Документ v-181598-10, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2010

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
01.02.2010 N 02-24-181
<...>

Про надання роз'яснення

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" від 11.01.2001 р. N 2213 ( 2213-14 ) та підпункту
3.1.2 пункту 3.1 Інструкції про порядок надходження, обліку та
витрачання коштів Фонду соціального страхування і тимчасової
втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від
26.06.2001 р. N 16 ( v0016503-01 ), розмір страхових внесків до
Фонду для застрахованих осіб визначається в залежності від розміру
місячної заробітної плати працівника по відношенню до прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
Згідно із Законом України "Про прожитковий мінімум" від
15.07.99 р. N 966 ( 966-14 ) прожитковий мінімум - це вартісна
величина достатнього для забезпечення нормального функціонування
організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів
харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та
послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і
культурних потреб особистості.
Відповідно до статті 46 Конституції України ( 254к/96-ВР )
(абзац 3) розмір прожиткового мінімуму встановлюється законом. На
даний час таким є чинний Закон України "Про встановлення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" від
20.10.2009 р. N 1646 ( 1646-17 ) , яким з 1 січня 2010 року
прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі
869 гривень. Пунктом 2 статті 3 "Прикінцеві положення" Закону
N 1646 Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету доручено при підготовці проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" врахувати розміри
прожиткового мінімуму, передбачені цим Законом.
Застосовувати цей розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб пропонується і Державною податковою
адміністрацію України в листах від 24.12.2009 р. N 28800/7/17-0217
( v2880225-09 ) та від 14.01.2010 р. N 160/6/17-0716
( v160_225-10 ).
Враховуючи зазначене, вважаємо, що для визначення розміру
страхового тарифу до Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності для застрахованих осіб з 1 січня 2010 року
має застосовуватися розмір прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, визначений статтею 1 Закону N 1646 ( 1646-17 ), а саме 869
гривень.
Заступник директора Т.В.Антоненковгору