Про надання Фондом матеріального забезпечення застрахованим особам
Фонд втрати працездатності; Лист від 14.08.200904-06/Н-152з-198
Документ v-198598-09, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2009

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
14.08.2009 N 04-06/Н-152з-198

Про надання Фондом матеріального забезпечення
застрахованим особам

Пунктом 8 статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" від
18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ) (далі - Закон N 2240) визначено,
що страховий випадок це подія, з настанням якої виникає право
застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального
забезпечення або соціальних послуг за цим Законом.
Відповідно до статті 4 Закону N 2240 ( 2240-14 ) право на
отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, мають застраховані особи. Це право виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування
та день звільнення).
Статтею 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування" від
11.01.2001 р. N 2213 ( 2213-14 ) встановлено, що допомога по
тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується
застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності або до встановлення
медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності
незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати
працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Враховуючи, що чинним законодавством не передбачено обмежень
оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі смерті
застрахованої особи, допомога має надаватися за весь період
захворювання включно.
Заступник директора Т.В.Антоненковгору