Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації
Приказ Министерства юстиции Украины; Порядок, Перечень, Информация, Образец, Описание от 11.11.20152268/5
Документ z1419-15, действует, текущая редакция — Редакция от 07.11.2018, основание - z0721-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2015  № 2268/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2015 р.
за № 1419/27864

Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1582/5 від 02.06.2016
№ 1657/5 від 10.06.2016
№ 908/5 від 20.03.2017
№ 3007/5 від 25.09.2017
№ 1180/5 від 16.04.2018
№ 2880/5 від 06.09.2018
№ 1827/5 від 12.06.2018}

Відповідно до підпунктів 73 та 74 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою забезпечення запровадження електронного сервісу проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

2) Порядок підготовки нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації.

2. Установити, що проставлення апостиля на документах, поданих до Міністерства юстиції України, до набрання чинності цим наказом, здійснюється відповідно до законодавства, що діяло на дату їх подання.

3. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 25 вересня 2012 року № 1418/5 «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1651/21963.

5. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.), Департаменту з питань нотаріату (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві забезпечити належне виконання цього наказу.

6. Адміністратору Електронного реєстру апостилів вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016}

7. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2015 № 2268/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2015 р.
за № 1419/27864

ПОРЯДОК
проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України (далі - проставлення апостиля) з метою реалізації Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472 (далі - Правила).

2. У цьому Порядку під терміном «територіальні органи Міністерства юстиції України» слід розуміти відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

3. Проставлення апостиля здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів (далі - Реєстр) в такому порядку:

1) прийняття документів, формування та реєстрація заяви;

2) розгляд документів, поданих для проставлення апостиля;

3) проставлення апостиля, відмова у його проставленні;

4) видача документів за результатом розгляду заяви.

4. Проставлення апостиля, відмова у його проставленні здійснюються державною мовою, крім випадку, передбаченого пунктом 6 розділу ІІІ цього Порядку.

5. Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

6. За надання послуг з проставлення апостиля справляється плата у розмірах, визначених законодавством.

ІІ. Прийняття документів

1. Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів, крім випадку проставлення апостиля на виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка з Єдиного державного реєстру).

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

Поштовим зв’язком може бути надіслана заява про проставлення апостиля виключно з-за кордону та для проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану. У разі коли заява про проставлення апостиля надійшла до Міністерства юстиції України, така заява направляється територіальному органу для її прийняття відповідно до цього Порядку.

Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля передається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яким сформовано таку виписку, до територіальних органів Міністерства юстиції України.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

2. Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.

Після проставляння підпису така заява реєструється у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації.

У разі коли заява про проставлення апостиля у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 цього розділу, надіслана поштовим зв’язком, посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує відповідну заяву та реєструє її у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється, а заява про проставлення апостиля, що надіслана поштовим зв’язком, долучається до такої заяви.

У разі коли у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 цього розділу, для проставлення апостиля передається виписка з Єдиного державного реєстру, посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує відповідну заяву та реєструє її у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

3. Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу, крім випадку, передбаченого абзацами другим та третім пункту 1 цього розділу, та подає:

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

У разі коли заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, документ про таку оплату не подається. У такому випадку заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною посадовою особою виготовляється копія та долучається до поданої заяви. У разі коли заява про проставлення апостиля у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 цього розділу, надіслана поштовим зв’язком, копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку.

У разі коли у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 цього розділу, для проставлення апостиля передається виписка з Єдиного державного реєстру та заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, виготовляється та передається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яким сформовано відповідну виписку.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

Заява формується та реєструється виключно за наявності документа про оплату послуги з проставлення апостиля, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту.

4. Для проставлення апостиля подаються окремі заяви для кожного виду документів, виданих органами юстиції, судами або оформлених нотаріусами України. Кількість таких документів, поданих разом із однією заявою, не обмежується.

У такому разі оплата послуги з проставлення апостиля здійснюється відповідно до кількості поданих разом із заявою документів.

5. Після реєстрації заяви посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

Відповідальність за відповідність електронних копій документів, поданих для проставлення апостиля, таким документам у паперовій формі покладається на посадову особу територіального органу Міністерства юстиції України, що здійснювала їх прийом.

6. За результатом прийняття заяви та документів, поданих для проставлення апостиля, заявнику в разі його особистого звернення до територіального органу Міністерства юстиції України видається відривна частина заяви, що містить відомості про номер заяви, дату її прийняття, кількість поданих документів, прізвище, ім’я та по батькові заявника і суму сплачених коштів за надання послуг з проставлення апостиля.

7. Заява з проставленим підписом заявника, документи, подані для проставлення апостиля, у паперовій формі, у тому числі документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, виготовлена посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України відповідно до цього Порядку, або у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 цього розділу, засвідчена в установленому законодавством порядку, або у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 цього розділу, виготовлена державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань залишаються у територіальному органі Міністерства юстиції України.

{Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

ІІІ. Розгляд документів

1. Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

2. Посадова особа Міністерства юстиції України з’ясовує:

чи підлягають подані документи проставленню апостиля;

справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.

3. Посадова особа Міністерства юстиції України повинна мати зразки підписів посадових осіб, від яких виходять чи можуть виходити офіційні документи, а також зразки відбитків печаток та/або штампів, які проставляються або можуть бути проставлені на відповідних документах.

4. Посадова особа Міністерства юстиції України звіряє справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах, з наявними у справах Міністерства юстиції України або Реєстрі зразками підписів, відбитків печаток та/або штампів.

5. У разі відсутності зразка відповідного підпису, відбитка печатки та/або штампа Міністерством юстиції України надсилається запит до відповідного органу, який у триденний строк надає запитувану інформацію адміністратору Реєстру та повідомляє Міністерство юстиції України. У разі необхідності здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, у випадку відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності Міністерством юстиції України надсилається запит до відповідного органу, який у триденний строк надає необхідну інформацію Міністерству юстиції України. У такому випадку апостиль може бути проставлений тільки після наявності відповідних зразків у Реєстрі, внесених його адміністратором, та/або після здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Про направлення запиту щодо отримання зразка відповідного підпису, відбитка печатки та/або штампа, здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також як наслідок продовження строку розгляду документів на проставлення апостиля до 20 робочих днів посадова особа Міністерства юстиції України інформує заявника, використовуючи його контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

6. За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного кваліфікованого електронного підпису та проставленням на документ кваліфікованої електронної печатки Міністерства юстиції України із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Реєстру.

{Абзац перший пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

Під штампом апостиля, сформованого у формі електронного документа, розміщується додаткова інформація відповідно до форми, визначеної у додатку 2 до цього Порядку, яка викладається українською, англійською та французькою мовами.

7. У проставленні апостиля посадова особа Міністерства юстиції України відмовляє виключно за наявності підстав, визначених Правилами, з обов’язковим зазначенням відповідної підстави у повідомленні про відмову.

IV. Видача документів

1. За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

2. Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України відповідно до Правил візуалізує на папері апостиль, сформований за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа, з обов’язковим проставленням у пункті 9 штампа апостиля печатки, зразок та опис якої визначено в додатку 3 до Порядку, або прикріпленням у цьому пункті марки апостиля, зразок та опис якої визначено в додатку 4 до Порядку.

У разі якщо візуалізація апостиля, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа, здійснюється на окремому аркуші, місце скріплення документа і аркуша з апостилем засвідчується підписом посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України та зазначеною у цьому пункті печаткою або на це місце прикріплюється марка апостиля.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016}

3. Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві, посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи, у тому числі передані державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 розділу ІІ цього Порядку.

Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

У разі коли заява про проставлення апостиля у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 розділу ІІ цього Порядку, надіслана поштовим зв’язком, документи, подані для проставлення апостиля, надсилаються поштовим зв’язком на поштову адресу заявника, зазначену ним у відповідній заяві або на поштовому конверті. У разі коли заява про проставлення апостиля надійшла від Міністерства юстиції України, документи, подані для проставлення апостиля, надсилаються поштовим зв’язком Міністерству юстиції України.

Про отримання документів з проставленим апостилем заявник або інша особа, передбачена абзацами першим та другим цього пункту, у разі його особистого звернення до територіального органу Міністерства юстиції України робить відмітку на відповідній заяві та проставляє власний підпис.

{Пункт 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

4. У разі виявлення помилки в апостилі заявник звертається до територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи для проставлення апостиля, з відповідною заявою, яка приймається у порядку, передбаченому для заяви про проставлення апостиля. До заяви додається документ з проставленим апостилем.

У разі підтвердження факту допущення помилки посадовою особою Міністерства юстиції України апостиль та запис про реєстрацію апостиля в Реєстрі анулюється.

Новий апостиль проставляється відповідно до цього Порядку без оплати послуг за його проставлення.

{Абзац третій пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016}

5. У разі відмови в проставленні апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру візуалізує на папері та видає заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві, повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля.

Повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданої такій особі заявником.

У разі коли заява про проставлення апостиля у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 розділу ІІ цього Порядку, надіслана поштовим зв’язком, повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля, надсилаються поштовим зв’язком на поштову адресу заявника, зазначену ним у відповідній заяві або на поштовому конверті. У разі коли заява про проставлення апостиля надійшла від Міністерства юстиції України, повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документ, поданий для проставлення апостиля, надсилаються поштовим зв’язком Міністерству юстиції України.

Про отримання повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документів, поданих для проставлення апостиля, заявник або інша особа, передбачена абзацами першим та другим цього пункту, у разі його особистого звернення до територіального органу Міністерства юстиції України робить відмітку на відповідній заяві та проставляє власний підпис.

У разі відмови у проставленні апостиля плата за надання послуг з проставлення апостиля не повертається.

6. Заява з проставленим підписом заявника, документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, виготовлена посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України відповідно до цього Порядку, або у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 розділу ІІ цього Порядку, засвідчена в установленому законодавством порядку, або у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 розділу ІІ цього Порядку, виготовлена державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зберігаються у територіальному органі Міністерства юстиції України відповідно до Правил.

{Пункт 6 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. ФеренсДодаток 1
до Порядку проставлення апостиля
на офіційних документах, що видаються
органами юстиції та судами,
а також на документах, що оформляються
нотаріусами України
(пункт 2 розділу І)
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
02.06.2016  № 1582/5)

ПЕРЕЛІК
відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України

Номер печатки

Найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Вінницька область

1

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

2

Барський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

3

Бершадський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

4

Жмеринський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

5

Калинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

6

Козятинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

7

Крижопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

8

Липовецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

9

Мурованокуриловецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

10

Немирівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

11

Оратівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

12

Хмільницький міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

13

Ямпільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

Волинська область

14

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Волинській області

15

Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

16

Горохівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

17

Камінь-Каширський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

18

Ківерцівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

19

Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

20

Локачинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

21

Луцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

22

Любешівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

23

Любомльський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

24

Маневицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

25

Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

26

Рожищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

27

Шацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

Дніпропетровська область

28

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

29

Апостолівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

30

Васильківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

31

Верхньодніпровський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

32

Вільногірський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

33

Дніпровський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

34

Жовтоводський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

35

Криничанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

36

Магдалинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

37

Марганецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

38

Межівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

39

Нікопольський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

40

Новомосковський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

41

Покровський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

42

П’ятихатський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

43

Павлоградський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

44

Першотравенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

45

Петриківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

46

Петропавлівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

47

Покровський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

48

Синельниківський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

49

Солонянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

50

Софіївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

51

Тернівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

52

Томаківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

53

Царичанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

54

Широківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

55

Південний районний у місті Кам’янське відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

56

Дніпровський районний у місті Кам’янське відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

57

Металургійний районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

58

Покровський районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

59

Центрально-Міський районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Донецька область

60

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

61

Великоновосілківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

62

Добропільський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

63

Дружківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

64

Костянтинівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

65

Лиманський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

66

Маріупольський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

67

Олександрівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

68

Слов’янський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Житомирська область

69

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

70

Бердичівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

71

Хорошівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

72

Житомирський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

{Позицію 73 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

74

Коростенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

75

Коростишівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

76

Малинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

77

Народицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

78

Новоград-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

79

Овруцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

80

Олевський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

81

Попільнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

82

Радомишльський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

83

Романівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

Закарпатська область

84

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

85

Берегівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

86

Великоберезнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

87

Виноградівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

88

Воловецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

89

Іршавський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

90

Міжгірський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

91

Мукачівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

92

Рахівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

93

Свалявський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

94

Тячівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Запорізька область

95

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

96

Бердянський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

97

Василівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

98

Веселівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

99

Вільнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

100

Енергодарський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

101

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Великобілозерському та Кам’янсько-Дніпровському районах Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

102

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Більмацькому та Розівському районах Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

103

Мелітопольський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

104

Новомиколаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

105

Оріхівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

106

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Пологівському та Чернігівському районах Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

107

Приазовський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

108

Приморський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

109

Токмацький міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

{Позицію 110 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

111

Якимівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

112

Олександрівський районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

113

Комунарський районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

114

Дніпровський районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Івано-Франківська область

115

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

116

Богородчанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

117

Болехівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

118

Верховинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

119

Галицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

120

Городенківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

121

Долинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

122

Івано-Франківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

123

Калуський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

124

Коломийський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

125

Косівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

126

Надвірнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

127

Рогатинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

128

Рожнятівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

129

Снятинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

130

Тисменицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

131

Тлумацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

132

Яремчанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

Київська область

133

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області

134

Баришівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

135

Білоцерківський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

136

Богуславський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

137

Бориспільський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

138

Васильківський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

139

Ірпінський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

140

Кагарлицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

141

Обухівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

142

Переяслав-Хмельницький міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

143

Тетіївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

Кіровоградська область

144

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

145

Бобринецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

146

Вільшанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

147

Добровеличківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

148

Долинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

149

Кропивницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

150

Фортечний  районний у місті Кропивницькому відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

151

Новгородківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

152

Новоархангельський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

153

Олександрійський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

154

Світловодський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

Львівська область

155

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

156

Бориславський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

157

Бродівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

158

Буський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

159

Городоцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

160

Дрогобицький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

161

Жидачівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

162

Жовківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

163

Золочівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

164

Кам’янка-Бузький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

165

Миколаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

166

Мостиський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

167

Новороздільський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

168

Перемишлянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

169

Пустомитівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

170

Радехівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

171

Самбірський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

172

Сколівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

173

Сокальський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

174

Старосамбірський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

175

Стрийський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

176

Стрийський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

177

Трускавецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

178

Турківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

179

Червоноградський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

180

Яворівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Луганська область

181

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області

182

Біловодський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

183

Кремінський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

184

Луганський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

185

Сватівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

186

Сєвєродонецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

187

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Миколаївська область

188

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

189

Арбузинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

190

Баштанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

191

Березанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

192

Березнегуватський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

193

Вознесенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

194

Врадіївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

195

Новобузький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

196

Новоодеський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

197

Очаківський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

198

Первомайський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

199

Снігурівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

200

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

Одеська область

201

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області

202

Арцизький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

203

Балтський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

204

Березівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

205

Білгород-Дністровський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

206

Біляївський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

207

Болградський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

208

Великомихайлівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

209

Іванівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

210

Ізмаїльський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

211

Чорноморський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

212

Кілійський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

213

Кодимський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

214

Лиманський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

215

Подільський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

216

Окнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

217

Ренійський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

218

Роздільнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

219

Суворовський районний у місті Одесі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

220

Татарбунарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

221

Захарівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

222

Ширяївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

223

Южненський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Полтавська область

224

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

225

Великобагачанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

226

Зіньківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

227

Горішньоплавнівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

228

Котелевський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

229

Кременчуцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

230

Лохвицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

231

Лубенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

232

Миргородський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

233

Новосанжарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

234

Семенівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

Рівненська область

235

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

236

Березнівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

237

Володимирецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

238

Дубенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

239

Дубровицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

240

Зарічненський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

241

Корецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

242

Костопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

243

Млинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

244

Острозький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

245

Радивилівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

246

Рокитнівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

247

Сарненський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Сумська область

248

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Сумській області

249

Білопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

250

Буринський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

251

Великописарівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

252

Глухівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

{Позицію 253 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

254

Конотопський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

{Позицію 255 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

256

Краснопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

257

Кролевецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

258

Лебединський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

{Позицію 259 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

260

Липоводолинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

261

Недригайлівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

262

Охтирський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

{Позицію 263 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

264

Путивльський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

265

Роменський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

{Позицію 266 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

267

Тростянецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

268

Шосткинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

{Позицію 269 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

270

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Ямпільському та Середино-Будському районах Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Тернопільська область

271

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

272

Бережанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

273

Борщівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

274

Бучацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

275

Заліщицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

276

Збаразький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

277

Зборівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

278

Козівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

279

Кременецький міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

280

Монастириський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

281

Підволочиський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

282

Теребовлянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

283

Тернопільський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

{Позицію 284 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3007/5 від 25.09.2017}

285

Чортківський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

286

Шумський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

Харківська область

287

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

288

Балаклійський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

289

Барвінківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

290

Богодухівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

291

Великобурлуцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

292

Вовчанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

293

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області

294

Зачепилівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

295

Зміївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

296

{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 908/5 від 20.03.2017}

297

Ізюмський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

298

Кегичівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

299

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Валківському та Коломацькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області

300

Красноградський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

301

Куп’янський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

302

Лозівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

303

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Харківському району та місту Люботину Головного територіального управління юстиції у Харківській області

304

Нововодолазький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

305

Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

306

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області

307

Шевченківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

Херсонська область

308

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

309

Білозерський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

310

Великоолександрівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

311

Верхньорогачицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

312

Генічеський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

313

Голопристанський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

314

Горностаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

315

Каланчацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

316

Каховський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

317

Нижньосірогозький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

318

Новотроїцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

319

Скадовський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

320

Херсонський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

321

Чаплинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

322

Дніпровський районний у місті Херсоні відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

323

Корабельний районний у місті Херсоні відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

324

Суворовський районний у місті Херсоні відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

Хмельницька область

325

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

326

Білогірський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

327

Віньковецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

328

Волочиський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

329

Городоцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

330

Дунаєвецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

331

Ізяславський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

332

Кам’янець-Подільський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

333

Красилівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

334

Летичівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

335

Нетішинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

336

Новоушицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

337

Полонський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

338

Славутський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

339

Старокостянтинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

340

Теофіпольський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

341

Шепетівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Черкаська область

342

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

343

Городищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

344

Драбівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

345

Жашківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

346

Звенигородський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

347

Золотоніський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

348

Канівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

{Позицію 349 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

350

Катеринопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

351

Корсунь-Шевченківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

352

Лисянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

353

Монастирищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

354

Смілянський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

355

Смілянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

356

Тальнівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

357

Уманський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

{Позицію 358 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

359

Христинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

360

Черкаський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

361

Черкаський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

362

Чигиринський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

363

Чорнобаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

364

Шполянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

{Позицію 365 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

{Позицію 366 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

Чернівецька область

367

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

368

Вижницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

369

Герцаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

370

Глибоцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

371

Заставнівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

372

Кельменецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

373

Новоселицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

374

Сокирянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

375

Сторожинецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

376

Хотинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

377

Чернівецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Чернігівська область

378

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

379

Бахмацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

380

Бобровицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

381

Борзнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

382

Городнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

383

Козелецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

384

Коропський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

385

Корюківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

386

Ніжинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

387

Новгород-Сіверський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

388

Прилуцький міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

389

Талалаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

390

Чернігівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Місто Київ

391

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві

392

Відділ державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у місті Києві

393

Центральний відділ державної реєстрації шлюбів Головного територіального управління юстиції у місті Києві

394

Голосіївський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

395

Дарницький районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

396

Деснянський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

397

Дніпровський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

398

Оболонський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

399

Печерський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

400

Подільський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

401

Святошинський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

402

Солом’янський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

403

Шевченківський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Вінницька область

404

Іллінецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

405

Ладижинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

406

Могилів-Подільський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

Волинська область

407

Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

408

Ратнівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

Житомирська область

409

Андрушівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

410

Баранівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

411

Брусилівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

412

Черняхівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

413

Чуднівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

Закарпатська область

414

Перечинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

415

Хустський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Івано-Франківська область

416

Калуський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

417

Коломийський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

Київська область

418

Броварський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

419

Фастівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

Кіровоградська область

420

Благовіщенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

421

Голованівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

422

Знам’янський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

423

Кіровоградський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

424

Маловисківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

425

Новомиргородський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

426

Петрівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

Одеська область

427

Київський районний у місті Одесі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

428

Овідіопольський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

429

Саратський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

430

Тарутинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Рівненська область

431

Вараський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

432

Рівненський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Харківська область

433

Харківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

Хмельницька область

434

Хмельницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

435

Чемеровецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

436

Ярмолинецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Черкаська область

437

Ватутінський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

438

Кам’янський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

439

Маньківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

Чернівецька область

440

Кіцманський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

441

Путильський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Чернігівська область

442

Варвинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

443

Ічнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

444

Куликівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

445

Менський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

446

Носівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

447

Ріпкинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

448

Семенівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

449

Сновський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

450

Сосницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

451

Чернігівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Вінницька область

452

Вінницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

453

Вінницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

454

Гайсинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

455

Жмеринський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

456

Літинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

{Позицію 457 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

458

Піщанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

459

Погребищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

460

Теплицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

461

Тиврівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

462

Томашпільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

463

Тростянецький міжрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

464

Тульчинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

{Позицію 465 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

{Позицію 466 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

{Позицію 467 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

468

Шаргородський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

Волинська область

{Позицію 469 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

470

Іваничівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

{Позицію 471 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

472

Старовижівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

473

Турійський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

Дніпропетровська область

474

Криворізький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

475

Павлоградський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

476

Юр’ївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

477

Амур-Нижньодніпровський районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

478

Індустріальний районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

479

Новокодацький районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

480

Самарський районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

481

Соборний районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

482

Центральний районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

483

Чечелівський районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

484

Шевченківський районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

485

Довгинцівський районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

486

Заводський районний у місті Кам’янське відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

487

Інгулецький районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

488

Саксаганський районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

489

Тернівський районний у місті Кривому Розі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Донецька область

490

Авдіївський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

491

Бахмутський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

492

Бахмутський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

493

Волноваський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

494

Вугледарський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

495

Добропільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

496

Докучаєвський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

497

Костянтинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

498

Краматорський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

499

Мангушський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

500

Мар’їнський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

501

Мирноградський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

502

Нікольський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

503

Новогродівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

504

Покровський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

505

Покровський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

506

Селидівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

507

Слов’янський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

508

Торецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

509

Кальміуський районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

510

Лівобережний районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

511

Приморський районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

512

Центральний районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Житомирська область

{Позицію 513 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

514

Ємільчинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

{Позицію 515 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

516

Лугинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

517

Любарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

{Позицію 518 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

519

Пулинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

520

Ружинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

Закарпатська область

521

Мукачівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

522

Ужгородський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

523

Ужгородський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Запорізька область

{Позицію 524 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

{Позицію 525 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

526

Гуляйпільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

527

Запорізький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

528

Запорізький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

{Позицію 529 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

530

Михайлівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

{Позицію 531 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

{Позицію 532 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

533

Вознесенівський районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

534

Заводський районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

535

Хортицький районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

536

Шевченківський районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Київська область

537

Березанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

538

Бородянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

539

Бучанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

540

Вишгородський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

541

Володарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

542

Згурівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

543

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Іванківському та Поліському районах Головного територіального управління юстиції у Київській області

544

Києво-Святошинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

545

Макарівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

546

Миронівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

{Позицію 547 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

548

Ржищівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

549

Рокитнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

550

Сквирський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

551

Славутицький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

552

Ставищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

553

Таращанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

554

Яготинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

Кіровоградська область

555

Гайворонський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

556

Компаніївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

557

Кропивницький міський відділ державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

558

Новоукраїнський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

559

Олександрівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

560

Онуфріївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

561

Устинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

Луганська область

562

Алчевський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

563

Антрацитівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

564

Білокуракинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

565

Довжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

566

Кадіївський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

567

Лисичанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

568

Марківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

569

Міловський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

570

Новоайдарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

571

Новопсковський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

572

Попаснянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

573

Рубіжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

574

Станично-Луганський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

575

Троїцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

576

Хрустальнинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Львівська область

577

Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

578

Дрогобицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

579

Самбірський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

580

Галицький районний у місті Львові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

581

Залізничний районний у місті Львові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

582

Личаківський районний у місті Львові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

583

Сихівський районний у місті Львові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

584

Франківський районний у місті Львові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

585

Шевченківський районний у місті Львові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Миколаївська область

586

Братський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

587

Веселинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

588

Доманівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

589

Єланецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

590

Вітовський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

591

Казанківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

592

Кривоозерський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

593

Миколаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

594

Миколаївський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

595

Вознесенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

596

Заводський районний у місті Миколаєві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

597

Інгульський районний у місті Миколаєві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

598

Корабельний районний у місті Миколаєві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

599

Первомайський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

600

Центральний районний у місті Миколаєві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

Одеська область

601

Ананьївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

602

Любашівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

603

Савранський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

604

Одеський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

605

Миколаївський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

606

Малиновський районний у місті Одесі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

607

Приморський районний у місті Одесі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Полтавська область

608

Гадяцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

609

Глобинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

610

Гребінківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

611

Диканський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

612

Карлівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

613

Кобеляцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

614

Козельщинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

615

Кременчуцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

{Позицію 616 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

617

Машівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

{Позицію 618 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2880/5 від 06.09.2018}

619

Оржицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

620

Пирятинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

621

Полтавський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

622

Решетилівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

623

Хорольський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

624

Чорнухинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

625

Чутівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

626

Шишацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

627

Київський районний у місті Полтаві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

628

Подільський районний у місті Полтаві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

629

Шевченківський районний у місті Полтаві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

Рівненська область

630

Гощанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

631

Демидівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

632

Здолбунівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

633

Рівненський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Сумська область

634

Сумський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

635

Зарічний районний у місті Суми відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

636

Ковпаківський районний у місті Суми відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Тернопільська область

637

Гусятинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

638

Лановецький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

639

Підгаєцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

Харківська область

640

Близнюківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

641

Борівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

642

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Індустріальному та Немишлянському районах у місті Харкові Головного територіального управління юстиції у Харківській області

643

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ’янському районах у місті Харкові Головного територіального управління юстиції у Харківській області

644

Краснокутський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

645

Сахновщинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

646

Московський районний у місті Харкові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

647

Новобаварський районний у місті Харкові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

648

Холодногірський районний у місті Харкові відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

Херсонська область

649

Бериславський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

650

Великолепетиський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

651

Високопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

652

Іванівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

653

Каховський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

654

Нововоронцовський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

655

Новокаховський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

656

Олешківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

Хмельницька область

657

Деражнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

658

Кам’янець-Подільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

659

Старосинявський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

660

Хмельницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Черкаська область

{Позицію 661 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1180/5 від 16.04.2018}

Чернівецька область

662

Новодністровський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Чернігівська область

663

Срібнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 908/5 від 20.03.2017, № 3007/5 від 25.09.2017, № 1180/5 від 16.04.2018, № 2880/5 від 06.09.2018}Додаток 2
до Порядку проставлення апостиля
на офіційних документах, що видаються
органами юстиції та судами,
а також на документах, що оформляються
нотаріусами України
(пункт 6 розділу IIІ)
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
02.06.2016  № 1582/5)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ,
що розміщується під штампом апостиля, сформованого у формі електронного документа

Проставлено кваліфіковану електронну печатку Міністерства юстиції України
Проставлено кваліфікований електронний підпис посадової особи Міністерства юстиції України та містить візуальне зображення зразка підпису цієї особи.
Для перевірки видачі апостиля див. [www.apostille.minjust.gov.ua].

Stamped by the Ministry of Justice of Ukraine with a qualified electronic stamp.
Signed by the official of the Ministry of Justice of Ukraine with a qualified electronic signature and accompanied by the image of his/her signature
To verify the issuance of this Apostille see [www.apostille.minjust.gov.ua].

Applique le sceau qualifie numerique par le Ministere de la Justice de l’Ukraine.
Signe qualifie et numeriquement par le fonctionnaire du Ministere de la Justice de l’Ukraine et accompagne de l’image de sa signature.
Cette Apostille peut etre verifiee a l’adresse suivante: [www.apostille.minjust.gov.ua].

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}Додаток 3
до Порядку проставлення апостиля
на офіційних документах, що видаються
органами юстиції та судами, а також
на документах, що оформляються
нотаріусами України
(пункт 2 розділу IV)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
печатки

Печатка має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.

По зовнішньому колу печатки зліва направо центровим способом розміщуються:

верхнім рядком - напис, що містить текст «Міністерство юстиції України» та текст «для проставлення апостиля». Складові цього напису розділяються семикутними зірочками;

нижнім рядком - номер, що відповідає нумерації відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, згідно з переліком відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України, який з обох боків виділено семикутними зірочками.

Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).

У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина ліній, що окантовують коло, - 0,1 мм).

Для підвищення захищеності коло заповнюється складним малюнком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Печатка виготовляється з гуми або поліуретану.

Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

{Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016}Додаток 4
до Порядку проставлення апостиля
на офіційних документах, що видаються
органами юстиції та судами,
а також на документах, що оформляються
нотаріусами України
(пункт 2 розділу IV)

ЗРАЗОК
марки апостиля

ОПИС
марки апостиля

Марка апостиля виготовляється на самоклеючому папері загальною щільністю 170 г/м-2, має саморуйнівні властивості, що не дозволяють відклеїти її цілою:

поверхневий шар - папір без оптичного відбілювача (що не має власної флуоресценції під дією УФ-світла);

клейовий шар - перманентний, призначений для наклеювання на паперові поверхні, попередньо задруковані офсетним чи цифровим друком;

нижній шар - силіконований папір.

Марка апостиля має загальну прямокутну форму розміром 38 х 33 мм по зовнішньому краю.

Марка апостиля виготовляється з використанням двох видів друку (офсетний та цифровий) та припресуванням напівпрозорої плівки із зображенням Державного Герба України та мікротексту, що покриває зону QR-коду.

У верхній частині марки апостиля зліва направо центровим способом розміщується напис «Міністерство юстиції України».

Кожна марка апостиля має індивідуальний QR-код з гіперпосиланням на веб-сайт Електронного реєстру апостилів.

У нижній частині марки апостиля під QR-кодом розміщуються тризначний номер.

Марка апостиля захищена фоновою гільйоширною сіткою, виконаною накладанням двох нерегулярних сіток та друком спеціальною захищеною фарбою, що має свічення під дією УФ-світла.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1582/5 від 02.06.2016}вверх