Карточка документа

Документы и файлы

Текст документа, 511 кб открыто сейчас d409421-3.htm / Текст для печати
Редакция от 27.01.2015, основание - v0047500-15
Редакции документа (5 редакций)
Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України
Положение
План балансових рахунків депозитарного обліку (згідно зі Стандартом депозитарного обліку № 1 "Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку", затвердженим рішенням правління Національного депозитарію України від 25 жовтня 2000 року № 25/1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2000 року за № 796/5017)
План
Перелік депозитарних проводок за операціями з цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України
Перечень
Договір про кореспондентські відносини
Договор, Форма типового документа, Образец
Сигнальный документ (ДОГОВІР) — f409421n780.doc / f409421n780.zip / Предварительный просмотр файла
Договір про обслуговування випусків цінних паперів
Договор, Форма типового документа, Образец
Сигнальный документ (ДОГОВІР) — f409421n777.doc / Предварительный просмотр файла
Депозитарний договір з депозитарними установами-банками
Договор, Форма типового документа, Образец
Сигнальный документ (ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР) — f409421n758.doc / Предварительный просмотр файла
Депозитарний договір із депозитарними установами-небанками
Договор, Форма типового документа, Образец
Сигнальный документ (ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР) — f409421n781.doc / Предварительный просмотр файла
Договір про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу
Договор, Форма типового документа, Образец
Сигнальный документ (ДОГОВІР) — f409421n760.doc / Предварительный просмотр файла
Договір про обслуговування клірингової установи/ Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Договор, Форма типового документа, Образец
Сигнальный документ (ДОГОВІР) — f409421n782.doc / Предварительный просмотр файла
Довідка про стан рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію/емітента/депозитарної установи
Форма типового документа, Справка
Сигнальный документ (ДОВІДКА) — f409421n783.doc / Предварительный просмотр файла
Довідка про операції з цінними паперами іноземного депозитарію/емітента/депозитарної установи
Форма типового документа, Справка
Сигнальный документ (ДОВІДКА) — f409421n784.doc / Предварительный просмотр файла
Інформація щодо кількості цінних паперів у розрізі випусків та належності цінних паперів відповідному типу власників
Форма типового документа, Информация
Інформація щодо кількості цінних паперів, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності цінних паперів відповідному типу власників
Форма типового документа, Информация
Електронне повідомлення
Сообщение, Форма типового документа
Сигнальный документ (ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ) — f409421n765.doc / Предварительный просмотр файла
Депозитарний баланс депозитарної установи
Форма типового документа
Сигнальный документ (ДЕПОЗИТАРНИЙ БАЛАНС) — f409421n785.doc / Предварительный просмотр файла
Виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента
Форма типового документа
Сигнальный документ (ВИПИСКА) — f409421n786.doc / Предварительный просмотр файла
Виписка про операції з цінними паперами депонента
Форма типового документа
Сигнальный документ (ВИПИСКА) — f409421n787.doc / Предварительный просмотр файла
Заява про укладання договорів для емітентів
Заявление, Форма типового документа
Сигнальный документ (ЗАЯВА) — f409421n769.doc / Предварительный просмотр файла
Електронне повідомлення
Сообщение, Форма типового документа
Сигнальный документ (ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ) — f409421n770.doc / Предварительный просмотр файла
Відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління Національного банку України від учасників розміщення ДЦП
Форма типового документа
Глобальний сертифікат випуску державних цінних паперів
Форма типового документа, Сертификат
Схема обслуговування Національним банком України договорів з ЦП з розміщення ЦП, що укладаються безпосередньо емітентом/андерайтером на позабіржовому ринку, та договорів кредитування під заставу ЦП, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати"
Схема
Сигнальный документ (СХЕМА) — f409421n771.doc / Предварительный просмотр файла
Схема обслуговування Національним банком України договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та з розміщення ЦП на біржовому ринку
Схема
Сигнальный документ (СХЕМА) — f409421n772.doc / Предварительный просмотр файла
Схема обслуговування Національним банком України виконання договорів застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну, а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати"
Схема
Сигнальный документ (СХЕМА) — f409421n773.doc / Предварительный просмотр файла
Електронний журнал розпоряджень
Форма типового документа, Журнал
Електронна відомість несквитованих розпоряджень
Форма типового документа
Електронна відомість затверджених розпоряджень
Форма типового документа
Електронний журнал операцій
Форма типового документа, Журнал
Електронна відомість про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання
Форма типового документа
Електронна відомість сквитованих розпоряджень/реєстр договорів
Форма типового документа
Електронний журнал повідомлень про перерахування коштів
Форма типового документа, Журнал
Термины в документе (24 термина)

История документа и редакции

Публикации документа

Класcификация документавверх