Документ z1506-13, действует, текущая редакция — Принятие от 29.08.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.09.2013. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2013  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2013 р.
за № 1506/24038

Про затвердження форми заяви про внесення суб’єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Відповідно до статті 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» та підпунктів 28, 66 пункту 4 Положення про Міністерство промислової політики України, затвердженого Указом Президента України від 19 липня 2013 року № 389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму заяви про внесення суб’єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, що додається.

2. Заступнику Міністра промислової політики України - керівнику апарату Бойцун Н.Є. забезпечити:

1) у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства промислової політики України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Євдокименка М.М.

В.о. Міністра

О.Ф. Каленков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
29.08.2013  № 4

ЗАЯВА
про внесення суб’єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Перший заступник Міністра

М.М. Євдокименковверх