Документ z1247-07, действует, текущая редакция — Редакция от 06.05.2008, основание - z0369-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
03.09.2007 N 195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2007 р.
за N 1247/14514

Про затвердження Вимог до спеціалізованих
та експертних організацій, передбачених
постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 N 687
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до спеціалізованих та експертних
організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України
від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) (далі - Вимоги), що додаються.
2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення
державного нагляду Больману Г.О.: подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України; довести цей наказ до відома начальників територіальних
управлінь та експертно-технічних центрів Комітету.
3. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Комітету Суслова Г.М.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Бут
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань україни Ю.Мельников
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Іголкін
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Заступник Голови - Головний
державний інспектор з ядерної
та радіаційної безпеки України М.Х.Гашев
Заступник Голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики О.С.Шнипко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
03.09.2007 N 195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2007 р.
за N 1247/14514

ВИМОГИ
до спеціалізованих та експертних організацій,
передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 N 687
( 687-2004-п )

1. Загальні положення
1.1. Цей нормативно-правовий акт визначає вимоги щодо
визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи
з технічного огляду (крім первинного та позачергового, який
проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного
строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження,
спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного
характеру) та/або експертного обстеження устаткування підвищеної
небезпеки (далі - суб'єкти господарювання) незалежно від форм
власності, виду діяльності та господарювання.
1.2. Відповідність вимогам, що визначені цим
нормативно-правовим актом, перевіряється експертною організацією
шляхом проведення експертизи спроможності суб'єктів господарювання
забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі виконання
технічного огляду та/або експертного обстеження машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки (далі - устаткування), а також
посадовими особами Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі -
Держгірпромнагляд) або його територіальних органів під час
здійснення державного нагляду.
2. Загальні вимоги до суб'єктів господарювання,
які мають намір виконувати (виконують) роботи
з технічного огляду та/або експертного
обстеження устаткування підвищеної небезпеки
2.1. Правовий статус та організаційна структура суб'єктів
господарювання, які проводять або мають намір проводити технічний
огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні
забезпечувати незалежність дій та об'єктивність висновків,
підготовлених за підсумками технічних оглядів та/або експертних
обстежень.
2.2. Суб'єкт господарювання повинен: бути незалежним, тобто його діяльність не повинна бути
пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням,
володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в
експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням,
ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування,
технічний огляд або експертне обстеження якого він проводить, чи
аналогічного устаткування; одержати статус юридичної особи та мати належне
матеріально-технічне забезпечення, в тому числі приміщення, засоби
вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування, відповідно до заявлених напрямів діяльності або мати
довгостроковий договір (на строк дії дозволу Держгірпромнагляду)
на оренду приміщень та обладнання для проведення руйнівних
випробувань.
2.3. Якщо суб'єкт господарювання має намір проводити
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, а його
діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням,
придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в
експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним
обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи
заміною устаткування, він повинен створити необхідні умови для
проведення таких робіт фахівцями, які безпосередньо не беруть
участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні,
володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному
обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні
цього або аналогічного устаткування. { Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }

{ Пункт 2.4 розділу 2 вилучено на підставі Наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }

2.4. Суб'єкт господарювання повинен вжити заходів щодо
забезпечення незалежності винагороди фахівців, які проводять
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, від
результатів виконаних робіт.
2.5. Суб'єкт господарювання повинен мати можливість згідно з
законодавством забезпечити відповідні гарантії своєї
відповідальності у разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або
пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування. { Пункт 2.5 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }
2.6. Структура суб'єкта господарювання, склад його
працівників та їх кваліфікація повинні забезпечувати належний
рівень проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування відповідно до заявлених напрямів діяльності. При
цьому більшу частину обсягу експертних робіт мають виконувати
фахівці, робота для яких у цій організації є місцем постійної
роботи. { Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }
2.7. Керівник та технічний керівник суб'єкта господарювання
(підрозділу) повинні бути призначені з числа працівників, робота
для яких у цій організації є місцем постійної роботи. Керівник відповідає за організацію технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування. { Пункт 2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }
2.8. Керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинен з
числа фахівців, які працюють на постійних засадах, призначити
осіб, відповідальних за: формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці,
нормативних та організаційно-методичних документів з проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування; облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку
(атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та
допоміжного обладнання, стандартних зразків; зберігання результатів технічного огляду та/або експертного
обстеження устаткування; надання уповноваженій організації інформації про результати
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування; функціонування системи управління якістю робіт з технічного
огляду та/або експертного обстеження устаткування; забезпечення радіаційної безпеки, обліку і зберігання джерел
іонізуючого випромінювання (для експертних організацій). Допускається суміщення одним фахівцем функцій різних
відповідальних осіб за окремі ділянки роботи.
2.9. Для працівників суб'єкта господарювання повинні бути
розроблені посадові (робочі) інструкції, які визначають їх
завдання, права, обов'язки, відповідальність, а також
кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи).
2.10. Фахівці суб'єкта господарювання, які безпосередньо
будуть проводити технічний огляд та/або експертне обстеження
устаткування, повинні: бути атестовані в порядку, визначеному Держгірпромнаглядом; мати засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг та
взуття відповідно до законодавства; мати інструкції з охорони праці, які регламентують безпечне
проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування.
2.11. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: відповідність приміщень для проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження устаткування відповідно до
заявленого напряму діяльності чинним будівельним, пожежним,
санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та охорони
довкілля. Забезпечення надійності та безпечної експлуатації
приміщень повинно відповідати вимогам Правил обстежень, оцінки
технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд,
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України та Державного комітету України з
нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) від
27.11.97 N 32/288 ( z0423-98 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.07.98 за N 423/2863; створення фонду нормативно-правових актів з охорони праці,
нормативних та організаційно-методичних документів з проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування за
заявленими напрямами діяльності та системи його актуалізації; наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та
допоміжного обладнання, стандартних зразків, необхідних для
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування та повірки (атестації) їх у встановленому порядку; наявність погоджених у встановленому порядку переліків
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають повірці, а також системи контролю за своєчасністю
оновлення таких переліків; побудовану та впроваджену систему управління якістю, яка має
передбачати постійний контроль за якістю робіт з технічного огляду
та/або експертного обстеження устаткування, а також внутрішніх
перевірок; наявність системи контролю за своєчасністю повірки засобів
вимірювальної техніки, що використовуються під час проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а
також атестації випробувального та допоміжного обладнання; наявність системи реєстрації та зберігання заявок на
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування та матеріалів за результатами їх проведення; систему контролю за правильністю оформлення робочих журналів
оглядів та обстежень, а також актів, розрахунків, протоколів,
висновків експертизи за результатами проведених робіт тощо; порядок надання уповноваженій організації, що веде облік
даних про технічний стан устаткування відповідно до Порядку
ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 N 270 ( z1604-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за
N 1604/10203, інформації про результати технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування; систему обліку та розгляду претензій, спірних питань; систему нормування трудомісткості та визначення вартості
робіт з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування відповідно до чинних нормативних актів; дотримання вимог Правил техногенної безпеки у сфері
цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та
на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007
N 557 ( z1006-07 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
03.09.2007 за N 1006/14273. { Пункт 2.11 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 72 ( z0369-08 ) від
08.04.2008 }
2.12. Робочі місця фахівців, які проводять огляди та
випробування, на яких є шкідливі та небезпечні для здоров'я
фактори виробничого середовища, повинні бути атестовані відповідно
до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92
N 442 ( 442-92-п ). { Абзац перший пункту 2.12 розділу 2 в
редакції Наказу Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду N 72 ( z0369-08 ) від
08.04.2008 } Керівник суб'єкта господарювання повинен забезпечити
проведення медичних оглядів цих фахівців відповідно до Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.
2.13. Суб'єкт господарювання надає до експертної організації,
що проводить експертизу щодо спроможності суб'єктів господарювання
забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування
підвищеної небезпеки, такі документи: заяву довільної форми з зазначенням переліку напрямів
діяльності, визначених у додатку 1 до Порядку атестації фахівців,
які мають право проводити технічний огляд та/або експертне
обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого
наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 N 16 ( z0103-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за
N 103/13370; копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання; копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України; копію статуту (установчого документа) суб'єкта
господарювання; копії ліцензії на провадження будівельної діяльності (якщо
така проводиться), ліцензії Держатомрегулювання на впровадження
діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, у
разі застосування радіаційного методу контролю з використанням
джерел іонізуючого випромінювання (радіонуклідних та генеруючих),
дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної
небезпеки (за наявності); положення про підрозділ суб'єкта господарювання, який буде
проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження;
{ Абзац сьомий пункту 2.13 розділу 2 в редакції Наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 } технічний паспорт лабораторії, що буде проводити (проводить)
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування у складі
підрозділу (далі - Паспорт); настанову з якості суб'єкта господарювання (його підрозділу),
який проводить або буде проводити технічний огляд та/або експертне
обстеження (далі - Настанова з якості). Примірні зразки Положення про підрозділ, Паспорта, Настанови
з якості наведені в додатку до цих Вимог. { Абзац десятий пункту
2.13 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 } Копії документів, зазначених у абзацах третьому-шостому цього
пункту, мають бути засвідчені в установленому порядку.
3. Додаткові вимоги до суб'єктів
господарювання, які мають намір
проводити (проводять) технічний
огляд устаткування
Суб'єкт господарювання повинен мати в штаті фахівців, які
працюють на постійних засадах: не менше одного експерта технічного з промислової безпеки з
кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з
Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний
огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної
небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006
N 16 ( z0103-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
07.02.2007 за N 103/13370; не менше одного фахівця не нижче другого рівня кваліфікації з
візуально-оптичного методу контролю з кожного заявленого виду
устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців
неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці
від 06.05.97 N 118 ( z0374-97 ), зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 02.09.97 за N 374/2178.
4. Додаткові вимоги до суб'єктів
господарювання, які мають намір
проводити (проводять) експертне
обстеження устаткування
4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати: у штаті не менше двох експертів технічних з промислової
безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих
згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування
підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від
20.12.2006 N 16 ( z0103-07 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 07.02.2007 за N 103/13370, які працюють на
постійних засадах; у штаті не менше двох фахівців не нижче другого рівня
кваліфікації з кожного методу неруйнівного контролю, визначеного
нормативно-правовими актами з охорони праці та
організаційно-методичними документами, з кожного виду
устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців
неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці
від 06.05.97 N 118 ( z0374-97 ), зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 02.09.97 за N 374/2178, які працюють на постійних
засадах; власні випробувальні та/або діагностичні лабораторії для
проведення експертного обстеження устаткування. Для проведення
руйнівних випробувань допускається укладання відповідних договорів
з іншими організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на
проведення цих випробувань.
4.2. Суб'єкту господарювання, який має намір проводити
(проводить) експертне обстеження устаткування, що перебуває на
його балансі, допускається мати меншу кількість експертів
технічних з промислової безпеки та/або фахівців неруйнівного
контролю, ніж зазначено в пункті 4.1 цих Вимог. У такому разі він має підтвердити достатність заявленої
кількості експертів технічних з промислової безпеки та/або
фахівців неруйнівного контролю для проведення експертного
обстеження устаткування, що перебуває на його балансі. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.2 згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }
4.3. У разі залучення до проведення руйнівних випробувань
підрядних організацій суб'єкт господарювання повинен документально
підтвердити їх компетентність (наявність дозволу на проведення
руйнівних випробувань).
4.4. Суб'єкт господарювання повинен передбачити порядок
реєстрації та зберігання документів, які підтверджують
компетентність і відповідність підрядних організацій установленим
вимогам, а також вести реєстрацію всіх робіт, які виконуються
підрядними організаціями.
Начальник управління
науково-технічного
забезпечення державного
нагляду Г.Больман

Додаток
до пункту 2.13 Вимог
до спеціалізованих
та експертних організацій,
передбачених постановою
Кабінету Міністрів України
26.05.2004 N 687
( 687-2004-п )

Примірні зразки
Положення про підрозділ, Паспорта,
Настанови з якості

I. Положення про підрозділ
1. Положення про підрозділ може містити такі розділи:
Розділ I. Загальні положення
У цьому розділі наводяться відомості про: правовий статус суб'єкта господарювання та його
підпорядкованість; документи, керуючись якими суб'єкт господарювання здійснює
свою діяльність; порядок оплати робіт з технічного огляду та/або експертного
обстеження, що виконуються підрозділом, та порядок оплати праці
його фахівців (працівників); порядок матеріально-технічного, юридичного та фінансового
забезпечення підрозділу; наявність в підрозділі системи управління якістю виконання
робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження; наявність в підрозділі приміщень, засобів вимірювальної
техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних
зразків, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та
організаційно-методичних документів, які необхідні для виконання
робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно
до заявлених напрямів діяльності; порядок оформлення матеріалів за результатами робіт з
технічного огляду та/або експертного обстеження. відповідальність суб'єкта господарювання за діяльність
підрозділу у заявлених напрямах діяльності; розмежування відповідальності між керівництвом підрозділу і
адміністрацією суб'єкта господарювання за об'єктивність і
достовірність результатів технічного огляду та/або експертного
обстеження; невтручання адміністрації суб'єкта господарювання у поточну
діяльність підрозділу під час проведення технічного огляду та/або
експертного обстеження; процедуру засвідчення печаткою суб'єкта господарювання
підпису керівника підрозділу на документах за результатами робіт.
Розділ II. Роботи, що виконуються підрозділом
У цьому розділі зазначається перелік виконуваних підрозділом
робіт відповідно до заявлених напрямів діяльності та наводиться
посилання на відповідний розділ Паспорта.
Розділ III. Структура та склад підрозділу
У цьому розділі наводяться відомості про: організаційну структуру підрозділу суб'єкта господарювання; схеми управління та підпорядкованості; порядок призначення та звільнення керівництва; вимоги до фахівців (освіта, кваліфікація та досвід роботи в
заявленій галузі, відомості про атестацію, наявність посадових
інструкцій).
Розділ IV. Функції підрозділу
У цьому розділі наводяться функції, які виконує підрозділ
відповідно до заявлених напрямів діяльності.
Розділ V. Права підрозділу
У цьому розділі наводяться права підрозділу і його фахівців,
виходячи із заявлених напрямів діяльності, відповідно до
нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що
визначають правила проведення робіт з технічного огляду та/або
експертного обстеження.
Розділ VI. Обов'язки підрозділу
У цьому розділі наводяться обов'язки підрозділу відповідно до
нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що
визначають правила проведення цих робіт.
Розділ VII. Відповідальність підрозділу
У цьому розділі регламентується відповідальність керівництва
підрозділу і працівників цього підрозділу, що обумовлена функціями
підрозділу, у заявлених напрямах діяльності.
Розділ VIII. Взаємодія підрозділу
У цьому розділі визначається порядок взаємодії суб'єкта
господарювання з Держгірпромнаглядом, його територіальними
органами, уповноваженими організаціями та іншими підприємствами та
організаціями, а також підрозділу з іншими структурними
підрозділами суб'єкта господарювання. Положення про підрозділ може містити також іншу необхідну
інформацію. Інформацію про підрозділ наведену у Положенні, доцільно
викладати з посиланням на відповідні розділи Паспорта. Положення про підрозділ затверджується керівником суб'єкта
господарювання.
II. Паспорт
Паспорт може містити інформацію про: суб'єкт господарювання (його структурний підрозділ, який
проводить технічний огляд та/або експертне обстеження
устаткування); роботи, що виконуються; кадровий склад працівників, що виконують технічний огляд
та/або експертне обстеження устаткування; наявність приміщень та їх стан; наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та
допоміжного обладнання, стандартних зразків і їх стан; наявність необхідних нормативно-правових актів з охорони
праці; наявність нормативних та організаційно-методичних документів; наявність інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій
фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне
обстеження, а також іншу необхідну інформацію. Паспорт підписується керівником підрозділу та затверджується
керівником суб'єкта господарювання. Приклад форми Паспорта наведено нижче.
_________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ___________________
(назва суб'єкта
господарювання)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"____" ___________ 200___ р.
М.П.

ПАСПОРТ

_______________________________________________________
(назва лабораторії, що проводить технічний
огляд та/або експертне обстеження устаткування)
Загальні дані
Назва суб'єкта господарювання ___________________________________
Адреса суб'єкта господарювання __________________________________ _________________________________________________________________
Банківські реквізити ____________________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс ________________________
Керівник суб'єкта господарювання:
Посада __________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Телефон _________________________________________________________
Назва підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне
обстеження, ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Адреса підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне
обстеження, ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Керівник підрозділу, що проводить технічний огляд та/або
експертне обстеження:
Посада __________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Телефон _________________________________________________________
Загальна кількість робітників підрозділу, що проводить технічний
огляд та/або експертне обстеження, _______________________________
Відповідальний за фонд нормативно-правових актів з охорони праці,
нормативних та організаційно-методичних документів з проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження (далі - НД):
Посада _______________ Прізвище, ім'я, по батькові ______________
Наказ від ______________________ N _________________
Телефон _________________________________________________________
Відповідальний за облік, технічне обслуговування та метрологічне
перевіряння (атестацію) засобів вимірювальної техніки,
випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків:
Посада _______________ Прізвище, ім'я, по батькові ______________
Наказ від ______________________ N _________________
Телефон _________________________________________________________
Відповідальний за зберігання результатів технічного огляду та/або
експертного обстеження:
Посада _______________ Прізвище, ім'я, по батькові ______________
Наказ від ______________________ N _________________
Телефон _________________________________________________________
Відповідальний за надання уповноваженій організації інформації
про результати технічного огляду та/або експертного обстеження
устаткування:
Посада _______________ Прізвище, ім'я, по батькові ______________
Наказ від ______________________ N _________________
Телефон _________________________________________________________
*Відповідальний за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел
іонізуючого випромінювання:
Посада _______________ Прізвище, ім'я, по батькові ______________
*Санітарний паспорт від ______________ N _______________
*Ліцензія від ____________________ серія _______ N ______________
--------------- * У разі застосування радіаційного методу контролю.

Роботи, що проводяться
------------------------------------------------------------------ | Напрями діяльності | Позначення НД, що | Позначення НД на | | відповідно |визначають вимоги до | проведення | | до додатка 1 |устаткування (НПАОП, | технічного огляду | | НПАОП 0.00-6.08-07 | ДСТУ тощо) | та/або експертного | | | | обстеження | | | | (організаційно- | | | |методичні документи)| |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Назви НД наводяться відповідно до Інформації про
наявність НД, які визначають вимоги до устаткування, якому
проводиться технічний огляд та/або експертне обстеження, та методи
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність та стан засобів
вимірювальної техніки
(далі - ЗВТ)
------------------------------------------------------------------ |Назва та умовне |Характеристика | Основні |Дата наступної | | позначення ЗВТ | (параметр) | технічні | повірки | | | устаткування, |характеристики | | | | що | (діапазон | | | | визначається | вимірювань, | | | | (вимірюється) | похибка) | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність та стан випробувального
та допоміжного обладнання
------------------------------------------------------------------ | Назва та | Вид | Основні | Номер | Дата | | умовне |випробувань |характеристики|атестата та| наступної | | позначення | | | дата його | атестації | | обладнання | | | видачі | | |------------+------------+--------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність і стан стандартних
зразків (далі - СЗ)
------------------------------------------------------------------ |Призначення | Назва та | Назва | Номінальне | Дата | | СЗ | умовне | атестованої | значення та |наступної | | |позначення|характеристики| похибка |атестації | | | СЗ | | атестованої | | | | | |характеристики| | |------------+----------+--------------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність НД, які визначають вимоги
до устаткування, якому проводиться
технічний огляд та/або експертне
обстеження, та методи проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження
------------------------------------------------------------------ | Позначення НД | Назва НД | Наявність змін до НД | | | | (коли та ким внесено) | |--------------------+---------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. НД у таблиці наводяться за категоріями в такій
послідовності: нормативно-правові акти з охорони праці; стандарти:
міждержавні, державні, галузеві, науково-технічних та інженерних
товариств, спілок, підприємств, будівельні норми та правила,
технічні умови; методики, інструкції, рекомендації тощо в порядку
збільшення цифрових позначень. 2. Позначення та назва НД наводяться мовою, якою його видано,
а також українською мовою в круглих дужках.
ІНФОРМАЦІЯ
про інструкції з охорони праці
та посадові інструкції фахівців,
які проводять технічний огляд
та/або експертне обстеження
------------------------------------------------------------------ |Позначення інструкції |Назва інструкції |Ким та коли затверджена| | | | інструкція | |----------------------+-----------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
про фахівців, які проводять технічний
огляд та/або експертне обстеження
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище,|Освіта| Види | Стаж |Кваліфікація| Номер | Дата | Посадова |Примітка| | ім'я та | |устаткування,|роботи на | |посвідчення|останньої| інструкція | | | по | | яким |зазначених| | |атестації|(позначення)| | |батькові | | фахівець | роботах | | | | | | | | | проводить | | | | | | | | | | технічний | | | | | | | | | |огляд та/або | | | | | | | | | | експертне | | | | | | | | | | обстеження | | | | | | | |---------+------+-------------+----------+------------+-----------+---------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність приміщень та їх стан
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид | Кількість | Кліматичні |Освітленість| Рівень | Наявність |Кількість|Технічний| |робіт| приміщень,| умови в | на робочих |-------------------------| інженерних | робочих | стан | | | загальна | приміщеннях | місцях, лк |шуму,| вмісту | електро-| комунікацій та | місць | | | | площа та |(температура,| | dBA |шкідливих|магнітних|спеціалізованого| | | | | площа | град.С; | | |речовин у| завад | обладнання | | | | | кожного |вологість, %)| | | повітрі | | (вентиляція, | | | | |приміщення,| | | | робочої | | кондиціонер, | | | | | кв.м | | | | зони, % | | каналізація, | | | | | | | | | або | | заземлення | | | | | | | | | мг/куб.м| | тощо) | | | |-----+-----------+-------------+------------+-----+---------+---------+----------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. У колонках 3-7 вказуються (через косу риску)
нормативні та фактичні значення.
Керівник ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"____" _____________ 20 ___ р.
III. Настанова з якості
Настанова з якості, як правило, повинна містити опис системи
управління якістю суб'єкта господарювання чи його підрозділу під
час виконання робіт з технічного огляду та/або експертного
обстеження. Під час розробки Настанови з якості необхідно керуватись ДСТУ
ISO/TR 10013:2003 "Настанови з розробляння документації системи
управління якістю". Настанова з якості може містити такі розділи:
Розділ I. Зміст
У цьому розділі наводяться номер, назва розділу та номер
сторінки для кожного розділу.
Розділ II. Загальні положення
У цьому розділі наводяться: інформація про суб'єкта господарювання (підрозділ): назва, місце розташування, засоби зв'язку; сфера застосування Настанови з якості; посилання на конкретний стандарт системи управління якістю,
на якому базується система управління якістю суб'єкта
господарювання; додаткова інформація про напрями господарської діяльності,
відомості про керівних працівників суб'єкта господарювання
(прізвище, ім'я та по батькові, посада тощо); наявність дозвільних документів (дозвіл), атестат
акредитації, сертифікат, висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи; галузь діяльності.
Розділ III. Політика у сфері якості
У цьому розділі наводяться: наміри керівництва суб'єкта господарювання чи його підрозділу
стосовно НД, вимоги яких повинні забезпечуватись під час виконання
робіт; мета, яка формується на основі визначеної суб'єктом
господарювання політики у сфері якості; зобов'язання щодо постійного поліпшення результативності
системи управління якістю тощо.
Розділ IV. Нормативні посилання
У цьому розділі наводиться перелік нормативних документів, на
які є посилання у тексті Настанови з якості.
Розділ V. Терміни та визначення
У цьому розділі наводяться терміни, що застосовані в
Настанові з якості, та їх визначення (тлумачення).
Розділ VI. Структура суб'єкта господарювання (підрозділу)
У цьому розділі наводяться: відомості про юридичний статус, підлеглість, незалежність
суб'єкта господарювання (підрозділу); повноваження та відповідальність керівництва за здійснення
робіт відповідно до заявлених напрямів та мети; організаційна структура суб'єкта господарювання (підрозділу); порядок передачі повноважень; порядок призначення та надання повноважень одному з керівних
працівників щодо впровадження та підтримання процесів системи
управління якістю.
Розділ VII. Управління персоналом
У цьому розділі наводяться: визначення рівня компетентності персоналу; порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
персоналу; порядок внутрішньої атестації персоналу, у тому числі
періодичної перевірки знань та інструктажів з охорони праці та
промислової безпеки; порядок проведення медичного огляду персоналу; порядок реєстрування даних про освіту, кваліфікацію та досвід
персоналу; контролю підготовки та підвищення кваліфікації
персоналу; порядок призначення та надання повноважень особі, що є
відповідальною за забезпечення управлінням персоналом.
Розділ VIII. Нормативні та методичні документи
У цьому розділі наводяться: структура документів системи управління якістю; порядок розроблення, впровадження, ідентифікація,
актуалізація, анулювання тощо нормативних та методичних
документів.
Розділ IX. Управління засобами вимірювальної техніки,
випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками
У цьому розділі наводяться: порядок придбання, введення в експлуатацію, обліку
(ідентифікації), метрологічного забезпечення (атестація, повірка),
видачі в роботу, технічного обслуговування, зберігання,
консервації та утилізації; порядок контролю за виконанням та реєстрацією даних, що
отримані за результатами метрологічного забезпечення; порядок призначення особи, яка є відповідальною за
забезпечення управлінням засобами вимірювальної техніки,
випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками
та надання їй відповідних повноважень.
Розділ X. Умови проведення робіт з технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування
У цьому розділі наводяться: порядок забезпечення інфраструктурою (будівлі, виробничі
приміщення, оргтехніка тощо); порядок забезпечення безпечних і здорових умов праці через
впровадження відповідних профілактичних заходів, застосування
колективних та індивідуальних засобів захисту, попереджувальних та
заборонних плакатів, атестацію відповідних робочих місць; відомості про наявність засобів пожежогасіння та засобів для
надання першої долікарської допомоги.
Розділ XI. Порядок та методи проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження устаткування
У цьому розділі наводяться: порядок проведення технічного огляду та/або експертного
обстеження устаткування, що передбачає підготовку до роботи
(ознайомлення з об'єктом, документами), виконання робіт тощо; порядок призначення особи, яка є відповідальною за
забезпечення виконання робіт, та надання їй відповідних
повноважень.
Розділ XII. Оформлення матеріалів за результатами проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування
У цьому розділі наводяться: порядок оформлення, реєстрації, обліку, зберігання, захисту,
доступу, терміну зберігання та вилучення матеріалів за
результатами проведення технічного огляду та/або експертного
обстеження устаткування; порядок оформлення результатів виконання робіт (кількість
примірників, хто підписує та затверджує), реєстрації звітних
документів (висновків, протоколів тощо); порядок призначення особи, яка є відповідальною за збереження
матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування, та надання їй відповідних
повноважень.
Розділ XIII. Контроль, аналіз та поліпшення якості проведення
робіт
У цьому розділі наводяться: відомості щодо планування та проведення контролю якості
виконуваних робіт (оперативний, плановий тощо); порядок проведення внутрішнього аудиту системи управління
якістю (планування, проведення, протоколювання, усунення
зауважень, контроль виконання); порядок проведення аналізу та поліпшення (коригувальні та
запобіжні дії) системи управління якістю. У разі потреби Настанова з якості може регламентувати інші
аспекти діяльності суб'єкта господарювання, виходячи зі специфіки
робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження конкретних
видів устаткування. Настанова з якості затверджується керівником підрозділу.
Начальник управління
науково-технічного
забезпечення державного
нагляду Г.Больман
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 72 ( z0369-08 ) від 08.04.2008 }вверх