Документ vr955486-09, текущая редакция — Редакция от 30.12.2010, основание - vr102486-10

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.12.2009 N 955

Про затвердження Плану роботи
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 59 ( vr059486-10 ) від 21.01.2010 N 84 ( vr084486-10 ) від 28.01.2010 N 132 ( vr132486-10 ) від 11.02.2010 N 194 ( vr194486-10 ) від 23.02.2010 N 233 ( vr233486-10 ) від 04.03.2010 N 265 ( vr265486-10 ) від 18.03.2010 N 289 ( vr289486-10 ) від 26.03.2010 N 389 ( vr389486-10 ) від 29.04.2010 N 437 ( vr437486-10 ) від 27.05.2010 N 469 ( vr469486-10 ) від 10.06.2010 N 493 ( vr493486-10 ) від 17.06.2010 N 517 ( vr517486-10 ) від 24.06.2010 N 528 ( vr528486-10 ) від 01.07.2010 N 564 ( vr564486-10 ) від 09.07.2010 N 584 ( vr584486-10 ) від 15.07.2010 N 614 ( vr614486-10 ) від 29.07.2010 N 627 ( vr627486-10 ) від 05.08.2010 N 650 ( vr650486-10 ) від 12.08.2010 N 664 ( vr664486-10 ) від 19.08.2010 N 684 ( vr684486-10 ) від 02.09.2010 N 712 ( vr712486-10 ) від 16.09.2010 N 731 ( vr731486-10 ) від 23.09.2010 N 813 ( vr813486-10 ) від 28.10.2010 N 883 ( vr883486-10 ) від 18.11.2010 N 907 ( vr907486-10 ) від 25.11.2010 N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 N 995 ( vr995486-10 ) від 23.12.2010 N 1025 ( vr102486-10 ) від 30.12.2010 }

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити План роботи Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України на 2010 рік, що додається.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити
супроводження проектів актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України, розроблених у попередні планові
періоди, згідно з переліком, що додається.
3. Заступникам Голови комісії, директорам департаментів,
керівникам структурних підрозділів забезпечити безумовне виконання
Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України на 2010 рік.
4. Контроль за виконанням плану покласти на першого
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 15 грудня 2009 р. N 529

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
15.12.2009 N 955

ПЛАН
роботи Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України на 2010 рік

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування завдань | Підстава (мета, |Відповідальні за| Термін | | з/п |(робіт, заходів, питань)| обґрунтування) | виконання | виконання | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 1 | Розробка Концептуальних засад реалізації завдань Комісії | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Концепція змін до |З метою |Департамент | січень | | |нормативно-правових |вдосконалення |реєстрації, | | | |актів з питань внесення |процедури внесення|ліцензування та | | | |інформації про фінансову|інформації про |дозвільних | | | |установу до Державного |фінансову установу|процедур | | | |реєстру фінансових |до Реєстру |Департамент | | | |установ | |стандартів | | | | | |регулювання та | | | | | |нагляду за | | | | | |фінансовими | | | | | |установами | | | | | |Управління | | | | | |європейської та | | | | | |євроатлантичної | | | | | |інтеграції і | | | | | |управління | | | | | |проектами | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 1.2 |Концепція запровадження |З метою |Департамент | березень | | |пруденційного нагляду за|вдосконалення та |стандартів | | | |небанківськими |оптимізації |регулювання та | | | |фінансовими установами |процедури |нагляду за | | | | |державного |фінансовими | | | | |регулювання та |установами | | | | |нагляду за |Департамент | | | | |діяльністю |пруденційного | | | | |небанківських |нагляду | | | | |фінансових |Управління | | | | |установ |європейської та | | | | | |євроатлантичної | | | | | |інтеграції і | | | | | |управління | | | | | |проектами | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 1.3 |Програма розвитку |З метою |Департамент | березень | | |системи пруденційного |запровадження |стандартів | | | |нагляду за |системи |регулювання та | | | |небанківськими |пруденційного |нагляду за | | | |фінансовими установами |нагляду |фінансовими | | | | | |установами | | | | | |Департамент | | | | | |пруденційного | | | | | |нагляду | | | | | |Управління | | | | | |європейської та | | | | | |євроатлантичної | | | | | |інтеграції і | | | | | |управління | | | | | |проектами | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 1.4 |Концепція змін до |З метою |Управління | березень | | |нормативно-правових |вдосконалення та |європейської та | | | |актів з питань |оптимізації |євроатлантичної | | | |фінансування спеціально |процедури |інтеграції і | | | |уповноваженого органу |фінансування |управління | | | |виконавчої влади у сфері| |проектами | | | |регулювання ринків | | | | | |фінансових послуг | | | | | |(платежі нагляду) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 1.5 |Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 627 ( vr627486-10 ) від 05.08.2010 |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 1.6 |Концепція змін до |З метою |Департамент | квітень | | |нормативно-правових |вдосконалення |стандартів | | | |актів з питань |державного |регулювання та | | | |започаткування |регулювання |нагляду за | | | |діяльності фінансових |діяльності |фінансовими | | | |установ |фінансових |установами | | | | |установ |Управління | | | | | |європейської та | | | | | |євроатлантичної | | | | | |інтеграції і | | | | | |управління | | | | | |проектами | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 2 | Забезпечення супроводження проектів законів України, внесених Кабінетом | | | Міністрів України до Верховної Ради України (назва проекту закону, | | | N та дата реєстрації) | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 2.1 |Про довірче управління | - " - |Департамент | постійно | | |фінансовими активами | |стандартів | | | |(N 2167-1 | |регулювання та | | | |від 06.03.2008) | |нагляду за | | | | | |фінансовими | | | | | |установами | | | | | |Департамент | | | | | |тимчасового | | | | | |адміністрування | | | | | |фінансово- | | | | | |кредитних | | | | | |установ | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.2 |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |Закону України "Про | |стандартів | | | |фінансові послуги та | |регулювання та | | | |державне регулювання | |нагляду за | | | |ринків фінансових | |фінансовими | | | |послуг" (щодо операцій з| |установами | | | |активами) (N 2177 від | | | | | |06.03.2008, направлено | | | | | |на повторне перше | | | | | |читання 19.03.2009) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.3 |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |деяких законодавчих | |стандартів | | | |актів України з питань | |регулювання та | | | |діяльності системи | |нагляду за | | | |кредитної кооперації | |фінансовими | | | |(N 2256 від 20.03.2008, | |установами | | | |прийнято за основу в | |Інспекційний | | | |першому читанні | |департамент | | | |17.12.2008) | |Департамент | | | | | |тимчасового | | | | | |адміністрування | | | | | |фінансово- | | | | | |кредитних | | | | | |установ | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.4 |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |деяких законів України | |стандартів | | | |щодо вдосконалення | |регулювання та | | | |державного регулювання у| |нагляду за | | | |сфері будівництва житла | |фінансовими | | | |(N 2464 від 12.05.2008, | |установами | | | |прийнято за основу в | | | | | |першому читанні | | | | | |17.03.2009) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.5 |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |деяких законодавчих | |стандартів | | | |актів України щодо | |регулювання та | | | |факторингу (N 2638 від | |нагляду за | | | |12.06.2008, прийнято за | |фінансовими | | | |основу в першому читанні| |установами | | | |04.06.2009) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.6 |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |деяких законодавчих | |стандартів | | | |актів України щодо | |регулювання та | | | |регулювання ринків | |нагляду за | | | |фінансових послуг | |фінансовими | | | |(N 3124 від 08.09.2008) | |установами | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.7 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | | комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | N 289 ( vr289486-10 ) від 26.03.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.8 |Про ломбарди і ломбардну| - " - |Департамент | - " - | | |діяльність (N 3433 від | |стандартів | | | |03.12.2008, прийнято за | |регулювання та | | | |основу в першому читанні| |нагляду за | | | |19.05.2009) | |фінансовими | | | | | |установами | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2.9 |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |Закону України "Про | |стандартів | | | |страхування" (нова | |регулювання та | | | |редакція) (доручення | |нагляду за | | | |Першого Віце-прем'єр- | |фінансовими | | | |міністра України від | |установами | | | |07.02.2009 | | | | | |N 3400/1/1-09) | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 3 | План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Погодження проектів законів України | |------+--------------------------------------------------------------------------| |3.1.1 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | | комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | N 289 ( vr289486-10 ) від 26.03.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.1.2 |Про внесення змін до |У зв'язку з |Департамент | квітень | | |статті 2 Закону України |набранням чинності|стандартів | | | |"Про страхування" |Закону України |регулювання та | | | | |"Про акціонерні |нагляду за | | | | |товариства" |фінансовими | | | | |( 514-17 ) |установами | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.1.3 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 627 ( vr627486-10 ) від 05.08.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.1.4 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | | |Реалізація |Департамент | | | |Про внесення змін |Концепції захисту |стандартів | | | |до деяких законодавчих |прав споживачів |регулювання та | | | |актів щодо уточнення |небанківських |нагляду за | | | |визначень "споживач |фінансових |фінансовими | грудень | | |фінансових послуг", |послуг в Україні |установами | | | |"споживчий кредит", |( 1026-2009-р ) | | | | |визначення | | | | | |несправедливих умов | | | | | |договорів, уточнення | | | | | |вимог до порядку | | | | | |укладення та умов | | | | | |договорів про надання | | | | | |фінансових послуг, | | | | | |встановлення права | | | | | |споживача протягом | | | | | |обмеженого початкового | | | | | |періоду відмовитися від | | | | | |договору, уточнення | | | | | |вимог до інформування | | | | | |споживачів перед | | | | | |укладенням договорів про| | | | | |надання фінансових | | | | | |послуг, запровадження | | | | | |спеціальних вимог | | | | | |щодо захисту | | | | | |персональних даних | | | | | |споживачів фінансових | | | | | |послуг та санкції за їх | | | | | |порушення | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.1.7 |Про внесення змін до |Реалізація |Управління | вересень | | |деяких законодавчих |Концепції захисту |правового | | | |актів щодо удосконалення|прав споживачів |забезпечення | | | |механізму застосування |небанківських |Департамент | | | |санкцій до небанківських|фінансових послуг |стандартів | | | |фінансових установ у |в України |регулювання та | | | |разі порушення ними |( 1026-2009-р ) |нагляду за | | | |законодавства про захист| |фінансовими | | | |прав споживачів | |установами | | | |небанківських фінансових| |Інспекційний | | | |послуг Держфінпослуг в | |департамент | | | |частині розширення | | | | | |повноважень, наданих цим| | | | | |органам нагляду | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |На виконання Указу|Департамент | березень | | |до деяких законів |Президента України|стандартів | | | |України |від 10.11.2009 |регулювання та | | | |(щодо убезпечення |N 912 ( 912/2009 )|нагляду за | | | |пенсійних активів) |"Про заходи щодо |фінансовими | | | | |вдосконалення |ринками | | | | |інвестиційної | | | | | |діяльності в | | | | | |Україні", | | | | | |доручення Кабінету| | | | | |Міністрів України | | | | | |від 26.11.2009 | | | | | |N 64466/1/1-09 | | | | | |щодо вжиття в | | | | | |установленому | | | | | |порядку заходів | | | | | |стосовно сприяння | | | | | |створенню і | | | | | |функціонуванню | | | | | |недержавних | | | | | |пенсійних фондів | | | | | |та доручення | | | | | |Першого віце- | | | | | |прем'єр-міністра | | | | | |О.Турчинова | | | | | |від 18.09.2009 | | | | | |N 50289/1/1-09 | | | | | |щодо захисту | | | | | |активів | | | | | |недержавних | | | | | |пенсійних фондів | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання Указу|Департамент |квітень | | |статті 3 Закону |Президента України|стандартів | | | |України "Про податок |від 10.11.2009 |регулювання та | | | |на додану вартість" |N 912 ( 912/2009 )|нагляду за | | | |( 168/97-ВР ) (щодо |"Про заходи щодо |фінансовими | | | |уточнення операцій, |вдосконалення |установами | | | |які не є об'єктом |інвестиційної | | | | |оподаткування) |діяльності в | | | | | |Україні" та | | | | | |доручення Першого | | | | | |віце-прем'єр- | | | | | |міністра | | | | | |від 10.03.2010 | | | | | |N 10963/1/1-10 | | | | | |щодо уточнення | | | | | |операцій | | | | | |оподаткування | | | | | |адміністраторів | | | | | |недержавних | | | | | |пенсійних фондів | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання Указу|Департамент | липень | | |Закону України "Про |Президента України|стандартів | | | |страхування" |від 18.09.2007 |регулювання | | | |( 85/96-ВР ) (щодо |N 890 ( 890/2007 )|та нагляду за | | | |сільськогосподарських |"Про деякі заходи |фінансовими | | | |ризиків) |щодо розвитку |установами | | | |Нова назва: |ринку зерна" | | | | |Про внесення змін до |та пункту 2 | | | | |Закону України "Про |Орієнтовного | | | | |страхування" (щодо |плану реалізації | | | | |страхування |спільних дій Угоди| | | | |сільськогосподарської |про співпрацю | | | | |продукції) |між Держфінпослуг | | | | | |та Міжнародною | | | | | |фінансовою | | | | | |корпорацією від | | | | | |02.09.2008. | | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | |Про внесення змін до |З метою реалізації|Управління |травень | | |деяких законів України |Концепції змін |європейської та | | | |(щодо регулятивних |до нормативно- |євроатлантичної | | | |зборів у сфері |правових актів |інтеграції і | | | |регулювання ринків |з питань |управління | | | |фінансових послуг) |фінансування |проектами | | | | |спеціально | | | | | |уповноваженого | | | | | |органу виконавчої | | | | | |влади у сфері | | | | | |регулювання ринків| | | | | |фінансових послуг | | | | | |(платежі нагляду),| | | | | |затвердженої | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 22.04.2010 | | | | | |N 360 | | | | | |( vr360486-10 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення зміни до |Пункт 9 частини |Департамент | липень | | |статті 40 Закону України|другої статті 6 |стандартів | | | |"Про страхування" |Закону України |регулювання | | | |( 85/96-ВР ) |"Про запобігання |та нагляду за | | | | |та протидію |фінансовими | | | | |легалізації |установами | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом" | | | | | |( 249-15 ) (з | | | | | |урахуванням змін, | | | | | |внесених Законом | | | | | |України N 2258-VI | | | | | |( 2258-17 ) | | | | | |"Про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |запобігання та | | | | | |протидію | | | | | |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом")| | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 3.2 | Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України | |------+--------------------------------------------------------------------------| |3.2.1 |Розпорядження "Про |Удосконалення |Департамент | березень | | |внесення змін до |Концепції розвитку|тимчасового | | | |Концепції розвитку |кредитних спілок |адміністрування | | | |системи кредитної | |фінансово- | | | |кооперації" | |кредитних | | | | | |установ | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.2.2 |Розпорядження "Про | - " - |Управління | - " - | | |схвалення Концепції | |європейської та | | | |Державної | |євроатлантичної | | | |цільової | |інтеграції і | | | |соціальної програми | |управління | | | |інформування | |проектами | | | |громадськості про | |Відділ зв'язків | | | |діяльність небанківських| |з громадськістю | | | |фінансових установ, | |та протоколу | | | |і ризики та переваги, | | | | | |пов'язані з наданнямними| | | | | |фінансових послуг" | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Постанова "Про внесення |Ініціативне, з |Департамент | лютий | | |змін до постанови |метою |стандартів | | | |Кабінету Міністрів |врегулювання |регулювання | | | |України від |питання |та нагляду за | | | |6 січня 2005 р. N 5 "Про|визначення |фінансовими | | | |затвердження розмірів |розмірів |установами | | | |страхових платежів за |страхових | | | | |договорами міжнародного |платежів за | | | | |обов'язкового страхуван-|міжнародними | | | | |ня цивільно-правової |договорами | | | | |відповідальності |"Зелена картка" | | | | |власників наземних | | | | | |транспортних засобів" | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |З метою |Департамент | лютий | | |до Порядку проведення |удосконалення |стандартів | | | |внутрішнього |нормативної бази |регулювання та | | | |фінансового |з регулювання |нагляду за | | | |моніторингу об'єктами |діяльності |фінансовими | | | |господарювання, що |ломбардів |ринками | | | |провадять господарськ |з надання |Управління | | | |у діяльність з |фінансових послуг |правового | | | |організації та | |забезпечення | | | |утримання казино, | | | | | |інших гральних | | | | | |закладів і ломбардами, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |20 листопада 2003 р. | | | | | |N 1800 ( 1800-2003-п ) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Постанова "Про |З метою |Департамент |березень | | |визнання такою, що |забезпечення |реєстрації, | | | |втратила чинність |реалізації Закону |ліцензування | | | |постанови Кабінету |України "Про |та дозвільних | | | |Міністрів України від |внесення змін до |процедур | | | |11 липня 2002 року |деяких законів | | | | |N 1000" |України щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |механізмів | | | | | |державного | | | | | |регулювання ринку | | | | | |сільськогосподар- | | | | | |ської продукції" | | | | | |( 1447-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Розпорядження "Про |На виконання |Департамент | серпень | | |схвалення Концепції |доручення Першого |стандартів | | | |розвитку системи |віце-прем'єр- |регулювання | | | |страхування |міністра України |та нагляду за | | | |сільськогосподарської |за N 6810/1/1-10 |фінансовими | | | |продукції в Україні" |від 08.02.2010 |установами | | | | |(до листа | | | | | |Української | | | | | |федерації | | | | | |убезпечення від | | | | | |05.02.2010 N 3/89)| | | | | |та пункту 31 | | | | | |Орієнтовного плану| | | | | |підготовки | | | | | |пріоритетних | | | | | |питань для | | | | | |розгляду на | | | | | |Міністрів України | | | | | |у другому півріччі| | | | | |2010 року, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | |України від | | | | | |28.07.2010 | | | | | |N 1551-р | | | | | |( 1551-2010-р ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Постанова "Про утворення|На виконання |Департамент | серпень | | |державного підприємства |доручення |стандартів | | | |"Асистанс - Сервіс" |Віце-прем'єр- |регулювання | | | | |міністра України |та нагляду за | | | | |В.Сівковича |фінансовими | | | | |від 23.07.2010 |установами | | | | |N 45484/1/1-10 | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Постанова "Про порядок |На виконання |Департамент | серпень | | |передачі фонду |доручення Кабінету|стандартів | | | |фінансування будівництва|Міністрів України |регулювання | | | |або фонду операцій |від 06.08.2010 |та нагляду за | | | |з нерухомістю в |N 44394/1/1-10 |фінансовими | | | |управління іншій | |установами | | | |фінансовій установі за | |Департамент | | | |рішенням суду" | |правового | | | | | |забезпечення | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 3.3 |Прийняття нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків| | | фінансових послуг України | |------+--------------------------------------------------------------------------| |3.3.1 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 813 ( vr813486-10 ) від 28.10.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.2 |Про затвердження Порядку|Відповідно до |Управління | квітень | | |застосування |статті 244-16 |правового | | | |адміністративних |Кодексу про |забезпечення | | | |стягнень Державною |адміністративні |Інспекційний | | | |комісією з регулювання |правопорушення |департамент | | | |ринків фінансових послуг|( 80732-10 ) | | | | |України |та пункту 10 | | | | | |статті 28 Закону | | | | | |України "Про | | | | | |фінансові послуги | | | | | |та державне | | | | | |регулювання ринків| | | | | |фінансових послуг"| | | | | |( 2664-14 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.3 |Про внесення змін до |Неврегульованість |Департамент | березень | | |Положення про |питання |стандартів | | | |провадження діяльності з|нормативно- |регулювання та | | | |адміністрування |правовими актами |нагляду за | | | |недержавного пенсійного |Держфінпослуг |фінансовими | | | |фонду стосовно | |установами | | | |врегулювання питання | |Інспекційний | | | |переведення пенсійних | |департамент | | | |коштів учасників | | | | | |корпоративних | | | | | |недержавних пенсійних | | | | | |фондів | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.4 |Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 289 ( vr289486-10 ) від 26.03.2010 |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.5 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.6 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.7 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.8 |Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент | квітень | | |Вимог до організації і |метою врегулювання|стандартів | | | |функціонування |питання по |регулювання та | | | |системи управління |управлінню |нагляду за | | | |ризиками у страховика та|ризиками в |фінансовими | | | |про внесення змін до |діяльності |установами | | | |Ліцензійних умов |страхових | | | | |провадження страхової |компаній, як | | | | |діяльності |основою | | | | | |впровадження | | | | | |пруденційного | | | | | |нагляду за ними | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.9 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 813 ( vr813486-10 ) від 28.10.2010 } |------+--------------------------------------------------------------------------| |3.3.10|Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | |N 517 ( vr517486-10 ) від 24.06.2010 | |------+--------------------------------------------------------------------------| |3.3.11|Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | |N 614 ( vr614486-10 ) від 29.07.2010 | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.12|{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 1025 ( vr102486-10 ) від 30.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.13|{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 813 ( vr813486-10 ) від 28.10.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.14|Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 627 ( vr627486-10 ) від 05.08.2010 |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.15|Про забезпечення |Реалізація |Управління | листопад | | |механізму співпраці |Концепції захисту |європейської та | | | |Держфінпослуг, Державної|прав споживачів |євроатлантичної | | | |комісії з цінних паперів|небанківських |інтеграції і | | | |та фондового ринку та |фінансових послуг |управління | | | |Антимонопольного |в Україні |проектами | | | |комітету у сфері захисту| | | | | |прав споживачів щодо | | | | | |запобігання використанню| | | | | |небанківськими | | | | | |фінансовими установами | | | | | |своїх інформаційних та | | | | | |ринкових переваг над | | | | | |споживачами з метою | | | | | |нав'язування їм супутніх| | | | | |послуг | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.16|Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент |грудень | | |Кваліфікаційного |метою унормування |пруденційного | | | |мінімуму для осіб, які |діяльності |нагляду | | | |здійснюють діяльність з |аварійних |Департамент | | | |визначення причин |комісарів |стандартів | | | |настання страхового | |регулювання та | | | |випадку в сільському | |нагляду за | | | |господарстві (аварійних | |фінансовими | | | |комісарів) | |установами | | | | | |Департамент | | | | | |тимчасового | | | | | |адміністрування | | | | | |фінансово- | | | | | |кредитних | | | | | |установ | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.17|Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент |через місяць | | |Кваліфікаційних вимог до|метою унормування |стандартів |після | | |осіб, які можуть |діяльності |регулювання та |прийняття | | |займатися визначенням |аварійних |нагляду за |постанови КМУ| | |причин настання |комісарів |фінансовими |"Про внесення| | |страхового випадку та | |установами |змін до | | |розміру збитків | | |Типового | | |(діяльність аварійних | | |положення про| | |комісарів) | | |організацію | | | | | |діяльності | | | | | |аварійних | | | | | |комісарів" | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| |3.3.18|Про затвердження Порядку|Статті 8 та 20 |Департамент |протягом | | |контролю за додержанням |Закону України |реєстрації, |місяця з дати| | |Ліцензійних умов |"Про ліцензування |ліцензування та |набрання | | |провадження |певних видів |дозвільних |чинності | | |господарської |господарської |процедур |Ліцензійними | | |діяльності, пов'язаної |діяльності" |Департамент |умовами | | |із збиранням, |( 1775-14 ), |стандартів |провадження | | |обробленням, |стаття 16 Закону |регулювання та |господарської| | |зберіганням, захистом, |України "Про |нагляду за |діяльності, | | |використанням |організацію |фінансовими |пов'язаної | | |інформації, яка складає |формування та |установами |із збиранням,| | |кредитну історію |обігу кредитних |Управління |обробленням, | | |(спільний акт з |історій" |правового |зберіганням, | | |Держкомпідприємництвом) |( 2704-15 ) |забезпечення |захистом, | | | | |Інспекційний |використанням| | | | |департамент |інформації, | | | | | |яка складає | | | | | |кредитну | | | | | |історію | | | | | |( z1384-06 ) | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |На виконання |Департамент | січень | | |до деяких нормативно- |доручення |реєстрації, | | | |правових актів Державної|Секретаріату |ліцензування | | | |комісії з регулювання |Кабінету Міністрів|та дозвільних | | | |ринків фінансових послуг|України від |процедур | | | |України |11.01.2010 |Управління | | | | |N 75731/1/1-09 |правового | | | | |щодо приведення |забезпечення | | | | |нормативно- | | | | | |правових актів | | | | | |у відповідність | | | | | |до Закону України | | | | | |"Про внесення змін| | | | | |до деяких законів | | | | | |України щодо | | | | | |спрощення умов | | | | | |ведення бізнесу | | | | | |в Україні" | | | | | |( 1759-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про віднесення операцій |Ініціативне, |Департамент | січень | | |з фінансовими активами |з метою |стандартів | | | |до фінансових послуг |врегулювання |регулювання | | | |та встановлення вимог |діяльності з |та нагляду за | | | |до договорів |"адміністрування |фінансовими | | | | |придбання товарів |установами | | | | |в групах" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, |Департамент | лютий | | |Положення про навчання, |з метою |стандартів | | | |перепідготовку, |впорядкування |регулювання | | | |підвищення кваліфікації |підготовки |та нагляду за | | | |та складання екзаменів |аварійних |фінансовими | | | |особами, які провадять |комісарів |установами | | | |діяльність на ринках | | | | | |фінансових послуг | | | | | |( z0122-04 ) | | | | | |(щодо навчання | | | | | |аварійних комісарів) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про деякі питання |З метою |Департамент |березень | | |здійснення обов'язкового|удосконалення |стандартів | | | |страхування цивільно- |державного |регулювання та | | | |правової |регулювання |нагляду за | | | |відповідальності |діяльності з |фінансовими | | | |власників наземних |надання |установами | | | |транспортних засобів |страхових послуг |Департамент | | | | |з обов'язкового |реєстрації, | | | | |страхування |ліцензування | | | | |цивільно- |та дозвільних | | | | |правової |процедур | | | | |відповідальності |Департамент | | | | |власників |тимчасового | | | | |наземних |адміністрування | | | | |транспортних |фінансово- | | | | |засобів |кредитних | | | | | |установ | | | | | |Департамент | | | | | |пруденційного | | | | | |нагляду | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |З метою |Департамент |березень | | |деяких нормативно- |вдосконалення |стандартів | | | |правових актів |державного |регулювання та | | | |Державної комісії з |регулювання |нагляду за | | | |регулювання ринків |ринку страхових |фінансовими | | | |фінансових послуг |послуг шляхом |установами | | | |України |запровадження | | | | | |міжнародно | | | | | |визнаних правил | | | | | |у сфері | | | | | |страхування | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження |На виконання |Департамент | квітень | | |переліку питань |розпорядження |стандартів | | | |для здійснення |Кабінету |регулювання | | | |планових |Міністрів |та нагляду за | | | |перевірок та |України від |фінансовими | | | |типової форми |27.01.2010 N 153-р|установами | | | |акта, який |( 153-2010-р ) | | | | |складається за |"Деякі питання | | | | |результатами |здійснення | | | | |відповідних |планових заходів | | | | |перевірок |державного | | | | | |нагляду | | | | | |(контролю)" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне. З |Департамент | квітень | | |змін до |метою |реєстрації, | | | |Ліцензійних умов |удосконалення |ліцензування | | | |провадження |державного |та дозвільних | | | |страхової |регулювання |процедур | | | |діяльності ( z0805-03 ) |діяльності з | | | | | |надання | | | | | |страхових | | | | | |послуг | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне. З |Департамент | квітень | | |змін до |метою |реєстрації, | | | |Ліцензійних умов |удосконалення |ліцензування | | | |провадження |державного |та дозвільних | | | |цивільно- |регулювання |процедур | | | |правової |діяльності з | | | | |відповідальності |надання | | | | |власників |страхових послуг | | | | |наземних |з обов'язкового | | | | |транспортних |страхування | | | | |засобів |цивільно- | | | | |( z1654-04 ) |правової | | | | | |відповідальності | | | | | |власників | | | | | |наземних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження Змін до|Ініціативне, з |Відділ кадрового| червень | | |Положення про навчання, |метою делегування |забезпечення | | | |перепідготовку, |окремих |і державної | | | |підвищення кваліфікації |повноважень |служби | | | |та складання екзаменів |державному | | | | |особами, які провадять |підприємству | | | | |діяльність на ринках |"Український | | | | |фінансових послуг |інститут розвитку | | | | | |ринків фінансових | | | | | |послуг" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Управління | червень | | |Правил проведення |метою визначення |правового | | | |перевірок Державною |порядку залучення |забезпечення | | | |комісією з регулювання |зовнішніх | | | | |ринків фінансових послуг|експертів до | | | | |України |перевірок | | | | | |(інспектування) | | | | | |фінансових | | | | | |установ, які | | | | | |проводить | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |та удосконалення | | | | | |порядку проведення| | | | | |перевірок | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент | вересень | | |Положення щодо |метою підвищення |стандартів | | | |підготовки аудиторських |вимог до |регулювання | | | |висновків, які подаються|аудиторських |та нагляду за | | | |до Державної комісії з |висновків, що |фінансовими | | | |регулювання ринків |забезпечить |установами | | | |фінансових послуг |більш якісне їх |Департамент | | | |України, при розкритті |складання та |пруденційного | | | |інформації фінансовими |визначить |нагляду | | | |установами |необхідний об'єм | | | | | |інформації, яку | | | | | |повинен розкривати| | | | | |аудитор в | | | | | |аудиторському | | | | | |звіті відповідно | | | | | |до вимог | | | | | |Держфінпослуг | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 1025 ( vr102486-10 ) від 30.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Департамент | червень | | |Професійних вимог до |метою |стандартів | | | |керівників та |вдосконалення |регулювання | | | |головних бухгалтерів |порядку навчання |та нагляду за | | | |фінансових установ |керівників та |фінансовими | | | |( z0955-04 ) |головних |установами | | | | |бухгалтерів | | | | | |фінансових установ| | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |З метою приведення|Департамент | червень | | |деяких нормативно- |у відповідність |стандартів | | | |правових актів |до Закону України |регулювання | | | |Держфінпослуг щодо |"Про внесення змін|та нагляду за | | | |встановлення вимог до |до Закону України |фінансовими | | | |керівників фінансових |"Про запобігання |установами | | | |установ |та протидію | | | | | |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом" | | | | | |( 249-15 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |У зв'язку з |Відділ | липень | | |Положення про здійснення|прийняттям |внутрішнього | | | |фінансового моніторингу |Закону України |аудиту та | | | |фінансовими установами, |"Про внесення |фінансового | | | |затвердженого |змін до Закону |моніторингу | | | |розпорядженням |України "Про | | | | |Держфінпослуг від |запобігання та | | | | |05.08.2003 N 25 |протидію | | | | |( z0715-03 ) |легалізації | | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом" | | | | | |від 18.05.2010 | | | | | |N 2258-VI | | | | | |( 2258-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку з |Відділ | липень | | |Положення про |прийняттям |внутрішнього | | | |застосування запобіжних |Закону України |аудиту та | | | |заходів щодо країн, |"Про внесення |фінансового | | | |які не виконують або |змін до Закону |моніторингу | | | |неналежним чином |України "Про |Управління | | | |виконують рекомендації |запобігання та |правового | | | |міжнародних, міжурядових|протидію |забезпечення | | | |організацій, задіяних |легалізації | | | | |у сфері боротьби з |(відмиванню) | | | | |легалізацією |доходів, одержаних| | | | |(відмиванням) доходів, |злочинним шляхом" | | | | |одержаних злочинним |від 18.05.2010 | | | | |шляхом, або |N 2258-VI | | | | |фінансуванням тероризму |( 2258-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 813 ( vr813486-10 ) від 28.10.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |Прийняття ЗУ |Управління | липень | | |до Порядку проведення |"Про внесення змін|правового | | | |перевірок з питань |до Закону України |забезпечення | | | |запобігання |"Про запобігання | | | | |та протидії легалізації |та протидію | | | | |(відмиванню) доходів, |легалізації | | | | |одержаних злочинним |(відмиванню) | | | | |шляхом, затвердженого |доходів, одержаних| | | | |розпорядженням |злочинним шляхом" | | | | |Держфінпослуг |від 18.05.2010 | | | | |від 05.08.2003 N 26 |N 2258-VI | | | | |( z0716-03 ) |( 2258-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |Прийняття ЗУ |Управління | липень | | |до Порядку застосування |"Про внесення змін|правового | | | |Державною комісією |до Закону України |забезпечення | | | |з регулювання ринків |"Про запобігання | | | | |фінансових послуг |та протидію | | | | |України штрафів |легалізації | | | | |за невиконання |(відмиванню) | | | | |(неналежне виконання) |доходів, одержаних| | | | |вимог Закону України |злочинним шляхом" | | | | |"Про запобігання |від 18.05.2010 | | | | |та протидію легалізації |N 2258-VI | | | | |(відмиванню) доходів, |( 2258-17 ) | | | | |одержаних злочинним | | | | | |шляхом", затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 13.11.2003 N 120 | | | | | |( z1087-03 ) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |За поданням |Департамент | липень | | |до розпорядження |МТСБУ (лист |реєстрації, | | | |Держфінпослуг |від 29.06.2010 |ліцензування | | | |від 19.06.2007 N 7495 |N 12547/4-1-05) |та дозвільних | | | |( z0732-07 ) "Про | |процедур | | | |затвердження зразка | | | | | |і технічного опису | | | | | |спеціального знака, | | | | | |що видається | | | | | |страхувальнику | | | | | |при укладенні договору | | | | | |обов'язкового | | | | | |страхування | | | | | |цивільно-правової | | | | | |відповідальності | | | | | |власників наземних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів, та порядку | | | | | |його заповнення | | | | | |і використання" | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження |На виконання |Департамент | липень | | |Стандарту надання |доручення Віце- |стандартів | | | |адміністративних |прем'єр-міністра |регулювання | | | |послуг Державною |України С.Тігіпка |та нагляду за | | | |комісією з регулювання |від 30.06.2010 |фінансовими | | | |ринків фінансових послуг|N 29358/3/1-10 |установами | | | |України |до листа |Управління | | | | |Міністерства |правового | | | | |юстиції України |забезпечення | | | | |від 18.06.2010 | | | | | |N 815/10-24 щодо | | | | | |скасування | | | | | |розпорядження | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 03.12.2009 | | | | | |N 923 | | | | | |( vr923486-09 ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Стандарту | | | | | |надавання | | | | | |адміністративних | | | | | |послуг Державною | | | | | |комісією з | | | | | |регулювання ринків| | | | | |фінансових | | | | | |послуг України" | | | | | |та з метою | | | | | |стандартизації | | | | | |нормативно- | | | | | |правових актів | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |які регулюють | | | | | |діяльність з | | | | | |надання фінансових| | | | | |послуг | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |З метою |Департамент | липень | | |до деяких нормативно- |оптимізації роботи|реєстрації, | | | |правових актів |з пакетами |ліцензування | | | |Держфінпослуг |документів |та дозвільних | | | |(щодо оптимізації |з дозвільних |процедур | | | |роботи з пакетами |процедур, які | | | | |документів з питань |надходять до | | | | |недержавного |Держфінпослуг, | | | | |пенсійного |щодо | | | | |забезпечення) |унеможливлення | | | | | |їх підміни та | | | | | |підробки | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін |З метою |Департамент | липень | | |до Положення |вдосконалення |стандартів | | | |про встановлення |регулювання ринків|регулювання | | | |обмежень на суміщення |фінансових послуг |та нагляду за | | | |діяльності фінансових |та виконання |фінансовими | | | |установ з надання |доручення Міністра|установами | | | |певних видів фінансових |Кабінету Міністрів|Управління | | | |послуг, затвердженого |України |правового | | | |розпорядженням |від 17.06.2010 |забезпечення | | | |Держфінпослуг |N 7790/0/2-10 | | | | |від 08.07.2004 N 1515 | | | | | |( z0933-04 ) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| { Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України N 1025
( vr102486-10 ) від 30.12.2010 }
|------+------------------------+------------------+----------------+-------------|
{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 995 ( vr995486-10 ) від
23.12.2010 }
|------+------------------------+------------------+----------------+-------------|
| |Про внесення змін до |На виконання |Департамент | серпень | | |Ліцензійних умов |доручення Кабінету|реєстрації, | | | |провадження діяльності з|Міністрів України |ліцензування | | | |адміністрування |від 30.07.2010 |та дозвільних | | | |недержавних пенсійних |N 46014/1/1-10 |процедур | | | |фондів (щодо підвищення |стосовно | | | | |вимог до професійних |приведення | | | | |учасників фондового |нормативно- | | | | |ринку) |правових актів | | | | | |у відповідність до| | | | | |Закону України | | | | | |"Про внесення змін| | | | | |деяких законів | | | | | |України щодо | | | | | |підвищення вимог | | | | | |до професійних | | | | | |учасників | | | | | |фондового ринку" | | | | | |( 2393-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про віднесення операцій |На виконання |Департамент | серпень | | |з адміністрування |доручень Кабінету |стандартів | | | |придбання в групах до |Міністрів України |регулювання | | | |фінансових послуг та |від 22.05.2010 |та нагляду за | | | |затвердження Ліцензійних|N 29044/1/1-10 і |фінансовими | | | |умов здійснення |від 25.06.2010 |установами | | | |діяльності з |N 29044/3/1-10 та |Департамент | | | |адміністрування |з метою |правового | | | |придбання в групах, що |вдосконалення |забезпечення | | | |передбачає залучення |регулювання ринків| | | | |грошових коштів |фінансових послуг | | | | |від фізичних осіб | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про визнання таким, що |У зв'язку з |Департамент | серпень | | |втратило чинність, |прийняттям Закону |стандартів | | | |розпорядження |України "Про |регулювання | | | |Держфінпослуг |внесення змін до |та нагляду за | | | |від 09.07.2009 |деяких законів |фінансовими | | | |N 542 ( z0768-09 ) |України щодо |установами | | | |"Про затвердження |вдосконалення | | | | |Положення про |державного | | | | |Будівельний страховий |регулювання у | | | | |пул" |сфері будівництва | | | | | |житла" | | | | | |від 29.06.2010 | | | | | |N 2367 ( 2367-17 )| | | | | |(Офіційний вісник | | | | | |України, 2010 р., | | | | | |N 55, | | | | | |стаття 1839). | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Департамент | вересень | | |деяких нормативно- |метою підвищення |стандартів | | | |правових актів Державної|рівня захисту |регулювання | | | |комісії з регулювання |майна споживачів |та нагляду за | | | |ринків фінансових послуг|фінансових послуг |фінансовими | | | |України (щодо укладання | |установами | | | |договорів з надання | | | | | |фінансового кредиту | | | | | |ломбардами на бланках | | | | | |суворого обліку) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Департамент |жовтень | | |Положення про порядок |метою |тимчасового | | | |сертифікації осіб на |вдосконалення |адміністрування | | | |право здійснення |порядку надання |фінансово- | | | |тимчасової адміністрації|сертифіката на |кредитних | | | |фінансових установ, |право здійснення |установ | | | |затвердженого |тимчасової | | | | |розпорядженням |адміністрації в | | | | |Держфінпослуг від |фінансових | | | | |27.05.2005 N 4081 |установах | | | | |( z0654-05 ) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Департамент |грудень | | |Положення про |метою |стандартів | | | |провадження діяльності з|вдосконалення |регулювання та | | | |адміністрування |державного |нагляду за | | | |недержавного пенсійного |регулювання |фінансовими | | | |фонду, затвердженого |діяльності |установами | | | |розпорядженням |адміністраторів | | | | |Держфінпослуг від |недержавних | | | | |20.07.2004 N 1660 |пенсійних фондів | | | | |( z0990-04 ) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження змін до|Ініціативне, з |Департамент |вересень | | |Кваліфікаційних вимог до|метою |стандартів | | | |осіб, які можуть |запровадження |регулювання та | | | |займатися актуарними |національної |нагляду за | | | |розрахунками, |системи підготовки|фінансовими | | | |затверджених |та сертифікації |установами | | | |розпорядженням |актуаріїв | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |08.02.2005 N 3519 | | | | | |( z0265-05 ) | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Управління | вересень | | |деяких нормативно- |метою |правового | | | |правових актів |удосконалення |забезпечення | | | |Державної комісії з |питання |Департамент | | | |регулювання ринків |застосування |пруденційного | | | |фінансових послуг |заходів впливу |нагляду | | | |України щодо |до страховика | | | | |проведення |за порушення | | | | |додаткової |законних вимог | | | | |обов'язкової |Держфінпослуг | | | | |аудиторської |при призначенні | | | | |перевірки страховика |додаткової | | | | | |обов'язкової | | | | | |аудиторської | | | | | |перевірки | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Розпорядження "Про |На виконання |Департамент | грудень | | |визнання таким, що |Закону України від|реєстрації, | | | |втратило чинність, |02.12.2010 |ліцензування та | | | |розпорядження Державної |N 2756-VI |дозвільних | | | |комісії з регулювання |( 2756-17 ) "Про |процедур | | | |ринків фінансових послуг|внесення змін до | | | | |України від 03.06.2005 |деяких | | | | |N 4123" |законодавчих актів| | | | | |України у зв'язку | | | | | |з прийняттям | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Розпорядження "Про |На виконання |Департамент | грудень | | |затвердження Порядку |Закону України від|реєстрації, | | | |реєстрації договорів |02.12.2010 |ліцензування та | | | |перестрахування" |N 2756-VI |дозвільних | | | | |( 2756-17 ) "Про |процедур | | | | |внесення змін до | | | | | |деяких | | | | | |законодавчих актів| | | | | |України у зв'язку | | | | | |з прийняттям | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Розпорядження "Про |На виконання |Департамент | грудень | | |затвердження Порядку |доручення Кабінету|стандартів | | | |застосування |Міністрів України |регулювання та | | | |підпунктів 165.1.27 |від 08.12.2010 |нагляду за | | | |та 165.1.28 пункту 165.1|N 71984/1/1-10 |фінансовими | | | |статті 165 розділу IV |щодо Плану |установами | | | |Податкового кодексу |організації | | | | |України щодо страхових |підготовки | | | | |виплат, страхових |проектів | | | | |відшкодувань, викупних |нормативно- | | | | |сум та пенсійних виплат,|правових актів, | | | | |отримуваних платником |необхідних для | | | | |податку за договорами |забезпечення | | | | |страхування, |реалізації | | | | |недержавного пенсійного |Податкового | | | | |забезпечення, пенсійного|кодексу України | | | | |вкладу та довірчого |від | | | | |управління" |2 грудня 2010 р. | | | | | |N 2755 ( 2755-17 )| | | | | |та Закону України | | | | | |"Про внесення змін| | | | | |до деяких | | | | | |законодавчих актів| | | | | |України у зв'язку | | | | | |з прийняттям | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України" | | | | | |від | | | | | |2 грудня 2010 р. | | | | | |N 2756 ( 2756-17 )| | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Департамент | грудень | | |деяких нормативно- |метою уникнення |пруденційного | | | |правових актів Державної|ризиків зростання |нагляду | | | |комісії з регулювання |кількості |Департамент | | | |ринків фінансових послуг|збиткових |стандартів | | | |України |кредитних спілок |регулювання та | | | | | |нагляду за | | | | | |фінансовими | | | | | |установами | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 4 | Методичне забезпечення діяльності фінансових установ | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 4.1 |Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 627 ( vr627486-10 ) від 05.08.2010 |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 4.2 |Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | |N 627 ( vr627486-10 ) від 05.08.2010 |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 4.3 |Розпорядження "Про |На виконання Плану|Департамент | листопад | | |затвердження Методичних |заходів щодо |стандартів | | | |рекомендацій щодо |запровадження |регулювання та | | | |застосування міжнародних|міжнародних |нагляду за | | | |стандартів фінансової |стандартів |фінансовими | | | |звітності (МСФЗ) для |фінансової |установами | | | |страхових компаній в |звітності у | | | | |Україні" |небанківських | | | | | |фінансових | | | | | |установах, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |30.07.2009 N 595 | | | | | |( vr595486-09 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 4.4 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг | |N 966 ( vr966486-10 ) від 16.12.2010 } |------+--------------------------------------------------------------------------| | 5 | Методичне забезпечення діяльності з державного регулювання ринків | | | фінансових послуг | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 5.1 |Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент | травень | | |Методичних рекомендацій |метою встановлення|стандартів | | | |щодо форми і звіту |методичних |регулювання та | | | |актуарія за видами |рекомендацій щодо |нагляду за | | | |страхування, іншими, ніж|форми і звіту |фінансовими | | | |страхування життя |актуарія за видами|установами | | | | |страхування, | | | | | |іншими, ніж | | | | | |страхування життя | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 5.2 |Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент | серпень | | |Методичних рекомендацій |метою встановлення|стандартів | | | |щодо форми і звіту |методичних |регулювання та | | | |актуарія зі страхування |рекомендацій щодо |нагляду за | | | |життя |форми і звіту |фінансовими | | | | |актуарія зі |установами | | | | |страхування життя | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 5.3 |Про внесення змін до |З метою |Департамент | серпень | | |Методичних рекомендацій |вдосконалення |стандартів | | | |щодо загальних підходів |рекомендацій щодо |регулювання та | | | |до застосування |застосування |нагляду за | | | |страховиками стрес- |страховиками |фінансовими | | | |тестів, затверджених |стрес-тестів як |установами | | | |розпорядженням |елементу загальної| | | | |Держфінпослуг від |системи управління| | | | |05.12.2006 N 6496 |ризиками | | | | |( v6496486-06 ) |страховика | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 5.4 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | |N 712 ( vr712486-10 ) від 16.09.2010 } | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 5.5 |Про затвердження |Ініціативне, з |Департамент | листопад | | |Методичних рекомендацій |метою |стандартів | | | |щодо оцінки |методологічного |регулювання та | | | |інвестиційної діяльності|забезпечення |нагляду за | | | |недержавних пенсійних |виконання радами |фінансовими | | | |фондів |недержавних |установами | | | | |пенсійних фондів | | | | | |своїх функцій | | | | | |контролю за | | | | | |діяльністю | | | | | |суб'єктів, що | | | | | |надають послуги | | | | | |недержавному | | | | | |пенсійному фонду | | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 6 | Інші питання для розгляду на засіданнях Комісії | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 6.1 |Про стан виконання Плану|На виконання |Управління | січень | | |роботи Державної комісії|пункту 4.1 витягу |організаційно- | | | |з регулювання ринків |з протоколу N 37 |аналітичного | | | |фінансових послуг |засідання Кабінету|забезпечення | | | |України за 2009 рік |Міністрів України |роботи | | | | |від 25.07.2005 |керівника | | | | |та пункту 24 | | | | | |розділу II | | | | | |Регламенту роботи | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 20.11.2007 | | | | | |N 8279 (зі змінами| | | | | |та доповненнями) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.2 |Про стан виконання |На виконання |Відділ | лютий | | |завдань, визначених |постанови Кабінету|діловодства і | | | |актами законодавства, |Міністрів України |контролю | | | |актами та дорученнями |від 17.10.97 | | | | |Президента України та |N 1153 | | | | |Кабінету Міністрів |( 1153-97-п ) "Про| | | | |України, у 2009 році |затвердження | | | | | |Примірної | | | | | |інструкції з | | | | | |діловодства у | | | | | |міністерствах, | | | | | |інших центральних | | | | | |органах виконавчої| | | | | |влади, Раді | | | | | |міністрів | | | | | |Автономної | | | | | |Республіки Крим, | | | | | |місцевих органах | | | | | |виконавчої влади" | | | | | |та наказу Голови | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |04.08.2003 N 80 | | | | | |"Про затвердження | | | | | |інструкції з | | | | | |діловодства у | | | | | |Державній комісії | | | | | |з регулювання | | | | | |ринків фінансових | | | | | |послуг України" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.3 |Про роботу Держфінпослуг|На виконання Указу|Відділ | лютий | | |зі зверненнями громадян |Президента України|діловодства і | | | |у 2009 році |від 07.02.2008 |контролю | | | | |N 109/2008 | | | | | |( 109/2008 ) "Про | | | | | |першочергові | | | | | |заходи щодо | | | | | |забезпечення | | | | | |реалізації та | | | | | |гарантування | | | | | |конституційного | | | | | |права на звернення| | | | | |до органів | | | | | |державної влади та| | | | | |органів місцевого | | | | | |самоврядування" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.4 |Щодо забезпечення |Доручення Кабінету|Адміністративно-| березень | | |законного та ефективного|Міністрів України |господарське | серпень | | |використання бюджетних |від 16.12.2004 |управління | | | |коштів, недопущення |N 54422/0/1, з | | | | |фінансових порушень |метою забезпечення| | | | | |законного та | | | | | |ефективного | | | | | |використання | | | | | |бюджетних коштів | | | | | |(на розгляд | | | | | |Комісії) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.5 |Про стан виконання Плану|На виконання |Управління | квітень | | |роботи Державної комісії|пункту 4.1 витягу |організаційно- | липень | | |з регулювання ринків |з протоколу N 37 |аналітичного | жовтень | | |фінансових послуг |засідання Кабінету|забезпечення | | | |України на 2010 рік |Міністрів України |роботи | | | | |від 25.07.2005 та |керівника | | | | |пункту 24 | | | | | |розділу II | | | | | |Регламенту роботи | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |20.11.2007 N 8279 | | | | | |(зі змінами та | | | | | |доповненнями) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.6 |Огляд ринків фінансових |Абзац 2 пункту 35 |Департамент | квітень | | |послуг та підсумки |(розділ |пруденційного | | | |діяльності небанківських|"Звітування про |нагляду | | | |фінансових установ, |діяльність | | | | |державне регулювання та |Комісії") | | | | |нагляд за діяльністю |Регламенту роботи | | | | |яких здійснюється |Держфінпослуг | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |за 2009 рік | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.7 |Про затвердження Звіту |Абзац 1 пункту 36 |Управління | травень | | |про роботу Державної |(розділ |європейської і | | | |комісії з регулювання |"Звітування про |євроатлантичної | | | |ринків фінансових послуг|діяльність |інтеграції і | | | |України у 2009 році |Комісії") |управління | | | | |Регламенту роботи |проектами | | | | |Держфінпослуг | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.8 |Про забезпечення |Доручення Кабінету|Сектор зв'язків | червень | | |відкритості і прозорості|Міністрів України |з громадськістю | грудень | | |в діяльності Державної |від 25.04.2005 |та протоколу | | | |комісії з регулювання |N 21482/1/1-05. | | | | |ринків фінансових послуг|З метою | | | | |України та роботу |забезпечення | | | | |офіційного сайту |відкритості і | | | | | |прозорості в | | | | | |діяльності | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |функціонування та | | | | | |наповнення | | | | | |офіційного сайту. | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6.9 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | |N 712 ( vr712486-10 ) від 16.09.2010 } | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про погодження |Ініціативне, з |Департамент |травень | | |пропозицій до проекту |метою вдосконален-|стандартів | | | |Податкового кодексу |ня |регулювання та | | | |щодо оподаткування |оподаткування |нагляду за | | | |страхової діяльності |страхової |фінансовими | | | | |діяльності та |установами | | | | |забезпечення | | | | | |переходу | | | | | |страховиків на | | | | | |загальну систему | | | | | |оподаткування | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про стан виконання |На виконання |Відділ | липень, | | |завдань, визначених |доручень Кабінету |діловодства | жовтень | | |актами законодавства, |Міністрів України |і контролю | | | |актами та дорученнями |від 19.05.2010 | | | | |Президента України та |N 27554/2/1-10, | | | | |Кабінету Міністрів |від 12.04.2010 | | | | |України, у 2010 році |N 19323/0/1-1 | | | | | |та підпункту 3.4 | | | | | |пункту 3 наказу | | | | | |Голови від | | | | | |13.05.2010 N 138 | | | | | |"Про забезпечення | | | | | |своєчасного та | | | | | |якісного виконання| | | | | |завдань Президента| | | | | |України та | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | |України" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження зразка |На звернення |Департамент | липень | | |типового поліса |МТСБУ (лист |стандартів | | | |обов'язкового |від 04.06.2010 |регулювання | | | |страхування |N 1083/8-20) |та нагляду за | | | |цивільно-правової | |фінансовими | | | |відповідальності | |установами | | | |власників наземних | | | | | |транспортних засобів | | | | | |на умовах міжнародної | | | | | |системи автострахування | | | | | |"Зелена картка" | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Про затвердження зразка |За поданням |Департамент | липень | | |типового поліса |МТСБУ (лист |стандартів | | | |обов'язкового |від 29.06.2010 |регулювання | | | |страхування |N 12547/4-1-05) |та нагляду за | | | |цивільно-правової | |фінансовими | | | |відповідальності | |установами | | | |власників наземних | | | | | |транспортних засобів | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 7 | Основні заходи міжнародного співробітництва | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 7.1 |Про пріоритети для |Пункт 4 розділу |Управління | січень | | |залучення матеріальної |"Залучення |європейської і | | | |технічної допомоги |міжнародної |євроатлантичної | | | | |технічної |інтеграції і | | | | |допомоги" |управління | | | | |постанови Кабінету|проектами | | | | |Міністрів України | | | | | |від 15.02.2002 | | | | | |N 153 | | | | | |( 153-2002-п ) | | | | | |"Про створення | | | | | |єдиної системи | | | | | |залучення, | | | | | |використання та | | | | | |моніторингу | | | | | |міжнародної | | | | | |технічної | | | | | |допомоги". | | | | | |Параграф 6 наказу | | | | | |Голови | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |17.09.2009 N 238 | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку залучення,| | | | | |використання та | | | | | |моніторингу | | | | | |міжнародної | | | | | |технічної допомоги| | | | | |в Держфінпослуг". | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 7.2 |Звіти про виконання |Абзац четвертий |Відповідальні | лютий | | |річних планів роботи за |пункту 25 розділу |заступники | | | |проектами міжнародної |"Моніторинг |Голови, | | | |технічної допомоги |проектів |закріплені за | | | | |(програм)" |проектами | | | | |постанови Кабінету|відповідно до | | | | |Міністрів України |наказу | | | | |від 15.02.2002 |Держфінпослуг | | | | |N 153 |від 06.10.2009 | | | | |( 153-2002-п ) |N 266 "Про | | | | |"Про створення |закріплення за | | | | |єдиної системи |проектами | | | | |залучення, |міжнародної | | | | |використання та |технічної | | | | |моніторингу |допомоги, | | | | |міжнародної |бенефіціаром | | | | |технічної |або реципієнтом | | | | |допомоги". |за якими | | | | |Пункт 1 |виступає | | | | |параграфу 17 |Держфінпослуг, | | | | |наказу Голови |заступників | | | | |Держфінпослуг від |Голови, | | | | |17.09.2009 N 238 |структурних | | | | |"Про затвердження |підрозділів та | | | | |Порядку залучення,|працівників" | | | | |використання та | | | | | |моніторингу | | | | | |міжнародної | | | | | |технічної допомоги| | | | | |в Держфінпослуг". | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 7.3 |Участь у роботі щорічних|Розпорядження |Управління | жовтень | | |конференцій Міжнародної |Кабінету Міністрів|європейської і | | | |асоціації органів |України від |євроатлантичної | | | |страхового нагляду |26.09.2007 N 797-р|інтеграції і | | | |(IAIS) та Міжнародної |( 797-2007-р ) |управління | | | |організації органів |"Питання участі в |проектами | | | |пенсійного нагляду |Міжнародній | | | | |(IOPS) |асоціації органів | | | | | |страхового нагляду| | | | | |та Міжнародній | | | | | |організації | | | | | |органів нагляду за| | | | | |пенсійними | | | | | |фондами" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 7.4 |Вжиття заходів щодо |Розпорядження |Управління |протягом року| | |приєднання до |Кабінету Міністрів|європейської і | | | |Багатостороннього |України від |євроатлантичної | | | |Меморандуму IAIS про |26.09.2007 N 797-р|інтеграції і | | | |взаємодію та обмін |( 797-2007-р ) |управління | | | |інформацією |"Питання участі в |проектами | | | | |Міжнародній | | | | | |асоціації органів | | | | | |страхового нагляду| | | | | |та Міжнародній | | | | | |організації | | | | | |органів нагляду за| | | | | |пенсійними | | | | | |фондами" | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 7.5 |Укладення двосторонніх |Закон України "Про|Управління |протягом року| | |меморандумів з |страхування" |європейської і | | | |регуляторами ринків |( 85/96-ВР ) |євроатлантичної | | | |фінансових послуг | |інтеграції і | | | |іноземних країн | |управління | | | | | |проектами | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 8 | Основні наради, семінари та інші заходи | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 8.1 |Проведення щорічної |Оцінка виконання |Відділ кадрового| лютий | | |оцінки виконання |працівниками |забезпечення і | | | |працівниками |покладених на них |державної | | | |Держфінпослуг покладених|обов'язків і |служби | | | |на них обов'язків і |завдань відповідно| | | | |завдань |до постанови | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | |України від | | | | | |28.12.2000 N 1922 | | | | | |( 1922-2000-п ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 8.2 |Проведення першого туру |Зростання |Відділ кадрового| березень | | |щорічного |професіоналізму, |забезпечення і | квітень | | |Всеукраїнського конкурсу|відкритості, |державної | | | |"Кращий державний |інституційної |служби | | | |службовець" |спроможності | | | | | |державної служби, | | | | | |підвищення її | | | | | |авторитету шляхом | | | | | |узагальнення | | | | | |досвіду роботи | | | | | |кращих державних | | | | | |службовців | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 8.3 |Підготовка бюджетного |Складання проекту |Адміністративно-| серпень | | |запиту на 2011 рік |Державного бюджету|господарське | | | | |України |управління | | | | |на 2011 рік |Самостійні | | | | | |структурні | | | | | |підрозділи | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 8.4 |Про стан кадрового |З метою |Відділ кадрового| жовтень | | |забезпечення, |вдосконалення |забезпечення і | | | |перепідготовки та |роботи з кадрами |державної | | | |підвищення кваліфікації | |служби | | | |працівників | | | | | |Держфінпослуг | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 8.5 |Проведення атестації |Оцінка виконання |Відділ кадрового| грудень | | |працівників |працівниками |забезпечення і | | | |Держфінпослуг |покладених на них |державної | | | | |обов'язків і |служби | | | | |завдань відповідно| | | | | |до постанови | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | |України від | | | | | |28.12.2000 N 1922 | | | | | |( 1922-2000-п ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | |Сприяння в межах |Реалізація |Відділ зв'язків | постійно | | |повноважень утворенню |Концепції захисту |з громадськістю | | | |громадських |прав споживачів |та протоколу | | | |організацій захисту |небанківських | | | | |прав споживачів, |фінансових послуг | | | | |а також залучення їх |в Україні | | | | |і Громадської ради | | | | | |регулювання ринків | | | | | |фінансових послуг | | | | | |України до роботи із | | | | | |захисту прав | | | | | |споживачів | | | | | |небанківських | | | | | |фінансових послуг | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 9 | Реєстраційні та дозвільні процедури | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 9.1 |Внесення інформації до | |Департамент | постійно | | |Державного реєстру | |реєстрації, | | | |фінансових установ | |ліцензування та | | | | | |дозвільних | | | | | |процедур | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 9.2 |Здійснення ліцензування | |Департамент | постійно | | |та інших дозвільних | |реєстрації, | | | |процедур | |ліцензування та | | | | | |дозвільних | | | | | |процедур | | -----------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 59
( vr059486-10 ) від 21.01.2010, N 84 ( vr084486-10 ) від
28.01.2010, N 132 ( vr132486-10 ) від 11.02.2010, N 194
( vr194486-10 ) від 23.02.2010, N 233 ( vr233486-10 ) від
04.03.2010, N 265 ( vr265486-10 ) від 18.03.2010, N 289
( vr289486-10 ) від 26.03.2010, N 389 ( vr389486-10 ) від
29.04.2010, N 437 ( vr437486-10 ) від 27.05.2010, N 469
( vr469486-10 ) від 10.06.2010, N 493 ( vr493486-10 ) від
17.06.2010, N 517 ( vr517486-10 ) від 24.06.2010, N 528
( vr528486-10 ) від 01.07.2010, N 564 ( vr564486-10 ) від
09.07.2010, N 584 ( vr584486-10 ) від 15.07.2010, N 614
( vr614486-10 ) від 29.07.2010, N 627 ( vr627486-10 ) від
05.08.2010, N 650 ( vr650486-10 ) від 12.08.2010, N 664
( vr664486-10 ) від 19.08.2010, N 684 ( vr684486-10 ) від
02.09.2010, N 712 ( vr712486-10 ) від 16.09.2010, N 731
( vr731486-10 ) від 23.09.2010, N 813 ( vr813486-10 ) від
28.10.2010, N 883 ( vr883486-10 ) від 18.11.2010, N 907
( vr907486-10 ) від 25.11.2010, N 966 ( vr966486-10 ) від
16.12.2010, N 995 ( vr995486-10 ) від 23.12.2010, N 1025
( vr102486-10 ) від 30.12.2010 }
Голова Комісії В.Суслов

Додаток
до розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
15.12.2009 N 955

ПЕРЕЛІК
проектів актів, розроблених Держфінпослуг,
робота за якими не завершена станом на 09.12.2009

------------------------------------------------------------------ | N | Назва проекту | Дата оприлюднення | Структурний | |з/п|нормативно-правового| проекту акта | підрозділ, | | | акта | | відповідальний за | | | | | супроводження | | | | | проекту акта | |----------------------------------------------------------------| | Проекти Законів України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про внесення змін до| 08.04.2009 |Управління | | |Цивільного кодексу | |правового | | |України (щодо умов | |забезпечення | | |повернення | | | | |депозиту) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про внесення змін до| 04.06.2009 |Управління | | |Закону України "Про | |правового | | |фінансові послуги та| |забезпечення | | |державне регулювання| | | | |ринків фінансових | | | | |послуг" (щодо | | | | |підвищення | | | | |ефективності | | | | |тимчасових | | | | |адміністрацій) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про внесення Змін до| 19.06.2009 |Управління | | |статті 2 Закону | |європейської та | | |України "Про | |євроатлантичної | | |страхування" (щодо | |інтеграції і | | |умов перестрахування| |управління | | |у зв'язку із вступом| |проектами | | |до СОТ) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Про внесення зміни | 24.06.2009 |Управління | | |до деяких законів | |європейської та | | |України | |євроатлантичної | | | | |інтеграції і | | | | |управління | | | | |проектами | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про внесення зміни | 03.07.2009 |Департамент | | |до статті 36 Закону | |реєстрації, | | |України "Про | |ліцензування та | | |страхування" (щодо | |дозвільних | | |аварійних | |процедур | | |комісарів) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення змін до| 07.07.2009 |Департамент | | |деяких законів | |стандартів | | |України стосовно | |регулювання та | | |повноважень щодо | |нагляду за | | |встановлення вимог | |фінансовими | | |до інвестування | |установами | | |активів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про внесення змін до| 04.08.2009 |Департамент | | |деяких законів | |реєстрації, | | |України (щодо | |ліцензування та | | |надання відомостей з| |дозвільних | | |Державного реєстру | |процедур | | |фізичних осіб - | | | | |платників податків | | | | |та інших | | | | |обов'язкових | | | | |платежів до бюро | | | | |кредитних історій | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про внесення змін до| 05.08.2009 |Департамент | | |Закону України "Про | |стандартів | | |фінансові послуги та| |регулювання та | | |державне регулювання| |нагляду за | | |ринків фінансових | |фінансовими | | |послуг" (щодо | |установами | | |заборони провадження| | | | |діяльності з надання| | | | |фінансових послуг, | | | | |види яких не | | | | |визначені законом по| | | | |суті) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про внесення змін до| 08.09.2009 |Управління | | |деяких законодавчих | |правового | | |актів України з | |забезпечення | | |питань обміну та | | | | |збереження | | | | |інформації у рамках | | | | |міжнародного | | | | |співробітництва у | | | | |сфері регулювання | | | | |ринків фінансових | | | | |послуг | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |10 |Про внесення змін і | 22.09.2009 |Управління | | |доповнень до деяких | |правового | | |законів України щодо| |забезпечення | | |реклами у сфері | | | | |фінансових послуг | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |11 |Про внесення змін до| 03.11.2009 |Департамент | | |Закону України "Про | |тимчасового | | |кредитні спілки" | |адміністрування | | |(щодо ознаки | |фінансово-кредитних| | |членства) | |установ | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |12 |Про внесення змін до| 03.11.2009 |Департамент | | |Закону України "Про | |тимчасового | | |податок з доходів | |адміністрування | | |фізичних осіб" (щодо| |фінансово-кредитних| | |оподаткування | |установ | | |доходів членів | | | | |кредитних спілок) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |13 |Про внесення змін до| 09.12.2009 |Департамент | | |деяких законодавчих | |стандартів | | |актів України щодо | |регулювання та | | |виключення норм з | |нагляду за | | |обов'язкового | |фінансовими | | |державного | |установами | | |страхування та його | | | | |заміни | | | | |компенсаційними | | | | |виплатами | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти Указів Президента України | |----------------------------------------------------------------| |14 |Про визнання такими,|Нерегуляторний акт |Управління | | |що втратили | |європейської та | | |чинність, деяких | |євроатлантичної | | |указів Президента | |інтеграції і | | |України з питань | |управління | | |діяльності Державної| |проектами | | |комісії з | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти актів Кабінету Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| |15 |Про затвердження |Нерегуляторний акт |Управління | | |Положення про | |європейської та | | |Державну комісію з | |євроатлантичної | | |регулювання ринків | |інтеграції і | | |фінансових послуг | |управління | | |України | |проектами | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |16 |Про внесення змін до| 03.07.2009 |Управління | | |Типового положення | |правового | | |про організацію | |забезпечення | | |діяльності аварійних| | | | |комісарів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |17 |Про схвалення |Нерегуляторний акт |Управління | | |Стратегії розвитку | |європейської та | | |фінансового сектору | |євроатлантичної | | |України на період | |інтеграції і | | |до 2015 року | |управління | | | | |проектами | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |18 |Про затвердження | 27.08.2009 |Департамент | | |Порядку та правил | |стандартів | | |обов'язкового | |регулювання та | | |страхування | |нагляду за | | |будівельно-монтажних| |фінансовими | | |робіт забудовником | |установами | | |відповідно до Закону| | | | |України "Про | | | | |фінансово-кредитні | | | | |механізми і | | | | |управління майном | | | | |при будівництві | | | | |житла та операціях з| | | | |нерухомістю" | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |19 |Про внесення зміни у| 29.09.2009 |Департамент | | |додаток до постанови| |реєстрації, | | |Кабінету Міністрів | |ліцензування та | | |України від 13 | |дозвільних | | |квітня 2005 року | |процедур | | |N 286 (щодо | | | | |підвищення плати | | | | |за видачу ліцензій | | | | |на проведення | | | | |конкретного виду | | | | |страхування) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |20 |Питання підтримки |Нерегуляторний акт |Департамент | | |ліквідності та | |тимчасового | | |платоспроможності | |адміністрування | | |кредитних спілок | |фінансово-кредитних| | | | |установ | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |21 |Про внесення змін у | 05.11.2009 |Департамент | | |додаток до постанови| |реєстрації, | | |Кабінету Міністрів | |ліцензування та | | |України від 13 | |дозвільних | | |квітня 2005 року | |процедур | | |N 286 (щодо | | | | |збільшення розміру | | | | |плати за видачу | | | | |ліцензії на | | | | |проведення | | | | |конкретного виду | | | | |страхування та | | | | |встановлення плати | | | | |за переоформлення, | | | | |поновлення та | | | | |видачу дубліката | | | | |ліцензії) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |22 |Про затвердження |Нерегуляторний акт |Управління | | |плану заходів з | |європейської та | | |реалізації Концепції| |євроатлантичної | | |захисту прав | |інтеграції і | | |споживачів | |управління | | |небанківських | |проектами | | |фінансових послуг в | | | | |Україні | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |23 |Про затвердження | 20.11.2009 |Департамент | | |Порядку та правил | |стандартів | | |обов'язкового | |регулювання та | | |страхування предмета| |нагляду за | | |іпотеки від ризиків | |фінансовими | | |випадкового | |установами | | |знищення, | | | | |випадкового | | | | |пошкодження або | | | | |псування | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |24 |Про внесення змін до| 01.12.2009 |Департамент | | |постанови Кабінету | |тимчасового | | |Міністрів України | |адміністрування | | |від | |фінансово-кредитних| | |18 грудня 1996 року | |установ | | |N 1523 (щодо | | | | |порядку провадження | | | | |діяльності | | | | |страховими | | | | |посередниками) | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти нормативних актів Держфінпослуг | |----------------------------------------------------------------| |25 |Про внесення змін до| 14.09.2007 |Департамент | | |Ліцензійних умов | |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |обов'язкового | |дозвільних | | |страхування | |процедур | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |26 |Про затвердження | 09.01.2008 |Департамент | | |Методики обміну | |пруденційного | | |інформацією між | |нагляду | | |державними органами,| | | | |які здійснюють | | | | |нагляд та контроль | | | | |за суб'єктами | | | | |недержавного | | | | |пенсійного | | | | |забезпечення, і | | | | |Національним банком | | | | |України | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |27 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання виконавчою | |регулювання та | | |дирекцією Пенсійного| |нагляду за | | |фонду звітності щодо| |фінансовими | | |адміністративного | |установами | | |управління | | | | |Накопичувальним | | | | |фондом | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |28 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання зберігачем | |регулювання та | | |інформації щодо руху| |нагляду за | | |пенсійних активів | |фінансовими | | |Накопичувального | |установами | | |фонду | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |29 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання зберігачем | |регулювання та | | |інформації та | |нагляду за | | |звітності щодо | |фінансовими | | |зберігання та | |установами | | |обслуговування | | | | |коштів | | | | |Накопичувального | | | | |фонду | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |30 |Про внесення змін до| 09.04.2008 |Департамент | | |Положення про | |реєстрації, | | |делегування | |ліцензування та | | |саморегулівній | |дозвільних | | |організації | |процедур | | |адміністраторів | | | | |недержавних | | | | |пенсійних фондів | | | | |окремих повноважень | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |31 |Про затвердження | 29.10.2008 |Департамент | | |Додаткових вимог до | |стандартів | | |обліку та | |регулювання та | | |інвестування | |нагляду за | | |пенсійних активів та| |фінансовими | | |коштів, призначених | |установами | | |для виплати пенсії | | | | |на визначений строк | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |32 |Про внесення Змін до| 04.11.2008 |Департамент | | |Ліцензійних умов | |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |страхової | |дозвільних | | |діяльності | |процедур | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |33 |Про внесення змін до| 09.04.2009 |Департамент | | |Положення про | |реєстрації, | | |внесення інформації | |ліцензування та | | |про кредитні | |дозвільних | | |установи до | |процедур | | |Державного реєстру | | | | |фінансових установ | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |34 |Про затвердження | 23.04.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних | |стандартів | | |умов провадження | |регулювання та | | |діяльності з | |нагляду за | | |адміністрування | |фінансовими | | |недержавних | |установами | | |пенсійних фондів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |35 |Про затвердження | 15.06.2009 |Департамент | | |Змін до Порядку | |стандартів | | |ведення реєстру | |регулювання та | | |аудиторів, які | |нагляду за | | |можуть проводити | |фінансовими | | |аудиторські | |установами | | |перевірки фінансових| | | | |установ | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |36 |Про затвердження | 06.07.2009 |Департамент | | |Порядку засвідчення | |стандартів | | |відбитком печатки | |регулювання та | | |Державної комісії з | |нагляду за | | |регулювання ринків | |фінансовими | | |фінансових послуг | |установами | | |України довідок про | | | | |перестрахове | | | | |відшкодування | | | | |(виплату) за | | | | |договором | | | | |перестрахування, | | | | |укладеним з | | | | |перестрахувальником-| | | | |нерезидентом | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |37 |Про затвердження | 27.07.2009 |Департамент | | |Вимог до рейтингу | |стандартів | | |фінансової | |регулювання та | | |надійності | |нагляду за | | |(стійкості) | |фінансовими | | |страховиків- | |установами | | |нерезидентів та | | | | |перестраховиків- | | | | |нерезидентів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |38 |Про затвердження | 03.08.2009 |Управління | | |Змін до Положення | |правового | | |про застосування | |забезпечення | | |Державною комісією з| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України заходів | | | | |впливу | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |39 |Про затвердження | 04.08.2009 |Управління | | |Змін до Правил | |правового | | |проведення перевірок| |забезпечення | | |Державною комісією з| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |40 |Про внесення змін до| 19.08.2009 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |провадження | |регулювання та | | |діяльності з | |нагляду за | | |адміністрування | |фінансовими | | |недержавного | |установами | | |пенсійного фонду | | | | |(щодо участі | | | | |громадян України, | | | | |які працюють за | | | | |кордоном, у системі | | | | |недержавного | | | | |пенсійного | | | | |забезпечення) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |41 |Про затвердження | 07.09.2009 |Департамент | | |змін до Ліцензійних | |стандартів | | |умов провадження | |регулювання та | | |діяльності з надання| |нагляду за | | |фінансових кредитів | |фінансовими | | |за рахунок залучених| |установами | | |коштів кредитними | | | | |установами | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |42 |Про затвердження | 07.09.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних | |стандартів | | |умов здійснення | |регулювання та | | |переказу коштів | |нагляду за | | |небанківськими | |фінансовими | | |фінансовими | |установами | | |установами | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |43 |Про затвердження | 07.09.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних | |стандартів | | |умов провадження | |регулювання та | | |діяльності із | |нагляду за | | |залучення коштів | |фінансовими | | |установників | |установам | | |управління майном | | | | |для фінансування | | | | |об'єктів будівництва| | | | |та/або здійснення | | | | |операцій з | | | | |нерухомістю | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |44 |Про затвердження | 08.09.2009 |Управління | | |Змін до Положення | |правового | | |про особливості | |забезпечення | | |застосування заходів| | | | |впливу у вигляді | | | | |відсторонення | | | | |керівництва від | | | | |управління | | | | |фінансовою установою| | | | |та призначення | | | | |тимчасової | | | | |адміністрації | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |45 |Про затвердження | 14.09.2009 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про внесення до | |регулювання та | | |Державного реєстру | |нагляду за | | |фінансових установ | |фінансовими | | |інформації про | |установами | | |адміністраторів | | | | |недержавних | | | | |пенсійних фондів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |46 |Про внесення змін до| 19.10.2009 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |порядок навчання | |регулювання та | | |працівників та | |нагляду за | | |керівників | |фінансовими | | |підрозділів | |установами | | |фінансових установ, | | | | |відповідальних за | | | | |проведення | | | | |внутрішнього | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |47 |Про внесення змін до| 23.10.2009 |Департамент | | |деяких нормативно- | |пруденційного | | |правових актів | |нагляду | | |Державної комісії з | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України (щодо | | | | |перенесення термінів| | | | |введення в дію нових| | | | |форм звітних даних | | | | |кредитних спілок та | | | | |подовження термінів | | | | |лібералізації деяких| | | | |фінансових | | | | |нормативів) | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |48 |Про внесення змін та| 27.10.2009 |Департамент | | |доповнень до Порядку| |пруденційного | | |складання звітних | |нагляду | | |даних страховиків | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |49 |Про затвердження | 02.11.2009 |Департамент | | |Зміни до Правил | |стандартів | | |формування, обліку | |регулювання та | | |та розміщення | |нагляду за | | |страхових резервів | |фінансовими | | |за видами | |установами | | |страхування, іншими,| | | | |ніж страхування | | | | |життя | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |50 |Про затвердження | 03.11.2009 |Департамент | | |Порядку затвердження| |стандартів | | |розміру базового | |регулювання та | | |платежу та | |нагляду за | | |коригуючих | |фінансовими | | |коефіцієнтів з | |установами | | |обов'язкового | | | | |страхування | | | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |51 |Про затвердження | 16.11.2009 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про порядок надання | |регулювання та | | |фінансових послуг | |нагляду за | | |ломбардами | |фінансовими | | | | |установами | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |52 |Про внесення Змін до| 10.11.2009 |Департамент | | |Ліцензійних умов | |тимчасового | | |провадження | |адміністрування | | |діяльності кредитних| |фінансово-кредитних| | |спілок з надання | |установ | | |фінансових послуг | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |53 |Про затвердження | 30.11.2009 |Департамент | | |змін до | |реєстрації, | | |розпорядження | |ліцензування та | | |Державної комісії з | |дозвільних | | |регулювання ринків | |процедур | | |фінансових послуг | | | | |України від | | | | |29.12.2003 N 188 | | | | |"Про встановлення | | | | |плати за видачу | | | | |ліцензій" | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |54 |Про затвердження | 02.12.2009 |Департамент | | |Положення про | |тимчасового | | |передачу страхового | |адміністрування | | |портфеля | |фінансово-кредитних| | | | |установ | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |55 |Про затвердження | 08.12.2009 |Департамент | | |Характеристики та | |стандартів | | |кваліфікаційних | |регулювання та | | |ознак видів | |нагляду за | | |добровільного | |фінансовими | | |страхування | |установами | ------------------------------------------------------------------ { Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 731
( vr731486-10 ) від 23.09.2010 }
Перший заступник Голови А.Литвинвверх