Про виробництво і поставку цукру на внутрішній ринок
Мінагрополітики України; Приказ, Образец, Форма типового документа [...] от 12.09.2007655
Документ z1073-07, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 21.05.2017, основание - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2007 N 655
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2007 р.
за N 1073/14340
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про виробництво і поставку
цукру на внутрішній ринок

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року N 868
( 868-2000-п ) "Про деякі питання державного регулювання
виробництва і реалізації цукру" і від 7 березня 2007 року N 404
( 404-2007-п ) "Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру та цукрових буряків" та з метою формування регульованого
внутрішнього ринку цукру Н А К А З У Ю:
1. Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку
цукром протягом 2007-2008 маркетингового року та недопущення
значних сезонних коливань ціни на нього запровадити щомісячну і
щоквартальну реалізацію (відпуск) цукру на внутрішньому ринку в
обсягах відповідно до затверджених планів-графіків його поставки в
межах установленої квоти "А" на зазначений маркетинговий період.
2. Цукровим заводам, які отримали квоту "А", до 10 жовтня
поточного року надати Міністерству аграрної політики України
плани-графіки щомісячних та щоквартальних обсягів поставки цукру
на внутрішній ринок у межах установленої квоти на період 2007-2008
маркетингового року для його узгодження та затвердження Конкурсною
комісією Мінагрополітики.
3. Цукровим заводам-виробникам цукру квоти "А" при пакуванні,
відпуску цукру та його поставці на внутрішній ринок ставити штамп
за формою згідно з додатком 1 на супровідних документах та
зворотній стороні бірок.
4. Установити, що при реалізації цукру на внутрішньому ринку
від виробника до кінцевого споживача, уключаючи посередницькі
структури, супровідні документи повинні мати штамп, указаний у
пункті 3.
5. Головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій та цукровим заводам-виробникам цукру квоти
"А" забезпечити надання Мінагрополітики: щоденної інформації про надходження цукрових буряків урожаю
2007 року на цукрові заводи України згідно з додатком 2; щодекадної інформації про реалізацію та залишки цукру квоти
"А" згідно з додатком 3; щоденної та щодекадної інформації про виробництво цукру з
цукрових буряків згідно з додатками 4 та 5.
6. Департаменту харчової промисловості (Кіщак Ю.П.)
забезпечити подання в установленому порядку даного наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики
12.09.2007 N 655

ЗРАЗОК ШТАМПА

--------------------------------------- | Цукор квоти "А" | | Виробництво _____ року | | | | | ---------------------------------------
Розмір штампа становить 40 х 60 мм.
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики
12.09.2007 N 655

ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
про надходження цукрових буряків
урожаю 2007 року
на цукрові заводи України

--------------------------------------------------------------------- |Найменування| Надійшло цукрових буряків |Залишки цукрових буряків, | | цукрового |---------------------------| тис. тонн | |заводу | за добу |від початку | | | |--------------|виробництва,|--------------------------| | |тис.|забрудне-|тис. тонн |усього|у т.ч. на |на діб| | |тонн| ність, | | | при- |роботи| | | | % | | |заводському | | | | | | | |бурякопункті| | | | | | | | | | |------------+----+---------+------------+------+------------+------| | | | | | | | | |------------+----+---------+------------+------+------------+------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ______________
(підпис) (прізвище)
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 3
до наказу Міністерства
аграрної політики
12.09.2007 N 655

ЩОДЕКАДНА ІНФОРМАЦІЯ
про реалізацію та залишки цукру квоти "А",
виробленого ________________________________________
(найменування підприємства)
станом на _____________________

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Показники |Кількість, тонн| |-----+-----------------------------------------+----------------| | 1 |Реалізовано цукру квоти "А" від початку | | | |виробництва | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Залишки цукру на складах цукрового заводу| | | |всього | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | |у тому числі цукор квоти "А" | | | | | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | |з нього цукрового заводу | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | |сільгосптоваровиробників | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | |інший | | ------------------------------------------------------------------
Залишки цукру на складах цукрового заводу станом на
1 вересня 2007 року всього ___ тис. тонн, у тому числі цукор
квоти "А"___ тис. тонн.
Керівник _________________________ ______________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 4
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.09.2007 N 655

ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ
про виробництво цукру із цукрових буряків
за _____________ 200 року

---------------------------------------------------------------------- |Області, |Перероблено цукрових |Вироблено |Причини | |найменування |буряків |цукру, тонн |незадовільної| |цукрових | | |роботи | |заводів | | | | |-------------+------------------------+---------------+-------------| | |норма, |факт., | % |усього|у т.ч. | | | |тонн |тонн | | |квоти | | | | | | | |"А" | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ______________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 5
до наказу Міністерства
аграрної політики України
12.09.2007 N 655

ЩОДЕКАДНА ІНФОРМАЦІЯ
про виробництво цукру із цукрових буряків
на _______________ 200 року

Розділ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Прийнято |Перероблено |Вироблено |Середньодобова|Середньодобова |Простої від | | цукрових |цукрових |цукрових буряків, |цукру від |переробка за |переробка від |початку | | заводів |буряків |тис. тонн |початку |декаду на 1 |початку на 1 |виробництва | | |від | |виробництва, |завод, тонн |завод, тонн | | | |початку | |тонн | | | | | |вироб- | | | | | | | |ництва, | | | | | | | |тис. тонн| | | | | | | | | | | | | | |------------+---------+------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | | |за |від початку|усього|у т.ч.|план |факт.|% |план |факт.|% |цехові|поза- | | | |декаду|виробництва| |квоти | | | | | | | |цехові| | | | | | |"А" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+---------+------+-----------+------+------+-----+-----+--+-----+-----+---+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменуван-|Дигестія |Дигестія |Різниця між |Вихід цукру, %|Втрати цукру у|Вміст цукру в |Коефіцієнт | |ня цукрових|цукрових |бурякової |дигестією при | |виробництві, %|мелясі, % |виробництва,| |заводів |буряків при |стружки, % |прийманні і | | | |% | | |прийманні, % | |виході | | | | | |-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------| | |за |від |за |від |за |від |за |від |за |від |за |від |від | | |декаду|початку|декаду|початку|декаду|початку|декаду|початку|декаду|початку|декаду|початку|початку | |-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ______________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщаквверх