Документ z1773-13, действует, текущая редакция — Редакция от 11.12.2015, основание - z1518-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2013  № 583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1773/24305

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 3 жовтня 2012 року № 597

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 597 від 03.10.2012, до якого вносились зміни}

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та пункту 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 року № 900 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 3 жовтня 2012 року № 597 "Про затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1745/22057, доповнити новими підпунктами такого змісту:

"1.4. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована.

1.5. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована.

1.6. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована.

1.7. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована.".

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підпрємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я великої рогатої худоби, усього голів
у тому числі корів
Худоба м'ясного напряму, усього голів
у тому числі корови м'ясного напряму
Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів
Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вироблено молока, центнерів
Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів
Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів
Вихід телят на 100 корів, голів
Собівартість 1 центнера молока, гривень
Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від скотарства, усього тис. гривень
Рівень рентабельності скотарства, %
Кількість створених робочих місць
Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року 

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я свиней, усього голів
у тому числі основних свиноматок
Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів
Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів
Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів
Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від свинарства, усього тис. гривень
Рівень рентабельності свинарства, %
Кількість створених робочих місць
Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року 

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я птиці всіх видів, усього тис. голів
у тому числі курей-несучок
курей-несучок м'ясних порід
Отримано яєць від однієї курки-несучки, штук
Вироблено яєць, тис. штук
Вирощено (у живій масі) птиці, тонн
Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, тонн
Проінкубовано яєць, тис. штук
Виведено здорового молодняку, тис. штук
Собівартість 1 тис. штук яєць, гривень
Собівартість 1 центнера приросту живої маси молодняку, гривень
Середня ціна реалізації 1 тис. штук яєць, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від птахівництва, усього тис. гривень
Рівень рентабельності птахівництва, %
Кількість створених робочих місць
Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року 

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Вироблено комбікормів, усього тонн
Потужність комбікормового заводу, тонн/доба
Собівартість виробництва однієї тонни комбікормів, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від виробництва комбікормів, усього тис. гривень
Рівень рентабельності виробництва комбікормів, %
Кількість створених робочих місць
Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетявверх