Стосовно питань списання безнадійного податкового боргу
Комітети Верховної Ради; Лист від 12.02.200706-10/10-118
Документ v-118450-07, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2007

             КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л И С Т
12.02.2007 N 06-10/10-118

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської діяльності розглянуто лист Державної податкової
адміністрації України від 11.12.2006 р. N 380/2/24-1110 щодо
питань списання безнадійного податкового боргу. За наслідками
розгляду повідомляємо таке.
Відповідно до статті 68 Закону України від 23.12.2004 р.
N 2285-IV ( 2285-15 ) "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
заборонено у 2005 році проводити реструктуризацію або списання
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками,
зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо
термінів її сплати; списання заборгованості суб'єктів
господарювання за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній
основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання,
визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня
2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були
задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, а також крім
випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).
Статтею 70 Закону України від 20.12.2005 р. N 3235-IV
( 3235-15 ) "Про Державний бюджет України на 2006 рік" передбачено
заборону на реструктуризацію або списання заборгованості
(недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами
(обов'язковими платежами), надання відстрочки термінів її сплати,
крім надання розстрочки протягом бюджетного року по заборгованості
(недоїмці) та випадків, визначених у Законі України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).
Слід також мати на увазі, що дія підпунктів "в" та "г"
підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами", які врегульовують питання списання
безнадійного податкового боргу, у тому числі пені, нарахованої на
такий податковий борг, а також штрафних санкцій щодо податкового
боргу юридичних та фізичних осіб, стосовно якого минув строк
позовної давності, встановлений цим Законом, та податкового боргу
юридичних або фізичних осіб, що виник внаслідок обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин), була зупинена на
2005 і 2006 роки вищезазначеними законами України про Державний
бюджет України на відповідні роки, а також зупинена на 2007 рік
відповідно до підпункту 9 пункту 3 розділу II "Прикінцеві
положення" Закону України від 03.11.2006 р. N 398-V ( 398-16 )
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
оподаткування".
Частиною п'ятою статті 124 Конституції України ( 254к/96-ВР )
передбачено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і
є обов'язковими до виконання на всій території України.
Згідно з частиною другою статті 11 Закону України від
07.02.2002 р. 3018-III ( 3018-14 ) "Про судоустрій України" судові
рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання
усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими
організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території
України. Обов'язковість урахування (преюдиціальність) судових
рішень для інших судів, органів прокуратури, слідства, дізнання
визначається процесуальним законом.
Частиною другою статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
встановлено, що органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Голова Комітету П.Порошенковгору