Документ vn212227-11, текущая редакция — Принятие от 24.03.2011

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2011 N 212

Про затвердження Плану-графіка здійснення
заходів з відстеження результативності
регуляторних актів НКРЕ на 2011 рік

Відповідно до Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України" та з метою
виконання положень статті 10 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів Національної комісії
регулювання електроенергетики на 2011 рік, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів щоквартально до 5 числа
наступного місяця надавати юридичному управлінню інформацію щодо
регуляторних актів, стосовно яких було здійснено відстеження
результативності.
Голова Комісії С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
24.03.2011 N 212

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів Національної комісії регулювання
електроенергетики на 2011 рік

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва регуляторного акта | Вид |Строк виконання| Відповідальний | |п/п| |відстеження| | виконавець | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 1 |Закон України "Про засади | Базове | II квартал |Юридичне | | |функціонування ринку | | |управління | | |електричної енергії України"| | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 2 |Указ Президента України "Про| Базове | II квартал |Юридичне | | |внесення змін до деяких | | |управління | | |указів Президента України" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 3 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України "Про внесення змін | | |роздрібного ринку| | |до Правил користування | | |електричної | | |електричною енергією для | | |енергії | | |населення" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 4 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України "Про внесення змін | | |регулювання | | |до деяких постанов Кабінету | | |нафтогазового | | |Міністрів України" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 5 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | IV квартал |Управління | | |України "Про затвердження | | |регулювання | | |Порядку визначення | | |нафтогазового | | |гарантованого постачальника"| | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 6 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України "Про внесення змін у| | |цінової та | | |додаток до постанови | | |тарифної політики| | |Кабінету Міністрів України | | |нафтогазового | | |від 25.12.96 N 1548" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 7 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України "Про внесення змін | | |енергоринку | | |до постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |24.03.99 N 441" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 8 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |роздрібного ринку| | |21.01.2006 N 47" | | |електричної | | | | | |енергії | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | 9 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до деяких постанов | | |регулювання | | |НКРЕ" | | |нафтогазового | | | | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |10 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Правил доступу | | |регулювання | | |до Єдиної газотранспортної | | |нафтогазового | | |системи України" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |11 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |регулювання | | |23.11.2005 N 1044" | | |нафтогазового | | | | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |12 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |регулювання | | |договору на купівлю-продаж | | |нафтогазового | | |природного газу" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |13 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |регулювання | | |договору на транспортування | | |нафтогазового | | |природного газу | | |комплексу | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |14 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |регулювання | | |договору на зберігання | | |нафтогазового | | |(закачування, зберігання та | | |комплексу | | |відбір) природного газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |15 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |регулювання | | |договору на приєднання до | | |нафтогазового | | |газових мереж" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |16 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |регулювання | | |договору на розподіл | | |нафтогазового | | |природного газу" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |17 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |регулювання | | |договору на постачання | | |нафтогазового | | |природного газу за | | |комплексу | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |18 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | IV квартал |Управління | | |затвердження показників | | |регулювання | | |якості надання послуг з | | |нафтогазового | | |газопостачання" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |19 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | IV квартал |Управління | | |затвердження Правил | | |регулювання | | |користування природним газом| | |нафтогазового | | |для юридичних осіб" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |20 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | III квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |регулювання | | |визначення ступеня | | |нафтогазового | | |кваліфікації споживачів" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |21 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | IV квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової та | | |формування тарифів на | | |тарифної політики| | |послуги з транспортування | | |нафтогазового | | |рідкого аміаку | | |комплексу | | |магістральними | | | | | |трубопроводами територією | | | | | |України та наливу рідкого | | | | | |аміаку" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |22 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до Порядку формування, | | |цінової та | | |розрахунку та затвердження | | |тарифної політики| | |цін на природний газ (у тому| | |нафтогазового | | |числі нафтовий (попутний) | | |комплексу | | |газ) для суб'єктів | | | | | |господарювання, що | | | | | |здійснюють його видобуток" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |23 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової та | | |формування тарифів на | | |тарифної політики| | |послуги з транспортування, | | |нафтогазового | | |розподілу, постачання, | | |комплексу | | |закачування, зберігання та | | | | | |відбору природного газу" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |24 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової та | | |формування, розгляду, | | |тарифної політики| | |схвалення та виконання | | |нафтогазового | | |інвестиційних програм | | |комплексу | | |газозберігаючих підприємств"| | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |25 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової та | | |формування, розгляду, | | |тарифної політики| | |схвалення та виконання | | |нафтогазового | | |інвестиційних програм | | |комплексу | | |газодобувних підприємств" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |26 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | IV квартал |Управління | | |змін до Порядку визначення | | |цінової політики | | |роздрібних тарифів на | | |в | | |електричну енергію, тарифів | | |електроенергетиці| | |на передачу електроенергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами та тарифів | | | | | |на постачання електроенергії| | | | | |для ліцензіатів з постачання| | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом, які | | | | | |забезпечують повну оплату | | | | | |електроенергії, купованої | | | | | |ними на Оптовому ринку | | | | | |електроенергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |27 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової політики | | |розрахунку роздрібних | | |в | | |тарифів на спожиту | | |електроенергетиці| | |електроенергію, тарифів на | | | | | |передачу електричної енергії| | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами та тарифів | | | | | |на постачання | | | | | |електроенергії" (на основі | | | | | |багаторічного стимулюючого | | | | | |регулювання)" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |28 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |цінової політики | | |01.08.2001 N 801" | | |в | | | | | |електроенергетиці| |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |29 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Методики | | |цінової політики | | |формування необхідного | | |в | | |доходу ліцензіатів з | | |електроенергетиці| | |передачі електричної енергії| | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами та/або | | | | | |постачання електроенергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |30 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до додатка 10 до | | |інформаційних | | |договору між Членами ОРЕ" | | |технологій | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |31 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Кодексу | | |інформаційних | | |комерційного обліку" | | |технологій | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |32 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |ліцензійного | | |здійснення державного | | |контролю та | | |нагляду (контролю у сфері | | |територіальних | | |господарської діяльності з | | |представництв | | |централізованого | | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення)" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |33 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |ліцензійного | | |здійснення державного | | |контролю та | | |нагляду (контролю) у сфері | | |територіальних | | |господарської діяльності з | | |представництв | | |виробництва теплової енергії| | | | | |(крім певних видів | | | | | |господарської діяльності у | | | | | |сфері теплопостачання, якщо | | | | | |теплова енергія виробляється| | | | | |на теплоелектроцентралях, | | | | | |когенераційних установках | | | | | |та установках з | | | | | |використанням нетрадиційних | | | | | |або поновлюваних джерел | | | | | |енергії), транспортування | | | | | |теплової енергії | | | | | |магістральними та місцевими | | | | | |(розподільчими) тепловими | | | | | |мережами, постачання | | | | | |теплової енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |34 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | IV квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |ліцензійного | | |23.11.2005 N 1044" | | |контролю та | | | | | |територіальних | | | | | |представництв | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |35 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |ліцензійного | | |здійснення державного | | |контролю та | | |контролю за додержанням | | |територіальних | | |ліцензіатами ліцензійних | | |представництв | | |умов провадження | | | | | |господарської діяльності на | | | | | |ринку природного газу" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |36 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |ліцензійного | | |здійснення державного | | |контролю та | | |нагляду (контролю) у сфері | | |територіальних | | |господарської діяльності з | | |представництв | | |виробництва електричної | | | | | |енергії, передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами, | | | | | |передачі електричної | | | | | |енергії магістральними та | | | | | |міждержавними електричними | | | | | |мережами, постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим та | | | | | |нерегульованим тарифом, | | | | | |оптового постачання | | | | | |електричної енергії, | | | | | |комбінованого виробництва | | | | | |теплової і електричної | | | | | |енергії та виробництва | | | | | |теплової енергії на | | | | | |теплоелектроцентралях та | | | | | |установках з використанням | | | | | |нетрадиційних або | | | | | |поновлюваних джерел енергії"| | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |37 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |ліцензійного | | |здійснення державного | | |контролю та | | |нагляду (контролю) у сфері | | |територіальних | | |господарської діяльності з | | |представництв | | |транспортування нафти | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами та | | | | | |транспортування | | | | | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |38 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | IV квартал |Управління | | |затвердження Правил ринку | | |стратегічного | | |електричної енергії" | | |планування та | | | | | |розвитку | | | | | |енергетичних | | | | | |ринків | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |39 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |енергоринку | | |договору купівлі-продажу | | | | | |електричної енергії між | | | | | |постачальником електричної | | | | | |енергії кваліфікованим | | | | | |споживачам та виробником | | | | | |електричної енергії на ринку| | | | | |двосторонніх договорів | | | | | |купівлі-продажу електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |40 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |енергоринку | | |договору між | | | | | |ДП "Енергоринок" та | | | | | |постачальником електричної | | | | | |енергії кваліфікованим | | | | | |споживачам" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |41 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |енергоринку | | |договору між | | | | | |ДП "Енергоринок" та | | | | | |виробником електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |42 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |енергоринку | | |договору між | | | | | |ДП "Енергоринок" та | | | | | |постачальником електричної | | | | | |енергії за регульованим | | | | | |тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |43 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Типового | | |енергоринку | | |договору на передачу | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами між | | | | | |постачальником електричної | | | | | |енергії кваліфікованим | | | | | |споживачам та | | | | | |електропередавальною | | | | | |організацією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |44 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |зміни до Порядку розрахунку | | |генеруючих | | |тарифів на електричну та | | |підприємств | | |теплову енергію, що | | | | | |виробляється когенераційними| | | | | |установками" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |45 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до Порядку | | |генеруючих | | |установлення, перегляду та | | |підприємств | | |припинення дії "зеленого" | | | | | |тарифу для суб'єктів | | | | | |господарської діяльності" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |46 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до Порядку придбання | | |інвестиційної | | |товарів, робіт та послуг | | |політики та | | |ліцензіатами, ціни (тарифи) | | |технічного | | |на відповідну діяльність | | |розвитку | | |яких установлюються НКРЕ" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |47 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II півріччя |Управління | | |змін до Положення про | | |інвестиційної | | |порядок подання, визначення | | |політики та | | |та затвердження економічних | | |технічного | | |коефіцієнтів нормативних | | |розвитку | | |технологічних витрат | | | | | |електроенергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |48 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Положення про | | |інвестиційної | | |порядок відшкодування витрат| | |політики та | | |електроенергії в | | |технічного | | |магістральних та | | |розвитку | | |міждержавних електричних | | | | | |мережах" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |49 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Змін до форми | | |цінової політики | | |звітності 4-НКРЕ "Звітні та | | |в | | |розрахункові дані про | | |електроенергетиці| | |корисний відпуск електричної| | | | | |енергії за групами та | | | | | |класами споживачів" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |50 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової та | | |встановлення роздрібних цін | | |тарифної політики| | |на природний газ для | | |нафтогазового | | |населення" | | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |51 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |цінової політики | | |фінансування проектів | | |в | | |будівництва, реконструкції | | |електроенергетиці| | |чи модернізації об'єктів | | | | | |електроенергетики суб'єктів | | | | | |господарської діяльності, | | | | | |які здійснюють передачу | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами та | | | | | |постачання електричної | | | | | |енергії за регульованим | | | | | |тарифом, за рахунок | | | | | |залучення кредитів" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |52 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до Порядку визначення | | |цінової політики | | |класів споживачів | | |в | | |електричної енергії, | | |електроенергетиці| | |диференційованих за | | | | | |ступенями напруги" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |53 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження форм звітності | | |цінової політики | | |N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт| | |в | | |щодо показників надійності | | |електроенергетиці| | |електропостачання" та | | | | | |N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт| | | | | |щодо показників комерційної | | | | | |якості надання послуг" та | | | | | |інструкцій щодо їх | | | | | |заповнення" | | | | | |( z0374-11, z0375-11 ) | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |54 |Постанова НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження цільових | | |цінової політики | | |показників надійності | | |в | | |електропостачання" | | |електроенергетиці| |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |55 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |ліцензування | | |13.01.2010 N 8" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |56 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |ліцензування | | |13.01.2010 N 9" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |57 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |ліцензування | | |13.01.2010 N 10" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |58 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |ліцензування | | |13.01.2010 N 11" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |59 |Постанова НКРЕ "Про внесення| Базове | II квартал |Управління | | |змін до постанови НКРЕ від | | |ліцензування | | |13.01.2010 N 12" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |60 |Проект постанови Кабінету | Базове | II квартал |Управління | | |Міністрів України "Про | | |цінової та | | |внесення змін до постанови | | |тарифної політики| | |Кабінету Міністрів України | | |нафтогазового | | |від 8 грудня 2006 р. N 1697"| | |комплексу | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |61 |Проект постанови НКРЕ "Про | Базове | III квартал |Управління | | |затвердження Порядку | | |генеруючих | | |визначення питомої ваги | | |підприємств | | |сировини, матеріалів, | | | | | |основних фондів, робіт та | | | | | |послуг українського | | | | | |походження у вартості | | | | | |будівництва об'єктів | | | | | |електроенергетики (та їх | | | | | |складових), що виробляють | | | | | |електричну енергію з | | | | | |використанням альтернативних| | | | | |джерел енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |62 |Проект постанови НКРЕ "Про | Базове | III квартал |Управління | | |затвердження Порядку видачі,| | |генеруючих | | |користування та припинення | | |підприємств | | |дії Гарантії походження | | | | | |електричної енергії для | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | |діяльності, що виробляють | | | | | |електричну енергію з | | | | | |використанням альтернативних| | | | | |джерел енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |63 |Проект постанови НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |затвердження Стандарту | | |ліцензування | | |надання адміністративних | | | | | |послуг Національною комісією| | | | | |регулювання | | | | | |електроенергетики України" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |64 |Проект постанови НКРЕ "Про | Базове | II квартал |Управління | | |внесення змін до Ліцензійних| | |ліцензування | | |умов провадження | | | | | |господарської діяльності з | | | | | |постачання природного газу | | | | | |за нерегульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |65 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |04.02.2010 N 95 ( z0158-10 )| | |інвестиційної | | |"Про визнання такою, що | | |політики та | | |втратила чинність, постанови| | |технічного | | |НКРЕ від 29.10.2009 N 1234" | | |розвитку | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |66 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |30.03.2010 N 320 | | |цінової політики | | |( v0320227-10 ) "Про | | |в | | |затвердження Змін до | | |електроенергетиці| | |Методики розрахунку вартості| | | | | |робіт з підключення | | | | | |електроустановок споживачів | | | | | |до електричних мереж | | | | | |ліцензіата та інших | | | | | |додаткових робіт і послуг, | | | | | |пов'язаних із ліцензованою | | | | | |діяльністю" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |67 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |15.07.2010 N 815 | | |інформаційних | | |( z0598-10 ) "Про внесення | | |технологій | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з оптового | | | | | |постачання електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |68 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |15.07.2010 N 816 | | |інформаційних | | |( z0599-10 ) "Про внесення | | |технологій | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |69 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |15.07.2010 N 817 | | |інформаційних | | |( z0600-10 ) "Про внесення | | |технологій | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |нерегульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |70 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |15.07.2010 N 818 | | |інформаційних | | |( z0601-10 ) "Про внесення | | |технологій | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |71 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |15.07.2010 N 819 | | |інформаційних | | |( z0602-10 ) "Про внесення | | |технологій | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними електричними | | | | | |мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |72 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |15.07.2010 N 820 | | |інформаційних | | |( z0603-10 ) "Про внесення | | |технологій | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з виробництва | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |73 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |05.08.2010 N 1016 | | |інвестиційної | | |( v1016227-10 ) "Про | | |політики та | | |затвердження Змін до Порядку| | |технічного | | |подання, розгляду, схвалення| | |розвитку | | |та виконання інвестиційних | | | | | |програм ліцензіатів з | | | | | |передачі та постачання | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |74 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |09.09.2010 N 1237 | | |ліцензування | | |( z0854-10 ) "Про внесення | | | | | |зміни до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |75 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |09.09.2010 N 1238 | | |ліцензування | | |( z0855-10 ) "Про внесення | | | | | |зміни до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |нерегульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |76 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |09.09.2010 N 1239 | | |ліцензування | | |( z0943-10 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з виробництва | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |77 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |09.09.2010 N 1240 | | |ліцензування | | |( z0856-10 ) "Про внесення | | | | | |зміни до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |78 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |14.10.2010 N 1338 | | |роздрібного ринку| | |( z1417-10 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Змін до | | |енергії | | |Методики визначення обсягу | | | | | |та вартості електричної | | | | | |енергії, не облікованої | | | | | |внаслідок порушення | | | | | |споживачами правил | | | | | |користування електричною | | | | | |енергією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |79 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |29.10.2010 N 1421 | | |роздрібного ринку| | |( z1146-10 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Порядку доступу| | |енергії | | |постачальників електричної | | | | | |енергії за нерегульованим | | | | | |тарифом до місцевих | | | | | |(локальних) електричних | | | | | |мереж" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |80 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |09.12.2010 N 1647 | | |цінової політики | | |( v1647227-10 ) "Про | | |в | | |внесення змін до Порядку | | |електроенергетиці| | |визначення роздрібних | | | | | |тарифів на електричну | | | | | |енергію, тарифів на передачу| | | | | |електроенергії місцевими | | | | | |(локальними) електромережами| | | | | |та тарифів на постачання | | | | | |електроенергії для | | | | | |ліцензіатів з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом, які | | | | | |забезпечують повну оплату | | | | | |електроенергії, купованої | | | | | |ними на Оптовому ринку | | | | | |електроенергії України" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |81 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України від 03.11.2010 | | |ліцензійного | | |N 1004 ( 1004-2010-п ) "Про | | |контролю та | | |внесення змін у додаток до | | |територіальних | | |постанови Кабінету Міністрів| | |представництв | | |україни від 17 вересня | | | | | |2008 р. N 835" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |82 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України від 14.07.2010 N 572| | |цінової та | | |( 572-2010-п ) "Про внесення| | |тарифної політики| | |зміни до пункту 2 постанови | | |нафтогазового | | |Кабінету Міністрів України | | |комплексу | | |від 28 січня 2009 р. N 36" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |83 |Постанова Кабінету Міністрів| Базове | II квартал |Управління | | |України від 07.07.2010 N 554| | |інвестиційної | | |( 554-2010-п ) "Про | | |політики та | | |утворення Міжвідомчої | | |технічного | | |комісії з питань розвитку | | |розвитку | | |енергетики" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |84 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |17.02.2011 N 242 | | |регулювання | | |( z0366-11 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Порядку | | |житлово- | | |формування тарифів на | | |комунального | | |теплову енергію, її | | |комплексу | | |виробництво, транспортування| | | | | |та постачання" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |85 |Постанова НКРЕ від | Базове | II квартал |Управління | | |17.02.2011 N 243 | | |регулювання | | |( z0367-11 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Порядку | | |житлово- | | |формування тарифів на | | |комунального | | |централізоване | | |комплексу | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |86 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |22.01.2009 N 32 | | |генеруючих | | |( v0032227-09 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Порядку | | | | | |встановлення, перегляду та | | | | | |припинення дії "зеленого" | | | | | |тарифу для суб'єктів | | | | | |господарської діяльності" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |87 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |12.03.2009 N 299 | | |роздрібного ринку| | |( z0308-09 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Положення про | | |енергії | | |Інформаційно-консультаційний| | | | | |центр по роботі із | | | | | |споживачами електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |88 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |25.06.2009 N 740 | | |ліцензування | | |( z0653-09 ) "Про | | | | | |затвердження Зміни до Умов | | | | | |та Правил здійснення | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | |виробництва електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |89 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |08.10.2009 N 1156 | | |роздрібного ринку| | |( z0985-09 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Змін до | | |енергії | | |Положення про Інформаційно- | | | | | |консультаційний центр по | | | | | |роботі зі споживачами | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |90 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |26.11.2009 N 1329 | | |роздрібного ринку| | |( z1195-09 ) "Про внесення | | |електричної | | |змін до постанови НКРЕ від | | |енергії | | |17.10.2005 N 910" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |91 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |17.12.2009 N 1423 | | |цінової політики | | |( v1423227-09 ) "Про | | |в | | |внесення змін до Порядку | | |електроенергетиці| | |визначення роздрібних | | | | | |тарифів на електричну | | | | | |енергію, тарифів на передачу| | | | | |електроенергії місцевими | | | | | |(локальними) електромережами| | | | | |та тарифів на постачання | | | | | |електроенергії для | | | | | |ліцензіатів з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом, які | | | | | |забезпечують повну оплату | | | | | |електроенергії, купованої | | | | | |ними на Оптовому ринку | | | | | |електроенергії України" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |92 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |30.12.2009 N 1566 | | |цінової політики | | |( z0064-10 ) "Про внесення | | |в | | |змін до форми звітності | | |електроенергетиці| | |4-НКРЕ "Звітні та | | | | | |розрахункові дані про | | | | | |корисний відпуск електричної| | | | | |енергії за групами та | | | | | |класами споживачів" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |93 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |13.01.2010 N 8 ( z0025-10 ) | | |регулювання | | |"Про затвердження | | |нафтогазового | | |Ліцензійних умов провадження| | |комплексу | | |господарської діяльності із | | | | | |зберігання природного газу" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |94 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |13.01.2010 N 9 ( z0026-10 ) | | |регулювання | | |"Про затвердження | | |нафтогазового | | |Ліцензійних умов провадження| | |комплексу | | |господарської діяльності з | | | | | |транспортування природного | | | | | |та нафтового газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |95 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |13.01.2010 N 10 ( z0027-10 )| | |регулювання | | |"Про затвердження | | |нафтогазового | | |Ліцензійних умов провадження| | |комплексу | | |господарської діяльності з | | | | | |постачання природного газу | | | | | |за нерегульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |96 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |13.01.2010 N 11 ( z0028-10 )| | |регулювання | | |"Про затвердження | | |нафтогазового | | |Ліцензійних умов провадження| | |комплексу | | |господарської діяльності з | | | | | |постачання природного газу | | | | | |за регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |97 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |13.01.2010 N 12 ( z0029-10 )| | |регулювання | | |"Про затвердження | | |нафтогазового | | |Ліцензійних умов провадження| | |комплексу | | |господарської діяльності з | | | | | |розподілу природного та | | | | | |нафтового газу" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |98 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |04.02.2010 N 105 | | |роздрібного ринку| | |( z0304-10 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Змін до Правил | | |енергії | | |користування електричною | | | | | |енергією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |99 |Постанова НКРЕ від | Повторне | II квартал |Управління | | |13.05.2010 N 537 | | |цінової політики | | |( v0537227-10 ) "Про | | |в | | |внесення змін до постанови | | |електроенергетиці| | |НКРЕ від 27.10.2008 N 1240" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |100|Постанова НКРЕ від | Повторне | III квартал |Управління | | |08.07.2010 N 795 | | |цінової політики | | |( v0795227-10 ) "Про | | |в | | |затвердження Порядку | | |електроенергетиці| | |встановлення роздрібних | | | | | |тарифів на електричну | | | | | |енергію для суб'єктів | | | | | |господарської діяльності, | | | | | |які реалізують інноваційні | | | | | |проекти, зареєстровані в | | | | | |установленому законом | | | | | |порядку, що передбачають | | | | | |впровадження та виробництво | | | | | |обладнання, а також | | | | | |матеріалів, сировини і | | | | | |комплектуючих для | | | | | |виробництва обладнання, яке | | | | | |виробляє енергію з | | | | | |використанням альтернативних| | | | | |джерел енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |101|Постанова НКРЕ від | Повторне | III квартал |Управління | | |29.07.2010 N 940 | | |ліцензування | | |( z0693-10 ) "Про внесення | | | | | |зміни до Умов та правил | | | | | |(ліцензійних умов) | | | | | |провадження господарської | | | | | |діяльності з комбінованого | | | | | |виробництва теплової і | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |102|Постанова НКРЕ від | Повторне | III квартал |Управління | | |29.07.2010 N 941 | | |ліцензування | | |( z0694-10 ) "Про внесення | | | | | |змін до додатка 24 до | | | | | |Інструкції про порядок | | | | | |видачі ліцензій Національною| | | | | |комісією регулювання | | | | | |електроенергетики на | | | | | |здійснення окремих видів | | | | | |підприємницької діяльності" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |103|Постанова НКРЕ від | Повторне | III квартал |Управління | | |19.08.2010 N 1137 | | |енергоринку | | |( v1137227-10 ) "Про | | | | | |затвердження Змін до Порядку| | | | | |проведення аукціонів щодо | | | | | |доступу до пропускної | | | | | |спроможності міждержавних | | | | | |електричних мереж України | | | | | |для експорту електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |104|Постанова НКРЕ від | Повторне | IV квартал |Управління | | |02.09.2010 N 1224 | | |генеруючих | | |( v1224227-10 ) "Про | | |підпариємств | | |внесення змін до постанови | | | | | |НКРЕ від 12.10.2005 N 896" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |105|Постанова НКРЕ від | Повторне | IV квартал |Управління | | |30.12.2010 N 2003 | | |регулювання | | |( v2003227-10 ) "Про | | |нафтогазового | | |внесення змін до Алгоритму | | |комплексу | | |розподілу коштів, що | | | | | |надходять на поточні рахунки| | | | | |зі спеціальним режимом | | | | | |використання | | | | | |газопостачальних | | | | | |підприємств" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |106|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | II квартал |Управління | | |України від 25.11.2009 | | |ліцензійного | | |N 1261 ( 1261-2009-п ) "Про | | |контролю та | | |внесення змін у додаток до | | |територіальних | | |постанови Кабінету Міністрів| | |представництв | | |України від 17 вересня | | | | | |2008 р. N 835" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |107|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | II квартал |Управління | | |України від 18.11.2009 | | |цінової та | | |N 1239 ( 1239-2009-п ) "Про | | |тарифної політики| | |внесення змін до пункту 1 | | |нафтогазового | | |постанови Кабінету Міністрів| | |комплексу | | |України від 3 вересня | | | | | |2009 р. N 989" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |108|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | II квартал |Управління | | |України від 19.02.2009 N 126| | |роздрібного ринку| | |( 126-2009-п ) "Про | | |електричної | | |особливості приєднання до | | |енергії | | |електричних мереж об'єктів | | | | | |електроенергетики, що | | | | | |виробляють електричну | | | | | |енергію з використанням | | | | | |альтернативних джерел" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |109|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | II квартал |Управління | | |України від 27.01.2010 N 57 | | |роздрібного ринку| | |( 57-2010-п ) "Про внесення | | |електричної | | |змін до постанови Кабінету | | |енергії | | |Міністрів України від 19 | | | | | |лютого 2009 р. N126" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |110|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | III квартал |Юридичне | | |України від 11.08.2010 N 760| | |управління | | |( 760-2010-п ) "Деякі | | | | | |питання державного | | | | | |регулювання ринку | | | | | |комунальних послуг" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |111|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | IV квартал |Управління | | |України 20.01.1010 N 38 | | |ліцензування | | |( 38-2010-п ) "Про внесення | | | | | |змін до переліків органів | | | | | |ліцензування та документів, | | | | | |які додаються до заяви про | | | | | |видачу ліцензії для окремого| | | | | |виду діяльності" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |112|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | IV квартал |Управління | | |України від 07.07.2010 N 554| | |інвестиційної | | |( 554-2010-п ) "Про | | |політики та | | |утворення Міжвідомчої | | |технічного | | |комісії з питань розвитку | | |розвитку | | |енергетики" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |113|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | IV квартал |Управління | | |України від 14.07.2010 N 572| | |цінової та | | |( 572-2010-п ) "Про внесення| | |тарифної політики| | |зміни до пункту 2 постанови | | |нафтогазового | | |Кабінету Міністрів України | | |комплексу | | |від 28 січня 2009 р. N 38" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |114|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | IV квартал |Управління | | |України від 03.11.2010 | | |ліцензійного | | |N 1004 ( 1004-2010-п ) "Про | | |контролю та | | |внесення змін у додаток до | | |територіальних | | |постанови Кабінету Міністрів| | |представництв | | |України від 17 вересня | | | | | |2008 р. N 835" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |115|Постанова Кабінету Міністрів| Повторне | IV квартал |Управління | | |України від 22.11.2010 | | |регулювання | | |N 1063 ( 1063-2010-п ) "Про | | |нафтогазового | | |внесення змін до постанови | | |комплексу | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 26 березня 2008 р. | | | | | |N 247" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |116|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |25.08.2005 N 701 | | |цінової політики | | |( z1027-05 ) "Про внесення | | |в | | |змін до Умов та Правил | | |електроенергетиці| | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |117|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |07.09.2005 N 784 | | |регулювання | | |( v0784227-05 ) "Про | | |нафтогазового | | |внесення змін до постанови | | |комплексу | | |НКРЕ від 29.05.2003 | | | | | |N 476" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |118|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |07.09.2005 N 785 | | |регулювання | | |( v0785227-05 ) "Про | | |нафтогазового | | |внесення змін до постанови | | |комплексу | | |НКРЕ від 29.05.2003 N 475" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |119|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |30.09.2005 N 857 | | |регулювання | | |( za245-05 ) "Про | | |нафтогазового | | |затвердження Ліцензійних | | |комплексу | | |умов провадження | | | | | |господарської діяльності з | | | | | |транспортування нафти | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |120|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |30.09.2005 N 858 | | |регулювання | | |( za244-05 ) "Про | | |нафтогазового | | |затвердження Ліцензійних | | |комплексу | | |умов провадження | | | | | |господарської діяльності з | | | | | |транспортування | | | | | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |121|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |12.10.2005 N 895 | | |генеруючих | | |( v0895227-05 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Методичних | | | | | |рекомендацій щодо формування| | | | | |тарифу на електричну енергію| | | | | |гідроелектростанцій та | | | | | |гідроакумулюючих | | | | | |електростанцій" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |122|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |12.10.2005 N 896 | | |генеруючих | | |( v0896227-05 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Порядку | | | | | |розрахунку тарифів на | | | | | |електричну та теплову | | | | | |енергію, що виробляється на | | | | | |ТЕЦ, ТЕС, АЕС" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |123|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |12.10.2005 N 897 | | |генеруючих | | |( v0897227-05 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Порядку | | | | | |розрахунку тарифів на | | | | | |електричну та теплову | | | | | |енергію, що виробляється | | | | | |когенераційними установками"| | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |124|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |12.10.2005 N 898 | | |генеруючих | | |( v0898227-05 ) "Про | | |підприємств | | |затвердження Процедури | | | | | |перегляду та затвердження | | | | | |тарифів для ліцензіатів з | | | | | |виробництва електричної та | | | | | |теплової енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |125|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |17.10.2005 N 910 | | |роздрібного | | |( z1399-05 ) "Про внесення | | |ринку електричної| | |змін до Правил користування | | |енергії | | |електричною енергією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |126|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Юридичне | | |19.10.2005 N 914 | | |управління | | |( z1565-05 ) "Про | | | | | |затвердження Положення про | | | | | |накладення адміністративних | | | | | |стягнень" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |127|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |23.11.2005 N 1044 | | |ліцензійного | | |( z0179-06 ) "Про | | |контролю та | | |затвердження форм звітності | | |територіальних | | |НКРЕ" | | |представництв | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |128|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |07.12.2005 N 1102 | | |ліцензійного | | |( z0004-06 ) "Про | | |контролю та | | |затвердження Порядку | | |територіальних | | |контролю за дотриманням | | |представництв | | |Ліцензійних умов провадження| | | | | |господарської діяльності з | | | | | |постачання природного газу | | | | | |за регульованим тарифом та | | | | | |за нерегульованим тарифом, | | | | | |із зберігання природного | | | | | |газу, розподілу природного і| | | | | |нафтового газу та | | | | | |транспортування нафти, | | | | | |нафтопродуктів, природного | | | | | |і нафтового газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |129|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |21.01.2006 N 47 ( z0097-06 )| | |роздрібного ринку| | |"Про затвердження Правил | | |електричної | | |приєднання когенераційних | | |енергії | | |установок до електричних | | | | | |мереж" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |130|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |13.04.2006 N 457 | | |ліцензійного | | |( z0573-06 ) "Про | | |контролю та | | |затвердження Порядку | | |територіальних | | |контролю за дотриманням | | |представництв | | |ліцензіатами Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом та за | | | | | |нерегульованим тарифом, з | | | | | |виробництва електричної | | | | | |енергії, передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами, | | | | | |оптового постачання | | | | | |електричної енергії та | | | | | |передачі електричної енергії| | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними електричними | | | | | |мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |131|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |04.05.2006 N 562 | | |роздрібного ринку| | |( z0782-06 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Методики | | |енергії | | |визначення обсягу та | | | | | |вартості електричної | | | | | |енергії, не облікованої | | | | | |внаслідок порушення | | | | | |споживачами правил | | | | | |користування електричною | | | | | |енергією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |132|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |25.05.2006 N 654 | | |інвестиційної | | |( v0654227-06 ) "Про | | |політики та | | |затвердження Положення про | | |технічного | | |порядок подання, визначення | | |розвитку | | |та затвердження економічних | | | | | |коефіцієнтів нормативних | | | | | |технологічних витрат | | | | | |електроенергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |133|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |25.05.2006 N 709 | | |генеруючих | | |( v0709227-06 ) "Про | | |підприємств | | |внесення змін до деяких | | | | | |постанов НКРЕ" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |134|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |25.05.2006 N 714 | | |інвестиційної | | |( v0714227-06 ) "Про | | |політики та | | |затвердження Положення про | | |технічного | | |проведення експертизи при | | |розвитку | | |Національній комісії | | | | | |регулювання | | | | | |електроенергетики України та| | | | | |визнання деяких постанов | | | | | |НКРЕ такими, що втратили | | | | | |чинність" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |135|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |29.06.2006 N 865 | | |інвестиційної | | |( v0865227-06 ) "Про | | |політики та | | |внесення змін до Порядку | | |технічного | | |придбання товарів, робіт і | | |розвитку | | |послуг ліцензіатами, ціни | | | | | |(тарифи) на відповідну | | | | | |діяльність яких | | | | | |встановлюються НКРЕ" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |136|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |14.07.2006 N 912 | | |цінової політики | | |( v0912227-06 ) "Про | | |в | | |визнання такою, що втратила | | |електроенергетиці| | |чинність, постанови НКРЕ від| | | | | |08.07.2002 N 755" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |137|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |17.07.2006 N 922 | | |інвестиційної | | |( z0950-06 ) "Про внесення | | |політики та | | |змін до Умов та Правил | | |технічного | | |здійснення підприємницької | | |розвитку | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами та | | | | | |Умов та Правил здійснення | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | |постачання електричної | | | | | |енергії за регульованим | | | | | |тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |138|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |11.09.2006 N 1182 | | |ліцензування | | |( z1076-06 ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |встановлення вимог до | | | | | |ліцензіатів з розподілу | | | | | |природного і нафтового газу,| | | | | |з транспортування | | | | | |природного і нафтового газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами, з | | | | | |транспортування нафти та | | | | | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами, з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними електричними | | | | | |мережами, з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами щодо | | | | | |провадження інших, крім | | | | | |ліцензованих, видів | | | | | |діяльності" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |139|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |14.09.2006 N 1189 | | |цінової політики | | |( v1189227-06 ) "Про | | |в | | |внесення змін до Порядку | | |електроенергетиці| | |розрахунку єдиних роздрібних| | | | | |тарифів на електричну | | | | | |енергію, що відпускається | | | | | |для кожного класу | | | | | |споживачів, крім населення, | | | | | |населених пунктів та | | | | | |зовнішнього освітлення, на | | | | | |території України" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |140|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |12.10.2006 N 1325 | | |роздрібного ринку| | |( z1116-06 ) "Про внесення | | |електричної | | |змін до постанови НКРЕ від | | |енергії | | |17.10.2005 N 910" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |141|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |16.11.2006 N 1486 | | |цінової політики | | |( v1486227-06 ) "Про | | |в | | |внесення змін до Порядку | | |електроенергетиці| | |формування роздрібного | | | | | |тарифу на електроенергію для| | | | | |споживачів (крім населення і| | | | | |населених пунктів) | | | | | |ліцензіатами з постачання | | | | | |електроенергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |142|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |16.11.2006 N 1487 | | |цінової політики | | |( v1487227-06 ) "Про | | |в | | |затвердження Положення про | | |електроенергетиці| | |порядок надання ліцензіатам | | | | | |з постачання електричної | | | | | |енергії за регульованим | | | | | |тарифом компенсації втрат | | | | | |від здійснення постачання | | | | | |електроенергії споживачам за| | | | | |тарифами, диференційованими | | | | | |за періодами часу" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |143|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |22.11.2006 N 1497 | | |роздрібного ринку| | |( z1294-06 ) "Про | | |електричної | | |затвердження Змін до Правил | | |енергії | | |користування електричною | | | | | |енергією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| | |Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.12.2006 N 1624 | | |ліцензування | | |( z1369-06 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з виробництва | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |144|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.12.2006 N 1625 | | |ліцензування | | |( z1370-06 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |145|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.12.2006 N 1626 | | |ліцензування | | |( z1371-06 ) "Про внесення | | | | | |зміни до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |146|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.12.2006 N 1627 | | |ліцензування | | |( z1372-06 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |нерегульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |147|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.12.2006 N 1628 | | |ліцензування | | |( z1373-06 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними електричними | | | | | |мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |148|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.12.2006 N 1629 | | |ліцензування | | |( z1374-06 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з оптового | | | | | |постачання електричної | | | | | |енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |149|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |21.12.2006 N 1754 | | |інвестиційної | | |( v1754227-06 ) "Про | | |політики та | | |внесення змін до Положення | | |технічного | | |про порядок подання, | | |розвитку | | |визначення та затвердження | | | | | |економічних коефіцієнтів | | | | | |нормативних технологічних | | | | | |витрат електроенергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |150|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |18.01.2007 N 27 | | |цінової політики | | |( v0027227-07 ) "Про | | |в | | |затвердження Порядку надання| | |електроенергетиці| | |ліцензіатам з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом | | | | | |компенсації втрат при | | | | | |здійсненні постачання | | | | | |електроенергії побутовим | | | | | |споживачам, які | | | | | |розраховуються за тарифами, | | | | | |диференційованими за | | | | | |періодами часу" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |151|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.02.2007 N 146 | | |цінової політики | | |( z0173-07 ) "Про внесення | | |в | | |змін до Умов та Правил | | |електроенергетиці| | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |152|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |08.02.2007 N 147 | | |цінової політики | | |( z0174-07 ) "Про внесення | | |в | | |змін до Умов та Правил | | |електроенергетиці| | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |153|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |08.02.2007 N 154 | | |роздрібного | | |( z0167-07 ) "Про | | |ринку електричної| | |затвердження Змін до | | |енергії | | |Методики визначення обсягу | | | | | |та вартості електричної | | | | | |енергії, не облікованої | | | | | |внаслідок порушення | | | | | |споживачами правил | | | | | |користування електричною | | | | | |енергією" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |154|Постанова НКРЕ від |Періодичне | II квартал |Управління | | |01.03.2007 N 270 | | |цінової політики | | |( v0270227-07 ) "Про | | |в | | |внесення змін до Порядку | | |електроенергетиці| | |формування роздрібного | | | | | |тарифу на електроенергію для| | | | | |споживачів (крім населення і| | | | | |населених пунктів) | | | | | |ліцензіатами з постачання | | | | | |електроенергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |155|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IIІ квартал |Управління | | |26.06.2007 N 866 | | |цінової політики | | |( v0866227-07 ) "Про | | |в | | |затвердження Порядку | | |електроенергетиці| | |встановлення роздрібних | | | | | |тарифів на електричну | | | | | |енергію для вугледобувних | | | | | |підприємств" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |156|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |26.07.2007 N 994 | | |ліцензування | | |( z0931-07 ) "Про внесення | | | | | |зміни до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними електричними | | | | | |мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |157|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |26.07.2007 N 995 | | |ліцензування | | |( z0932-07 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та правил | | | | | |(ліцензійних умов) | | | | | |провадження господарської | | | | | |діяльності з комбінованого | | | | | |виробництва теплової і | | | | | |електричної енергії" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |158|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |26.07.2007 N 996 | | |цінової політики | | |( v0996227-07 ) "Про | | |в | | |затвердження Порядку надання| | |електроенергетиці| | |ліцензіатам з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом | | | | | |компенсації втрат від | | | | | |здійснення постачання | | | | | |електричної енергії міському| | | | | |електричному транспорту за | | | | | |тарифами, встановленими на | | | | | |рівні, як для населення" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |159|Постанова НКРЕ від |Періодичне | III квартал |Управління | | |26.07.2007 N 1052 | | |інвестиційної | | |( v1052227-07 ) "Про | | |політики та | | |затвердження Порядку | | |технічного | | |подання, розгляду, схвалення| | |розвитку | | |та виконання інвестиційних | | | | | |програм ліцензіатів з | | | | | |передачі та постачання | | | | | |електричної енергії та | | | | | |внесення змін до Процедури | | | | | |встановлення або перегляду | | | | | |тарифів для ліцензіатів з | | | | | |передачі електричної енергії| | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами та з | | | | | |постачання електроенергії за| | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |160|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |23.08.2007 N 1166 | | |цінової політики | | |( v1166227-07 ) "Про | | |в | | |внесення змін до Порядку | | |електроенергетиці| | |встановлення роздрібних | | | | | |тарифів на електричну | | | | | |енергію для вугледобувних | | | | | |підприємств" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |161|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |13.09.2007 N 1218 | | |ліцензування | | |( z1143-07 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з передачі | | | | | |електричної енергії | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | |електричними мережами" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |162|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |13.09.2007 N 1219 | | |ліцензування | | |( z1144-07 ) "Про внесення | | | | | |змін до Умов та Правил | | | | | |здійснення підприємницької | | | | | |діяльності з постачання | | | | | |електричної енергії за | | | | | |регульованим тарифом" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |163|Постанова НКРЕ від |Періодичне | IV квартал |Управління | | |20.09.2007 N 1290 | | |стратегічного | | |( v1290227-07 ) "Про | | |планування та | | |внесення зміни до постанови | | |розвитку | | |НКРЕ від 20.02.2002 | | |енергетичних | | |N 159" | | |ринків | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |164|Постанова Кабінету Міністрів|Періодичне | II квартал |Управління | | |України від 11.05.2005 N 346| | |ліцензування | | |( 346-2005-п ) "Про внесення| | | | | |змін до деяких постанов | | | | | |Кабінету Міністрів України" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |165|Постанова Кабінету Міністрів|Періодичне | II квартал |Управління | | |України від 01.08.2006 | | |роздрібного ринку| | |N 1069 ( 1069-2006-п ) "Про | | |електричної | | |внесення змін до постанови | | |енергії | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 19 липня 2000 р. N 1136"| | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |166|Постанова Кабінету Міністрів|Періодичне | II квартал |Управління | | |України від 05.07.2006 N 938| | |регулювання | | |( 938-2006-п ) "Про | | |нафтогазового | | |затвердження Типового | | |комплексу | | |договору про надання | | | | | |населенню послуг з | | | | | |газопостачання та внесення | | | | | |змін до постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |9 грудня 1999 р. N 2246" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |167|Постанова Кабінету Міністрів|Періодичне | II квартал |Управління | | |України від 15.03.2006 N 319| | |ліцензування | | |( 319-2006-п ) "Про внесення| | | | | |змін до постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |29 квітня 1999 р. N 753" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |168|Постанова Кабінету Міністрів|Періодичне | II квартал |Управління | | |України від 25.01.2006 N 57 | | |ліцензування | | |( 57-2006-п ) "Про внесення | | | | | |змін до постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |13 липня 1995 N 516" | | | | |---+----------------------------+-----------+---------------+-----------------| |169|Постанова Кабінету Міністрів|Періодичне | II квартал |Управління | | |України від 11.01.2006 N 4 | | |роздрібного ринку| | |( 4-2006-п ) "Про внесення | | |електричної | | |змін до Правил користування | | |енергії | | |електричною енергією для | | | | | |населення" | | | | --------------------------------------------------------------------------------вверх