Документ z0330-18, действует, текущая редакция — Принятие от 26.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.04.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018  № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2018 р.
за № 330/31782

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, пунктів 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25 квітня 2005 року № 65 „Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 року за № 539/10819 (зі змінами).

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Заступник Голови
Державного агенства лісових ресурсів України

Голова Державної служби України з питань праці

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства УкраїниО. МірошниченкоР. Іллічов


Г.В. Осовий


М. Чечоткін


В.Н. Бондар

Р.Т. Чернега


Є. Баженков


Максим МартинюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26.02.2018  № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2018 р.
за № 330/31782

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

І. Загальні положення

1. Ці Норми розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137, для забезпечення працівників лісового господарства, задіяних на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові насадження та доглядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, виконують лісозаготівельні роботи, трелювання, транспортування, здійснюють заготівлю живиці, пневого осмолу та очерету, проводять роботи в малій лісохімії та інші роботи, для яких є обов’язковим застосування під час виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

3. У цих Нормах професійні назви робіт (професій, посад) працівників зазначено відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі - ДК 003:2010).

4. Класифікація захисних властивостей засобів індивідуального захисту залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників відповідає вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація», затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 02 лютого 2011 року № 37.

Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація».

5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

6. Крім цих Норм, працівники підприємств лісового господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, які не зазначені в цих Нормах, мають забезпечуватися ЗІЗ відповідно до чинного законодавства.

7. Зважаючи на особливості виробництва, з метою посилення захисту працівників роботодавець за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може додатково видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх захисних властивостей та умов праці працівників.

8. Працівникам, які працюють за сумісництвом та зайняті допоміжними видами діяльності, крім ЗІЗ, що видаються їм за основною професією, залежно від виконуваних робіт повинні бути додатково видані ЗІЗ, передбачені нормативно-правовими актами, для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності.

9. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників ЗІЗ, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

10. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

11. Громадський контроль за повним і своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених осіб та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, у разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа.

ІІ. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на лісовпорядних роботах


з/п

Код згідно
з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння
(місяці)

1

2

3

4

5

6

1

1222.2

Начальник експедиції

При виконанні польових робіт:

1229.7

Начальник партії

1229.7

Головний інженер експедиції

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

2213.2

Інженер-таксатор

3212

Технік-таксатор

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний

Бн

36

При роботах у районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносу

__________
Примітка.


При виконанні польових робіт у лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км-2 і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше двох комплектів на рік.

ІІІ. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на лісогосподарських роботах


з/п

Код згідно
з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння
(місяці)

1

2

3

4

5

6

1

6141

Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

При лісопатологічних обстеженнях, відводах лісосік, лісовпорядних та інших польових роботах, виготовленні та розвішуванні шпаківень, дуплянок, обгороджуванні мурашників, розколюванні дров, улаштуванні протипожежних мінералізованих смуг ручним способом:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При гасінні лісових пожеж:

Костюм з вогнестійких матеріалів

То

18

Взуття на термостійкій підошві

То

До зносу

Рукавички термостійкі

МиТо

1

Окуляри захисні

До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

До зносу

Протигаз

Черговий

При механізованих роботах з садіння лісових культур і захисних насаджень:

Фартух із полімерних матеріалів

Ву

Черговий

Нарукавники із полімерних матеріалів

Ву

Чергові

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

При роботах з догляду за лісовими культурами вручну та гідролісомеліоративних роботах:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

Ву

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При укладанні дерну:

Наколінники

МпМи

6

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

При роботах у теплиці:

Халат бавовняний

З

12

Фартух бавовняний

З

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Шолом бавовняний

З

24

При роботах, пов'язаних з навантаженням, перевезенням, розвантаженням, підготовкою робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів, протруюванням насіння, при ручних роботах з хімічної обробки посівів, культур пестицидами і агрохімікатами під час авіаційної обробки лісових насаджень:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Яж

12

Фартух із полімерних матеріалів

ЯжВу

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ЯжВ

12

Рукавички гумові

ЯжВу

4

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Шолом бавовняний

Яж

12

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

Г

Чергові

При роботах на заготівлі лісового насіння, плодів, ягід, шишок, горіхів:

Фартух бавовняний

З

12

Нарукавники бавовняні

ЗМи

6

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При роботах в шишкосушарці додатково:

Окуляри захисні

ЗП

Чергові

При роботах з переробки плодів, ягід:

Фартух із полімерних матеріалів

Ву

12

Рукавички гумові

Вн

2

При заготівлі кори, кілків, лози, гілкового корму, деревної зелені та в'язанні мітел:

Фартух бавовняний

ЗМи

12

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При заготівлі березового соку:

Фартух із полімерних матеріалів

Ву

12

Нарукавники бавовняні

З

12

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний

Бн

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При роботах у районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносу

2

8331

Тракторист-машиніст лісогосподарського виробництва

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗПн

18

Навушники

Протишумні

До зносу

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При зовнішніх роботах додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При роботах з догляду за лісовими культурами та гідролісомеліоративних роботах:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При роботах, пов'язаних з навантаженням, перевезенням, розвантаженням посадкового матеріалу, добрив, пестицидів і агрохімікатів:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Яж

12

Фартух із полімерних матеріалів

ЯжВу

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ЯжВ

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

Г

Чергові

3

6123

Бджоляр

Халат бавовняний

З

24

Запобіжна сітка

Бн

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

4

2213.1

Науковий співробітник

При розробленні і випробуванні нових засобів і способів вирощування лісових культур, боротьби зі шкідниками і хворобами у лісовому господарстві:

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

ЗП

Чергові

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

5

1222.2

5161

Командир відділення

Пожежний-рятувальник

Участь у гасінні пожеж та ліквідації наслідків пожеж у складі бойової обслуги пожежної техніки:

Костюм пожежника захисний ТЗОЗТ 2

ТиТоМи

36

Білизна натільна

ЗМи

6

Чоботи

МиТп
Мун100

12

Шкарпетки

3

Рукавички термостійкі з крагами

ЗМиТо

1

Шолом пожежника захисний

ТиТо

60

Підшоломник

ТиТо

24

Пояс пожежника з карабіном

МиТи

36

Апарат повітряний ізолювальний для пожежників

Згідно з ТУ

На кожний пожежний автомобіль має передбачатися 2 комплекти:

Костюм тепловідбивний

ТоТв

12

Чоботи

К20В

24

Рукавиці

К20Щ20Вн

12

6

6151

Природоохоронник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Ми

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При гідролісомеліоративних роботах:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Рукавички із полімерних матеріалів

ЗМи

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При обприскуванні рослин хімічними та біологічними засобами захисту:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

ЯжБм

12

Фартух із полімерних матеріалів

ЯжВу

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ЯжВ

12

Рукавички гумові

ЯжВу

4

Рукавички із полімерних матеріалів

ЗМи

1

Шолом бавовняний

ЯжБм

12

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

Г

Чергові

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний

Бн

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При роботах у районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносу

7

6129

Робітник з догляду за тваринами

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

При зовнішніх роботах додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

IV. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на лісозаготівельних роботах

№ з/п

Код згідно
з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння
(місяці)

1

2

3

4

5

6

1

6141

Вальник лісу

Куртка для захисту від проколів та порізів (у тому числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори не менше 6 шт.;
водонепроникні накладки на рукавах підвищеної зносостійкості;
кишені на замках;
світловідбивні вставки на передній і задній частинах одягу;
сигнальне покриття на спинці та пілочках;
захист від порізів

ЗМпВуСо

12

Чоботи ПВХ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавиці із полімерних матеріалів із захистом від порізів

Мп

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Штани для захисту від проколів та порізів (у тому числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори з регулюванням обміну повітря не менше 2 шт.;
задня кишеня 1 шт.;
передня кишеня 4 шт.;
кишеня для інструменту 1 шт.;
водонепроникні прокладки підвищеної зносостійкості;
сигнальне покриття збоку і ззаду;
світловідбивні вставки;
захист від порізів

ЗМпВуСо

12

Шолом захисний з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами

До зносу

2

8331

Водій всюдихода

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Черевики шкіряні

Мп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

3

9212

Возій продукції лісу

При роботах, пов'язаних із вивезенням деревини та іншої продукції лісу кіньми:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВу

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Жилет сигнальний

Со

6

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При роботах під наметом деревостанів додатково:

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

4

9212

Заготівник (лісозаготівельні роботи)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При роботах під наметом деревостанів додатково:

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Жилет сигнальний

Со

6

5

6141

Контролер лісозаготівельного виробництва

При обмірюванні, маркуванні та обліку деревини:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Жилет сигнальний

Со

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

6

8331

Лебідник на лісозаготівлях

При роботах із трелювання, штабелювання лісопродукції і навантажуванні її на лісотранспортні засоби:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

ЗМи

1

Жилет сигнальний

Со

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При виконанні ремонтних робіт додатково:

Фартух із полімерних матеріалів

Нм

Черговий

Рукавички гумові

Нм

Чергові

Окуляри захисні

До зносу

7

6141

Лісоруб

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

При роботі з ланцюговими пилами:

Куртка для захисту від проколів та порізів (у тому числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори не менше 6 шт.;
водонепроникні накладки на рукавах підвищеної зносостійкості;
кишені на замках;
світловідбивні вставки на передній і задній частині одягу;
сигнальне покриття на спинці та пілочках;
захист від порізів

ЗМпВуСо

12

Штани для захисту від проколів та порізів (у тому числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори з регулюванням обміну повітря не менше 2 шт.;
задня кишеня 1 шт.;
передня кишеня 4 шт.;
кишеня для інструменту 1 шт.;
водонепроникні прокладки підвищеної зносостійкості;
сигнальне покриття збоку і ззаду;
світловідбивні вставки;
захист від порізів

ЗМпВуСо

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Жилет сигнальний

Со

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При роботі з кущорізами:

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Шолом захисний з сіткою і навушниками для роботи з кущорізами

До зносу

При заточуванні та правці інструмента в польових умовах додатково:

Окуляри захисні

До зносу

Додатково під час поточних ремонтів і техобслуговування пилки та звалювального гідроклина:

Фартух із полімерних матеріалів

Нм

Черговий

Рукавиці гумові

Нм

До зносу

8

6141

Розмітник хлистів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

6

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

9

1222.2

Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

6

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

10

8331

Машиніст лісозаготівельної машини

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При виконанні ремонтних робіт додатково:

Фартух із полімерних матеріалів

Нм

Черговий

Рукавички гумові

Нм

Чергові

Окуляри захисні

До зносу

11

7233

Монтажник лісозаготівельного устаткування

При роботах із влаштування навантажувальних та розвантажувальних майданчиків, встановленні пересувних лебідок та електростанцій:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

12

6141

Навальник-штабелювальник деревини

При навантажуванні-
вивантажуванні круглих лісоматеріалів, тріски, деревної зелені, штабелюванні деревини та готової продукції, монтажі та демонтажі навантажувального устаткування, спусканні деревини з гір:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

6

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

13

7233

Слюсар з ремонту лісозаготівельного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Фартух із полімерних матеріалів

Вн

Черговий

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Рукавиці гумові

Вн

Чергові

Окуляри захисні

До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

14

8331

Тракторист (лісозаготівельні роботи)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При виконанні ремонтних робіт додатково:

Фартух із полімерних матеріалів

Нм

Черговий

Рукавички гумові

Нм

До зносу

Окуляри захисні

До зносу

15

8331

Трелювальник

При роботах, пов'язаних з трелюванням і вивезенням деревини кіньми:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Жилет сигнальний

Со

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

16

6141

Чокерівник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

6

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

0,5

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

17

8333

Лебідник

На роботах із штабелювання, навантажування та розвантажування лісопродукції

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Підшоломник літній

ЗМи

12

Каска захисна

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

18

1222.2

Майстер

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

1222.2

Майстер дільниці

1222.2

Майстер зміни

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Черевики шкіряні

Мп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

19

1226.2

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Підшоломник літній

ЗМи

12

Каска захисна

До зносу

Жилет сигнальний

Со

6

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

20

8290

Маркувальник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

6

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

21

1222.2

Начальник лісопункту

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

1221.1

Начальник нижнього складу

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

2

Чоботи ПХВ із захисними підносками

СмМп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

22

8331

Оператор лісозаготівельного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

СмМп

12

Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

12

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

На роботах з розкряжовування деревини електро- та бензопилами і роботах з механізованого обрізання сучків:

Куртка для захисту від проколів та порізів (у тому числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори не менше 6 шт.;
водонепроникні накладки на рукавах підвищеної зносостійкості;
кишені на замках;
світловідбивні вставки на передній і задній частинах одягу;
сигнальне покриття на спинці та пілочках;
захист від порізів

ЗМпВуСо

12

Штани для захисту від проколів та порізів (у тому числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого матеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори з регулюванням обміну повітря не менше 2 шт.;
задня кишеня 1 шт.;
передня кишеня 4 шт.;
кишеня для інструменту 1 шт.;
водонепроникні прокладки підвищеної зносостійкості;
сигнальне покриття збоку і ззаду;
світловідбивні вставки;
захист від порізів

ЗМпВуСо

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Окуляри захисні

До зносу

Підшоломник літній

ЗМи

12

Каска захисна

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

23

8331

Машиніст-кранівник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Берет

З

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

ЗП

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

24

7215

Стропальник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун100См

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

12

Окуляри захисні закриті

ЗП

До зносу

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

25

7215

Такелажник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун200См

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

12

Під час виготовлення стропів, заправки згонів коушів, перевірки та випробування такелажних пристроїв додатково:

Фартух із полімерних матеріалів

НмМиМп

6

Рукавички з крагами

НмМиМп

1

Окуляри захисні відкриті

О

До зносу

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

__________
Примітки:


1. Працівникам, які зайняті на роботах, де є небезпека травмування голови, видається каска зі строком використання до зносу, підшоломник бавовняний зі строком використання 12 місяців.
2.При розкряжуванні хлистів електропилами додатково видаються діелектричні рукавиці.
3. У гірських умовах працівників необхідно забезпечувати взуттям з підківками чи іншими засобами проти ковзання.
4. При виконанні робіт у лісах із щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км-2 і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2 комплектів на рік.
5. При роботі в заболочених місцях замість чобіт кирзових або на доповнення до них можуть видаватися (згідно з колективним договором) чоботи гумові зі строком носіння 12 місяців.

V. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на підсочці лісу, в малій лісохімії та на заготівлі і переробленні очерету

№ з/п

Код згідно
з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння
(місяці)

1

2

3

4

5

6

1

8159

Апаратник лісохімічного устаткування

При виконанні робіт із завантаження і розвантаження продукції, подрібненні хвойної зелені та інших робіт:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При виконанні робіт із розмелювання і сушіння вапна:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з пилонепроникної тканини

ЗМиПн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

к1

Рукавички гумові

Вн

2

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини

Пм

До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

ЗП

Чергові

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

2

7112

Підривник

Комбінезон для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із тканини з антистатичними властивостями

ЗМиЭс

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мун50Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

З

2

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Протишумові вкладиші

До зносу

Каска захисна

До зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур із тканини з антистатичними властивостями

ЗМиТнЭс

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

3

9212

Випалювач деревного вугілля

При виконанні робіт, пов'язаних з випалюванням деревного вугілля:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнезахисним просоченням

ЗМиТо

18

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавички термостійкі

ЗМиТо

1

При виконанні робіт із сортування і пакування деревного вугілля:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з пилонепроникної тканини

ЗМиПн

18

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур з вогнезахисним просоченням

ЗМиТнТо

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

4

8331

Водій всюдихода

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

18

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

5

9212

Заготівник очерету

При косінні очерету та рогози в перезволожених місцях:

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При збиранні очерету та рогози, виготовленні джгутів для в'язання снопів, в'язанні снопів:

Фартух із полімерних матеріалів

Ми

9

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При укладанні снопів та незв'язаного очерету у копи, штабелі, скирти:

Фартух із полімерних матеріалів

ЗМи

9

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

6

9212

Збирач живиці

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

7

6142

Здіймальник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

З хімічним задіянням:

Костюм для захисту від кислот

К20

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

К20

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Рукавички гумові

К20В

До зносу

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

8

8331

Машиніст машин для заготівлі очерету

Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

МпВ

18

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

9

7424

Пресувальник плит з очерету

Фартух із полімерних матеріалів

ЗМи

9

Нарукавники бавовняні

З

3

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

10

9212

Об'їжджувач

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

11

6141

Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

При завантаженні і вивантаженні очерету:

Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

12

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Фартух із полімерних матеріалів

Ми

9

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Окуляри захисні

ЗП

Чергові

VI. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для загальних професій працівників лісового господарства


з/п

Код згідно
з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння
(місяці)

1

2

3

4

5

6

1

9333

Вантажник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМиПн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ПнМп

12

Рукавиці брезентові

Пм

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

2

8334

Водій навантажувача

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМиВн

18

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Черевики шкіряні

Мп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник літній

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

3

9311

Завантажувач

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із пилонепроникної тканини

ЗМиПн

18

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ПнМп

12

Каска захисна

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

На зовнішніх роботах взимку:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

4

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний

Ми

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

5

8332

Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Черевики шкіряні

Мп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

Жилет сигнальний

Со

12

6

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

8332

Машиніст екскаватора роторного

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Черевики шкіряні

Мп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

Жилет сигнальний

Со

12

7

8162

Машиніст котлів

Під час обслуговування котлів, що працюють на твердому паливі, з механічним завантаженням:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з вогнестійкої тканини

ЗМиТи

18

Берет

ЗТи

12

Черевики шкіряні

МпТи
Мун15

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

8

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Берет

З

12

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

9

8162

Оператор котельні

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Фартух із полімерних матеріалів

ТиТп400

Черговий

Черевики

Мп Нм

12

Берет

З

12

Рукавички із полімерних матеріалів

ТиТп400Ми

3

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні зі світлофільтрами

До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

До зносу

10

8155

Оператор заправних станцій

Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої тканини з антистатичними властивостями

НлНмМнЭсТо

18

Берет

НлНм

12

Білизна натільна

ЗМи

6

Напівчеревики

НмЭсМиСж

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

МиНм

1

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

До зносу

11

9132

Прибиральник службових приміщень

Халат для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМиПн

12

Косинка

ЗПн

12

Туфлі

ПнМп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Рукавички із полімерних матеріалів

ВнМиМп

1

12

9162

Прибиральник територій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМиПн

18

Берет

ЗПн

12

Напівчеревики

МпПнСм

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Жилет сигнальний

Со

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

13

9152

Сторож

Під час чергування на прохідній підприємства, установи, організації:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Черевики шкіряні

Мп См

12

Під час охорони об'єктів, складських приміщень та територій додатково:

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

__________
Примітки:


1. Роботодавець може замінювати валянки на гумовій підошві зі строком носіння 48 місяців на валянки зі строком носіння 48 місяців та калоші зі строком носіння 12 місяців або 24 місяці.
2. Роботодавець може замінювати куртку утеплену зі штанами утепленими або напівкомбінезон утеплений на костюм утеплений.
3. Роботодавець може замінювати підшоломник на шапку трикотажну з тим самим строком носіння.
4. Роботодавець може видавати працівникам два комплекти костюмів (на два строки використання) з однаковими захисними властивостями, але з різних за поверхневою щільністю та повітропроникністю тканин (для забезпечення комфортного стану працюючих в холодну і теплу пору року).
5. Роботодавець може передбачити резервний фонд ЗІЗ для видачі працівникам, які беруть участь у ліквідації аварійних ситуацій; для заміни передчасно зношених не з вини працівника ЗІЗ; відвідувачам виробничих об’єктів, інструкторам, працівникам інспектуючих та контролюючих організацій; учням, які проходять виробничу практику; працівникам науково-дослідних та проектних інститутів. Кількість ЗІЗ у резервному фонді встановлюється наказом по підприємству, але не більше 10 % від загальної кількості ЗІЗ, що видаються.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковверх