Про здійснення державної атестації позашкільних навчальних закладів
МОН України; Лист, Рекомендації від 24.04.20171/9-221
Документ v-221729-17, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.04.2017  № 1/9-221


Департаментам (управлінням)
освіти і науки обласних,
Київської міської
державних адміністрацій

Про здійснення державної атестації позашкільних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки надсилає для використання в роботі рекомендації щодо організації та проведення державної атестації позашкільних навчальних закладів, підготовлені спільно з Державною інспекцією навчальних закладів України, громадськими організаціями, науковими та педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів у галузі позашкільної освіти з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів.

Просимо під час проведення атестації позашкільних навчальних закладів не збільшувати кількість звітних, інформаційних та інших матеріалів, обов'язковість подання яких не передбачена законодавством України.

Заступник Міністра

П. ХобзейДодаток
до листа МОН
24.04.2017  № 1/9-221

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації та проведення державної атестації позашкільних навчальних закладів

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, затверджено Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

Згідно із затвердженим Порядком головними завданнями державної атестації позашкільного навчального закладу є забезпечення надання якісної позашкільної освіти, надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються, здійснення контролю за діяльністю навчальних закладів.

Атестаційна комісія під час вивчення діяльності позашкільного навчального закладу може розглядати такі питання:

1) загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу;

2) відповідність документації вимогам законодавства;

3) створення умов для надання позашкільної освіти для дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;

4) забезпечення оптимальної управлінської діяльності;

5) організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників;

6) забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців (учнів, слухачів);

7) роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об'єднаннями.

Зокрема, під час вивчення стану документації позашкільного навчального закладу (далі - ПНЗ) звертається увага на дотримання вимог Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства від 23.08.2012 № 947), що дозволить зробити висновки про виконання закладом завдань, визначених законодавством у сфері позашкільної освіти, дотримання ним вимог нормативно-правових актів, відповідність діяльності ПНЗ статуту.

Визначаючи показники загального стану території, будівель і приміщень ПНЗ, береться до уваги дотримання санітарних правил та норм, тип забудови (типове приміщення, пристосоване, одна будівля, окремі споруди), тип власності (власні, орендовані), площу земельної ділянки, оформлення права на користування нею. Доцільно також звернути увагу на рівень технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчиків тощо. Висновки атестаційної комісії із зазначеного питання повинні стосуватися наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-виховного процесу та відповідності проектної потужності будівель і приміщень ПНЗ наявному контингентові вихованців (учнів, слухачів).

Вивчення фінансового забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу дасть змогу встановити стан фінансування закладу та відповідність ведення фінансової документації встановленим вимогам (для закладів з власною бухгалтерією), рівень залучення додаткових джерел фінансування, раціональність та ефективність використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів.

Особливу увагу слід звернути на результативність участі дітей та молоді в організаційно-масових заходах різних рівнів, якість їх організації, доступність до здобуття позашкільної освіти дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

Важливими показниками якості управлінської діяльності в ПНЗ є сформованість та дієвість роботи органів управління закладом (рада закладу, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада, учнівське самоврядування тощо), періодичність та результативність внутрішнього контролю, забезпечення виконання програм, використання в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, а також динаміка розвитку мережі гуртків, груп та інших творчих об'єднань (за останні 3 роки) з урахуванням статутних завдань і стану фінансування.

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників може вивчатися за такими критеріями: укомплектованість закладу педагогічними працівниками (у т. ч. сумісниками - за потреби), їх фаховий рівень; організація підвищення кваліфікації та атестації педагогів, її відповідність вимогам Типового положення про атестацію педагогічних працівників, заходи морального та матеріального стимулювання.

Про рівень забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців (учнів, слухачів) свідчитиме психологічний клімат в педагогічному та дитячому колективах, наявність у закладі посад практичного психолога, соціального педагога, дієвість і результативність їх роботи, а також використання інших засобів створення безпечного середовища.

Роль ПНЗ у житті громади можна визначити, розглянувши наявність позитивного/негативного іміджу закладу; системи роботи з батьками вихованців (учнів, слухачів); системи роботи з дитячим самоврядуванням; соціальне партнерство, співпрацю з дитячими, молодіжними, патріотичними громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування; наявність співпраці з навчальними закладами, науковими та іншими установами.

Органи управління освітою, на які покладається здійснення державної атестації позашкільного навчального закладу, мають враховувати статус, тип, профіль, специфіку, регіональні соціально-економічні умови та особливості, стартові можливості роботи цього закладу.

Ці рекомендації можуть використовуватись також для самооцінки діяльності позашкільних навчальних закладів.

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору