Документ vr024874-15, текущая редакция — Принятие от 17.09.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.09.2015  № 24-р

Про попередження ПАТ «Мелітопольгаз» щодо необхідності усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), Плану заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2015 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 28 листопада 2014 року № 7 (зі змінами), та на підставі акта планової перевірки Публічного акціонерного товариства «Мелітопольгаз» від 14 вересня 2015 року № 153, проведеної відповідно до наказу НКРЕКП від 03 серпня 2015 року № 219 та посвідчення на проведення перевірки від 03 серпня 2015 року № 156 щодо порушення ПАТ «Мелітопольгаз» (72318, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чкалова, буд. 47а, код ЄДРПОУ 05535349, ліцензія серії АЕ № 642468 на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ) Ліцензійних умов з розподілу, а саме:

підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункту 3.4.18 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів діяльності відповідно до розпорядження НКРЕ від 14 лютого 2008 року № 25-р;

підпункту «б» підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255, а саме виконання Інвестиційної програми на 2014 рік у повному обсязі,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу газорозподільними мережами до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ВИРІШИЛА:

Попередити ПАТ «Мелітопольгаз» про необхідність усунення до 31 грудня 2015 року порушень:

підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункту 3.4.18 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів діяльності відповідно до розпорядження НКРЕ від 14 лютого 2008 року № 25-р.

Голова Комісії

Д. Вовквверх