Документ z1289-18, действует, текущая редакция — Принятие от 06.09.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.12.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2018  № 974/36 о.д.


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2018 р.
за № 1289/32741

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07 липня 2004 року № 569/38

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07 липня 2004 року № 569/38 «Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 931/9530 (із змінами).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. та першого віце-президента Національної академії педагогічних наук Лугового В.І.

Міністр освіти і науки України

Л.М. Гриневич

Президент Національної
академії педагогічних
наук УкраїниВ.Г. Кремень

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниА. Рева

У. Супрунвверх