-економічних негараздах. Важливо, щоб кожний учень
отримав відповіді на запитання, які його хвилюють. Спробуйте
разом з ним виявити причини повільності реформ, визначити можливі
шляхи прискорення розвитку України в соціальній та економічній
сферах задля підвищення добробуту всього українського народу. Перший урок - це початок великої відповідальної роботи
педагогічного колективу з формування активної громадянської
позиції учнівської молоді. Від самовідданої наполегливої праці,
творчого натхнення, педагогічної культури і майстерності залежить
майбутнє кожного громадянина України.
"Освіта України", N 30, 25 липня 2001 р.вгору