Документ z2176-12, действует, текущая редакция — Принятие от 06.12.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.01.2013. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

06.12.2012  № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2176/22488

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», пункту 14 Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) від 14 жовтня 2010 року № 204, та з метою приведення нормативно-правових актів правління Фонду у відповідність до Закону України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067 правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з переліком, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
06.12.2012  № 358

ПЕРЕЛІК
постанов правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що втрачають чинність

1. Постанова правління Фонду від 30 серпня 2007 року № 463 «Про затвердження форми договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації та форми довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, та сплату страхових внесків та/або сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до законодавства», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1099/14366.

2. Постанова правління Фонду від 24 квітня 2008 року № 44 «Про затвердження форми договору про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 травня 2008 року за № 431/15122.

3. Постанова правління Фонду від 16 жовтня 2008 року № 69 «Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2008 року за № 1077/15768.

4. Постанова правління Фонду від 20 травня 2010 року № 179 «Про внесення змін до форми договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації, затвердженої постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.08.2007 № 463», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 червня 2010 року за № 389/17684.

5. Постанова правління Фонду від 14 липня 2010 року № 183 «Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 липня 2010 року за № 579/17874.

6. Постанова правління Фонду від 14 жовтня 2010 року № 210 «Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за № 1083/18378.

7. Постанова правління Фонду від 16 грудня 2010 року № 222 «Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.08.2007 № 463», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 21/18759.

8. Постанова правління Фонду від 16 січня 2010 року № 223 «Про затвердження Змін до форми договору про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації, затвердженої постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.04.2008 № 44», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 22/18760.

9. Постанова правління Фонду від 19 травня 2011 року № 266 «Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08 червень 2011 року за № 693/19431.

10. Постанова правління Фонду від 19 травня 2011 року № 267 «Про проведення експерименту з фінансування оплачуваних громадських робіт у м. Одесі», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за № 752/19490.

11. Постанова правління Фонду від 22 березня 2012 року № 320 «Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за № 790/21103.

Начальник
юридичного управління
Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції
Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
Р. Матвієнковверх