Документ z0194-93, текущая редакция — Принятие от 10.12.1993
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 22.12.1993. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 241 від 10.12.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 грудня 1993 р.
vd931210 vn241 за N 194

Про затвердження Граничних норм підіймання
і переміщення важких речей жінками

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 N 64
( 64-93-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону
праці"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Граничні норми підіймання і переміщення важких
речей жінками, що додаються.
2. Вважати такими, що не застосовуються, Норми
гранично-допустимих навантажень для жінок при підійманні і
переміщенні важких речей вручну, затверджені постановою
Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях та Президією
ВЦРПС від 27.01.82 N 22/п-1, а також Норми, затверджені Головним
державним санітарним лікарем України 06.06.93 N 5.05/07/197.

Міністр Ю.П.Спіженко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Держнаглядохоронпраці України А.Ф.Дюба
Міністр праці України М.Г.Каскевич
Заступник Голови Федерації Профспілок України О.В.Єфіменко

Граничні норми
підіймання і переміщення важких речей жінками
------------------------------------------------------------- Характер робіт Гранично-допустима
вага вантажу, кг ------------------------------------------------------------- Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) 10 Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни 7
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:
з робочої поверхні - 350 кг
з підлоги - 175 кг ------------------------------------------------------------- Примітка: 1. У вагу вантажу, що переміщується, включається
вага тари і упаковки.
2. При переміщенні вантажу на візках або у
контейнерах докладене зусилля не повинно
перевищувати 10 кг.
3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий
рівень конвейєра стола, верстата тощо згідно з
ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78вверх