Документ z1191-07, действует, текущая редакция — Принятие от 02.10.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.10.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
02.10.2007 N 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1191/14458

Про внесення змін до Типового
положення про службу охорони праці

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та
відповідно до Положення про Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006
N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до Типового положення про службу охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125, такі
зміни:
1.1. пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Назви посад (професій) установлюються відповідно до
Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор
професій" ( vb375609-05 ), затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), а
кваліфікаційні вимоги - відповідно до розділу 1 "Професії
керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців"
Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 )".
2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.):
2.1. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
2.2. унести відповідні зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 );
2.3. розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
3. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Суслова Г.М.
Т.в.о. Голови Комітету Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:    
Заступник Голови Федерації
профспілок України  С.Я.Українець
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України  Ю.Мельников
Генеральний директор Федерації
роботадавців України В.О.Грищенко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України  О.Миколайчук
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України  М.Солдатенко
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи  В.Бут
Заступник Міністра
внутрішніх справ України  С.М.Копитов
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України  О.М.Ордавверх