Документ z0563-98, текущая редакция — Редакция от 26.10.1999, основание - v0256282-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 251 від 14.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 вересня 1998 р.
vd980814 vn251 за N 563/3003

Про затвердження Положення про систему ліцензійних
інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою
напрямів "Медицина" і "Фармація"
( Додатково див. Наказ Міністерства охорони
здоров'я
N 256 ( v0256282-99 ) від 26.10.99 )

На виконання пункту 10 розділу VI "Заходів щодо реалізації у
1998-2000 роках Основних напрямів соціальної політики,
затверджених Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р.
N 1166", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 квітня 1998 р. N 422 ( 422-98-п ), постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р.
N 1247 ( 1247-98-п ) "Про розроблення державних стандартів вищої
освіти", постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р.
N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", а також з метою
здійснення контрольних функцій Міністерства охорони здоров'я
України з дотримання вимог щодо якості вищої медичної
(фармацевтичної) освіти у відповідності до частини 2 статті 12
Закону України "Про освіту" від 23.03.96 N 100/96-ВР
( 1060-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про систему ліцензійних інтегрованих
іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"
(додається). 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам
(директорам) вищих закладів освіти, закладів післядипломної
освіти, незалежно від їх підпорядкування, які проводять підготовку
фахівців для галузі охорони здоров'я, взяти Положення про систему
ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів
"Медицина" і "Фармація" до виконання.
3. Впровадити систему ліцензійних інтегрованих іспитів
фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" у вищих
закладах освіти в такий термін: 3.1. Для напряму "Медицина" для спеціалістів: за
спеціальністю "стоматологія" - з 1 січня 1999 року; за
спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія" та
"медико-профілактична справа" - з 1 січня 2000 року. 3.2. Для напряму "Медицина" для молодших спеціалістів,
бакалаврів та лікарів-інтернів - з 1 січня 2002 року. 3.3. Для напряму "Фармація" - з 1 січня 2001 року.
4. Покласти на Комісію із змісту освіти і стандартизованої
оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ
України, затверджену наказом МОЗ України "Про створення і склад
Комісії із змісту освіти і стандартизованої оцінки якості
підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України" від
19.09.96 N 292 ( v0292282-96 ), функції з координації робіт з
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів згідно з Положенням
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою
освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", затвердженим пунктом 1
цього наказу. 5. Начальнику Головного управління закладів освіти
Вороненку Ю.В. до 31.12.98 внести пропозиції щодо створення при
МОЗ України Центру тестування професійної компетентності фахівців
з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" для
виконання робіт згідно з Положенням про систему ліцензійних
інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина"
і "Фармація", затвердженим пунктом 1 цього наказу. 6. До створення при МОЗ України Центру тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
"Медицина" і "Фармація" покласти функції щодо методичного
керівництва підготовки до впровадження ліцензійних інтегрованих
іспитів на Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти
МОЗ України. 7. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (Вітенко І.С.) залучити до проведення
робіт з розробки банку тестів та їх практичного впровадження
створену за фінансової підтримки Агентства міжнародного розвитку
США і зареєстровану в Україні організацію "Міжнародне біомедичне
агентство-Київ" (директор Мруга М.Р., за згодою), враховуючи
позитивні результати комплексу робіт, які протягом 1996-1998 рр.
проводить в Україні ця організація з підготовки до впровадження
системи ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих медичних закладах
освіти. 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр А.М.Сердюк
Затверджено
Наказ МОЗ України
14.08.98 N 251
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 1998 р.
за N 563/3003
Положення
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців
з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"
1. Система ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою
освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" призначена визначити
відповідність показників якості медичної освіти державним
стандартам вищої освіти та встановити мінімальний рівень
професійної компетентності, потрібний для присвоєння кваліфікації
фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 2. Систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою
освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" (далі - Система)
становлять: державні стандарти вищої освіти та нормативні
документи, що регламентують підготовку фахівців з вищою освітою
напрямів "Медицина" і "Фармація". Організаційну структуру Системи
утворюють: Комісія МОЗ України із змісту освіти і стандартизованої
оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів
(далі - Комісія), Центр тестування професійної компетентності
фахівців з вищою освітою при МОЗ України (далі - Центр тестування)
після його створення, медичні навчальні заклади. 3. Ліцензійний інтегрований іспит є засобом стандартизованої
діагностики рівня професійної компетентності. Ліцензійний
інтегрований іспит - це складова частина державної атестації
студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки
"Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), які проходять
первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти
незалежно від їх підпорядкування. 4. Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три
окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових
екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно
Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати
освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством
освіти України. 5. Терміни, порядок та умови проведення тестових екзаменів
ліцензійних інтегрованих іспитів затверджує Міністерство охорони
здоров'я України. 6. Тестові екзамени ліцензійного інтегрованого іспиту
проводяться державними екзаменаційними (кваліфікаційними)
комісіями у вищих закладах освіти та закладах післядипломної
освіти, що готують фахівців напрямів підготовки "Медицина" і
"Фармація", за єдиними для країни закритими тестами, за єдиною
методикою, з централізованою перевіркою результатів. 7. Ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння кваліфікації
молодшого спеціаліста певної спеціальності напрямів підготовки
"Медицина" і "Фармація" - це один тестовий екзамен (Крок М), який
за змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки
молодшого спеціаліста. 8. Ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння кваліфікації
бакалавра певної спеціальності напрямів підготовки "Медицина" і
"Фармація" - це сукупність двох тестових екзаменів. Першим є
екзамен для молодших спеціалістів (Крок М). Другим є екзамен
(Крок Б), який за змістом відповідає освітньо-професійній програмі
підготовки бакалавра. 9. Ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння кваліфікації
спеціаліста певної спеціальності напрямів підготовки "Медицина" і
"Фармація" - це сукупність двох тестових екзаменів. Перший -
екзамен (Крок 1) із загально наукових дисциплін, другий - екзамен
(Крок 2) із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом
відповідають освітньо-професійній програмі підготовки
спеціалістів. 10. Ліцензійний інтегрований іспит для присвоєння
кваліфікації спеціаліста за певною лікарською (провізорською)
спеціальністю напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" - це
сукупність трьох тестових екзаменів. Перші два є екзаменами для
спеціалістів (Крок 1 та Крок 2). Третім є екзамен (Крок 3), який
за змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки
спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в
інтернатурі. 11. Результат ліцензійного інтегрованого іспиту визнається
успішним при позитивних оцінках кожного тестового екзамену.
Результати тестового екзамену конвертуються в оцінки ("відмінно",
"добре", "задовільно", "незадовільно") за шкалою, що
затверджується Міністерством охорони здоров'я України. Тестові екзамени (крім екзамену Крок 1) складають студенти та
інтерни після завершення ними навчання за відповідними
освітньо-професійними програмами, і їхні результати враховуються
відповідно до загальних вимог державної атестації при присвоєнні
кваліфікації фахівця з вищою освітою. Студенти (інтерни), які
одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені, можуть
повторно його скласти державній екзаменаційній (кваліфікаційній)
комісії не раніше ніж через рік протягом трьох років. Екзамен Крок 1 складають студенти після виконання навчального
плану із загально наукової підготовки на початку наступного
семестру. Студентам, які одержали незадовільну оцінку,
дозволяється повторне складання екзамену Крок 1 не більше двох
разів протягом цього семестру. У разі неперескладання екзамену
Крок 1 студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії і
відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не
виконав навчальний план. 12. При успішному складанні ліцензійного інтегрованого іспиту
студенту або інтерну видається відповідний сертифікат, форма якого
затверджується Міністерством охорони здоров'я України за
погодженням із Міністерством освіти України. 13. Наявність сертифіката є обов'язковою умовою для допуску
студента або інтерна до наступних етапів державної атестації при
присвоєнні кваліфікації фахівця відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня. 14. Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з
вищою освітою за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і
"Фармація" і є додатком до документа про здобуття вищої освіти
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня визначених напрямів
підготовки. 15. Координацію та методичне керівництво з проведення
ліцензійних інтегрованих іспитів здійснюють Комісія та Центр
тестування після його створення, які в своїй діяльності керуються
чинним законодавством, наказами Міністерства охорони здоров'я
України, державними стандартами вищої освіти, а також цим
Положенням. 16. Міністерство охорони здоров'я України затверджує
представників Комісії та Центру тестування після його створення як
членів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій при
проведенні у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів;
затверджує результати тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих
іспитів; розглядає апеляції щодо порушення процедури проведення
ліцензійних інтегрованих іспитів та недостовірності результатів
тестових екзаменів тощо.вверх