Документ z0300-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.01.2014, основание - z2069-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.11.2010 N 737/1376/422/874
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2011 р.
за N 300/19038
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 685/959/711 ( z2069-13 ) від 26.11.2013 }
Про затвердження форми звіту про рух грошових коштів
на небюджетних рахунках переробних підприємств,
форми зведеної інформації про рух грошових коштів
на небюджетних рахунках переробних підприємств
(по району, районах в Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі), форми зведеної
інформації про рух грошових коштів на небюджетних
рахунках переробних підприємств (по області,
Автономній Республіці Крим, містах Києві
та Севастополі), форми зведеної інформації
про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств в розрізі регіонів

Відповідно до пункту 11 Порядку нарахування, виплати і
використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за
поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій
вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2010 року N 152 ( 152-2010-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1 форму звіту про рух грошових коштів на небюджетних
рахунках переробних підприємств, що додається;
1.2 форму зведеної інформації про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств (по району, районах в
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), що
додається;
1.3 форму зведеної інформації про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств (по області,
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), що
додається;
1.4 форму зведеної інформації про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств в розрізі регіонів, що
додається.
2. Звіти та зведена інформація про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств за формами,
затвердженими цим наказом, подаються за 2010 рік.
3. Департаменту фінансів Міністерства аграрної політики
України (Ахіджанов Б.Р.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту фінансів Міністерства аграрної політики
України довести положення цього наказу до відома Міністерства
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації.
5. Департаменту податкової та митної політики Міністерства
фінансів України (Романова Н.А.) довести положення цього наказу до
відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних
фінансових управлінь обласних і Київської міської державної
адміністрації, фінансового управління Севастопольської міської
державної адміністрації.
6. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома заступників
голови, керівників самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України і начальників
головних управлінь Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
7. Департаменту адміністрування податку на додану вартість
Державної податкової адміністрації України (Лапшин Ю.В.) довести
положення цього наказу до відома регіональних органів державної
податкової служби.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Тригубенка С.М., заступника
Міністра фінансів України Єфименко Т.І., першого заступника Голови
Державного казначейства України Даневича О.С., заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Любченка О.М.
Міністр аграрної
політики України М.В.Присяжнюк
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державного
казначейства України С.І.Харченко
Голова Державної податкової
адміністрації України О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
15.11.2010
N 737/1376/422/874
Форма

ЗВІТ
про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств

_________________________________________________
(найменування підприємства)
за ___________________________________________
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
(тис.грн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Код за|Індивідуа-| Місце- | Дата | Обсяги | Залишок | Обсяги |Задеклароване| Фактично |Перераховано| У тому числі | Залишок | Дата | | переробного|ЄДРПОУ| льний |знаходження |відкриття| реалізації | коштів | поставки | податкове |надійшло на|(виплачено) |-----------------------------------| коштів на | закриття | |підприємства| |податковий|переробного |небюджет-|сільськогос-| податку на| продукції, | зобов'язання|небюджетний| з | перераховано з | виплачено |небюджетному|небюджетного| | | | номер |підприємства| ного |подарськими | додану | виробленої | до | рахунок |небюджетного|небюджетного рахунку | особистим | рахунку на | рахунку | | | | перероб- | | рахунку |товаровиро- |вартість на| переробними |перерахування| | рахунку |сільськогосподарським| селянським | кінець | | | | | ного | | | бниками |небюджетних|підприємствами| на | |сільськогос-| товаровиробникам |господарствам| звітного | | | | | підприє- | | |продукції на| рахунках | з молока та | небюджетний | | подарським |---------------------| | періоду | | | | | мства - | | | переробні | переробних| м'яса, | рахунок | | товаро- | у тому числі | | | | | | | платника | | |підприємства|підприємств| поставленого | | | виробникам |---------------------| | | | | | |податку на| | | | на початок|сільськогоспо-| | | (усього) | перера- |перерахо- | | | | | | | додану | | | | звітного | дарськими | | | | ховано | вано | | | | | | | вартість | | | | періоду | товаровироб- | | | |юридичним | фізичним | | | | | | | | | | | | никами | | | | особам | особам - | | | | | | | | | | | | | | | | |підприєм- | | | | | | | | | | | | | | | | | цям | | | | |------------+------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+------------+----------+----------+-------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |------------+------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+------------+----------+----------+-------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+------------+----------+----------+-------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+------------+----------+----------+-------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+------------+----------+----------+-------------+------------+------------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звіт подається окремо по молокопереробних та окремо
по м'ясопереробних підприємствах у паперовому та електронному
вигляді. До звіту включаються переробні підприємства за місцем
реєстрації як платників податку на додану вартість (переробні
підприємства, розташовані у місті Києві, подають звіт Головному
управлінню агропромислового розвитку Київської обласної державної
адміністрації).
Керівник переробного підприємства _____________________________
(підпис)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
15.11.2010
N 737/1376/422/874
Форма

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про рух грошових коштів
на небюджетних рахунках переробних підприємств
(по району, районах в Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі)

по __________________________________________________
(район, райони в Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі)
за ___________________________________________
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
(тис.грн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Кількість | З них |Код за|Індивідуальний| Місце- | Дата | Обсяги | Залишок | Обсяги | Задекла-|Фактично|Перераховано| У тому числі | Залишок | Дата | |переробного |переробних | кількість |ЄДРПОУ| податковий |знаходження |відкриття| реалізації | коштів | поставки | роване |надійшло|(виплачено) |--------------------------------|коштів на|закриття| |підприємства|підприємств| переробних | | номер |переробного | небюдже-|сільськогос-| податку на| продукції, |податкове|на небю-| з | перераховано з |виплачено | небюдже-|небюдже-| | | - |підприємств,| | переробного |підприємства| тного |подарськими | додану | виробленої | зобов'я-|джетний |небюджетного| небюджетного рахунку|особистим | тному | тного | | | усього |які відкрили| |підприємства -| | рахунку |товаровироб-|вартість на| переробними | зання до|рахунок | рахунку |сільськогосподарським|селянським| рахунку |рахунку | | | | небюджетні | | платника | | | никами |небюджетних|підприємствами|перераху-| |сільськогос-| товаровиробникам |господар- |на кінець| | | | |рахунки (по | | податку на | | | продукції | рахунках | з молока та | вання на| | подарським |---------------------| ствам | звітного| | | | |яких подані | | додану | | |на переробні| переробних| м'яса, |небюджет-| |товаровиро- | у тому числі | | періоду | | | | | звіти) | | вартість | | |підприємства|підприємств| поставленого | ний | | бникам |---------------------| | | | | | | | | | | | | на початок| сільськогос- | рахунок | | (усього) | перера- | перера- | | | | | | | | | | | | | звітного | подарськими | | | | ховано | ховано | | | | | | | | | | | | | періоду | товаровироб- | | | |юридичним| фізичним | | | | | | | | | | | | | | никами | | | | особам | особам - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємцям| | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| | | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| | | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| | | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Інформація подається окремо по молокопереробних
та окремо по м'ясопереробних підприємствах у паперовому та
електронному вигляді. До інформації включаються переробні
підприємства за місцем реєстрації як платників податку на додану
вартість (переробні підприємства, розташовані у місті Києві,
подають звіт Головному управлінню агропромислового розвитку
Київської обласної державної адміністрації). 2. Орган Державного казначейства України підтверджує дані по
стовпчиках 7 "Дата відкриття небюджетного рахунку", 12 "Фактично
надійшло на небюджетний рахунок", 13 "Перераховано (виплачено) з
небюджетного рахунку сільськогосподарським товаровиробникам
(усього)" та 18 "Дата закриття небюджетного рахунку".
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації,
Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міської
державної адміністрації,
начальник Головного управління
агропромислового розвитку
Київської обласної
державної адміністрації ___________________
(підпис)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації,
Севастопольської міської
державної адміністрації,
Головного фінансового управління
Київської міської
державної адміністрації ___________________
(підпис)

М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник районної державної
податкової інспекції ___________________
(підпис)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління (відділення)
Державного казначейства
в містах і районах ___________________
(підпис)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
15.11.2010
N 737/1376/422/874
Форма

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про рух грошових коштів
на небюджетних рахунках переробних підприємств
(по області, Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі)

по _________________________________________________
(область, Автономна Республіка Крим,
міста Київ та Севастополь)
за _____________________________________________
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
(тис.грн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Кількість | З них |Код за|Індивідуальний| Місце- | Дата | Обсяги | Залишок | Обсяги | Задекла-|Фактично|Перераховано| У тому числі | Залишок | Дата | |переробного |переробних | кількість |ЄДРПОУ| податковий |знаходження |відкриття| реалізації | коштів | поставки | роване |надійшло|(виплачено) |--------------------------------|коштів на|закриття| |підприємства|підприємств| переробних | | номер |переробного | небюдже-|сільськогос-| податку на| продукції, |податкове|на небю-| з | перераховано з |виплачено | небюдже-|небюдже-| | | - |підприємств,| | переробного |підприємства| тного |подарськими | додану | виробленої | зобов'я-|джетний |небюджетного| небюджетного рахунку|особистим | тному | тного | | | усього |які відкрили| |підприємства -| | рахунку |товаровироб-|вартість на| переробними | зання до|рахунок | рахунку |сільськогосподарським|селянським| рахунку |рахунку | | | | небюджетні | | платника | | | никами |небюджетних|підприємствами|перераху-| |сільськогос-| товаровиробникам |господар- |на кінець| | | | |рахунки (по | | податку на | | | продукції | рахунках | з молока та | вання на| | подарським |---------------------| ствам | звітного| | | | |яких подані | | додану | | |на переробні| переробних| м'яса, |небюджет-| |товаровиро- | у тому числі | | періоду | | | | | звіти) | | вартість | | |підприємства|підприємств| поставленого | ний | | бникам |---------------------| | | | | | | | | | | | | на початок| сільськогос- | рахунок | | (усього) | перера- | перера- | | | | | | | | | | | | | звітного | подарськими | | | | ховано | ховано | | | | | | | | | | | | | періоду | товаровироб- | | | |юридичним| фізичним | | | | | | | | | | | | | | никами | | | | особам | особам - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємцям| | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| |1. | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| |2. | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| |усього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+------------+------+--------------+------------+---------+------------+-----------+--------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------+--------| |УСЬОГО по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Інформація подається окремо по молокопереробних та
окремо по м'ясопереробних підприємствах у паперовому та
електронному вигляді. До інформації включаються переробні
підприємства за місцем реєстрації як платників податку на додану
вартість (переробні підприємства, розташовані у місті Києві,
подають звіт Головному управлінню агропромислового розвитку
Київської обласної державної адміністрації).
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації,
Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської міської
державної адміністрації,
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим _______________________
(підпис)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
15.11.2010
N 737/1376/422/874
Форма

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств в розрізі регіонів

за _______________________________________
(1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)
(тис.грн)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | Кількість | З них | Обсяги | Залишок | Обсяги |Задекларо-| Фактично | Перераховано| У тому числі | Залишок | |регіону| переробних| кількість | реалізації | коштів | поставки | ване |надійшло на|(виплачено) з|---------------------------------------| коштів на | | |підприємств| переробних |сільськогос-| податку на| продукції, |податкове |небюджетний| небюджетного| перераховано з | виплачено |небюджетному| | | - |підприємств,|подарськими | додану | виробленої |зобов'яза-| рахунок | рахунку | небюджетного рахунку | особистим | рахунку на | | | усього |які відкрили|товаровироб-|вартість на| переробними | ння до | | сільсько- | сільськогосподарським | селянським | кінець | | | | небюджетні | никами |небюджетних|підприємствами|перераху- | |господарським| товаровиробникам |господарствам| звітного | | | |рахунки (по |продукції на| рахунках | з молока та | вання на | | товаро- |-------------------------| | періоду | | | |яких подані | переробні | переробних| м'яса, |небюджет- | | виробникам | у тому числі | | | | | | звіти) |підприємства|підприємств| поставленого | ний | | (усього) |-------------------------| | | | | | | | на початок|сільськогоспо-| рахунок | | |перераховано|перераховано| | | | | | | | звітного | дарськими | | | | юридичним | фізичним | | | | | | | | періоду | товаровироб- | | | | особам | особам - | | | | | | | | | никами | | | | | підприємцям| | | |-------+-----------+------------+------------+-----------+--------------+----------+-----------+-------------+------------+------------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------+-----------+------------+------------+-----------+--------------+----------+-----------+-------------+------------+------------+-------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------------+------------+-----------+--------------+----------+-----------+-------------+------------+------------+-------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------------+------------+-----------+--------------+----------+-----------+-------------+------------+------------+-------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------------+------------+-----------+--------------+----------+-----------+-------------+------------+------------+-------------+------------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр (заступник Міністра)
Міністерства аграрної
політики України ___________________
(підпис)
М.П.вверх