Документ vr4-4150-16, текущая редакция — Принятие от 09.03.2016

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

09.03.2016  № 4-4

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів"

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів". За результатами розгляду Рахункова палата ВСТАНОВИЛА:

1. Завдання щодо скорочення кількості центральних органів виконавчої влади та посилення механізму спрямування і координації їх діяльності через відповідних міністрів, які ставилися при визначенні та затвердженні у Державному бюджеті України на 2015 рік окремої бюджетної програми "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів", не розв'язані. Розпочата у вересні 2014 року реорганізація та ліквідація визначених Кабінетом Міністрів України органів триває 17 місяців та протягом 2015 року не завершена. Передбачені за вказаною бюджетною програмою кошти на заходи з реорганізації та ліквідації визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади у сумі 1012,5 млн. грн. спрямовані виключно на поточне утримання у 2015 році цих органів (як ліквідованих, так і новостворених).

На початок 2016 року із 7 новостворених органів не виконували функцій 3, водночас продовжували функціонувати 9 із 18 реорганізованих та ліквідованих державних органів. Завершення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади відтерміновувалося через незабезпечення Кабінетом Міністрів України як вищим органом у системі центральних органів виконавчої влади та відповідними міністрами своєчасного і повного виконання усіх передбачених законодавством організаційних заходів.

2. Запроваджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 оптимізація системи центральних органів виконавчої влади, як і попередні, не ґрунтувалася на результатах комплексного функціонального обстеження цих органів. Як наслідок, Кабінет Міністрів України не міг вжити дієвих заходів щодо проведення оптимізації. Непроведення ґрунтовного вивчення та оцінки можливості оптимізації виконуваних центральними органами виконавчої влади функцій позначилось на функціонуванні та розвитку відповідних сфер суспільно-економічного життя країни.

3. Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі центральних органів виконавчої влади не забезпечив належного спрямування та координації процесів реорганізації та ліквідації визначених ним же органів виконавчої влади. Наслідком зволікання з призначенням на посади керівників новостворених державних органів стала тривала відсутність затверджених положень про вказані органи, структури та граничної чисельності їх працівників. У результаті на початок 2016 року майже половина новостворених органів не функціонувала, а органи, які перебували у стані реорганізації, не забезпечували виконання покладених на них завдань щодо участі в реалізації державної політики у відповідних сферах.

4. Визначена Міністерством фінансів України економія коштів державного бюджету в сумі понад 330 млн. грн. як результат реалізації застосованого у 2015 році порядку помісячного їх виділення на заходи з реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади фактично виникла внаслідок утворення на кінець року залишку частини бюджетних призначень, не переданого розпорядникам через невиконання усіх організаційних заходів з оптимізації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442.

Значну частину виділених коштів окремі розпорядники не використали у зв'язку з їх виділенням наприкінці грудня і повернули до державного бюджету через неможливість освоєння.

5. Виділення коштів за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" здійснювалося згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України виключно на підставі письмових звернень розпорядників коштів за відсутності деталізованих розрахунків та обґрунтувань, що призводило до завищення розпорядниками потреби в коштах та не сприяло ефективному їх використанню.

Як засвідчили результати перевірки, проведеної у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, це створило умови для завищення потреби в коштах за окремими напрямами поточних видатків, зокрема, на придбання предметів і матеріалів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" затвердити.

2. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України, запропонувавши вжити заходів щодо:

- розгляду питання про визнання такою, що втратила чинність, ст. 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік";

- здійснення видатків на заходи з реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у порядку, визначеному ст. 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" та Бюджетним кодексом України.

3. Поінформувати Президента України та Верховну Раду України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів".

4. Оприлюднити рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Шулежко М.Я.

Голова Рахункової палати

Р.М. Магута

{Текст взято з сайту Рахункової Палати http://www.ac-rada.gov.ua}вверх