Документ z0140-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.08.2010, основание - z0563-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2008 N 9/119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2008 р.
за N 140/14831
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 212/426 ( z0563-10 ) від 02.07.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт"

Відповідно до статей 5, 6 та 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
статті 9 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт", що додаються.
2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.),
Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Логутов К.В.) забезпечити у встановленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Логутов К.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства транспорту України від 18.12.2003 N 136/985
( z1259-03 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі" ( z1260-03 )
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за
N 1259/8580 (із змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра транспорту
та зв'язку України Сергієнка Л.Г.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр транспорту
та зв'язку України Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
01.02.2008 N 9/119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2008 р.
за N 140/14831

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт"

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) та Закону України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ).
1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, технічні та
кваліфікаційні вимоги до провадження робіт, види яких визначені
Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), при
здійсненні господарської діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
1.3. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ), та суб'єктами господарювання, які мають діючі
ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі -
ліцензіати).
1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у значеннях, передбачених Законами України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
"Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
1.5. Органом ліцензування господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), є Головна державна
інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція). Територіальні органи Головавтотрансінспекції в областях,
Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі (далі -
територіальні управління) забезпечують здійснення функцій з
підготовки документів для видачі та переоформлення ліцензій,
видачі дублікатів та копій ліцензій, визнання недійсними та
анулювання ліцензій і подають їх на розгляд
Головавтотрансінспекції.
1.6. Для отримання ліцензії, копії ліцензії, дубліката
ліцензії або в разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання
особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до
Головавтотрансінспекції або відповідного територіального
управління заяву згідно з додатком 1. До заяви додаються документи, перелік яких встановлений
статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та пунктом 39 Переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ), за
формою згідно з додатком 2.
1.7. Рішення про видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), або
відмову у її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк
не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або
відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та
документів, що додаються до неї.
1.8. Ліцензія видається для провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом на такі види робіт: надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими
автомобілями на замовлення; надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними
автомобілями, причепами та напівпричепами; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими
автомобілями на замовлення; надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними
автомобілями, причепами та напівпричепами.
1.9. Ліцензія для провадження господарської діяльності з
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів
надає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів чи вантажів.
1.10. На кожен автомобільний транспортний засіб до ліцензії
додається одна ліцензійна картка. Ліцензійні картки видаються Головавтотрансінспекцією та
відповідними територіальними управліннями. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої
заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного
транспортного засобу.
2. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами
2.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами, зобов'язані дотримуватися таких
організаційних вимог: 2.1.1. Здійснювати перевезення пасажирів згідно з укладеним
договором про перевезення відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та статей 31 і 35 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ). 2.1.2. Здійснювати перевезення пасажирів відповідно до Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97
N 176 ( 176-97-п ). 2.1.3. Забезпечити ведення дорожніх листів. 2.1.4. Забезпечувати реалізацію пасажирам квитків (квитанцій)
на перевезення. 2.1.5. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 2.1.6. Здійснювати перевезення пасажирів на міжміських
маршрутах з обов'язковим наданням їм місць для сидіння у
кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного
засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей
транспортний засіб. 2.1.7. Здійснювати перевезення стоячих пасажирів на
приміських та міських маршрутах автобусами, які за своєю
конструкцією мають місця для стоячих пасажирів у кількості,
передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та
визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб. 2.1.8. Здійснювати перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування відповідно до укладеного
договору із органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування згідно з вимогами Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ). 2.1.9. Укладати з автостанціями, які знаходяться на маршруті
руху, договори щодо надання автостанціями послуг, пов'язаних з
відправленням і прибуттям пасажирів (при здійсненні регулярних
перевезень, крім міських перевезень). 2.1.10. Здійснювати відправлення чи прибуття автобусів
приміських, міжміських автобусних маршрутів загального
користування тільки з автостанцій, а в разі їх відсутності - із
зупинок, передбачених розкладом руху. 2.1.11. Направляти у рейс двох водіїв при здійсненні
пасажирських перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад
500 км. 2.1.12. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 2.1.13. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 2.1.14. Зберігати автобуси у спеціально пристосованих для
цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених
засобами охорони. 2.1.15. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 2.1.16. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та
часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і
час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.02.2002 за N 97/6385. 2.1.17. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 2.1.18. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 2.1.19. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 2.1.20. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб). 2.1.21. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 2.1.22. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
2.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами, зобов'язані здійснювати перевезення
транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і
на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий
реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу,
переданого його власником у встановленому порядку в оренду
ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 2.2.1. Розміщення візуальної інформації на автобусах повинно
відповідати вимогам, установленим Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 2.2.2. Клас та категорія автобусів, за допомогою яких
здійснюються перевезення, повинні відповідати виду перевезень та
режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та
режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 12.04.2007 N 285 ( z0499-07 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за N 499/13766. 2.2.3. Автобуси повинні бути укомплектовані аптечками
медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 07.07.98 N 187 ( z0465-98, z0467-98 ) "Про
затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках
транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.07.98 за N 465/2905. 2.2.4. Автобуси повинні бути укомплектовані первинними
засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з
відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення
вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
08.10.97 N 1128 ( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних
засобів первинними засобами пожежогасіння".
2.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами, зобов'язані допускати до перевезень водіїв
автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну
кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено: національне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "D", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів"; довідка про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті; документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі. 2.3.1. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування
на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування автомобільними
транспортними засобами після проходження стажування з практичного
керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин
відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та
допуску громадян до керування транспортними засобами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93
N 340 ( 340-93-п ). 2.3.2. Водії автобусів, які будуть здійснювати перевезення
організованих груп дітей, повинні мати стаж керування автобусами
не менше п'яти років.
2.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
3. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з міжнародних перевезень пасажирів автобусами
3.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів автобусами, зобов'язані дотримуватися таких
організаційних вимог: 3.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на
договірних умовах не менше ніж три роки. 3.1.2. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 3.1.3. Забезпечувати реалізацію пасажирам квитків (квитанцій)
на перевезення. 3.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 3.1.5. Здійснювати перевезення пасажирів з обов'язковим
наданням їм місць для сидіння у кількості, передбаченій технічною
характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних
документах на цей транспортний засіб. 3.1.6. Здійснювати перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування відповідно до укладеного
договору з Урядовим органом державного управління на
автомобільному транспорті згідно з вимогами Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ). 3.1.7. Направляти у рейс двох водіїв при здійсненні
пасажирських перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад
500 км. 3.1.8. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 3.1.9. Зберігати автобуси у спеціально пристосованих для
цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених
засобами охорони. 3.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 3.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 3.1.12. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 3.1.13. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 3.1.14. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 3.1.15. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 3.1.16. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб). 3.1.17. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які
регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до
яких приєдналась Україна. 3.1.18. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів. 3.1.19. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ). 3.1.20. Забезпечити трудові відносини з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
3.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів автобусами, зобов'язані здійснювати перевезення
транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і
на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 3.2.1. Розміщення візуальної інформації на автобусах повинно
відповідати вимогам, установленим Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 3.2.2. Клас та категорія автобусів, за допомогою яких
здійснюються перевезення, повинні відповідати виду перевезень та
режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та
режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 12.04.2007 N 285 ( z0499-07 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за N 499/13766. 3.2.3. Автобуси повинні бути укомплектовані аптечками
медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 07.07.98 N 187 ( z0465-98 ) "Про затвердження
переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних
засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.98
за N 465/2905. 3.2.4. Автобуси повинні бути укомплектовані первинними
засобами пожежогасіння або аналогічними сертифікованими засобами з
відповідними технічними характеристиками в нормі їх оснащення
вогнегасниками згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
08.10.97 N 1128 ( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних
засобів первинними засобами пожежогасіння". 3.2.5. На автобусах повинні бути встановлені контрольні
пристрої (тахографи), які використовуються відповідно до вимог
Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які
виконують міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ). 3.2.6. На автобусах повинні бути встановлені розпізнавальні
знаки України. 3.2.7. Автобуси, за допомогою яких будуть здійснюватись
перевезення, повинні мати в наявності понад 20 місць для сидіння
пасажирів.
3.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів автобусами, зобов'язані допускати до перевезень водіїв
автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну
кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено: міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "D", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті; документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі. 3.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ). 3.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували автомобільними транспортними засобами відповідної
категорії більше 12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з
практичного керування цими засобами в підрозділі Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України. 3.3.3. Водії, які здійснюють перевезення, зобов'язані мати
вік не менше 21 року та стаж керування автобусами не менше трьох
років. 3.3.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ). 3.3.5. Водії автобусів, які будуть здійснювати перевезення
організованих груп дітей, повинні мати стаж керування автобусами
не менше п'яти років.
3.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
4. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі
4.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані дотримуватися таких організаційних
вимог: 4.1.1. Надавати послуги у порядку черги на стоянках таксі та
на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове,
нічне) - усне, письмове чи за телефоном. 4.1.2. Укладати договори на право користування стоянок таксі
з органами місцевого самоврядування, обладнання яких відповідає
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та
Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97
N 176 ( 176-97-п ). 4.1.3. Використовувати радіозв'язок у встановленому чинним
законодавством порядку. 4.1.4. Отримувати інформаційно-диспетчерські послуги від
суб'єктів господарювання згідно з укладеним договором відповідно
до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97
N 176 ( 176-97-п ) (у разі надання послуг таксі за попереднім
замовленням за допомогою дистанційних засобів зв'язку). 4.1.5. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли
їх використання передбачено чинним законодавством. 4.1.6. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 4.1.7. На вимогу пасажира забезпечувати видачу чека про
перевезення. 4.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та вимогами Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176
( 176-97-п ). 4.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 4.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 4.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 4.1.12. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та
часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і
час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.02.2002 за N 97/6385. 4.1.13. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 4.1.14. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 4.1.15. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 4.1.16. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 4.1.17. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб). 4.1.18. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах. 4.1.19. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
4.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані здійснювати перевезення
транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і
на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий
реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу,
переданого його власником у встановленому порядку в оренду
ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 4.2.1. Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як
таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний
ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля,
діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним
світлом, розташований у верхньому правому кутку лобового скла, і
нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку
на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків. 4.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905. 4.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".
4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані допускати до перевезень водіїв
автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну
кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено: національне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті; документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо
його наявність передбачена чинним законодавством.
4.4. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування
на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами
після проходження стажування з практичного керування на
відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).
4.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
5. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з міжнародних перевезень пасажирів на таксі
5.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані дотримуватися таких організаційних
вимог: 5.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на
договірних умовах не менше ніж три роки. 5.1.2. Надавати послуги у порядку черги на стоянках таксі та
на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове,
нічне) - усне, письмове чи за телефоном. 5.1.3. Укладати договори на право користування стоянками
таксі з органами місцевого самоврядування, обладнання яких
відповідає Закону України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ) та Правилам надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 5.1.4. Використовувати радіозв'язок у встановленому чинним
законодавством порядку. 5.1.5. Отримувати інформаційно-диспетчерські послуги від
суб'єктів господарювання згідно з укладеним договором відповідно
до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97
N 176 ( 176-97-п ) (у разі надання послуг таксі за попереднім
замовленням за допомогою дистанційних засобів зв'язку). 5.1.6. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 5.1.7. На вимогу пасажира забезпечувати видачу чека про
перевезення. 5.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та вимогами Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176
( 176-97-п ). 5.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 5.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 5.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 5.1.12. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які
регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до
яких приєдналась Україна. 5.1.13. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів. 5.1.14. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ). 5.1.15. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 5.1.16. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 5.1.17. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 5.1.18. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 5.1.19. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху, що діє на
підставі Положення про комісію з безпеки дорожнього руху
підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом
Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за
N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб). 5.1.20. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах. 5.1.21. Забезпечити трудові відносини з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
5.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані здійснювати перевезення
транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і
на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 5.2.1. Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як
таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний
ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля,
діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним
світлом, розташований у верхньому правому кутку лобового скла, і
нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку
на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків. 5.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.
5.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".
5.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані допускати до перевезень водіїв
автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну
кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено: міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті; документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо
його наявність передбачена чинним законодавством. 5.4.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ). 5.4.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували транспортними засобами відповідної категорії більше
12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування
цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України. 5.4.3. Водії, які здійснюють перевезення пасажирів,
зобов'язані мати вік не менше 21 року. 5.4.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ).
5.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
6. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з внутрішніх перевезень пасажирів легковими
автомобілями на замовлення
6.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
дотримуватися таких організаційних вимог: 6.1.1. Надавати послуги тільки за попередньою домовленістю із
замовником послуг. 6.1.2. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли
їх використання передбачено чинним законодавством. 6.1.3. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 6.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та вимогами Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176
( 176-97-п ). 6.1.5. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 6.1.6. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 6.1.7. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 6.1.8. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та
часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і
час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.02.2002 за N 97/6385. 6.1.9. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 6.1.10. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 6.1.11. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 6.1.12. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 6.1.13. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, яке затверджено наказом
Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259
(для ліцензіатів - юридичних осіб). 6.1.14. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах. 6.1.15. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
6.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають
таким технічним вимогам і на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий
реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу,
переданого його власником у встановленому порядку в оренду
ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 6.2.1. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905. 6.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".
6.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів,
які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких
оформлено: національне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті; документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо
його наявність передбачена чинним законодавством.
6.4. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування
на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами
після проходження стажування з практичного керування на
відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).
6.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
7. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з міжнародних перевезень пасажирів легковими
автомобілями на замовлення
7.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
дотримуватися таких організаційних вимог: 7.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на
договірних умовах не менше ніж три роки. 7.1.2. Надавати послуги тільки за попередньою домовленістю із
замовником послуг. 7.1.3. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів. 7.1.4. Здійснювати міжнародні автомобільні перевезення
автомобільними транспортними засобами, які мають розпізнавальні
знаки України. 7.1.5. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 7.1.6. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ). 7.1.7. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 7.1.8. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 7.1.9. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 7.1.10. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 7.1.11. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 7.1.12. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 7.1.13. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 7.1.14. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, яке затверджено наказом
Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259
(для ліцензіатів - юридичних осіб). 7.1.15. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах. 7.1.16. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ). 7.1.17. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
7.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають
таким технічним вимогам і на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 7.2.1. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905. 7.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".
7.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів,
які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких
оформлено: міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті; документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі. 7.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ). 7.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували транспортними засобами відповідної категорії більше
12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування
цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України. 7.3.3. Водії, які здійснюють перевезення пасажирів,
зобов'язані мати вік не менше 21 року. 7.3.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ).
7.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
8. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з внутрішніх перевезень вантажів вантажними
автомобілями, причепами, напівпричепами
8.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог: 8.1.1. Здійснювати перевезення вантажів згідно з договором
про перевезення, укладеним між замовником перевезень і виконавцем
у письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та до статей 50-52 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ). 8.1.2. Виконувати Правила перевезення вантажів автомобільним
транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту
України 14.10.97 N 363 ( z0128-98 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.98 за N 128/2568. 8.1.3. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли
їх використання передбачено чинним законодавством. 8.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення вантажів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ). 8.1.5. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 8.1.6. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 8.1.7. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та
часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і
час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.02.2002 за N 97/6385. 8.1.8. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 8.1.9. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 8.1.10. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 8.1.11. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 8.1.12. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб). 8.1.13. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах. 8.1.14. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні. 8.1.15. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють
перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок
аварії або надзвичайних ситуацій. 8.1.16. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
8.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які
відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий
реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу,
переданого його власником у встановленому порядку в оренду
ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 8.2.1. Ліцензіати, які надають послуги з перевезень
небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами,
напівпричепами, зобов'язані здійснювати такі перевезення
транспортними засобами, на які оформлено свідоцтво про допущення
транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних
вантажів. 8.2.2. Вантажні автомобілі повинні бути укомплектовані
аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 ( z0465-98 ) "Про
затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках
транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.07.98 за N 465/2905. 8.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".
8.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних
транспортних засобів, на яких оформлено: національне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "С", з причепами
та напівпричепами категорії "Е", зразок якого затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47
( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті. 8.3.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх
перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями,
причепами, напівпричепами, зобов'язані допускати до таких
перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, на яких
оформлено свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що
перевозять небезпечні вантажі. 8.3.2. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування
на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами
після проходження стажування з практичного керування на
відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).
8.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
9. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з міжнародних перевезень вантажів вантажними
автомобілями, причепами, напівпричепами
9.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог: 9.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на
договірних умовах не менше ніж три роки. 9.1.2. Здійснювати перевезення вантажів згідно з договором
про перевезення, укладеним між замовником перевезень і виконавцем
у письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та до статей 50 - 52 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ). 9.1.3. Виконувати Правила перевезення вантажів автомобільним
транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту
України 14.10.97 N 363 ( z0128-98 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.98 за N 128/2568. 9.1.4. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які
регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до
яких приєдналась Україна. 9.1.5. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення вантажів. 9.1.6. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ). 9.1.7. Здійснювати перевезення автомобільними транспортними
засобами, які мають розпізнавальні знаки України. 9.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення вантажів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ). 9.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби. 9.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів. 9.1.11. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів). 9.1.12. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708. 9.1.13. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод". 9.1.14. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб). 9.1.15. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб). 9.1.16. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах. 9.1.17. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють
перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок
аварії або надзвичайних ситуацій. 9.1.18. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв. 9.1.19. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.
9.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які
відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України; талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб); договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 9.2.1. На автомобільний транспортний засіб повинен бути
встановлений контрольний пристрій (тахограф), який
використовується відповідно до вимог Європейської угоди щодо
роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ). 9.2.2. Автомобільні транспортні засоби, якими будуть
здійснюватись міжнародні перевезення небезпечних вантажів, повинні
відповідати вимогам, які передбачені Європейською угодою про
міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)
( 994_217 ). 9.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками, в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння". 9.2.4. Вантажні автомобілі повинні бути укомплектовані
аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 ( z0465-98, z0467-98 )
"Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках
транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.07.98 за N 465/2905.
9.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних
транспортних засобів, на яких оформлено: міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "С", з причепами
та напівпричепами категорії "Е", зразок якого затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47
( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів"; довідку про проходження обов'язкового медичного огляду; страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті. 9.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ). 9.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували транспортними засобами відповідної категорії більше
12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування
цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України. 9.3.3. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ).
9.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).
Заступник директора
Департаменту ліцензування
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Т.Базанова
Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному
транспорті Міністерства
транспорту та зв'язку України К.Логутов

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"

ЗАЯВА

про _____________________________________________________________
(видачу або переоформлення ліцензії,
видачу дубліката ліцензії або копії ліцензії)
Заявник _________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
(серія, номер паспорта, коли і ким виданий - для фізичної особи)
Керівник ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника - для
юридичної особи)
Організаційно-правова форма _____________________________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи ____________________
Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи _____________________________
тел./факс ______________________ E-mail _________________________
Поточний рахунок N ________________ в ___________________________
(найменування банку)
Найменування філій, інших відокремлених підрозділів _____________
Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів _________
тел./факс _______________________________________________________
Керівник філії (відокремленого підрозділу) ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт" та Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності", ознайомлений.
"____"_____________ 20__ року.
__________________________________________________________________
М.П. (підпис особи, що надала заяву,
та прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка прийняла заяву та склала опис)
__________________________________________________________________

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"

ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення суб'єкта
господарювання, його кваліфікаційні та інші
можливості для забезпечення здійснення
господарської діяльності з перевезення пасажирів
та вантажів відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт"
_________________________________________________
(найменування заявника)

1. Відомості про зберігання транспортних засобів: ___________ __________________________________________________________________
(адреса, стислий опис)
2. Відомості про перевірку технічного стану транспортного
засобу: __________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання,
кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)
3. Відомості про проведення технічного обслуговування
транспортних засобів: ____________________________________________ __________________________________________________________________
(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання,
кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)
4. Відомості про проведення ремонту транспортних засобів: ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання,
кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)
5. Відомості про забезпечення проведення медичних оглядів: __ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(адреса обладнаного медичного кабінету, кваліфікація медперсоналу,
відтиск печатки медичного працівника)
6. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за експлуатацію та технічний стан автомобільних
транспортних засобів (для суб'єктів господарювання, які мають 10 і
більше транспортних засобів): ____________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)
7. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за організацію автомобільних перевезень (для
суб'єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних
засобів): ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)
8. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за безпеку автомобільних перевезень (для суб'єктів
господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)
9. Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи,
яка відповідає за охорону праці та пожежну безпеку (для суб'єктів
господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реквізити наказу
або трудового договору, кваліфікація)
10. Відомості про забезпечення проведення з працівниками
(водіями) інструктажів з безпеки автомобільних перевезень (для
суб'єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів): _ __________________________________________________________________
(місце проведення, приналежність,
кваліфікація відповідальної особи)
11. Відомості про забезпечення проведення з працівниками
(водіями) інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки (для
суб'єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів): _ __________________________________________________________________
(місце проведення, приналежність,
кваліфікація відповідальної особи)
12. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання
про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах
не менше ніж три роки (для суб'єктів господарювання, які мають
намір здійснювати перевезення у міжнародному сполученні): ________ __________________________________________________________________
(вид перевезень, які здійснював суб'єкт господарювання,
період здійснення перевезень)
13. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів автобусами:
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Мар-|Мо- | Тип | Рік | Серія | Дата |Серія та |Строк |Пасажиро-| Строк | |з/п|ційний |ка |дель| транс- | ви- | та | реєст- | номер | дії |місткість| дії | | | номер | | |портного|пуску| номер | рації | тимча- |тимча-| | договору| | | транс- | | | засобу | | свідо- | транс- | сового |сового| |обов'яз- | | |портного| | | | | цтва |портного| реєст- |талона| | кового | | | засобу | | | | | про | засобу |раційного| | | страху- | | | | | | | | реєст- | | талона | | | вання | | | | | | | | рацію | | транс- | | |цивільно-| | | | | | | | транс- | | портного| | |правової | | | | | | | |портного| | засобу | | |відпові- | | | | | | | |засобу | | | | |дальності| | | | | | | | | | | | |власників| | | | | | | | | | | | | наземних| | | | | | | | | | | | | транс- | | | | | | | | | | | | | портних | | | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+----+----+--------+-----+--------+--------+---------+------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
14. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами:
------------------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Дата |Дозволена| Рік | Стаж | Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |видачі |категорія|наро- |роботи| дії | договору |трудового| | |батькові |посвід-|для водія|дження| |медичної| про |договору | | | водія | чення | |водія | |довідки |обов'язкове| або | | | | водія | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | | | нещасних | про | | | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+-------+---------+------+------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------
15. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів на таксі:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік |Серія та | Дата | Серія |Строк |Строк дії| |з/п| ційний | | | транс- |випуску| номер | реє- |та номер| дії |договору | | | номер | | |портного| |свідоцтва|страції |тимчасо-|тимча-|обов'яз- | | |транспо-| | | засобу | | про реє-| транс- | вого |сового| кового | | | ртного | | | | | страцію |портного|реєстра-|талона| страху- | | | засобу | | | | | транспо-| засобу |ційного | | вання | | | | | | | | ртного | | талона | |цивільно-| | | | | | | | засобу | | транс- | |правової | | | | | | | | | |портного| |відпові- | | | | | | | | | | засобу | |дальності| | | | | | | | | | | |власників| | | | | | | | | | | |наземних | | | | | | | | | | | | транс- | | | | | | | | | | | | портних | | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+---------+--------+--------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------
16. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі:
-------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі|Дозволена| Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |посвідчення|категорія| дії | договору |трудового| | |батькові | водія |для водія|медичної| про |договору | | | водія | | |довідки |обов'язкове| або | | | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | нещасних | про | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+-----------+---------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------
17. Список власних або орендованих транспортних засобів та
відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з
внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на
замовлення:
------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік | Серія | Дата | Серія |Строк |Строк дії | |з/п| ційний | | | транс- |випуску|та номер | реєст- |та номер| дії |договору | | | номер | | |портного| |свідоцтва| рації |тимчасо-|тимча-|обов'язко-| | |транспо-| | | засобу | |про реєс-| транс- | вого |сового| вого | | | ртного | | | | | трацію |портного|реєстра-|талона| страху- | | | засобу | | | | | транспо-| засобу | ційного| | вання | | | | | | | | ртного | | талона | |цивільно- | | | | | | | | засобу | | транс- | | правової | | | | | | | | | |портного| |відповіда-| | | | | | | | | | засобу | | льності | | | | | | | | | | | |власників | | | | | | | | | | | | наземних | | | | | | | | | | | | транс- | | | | | | | | | | | | портних | | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+---------+--------+--------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------
18. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на
замовлення:
-------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі|Дозволена| Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |посвідчення|категорія| дії | договору |трудового| | |батькові | водія |для водія|медичної| про |договору | | | водія | | |довідки |обов'язкове| або | | | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | нещасних | про | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+-----------+---------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------
19. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів
вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік |Серія та| Дата | Серія |Строк |Повна| Строк | |з/п| ційний | | | транс- |випуску| номер | реєст- |та номер| дії |маса | дії | | | номер | | |портного| | свідо- | рації |тимчасо-|тимча-| |договору | | | транс- | | | засобу | |цтва про| транс- | вого |сового| |обов'яз- | | |портного| | | | | реєст- |портного|реєстра-|талона| | кового | | | засобу | | | | | рацію | засобу | ційного| | | страху- | | | | | | | | транс- | | талона | | | вання | | | | | | | |портного| |транспо-| | |цивільно-| | | | | | | | засобу | | ртного | | |правової | | | | | | | | | | засобу | | |відпові- | | | | | | | | | | | | |дальності| | | | | | | | | | | | |власників| | | | | | | | | | | | | наземних| | | | | | | | | | | | | транс- | | | | | | | | | | | | | портних | | | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+--------+--------+--------+------+-----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
20. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями,
причепами та напівпричепами:
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі|Дозволена| Наявність | Рік | Стаж | Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |посвідчення|категорія| свідоцтва |народження|роботи| дії | договору |трудового| | |батькові | водія |для водія| про | водія | |медичної| про |договору | | | водія | | |перевезення| | |довідки |обов'язкове| або | | | | | |небезпечних| | | |страхування|реквізити| | | | | | вантажів, | | | | водія від | наказу | | | | | | строк дії | | | | нещасних | про | | | | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+-----------+---------+-----------+----------+------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів автобусами:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Реєст- |Марка|Модель| Тип | Рік | Серія |Строк дії|Пасажиро- | Строк дії | |з/п|раційний| | | транс- |випуску|та номер |свідоцтва|місткість,| договору | | | номер | | |портного| |свідоцтва| про реє-|кількість |обов'язкового| | |транспо-| | | засобу | |про реєс-| страцію |місць для | страхування | | | ртного | | | | | трацію | транспо-| сидіння | цивільно- | | | засобу | | | | |транспо- | ртного | | правової | | | | | | | | ртного | засобу | |відповідаль- | | | | | | | | засобу | | | ності | | | | | | | | | | | власників | | | | | | | | | | | наземних | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+---------+---------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------
22. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами:
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік |Безперервний| Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|народження|стаж роботи | дії | договору |трудового| | |батькові |посвідчення |для водія| водія | водієм |медичної| про |договору | | | водія | водія | | | автобуса |довідки |обов'язкове| або | | | | | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | | | нещасних | про | | | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+------------+---------+----------+------------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
23. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі:
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Реєст- |Марка|Модель| Тип | Рік | Серія | Строк |Пасажиро-|Строк дії| |з/п|раційний| | | транс- |випуску|та номер | дії |місткість|договору | | | номер | | |портного| |свідоцтва|свідоцтва| | обов'яз-| | | транс- | | | засобу | | про | про | | кового | | |портного| | | | | реєст- | реєст- | | страху- | | | засобу | | | | | рацію | рацію | | вання | | | | | | | | транс- | транс- | |цивільно-| | | | | | | |портного | портного| |правової | | | | | | | | засобу | засобу | |відпові- | | | | | | | | | | |дальності| | | | | | | | | | |власників| | | | | | | | | | | наземних| | | | | | | | | | | транс- | | | | | | | | | | | портних | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------
24. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі:
---------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік- | Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|наро- | дії | договору |трудового| | |батькові |посвідчення |для водія|дження|медичної| про |договору | | | водія | водія | |водія |довідки |обов'язкове| або | | | | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | | нещасних | про | | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+------------+---------+------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
25. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Реєст- |Марка|Модель| Тип | Рік | Серія | Строк |Пасажиро-|Строк дії| |з/п|раційний| | | транс- |випуску|та номер | дії |місткість|договору | | | номер | | |портного| |свідоцтва|свідоцтва| | обов'яз-| | | транс- | | | засобу | | про | про | | кового | | |портного| | | | | реєст- | реєст- | | страху- | | | засобу | | | | | рацію | рацію | | вання | | | | | | | | транс- | транс- | |цивільно-| | | | | | | |портного | портного| |правової | | | | | | | | засобу | засобу | |відпові- | | | | | | | | | | |дальності| | | | | | | | | | |власників| | | | | | | | | | | наземних| | | | | | | | | | | транс- | | | | | | | | | | | портних | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------
26. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями
на замовлення:
---------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік- | Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|наро- | дії | договору |трудового| | |батькові |посвідчення |для водія|дження|медичної| про |договору | | | водія | водія | |водія |довідки |обов'язкове| або | | | | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | | нещасних | про | | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+------------+---------+------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
27. Список власних або орендованих транспортних засобів для
здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Марка|Модель| Тип | Рік |Серія та | Строк |Повна|Строк дії| |з/п| ційний | | |транспо-|випуску| номер | дії |маса |договору | | | номер | | | ртного | |свідоцтва|свідоцтва | | обов'яз-| | |транспо-| | | засобу | |про реєс-| про | | кового | | | ртного | | | | | трацію |реєстрацію| | страху- | | | засобу | | | | |транспо- | транспо- | | вання | | | | | | | | ртного | ртного | |цивільно-| | | | | | | | засобу | засобу | |правової | | | | | | | | | | | відпові-| | | | | | | | | | |дальності| | | | | | | | | | |власників| | | | | | | | | | | наземних| | | | | | | | | | | транспо-| | | | | | | | | | | ртних | | | | | | | | | | | засобів | |---+--------+-----+------+--------+-------+---------+----------+-----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------
28. Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання
послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями,
причепами та напівпричепами:
---------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата видачі |Дозволена| Рік- | Строк | Строк дії |Строк дії| |з/п|ім'я, по |міжнародного|категорія|наро- | дії | договору |трудового| | |батькові |посвідчення |для водія|дження|медичної| про |договору | | | водія | водія | |водія |довідки |обов'язкове| або | | | | | | | |страхування|реквізити| | | | | | | | водія від | наказу | | | | | | | | нещасних | про | | | | | | | |випадків на|прийом на| | | | | | | |транспорті | роботу | |---+---------+------------+---------+------+--------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
29. Відомість про спеціальне обладнання таксі (для суб'єктів
господарювання, які мають намір здійснювати перевезення пасажирів
на таксі):
----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Марка | Тип | Серійний |Наявність | Наявність | Наявність | Наявність | |з/п| ційний |таксо-|таксо-| номер |розпізна- |сигнального | нанесених | нанесених | | | номер |метра |метра |таксометра|вального | ліхтаря із |композицій з|композицій з| | |транспо-| | | | ліхтаря | зеленим та | квадратів, | квадратів, | | | ртного | | | |оранжевого| червоним |розташованих|розташованих| | | засобу | | | | кольору, | світлом, | у | у | | | | | | |встановле-|розташованим| шаховому | шаховому | | | | | | |ного на |у верхньому |порядку на |порядку на | | | | | | | даху | правому | дверцятах | дверцятах | | | | | | |автомобіля| кутку | автомобіля | автомобіля | | | | | | | | лобового | з лівого | з правого | | | | | | | | скла | боку | боку | |---+--------+------+------+----------+----------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Підпис керівника юридичної особи, ________ ______________________
або фізичної особи, підпис прізвище та ініціали
або уповноваженої особи
М.П.вверх