Документ z1631-04, действует, текущая редакция — Принятие от 14.12.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.01.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2004 N 188
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2004 р.
за N 1631/10230

Про внесення змін до нормативних актів
у сфері регулювання безпеки використання
та виробництва джерел іонізуючого
випромінювання

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України, затвердженого Указом Президента України
від 6 березня 2001 року N 155 ( 155/2001 ), з метою приведення
нормативних актів Держатомрегулювання України у відповідність до
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України
(щодо страхування персоналу ядерних установок)" ( 1971-15 )
Н А К А З У Ю:
1. У Вимогах до звіту про аналіз безпеки провадження
діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання,
затверджених наказом Держатомрегулювання України від 17.08.2001
N 62 ( z0774-01 ), зареєстрованих у Мін'юсті України 31.08.2001 за
N 774/5965, підпункт "ж" пункту 3.3.2 виключити, у зв'язку з цим
підпункт "з" уважати підпунктом "ж".
2. У Вимогах та умовах безпеки (ліцензійних умовах)
провадження діяльності з використання джерел іонізуючого
випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання України
від 02.12.2002 N 125 ( z0978-02 ), зареєстрованих у Мін'юсті
України 17.12.2002 за N 978/7266, абзац шостий пункту 2.2
виключити.
3. У Вимогах до звіту про аналіз безпеки провадження
діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання
( z0979-02 ), затверджених наказом Держатомрегулювання України від
02.12.2002 N 125 ( z0978-02 ), зареєстрованих у Мін'юсті України
17.12.2002 за N 979/7267, підпункт "є" пункту 3.3.2 виключити, у
зв'язку з цим підпункт "ж" уважати підпунктом "є".
4. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій
(Голубєв В.С.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний
термін після його видання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій
(Голубєв В.С.) забезпечити доведення до відома заінтересованих
організацій інформації про набрання чинності цим наказом і надання
роз'яснень щодо його застосування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Бикова В.О.
Голова В.В.Грищенковверх