Документ z0409-19, действует, текущая редакция — Принятие от 25.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.05.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2019  № 214/209


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2019 р.
за № 409/33380

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством «Українська залізниця»

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою організації взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і акціонерного товариства «Українська залізниця» під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з акціонерним товариством «Українська залізниця» забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і диспетчерською службою АТ «Укрзалізниця» відповідно до вимог Інструкції.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

Міністр інфраструктури
України


В.В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова правління акціонерного товариства
«Укрзалізниця»
М. Чечоткін


Є. КравцовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства
інфраструктури України
25 березня 2019 року № 214/209


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2019 р.
за № 409/33380

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством «Українська залізниця»

I. Загальні положення

1. Обмін інформацією між ДСНС і АТ «Укрзалізниця» у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою ДСНС і оперативним відділом Департаменту безпеки руху АТ «Укрзалізниця»;

на регіональному рівні - між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС і черговим по дирекції залізничних перевезень на регіональних філіях АТ «Укрзалізниця» (Донецька залізниця, Львівська залізниця, Одеська залізниця, Південна залізниця, Південно-Західна залізниця, Придніпровська залізниця).

2. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що можуть виникнути у сфері відповідальності АТ «Укрзалізниця», пов’язані з пожежами, вибухами і аваріями на залізничному транспорті та об’єктах інфраструктури АТ «Укрзалізниця».

3. Обмін інформацією проводиться:

повсякденно шляхом щодобового надання інформації про оперативну обстановку у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця»;

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації шляхом оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

II. Порядок повсякденного обміну інформацією

1. Інженер 1 категорії (змінний) АТ «Укрзалізниця» щодня до 06:00 інформує оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про аварії на залізничному транспорті та об’єктах інфраструктури АТ «Укрзалізниця» за минулу добу.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інженер 1 категорії (змінний) АТ «Укрзалізниця» надає уточнені дані щодо переданої інформації.

III. Оперативне інформування

1. У разі отримання інженером 1 категорії (змінним) АТ «Укрзалізниця» інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця» він негайно, але не пізніше 2 годин з моменту її виникнення інформує телефоном оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

2. Усне інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації не пізніше 2 годин з моменту її виникнення підтверджується письмово на факс оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС повідомленням про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (додаток 1) та оперативною інформацією про порушення залізничного сполучення (додаток 2).

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця» начальник чергової зміни оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС протягом 10 хвилин інформує телефоном інженера 1 категорії (змінного) АТ «Укрзалізниця».

4. У разі потреби за запитом інженера 1 категорії (змінного) АТ «Укрзалізниця» інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації надається оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС факсом до Департаменту безпеки руху АТ «Укрзалізниця».

5. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця».

IV. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування Департаментом безпеки руху АТ «Укрзалізниця» оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу:

до 20:00 станом на 18:00;

до 07:00 станом на 00:00.

2. У разі прийняття керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації рішення щодо створення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - Штаб) залежно від рівня періодичність та форми оперативного інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть змінюватися відповідно до рішення керівника робіт.

3. У разі прийняття рішення щодо розгортання у державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС Штабу за запитом начальника чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інженер 1 категорії (змінний) АТ «Укрзалізниця» здійснює оповіщення представників АТ «Укрзалізниця», які входять до складу Штабу.

V. Порядок обміну оперативною інформацією

1. Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою ДСНС та Департаментом безпеки руху АТ «Укрзалізниця» здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

Оперативно-чергова служба ДСНС - телефони: (044) 247-3050, 59-01 (АТС-10), факс: (044) 202-3211, електронна пошта: oper@dsns.gov.ua;

Департамент безпеки руху АТ «Укрзалізниця» - телефон: (044) 465-0054, факс: (044) 465-0064, електронна пошта: crbdp@lotus.uz.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти ДСНС та АТ «Укрзалізниця» негайно інформують один одного.

3. Обмін інформацією між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС і черговим по дирекції залізничних перевезень на регіональних філіях АТ «Укрзалізниця» (Донецька залізниця, Львівська залізниця, Одеська залізниця, Південна залізниця, Південно-Західна залізниця, Придніпровська залізниця) на регіональному рівні здійснюється на підставі спільних організаційно-розпорядчих актів.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В. Скакун

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання
Мінінфраструктури
М. Кошман


Додаток 1
до Інструкції про організацію
обміну інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і акціонерним товариством
«Українська залізниця»
(пункт 2 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації


Додаток 2
до Інструкції про організацію
обміну інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і акціонерним товариством
«Українська залізниця»
(пункт 2 розділу III)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про порушення залізничного сполучення
(Форма ЗТ)вверх