Документ vna47874-17, текущая редакция — Редакция от 02.11.2017, основание - vna48874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

01.11.2017  № 47-а

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» апарату НКРЕКП

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 48-а від 02.11.2017}

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття таких вакантних посад державної служби категорії «В» апарату НКРЕКП:

1.1. Головний спеціаліст відділу атомної генерації управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики;

1.2. Головний спеціаліст відділу регулювання роздрібного ринку природного газу управління регулювання ринків природного газу Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

1.3. Головний спеціаліст відділу тарифної політики управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

1.4. Провідний спеціаліст відділу енергоефективності управління інвестиційної політики Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

1.5. Головний спеціаліст відділу економічного аналізу та прогнозування Департаменту стратегічного розвитку та планування;

1.6. Головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення Управління роботи з персоналом.

2. Затвердити умови проведення конкурсу згідно із додатками 1-6.

3. Управлінню роботи з персоналом надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби та забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

4. Провести конкурсний відбір на посади державної служби 23 та 24 листопада 2017 року.

5. Управлінню інноваційних технологій забезпечити умови для проведення автоматизованого тестування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату

С. ХристюкДодаток 1
до наказу НКРЕКП
01.11.2017 № 47-а
(у редакції наказу
02.11.2017  № 48-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу атомної генерації управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- розглядає та аналізує матеріали для встановлення (перегляду) тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на атомних електростанціях (далі - АЕС);
- готує інформацію та відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення (перегляду) тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на АЕС;
- розглядає матеріали та готує інформацію для прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення (перегляду) інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС;
- здійснює аналіз звітності, що надається до НКРЕКП ліцензіатами з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС;
- в межах компетенції бере участь у перевірках ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС;
- надає консультації та роз’яснення щодо формування тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на АЕС, схвалення інвестиційних програм та законодавства у сфері виробництва електричної та теплової енергії в межах компетенції відділу;
- розробляє або бере участь у розробці проектів рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції відділу;
- готує матеріали та бере участь у заходах з питань функціонування та розвитку енергетичної галузі;
- виконує за дорученням начальника відділу та начальника управління інші завдання в межах компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5900 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 20 листопада 2017 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 23 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попченко Леся Олександрівна, 594-59-77 Semeniuk@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про електроенергетику»;
Закону України «Про теплопостачання»;
Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;
законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії в Україні.

{Додаток 1 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 48-а від 02.11.2017}


Додаток 2
до наказу НКРЕКП
01.11.2017 № 47-а
(у редакції наказу
02.11.2017  № 48-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу регулювання роздрібного ринку природного газу управління регулювання ринків природного газу Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь у розгляді, опрацюванні та узгодженні проектів актів законодавства та нормативно-правових актів, що надійшли до Департаменту з питань, віднесених до компетенції відділу;
- готує та супроводжує, в межах своєї компетенції, подання нормативно-правових актів для оприлюднення у бюлетені «Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр»;
- аналізує та надає пропозиції щодо вдосконалення процедури регулювання відносин у сфері роздрібного ринку природного газу;
- розробляє та готує проекти нормативно-правових актів у сфері регулювання відносин роздрібного ринку природного газу;
- приймає участь в організації нарад, семінарів з питань регулювання відносин у сфері роздрібного ринку природного газу;
- здійснює заходи, направлені на захист прав споживачів природного газу;
- вивчає іноземний досвід розвитку роздрібного ринку природного газу;
- виконує за дорученням начальника відділу та начальника управління інші завдання в межах компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5900 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 20 листопада 2017 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 23 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попченко Леся Олександрівна, 594-59-77 Semeniuk@nerc.gov.ua; Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про ринок природного газу»;
Закону України «Про природні монополії»;
Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493;
Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494.

{Додаток 2 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 48-а від 02.11.2017}


Додаток 3
до наказу НКРЕКП
01.11.2017 № 47-а
(у редакції наказу
02.11.2017  № 48-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу тарифної політики управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- здійснює розрахунки тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу;
- здійснює розрахунок середньозважених тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу по року;
- проводить моніторинг застосування установлених тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу та їх структур;
- на основі даних відомчої статистичної звітності здійснює комплексний аналіз господарсько-фінансової діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств по видам діяльності;
- бере участь у здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами у нафтогазовій сфері ліцензійних умов діяльності щодо тарифоутворення;
- бере участь у розробці проектів постанов, розпоряджень, наказів НКРЕКП з питань, що належать до компетенції;
- бере участь у підготовці проектів законів України, проектів постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань тарифоутворення у нафтогазовій сфері;
- виконує за дорученням начальника відділу та начальника управління інші завдання в межах компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5900 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 20 листопада 2017 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 23 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попченко Леся Олександрівна, 594-59-77 Semeniuk@nerc.gov.ua; Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не петребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493;
Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494;
постанови НКРЕКП від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»

{Додаток 3 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 48-а від 02.11.2017}


Додаток 4
до наказу НКРЕКП
01.11.2017 № 47-а
(у редакції наказу
02.11.2017  № 48-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста відділу енергоефективності управління інвестиційної політики Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- бере участь у підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності використання та зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) ліцензіатами НКРЕКП;
- розглядає документи ліцензіатів НКРЕКП для визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
- готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в частині надання споживачам цих послуг належної якості та в достатньому обсязі;
- виконує за дорученням керівництва інші завдання в межах компетенції відділу

Умови оплати праці

- посадовий оклад 4600 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 20 листопада 2017 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 23 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попченко Леся Олександрівна, 594-59-77 Semeniuk@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
нормативно-правової бази у сфері виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
знання основ підготовки проектів нормативно-правових актів з питань централізованого водопостачання та водовідведення в частині ефективного використання води та зниження витрат ПЕР

{Додаток 4 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 48-а від 02.11.2017}


Додаток 5
до наказу НКРЕКП
01.11.2017 № 47-а
(у редакції наказу
02.11.2017  № 48-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу економічного аналізу та прогнозування Департаменту стратегічного розвитку та планування НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- здійснює аналіз діючих методик регулювання тарифів суб’єктів природних монополій в сферах енергетики та комунальних послуг та бере участь у підготовці пропозицій щодо їх вдосконалення;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення єдиної інформаційної системи НКРЕКП;
- бере участь у проведенні економічного та фінансового аналізу діяльності ліцензіатів НКРЕКП, аналізу ефективності діяльності ліцензіатів НКРЕКП та здійснює підготовку висновків за даними проведеного аналізу;
- здійснює огляд міжнародного досвіду з використанням іноземної (англійської) мови з питань цінового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, готує відповідні аналітичні матеріали та пропозиції щодо можливості його застосування НКРЕКП;
- бере участь у розгляді питань щодо управління ризиками та страхування у сфері енергетики;
- бере участь у проведенні аналізу проектів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що стосуються державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах, що відносяться до компетенції НКРЕКП;
- бере участь у проведенні порівняльного аналізу законодавства з питань регулювання енергетики України та Європейського Союзу, інших країн, з використанням іноземних мов. Надає пропозиції щодо врахування acquis communautaire Європейського Союзу при розробці актів законодавства України;
- бере участь в організації та координації діяльності НКРЕКП з питань міжнародного співробітництва за проектами міжнародної технічної допомоги (USAID, Twinning, TAIEX тощо) з використанням англійської мови;
- взаємодіє з представниками міжнародних організацій, консультантами в рамках міжнародних проектів реформування сфер діяльності, що відносяться до компетенції НКРЕКП з використанням іноземних мов;
- виконує інші доручення керівництва в межах компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5900 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 20 листопада 2017 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 23 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попченко Леся Олександрівна, 594-59-77 Semeniuk@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;
Закону України «Про ринок природного газу»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»;
Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

{Додаток 5 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 48-а від 02.11.2017}


Додаток 6
до наказу НКРЕКП
01.11.2017 № 47-а
(у редакції наказу
02.11.2017  № 48-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення Управління роботи з персоналом НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- бере участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань роботи з персоналом та державної служби в НКРЕКП;
- здійснює роботу пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ працівників НКРЕКП;
- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посаду та звільнення персоналу державного органу;
- готує проекти наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників НКРЕКП;
- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
- здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ працівників НКРЕКП, використання даних у межах повноважень НКРЕКП, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри»;
- оформляє і видає службові посвідчення;
- оформляє листки тимчасової непрацездатності;
- здійснює листування із закладами охорони здоров’я;
- виконує за дорученням начальника відділу та начальника управління інші завдання в межах компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 5900 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 20 листопада 2017 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 23 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попченко Леся Олександрівна, 594-59-77 Semeniuk@nerc.gov.ua; Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- орієнтація на обслуговування;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Указу Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»;
постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;
постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 р. № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»;
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47;
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерством праці України, Міністерством юстиції України, Мiнiстерством соцiального захисту населення України від 29.07.1993 № 58;
інших законодавчих та нормативно-правових актів з кадрової діяльності

{Додаток 6 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 48-а від 02.11.2017}вверх