Документ vn080862-14, текущая редакция — Принятие от 08.02.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

НАКАЗ

08.02.2014  № 80

Про затвердження Плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ на 2014 рік

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2014 рік, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів щоквартально до 5 числа наступного місяця надавати юридичному управлінню інформацію щодо регуляторних актів, стосовно яких було здійснено відстеження результативності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена Комісії Д.Усатюка.

Голова Комісії

С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
08.02.2014 № 80

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2014 рік

№ з/п

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. № 516»

Базове відстеження

I квартал

Управління ліцензування

2.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення»

Базове відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

3.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835»

Базове відстеження

І квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

4.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 21.11.2013 № 852

Повторне відстеження

IV квартал

Управління ліцензування

5.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 705» від 24.07.2013 № 510

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

6.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835» від 19.02.2009 № 1261

Періодичне відстеження

І квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

7.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел» від 19.02.2009 № 126

Періодичне відстеження

І квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

8.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від з вересня 2009 року № 989» від 18.11.2009 № 1239

Періодичне відстеження

І квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

9.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 20.01.2010 № 38

Періодичне відстеження

І квартал

Управління ліцензування

10.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2009 р. № 126» від 27.01.2010 № 57

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

11.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 36» від 14.07.2010 № 572

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

12.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного регулювання ринку комунальних послуг» від 11.08.2010 № 760

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Юридичне управління

13.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835» від 03.11.2010 № 1004

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

14.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247» від 22.11.2010 № 1063

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

15.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління ліцензування

16.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевим (локальним) електромережами»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління ліцензування

17.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних Умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»

Базове відстеження

IV квартал

Управління ліцензування

18.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

IV квартал

Управління ліцензування

19.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

IV квартал

Управління ліцензування

20.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 р. № 540»

Базове відстеження

I квартал

Управління ліцензування

21.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»

Базове відстеження

I квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

22.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією»

Базове відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

23.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж»

Базове відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

24.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»

Базове відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

25.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»

Базове відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

26.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку величини збитків, завданих внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України»

Базове відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

27.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

28.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Базове відстеження

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

29.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Базове відстеження

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

30.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Правил користування природним газом для юридичних осіб»

Базове відстеження

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

31.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги»

Базове відстеження

IV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

32.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Базове відстеження

IV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

33.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії»

Базове відстеження

І квартал

Управління енергоринку

34.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління енергоринку

35.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

І квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

36.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

Базове відстеження

І квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

37.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Базове відстеження

І квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

38.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)»

Базове відстеження

І квартал

Управління генеруючих підприємств

39.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

40.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

41.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з транспортування аміаку магістральними трубопроводами територією України»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

42.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

43.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

44.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

45.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

46.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

47.

Проект постанови НКРЕ «Щодо забезпечення створення та функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом»

Базове відстеження

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

48.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»

Базове відстеження

IІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

49.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж» від 21.11.2013 № 1467

Повторне відстеження

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

50.

Постанова НКРЕ «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення» від 25.07.2013 № 1015

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

51.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.11.2012 № 1421» від 14.03.2013 № 251

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

52.

Постанова НКРЕ «Про затвердження порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного і коксівного газів)» від 27.06.2013 № 744

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

53.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії» від 15.08.2013 № 1110

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

54.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж» від 17.01.2013 № 32

Повторне відстеження

І квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

55.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж» від 31.01.2013 № 76

Повторне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

56.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж» від 31.01.2013 № 77

Повторне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

57.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 р. № 420» від 31.01.2013 № 75

Повторне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

58.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» від 07.03.2013 № 227

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

59.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» від 07.03.2013 № 226

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

60.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» від 07.03.2013 № 228

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

61.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу» від 03.04.2013 № 369

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

62.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти» від 11.04.2013 № 408

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

63.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання» від 11.07.2013 № 898

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

64.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами» від 26.07.2013 № 1031

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

65.

Постанова НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України» від 15.08.2013 № 1111

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

66.

Постанова НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України» від 30.08.2013 № 1200

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

67.

Постанова НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.06.2009 № 749» від 03.04.2013 № 370

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

68.

Постанова НКРЕ «Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу» від 20.06.2013 № 709

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

69.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності» від 06.06.2013 № 679

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

70.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» від 13.06.2013 № 700

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління енергоринку

71.

Постанова НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України» від 13.06.2013 № 701

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління енергоринку

72.

Постанова НКРЕ «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» від 08.08.2013 № 1070

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

73.

Постанова НКРЕ «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії» від 30.05.2013 № 642

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

74.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання» від 26.07.2013 № 1032

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

75.

Постанова НКРЕ «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від 26.07.2013 № 1029

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

76.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська» від 01.08.2013 № 1046

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

77.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом» від 18.07.2013 № 979

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

78.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» від 18.07.2013 № 980

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

79.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом» від 15.08.2013 № 1105

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

80.

Постанова НКРЕ «Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію» від 18.07.2013 № 999

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління енергоринку

81.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності» від 08.08.2013 № 1090

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

82.

Постанова НКРЕ «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання» від 23.07.2013 № 1009

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

83.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом» від 15.08.2013 № 1105

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

84.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» від 24.10.2013 № 1364

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

85.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж» від 14.11.2013 № 1431

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

86.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 22 січня 2001 року № 47» від 12.12.2013 № 1551

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

87.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання» від 28.11.2013 № 1499

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

88.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу» від 28.11.2013 № 1500

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

89.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року № 1009» Постанова НКРЕ від 05.11.2013 № 1405

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

90.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665» Постанова НКРЕ від 12.12.2013 № 1550

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

91.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії» від 12.03.2009 № 299

Періодичне відстеження

І квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

92.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія» від 02.04.2009 № 387

Періодичне відстеження

ІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

93.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії» від 25.06.2009 № 740

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

94.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України» від 20.08.2009 № 956

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

95.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕ» від 24.09.2009 № 1093

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

96.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України» від 17.12.2009 № 1423

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

97.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу» від 13.01.2010 № 8

Періодичне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

98.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами» від 13.01.2010 № 9

Періодичне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

99.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом» від 13.01.2010 № 10

Періодичне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

100.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом» від 13.01.2010 № 11

Періодичне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

101.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу» від 13.01.2010 № 12

Періодичне відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

102.

Постанова НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.10.2009 № 1234» від 04.02.2010 № 95

Періодичне відстеження

І квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

103.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією» від 04.02.2010 № 105

Періодичне відстеження

І квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

104.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Змін до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю» від 30.03.2010 № 320

Періодичне відстеження

ІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

105.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії» від 15.07.2010 № 815

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інформаційних технологій

106.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» від 15.07.2010 № 816

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інформаційних технологій

107.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом» від 15.07.2010 № 817

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інформаційних технологій

108.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами» від 15.07.2010 № 818

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інформаційних технологій

109.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами» від 15.07.2010 № 819

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інформаційних технологій

110.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії» від 15.07.2010 № 820

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інформаційних технологій

111.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії» від 29.07.2010 № 940

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

112

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до додатка 24 до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності» від 29.07.2010 № 941

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

113.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12.10.2005 № 896» від 02.09.2010 № 1224

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління генеруючи підприємств

114.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» від 09.09.2010 № 1237

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

115.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом» від 09.09.2010 № 1238

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

116.

Постанова НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії» від 09.09.2010 № 1239

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

117.

Постанова НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами» від 09.09.2010 № 1240

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

118.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією» від 14.10.2010 № 1338

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

119.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж» від 29.10.2010 № 1421

Періодичне відстеження

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Начальник юридичного
управління


В. Морозовавверх