Документ z0206-16, действует, текущая редакция — Редакция от 19.09.2017, основание - z1035-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2016  № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 206/28336

Про затвердження Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 399 від 31.07.2017}

Відповідно до Законів України “Про Збройні Сили України”, “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” та з метою забезпечення виконання завдань національними контингентами, національним персоналом Збройних Сил України під час їх участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 28 грудня 2011 року № 840 “Про затвердження Інструкції з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 125/20438 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр закордонних справ України


П.А. КлімкінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18.01.2016 № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 206/28336

ІНСТРУКЦІЯ
з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок, завдання підготовки національних контингентів, національного персоналу до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (далі - міжнародні операції), порядок їх направлення, застосування, проведення ротацій, повернення (відкликання), організації управління та всебічного забезпечення, а також пов’язані з цим завдання та функції структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до законодавства України та ґрунтується на результатах вивчення досвіду участі Збройних Сил України, військових контингентів та персоналу інших країн у міжнародних операціях, аналізу воєнно-політичної обстановки і прогнозування її розвитку, принципах відповідності оборонної достатності.

3. Підготовка та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях здійснюється за фазами:

1) підготовка, яка охоплює діяльність від прийняття рішення щодо участі в міжнародній операції до відбуття в район її проведення, тобто до початку розгортання;

2) розгортання, яке починається з відбуттям національного контингенту, національного персоналу з місця дислокації на території України і закінчується прибуттям у район проведення міжнародної операції;

3) застосування національних контингентів, національного персоналу, яке починається з прибуття в район проведення міжнародної операції і охоплює заходи щодо їх прийому, перебазування в місце дислокації на визначені позиції міжнародних сил (базовий табір), підготовчі заходи, тактичне розгортання у визначеному районі відповідальності і подальше ведення операцій, а також отримання відповідних повноважень;

4) повернення (відкликання) або зміна місця розгортання, яка здійснюється після припинення або передачі повноважень з виконання завдань іншим учасникам міжнародної операції;

5) діяльність після завершення участі в міжнародній операції, яка включає заходи щодо вивчення досвіду участі національного контингенту, національного персоналу в міжнародній операції, підготовки відповідних звітних та інших документів, а також впровадження досвіду в діяльність Збройних Сил України.

4. Завданнями органів військового управління з організації підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу є:

1) участь у підготовці та погодженні пропозиції щодо участі Збройних Сил України в міжнародній операції;

2) організація взаємодії з міжнародними організаціями та центральними органами виконавчої влади України;

3) здійснення загального планування участі Збройних Сил України в міжнародній діяльності з підтримання миру і безпеки;

4) забезпечення практичної реалізації рішень з формування та підготовки національних контингентів, національного персоналу для участі у міжнародних операціях;

5) здійснення комплексу заходів з безпосереднього управління національними контингентами, національним персоналом Збройних Сил України та оперативного реагування на кризові ситуації в районах виконання завдань.

5. Основними функціями органів військового управління з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу до участі в міжнародних операціях є:

1) оцінка та аналіз нормативно-правових актів, що стосуються участі національних контингентів, національного персоналу, а також обстановки в майбутньому районі виконання завдань;

2) вивчення можливостей Збройних Сил України щодо формування, підготовки, всебічного забезпечення та направлення сил та засобів для участі в міжнародних операціях;

3) визначення потреби в коштах, складання детальних фінансово-економічних розрахунків, проведення фінансового планування ефективного використання бюджетних коштів, упередження ризиків щодо їх втрати, звітування, здійснення внутрішнього контролю;

{Підпункт 3 пункту 5 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}

4) планування та організація заходів з підготовки, направлення, застосування, ротації та повернення (відкликання) національних контингентів, національного персоналу;

5) організація системи управління, взаємодії, координації та контролю;

6) організація всебічного забезпечення заходів з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу;

7) управління національними контингентами, національним персоналом під час участі в міжнародних операціях;

8) здійснення внутрішнього аудиту.

{Пункт 5 розділу І доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}

ІІ. Планування участі національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

1. У разі надходження від Міністерства закордонних справ України інформації Секретаріату Організації Об’єднаних Націй (далі - ООН), секретаріатів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - ОБСЄ), інших міжнародних організацій у сфері безпеки щодо можливої участі України в міжнародних операціях у Міністерстві оборони України організовується підготовка відповідних пропозицій.

До підготовки пропозицій залучаються структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України за результатами узагальнення надсилає в тижневий строк до Міністерства закордонних справ України пропозицію щодо можливої участі Збройних Сил України в міжнародній операції.

2. У разі надходження від Міністерства закордонних справ України інформації про офіційне звернення Секретаріату ООН, секретаріатів ОБСЄ, інших міжнародних безпекових організацій щодо направлення національного контингенту чи національного персоналу та пропозиції, яка вноситиметься на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, у Міністерстві оборони України організовується підготовка інформації для включення до зазначеної пропозиції.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України організовує підготовку, погодження в Міністерстві оборони України та надання до Міністерства закордонних справ України інформації, необхідної для підготовки нормативно-правових актів з питань участі національних контингентів, національного персоналу у міжнародних операціях відповідно до вимог Законів України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” і “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”.

3. Під час планування участі національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях опрацьовуються відповідні двосторонні або багатосторонні міжнародні договори, які визначають умови такої участі.

До підготовки проектів міжнародних договорів залучаються структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України.

4. Накази Міністерства оборони України про організацію підготовки, направлення, ротації та повернення (відкликання) національних контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях, розробляються Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України з урахуванням завчасно наданих пропозицій від структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших органів військового управління Збройних Сил України.

Накази Міністерства оборони України про організацію підготовки, направлення, ротації та повернення (відкликання) національних контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях, визначають:

1) строки підготовки, проведення поточних перевірок та перевірок комплексними комісіями Генерального штабу Збройних Сил України готовності національних континентів до виконання завдань за призначенням, направлення, ротації та повернення (відкликання) національних контингентів;

2) військові частини - формувачі національних контингентів;

3) завдання структурним підрозділам Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органам військового управління Збройних Сил України щодо підготовки, направлення, ротації та повернення (відкликання) національних контингентів;

4) особливості кадрового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення національних контингентів, оцінка корупційних ризиків.

{Підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}

5. На виконання наказу Міністерства оборони України Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України розробляються плани направлення, ротації, повернення національних контингентів.

Пропозиції до планів направлення, ротації, повернення подаються Головному управлінню військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командуваннями видів Збройних Сил України та іншими органами військового управління Збройних Сил України за 75 діб до початку переміщення національних контингентів.

Проект плану направлення, ротації, повернення національного контингенту, у якому зазначаються основні строки, спосіб здійснення перевезень та їх орієнтовна вартість, погоджується в установленому порядку зі структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командуваннями видів Збройних Сил України, іншими органами військового управління Збройних Сил України та в строк не пізніше ніж за 45 діб до початку перевезень надсилається Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України для погодження до штабу міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція.

За результатом погодження штабом міжнародної організації опрацьовується остаточний варіант планів направлення, ротації, повернення національного контингенту, який подається на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України не пізніше ніж за 14 діб до початку направлення, ротації, повернення національного контингенту.

ІІІ. Підготовка національних контингентів, національного персоналу

1. Метою підготовки національних контингентів, національного персоналу до участі в міжнародних операціях є досягнення ними здатності здійснити переміщення до району операції, виконання визначених у рамках операції завдань, забезпечення життєдіяльності в специфічних умовах, запобігання загибелі, пораненням та втраті здоров’я військовослужбовців, проведення ротацій та повернення з району операції.

2. Завданнями підготовки національних контингентів, національного персоналу до участі в міжнародних операціях є:

1) формування національних контингентів (комплектування національного персоналу);

2) підготовка особового складу (фахова, спеціальна, мовна, психологічна підготовка, бойове злагодження);

3) підготовка озброєння, військової техніки, матеріально-технічних засобів національних контингентів до виконання завдань у специфічних умовах;

4) організація переміщення національних контингентів, національного персоналу до районів виконання завдань у міжнародних операціях;

5) всебічне забезпечення підготовки національних контингентів, національного персоналу до участі у міжнародних операціях.

3. Формування національних контингентів - комплекс послідовних, організаційних заходів, що проводяться у Збройних Силах України, спрямованих на створення військових частин (підрозділів) для виконання завдань міжнародної операції.

Складовими частинами формування є відпрацювання схем організації, штатів, табелів до штатів національних контингентів, комплектування їх особовим складом, забезпечення озброєнням, військовою технікою, запасами матеріально-технічних засобів.

Комплектування посад національних контингентів, національного персоналу особовим складом здійснюється відповідно до вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами), та Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454.

Національні контингенти забезпечуються боєздатними, з достатнім запасом ресурсів, зразками озброєння і військової техніки вітчизняного та іноземного виробництва, що знаходяться на озброєнні або надходять для переозброєння з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Планування та визначення потреб національних контингентів в озброєнні, військовій техніці та інших матеріально-технічних засобах, підготовка та подання заявок до служб забезпечення Збройних Сил України покладаються на командування видів Збройних Сил України (інші органи військового управління), які безпосередньо відповідають за їх формування.

Запаси витратних матеріалів та запасних частин створюються із розрахунку збереження автономності національних контингентів на період ротації.

З метою забезпечення національних контингентів озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами командування виду Збройних Сил України (інші органи військового управління), які безпосередньо відповідають за їх формування, не пізніше ніж за 90 діб до направлення національного контингенту до місця виконання завдань за призначенням надсилають заявки у відповідні служби забезпечення Збройних Сил України для їх отримання або включення до плану закупівлі.

Служби забезпечення Збройних Сил України на підставі поданих заявок командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів для участі в міжнародних операціях:

1) планують та здійснюють забезпечення національних контингентів озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами (відповідно до закріпленої номенклатури);

2) у разі відсутності зразків озброєння, військової техніки, боєприпасів, інших матеріальних засобів подають за належністю заявки щодо необхідності їх закупівлі (постачання);

3) контролюють повноту отримання і якість озброєння, військової техніки, боєприпасів, інших матеріальних засобів, що надходять для забезпечення національних контингентів, інформують керівний склад Генерального штабу Збройних Сил України про стан їх технічного забезпечення.

Озброєння Збройних Сил України укладає договори з виробничо-ремонтними підприємствами на ремонт і дообладнання озброєння та військової техніки, продовження міжремонтного ресурсу за технічним станом, закупівлю і ремонт військового майна для забезпечення ремонту озброєння та військової техніки в процесі експлуатації в межах кошторисних призначень бюджетної програми (підпрограми) та забезпечує здійснення контролю за виконанням зобов’язань за укладеними договорами.

Управління військових представництв Міністерства оборони України здійснює контроль якості та приймання послуг з відновлення (ремонту, модернізації) озброєння, військової техніки, проведення аналізу собівартості та трудомісткості продукції з визначенням фактичних витрат і надання замовнику висновку про рівень ціни на такі послуги відповідно до законодавства.

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України забезпечує організацію та проведення комітетом з конкурсних торгів процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та виконання завдань національними контингентами в міжнародних операціях.

4. Підготовка національних контингентів поділяється на загальну, попередню, безпосередню та підготовку в районі проведення міжнародної операції.

5. Загальна підготовка здійснюється постійно і передбачає:

1) надання базових знань із миротворчої тематики підтримання миру і безпеки особовому складу Збройних Сил України:

офіцерському складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу - у з’єднаннях, військових частинах та підрозділах у рамках програм індивідуальної, бойової та воєнно-ідеологічної підготовки;

слухачам Національного університету оборони України імені Івана Черняховського - у рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів;

керівному складу та перекладачам національних контингентів - на курсах навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського в рамках програми підготовки національних контингентів;

2) досягнення визначеними органами військового управління, військовими частинами і підрозділами рівня взаємосумісності та бойової готовності, необхідного для повноцінної участі в міжнародних операціях;

3) поповнення (планування, ведення обліку (кадрового моніторингу) та навчання особового складу) резерву кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України, командирів військових підрозділів (далі - Резерв для направлення за кордон).

Для виконання завдань з організації загальної підготовки:

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України організовує проведення спеціальної підготовки кандидатів до складу Резерву для направлення за кордон у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського:

проводить загальну підготовку військовослужбовців із миротворчої тематики в рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів;

вивчає та впроваджує досвід участі національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях, відпрацьовує пропозиції щодо внесення необхідних змін до нормативно-правових актів;

проводить заняття з кандидатами до складу Резерву для направлення за кордон (за напрямами діяльності), військовими перекладачами (бортовими перекладачами), керівним складом національних контингентів, фахівцями у сфері цивільно-військового співробітництва, логістики, іншими фахівцями.

Перелік тем до програми загальної підготовки та Перелік тем до програми підготовки офіцерів викладені в додатках 1, 2 до цієї Інструкції.

Практичні заняття проводяться на фондах навчальних центрів видів Збройних Сил України (із залученням штатних інструкторів центрів).

До проведення занять як викладачі (інструктори) залучаються військовослужбовці, які мають досвід виконання завдань у складі національних контингентів, національного персоналу.

Підготовка фахівців до складу Резерву для направлення за кордон також може здійснюватися на відповідних курсах за кордоном, за результатами навчання на яких видається відповідний підтвердний документ.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

забезпечує взаємодію відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з Постійним представництвом України при ООН, Постійним представництвом України при міжнародних організаціях у Відні, Місією України при НАТО, Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військовим представництвом Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об’єднаному центральному командуванні Збройних Сил США, апаратами аташе з питань оборони України за кордоном та військових аташе іноземних держав в Україні, представниками інших міжнародних організацій і держав з питань підготовки, направлення, виконання завдань, ротації, повернення (відкликання) національних контингентів;

здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів щодо участі Збройних Сил України в міжнародних операціях;

здійснює загальне планування участі (направлення, ротації, повернення) національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях.

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України за поданням відповідних органів військового управління:

узагальнює списки на підготовку особового складу Збройних Сил України на курсах іноземних мов у Збройних Силах України;

організовує підготовку матеріалів для розгляду кандидатів на засіданнях атестаційної комісії Збройних Сил України та Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України з метою зарахування кандидатів до складу Резерву для направлення за кордон.

6. Попередня підготовка національного контингенту починається після надходження від Міністерства закордонних справ України офіційного звернення від Секретаріату ООН, секретаріатів ОБСЄ, інших міжнародних безпекових організацій і завершується прийняттям рішення про направлення національного контингенту  для участі в міжнародній операції.

Для виконання завдань попередньої підготовки:

командування видів Збройних Сил України (інші органи військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів:

пропонують військову частину, штатні сили та засоби якої складуть основу національного контингенту;

визначають потребу в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, інших матеріальних засобах, необхідних для підготовки та виконання завдань національними контингентами;

розробляють проекти схем організації, штатів, переліків змін і табелів до штатів, погоджують із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та надають їх до Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України;

готують та надають до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту наказу Міністерства оборони України щодо організації підготовки та проведення ротацій національних контингентів;

планують заходи всебічного забезпечення підготовки національних контингентів та надають необхідні (детальні та обґрунтовані) заявки до служб забезпечення Збройних Сил України;

визначають потребу в коштах та надають до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо фінансування заходів, пов’язаних із формуванням, підготовкою, направленням (поверненням) національного контингенту до (з) району проведення міжнародної операції;

розробляють та надають до Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо організації зв’язку і використання інформаційних систем, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв’язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування в національних контингентах;

відпрацьовують (уточнюють) програми підготовки національних контингентів.

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України бере участь у розробці та внесенні змін до проектів схем організації, штатів, переліків змін і табелів до штатів національних контингентів, подає їх на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та організовує своєчасне доведення згаданих документів до командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за формування національних контингентів.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

бере участь у роботі комітетів міжнародних організацій з метою створення сприятливих умов для виконання завдань національними контингентами, отримання матеріально-технічної допомоги;

розраховує загальну потребу в коштах на підготовку, направлення, застосування та повернення національних контингентів у пропозиціях до Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України, бюджетного запиту Міністерства оборони України;

готує на підставі пропозицій, отриманих від співвиконавців бюджетної програми (підпрограми), пропозиції до Плану утримання та розвитку Збройних Сил України та бюджетного запиту Міністерства оборони України з питань забезпечення участі в міжнародних операціях на наступний рік та подальші два роки;

подає пропозиції та фінансово-економічні розрахунки до відповідного паспорта бюджетної програми, Плану утримання та розвитку Збройних Сил України, кошторису Міністерства оборони України, помісячного розпису та розподілу бюджетних асигнувань, а також внесення до них змін у частині, що стосується діяльності Збройних Сил України з підтримання міжнародного миру і безпеки;

готує пропозиції до звіту Міністерства оборони України про виконання відповідного паспорта бюджетної програми, Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на відповідний рік у частині, що стосується діяльності Збройних Сил України з підтримання міжнародного миру і безпеки, та подає їх до Департаменту фінансів Міністерства оборони України;

здійснює своєчасне доведення кошторисних призначень до визначених співвиконавців бюджетної програми (підпрограми).

Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України здійснює планування скритого зв’язку з національними контингентами.

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України:

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України з питань підготовки, направлення, виконання завдань, ротації, повернення (відкликання) національних контингентів;

надає до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту наказу Міністерства оборони України щодо організації підготовки та проведення ротацій національних контингентів;

формує за рішенням Міністра оборони України спільно з іншими органами військового управління та заінтересованими структурними підрозділами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України рекогносцирувальні групи та організовує їх направлення до майбутнього району виконання завдань національним контингентом.

Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України готує та надає до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України інформацію щодо медико-географічних особливостей території перебування національного контингенту.

Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України здійснює забезпечення підготовки національних контингентів топографічними картами районів виконання завдань (крім випадків, коли забезпечення здійснюється міжнародною організацією, під егідою якої проводиться міжнародна операція).

7. Безпосередня підготовка національних контингентів починається після схвалення Верховною Радою України рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі в міжнародній операції.

Для виконання завдань безпосередньої підготовки національних контингентів:

командування видів Збройних Сил України (інші органи військового управління), які безпосередньо відповідають за їх підготовку:

опрацьовують плани підготовки національних контингентів до виконання завдань;

завершують формування національних контингентів;

здійснюють (відповідно до закріпленої номенклатури товарів, робіт і послуг) матеріально-технічне забезпечення підготовки національних контингентів;

створюють запаси матеріально-технічних засобів та визначають порядок їх поповнення;

організовують підготовку штатного озброєння, військової техніки та запасів матеріально-технічних засобів;

здійснюють навчально-методичне забезпечення підготовки національних контингентів;

опрацьовують обґрунтовані фінансово-економічні розрахунки, здійснюють фінансове планування, використання та звітування за отримані бюджетні асигнування на організацію підготовки національних контингентів;

розробляють та затверджують обґрунтований перелік товарно-матеріальних цінностей (зміни до переліку), які підлягають придбанню за межами України в іноземній валюті за готівку, погоджений з Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, службами забезпечення Збройних Сил України та відповідальним виконавцем бюджетної програми, за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

здійснюють розподіл (внесення змін до розподілу) виділених бюджетних асигнувань за погодженням із відповідальним за формування і виконання бюджетної програми (підпрограми), визначеної для забезпечення участі в міжнародних операціях;

організовують проведення поглибленого медичного обстеження особового складу національних контингентів та відповідних профілактичних щеплень;

забезпечують розміщення особового складу національних контингентів та організовують його підготовку (бойове злагодження) шляхом організації табірних зборів у пунктах постійної дислокації визначених військових частин (у навчальних центрах) з урахуванням умов місцевості, близьких до району проведення міжнародної операції (у разі можливості створення таких умов);

визначають перелік посад національного контингенту, перебування на яких потребує оформлення сертифікатів особового допуску до інформації НАТО відповідних ступенів обмеження доступу, організовують роботу щодо перевірки особового складу та оформлення сертифікатів;

подають пропозиції до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України щодо підготовки планів направлення, ротації, повернення національних контингентів;

здійснюють практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв’язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування, під час підготовки національних контингентів до участі в міжнародних операціях;

у межах доведеного фінансового ресурсу на відповідний бюджетний період організовують проведення процедур закупівель необхідних товарів, робіт і послуг за децентралізованими розрахунками;

подають заявки у відповідні служби забезпечення Збройних Сил України на закупівлю необхідних товарів, робіт і послуг за централізованими розрахунками відповідно до вимог бюджетного законодавства та законодавства з питань державних закупівель;

організовують підготовку до переміщення національних контингентів до району виконання завдань за призначенням;

опрацьовують номенклатури посад особового складу національних контингентів, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;

безпосередньо забезпечують підготовку документів щодо отримання національними контингентами спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

подають до Тилу Збройних Сил України заявки на виготовлення розпізнавальних медальйонів військовослужбовців національних контингентів (після затвердження кандидатів до складу національних контингентів відповідним кадровим органом);

здійснюють управління діяльністю національних контингентів на етапах формування, підготовки, направлення (ротації) до моменту їх передачі в оперативне підпорядкування Об’єднаному оперативному штабу Збройних Сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України:

здійснює інформаційно-аналітичне та інформаційне забезпечення підготовки та застосування національних контингентів в міжнародних операціях шляхом надання розвідувальної інформації;

забезпечує проходження військовослужбовцями підпорядкованих військових частин (установ), відібраними до складу національних контингентів, військово-лікарської комісії, підготовку та направлення виїзних справ до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

Департамент фінансів Міністерства оборони України здійснює тарифікацію затверджених в установленому порядку штатів (переліків змін до штатів) національних контингентів.

Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України проводить інструкторсько-методичні заняття з офіцерами, які призначаються на посади помічників командирів національних контингентів по роботі із засобами масової інформації (прес-секретарями), щодо практичних аспектів інформаційного забезпечення діяльності національних контингентів у міжнародних операціях.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України здійснює забезпечення військовослужбовців національних контингентів, оперативних та рекогносцирувальних груп службовими паспортами України відповідно до вимог законодавства України.

Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України:

розробляє схему скритого зв’язку, уточнює розпорядження зі скритого зв’язку та прихованого управління національними контингентами, доводить їх до органів військового управління та військових частин, які включені у відповідні мережі;

забезпечує національні контингенти засобами криптографічного та технічного захисту інформації, носіями ключової інформації всіх видів, організовує проведення атестацій комплексів технічного захисту інформації та державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем;

організовує взаємодію з державними органами, відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України щодо перевезення засобів криптографічного та технічного захисту інформації, матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом через державний кордон та доставку їх у пункти дислокації національних контингентів;

здійснює контроль за станом охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, безпеки спеціальних видів зв’язку під час підготовки національних контингентів та виконання ними завдань у міжнародних операціях;

організовує проведення спеціальної підготовки особового складу підрозділів захисту інформації національних контингентів;

організовує та здійснює захищений обмін інформацією з грифом обмеження доступу “Для службового користування” між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з Постійним представництвом Міністерства оборони України при Організації Об’єднаних Націй та Військовим представництвом Місії України при НАТО.

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України здійснює підготовку:

пропозицій до рішень начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України щодо кадрового забезпечення ротацій національних контингентів;

проектів наказів начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (по особовому складу) щодо призначення осіб офіцерського складу на посади у складі національних контингентів (за винятком номенклатури призначення Міністра оборони України).

Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України:

здійснює організацію зв’язку з національними контингентами;

узагальнює пропозиції командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів, Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України та опрацьовує план (схему) зв’язку під час направлення (ротації, повернення) національних контингентів та виконання ними завдань за призначенням;

здійснює контроль за станом захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв’язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування під час підготовки та виконання завдань національними контингентами.

Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України здійснює контроль за заходами морально-психологічного забезпечення підготовки національних контингентів та ефективності професійно-психологічного відбору особового складу.

Юридична служба апарату Міністерства оборони України проводить інструкторсько-методичні заняття з офіцерами, які призначаються на юридичні посади національних контингентів.

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України:

формує оперативні групи із залученням структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України;

розробляє та надає до Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо організації зв’язку і використання інформаційних систем, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв’язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування у національних контингентах.

Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України за заявками командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за формування та підготовку національних контингентів:

організовує супроводження колон військових транспортних засобів під час проведення підготовки національних контингентів, а також їх переміщення до (з) залізничних станцій (аеропортів) під час здійснення направлення, ротацій, повернення (відкликання);

здійснює реєстрацію військових транспортних засобів національних контингентів та проведення їх технічного контролю.

Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

організовує медичне забезпечення підготовки національних контингентів відповідно до Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 06 серпня 2014 року № 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2014 року за № 1231/26008;

спільно з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України організовує допідготовку медичних фахівців національних контингентів.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського:

проводить заняття з визначеними кандидатами на посади командирів, заступників командирів національних контингентів, а також кандидатами на посади в національних контингентах, які передбачають роботу у складі багатонаціональних штабів з видачею відповідного свідоцтва;

за заявками командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів, проводить заняття з особовим складом мобільними групами науково-педагогічних працівників безпосередньо в районах підготовки.

Тил Збройних Сил України за заявками командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів, організовує виготовлення розпізнавальних медальйонів військовослужбовців національних контингентів.

Уповноважений підрозділ Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції проводить інструктивно-методичні заняття з командирами підрозділів, визначеними уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції щодо практичних аспектів додержання антикорупційного законодавства в діяльності національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

{Пункт 7 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шістдесятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}

8. Безпосередня підготовка національного контингенту від Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - національний контингент від ВМС) до участі в міжнародній операції починається не пізніше ніж за 50 діб до виходу в район проведення операції.

У разі формування національного контингенту від ВМС на базі корабля безпосередня підготовка включає передпохідну підготовку в базі, передпохідну підготовку в морі, приймання на борт корабля зброї та боєприпасів, поповнення корабельних (суднових) запасів відповідно до встановлених норм, контрольний вихід корабля (судна) в море з метою перевірки готовності до виконання поставлених завдань.

Передпохідна підготовка в базі передбачає:

відпрацювання (удосконалення) кораблем задачі “К-1” Курсу підготовки надводних кораблів з елементами задачі “К-2”, які відпрацьовуються під час стоянки в пункті базування;

вивчення особливостей базування (стоянки) в районі міжнародної операції;

тренування дій із застосування зброї та бойової техніки під час стоянки, а також дій відповідно до прийнятих в операції стандартних операційних процедур.

За результатами передпохідної підготовки в базі командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України кораблю надається допуск до виходу в море для проведення передпохідної підготовки в морі.

Передпохідна підготовка в морі передбачає:

відпрацювання (удосконалення) кораблем елементів задачі “К-2”;

тренування дій із застосування зброї та бойової техніки під час виконання завдань операції в морі, а також дій відповідно до прийнятих в операції стандартних операційних процедур.

Передпохідна підготовка в морі завершується контрольним виходом корабля в море та перевіркою відпрацювання поставлених завдань.

Безпосередня підготовка корабельного вертольота (у разі його залучення) включається до плану підготовки цього корабля й проводиться особовим складом групи обслуговування, яка призначається для участі в міжнародній операції зі складу інженерно-авіаційної служби морської авіаційної бригади.

Командиром національного контингенту від ВМС, який формується на базі корабля, призначається командир цього корабля або інша посадова особа, визначена рішенням Міністра оборони України.

Командир корабля приймає рішення щодо строку розміщення на борту корабля екіпажу вертольота, групи управління польотами та обслуговування, підрозділу морської піхоти (підрозділу спеціального призначення), морської групи особливого призначення (у разі їх залучення), виходячи з потреб бойового злагодження, не пізніше ніж за 7 діб до перевірки готовності національного контингенту від ВМС до виконання поставлених завдань.

З моменту розміщення підрозділу (підрозділів) на борту корабля він (вони) безпосередньо підпорядковується командиру корабля, включається до корабельних розкладів, дотримується корабельних правил і корабельного розпорядку дня.

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України під час безпосередньої підготовки:

організовує отримання дипломатичних дозволів на заходження до територіальних вод (повітряного простору) та портів (аеродромів) іноземних держав для поповнення запасів, планового (позапланового) обслуговування озброєння та військової техніки;

підтримує постійну взаємодію зі штабом міжнародної операції з метою коригування стану підготовки, отримання методичної допомоги з окремих питань.

9. Безпосередня підготовка національного контингенту від Повітряних Сил Збройних Сил України (далі - національний контингент від ПС) включає підготовку:

льотного складу:

льотна підготовка у складі екіпажів у пунктах постійної дислокації військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України;

на курсах виживання в гірсько-лісистій місцевості та на морі (до 10 діб);

у складі підрозділів під час бойового злагодження на базі військових частин, які рішенням Міністра оборони України визначені для формування та підготовки національних контингентів (до 14 діб);

особового складу управління, штабу та підрозділів забезпечення:

у пунктах постійної дислокації військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України;

на курсах у відповідних навчальних закладах;

у складі підрозділів під час бойового злагодження на базі військових частин, визначених рішенням Міністра оборони України для формування та підготовки національних контингентів (до 14 діб).

За результатами безпосередньої підготовки особовий склад національного контингенту від ПС повинен бути готовий до виконання таких завдань:

льотним складом - виконання польотів удень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах (відповідно до встановлених метеорологічних мінімумів та інших встановлених обмежень);

групою керівництва польотами (фахівцями пункту управління авіацією):

забезпечення управління авіаційним підрозділом;

взаємодія з цивільними (військовими) органами обслуговування повітряного руху держав, у яких виконуються завдання, штабами та військами (силами);

керівництво польотами всіх типів авіаційної техніки національного контингенту в простих та складних метеорологічних умовах удень та вночі (у тому числі під час виконання спеціальних польотів та польотів на бойове застосування в залежності від поставлених завдань) та іншими літаками (вертольотами), якщо це передбачено відповідним міжнародним договором;

інженерно-авіаційним складом:

виконання періодичних та регламентних робіт на авіаційній техніці;

виконання демонтажно-монтажних робіт, поточного ремонту вузлів, агрегатів та систем авіатехніки, робіт на авіатехніці, що отримала бойові пошкодження або здійснила вимушену посадку за межами аеродрому базування, з урахуванням екстремальних кліматичних умов;

персоналом зв’язку та радіотехнічного забезпечення:

забезпечення польотів удень і вночі в простих та складних метеорологічних умовах;

персоналом з аеродромно-технічного забезпечення, тилу, служб забезпечення:

аеродромно-технічного забезпечення польотів, своєчасного підвозу боєприпасів, матеріально-технічних засобів, пального та спеціальних рідин (газів) для забезпечення виконання завдань;

зберігання озброєння та матеріально-технічних засобів;

всебічного тилового, технічного і медичного забезпечення повсякденної діяльності особового складу авіаційного підрозділу та забезпечення польотів в умовах базування;

підрозділом охорони:

здійснення охорони авіаційної техніки, складів з озброєнням у місцях дислокації підрозділу;

супроводу льотного складу до аеродромів (майданчиків базування літальних апаратів).

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України під час підготовки національного контингенту від ПС додатково:

здійснює відбір (організовує допідготовку) льотного складу національного контингенту від ПС з числа фахівців авіації з відповідними допусками до виконання польотів міжнародними повітряними трасами, інженерно-технічного складу з досвідом обслуговування авіаційної техніки на позабазових аеродромах та в аеропортах іноземних держав;

організовує отримання дипломатичних дозволів на використання повітряного простору та аеродромів іноземних держав для здійснення запланованої авіаційної діяльності;

організовує підготовку (дообладнання) авіаційної техніки відповідно до вимог ІКАО/НАТО та засобів матеріально-технічного забезпечення, необхідних для виконання завдань за призначенням (до 300 годин нальоту літака згідно з відповідним регламентом робіт).

10. Безпосередня підготовка вертолітних підрозділів Збройних Сил України у складі національних контингентів здійснюється в пунктах постійної дислокації військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України аналогічно з підготовкою національного контингенту від Повітряних Сил Збройних Сил України.

За результатами безпосередньої підготовки особовий склад вертолітних підрозділів Збройних Сил України у складі національних контингентів повинен бути готовий до виконання таких завдань:

льотним складом:

авіаційна підтримка дій військ;

патрулювання державного кордону та визначених територій;

виконання демонстраційних польотів;

супроводження військ (колон);

виконання пошуково-рятувальних робіт над сушею і водною поверхнею;

перевезення вантажів на зовнішній підвісці;

евакуація поранених, хворих та біженців;

медичного перевезення (CASEVAC/MEDEVAC);

перевезення високоповажних осіб;

виконання зльоту і посадки в умовах підвищених температур зовнішнього повітря та в умовах запиленості майданчиків;

виконання польотів у гірській місцевості;

групою керівництва польотами:

виконання завдань наведення авіації у взаємодії з підрозділами інших держав;

інженерно-технічним складом:

забезпечення готовності авіаційної техніки до польотів в умовах  жаркого та вологого клімату;

виконання періодичних та регламентних робіт на авіаційній техніці;

виконання демонтажно-монтажних робіт в умовах жаркого та вологого клімату;

виконання поточного ремонту вузлів, агрегатів та систем вертольотів;

виконання евакуації вертольотів з можливими бойовими пошкодженнями або в разі здійснення вимушеної посадки;

персоналом зв’язку та радіотехнічного забезпечення:

забезпечення безперебійного зв’язку в підрозділі та з керівництвом Збройних Сил України;

забезпечення безперебійного зв’язку для взаємодії з підрозділами та керівництвом місії;

всебічне радіотехнічне забезпечення польотів удень і вночі в простих (складних) метеорологічних умовах;

фахівцями матеріально-технічного забезпечення:

виконання завдань всебічного забезпечення повсякденної діяльності та виконання завдань національного контингенту.

11. Підготовка національного контингенту в районі проведення міжнародної операції здійснюється з метою підтримання належного рівня готовності до виконання ним завдань операції.

Підготовка організовується командиром національного контингенту з урахуванням специфіки завдань командування місії (багатонаціональних сил).

Після прибуття національного контингенту в район виконання завдань та передачі його в оперативне підпорядкування командуванню місії (багатонаціональних сил) (проведення ротації), командир національного контингенту на основі аналізу обстановки, вимог наказів, розпоряджень командування місії (багатонаціональних сил) опрацьовує (уточнює) замисел підготовки національного контингенту на період виконання завдань (далі - Замисел).

Замисел погоджується з командувачем місії (багатонаціональних сил) та подається на затвердження начальнику Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України.

Після затвердження Замислу відпрацьовується План підготовки національного контингенту на період виконання завдань, який затверджується наказом командира контингенту.

12. Підготовка національного персоналу розподіляється на загальну, попередню, безпосередню та підготовку в районі проведення міжнародної операції.

Загальна підготовка здійснюється постійно і передбачає:

надання базових знань з тематики підтримання миру і безпеки особовому складу Збройних Сил України:

офіцерському складу - у з’єднаннях, військових частинах та підрозділах у рамках відповідних програм підготовки;

слухачам Національного університету оборони України імені Івана Черняховського - у рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів;

національному персоналу - на курсах у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

поповнення Резерву для направлення за кордон (проведення обліку, кадрового моніторингу та навчання особового складу).

Для виконання завдань з організації загальної підготовки:

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України організовує проведення спеціальної підготовки кандидатів до складу Резерву для направлення за кордон у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського проводить заняття з кандидатами до складу Резерву для направлення за кордон.

Перелік тем до програми практичної підготовки військових спостерігачів та курсу підготовки військовослужбовців національного персоналу для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО (ЄС) наведені в додатках 3, 4 до цієї Інструкції.

Попередня підготовка національного персоналу починається з моменту надходження від Міністерства закордонних справ України офіційного звернення від Секретаріату ООН, інших міжнародних безпекових організацій і завершується прийняттям рішення про направлення національного персоналу  до складу міжнародної операції.

Під час попередньої підготовки національного персоналу:

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України:

готує проект рішення Міністра оборони України щодо направлення національного персоналу до складу міжнародних операцій.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

аналізує інформацію від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція, щодо чисельності національного персоналу, його оснащення, фахової підготовки, місця дислокації, основних завдань, строків готовності, доводить їх до відповідних кадрових органів та за потреби надає відповідні аналітичні матеріали до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського для їх подальшого врахування при уточненні програм підготовки національного персоналу;

готує графік ротацій національного персоналу на відповідний календарний рік з урахуванням кількості посад, які підлягають ротації;

розраховує загальну потребу в коштах на підготовку, направлення, застосування та повернення національного персоналу в пропозиціях до Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України, бюджетного запиту Міністерства оборони України на наступний рік та подальші два роки з урахуванням вимог бюджетного законодавства України;

готує на підставі пропозицій, отриманих від співвиконавців бюджетної програми (підпрограми), пропозиції до Плану утримання та розвитку Збройних Сил України та бюджетного запиту Міністерства оборони України з питань забезпечення участі в міжнародних операціях;

подає пропозиції та фінансово-економічні розрахунки до відповідного паспорта бюджетної програми, Плану утримання та розвитку Збройних Сил України, кошторису Міністерства оборони України, помісячного розпису та розподілу бюджетних асигнувань, а також внесення до них змін у частині, що стосується підготовки та виконання завдань національним персоналом;

готує пропозиції до звіту Міністерства оборони України про виконання відповідного паспорта бюджетної програми, Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на відповідний рік у частині, що стосується діяльності Збройних Сил України з підтримання міжнародного миру і безпеки, та подає їх до Департаменту фінансів Міністерства оборони України;

здійснює своєчасне доведення кошторисних призначень до визначених співвиконавців бюджетної програми (підпрограми).

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України подає пропозиції до проекту рішення Міністра оборони України щодо направлення національного персоналу до складу міжнародних операцій за погодженням з Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України щодо відповідності кандидатів з Резерву для направлення за кордон опису та вимогам до посад відповідних місій (операцій).

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського:

здійснює навчально-методичне забезпечення підготовки національного персоналу;

проводить уточнення програм підготовки національного персоналу;

розробляє план проведення курсів з підготовки національного персоналу та керівного складу національних контингентів на базі навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на поточний рік;

проводить спеціальну підготовку до складу Резерву для направлення за кордон кандидатів згідно з вимогами до посад у відповідних місіях (операціях).

Безпосередня підготовка національного персоналу починається після прийняття рішення Президентом України про направлення національного персоналу.

Підготовка національного персоналу здійснюється на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, навчальних центрів (навчальних військових частин).

Під час безпосередньої підготовки національного персоналу:

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

готує проект рішення Міністра оборони України  щодо порядку переміщення військовослужбовців з числа національного персоналу до району виконання завдань та під час повернення із зазначенням маршруту, виду транспорту та місць транзитних зупинок з необхідністю проживання;

здійснює подання документів на відібраних кандидатів до складу національного персоналу для затвердження їх Секретаріатом ООН, секретаріатом ОБСЄ, іншими міжнародними безпековими організаціями;

визначає перелік необхідного екіпірування національного персоналу та надає відповідну інформацію до служб забезпечення Збройних Сил України;

організовує проведення Центральним військово-медичним управлінням Збройних Сил України відповідних профілактичних щеплень військовослужбовців з числа національного персоналу;

організовує оформлення військовослужбовцям з числа національного персоналу паспортів громадянина України для виїзду за кордон, візове забезпечення;

здійснює направлення до району проведення міжнародної операції, управління та координацію діяльності національного персоналу.

Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує національний персонал засобами зв’язку і автоматизації.

Підготовка національного персоналу в районі проведення міжнародної операції організовується штабом міжнародної місії.

13. Забезпечення підготовки національних контингентів, національного персоналу включає: навчально-методичне, оперативне (бойове), технічне, тилове, морально-психологічне, медичне, фінансове та інші види забезпечення і здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

14. Фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою національних контингентів, національного персоналу, здійснюється за рахунок та в межах асигнувань, виділених Міністерству оборони України з Державного бюджету України на відповідні цілі, відповідно до законодавства.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України:

у межах компетенції беруть участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях, здійснюють ефективне використання бюджетних коштів та надають звітну інформацію до відповідального виконавця відповідної бюджетної програми (підпрограми);

щомісяця (до 10 числа) надають до відповідального виконавця відповідної бюджетної програми (підпрограми) звіт про використання коштів та взяття зобов’язань під бюджетні асигнування, виділені на підготовку, направлення та утримання національних контингентів, національного персоналу.

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України:

є забезпечувальним фінансовим органом для національних контингентів, національного персоналу;

здійснює фінансування діяльності національних контингентів, національного персоналу за межами України відповідно до укладених міжнародних договорів;

забезпечує зарахування на спеціальні карткові рахунки грошового забезпечення в національній валюті (у передбачених випадках) та щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям зі складу національних контингентів, національного персоналу;

формує та подає на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України пропозиції стосовно:

обсягу готівкових коштів в іноземній валюті, які підлягають вивезенню  за межі України для забезпечення окремих потреб національних контингентів (закупівля товарно-матеріальних цінностей, кошти на авансові виплати грошової винагороди та забезпечення інших невідкладних потреб);

способів забезпечення готівковою іноземною валютою потреб національних контингентів та визначення повноважного представника на вивезення коштів за межі України;

здійснює оформлення документів щодо відкриття спеціальних карткових рахунків в уповноваженій банківській установі;

бере участь в удосконаленні фахової підготовки кандидатів на посади начальників фінансово-економічних служб національних контингентів;

бере участь у здійсненні контрольних заходів, пов’язаних з перевіркою фінансової діяльності національних контингентів за межами України.

Забезпечення військовослужбовців національних контингентів грошовим забезпеченням у національній валюті здійснюється фінансовим органом за штатним місцем служби відповідно до законодавства.

15. Управління підготовкою національних контингентів здійснюється командуваннями видів Збройних Сил України (іншими органами військового управління), які безпосередньо відповідають за їх підготовку, з використанням існуючої системи управління повсякденною діяльністю Збройних Сил України.

16. Перевірки національних контингентів (підрозділів, призначених для чергової ротації національних контингентів) здійснюються комплексними комісіями Генерального штабу Збройних Сил України, організація роботи яких покладається на Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України:

на початку бойового злагодження - комплексною комісією з перевірки морально-психологічного стану, професійної придатності, проведення тестування особового складу національного контингенту;

після завершення бойового злагодження - комплексною комісією з перевірки готовності національного контингенту до виконання завдань за призначенням.

До складу цих комплексних комісій можуть залучатися представники структурних підрозділів Міністерства оборони України та інших органів військового управління.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та начальники інших органів військового управління Збройних Сил України за два тижні до початку перевірки надають до Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України кандидатури до складу комплексних комісій.

Організація роботи комплексних комісій з перевірки готовності національних контингентів до участі в міжнародних операціях, основні елементи перевірки та критерії їх оцінки визначаються відповідним наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Перевірки національних контингентів (підрозділів, призначених для чергової ротації національних контингентів) також здійснюються комісіями (інспекторськими групами) Головної інспекції Міністерства оборони України під час підготовки та після завершення бойового злагодження.

IV. Направлення (повернення), проведення ротацій національних контингентів, національного персоналу

1. Направлення національних контингентів до районів виконання завдань, проведення їх ротацій та повернення здійснюються на підставі наказів Міністерства оборони України та Планів направлення (ротацій, повернення), затверджених начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

2. Під час проведення ротацій до районів виконання завдань з метою здійснення контролю та надання допомоги командуванню національного контингенту направляються оперативні групи Міністерства оборони України.

Основними завданнями оперативної групи є:

вивчення умов виконання завдань національним контингентом;

контроль здавання і приймання справ та посади командира національного контингенту;

перевірка обліку, наявності, організації використання озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів;

організація взаємодії з керівництвом місій ООН (багатонаціональних сил), опрацювання питання внесення змін до деяких положень міжнародних договорів, що визначають порядок дій та перебування національних контингентів у зоні проведення міжнародної операції;

доставка дипломатичного вантажу;

супроводження засобів криптографічного захисту інформації;

доставка готівкових коштів;

{Абзац дев’ятий пункту 2 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}

вивчення та оцінка організації льотної роботи та її всебічного забезпечення, роботи із запобігання авіаційним подіям та інцидентам, перевірка стану забезпечення безпеки польотів, дотримання вимог керівних документів з безпеки польотів (для авіаційних підрозділів);

проведення внутрішнього аудиту діяльності національного контингенту.

{Пункт 2 розділу ІV доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}

Склад оперативних груп визначається начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України відповідно до покладених завдань з урахуванням наявного фінансового ресурсу за поданням Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України та затверджується Міністром оборони України.

Пропозиції до складу оперативних груп подаються структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України та начальниками інших органів військового управління Збройних Сил України до Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України за 45 діб до початку ротацій національних контингентів.

3. Для виконання завдань направлення національних контингентів, проведення їх ротацій та повернення:

командування видів Збройних Сил України (інші органи військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів:

організовують митне оформлення озброєння, військової техніки, матеріально-технічних засобів, які тимчасово вивозяться (ввозяться) за межі України (в Україну);

організовують оформлення військовослужбовцями національних контингентів закордонних паспортів;

здійснюють переміщення національних контингентів Збройних Сил України до району виконання завдань за призначенням (проведення ротацій);

за 90 діб до початку переміщення національного контингенту до району проведення міжнародної операції подають до Тилу Збройних Сил України розрахунки на перевезення національного контингенту (особовий склад, озброєння, військова техніка та майно) повітряним, морським та залізничним транспортом для складання заявки на проведення процедури закупівлі транспортних послуг;

не менше ніж за 75 діб до початку переміщення національного контингенту подають до Управління військово-технічного співробітництва та експортного контролю Міністерства оборони України пакет документів для отримання дозвільного документа на тимчасове вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

за 60 діб до початку ротації озброєння, авіаційної та іншої техніки, матеріально-технічних засобів національного контингенту подають до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України англійською мовою в друкованому вигляді та на магнітних носіях дані щодо переліку майна, яке буде вивезено до району проведення міжнародної операції (Major equipment provided by the Government); загальний перелік вантажу (General cargo load list summary), дані щодо небезпечного вантажу (Dangerous cargo manifest) та пасажирський  маніфест (Passenger manifest) (на осіб, які супроводжують вантаж) з метою замовлення транспортних послуг під час перевезення за рахунок міжнародної безпекової організації;

за 45 діб до початку переміщення національного контингенту до району проведення міжнародної операції подають до Тилу Збройних Сил України копії дозвільних документів на тимчасове вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

за 35 діб до початку переміщення національного контингенту до району проведення міжнародної операції подають до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України дані для оформлення та отримання дозволу на транзит національного контингенту наземними видами транспорту територією інших держав;

за 20 діб до початку переміщення під час направлення (ротації) особового складу національного контингенту до району проведення міжнародної операції подають до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України пасажирський маніфест (Passenger manifest) англійською мовою в друкованому вигляді та на магнітних носіях.

Управління військово-технічного співробітництва та експортного контролю Міністерства оборони України забезпечує підготовку та подання до уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю звернень Міністерства оборони України щодо тимчасового вивезення (ввезення) матеріально-технічних засобів, що належать до товарів військового призначення та подвійного використання.

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України:

забезпечує отримання через Міністерство закордонних справ України дозволу на транзит національного контингенту наземними видами транспорту територією інших держав за поданням командування виду Збройних Сил України (іншого органу військового управління), на який покладено їх підготовку.

Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України за 30 діб до початку переміщення національного контингенту до району проведення міжнародної операції подає до уповноваженого органу виконавчої влади у сфері криптографічного та технічного захисту інформації перелік засобів криптографічного захисту інформації, які плануються до вивезення за кордон.

Перевезення засобів криптографічного та технічного захисту інформації, матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом через державний кордон здійснюється військовослужбовцями зі статусом дипломатичного кур’єра ad hoc, які призначаються Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, у супроводі начальника режимно-секретного органу (органу спеціального зв’язку) національного контингенту.

Тил Збройних Сил України:

забезпечує перевезення національних контингентів на відповідних видах транспорту;

здійснює оформлення документів, необхідних для організації та проведення процедур закупівель транспортних послуг (укладання договорів з компаніями-перевізниками);

надає до командувань видів Збройних Сил України (інших органів військового управління), які безпосередньо відповідають за підготовку національних контингентів, дані про пункти перетину державного кордону при здійсненні перевезень за 50 діб до початку їх переміщення.

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України:

забезпечує отримання через Міністерство закордонних справ України дозволів на проліт повітряного простору іноземних держав під час перевезення особового складу та вантажів національних контингентів літаками Повітряних Сил Збройних Сил України, у строки, визначені законодавством цих держав;

за 60 діб до початку ротації озброєння, авіаційної та іншої техніки, матеріально-технічних засобів національного контингенту подають до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України англійською мовою в друкованому вигляді та на магнітних носіях дані щодо переліку майна, яке буде виводитись з району проведення міжнародної операції (Major equipment provided by the Government); загальний перелік вантажу (General cargo load list summary), дані щодо небезпечного вантажу (Dangerous cargo manifest) та пасажирський маніфест (Passenger manifest) (на осіб, які супроводжують вантаж) з метою замовлення транспортних послуг під час перевезення за рахунок міжнародної безпекової організації;

за 30 діб до початку переміщення під час направлення (ротації) особового складу національного контингенту до району проведення міжнародної операції подає до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України пасажирський маніфест (Passenger manifest) англійською мовою в друкованому вигляді та на магнітних носіях;

організовує переміщення оперативних груп Міністерства оборони України до (з) району виконання завдань національним контингентом.

4. Управління національними контингентами під час їх направлення до районів виконання завдань здійснюється командуваннями видів Збройних Сил України (іншими органами військового управління), на які покладено підготовку національних контингентів.

Управління національними контингентами під час проведення ротації здійснюється:

командуванням виду Збройних Сил України (іншим органом військового управління), на який покладено підготовку національного контингенту, - підрозділом, визначеним для ротації національного контингенту до моменту прийняття повноважень командиром національного контингенту нової ротації, а також національним контингентом старої ротації після прибуття в Україну;

Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України - національним контингентом старої ротації до моменту його прибуття в Україну.

Управління національними контингентами під час їх повернення здійснюється Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України.

Зв’язок організовується керівником органу військового управління, відповідального за здійснення управління під час направлення (повернення), проведення ротацій національних контингентів по каналах існуючої системи зв’язку Збройних Сил України та (або) з використанням можливостей операторів зв’язку.

5. Організація направлення до району виконання завдань, проведення ротацій та повернення національного персоналу покладаються на Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

Строки ротацій національного персоналу визначаються відповідно до графіка ротацій національного персоналу у складі міжнародних операцій на відповідний рік, що затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Переміщення під час направлення до району проведення міжнародної операції, ротації та повернення в Україну національний персонал здійснює самостійно, в окремих випадках може бути забезпечений транспортними засобами, наданими ООН, іншими міжнародними організаціями.

V. Застосування національних контингентів, національного персоналу

1. Передача національного контингенту Збройних Сил України в оперативне підпорядкування місіям (багатонаціональним силам) здійснюється групою Міністерства оборони України, яка прибуває до району проведення міжнародної операції разом з національним контингентом.

Групу Міністерства оборони України очолює начальник Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, або його заступник, або інша особа за рішенням Міністра оборони України.

До складу групи Міністерства оборони України призначаються представники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України та командування виду Збройних Сил України (іншого органу військового управління), який здійснював підготовку національного контингенту за рішенням Міністра оборони України.

Після прибуття національного контингенту Збройних Сил України до району проведення міжнародної операції керівником групи Міністерства оборони України здійснюється приймання національного контингенту в оперативне підпорядкування Об’єднаному оперативному штабу Збройних Сил України зі складанням акта, який затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Керівником групи Міністерства оборони України у взаємодії з командуванням місії (багатонаціональних сил) організовується проведення заходів досягнення національним контингентом повної оперативної готовності до виконання завдань (зайняття базових таборів (районів зосередження), організація охорони та оборони, забезпечення життєдіяльності, проведення інспекцій місії ООН після прибуття тощо).

Після завершення зазначених заходів здійснюється передача національного контингенту в оперативне підпорядкування командувачу місії (багатонаціональних сил) відповідно до процедур міжнародних безпекових організацій.

2. Національні контингенти виконують завдання міжнародної операції згідно з її мандатом, визначеними керівництвом міжнародної операції завданнями, стандартними операційними процедурами (далі - СОП) / Standard operating procedures (SOP), правилами застосування і можливостями своїх сил та засобів, правилами застосування сили (у разі якщо ці правила не входять до СОП).

На підставі СОП місії (багатонаціональних сил) штаб національного контингенту розробляє власну СОП, у якій визначаються (конкретизуються) завдання підпорядкованих підрозділів та порядок їх виконання.

У разі отримання наказів або розпоряджень від командувача (штабу) місії (багатонаціональних сил), які суперечать законодавству України, командир національного контингенту негайно доповідає начальнику Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України.

Правила застосування сили (Rules of engagement - ROE) визначають рівень та способи застосування сили і встановлюють обмеження, у рамках яких може діяти особовий склад національного контингенту.

Правила передбачають необхідне для виконання поставлених завдань застосування сили і ґрунтуються на основних вимогах міжнародного права, законодавства України, правилах ведення збройної боротьби та мандаті міжнародної операції і можуть коригуватися в процесі її проведення.

3. Національний персонал виконує завдання в міжнародних операціях на підставі законодавства України, мандату міжнародної операції, завдань, визначених командуванням місії (багатонаціональних сил), СОП, правил застосування і можливостей своїх сил та засобів, правил застосування сили.

У разі отримання від командувача (штабу) місії (багатонаціональних сил) наказів або розпоряджень, які суперечать законодавству України, старший національного персоналу доповідає начальнику Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України та діє відповідно до отриманих вказівок.

4. Забезпечення національних контингентів озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами, національного персоналу - вогнепальною (стрілецькою) зброєю, боєприпасами до неї, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами під час участі в міжнародних операціях здійснюється як Україною, так і місіями (багатонаціональними силами) відповідно до міжнародних договорів з міжнародними організаціями, під егідою яких проводиться міжнародна операція.

Забезпечення національних контингентів, національного персоналу здійснюється в плановому та позаплановому порядку.

Планове забезпечення національних контингентів, національного персоналу під час участі в міжнародних операціях здійснюється згідно з планами забезпечення на рік, які розробляються відповідними службами забезпечення Збройних Сил України на підставі аналізу укомплектованості національного контингенту, національного персоналу, прогнозу використання ресурсу озброєння та військової техніки, витрат боєприпасів та запасів матеріальних засобів, а також заявок командирів національних контингентів (старших національного персоналу) та органів військового управління, які відповідають за їх підготовку та застосування.

Організація планового забезпечення озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами національних контингентів (у тому числі їх митне оформлення та підготовка пакета відповідних документів) покладається на командування видів Збройних Сил України (інші органи військового управління), які здійснювали їх підготовку.

Організація планового забезпечення вогнепальною (стрілецькою зброєю), боєприпасами до неї та матеріальними засобами національного персоналу покладається на військову частину, до складу якої призначаються військовослужбовці перед направленням до міжнародної операції.

Позапланове забезпечення національних контингентів, національного персоналу здійснюється в разі виникнення їх непередбачених витрат (втрат) під час виконання ними завдань міжнародної операції.

Командирами національних контингентів подаються до Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України обґрунтовані заявки на отримання озброєння, військової техніки та матеріальних засобів.

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України опрацьовує та надсилає заявки до служб забезпечення Збройних Сил України.

Служби забезпечення Збройних Сил України виписують наряди військовим частинам - формувачам національних контингентів для отримання озброєння, військової техніки та матеріальних засобів з центрів забезпечення, арсеналів, баз, складів чи з інших військових частин, а в разі їх відсутності - організовують їх закупівлю відповідно до вимог законодавства.

Військові частини - формувачі національних контингентів отримують озброєння, військову техніку та матеріально-технічні засоби з центрів забезпечення, арсеналів, баз, складів чи з інших військових частин, зосереджують їх на складах військових частин та здійснюють підготовку до відправлення.

Відповідальність за підготовку озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів (у тому числі їх митне оформлення та підготовку пакета відповідних документів) покладається на командування видів Збройних Сил України, інші органи військового управління, які здійснювали їх підготовку.

Організація позапланового забезпечення озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами національних контингентів покладається на Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України.

Організація позапланового забезпечення національного персоналу вогнепальною (стрілецькою) зброєю, боєприпасами до неї, іншими матеріальними засобами покладається на військову частину, до складу якої призначаються військовослужбовці перед направленням до міжнародної операції.

Морально-психологічне забезпечення національних контингентів, національного персоналу під час участі в міжнародних операціях планується, організовується та здійснюється командирами національних контингентів (старшими національного персоналу).

Пропозиції щодо організації заходів психологічної реабілітації та соціально-психологічної реадаптації особового складу, який брав участь у виконанні завдань, з урахуванням психологічного стану та стану здоров’я військовослужбовців готуються штабом контингенту (старшим національного персоналу) під час підготовки до повернення (ротації) для:

національного контингенту - командуванню виду Збройних Сил України, іншому органу військового управління, яке здійснювало підготовку національного контингенту;

національного персоналу - Головному управлінню військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

Організація та здійснення заходів соціально-психологічної реабілітації особового складу національних контингентів, національного персоналу відповідно до пропозицій, наданих командуваннями видів Збройних Сил України, іншими органами військового управління, які здійснювали підготовку національного контингенту, Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, покладається на Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України.

Забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації, захисту інформації з обмеженим доступом національних контингентів, національного персоналу під час участі в міжнародних операціях здійснюється відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю.

5. У разі виникнення витрат, пов’язаних з участю національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях, які відповідно до укладених міжнародних договорів підлягають відшкодуванню міжнародними організаціями:

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України забезпечує отримання від національних контингентів, попереднє оброблення та подання до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України інформації про час використання військової техніки та засобів ураження національного контингенту, направленого до складу місії ООН, а також списку особового складу національного контингенту, вакцинованого проти інфекційного захворювання перед безпосереднім направленням до складу місії  ООН (додатки 5, 6).

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України отримує зазначені документи від Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України в частині, що стосується витрат національних контингентів, та від національного персоналу, здійснює їх перевірку та подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України для підготовки платіжних вимог (рахунків) до міжнародних організацій;

Департамент фінансів Міністерства оборони України готує платіжні вимоги (рахунки) до міжнародних організацій, подає їх до Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, а також здійснює оперативний облік компенсаційних надходжень;

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує подання зазначених платіжних вимог (рахунків) до міжнародних організацій, витребування з цих організацій відповідних відшкодувань та детальної інформації про складові частини платежів і проведених утримань.

6. Управління національними контингентами під час участі в міжнародних операціях здійснюється Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України цілодобово черговою зміною, до складу якої введено відповідний напрям.

Для забезпечення управління національними контингентами під час виконання завдань створюється система зв’язку, основу якої становлять мережі і напрямки радіо- та супутникового зв’язку, а також орендовані канали операторів зв’язку, у тому числі супутникові, стільникові та мережа Інтернет.

Управління національним персоналом під час участі в міжнародних операціях здійснюється Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України через призначених старших національного персоналу у складі відповідних міжнародних операцій шляхом видання наказів, директив, розпоряджень, вказівок тощо та отримання у визначені строки відповідних доповідей щодо стану виконання національним персоналом завдань за призначенням.

Командири національних контингентів (старші національного персоналу) здійснюють безпосереднє управління підрозділами (персоналом) і відповідають за якісне виконання підлеглим особовим складом завдань міжнародної миротворчої операції та дотримання ним статутного порядку і військової дисципліни відповідно до вимог статутів Збройних Сил України.

7. У разі надходження від Міністерства закордонних справ України подання Президенту України щодо відкликання національних контингентів, національного персоналу з міжнародної операції Міністерством оборони України організовується його погодження.

Узагальнення результатів погодження подання та надсилання його до Міністерства закордонних справ України покладаються на Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

8. Практична реалізація рішення на відкликання національних контингентів полягає у виведенні їх з районів виконання завдань та здійснюється за одним з таких варіантів:

виведення в Україну 100 % особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів;

виведення в Україну особового складу (частини особового складу), озброєння, боєприпасів, авіаційної техніки та спеціального майна із залишенням решти техніки та матеріально-технічних засобів на території держави перебування;

виведення національного контингенту з-під удару в безпечні райони в межах міжнародної операції з подальшим виведенням в Україну.

9. Для організації виведення національних контингентів Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України спільно з Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України організовується завчасне відпрацювання відповідних планів з орієнтовними фінансовими розрахунками.

Плани виведення національних контингентів узгоджуються з командуваннями місій (багатонаціональних сил) та затверджуються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Уточнення планів виведення здійснюється під час проведення чергової ротації національних контингентів, а також у разі внесення змін до їх організаційно-штатної структури.

Управління виведенням національних контингентів здійснюється Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України.

Для організації виведення національних контингентів до районів виконання завдань направляються оперативні групи Міністерства оборони України.

10. Виведення національного персоналу з району виконання завдань у разі прийняття рішення на його відкликання організовується Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

11. Підставою для розформування національного контингенту є директива Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідальність за розформування національного контингенту та ліквідацію військового господарства в установлені директивою строки покладається на командира національного контингенту.

Контроль за станом розформування національного контингенту здійснює командування виду Збройних Сил України (інший орган військового управління),  яке формувало національний контингент.

Національний контингент вважається розформованим, коли:

військовослужбовці повернулися до місць проходження військової служби на посади, з яких були призначені (направлені) до складу національного контингенту;

з особовим складом національного контингенту в повному обсязі проведено фінансові та майнові розрахунки;

озброєння та військова техніка, запаси матеріальних засобів здано на склади, передано іншим військовим частинам або списано в установленому законодавством порядку;

документи здано до галузевого державного архіву Міністерства оборони України (його територіальних архівних відділів), про що отримано третій примірник опису справи “Ліквідаційний акт військової частини”, яку передано на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (його територіальних архівних відділів);

у встановленому порядку подано донесення за визначеною формою до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України про розформування національного контингенту.

Дата розформування національного контингенту визначається датою затвердження ліквідаційного акта.

Ліквідація фінансового господарства національного контингенту здійснюється відповідно до глави 11 розділу ІІІ Інструкції про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 20 березня 2013 року № 187, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за № 896/23428.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Об’єднаного оперативного
штабу Збройних Сил України
генерал-майор

О.С. СирськийДодаток 1
до Інструкції з підготовки
та застосування національних
контингентів, національного персоналу
в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки
(пункт 5 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
тем до програми загальної підготовки (для всіх категорій військовослужбовців)

1. Організація Об’єднаних Націй:

структура ООН та перелік поточних операцій з підтримання миру і безпеки;

типова структура місії ООН з підтримання миру і безпеки;

правові основи операцій з підтримання миру і безпеки ООН.

2. Підготовка миротворців:

управління стресом;

культура країни перебування;

правила поведінки миротворців;

міни та вибухонебезпечні предмети (протидія саморобним вибуховим пристроям);

порядок роботи на засобах зв’язку;

персональна безпека і пильність;

діти у збройних конфліктах;

гендерні аспекти миротворчості;

протидія сексуальній експлуатації та знущанням.

3. Основні питання, над якими працює ООН:

права людини;

гуманітарна допомога;

цивільно-військове співробітництво;

взаємодія та проведення переговорів;

роззброєння, демобілізація та реінтеграція;

робота із засобами масової інформації.

4. Забезпечення ООН:

адміністративні питання щодо особового складу;

система тилового забезпечення ООН;

медичне забезпечення (захист від ВІЛ/СНІД та малярії, поради щодо забезпечення життєздатності, гігієна);

надання медичної допомоги.

5. Умови проведення конкретної операції з підтримання миру і безпеки:

мандат (угода) на проведення операції з підтримання миру і безпеки;

воєнно-політична обстановка в районі проведення операції з підтримання миру і безпеки;

завдання українського національного контингенту чи персоналу.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}Додаток 2
до Інструкції з підготовки
та застосування національних
контингентів, національного персоналу
в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки
(пункт 5 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
тем до програми підготовки офіцерів

1. Основні вимоги до виконання завдань операції з підтримання миру і безпеки:

знання основних видів озброєння та військової техніки сторін конфлікту;

керування автомобілем у складних дорожніх умовах (тільки для кандидатів, які готуються на посади національного персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами);

мовна підготовка;

орієнтування за картою та на місцевості, використання приладу GPS (тільки для кандидатів, які готуються на посади національного персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами).

2. Персональна безпека:

використання захисного обладнання, екіпірування та місцевості;

дії при нападах з боку збройних формувань та снайперів;

техніка виживання;

діти у збройних конфліктах;

міни та вибухонебезпечні предмети (протидія саморобним вибуховим пристроям);

протидія терористичним загрозам.

3. Переговори та посередництво (тільки для кандидатів, які готуються на посади національного персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами):

правила ведення переговорів і посередництва;

використання перекладачів;

урегулювання кризових ситуацій.

4. Зв’язок (відповідно до фахових (кваліфікаційних) вимог):

правила ведення радіообміну;

експлуатація засобів зв’язку та інформаційних (автоматизованих) систем в об’ємі користувача;

порядок налагодження та використання клієнтів електронної пошти, робота з офісними та графічними редакторами;

основи організації і виконання заходів з безпеки зв’язку та інформації.

5. Підготовка керівного складу:

керівні документи ООН про міжнародні операції з підтримання миру і безпеки;

правила поведінки миротворців та дисциплінарні питання;

догляд за постраждалими;

протидія сексуальній експлуатації та знущанням;

культура керівного складу;

гендерна політика в ООН;

права людини в операціях з підтримання миру і безпеки.

6. Основні процедури роботи штабів (у частині, що стосується, відповідно до фахових (кваліфікаційних) вимог):

взаємосумісність національних контингентів в операціях з підтримання миру і безпеки;

організація та проведення брифінгів;

формати доповідей та донесень (основні правила та стиль написання);

процедура надання доповідей;

основні правила аналізу ситуації в операціях з підтримання миру і безпеки;

міни та вибухонебезпечні предмети (протидія саморобним вибуховим пристроям);

процес прийняття рішення.

7. Правові основи операцій з підтримання миру і безпеки ООН:

правила застосування зброї;

правовий статус та договори щодо національного персоналу ООН.

8. Умови проведення конкретної операції з підтримання миру і безпеки:

мандат (угода) на проведення операції з підтримання миру і безпеки;

воєнно-політична обстановка в районі проведення операції з підтримання миру і безпеки;

завдання українського національного контингенту чи персоналу.

9. Цивільно-військове співробітництво в районі конфлікту.

10. Основи логістики під час міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

11. Робота з пресою.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 399 від 31.07.2017}Додаток 3
до Інструкції з підготовки
та застосування національних
контингентів, національного персоналу
в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки
(пункт 12 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
тем до програми практичної підготовки військових спостерігачів

1. Виконання завдань операції з підтримання миру і безпеки:

проведення інспекцій озброєння та військової техніки;

керування автомобілем у складних дорожніх умовах;

орієнтування за картою та на місцевості, використання приладу GPS;

поводження на небезпечній (замінованій) місцевості (протидія саморобним вибуховим пристроям);

проведення переговорів з використанням перекладача;

урегулювання кризових ситуацій;

проведення патрулювання.

2. Персональна безпека:

поводження у разі збройних нападів та захоплення в заручники;

техніка виживання;

надання першої медичної допомоги пораненим і хворим;

протидія терористичним загрозам.

3. Зв’язок:

процедури радіообміну;

використання засобів зв’язку та інформаційних (автоматизованих) систем.

4. Доповіді та донесення:

формати доповідей та донесень про обстановку;

організація та проведення брифінгів.

5. Робота в складі команди військових спостерігачів.Додаток 4
до Інструкції з підготовки
та застосування національних
контингентів, національного персоналу
в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки
(пункт 12 розділу ІІІ)

ТИПОВИЙ ЗМІСТ
курсу підготовки військовослужбовців національного персоналу для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО (ЄС)

1. Міжнародні організації безпеки. Основні функції та повноваження.

2. Протидія кризовим ситуаціям.

3. Правила застосування сили в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

4. Боротьба з міжнародним тероризмом.

5. Інформаційна боротьба та психологічні операції.

6. Структура НАТО. Аспекти політики та стратегія Альянсу.

7. Відомості про країну перебування (операцію).

8. Військова термінологія НАТО.

9. Медична підготовка.

10. Мінна безпека (протидія саморобним вибуховим пристроям).

11. Робота з картами НАТО.

12. Робота із засобами супутникової навігації (GPS).

13. Організація зв’язку в багатонаціональному формуванні.

14. Структура та організація роботи штабу багатонаціонального формування (дивізія/бригада).

15. Цивільно-військове співробітництво в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

16. Основи логістики НАТО.

17. Робота з пресою під час міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

18. Процес оперативного планування НАТО.

19. Управління та організація взаємодії між підрозділами багатонаціонального формування.

20. Тактика підрозділів під час міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

21. Організація розвідки.

22. Підготовка та проведення брифінгів (нарад).

23. Робота командира та штабу багатонаціонального формування з планування участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

24. Робота командира і штабу багатонаціонального формування відповідно до процедур НАТО під час управління підрозділами.Додаток 5
до Інструкції з підготовки
та застосування національних
контингентів, національного персоналу
в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки
(пункт 5 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ
про час використання військової техніки та засобів ураження національного контингенту, направленого до складу


Додаток 6
до Інструкції з підготовки
та застосування національних
контингентів, національного персоналу
в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки
(пункт 5 розділу V)

СПИСОК
особового складу національного контингенту, вакцинованого проти (інфекційне захворювання) перед безпосереднім направленням до складу (назва місії ООН)вверх