Документ z1124-16, действует, текущая редакция — Принятие от 01.07.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.08.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

01.07.2016  № 1214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1124/29254

Про затвердження Порядку урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

Відповідно до статті 16 Закону України «Про теплопостачання», Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. о. Голови
Антимонопольного комітету УкраїниІ. НАСАЛИКЕ.Б. КРУГЛЯК


М. НІЖНІКЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
01.07.2016  № 1214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1124/29254

ПОРЯДОК
урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання при їх формуванні згідно з вимогами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі - Порядок формування тарифів), з метою дієвого стимулювання заходів щодо зменшення втрат теплової енергії в процесі її транспортування тепловими мережами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію НКРЕКП на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, та/або транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії (далі - ліцензіати).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - календарний рік, який передує плановому періоду;

плановий період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється розрахунок тарифів;

прогнозний період - строк, на який схвалена програма зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до рівня розрахункових (далі - Програма) та який дорівнює плановому періоду або перевищує його, але не більший граничного терміну реалізації схваленої Програми, який не повинен перевищувати 7 років;

Програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до рівня розрахункових, який містить зобов’язання ліцензіата щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до конкретних обсягів та рівнів за визначеними періодами шляхом реалізації відповідних заходів (зокрема з будівництва, реконструкції, модернізації, ремонту конкретних об’єктів, організаційних та інших заходів) та графік їх виконання;

розрахункові втрати теплової енергії в теплових мережах - обсяг теплової енергії, що втрачається при її транспортуванні тепловими мережами внаслідок витоку та охолодження теплоносія у тепловій мережі, який розраховується на плановий режим роботи за проектними показниками та паспортами технічно справної теплової мережі відповідно до міжгалузевих, галузевих методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат ресурсів, зокрема Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94), затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству 14 грудня 1993 року (визначається у гігакалоріях та відсотках від обсягу надходження теплової енергії до теплової мережі);

фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах - обсяг теплової енергії, що визначається як різниця між обсягом теплової енергії, що надійшла в теплову мережу, та обсягом відпуску теплової енергії з теплової мережі для власних господарських потреб ліцензіата та потреб споживачів теплової енергії (визначається у гігакалоріях та відсотках від обсягу надходження теплової енергії до теплової мережі).

II. Урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

Урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання здійснюється шляхом визначення в річному плані ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та подальшого використання в розрахунках тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на плановий період згідно з вимогами Порядку формування тарифів із визначенням та використанням в розрахунках тарифів відповідного показника «Втрати теплової енергії в теплових мережах» на рівні:

розрахункових втрат теплової енергії в теплових мережах на плановий період - ліцензіатам, які не мають перевищення або мають перевищення до 0,5 відсоткового пункту включно фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах за базовий період (у відсотках) від розрахункових втрат теплової енергії в теплових мережах на плановий період (у відсотках), та ліцензіатам, які мають таке перевищення понад 0,5 відсоткового пункту, але не схвалили в НКРЕКП Програму;

фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах за базовий період у відсотках, зменшених на 0,5 відсоткового пункту, - ліцензіатам, які мають перевищення від 0,5 до 10 відсоткових пунктів включно фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах за базовий період (у відсотках) від розрахункових втрат теплової енергії в теплових мережах на плановий період (у відсотках) та яким НКРЕКП схвалила Програму до початку прогнозного періоду;

розрахункових втрат теплової енергії в теплових мережах на плановий період у відсотках, збільшених на десять відсоткових пунктів, - ліцензіатам, які мають перевищення понад десять відсоткових пунктів фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах за базовий період (у відсотках) від розрахункових втрат теплової енергії в теплових мережах на плановий період (у відсотках) та яким НКРЕКП схвалила Програму до початку прогнозного періоду.

III. Розроблення та схвалення Програми

3.1. Програма виконується ліцензіатом за рахунок передбачених структурою тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання амортизації, витрат на ремонт та складової прибутку (що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності).

3.2. Програма складається з трьох розділів:

перший розділ Програми містить заходи, які виконуються за рахунок амортизації та складової частини прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності. Розділ має бути одночасно відповідною частиною інвестиційної програми ліцензіата та формуватись відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629 (далі - Порядок затвердження інвестиційних програм);

другий розділ Програми містить заходи, які виконуються за рахунок витрат на ремонт, закладених у собівартості теплової енергії, що передбачена структурою тарифів. Розділ має бути одночасно відповідною частиною плану ремонтних робіт ліцензіата, який враховується НКРЕКП при визначенні елемента собівартості «витрати на ремонт» у структурі тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з вимогами Порядку формування тарифів;

третій розділ Програми містить організаційні та інші заходи щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до рівня розрахункових, які не увійшли до першого та другого розділів Програми, зокрема, прийняття на баланс ліцензіата теплових мереж, на які у ліцензіата відсутні відповідні документи на право користування або володіння («безхазяйних»), удосконалення організаційної структури підприємства тощо.

3.3. Програма повинна містити за кожним окремим заходом щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах шляхом виконання передбачених Програмою заходів інвестиційної програми, плану ремонтних робіт, організаційних та інших заходів не лише вартість виконання цих заходів, а також і зобов'язання ліцензіата щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до конкретних обсягів та рівнів за визначеними періодами.

3.4. Обов’язковим додатком до Програми є зобов'язання ліцензіата щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до конкретних обсягів та рівнів за визначеними періодами за розділами Програми у розрізі заходів кожного розділу на прогнозний період (додаток 1).

3.5. Ліцензіат розробляє Програму відповідно до пунктів 3.2-3.4 цього розділу, погоджує її з органами місцевого самоврядування та подає НКРЕКП для схвалення у складі комплекту документів, передбаченого Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123 (далі - Процедура).

3.6. НКРЕКП у термін, визначений цим Порядком і Процедурою, для прийняття рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання приймає рішення про схвалення Програми або відмову у її схваленні для урахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

3.7. У разі невиконання пункту 3.5 цього розділу і Процедури Програма залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня подання Програми із зазначенням підстав залишення Програми без розгляду.

IV. Контроль за виконанням Програми ліцензіата

4.1. Контроль за виконанням ліцензіатом Програми здійснюється НКРЕКП за кожні 12 місяців дії Програми.

4.2. Для контролю за виконанням Програми ліцензіати подають до НКРЕКП за кожні 12 місяців дії Програми у строк до 25 числа місяця, наступного за вказаним звітним періодом, звіт про виконання ліцензіатом зобов'язань щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до конкретних обсягів та рівнів за визначеними періодами за розділами Програми у розрізі заходів кожного розділу за прогнозний період (додаток 2) у паперовому та електронному вигляді.

Звіт про виконання ліцензіатом зобов’язань має бути засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи ліцензіата, скріпленим печаткою (за наявності).

4.3. Крім того, контроль за виконанням Програми здійснюється НКРЕКП під час проведення перевірок ліцензійної діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.

4.4. У разі встановлення факту невиконання ліцензіатом передбачених Програмою зобов'язань щодо зниження порівняно з базовим періодом фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах у відсотках від надходження теплової енергії за сукупністю всіх теплових мереж ліцензіата до конкретних обсягів та рівнів за визначеними Програмою періодами НКРЕКП за власною ініціативою має право:

1) зменшити ліцензіату встановлені тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання відповідно до Порядку формування тарифів із визначенням та використанням в розрахунках тарифів відповідного показника «Втрати теплової енергії в теплових мережах» на рівні, зазначеному в абзаці другому розділу II цього Порядку;

2) зменшити ліцензіату встановлені тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання шляхом вилучення із річної суми інвестиційної складової прибутку, передбаченої структурою встановлених тарифів, річної суми витрат на виконання заходів щодо зниження втрат теплової енергії в теплових мережах, яка врахована структурою встановлених тарифів як відповідна частина інвестиційної програми та плану ремонтних робіт ліцензіата.

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері
теплопостачанняС. Черних


Додаток 1
до Порядку урахування втрат теплової
енергії в теплових мережах у тарифах
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(пункт 3.4 розділу ІІІ)

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до конкретних обсягів та рівнів за визначеними періодами за розділами Програми у розрізі заходів кожного розділу на прогнозний період


Додаток 2
до Порядку урахування втрат теплової
енергії в теплових мережах у тарифах
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
(пункт 4.2 розділу IV)

ЗВІТ
про виконання зобов'язань щодо зниження фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах до конкретних обсягів та рівнів за визначеними періодами за розділами Програми у розрізі заходів кожного розділу за прогнозний періодвверх