Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення
МНС України (з 2005 р.); Приказ, Порядок, Форма типового документа от 06.07.2006424
Документ z0828-06, действует, текущая редакция — Принятие от 06.07.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.07.2006. Посмотреть в истории? )


 
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
Н А К А З
 
06.07.2006 N 424
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2006 р.
за N 828/12702

 
Про затвердження Порядку обліку
вибухових матеріалів промислового
призначення

 
     Відповідно до статті 14 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" ( 2288-15 ) та з метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення, що додається.
 
     2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М.В.) уключити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М.В.
 
 Міністр                        В.І.Балога 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Тьоткін
Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України А.В.Гриценко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики О.М.Висоцький
Перший заступник Міністра
промислової політики України О.С.Уруський
Міністр вугільної
промисловості України В.С.Тополов
Заступник Міністра
оборони України В.І.Терещенко
Заступник Міністра
внутрішніх справ України В.М.Рудік
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
06.07.2006 N 424
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2006 р.
за N 828/12702

 
ПОРЯДОК
обліку вибухових матеріалів
промислового призначення

 
     1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, які здійснюють поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
 
     2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
     базисний склад вибухових матеріалів - поверхневий комплекс спеціально обладнаних сховищ, які розташовані на безпечній відстані щодо передачі детонації і призначені для довгострокового зберігання допущених до використання вибухових матеріалів промислового призначення, що надходять від заводів-виробників; будівель (приміщень) для виготовлення безкапсульних бойовиків; споруд механізованих комплексів для підготовки заводських вибухових речовин з метою їх масового використання; полігонів для проведення випробувань та знищення вибухових матеріалів у разі непридатності до застосування;
     витратний склад - поверхневий, поглиблений або підземний склад, обладнаний для тимчасового або короткочасного зберігання вибухових матеріалів і призначений для їх видачі підривникам (майстрам-підривникам), постачальникам та приймання залишків вибухових матеріалів від них, як витратний склад також може бути використано відповідно обладнане сховище, будівля, залізничний вагон, судно, автомобіль, причеп, приміщення з сейфом, майданчик біля місця проведення вибухових робіт;
     роздавальна камера - тимчасова підземна камера для зберігання доставлених з видаткового складу вибухових матеріалів, видачі їх підривникам (майстрам-підривникам) та приймання від них залишків вибухових матеріалів, розташована на регламентній відстані від місць ведення вибухових робіт;
     дільничний пункт зберігання - різновид роздавальної камери для зберігання вибухових матеріалів упродовж зміни.
     Інші терміни, застосовані в цьому Порядку, уживаються у значеннях відповідно до Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" ( 2288-15 ).
 
     3. Облік вибухових матеріалів здійснюють відповідальні особи, призначені наказом керівника суб'єкта господарювання.
 
     4. Доставлені на місце зберігання вибухові матеріали обліковуються на підставі відправних заводських (транспортних) документів або наряду-накладної чи наряду-путівки за наявності дозволів відповідних органів внутрішніх справ на придбання, зберігання та перевезення цих матеріалів.
 
     5. На складах вибухових матеріалів суб'єкти господарювання ведуть облік надходжень та витрат вибухових матеріалів у Книзі обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів (Додаток 1) і в Книзі обліку видачі та повернення вибухових матеріалів (Додаток 2). Сторінки книг мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою або пломбою відповідного органу внутрішніх справ. Облік у книгах вибухових матеріалів щодо кожного найменування здійснюється окремо.
 
     6. Книгу обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів ведуть завідувачі або роздавальники базисних і витратних складів вибухових матеріалів.
     Залишок вибухових матеріалів кожного найменування підраховується і заноситься у книгу наприкінці поточної доби. Запис у книзі необхідно робити тільки щодо тих вибухових матеріалів, у яких відбулася кількісна зміна протягом доби.
 
     7. Книга обліку видачі та повернення вибухових матеріалів призначена для складів та роздавальних камер, у яких видають підривникам вибухові матеріали та приймають їх залишки від них. Книгу ведуть завідувач складу і роздавальники.
     Наприкінці кожної доби необхідно підраховувати, скільки і яких (за найменуванням) вибухових матеріалів витрачено, і під рискою записувати їх витрати (видані вибухові матеріали, крім повернутих). Підрахований підсумок кількості витрачених за добу вибухових матеріалів щодня записується до Книги обліку видачі та повернення вибухових матеріалів.
     Облік руху вибухових матеріалів на дільничних пунктах зберігання здійснюється в Книзі обліку надходжень і витрат вибухових матеріалів ( za828-06 ) (Додаток 3). Сторінки книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою або пломбою відповідного органу внутрішніх справ. Облік у цій книзі за кожним найменуванням вибухових матеріалів здійснюється окремо.
 
     8. Реєстрація індивідуальних заводських номерів виробів з вибуховими речовинами та дані маркування засобів ініціювання здійснюються в Книзі обліку видачі та повернення вибухових матеріалів під час видачі підривникам.
 
     9. Перевезення вибухових матеріалів з одного місця зберігання на інше здійснюється за нарядом-накладною (Додаток 4). При цьому переміщення з одного об'єкта на інший, що належать різним суб'єктам господарювання, здійснюється на підставі дозволів відповідних органів внутрішніх справ на право придбання та перевезення вибухових матеріалів.
     Наряд-накладну виписує бухгалтерія суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває склад, у чотирьох примірниках. Підписує її керівник і головний (старший) бухгалтер, реєструє - бухгалтерія із зазначенням порядкового номера, дати видачі та найменування одержувача.
     Наряд-накладну одержувачу видає бухгалтерія для пред'явлення на складі вибухових матеріалів разом із дорученням на одержання вибухових матеріалів.
     Завідувач складу або роздавальник після того, як видасть вибухові матеріали, зобов'язаний один примірник наряду-накладної зберігати безпосередньо на складі, другий - видати одержувачу як супровідний документ, а третій та четвертий разом із дорученням одержувача - передати до бухгалтерії суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває склад.
     Під час передачі вибухових матеріалів з одного складу на інший, що належить тому самому суб'єкту господарювання, наряд-накладну виписують у трьох примірниках. Завідувач складу, видавши вибухові матеріали, два примірники зобов'язаний залишити на складі й один видати одержувачу як супровідний документ.
     При доставці вибухових матеріалів зі складу на склад постачальник, який одержав вибухові матеріали, та завідувач складу або роздавальник, що видав вибухові матеріали, підписують наряд-накладну.
     За нарядами-накладними постачальникам видаються вибухові матеріали зі складу для перевезення в дільничні пункти зберігання і для проведення масових вибухів. Наряд-накладну підписує керівник вибухових робіт суб'єкта господарювання у двох примірниках. Завідувач складу або роздавальник, видавши необхідні вибухові матеріали, один примірник наряду-накладної зобов'язаний зберігати на складі, другий - видати постачальнику як супровідний документ.
 
     10. Видача вибухових матеріалів підривникам (майстрам-підривникам) на проведення вибухових робіт здійснюється за нарядом-путівкою (Додаток 5).
     Наряд-путівку підписує начальник дільниці, на якій проводяться вибухові роботи, чи його заступник (старший майстер, майстер).
     На шахтах і рудниках, небезпечних через газ чи пил, наряд-путівку підписують керівники служб вибухових робіт і вентиляції (особи, що їх заміщають) і затверджує керівник шахти (особа, що видає наряд по шахті).
     Після проведення вибухових робіт підривник (майстер-підривник), на ім'я якого виписано наряд-путівку, і особа технічного нагляду, що керувала роботами на зміні, підписують в наряді-путівці фактичну витрату вибухових матеріалів за призначенням та повертають наряд-путівку завідувачу складу вибухових матеріалів або роздавальнику. Залишки вибухових матеріалів після закінчення робочої зміни з нарядом-путівкою здаються на склади вибухових матеріалів (роздавальні камери).
     Вибухові матеріали не видаються підривникам (майстрам-підривникам), які не відзвітували про витрату раніше отриманих вибухових матеріалів.
     На складі наряд-путівка є підставою для запису виданих вибухових матеріалів у Книгу обліку видачі і повернення вибухових матеріалів, а заповнена після закінчення роботи - для списання їх у Книзі обліку надходжень і витрат вибухових матеріалів.
 
     11. У документах не допускаються записи олівцем, помарки і підчищення записів. Виправлення проводяться шляхом написання нових цифр і ставиться підпис особи, яка їх внесла.
     Усі документи зберігаються у суб'єктів господарювання не менше ніж три роки.
 
     12. На складі вибухових матеріалів повинні бути зразки підписів осіб, що мають право підписувати наряди-путівки та наряди-накладні на видачу вибухових матеріалів, а також зразки підписів осіб, що мають право підтверджувати фактичну витрату вибухових матеріалів. Зразки підписів засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання. Видача вибухових матеріалів за зазначеними вище документами, підписаними іншими особами, забороняється.
 
     13. Порядок обліку вибухових матеріалів у роздавальних камерах аналогічний установленому для складів вибухових матеріалів.
 
     14. Операції з видачі вибухових матеріалів підривникам (майстрам-підривникам) для проведення вибухових робіт і приймання від них залишків вибухових матеріалів на базисному складі здійснюються за наказом керівника суб'єкта господарювання.
 
     15. Облік вибухових матеріалів під час проведення вибухових робіт виконують підривники. Загальний облік вибухових матеріалів на блоці, що заряджається, здійснює старший підривник, на якого виписано наряд-путівку.
 
     16. Облік вибухових матеріалів при їх випробуванні та знищенні здійснюється аналогічно, як і при проведенні вибухових робіт.
 
     17. На стаціонарних і пересувних пунктах виробництва вибухових речовин в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, ведуть облік маси компонентів, які використовуються, маси виготовлених вибухових речовин, а також виробничих відходів і браку. Результати обліку фіксують аналогічно до обліку вибухових матеріалів на складах.
 
     18. Маса вибухових речовин, їх компонентів чи проміжних продуктів, завантажених у транспортні, зарядні, транспортно-зарядні та зарядно-змішувальні машини, повинна бути зареєстрована, а завантажувальні й розвантажувальні люки машин запломбовано.
 
     19. Бухгалтерія суб'єкта господарювання веде облік надходжень і витрат вибухових матеріалів на підставі документів, що подаються завідувачем складу та відповідальною особою, яка здійснює облік виробництва вибухових речовин на стаціонарних і пересувних пунктах.
 
     20. Перевірка правильності обліку вибухових матеріалів проводиться особами, призначеними керівником суб'єкта господарювання, і представниками органів внутрішніх справ та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами або його структурного підрозділу.
 
     21. Під час перевірки правильності обліку, зберігання і наявності вибухових матеріалів на складах, пунктах виробництва вибухових речовин в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, не обов'язково розпаковувати нерозкриті ящики, мішки, пакети, коробки і контейнери в разі неушкодженості упаковок і цілісності пломб на них.
 
     22. Перевірка кількості електродетонаторів, капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, інших засобів ініціювання в розкритих ящиках проводиться в тамбурі сховища, в окремій камері чи поза сховищем. При цьому вироби потрібно викладати на столи, що відповідають установленим вимогам.
 
     23. У разі виявлення в ході перевірки нестачі або надлишків вибухових матеріалів потрібно негайно повідомити керівника суб'єкта господарювання, а також відповідні органи внутрішніх справ та територіальний підрозділ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду для вжиття заходів. Усі випадки втрати вибухових матеріалів беруться на облік та реєструються суб'єктом господарювання, органами внутрішніх справ і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами.
 
 Голова Державного департаменту 
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин

Додаток 1
до Порядку обліку вибухових
матеріалів промислового
призначення

 
      __________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання
(кар'єра, рудника, шахти тощо),
якому належить склад)

КНИГА
ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАТ
ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ

 
                 Розпочата _____________ 200__ р. 
Закінчена _____________ 200__ р.
Найменування вибухових
матеріалів_______________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Надійшло | Витрачено |Підпис | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------|переві- | |число,|залишок|звідки та|дата |N |надход-|усього |число,|куди та |N |витра-|усього |ряльника| |місяць|на |за якими |виготов-|партії|ження |з |місяць|за якими|партії|чено |з |складу | | |кожне |доку- |лення | |за |початку| |доку- | |за |початку|та зау- | | |число |ментами | | |добу |місяця | |ментами | |добу |місяця |важення | | | |отримано | | | | | |видано | | | | | |------+-------+---------+--------+------+-------+-------+------+--------+------+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------+-------+---------+--------+------+-------+-------+------+--------+------+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин

Додаток 2
до Порядку обліку вибухових
матеріалів промислового
призначення

 
      __________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання
(кар'єра, рудника, шахти тощо),
якому належить склад)

КНИГА
ОБЛІКУ ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ
ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ

 
                 Розпочата _____________ 200__ р. 
Закінчена _____________ 200__ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Прізвище |Дата, N|Наймену- |Оди- |Кількість |Підпис |Кількість |Кількість |Підпис роз-|Підпис | |видачі|підривника |наряду-|вання |ниця |виданих |підривника |витрачених|повернутих |давальника |підривника | | |(майстра- |путівки|виданих |вимі-|вибухових |(майстра- |вибухових |вибухових |(завідувача|(майстра- | | |підривника)| |вибухових |ру |матеріалів|підривника)|матеріалів|матеріалів,|складу) про|підривника)| | | | |матеріалів,| | |про | |номери |отримання |про | | | | |номери | | |отримання | |виробів |вибухових |повернення | | | | |партій, | | |вибухових | | |матеріалів |вибухових | | | | |виробів | | |матеріалів | | | |матеріалів | |------+-----------+-------+-----------+-----+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+-----------+-------+-----------+-----+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примітка. При використанні різноманітних вибухових матеріалів графи 4, 6, 8 і 9 повинні бути додатково розподілені для запису в кожній графі тільки одного виду вибухових речовин і засобів ініціювання, а також ступінь уповільнення електродетонаторів.
 
 Голова Державного департаменту 
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин

Додаток 3
до Порядку обліку вибухових
матеріалів промислового
призначення

 
КНИГА
ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ
ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
( za828-06 )

 
Додаток 4
до Порядку обліку вибухових
матеріалів промислового
призначення

 
      __________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання
(кар'єра, рудника, шахти тощо)

НАРЯД-НАКЛАДНА N ________

 
Складу вибухових матеріалів ______________________________________ 
Видати для _______________________________________________________
Через ____________________________________________________________
Дата видачі ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------- |Наймену- |Оди- |Замов-| Видано |Підпис |Підпис | |вання |ниці |лено |----------------------------|того, хто|того, хто| |вибухових |вимі-| |Кіль-|Завод-|Дата |N |видав |отримав | |матеріалів|ру | |кість|вироб-|виготов-|партії|вибухові |вибухові | | | | | |ник |лення | |матеріали|матеріали| |----------+-----+------+-----+------+--------+------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------+-----+------+-----+------+--------+------+---------+---------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта господарювання ________________________________
Головний бухгалтер ______________________________________________
Голова Державного департаменту
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин

Додаток 5
до Порядку обліку вибухових
матеріалів промислового
призначення

 
 Суб'єкт господарювання 
(кар'єр, рудник, шахта тощо) ____________________________________
дільниця ______________________ зміна ___________________________

НАРЯД-ПУТІВКА N _______________
на проведення вибухових робіт "__"__________ 200_ р.
підривнику ___________________________________
(прізвище, ініціали, робочий номер)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Місце роботи| Підлягає | Виписано | Виписано | |(найменуван-| підриванню | | | | ня блоку, |----------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------| | горизонту, | заряди | маса | вибухових | електро- |капсулів-| вогне-|електро- | дето- | вибухових | електро- |капсулів-| вогне-|електро- | дето- | | виробок, |в шпурах|заряду | речовин | детонато- | детона- |провід-|запальних|нуваль-| речовин | детонато- | детона- |провід-|запальних|нуваль-| | об'єктів) |(сверд- |в шпурі| за найме- | рів за | торів, | ного |патронів,| ного | за найме- | рів за | торів, | ного |патронів,| ного | | |ловинах |(сверд-| нуванням, | ступенями | шт. | шнура,| трубок, |шнура, | нуванням, | ступенями | шт. | шнура,| трубок, |шнура, | | | тощо), |ловині | кг | уповіль- | | м | шт. | м | кг | уповіль- | | м | шт. | м | | | шт. |тощо), | | нення, шт.| | | | | | нення, шт.| | | | | | | | кг |-----------+-----------| | | | |-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20 | 21 | 22 | 23 | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виписано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник дільниці _______________________________________________
Керівник вентиляційної служби (*) _______________________________
Вибухові матеріали видав ________________________________________
(завідувач складу або роздавальник)
Дата видачі _____________________________________________________
Вибухові матеріали отримав ______________________________________
Керівник служби вибухових робіт (*) _____________________________
Затверджую (*) __________________________________________________
(керівник суб'єкта господарювання)
Вибухові роботи дозволяю ________________________________________
(особа технічного нагляду,
керівник вибухових робіт у даній зміні) _______________
(*) тільки для шахт і рудників, небезпечних через газ чи пил
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Місце роботи| Підірвано | Виписано | Підпис | |(найменуван-| | | особи | | ня блоку, |----------------+-----------------------------------------------------------|технічного| | горизонту, | Заряди | Маса | Вибухових | Електро- |капсулів-| вогне-|електро- | дето- | нагляду, | | виробок, |в шпурах|заряду | речовин | детонато- | детона- |провід-|запальних|нуваль-| яка під- | | об'єктів) |(сверд- |в шпурі| за найме- | рів за | торів, | ного |патронів,| ного | тверджує | | |ловинах |(сверд-| нуванням, | ступенями | шт. | шнура,| трубок, |шнура, | витрати | | | тощо), |ловині | кг | уповіль- | | м | шт. | м |вибухових | | | шт. |тощо), | | нення, шт.| | | | |матеріалів| | | | кг |-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+----------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | |підірвано | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+----------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | |витрачено | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+---+---+---+---+---+---+---------+-------+---------+-------+----------| |Залишок | | | | | | | | | | | | | | |вибухових | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього витрачено
вибухових матеріалів ____________________________________________
(підпис підривника)
Залишок вибухових матеріалів
повернув ________________________________________________________
(підпис та прізвище підривника)
Залишок вибухових матеріалів
прийняв _________________________________________________________
(підпис та прізвище завідувача складу або роздавальника)
Прізвище особи технічного нагляду -
керівника вибухових робіт у даній зміні _________________________
Прізвища працівників, залучених
до доставки вибухових матеріалів ________________________________ _________________________________________________________________
Дата ____________________________________________________________
Голова Державного департаменту
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду МНС України М.В.Саваринвверх