Документ vr093413-10, текущая редакция — Редакция от 01.01.2014, основание - v0114413-13

                                                          
РАДА СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
26.11.2010 N 93

Про Класифікатор категорій
адміністративних справ та Методичні
роз'яснення щодо застосування
Класифікатора категорій
адміністративних справ
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради суддів
адміністративних судів
N 56 ( vr056413-11 ) від 20.05.2011
N 114 ( v0114413-13 ) від 31.10.2013 }

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Ради суддів
адміністративних судів України Кобилянського М.Г. та інформацію
заступника начальника відділу забезпечення роботи Голови і
заступників Голови Вищого адміністративного суду України
Перепелюка В.Г. щодо необхідності запровадження нової редакції
Класифікатора категорій адміністративних справ та методичних
роз'яснень з його застосування, з метою удосконалення організації
роботи адміністративних судів, відповідно до статей 118 та 122
Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) Рада
суддів адміністративних судів України В И Р І Ш И Л А:
1. Доповідь Голови Ради суддів адміністративних судів України
Кобилянського М.Г. та інформацію заступника начальника відділу
забезпечення роботи Голови і заступників Голови Вищого
адміністративного суду України Перепелюка В.Г. щодо необхідності
запровадження нової редакції Класифікатора категорій
адміністративних справ та методичних роз'яснень з його
застосування взяти до відома.
2. Розроблені Вищим адміністративним судом України нову
редакцію Класифікатора категорій адміністративних справ та
Методичні роз'яснення щодо застосування Класифікатора категорій
адміністративних справ затвердити (додаються).
3. Доручити Головам адміністративних судів України:
3.1. Організувати упродовж грудня 2010 року вивчення
Класифікатора категорій адміністративних справ та методичних
роз'яснень щодо його застосування суддями і працівниками апарату
відповідних судів.
3.2. Здійснити заходи до впровадження з 1 січня 2011 року
затвердженого цим рішенням Класифікатора категорій
адміністративних справ в практичну діяльність судів.
3.3. Застосовувати Класифікатор категорій адміністративних
справ з урахуванням судових рішень Вищого адміністративного суду
України, Верховного Суду України та роз'яснень Пленуму Вищого
адміністративного суду України з питань застосування
адміністративними судами законодавства при вирішенні
адміністративних справ.
3.4. З метою забезпечення достовірності показників
статистичної звітності за перше півріччя 2011 року в документах
первинного обміну справ, не розглянутих станом на 1 січня
2011 року, зазначати категорію справ відповідно до цього
Класифікатора.
4. Запропонувати зборам суддів адміністративних судів України
використовувати Класифікатор категорій адміністративних справ при
визначенні спеціалізації судових палат.
5. Рекомендувати Голові Державної судової адміністрації
України Кирилюку Р.І.:
5.1. Привести форми статистичної звітності про розгляд
апеляційними та місцевими адміністративними судами судових справ і
матеріалів у відповідність із затвердженим Класифікатором
категорій адміністративних справ.
5.2. Доповнити Єдиний державний реєстр судових рішень
можливістю пошуку судових рішень в адміністративних справах за
категоріями справ відповідно до Класифікатора категорій
адміністративних справ.
5.3. Використовувати Класифікатор категорій адміністративних
справ у роботі з визначення адміністративними судами коефіцієнтів
складності адміністративних справ.
5.4. Урахувати затверджений цим рішенням Класифікатор
категорій адміністративних справ під час розроблення Положення про
автоматизовану систему документообігу суду.
6. Голові Ради суддів адміністративних судів України
Кобилянському М.Г. звернутися до Ради суддів України з пропозицією
урахувати затверджений цим рішенням Класифікатор категорій
адміністративних справ під час затвердження Положення про
автоматизовану систему документообігу суду.
7. Копію цього рішення, Класифікатор категорій
адміністративних справ та Методичні роз'яснення щодо застосування
Класифікатора категорій адміністративних справ направити до
адміністративних судів України, Ради суддів України та Державної
судової адміністрації України.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Голови Ради суддів адміністративних судів України
Гончар Л.Я.
Голова М.Г.Кобилянський
{ Класифікатор категорій адміністративних справ втратив
чинність на підставі Рішення Ради суддів адміністративних судів
N 114 ( v0114413-13 ) від 31.10.2013 }
{ Методичні роз'яснення щодо застосування Класифікатора
категорій адміністративних справ втратили чинність на підставі
Рішення Ради суддів адміністративних судів N 114 ( v0114413-13 )
від 31.10.2013 }вверх