Документ z1035-17, действует, текущая редакция — Принятие от 31.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.09.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2017  № 399


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2017 р.
за № 1035/30903

Про затвердження Змін до Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" та з метою вдосконалення системи підготовки національних контингентів, національного персоналу до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18 січня 2016 року № 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за № 206/28336, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра закордонних справ України


В.В. Пристайко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
31.07.2017 № 399


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2017 р.
за № 1035/30903

ЗМІНИ
до Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

1. У пункті 5 розділу І:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) визначення потреби в коштах, складання детальних фінансово-економічних розрахунків, проведення фінансового планування ефективного використання бюджетних коштів, упередження ризиків щодо їх втрати, звітування, здійснення внутрішнього контролю;";

доповнити пункт новим підпунктом 8 такого змісту:

"8) здійснення внутрішнього аудиту.".

2. Підпункт 4 пункту 4 розділу II викласти в такій редакції:

"4) особливості кадрового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення національних контингентів, оцінка корупційних ризиків.".

3. Пункт 7 розділу III доповнити новим абзацом шістдесятим такого змісту:

"Уповноважений підрозділ Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції проводить інструктивно-методичні заняття з командирами підрозділів, визначеними уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції щодо практичних аспектів додержання антикорупційного законодавства в діяльності національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.".

4. У пункті 2 розділу IV:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"доставка готівкових коштів;";

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"проведення внутрішнього аудиту діяльності національного контингенту.".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.

5. У додатках:

1) абзац дев’ятий пункту 2 додатка 1 викласти в такій редакції:

"гендерні аспекти миротворчості;";

2) абзац сьомий пункту 5 додатка 2 викласти в такій редакції:

"гендерна політика в ООН;".

Тимчасово виконуючий
обов’язки заступника
начальника Генерального
штабу Збройних Сил України
генерал-майор

В.М. Назароввверх