Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 07.04.20143303-06/10487-12
Документ v-104731-14, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.04.2014  № 3303-06/10487-12


Українському державному підприємству
поштового зв'язку "Укрпошта"
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти електронного контрольно-касового реєстратора із внутрішнім модемом передачі даних (оголошення № 183403 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.10.2011 № 83 (826)), яка проведена УДППЗ "Укрпошта" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 28.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель від 28.11.2013 № 3303-06/42280-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю електронного контрольно-касового реєстратора із внутрішнім модемом передачі даних (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 11.10.2013 № 1.

Відповідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 20.11.2013 № 3 до документації конкурсних торгів було внесено зміни, та строк подачі пропозицій конкурсних торгів було перенесено на 28.11.2013.

Відповідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 28.11.2013 № 4 до документації конкурсних торгів було внесено зміни, та строк подачі пропозицій конкурсних торгів було перенесено на 09.12.2013.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що за цією документацією конкурсних торгів вимагається забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у вигляді застави. Учасники повинні перерахувати кошти у сумі 215000 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) на розрахунковий рахунок УДППЗ "Укрпошта", що має бути перераховане не пізніше ніж за 2 банківських дні до дати відкриття пропозицій конкурсних торгів.

Зазначене положення документації конкурсних торгів фактично штучно обмежує строк для подання пропозицій конкурсних торгів, який відповідно до абзацу першого частини третьої статті 21 Закону становить не менше 30 днів.

Також вказана вимога обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, що суперечить частині третій статті 22 Закону.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів від 09.12.2013 № 5 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Інфотакс Плюс"

21499982,64

2

ТОВ "Систем Груп Україна"

21279600,00

3

ПП "Ремсервіс-3"

21316608,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зокрема, зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб - учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 12.12.2013 № 6 було встановлено наявність арифметичної помилки у пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інфотакс Плюс". Учаснику листом від 12.12.2013 направлено запит щодо надання згоди на виправлення арифметичної помилки. Листом від 12.12.2013 № 155/1/17 ТОВ "Інфотакс Плюс" надало згоду на виправлення арифметичної помилки. Таким чином, остаточна ціна пропозиції конкурсних торгів становить 21244627,44 грн.

Крім того, пропозиція конкурсних торгів ПП "Ремсервіс-3" у зв'язку із невідповідністю умовами документації конкурсних торгів була відхилена на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до опису предмета закупівлі, наданого у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Систем Груп Україна", для участі у процедурі закупівлі було запропоновано електронний контрольно-касовий реєстратор із внутрішнім модемом передачі даних Datecs FP-T88 виробництва ДП "Компанія "ATLAS" (Україна).

Разом з цим на момент проведення розкриття та оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідна модель електронного контрольно-касового реєстратора відсутня у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Міндоходів і зборів України від 25.11.2013 № 704.

Пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються копією статуту, копією виписки з протоколу засновників або копію протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю на посадову особу учасника (додаток № 6 документації).

Відповідно до пункту 1 додатка № 8 документації конкурсних торгів зазначено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку у довільній формі із зазначенням, що Учасники (для юридичних осіб - особи, що уповноважені діяти від імені Учасника) не пропонують, не дають та не погоджуються дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Систем Груп Україна" надано довідку від 14.11.2013 № 02/01/77 відповідного змісту щодо директора учасника - Махницького С. А. та його представника - директора з розвитку Галушина Є. В., а також інформаційну довідку з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, від 18.11.2013 № 08-12783/6080 на зазначену особу.

Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Систем Груп Україна" не містить документів, підтверджуючих повноваження директора з розвитку ТОВ "Систем Груп Україна" Галушина Є. В., як це вимагалося вимогами пункту 1 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу 6 "Укладання договору про закупівлю" (далі - пункт 2 розділу 6) документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що істотні та основні умови договору, що обов'язково включаються до договору про закупівлю, зазначені у додатку № 5 до документації конкурсних торгів.

Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Систем Груп Україна" не містить згоди учасника з істотними умовами договору про закупівлю, визначеними додатком № 5 до документації конкурсних торгів замовника.

Відповідно до пункту 10 додатка № 8 до документації конкурсних торгів зазначено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону, а саме - учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію статуту або іншого установчого документу (завірену Учасником).

При цьому відповідно до інформації, зазначеної у пункті 5 статуту ТОВ "Інфотакс Плюс", довідці з ЄДРПОУ АА № 894307, виписці з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, основними видами діяльності учасника є видання журналів і періодичних видань, видавничі та фінансові консультаційні послуги.

Таким чином, на підставі наданих учасником - ТОВ "Інфотакс Плюс" документів у складі пропозиції конкурсних торгів в Замовника були підстави для прийняття рішення про відмову учаснику ТОВ "Інфотакс Плюс" та відхилення його пропозиції конкурсних торгів на підставі пункту 2 частини другої статті 17 Закону.

Відповідно до пункту 1 розділу "Замовник зазначає інші вимоги та документи, що підтверджують відповідність учасників таким вимогам" додатка № 8 до документації конкурсних торгів зазначено, що для підтвердження забезпечення обсягів поставки у визначені строки учасником має бути наданий офіційний лист від виробника продукції щодо забезпечення обсягів поставки у строк до 31.12.2013.

В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інфотакс Плюс" надано лист від 05.12.2013 № 0103 від компанії "Датекс ООД" (Болгарія), що відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів, ТОВ "Інфотакс Плюс" зазначена як виробник продукції, запропонованої для участі у торгах, відповідно до якого компанія "Датекс ООД" гарантує поставку у термін до 15.12.2013 3084 фіскальних принтерів FP-2000 в кількості 3084 штук та в термін до 25.12.2013 касових апаратів DP-25 в кількості 3115 штук.

Водночас відповідно до інформації, зазначеної у формі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інфотакс Плюс", згідно із додатком № 2 до документації конкурсних торгів для участі у торгах ним були запропоновані реєстратори контрольно-касові електронні "Екселіо FP-2000".

Таким чином, ТОВ "Інфотакс Плюс" не надано документального підтвердження інформації щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів іншим вимогам замовника, встановленим у пункті 1 розділу "Замовник зазначає інші вимоги та документи, що підтверджують відповідність учасників таким вимогам" додатка № 8 до документації конкурсних торгів у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Згідно з абзацом 2 пункту першого частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 12.12.2013 № 7 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інфотакс Плюс" та ТОВ "Систем Груп Україна", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Інфотакс Плюс", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі електронного контрольно-касового реєстратора із внутрішнім модемом передачі даних, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- документація конкурсних торгів замовника не відповідає вимогам частини третьої статті 21 та частині третій статті 22 Закону;

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919;

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Систем Груп Україна" не відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 та пункту 2 розділу 6 документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Інфотакс Плюс" не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 17, пункту 1 розділу "Замовник зазначає інші вимоги та документи, що підтверджують відповідність учасників таким вимогам" додатка № 8 документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

При здійсненні закупівель за державні кошти товарів, які підлягають обов'язковій державній реєстрації (ліцензуванню), зазначати в документації конкурсних торгів кваліфікаційні умови щодо проведення відповідної державної реєстрації таких товарів.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного  замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору