Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 20.01.20143304-05/1785-12
Документ v-178731-14, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.01.2014  № 3304-05/1785-12


ДП "Хмельницька обласна служба
єдиного замовника"
вул. Театральна, 36, м. Хмельницький, 29000

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі робіт з будівництва будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області згідно з оголошенням № 132324 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 03.06.2013 № 43 (786), проведеної державним підприємством "Хмельницька обласна служба єдиного замовника" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 13.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.12.2013 № 3304-05/44033-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого, п'ятого та сьомого пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області (зі змінами), оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.05.2013 № 7 і від 31.05.2013 № 8. Зміни до документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 04.07.2013 № 13.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Згідно з частиною другою статті 16 Закону Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме: не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункту 3 розділу V) документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що на учасника-переможця процедури закупівлі покладаються витрати у сумі 20000,00 (двадцять тисяч) гривень на оплату послуг консультанта торгів, наданих Замовнику відповідно до укладеного між Замовником та консультантом торгів договору про надання юридичних послуг (договір на користь третьої особи відповідно до статті 636 Цивільного кодексу України). Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

При цьому частиною другою статті 22 Закону передбачено, зокрема, що документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Частиною третьою статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Так, встановлення в документації конкурсних торгів обов'язку щодо оплати юридично-консультаційних послуг учасником-переможцем торгів ставить учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може вплинути на ціну пропозицій конкурсних торгів, поданих учасниками під час здійснення Замовником відповідної процедури закупівлі, що не відповідає меті Закону та принципам за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону технічна специфікація документації конкурсних торгів не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Разом з цим додатком 4 "Технічне завдання" до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, крани кульові JIP WW д 25 фірми "Danfooss", крани фірми "Баллорекс", манометр MNR 100/4-1/2 фірми WATTS тощо.

Отже, технічна специфікація документації конкурсних торгів містить посилання на конкретні торгівельні марки, джерело походження предмета закупівлі без зазначення виразу "або еквівалент", що не відповідає пункту 3 частини другої статті 22 Закону.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.07.2013 № 10 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ТОВ "Поділля-Інвест Сіті"

14486517,20

2

ТОВ "Поділля Еко-буд"

14482600,40

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати інформаційну довідку про наявність необхідного обладнання, машин і механізмів, для виконання робіт, передбачених технічним завданням, відповідно до технології їх виконання. Цим пунктом документації конкурсних торгів Замовником також передбачено, що інформаційна довідка повинна містити назву, тип машини, механізму, устаткування, які будуть безпосередньо залучені до виконання робіт; нормативну потребу для виконання робіт згідно з розрахунками; стан; зазначення приналежності (власне, залучене: вказати у кого) з копіями підтверджуючих документів (техпаспортів, договорів оренди тощо).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" надано інформаційну довідку про наявність необхідного обладнання, машин та механізмів, згідно з якою зазначений учасник має: КАМАЗ 55111-15 КТА 25, автогрейдер ДЗ-180, каток ДУ-47, каток ДУ-54, апарат АСП-1600 M, нівелір FAL 20, ZYL-MMZ 45021, які залучені, а також власні перфоратор інтерскол, автомобіль LDV Convoy, риштування, перфоратор ПЗ-1200, бетонозмішувач, мікс-дрель.

Разом з тим технічна частина пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" містить, зокрема таблицю 2.1 "Розрахункову вартість експлуатації 1 машино-години машин", в якій зазначено використання пресу гідравлічного з електроприводом, шинотрубозгину з моторним приводом, тракторів на гусеничному ходу, потужністю до 59 і 79 кВТ, тракторів на пневмоколісному ходу, кранів на автомобільному ходу, бульдозерів тощо. При цьому вищезазначена довідка про наявність обладнання, машин та механізмів не містить інформації щодо наявності у ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" обладнання, машин та механізмів, зазначених у таблиці 2.1 "Розрахункову вартість експлуатації 1 машино-години машин".

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Поділля Еко-буд" надано інформаційну довідку про наявність необхідного обладнання, машин та механізмів для виконання робіт, передбачених технічним завданням відповідно до технології їх виконання (далі - Довідка), згідно з якою зазначений учасник має: автомобіль HAZ 330210, бетонозмішувач, нівелір Н-3 № 204, теодоліт Т-15 МКП № 4026, електродрель, перфоратор, болгарка, зварювальний апарат, балони газові, кисневий балон, різак газовий, візок (тачка), шліфувальна машина, плиткоріз, ліса клино-хомутові, дрель-шуруповерт, відбійний молоток, електролобзик.

Разом з тим технічна частина пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Поділля Еко-буд" містить, зокрема, таблицю 2.1 "Розрахункову вартість експлуатації 1 машино-години машин", в якій зазначено використання апарату піскоструменевого, пресу гідравлічного з електроприводом, шинотрубозгину з моторним приводом, тракторів на гусеничному ходу, потужністю до 59 і 79 кВТ, тракторів на пневмоколісному ходу, кранів на автомобільному ходу тощо. При цьому вищезазначена Довідка не містить інформації щодо наявності у ТОВ "Поділля Еко-буд" обладнання, машин та механізмів, зазначених у таблиці 2.1 "Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин".

Таким чином, ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" і ТОВ "Поділля Еко-буд" не надано підтвердження кваліфікаційного критерію "Наявність обладнання, матеріально-технічної бази" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Крім того, у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" і ТОВ "Поділля Еко-буд" не надано підтверджуючих документів щодо зазначених, як власне у довідках про наявність обладнання, машин та механізмів.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 18.07.2013 № 20 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" та ТОВ "Поділля Еко-буд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв ціни (70 балів питомої ваги), умови розрахунків (10 балів), досвід виконання аналогічних договорів (10 балів), строк виконання (10 балів), а також методики оцінки, зазначених у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 1 розділу V), визначено ТОВ "Поділля Еко-буд", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Згідно з пунктом 1 розділу V документації конкурсних торгів Замовником установлено, що за критерієм "Досвід виконання аналогічних договорів" (питома вага критерію 10 балів) оцінка здійснюється, зокрема, з урахуванням виконаних найбільшою кількістю договорів по будівельно-ремонтним роботам за 2010 - 2012 роки (згідно наданої довідки), що не відповідає вимозі підпункту 3 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів до документації конкурсних торгів Замовником, якою передбачено надання інформації щодо укладених договорів у 2011 - 2012 роках.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з будівництва будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу № 922;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано вимоги пункту 2 і 3 частини другої статті 22 Закону і частини третьої статті 22 Закону.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Поділля Еко-буд" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі, не відповідають законодавству у сфері державних закупівель.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю робіт від 06.08.2013 № 39, процедура закупівлі яких проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку




А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}



вгору