Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 17.01.20143304-05/1588-12
Документ v-158731-14, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.01.2014  № 3304-05/1588-12


Військовій частині 2161
вул. Федотова, 27, м. Сімферополь,
АР Крим, 95000

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти 2 (двох) комплектів обладнання спеціального призначення для постів технічного спостереження з встановленням однієї РЛС "Фуруно" та послуги з його встановлення та повного підключення (оголошення № 170582 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.09.2013 № 75 (818)), проведеної Військовою частиною 2161 (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 07.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 07.11.2013 № 3304-05/39135-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю 2 (двох) комплектів обладнання спеціального призначення для постів технічного спостереження з встановленням однієї РЛС "Фуруно" та послуги з його встановлення та повного підключення (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.09.2013 № 41 та від 12.09.2013 № 42 відповідно.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 2 та 7 частини першої статті 17 Закону, а саме Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

Відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цим вимогам, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Підпунктом 3 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" пункту 2 розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" встановлено, що документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника здійснюється згідно з Додатком № 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним іншим вимогам замовника" (далі - Додаток № 2) до документації конкурсних торгів.

Підпунктом 6.7 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону, учасник у складі комерційної частини своєї пропозиції надає копію довідки про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП.

Підпунктом 6.7 пункту 6 Додатка № 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним іншим вимогам замовника" (далі - пункт 6.7 пункту 6 Додатка № 2) передбачено, що учасники надають копію довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП), яка повинна бути посвідчена підписом керівника підприємства та завірена печаткою.

При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300 (далі - Порядок).

Вищезазначеними змінами до Порядку встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком.

Таким чином, пропонуємо при розроблені та затверджені замовниками документації конкурсних торгів враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку.

Зміни до документації конкурсних торгів затверджено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.09.2013 № 43 та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.10.2013 № 47 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Технології" (далі - ТОВ "А-Технології")

2199600,00

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОСС" (далі - ТОВ "КРОСС")

2099160,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у протоколі розкриття Замовника від 30.10.2013 № 47 не зазначено повного найменування юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо зокрема наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлі.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "КРОСС" надано протокол зборів засновників ТОВ "КРОСС" від 01.02.95 № 2 та наказ ТОВ "КРОСС" від 01.02.95 № 2, яким оформлено призначення Бондаренко В. П. на посаду директора ТОВ "КРОСС".

Згідно з пунктом 7.1 розділу 7 Статуту, затвердженого рішенням Зборів учасників від 04.11.2008 (далі - Статут), в Підприємстві створюються органи управління, зокрема вищий орган управління - Загальні збори учасників.

Відповідно до підпункту 7.3.6 пункту 7.3 розділу 7 Статуту до компетенції Зборів належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 1000000,00 гривень.

Цінова пропозиція ТОВ "КРОСС" становить 2099160,00 грн.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "КРОСС" відсутнє рішення Загальних зборів учасників, що підтверджує повноваження директора на укладення договору про закупівлю.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "КРОСС" Замовником не дотримано вимоги пункту 2 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 29 Закону у разі якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, є обов'язком замовника.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 11.11.2013 № 51 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "А-Технології" та ТОВ "КРОСС", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "КРОСС", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована (оголошення № 196699 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 14.11.2013 № 90 (833)).

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі 2 (двох) комплектів обладнання спеціального призначення для постів технічного спостереження з встановленням однієї РЛС "Фуруно" та послуги з його встановлення та повного підключення, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та зміни до Податкового кодексу України;

- протокол розкриття Замовника від 30.10.2013 № 47 не відповідає вимогам Форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919.

2. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії (бездіяльність) Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі, не відповідають законодавству у сфері державних закупівель, а саме пункту 7 частини першої статті 17 Закону та пункту 4 розділу V документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю 2 (двох) комплектів обладнання спеціального призначення для постів технічного спостереження з встановленням однієї РЛС "Фуруно" та послуги з його встановлення та повного підключення, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим слід звернути увагу, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників, зокрема, вимогам, встановленим статтею 17 Закону згідно з законодавством. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів та встановлено уповноважений орган на їх видачу, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору