Документ vl582227-11, текущая редакция — Принятие от 27.01.2011

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
27.01.2011 N 582/13/17-11
Державний комітет України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

На виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19.03.2004 N 152-р ( 152-2004-р ) "Про підготовку та
оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про
здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої
влади" та у зв'язку із листом Держкомпідприємництва від 14.12.2010
N 15994/0/2-10 Національна комісія регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ) надає інформацію стосовно здійснення
державної регуляторної політики протягом 2010 року.
НКРЕ у своїй діяльності керується положеннями законів України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про комбіноване
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ), Положенням
про НКРЕ, затвердженим Указом Президента України від 14.03.95
N 213 ( 213/95 ), та іншими нормативно-правовими актами.
Одними з основних завдань НКРЕ визначено державне регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці,
нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання; участь у
формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики
щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії,
ринків газу, нафти та нафтопродуктів; забезпечення проведення
цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі; здійснення ліцензування суб'єктів господарювання на
ринках природних монополій та на суміжних ринках; забезпечення
ефективності функціонування товарних ринків на основі
збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій
та споживачів їх товарів і послуг.
Відповідно до покладених завдань НКРЕ розробляє і затверджує
обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до
її компетенції.
З метою виконання завдань, визначених законодавством, НКРЕ
забезпечує здійснення державної регуляторної політики відповідно
до вимог Закону України "Про засади державної регулярної політики
у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
Так, наказом НКРЕ від 08.06.2004 N 31 ( vn031227-04 ) "Про
затвердження Положення про порядок підготовки в Національній
комісії регулювання електроенергетики України проектів
регуляторних актів" встановлено процедуру підготовки регуляторних
актів Комісією. Відповідальним за здійснення державної
регуляторної політики в НКРЕ визначено юридичне управління.
На відкритому засіданні Комісії 10 грудня 2009 року було
затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів
регуляторних актів на 2010 рік (постанова НКРЕ від 10.12.2009
N 1397) ( v1397227-09 ), який відповідно до ст. 7 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) був оприлюднений на офіційному веб-сайті
НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом року до цього
Плану неодноразово вносилися зміни та доповнення, які приймались
на відкритих засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті
НКРЕ.
Згідно із зазначеним Планом ( v1397227-09 ) у 2010 році було
заплановано розробити 111 проектів регуляторних актів, в тому
числі 17 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, 3 законопроекти та 1 проект Указу Президента України.
Так, протягом 2010 року НКРЕ було розроблено проект Закону
України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та
в установленому порядку подано на розгляд до Кабінету Міністрів
України (лист від 15.07.2010 N 4360/24/17-10). Законопроект
зареєстрований у Верховній Раді України 29.07.2010 за N 7024.
Проект Закону розроблений з метою визначення правових,
економічних та організаційних засад комерційного обліку природного
газу для усіх категорій споживачів з метою здійснення контролю за
використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного
газу власного видобутку.
Щодо розробки законопроекту "Про внесення змін до деяких
Законів України" (щодо ліцензування транспортування аміаку
магістральними трубопроводами) слід зазначити, що при опрацюванні
проекту Закону України "Про державне регулювання в енергетиці
України" (реєстр. N 0889) НКРЕ були враховані положення щодо
ліцензування діяльності з транспортування аміаку магістральними
трубопроводами. Це дасть змогу контролювати діяльність суб'єктів
господарювання, які транспортують аміак магістральними
трубопроводами, у тому числі цільове використання коштів,
затверджених структурою тарифів.
Комісією було підготовлено проект експертного висновку до
проекту Закону України "Про державне регулювання в енергетиці
України", який листом від 01.06.2010 N 3215/13/17-10 надано до
Кабінету Міністрів України.
Крім того, Комісією було продовжено роботу щодо доопрацювання
проекту Закону України "Про засади функціонування ринку
електричної енергії", який Кабінет Міністрів України листом від
30.12.2009 N 75196/1/1-09 повернув для врегулювання існуючих
розбіжностей. Законопроект розроблено на виконання положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України
від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ), Плану заходів щодо
реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового
ринку електричної енергії України, схваленого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р ( 1056-2007-р )
та з метою реформування ОРЕ в частині забезпечення енергетичної
безпеки держави; надійного та безперебійного задоволення потреб
споживачів в електричній енергії за оптимальною ціною на основі
конкуренції між виробниками і між постачальниками з урахуванням
економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, передачу та
постачання; забезпечення фінансової стабільності і прибутковості
підприємств електроенергетичної галузі і залучення інвестицій в
галузь; сприяння подальшому розвитку конкурентного середовища
в ОРЕ та технічному оновленню електроенергетичної галузі.
Протягом звітного періоду також прийнято 6 постанов Кабінету
Міністрів України, розроблених НКРЕ, а саме: 1) постанова від 20.01.2010 N 38 ( 38-2010-п ) "Про внесення
змін до переліків органів ліцензування та документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" була прийнята з метою приведення
нормативно-правової бази ліцензування в нафтогазовому комплексі у
відповідність до Закону України "Про газ (метан) вугільних
родовищ" ( 1392-17 ); 2) на виконання пункту 15 Протоколу наради під головуванням
Першого віце-прем'єр-міністра України А.П.Клюєва з Радою Міністрів
АР Крим щодо вирішення нагальних питань регіону у м. Сімферополь
від 21 травня 2010 року та з метою забезпечення координації
заходів з розвитку інфраструктури для транспортування енергетичних
ресурсів, організації роботи з оптимізації структури енергетичного
балансу держави, участі у створенні сприятливих економічних умов
для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у сферу
енергетики, розгляду питань щодо необхідності та доцільності
розміщення об'єктів традиційної та альтернативної (відновлюваної)
енергетики в регіонах з метою поліпшення енергозабезпечення
споживачів було прийнято постанову від 07.07.2010 N 554
( 554-2010-п ) "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань
розвитку енергетики"; 3) постанову від 14.07.2010 N 572 ( 572-2010-п ) "Про
внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 36" було розроблено з метою урегулювання
законодавства в частині поширення дії пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 січня 2009 року N 36 ( 36-2009-п ) "Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 4) постанова від 11.08.2010 N 760 ( 760-2010-п ) "Деякі
питання державного регулювання ринку комунальних послуг" прийнята
на виконання положень Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ),
Концепції розвитку системи державного регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій на ринку комунальних послуг,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 липня
2008 р. N 932-р ( 932-2008-р ), з метою створення основи
ефективного механізму державного регулювання суб'єктів природних
монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на
суміжних ринках у сфері теплопостачання, централізованого
водопостачання і водовідведення що має забезпечити збалансованість
інтересів учасників цих ринків, вдосконаленням системи
ціноутворення шляхом встановлення обґрунтованих тарифів на товари
(послуги), що надаються (виробляються) суб'єктами природних
монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на
суміжних ринках у зазначених сферах; 5) метою прийняття постанови від 03.11.2010 N 1004
( 1004-2010-п ) "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 835" є удосконалення
системи здійснення заходів державного контролю в
електроенергетичному комплексі, що здійснюється Національною
комісією регулювання електроенергетики України, шляхом віднесення
до високого ступеня ризику суб'єкта господарювання, що провадить
господарську діяльність із оптового постачання електричної
енергії, а також забезпечення прозорості заходів державного
контролю, підвищення рівня відповідальності ліцензіата; 6) постанова від 22.11.2010 N 1063 ( 1063-2010-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 247" прийнята з метою встановлення механізму
розрахунку нормативів перерахування коштів, порядку щоденного
розподілу та перерахування коштів між власником природного газу,
газотранспортними, газорозподільними, газопостачальними
підприємствами при надходженні коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств за
використаний підприємствами комунальної теплоенергетики та
промисловими споживачами природний газ, забезпечення ефективності
державного регулювання та балансу інтересів кожного учасника
розрахунків.
Також, у 2010 році було прийнято 31 регуляторний акт НКРЕ.
Так, з метою виконання вимог Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) були прийняті
постанови від 13.01.2010 N 8 ( z0025-10 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із
зберігання природного газу"; від 13.01.2010 N 9 ( z0026-10 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з транспортування природного та нафтового газу магістральними
трубопроводами"; від 13.01.2010 N 10 ( z0027-10 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за нерегульованим тарифом"; від
13.01.2010 N 11 ( z0028-10 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом"; від 13.01.2010 N 12 ( z0029-10 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розподілу природного та нафтового газу".
Метою прийняття постанови від 08.07.2010 N 795
( v0795227-10 ) "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних
тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарської
діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані в
установленому законом порядку, що передбачають впровадження та
виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і
комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з
використанням альтернативних джерел енергії" було виконання вимог
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), а саме
затвердження порядку встановлення роздрібних тарифів на
електроенергію для суб'єктів господарської діяльності, які
реалізують інноваційні проекти, та затвердження механізму
компенсації втрат ліцензіатам, що постачають електричну енергію
цим суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні
проекти.
Постанова від 29.10.2010 N 1421 ( z1146-10 ) "Про
затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж"
була прийнята з метою врегулювання взаємовідносин постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом з
електропередавальними організаціями при забезпеченні доступу до
місцевих (локальних) електричних мереж.
Крім того, протягом 2010 року було прийнято ряд змін до
існуючих регуляторних актів з метою приведення їх у відповідність
до діючого законодавства та забезпечення принципів регуляторної
політики.
Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ) та відповідно до Порядку
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ), відділ зв'язків з
громадськістю та міжнародної координації НКРЕ забезпечує
оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення
регуляторної діяльності.
Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними
аналізами регуляторного впливу здійснюється шляхом їх розміщення
на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та
пропозицій від фізичних та юридичних осіб.
Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про
відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ здійснюється
відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 N 308 ( 308-2004-п ).
Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку
публікуються у друкованому виданні Комісії - "Інформаційному
бюлетені НКРЕ", "Офіційному віснику України", "Урядовому кур'єрі",
а також у всеукраїнських юридичних інформаційно-пошукових системах
"Законодавство" та "Ліга: Закон".
Наказом НКРЕ від 17.03.2010 N 148 ( vn148227-10 ) затверджено
План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних
актів на 2010 рік. Протягом року здійснено 64 відстежень
результативності регуляторних актів, з них 24 базових, 20
повторних та 20 періодичних відстежень.
Відстеження результативності регуляторних актів, які були
включені до Плану-графіку ( vn148227-10 ), але не були прийняті у
2010 році, буде здійснено після їх прийняття.
Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів
були оприлюднені на веб-сайті Комісії та направлені до Кабінету
Міністрів України або до Держкомпідприємництва відповідно до
ст. 10 та 26 Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
Також повідомляємо, що відповідно до ст. 7 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) на відкритому засіданні Комісії постановою
НКРЕ від 09.12.2010 N 1636 ( v1636227-10 ) було затверджено План
діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на
2011 рік та розміщено його на веб-сайті НКРЕ. Крім того,
зазначений План буде опубліковано у друкованому виданні
Комісії - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" за січень 2011 року.
Разом з цим повідомляємо, що листом від 14.12.2010
N 8006/13/17-10 НКРЕ надала пропозиції до плану діяльності
Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік.
Додаток: Звіт про виконання Плану Національної комісії
регулювання електроенергетики з підготовки проектів регуляторних
актів на 2010 рік, затвердженого постановою НКРЕ від 10.12.2009
N 1397 ( v1397227-09 ).
Голова Комісії С.Тітенко

Додаток

ЗВІТ
про виконання Плану діяльності Національної комісії
регулювання електроенергетики України з підготовки
проектів регуляторних актів за 2010 рік
( v1397227-09 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид і назва проекту | Мета прийняття проекту | Термін |Відповідальний за | Інформація про хід | |з/п | | | підготовки | підготовку актів | виконання | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 1 |Проект Закону України |З метою забезпечення | IV квартал |Юридичне |Листом від 25.12.2009 | | |"Про засади |першого етапу переходу від| |управління, |N 8466/13/17-09 | | |функціонування ринку |існуючої моделі ринку | |управління |законопроект направлено | | |електричної енергії |"пулу" до моделі ринку | |енергоринку, |на розгляд до КМУ. | | |України" |двосторонніх контрактів з | |управління |Дорученням КМУ від | | | |балансуючим механізмом | |цінової політики в|30.12.2009 N 75196/1/1-09| | | | | |електроенергетиці,|повернуто на | | | | | |управління |доопрацювання з метою | | | | | |стратегічного |врегулювання | | | | | |планування та |розбіжностей. | | | | | |розвитку |Після доопрацювання | | | | | |енергетичних |проект Закону буде | | | | | |ринків, управління|подано до Кабінету | | | | | |генеруючих |Міністрів України | | | | | |підприємств, |відповідно до | | | | | |управління |параграфа 60 Регламенту | | | | | |інформаційних |Кабінету Міністрів | | | | | |технологій, |України ( 950-2007-п ). | | | | | |управління |Перенесено на 2011 рік | | | | | |ліцензійного | | | | | | |контролю та | | | | | | |територіальних | | | | | | |представництв, | | | | | | |управління | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |політики та | | | | | | |технічного | | | | | | |розвитку | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 2 |Проект постанови |Метою прийняття проекту | IV квартал |Управління |Виконано. Постанова КМУ | | |Кабінету Міністрів |постанови є його | |ліцензійного |від 03.11.2010 N 1004 | | |України "Про внесення |удосконалення | |контролю та |( 1004-2010-п ) "Про | | |змін до критеріїв | | |територіальних |внесення змін у додаток | | |оцінки ступеня ризику | | |представництв |до постанови Кабінету | | |від діяльності | | | |Міністрів України від | | |суб'єктів | | | |17 вересня 2008 р. N 835"| | |господарювання, яка | | | | | | |підлягає ліцензуванню | | | | | | |Національною комісією | | | | | | |регулювання | | | | | | |електроенергетики" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 3 |Проект постанови |Зазначеною постановою | IV квартал |Управління |НКРЕ розроблено проект | | |Кабінету Міністрів |передбачається внесення | |регулювання |постанови КМУ "Про | | |України "Про внесення |змін до наступних | |нафтогазового |внесення змін до деяких | | |змін до деяких |регуляторних актів: | |комплексу, |постанов Кабінету | | |постанов Кабінету |Правил надання населенню | |управління |Міністрів України", який | | |Міністрів України" |послуг з газопостачання, | |цінової та |був схвалено Комісією, | | | |затверджених постановою | |тарифної політики |опубліковано на сайті | | | |Кабінету Міністрів України| |нафтогазового |НКРЕ, направлено на | | | |від 09.12.99 N 2246 | |комплексу, |погодження до | | | |( 2246-99-п ); | |юридичне |заінтересованих | | | |Типового договору про | |управління |міністерств. За | | | |надання населенню послуг з| | |результатами отриманих | | | |газопостачання, | | |пропозицій 24.11.2010 | | | |затвердженого постановою | | |було проведено | | | |Кабінету Міністрів України| | |узгоджувальну нараду, на | | | |від 05.07.2006 N 938 | | |яку було запрошено | | | |( 938-2006-п ). Такі зміни| | |представників | | | |вносяться з метою | | |Міністерства фінансів, | | | |узгодження нормативно- | | |Держспоживстандарту, | | | |правових актів України, що| | |Міністерства палива та | | | |регулюють правовідносини, | | |енергетики. У зв'язку з | | | |які виникають між | | |зняттям міністерствами | | | |юридичними особами, що | | |частини своїх пропозицій,| | | |виконують функції з | | |проект готується на | | | |постачання природного | | |повторне погодження. | | | |газу, та споживачами | | |Перенесено на 2011 рік | | | |(фізичними особами) у | | | | | | |процесі надання та | | | | | | |використання послуг з | | | | | | |газопостачання | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 4 |Проект постанови |З метою приведення у | I квартал |Управління |Виконано. Постанова КМУ | | |Кабінету Міністрів |відповідність до положень | |ліцензування, |від 20.01.2010 N 38 | | |України "Про внесення |Закону України "Про газ | |юридичне |( 38-2010-п ) "Про | | |змін до переліку |(метан) вугільних родовищ"| |управління |внесення змін до | | |органів ліцензування |( 1392-17 ) | | |переліків органів | | |та документів, які | | | |ліцензування та | | |додаються до заяви про| | | |документів, які додаються| | |видачу ліцензії для | | | |до заяви про видачу | | |окремого виду | | | |ліцензії для окремого | | |господарської | | | |виду господарської | | |діяльності" | | | |діяльності" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 5 |Проект постанови |З метою вдосконалення | III квартал |Відділ регулювання|За результатами отриманих| | |Кабінету Міністрів |відносин, що виникають між| |відносин |зауважень та пропозицій | | |України "Про внесення |населенням та | |ліцензіатів із |від заінтересованих | | |змін до Правил |енергопостачальниками | |споживачами |міністерств та відомств, | | |користування | | | |проект постанови | | |електричною енергією | | | |доопрацьовується. | | |для населення" | | | |Перенесено на 2011 рік. | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 6 |Проект постанови |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Розроблено проект змін до| | |Кабінету Міністрів |першого етапу переходу від| |енергоринку, |постанови і винесено на | | |України "Про внесення |існуючої моделі ринку | |відділ |розгляд робочої групи. | | |змін до постанови |"пулу" до моделі ринку | |регулювання |Перенесено на 2011 рік | | |Кабінету Міністрів |двосторонніх контрактів з | |відносин | | | |України від 24.03.99 |балансуючим механізмом | |ліцензіатів із | | | |N 441" | | |споживачами | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 7 |Пункт 7 Плану | | | | | | |( v1397227-09 ) | | | | | | |вилучено | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 8 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови НКРЕ | | |"Про затвердження |відповідність до Закону | |ліцензійного |розміщено на сайті НКРЕ, | | |Порядку здійснення |України "Про основні | |контролю та |а також листом від | | |державного нагляду |засади державного нагляду | |територіальних |13.08.2010 | | |(контролю) у сфері |(контролю) у сфері | |представництв |N 5084/17/17-10 | | |господарської |господарської діяльності" | | |направлено на погодження | | |діяльності з |( 877-16 ) та | | |до Мінпаливенерго, | | |виробництва |удосконалення порядку | | |листом від 13.08.2010 | | |електричної енергії, |ліцензійного контролю за | | |N 5085/17/17-10 до | | |передачі електричної |діяльністю підприємств | | |Держкомпідприємництва. | | |енергії місцевими |паливно-енергетичного | | |Мінпаливенерго погодило | | |(локальними) |комплексу, які поєднують | | |проект постанови без | | |електричними мережами,|постачання електричної | | |зауважень листом від | | |передачі електричної |енергії за регульованим | | |09.09.2010 N 03/32-2085. | | |енергії магістральними|тарифом та за | | |Проект доопрацьовано та | | |та міждержавними |нерегульованим тарифом, з | | |повторно направлено до | | |електричними мережами,|виробництва електричної | | |Держкомпідприємництва на | | |постачання |енергії, передачі | | |погодження листом від | | |електричної енергії за|електричної енергії | | |12.11.2010 | | |регульованим тарифом |місцевими (локальними) | | |N 7215/17/17-10. | | |та за нерегульованим |електричними мережами, | | |Перенесено на 2011 рік | | |тарифом, оптового |оптового постачання | | | | | |постачання електричної|електричної енергії та | | | | | |енергії, комбінованого|передачі електричної | | | | | |виробництва теплової і|енергії магістральними та | | | | | |електричної енергії та|міждержавними електричними| | | | | |виробництва теплової |мережами | | | | | |енергії на |З метою виконання положень| | | | | |теплоелектроцентралях |Законів України "Про | | | | | |та установках з |електроенергетику" | | | | | |використанням |( 575/97-ВР ), "Про | | | | | |нетрадиційних або |комбіноване виробництво | | | | | |поновлюваних джерел |теплової та електричної | | | | | |енергії" |енергії (когенерацію) та | | | | | | |використання скидного | | | | | | |енергопотенціалу" | | | | | | |( 2509-15 ) і "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ), а також інших| | | | | | |нормативно-правових актів | | | | | | |України, що регулюють | | | | | | |діяльність суб'єктів | | | | | | |підприємницької діяльності| | | | | | |на ринку комбінованого | | | | | | |виробництва теплової | | | | | | |енергії і електричної | | | | | | |енергії, виробництва | | | | | | |теплової енергії на | | | | | | |теплоелектроцентралях та | | | | | | |установках з використанням| | | | | | |нетрадиційних або | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 9 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |відповідність до Закону | |ліцензійного |розміщено на сайті НКРЕ, | | |Порядку здійснення |України "Про основні | |контролю та |а також листом від | | |державного нагляду |засади державного нагляду | |територіальних |13.08.2010 | | |(контролю) у сфері |(контролю) у сфері | |представництв |N 5084/17/17-10 | | |господарської |господарської діяльності" | | |направлено на погодження | | |діяльності з |( 877-16 ) | | |до Мінпаливенерго, листом| | |транспортування нафти | | | |від 13.08.2010 | | |магістральними | | | |N 5085/17/17-10 до | | |трубопроводами та | | | |Держкомпідприємництва. | | |транспортування | | | |Мінпаливенерго погодило | | |нафтопродуктів | | | |проект постанови без | | |магістральними | | | |зауважень листом від | | |трубопроводами" | | | |09.09.2010 N 03/32-2085. | | | | | | |Проект доопрацьовано та | | | | | | |повторно направлено до | | | | | | |Держкомпідприємництва на | | | | | | |погодження листом від | | | | | | |12.11.2010 | | | | | | |N 7215/17/17-10. | | | | | | |Перенесено на 2011 рік | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 10 |Проект постанови НКРЕ |З метою наповнення форм | IV квартал |Управління |У зв'язку з неприйняттям | | |"Про внесення змін до |звітності рядом змістовних| |ліцензійного |проекту Закону України | | |постанови НКРЕ від |та характерних показників,| |контролю та |"Про засади | | |23.11.2005 N 1044" |які дадуть змогу проводити| |територіальних |функціонування ринку | | | |фінансово-економічний | |представництв |електроенергії України" | | | |аналіз діяльності окремо | | |прийняття перенесено. | | | |взятого ліцензіата та | | |Перенесено на 2011 рік. | | | |деяких макроекономічних | | | | | | |показників галузі в цілому| | | | | | |в умовах переходу до ринку| | | | | | |двосторонніх договорів | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 11 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки.| | |"Про затвердження |механізму тарифоутворення | |та тарифної |Перенесено на 2011 рік | | |Порядку формування |у відповідність до норм | |політики | | | |тарифів на послуги з |діючого законодавства | |нафтогазового | | | |транспортування | | |комплексу | | | |рідкого аміаку | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | | |територією України та | | | | | | |наливу рідкого аміаку"| | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 12 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | IV квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки.| | |"Про внесення змін до |механізму формування та | |та тарифної |Перенесено на 2011 рік | | |Порядку формування, |встановлення цін на | |політики | | | |розрахунку та |природний газ для | |нафтогазового | | | |затвердження цін на |суб'єктів господарювання, | |комплексу, | | | |природний газ (у тому |що здійснюють його | |юридичне | | | |числі нафтовий |видобуток, та приведення у| |управління | | | |(попутний) газ) для |відповідність до норм | | | | | |суб'єктів |Закону України "Про засади| | | | | |господарювання, що |функціонування ринку | | | | | |здійснюють його |природного газу" | | | | | |видобуток" |( 2467-17 ) | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 13 |Проект постанови НКРЕ |З метою запровадження | IV квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки.| | |"Про затвердження |єдиного механізму | |та тарифної |Перенесено на 2011 рік | | |Порядку формування |формування тарифів на | |політики | | | |тарифів на послуги з |послуги з транспортування,| |нафтогазового | | | |транспортування, |розподілу, постачання, | |комплексу | | | |розподілу, |закачування, зберігання та| | | | | |постачання, |відбору природного газу | | | | | |закачування, | | | | | | |зберігання та відбору | | | | | | |природного газу" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 14 |Проект постанови НКРЕ |З метою отримання даних | IV квартал |Управління цінової|На відкритому засіданні | | |"Про затвердження форм|для запровадження системи | |політики в |Комісії 29.10.2010 | | |звітності N 17-НКРЕ |стимулювання | |електроенергетиці,|повторно схвалено проект | | |(квартальна) "Звіт |енергопостачальних | |управління |постанови НКРЕ "Про | | |щодо показників |компаній до забезпечення | |стратегічного |затвердження форм | | |надійності |безперебійного та | |планування та |звітності 17-НКРЕ | | |електропостачання" та |надійного постачання | |розвитку |(квартальна) "Звіт щодо | | |N 18-НКРЕ (квартальна)|електричної енергії та, | |енергетичних |показників надійності | | |"Звіт щодо показників |відповідно, недопущення | |ринків, юридичне |(безперервності) | | |комерційної якості |порушення прав споживачів | |управління |електропостачання" та | | |надання послуг" та | | | |18-НКРЕ (квартальна) | | |інструкцій щодо їх | | | |"Звіт щодо показників | | |заповнення" | | | |комерційної якості | | | | | | |надання послуг" та | | | | | | |інструкцій щодо їх | | | | | | |заповнення" та направлено| | | | | | |на погодження. | | | | | | |Отримано погодження | | | | | | |проекту постанови від | | | | | | |Антимонопольного комітету| | | | | | |листом від 10.12.2010 | | | | | | |N 28-06/08-11740. | | | | | | |Перенесено на 2011 рік | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 15 |Проект постанови НКРЕ |З метою доповнення форми | I квартал |Управління цінової|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |звітності 4-НКРЕ | |політики в |від 30.12.09 N 1566 | | |форми звітності 4-НКРЕ|( zd179-06 ) категорією | |електроенергетиці,|( z0064-10 ) "Про | | |"Звітні та |споживачів, для яких | |юридичне |внесення змін до форми | | |розрахункові дані про |встановлюються різні | |управління |звітності 4-НКРЕ "Звітні | | |корисний відпуск |тарифи на електричну | | |та розрахункові дані про | | |електричної енергії за|енергію | | |корисний відпуск | | |групами та класами | | | |електричної енергії за | | |споживачів" | | | |групами та класами | | | | | | |споживачів". Постанову | | | | | | |зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 21.01.2010 за | | | | | | |N 64/17359 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 16 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | II квартал |Управління цінової|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження Змін|відповідність до постанови| |політики в |від 30.03.2010 N 320 | | |до Методики розрахунку|Кабінету Міністрів України| |електроенергетиці,|( v0320227-10 ) "Про | | |вартості робіт з |від 20.05.2009 N 489 | |юридичне |затвердження Змін до | | |підключення |( 489-2009-п ) "Про | |управління |Методики розрахунку | | |електроустановок |затвердження Порядку | | |вартості робіт з | | |споживачів до |надання вихідних даних для| | |підключення | | |електричних мереж |проектування об'єктів | | |електроустановок | | |ліцензіата та інших |містобудування" | | |споживачів до електричних| | |додаткових робіт і | | | |мереж ліцензіата та інших| | |послуг, пов'язаних із | | | |додаткових робіт і | | |ліцензованою | | | |послуг, пов'язаних із | | |діяльністю" | | | |ліцензованою діяльністю".| | | | | | |Опубліковано в | | | | | | |"Офіційному віснику | | | | | | |України", 2010, N 26 | | | | | | |(19.04.2010), ст. 1051 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 17 |Проект постанови НКРЕ |З метою вдосконалення | IV квартал |Управління цінової|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |положень Порядку | |політики в |від 09.12.2010 N 1647 | | |Порядку визначення |( v0309227-01 ), у зв'язку| |електроенергетиці,|( v1647227-10 ) "Про | | |роздрібних тарифів на |із закінченням терміну дії| |юридичне |внесення змін до Порядку | | |електричну енергію, |пункту Порядку щодо | |управління |визначення роздрібних | | |тарифів на передачу |встановлених базових | | |тарифів на електричну | | |електроенергії |рівнів експлуатаційних | | |енергію, тарифів на | | |місцевими (локальними)|витрат | | |передачу електроенергії | | |електромережами та | | | |місцевими (локальними) | | |тарифів на постачання | | | |електромережами та | | |електроенергії для | | | |тарифів на постачання | | |ліцензіатів з | | | |електроенергії для | | |постачання електричної| | | |ліцензіатів з постачання | | |енергії за | | | |електричної енергії за | | |регульованим тарифом, | | | |регульованим тарифом, які| | |які забезпечують | | | |забезпечують повну оплату| | |повну оплату | | | |електроенергії, купованої| | |електроенергії, | | | |ними на Оптовому ринку | | |купованої ними на | | | |електроенергії України" | | |Оптовому ринку | | | | | | |електроенергії | | | | | | |України" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 18 |Проект постанови НКРЕ |З метою реалізації першого| IV квартал |Управління цінової|Знаходиться на стадії | | |"Про внесення змін до |етапу переходу до ринку | |політики в |розробки. | | |деяких постанов НКРЕ" |двосторонніх договорів та | |електроенергетиці,|Перенесено на 2011 рік | | | |балансуючого ринку та | |юридичне | | | | |відповідно внесення змін | |управління | | | | |до постанов НКРЕ | | | | | | |від 26.02.2001 N 184 | | | | | | |( v0184227-01 ), | | | | | | |від 19.01.2006 N 27 | | | | | | |( v0027227-06 ); | | | | | | |від 16.11.2006 N 1487 | | | | | | |( v1487227-06 ); | | | | | | |від 26.06.2007 N 866 | | | | | | |( v0866227-07 ); | | | | | | |від 26.07.2007 N 996 | | | | | | |( v0996227-07 ); | | | | | | |від 21.02.2008 N 198 | | | | | | |( v0198227-08 ); | | | | | | |від 27.10.2008 N 1240 | | | | | | |( v1240227-08 ), | | | | | | |від 05.03.2009 N 279 | | | | | | |( v0279227-09 ), | | | | | | |від 02.04.2009 N 387 | | | | | | |( v0387227-09 ) | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 19 |Проект постанови НКРЕ |Удосконалення форм надання| IV квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |інвестиційної програми та | |інвестиційної |від 05.08.2010 N 1016 | | |Порядку подання, |звіту ДП НЕК "Укренерго" | |політики та |( v1016227-10 ) "Про | | |розгляду, схвалення |та обленерго, уточнення | |технічного |затвердження Змін до | | |та виконання |процедури обґрунтування | |розвитку |Порядку подання, | | |інвестиційних програм |інвестиційних програм | | |розгляду, схвалення та | | |ліцензіатів з передачі| | | |виконання інвестиційних | | |та постачання | | | |програм ліцензіатів з | | |електричної енергії" | | | |передачі та постачання | | | | | | |електричної енергії" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 20 |Проект постанови НКРЕ |Приведення Положення у | IV квартал |Управління |Втратив актуальність. | | |"Про внесення змін до |відповідність з чинними | |інвестиційної |Постанова НКРЕ від | | |Положення про порядок |нормативними актами | |політики та |04.02.2010 N 95 | | |подання, визначення та| | |технічного |( z0158-10 ) "Про | | |затвердження | | |розвитку |визнання такою, що | | |економічних | | | |втратила чинність, | | |коефіцієнтів | | | |постанови НКРЕ від | | |нормативних | | | |29.10.2009 N 1234". | | |технологічних витрат | | | |Зареєстровано в | | |електроенергії" | | | |Міністерстві Юстиції | | | | | | |України 15.02.2010 за | | | | | | |N 158/17453 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 21 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект перебуває на | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |інвестиційної |стадії розробки у зв'язку| | |Положення про порядок |існуючої моделі ринку | |політики та |із затримкою провадження | | |відшкодування витрат |"пулу" до моделі ринку | |технічного |першого етапу переходу до| | |електроенергії в |двосторонніх контрактів з | |розвитку |моделі ринку двосторонніх| | |магістральних та |балансуючим механізмом | | |договорів з балансуючим | | |міждержавних | | | |механізмом | | |електричних мережах" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 22 |Проект постанови НКРЕ |З метою запровадження | I квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |ефективних механізмів | |регулювання |від 13.01.2010 N 10 | | |Ліцензійних умов |державного регулювання | |нафтогазового |( z0027-10 ) "Про | | |провадження |цього виду діяльності | |комплексу, |затвердження Ліцензійних | | |господарської | | |управління |умов провадження | | |діяльності з | | |цінової та |господарської діяльності | | |постачання природного | | |тарифної політики |з постачання природного | | |газу за нерегульованим| | |нафтогазового |газу за нерегульованим | | |тарифом" | | |комплексу, |тарифом". Зареєстровано в| | | | | |юридичне |Міністерстві юстиції | | | | | |управління |України 15.01.2010 за | | | | | | |N 27/17322 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 23 |Проект постанови НКРЕ |З метою запровадження | I квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |ефективних механізмів | |регулювання |від 13.01.2010 N 12 | | |Ліцензійних умов |державного регулювання | |нафтогазового |( z0029-10 ) "Про | | |провадження |цього виду діяльності | |комплексу, |затвердження Ліцензійних | | |господарської | | |управління |умов провадження | | |діяльності з розподілу| | |цінової та |господарської діяльності | | |природного та | | |тарифної політики |з розподілу природного та| | |нафтового газу" | | |нафтогазового |нафтового газу". | | | | | |комплексу, |Зареєстровано в | | | | | |юридичне |Міністерстві юстиції | | | | | |управління |України 15.01.2010 за | | | | | | |N 29/17324 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 24 |Проект постанови НКРЕ |З метою запровадження | I квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |ефективних механізмів | |регулювання |від 13.01.2010 N 9 | | |Ліцензійних умов |державного регулювання | |нафтогазового |( z0026-10 ) "Про | | |провадження |цього виду діяльності | |комплексу, |затвердження Ліцензійних | | |господарської | | |управління |умов провадження | | |діяльності з | | |цінової та |господарської діяльності | | |транспортування | | |тарифної політики |з транспортування | | |природного та | | |нафтогазового |природного та нафтового | | |нафтового газу | | |комплексу, |газу магістральними | | |магістральними | | |юридичне |трубопроводами". | | |трубопроводами" | | |управління |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 15.01.2010 за | | | | | | |N 26/17321 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 25 |Проект постанови НКРЕ |З метою запровадження | I квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |ефективних механізмів | |регулювання |від 13.01.2010 N 8 | | |Ліцензійних умов |державного регулювання | |нафтогазового |( z0025-10 ) "Про | | |провадження |цього виду діяльності | |комплексу, |затвердження Ліцензійних | | |господарської | | |управління |умов провадження | | |діяльності із | | |цінової та |господарської діяльності | | |зберігання природного | | |тарифної політики |із зберігання природного | | |газу" | | |нафтогазового |газу". Зареєстровано в | | | | | |комплексу, |Міністерстві юстиції | | | | | |юридичне |України 15.01.2010 за | | | | | |управління |N 25/17320 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 26 |Проект постанови НКРЕ |З метою запровадження | I квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |ефективних механізмів | |регулювання |від 13.01.2010 N 11 | | |Ліцензійних умов |державного | |нафтогазового |( z0028-10 ) "Про | | |провадження |регулювання цього | |комплексу, |затвердження Ліцензійних | | |господарської |виду діяльності | |управління |умов провадження | | |діяльності з | | |цінової та |господарської діяльності | | |постачання природного | | |тарифної політики |з постачання природного | | |газу за регульованим | | |нафтогазового |газу за регульованим | | |тарифом" | | |комплексу, |тарифом". Зареєстровано в| | | | | |юридичне |Міністерстві юстиції | | | | | |управління |України 15.01.2010 за | | | | | | |N 28/17323 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 27 |Проект постанови НКРЕ |Зазначеною постановою | IV квартал |Управління |НКРЕ розроблено проект | | |"Про внесення змін до |вносяться зміни до | |регулювання |постанови НКРЕ "Про | | |деяких постанов НКРЕ" |наступних постанов НКРЕ: | |нафтогазового |внесення змін до деяких | | | |Порядку відшкодування | |комплексу, |постанов НКРЕ" схвалено | | | |збитків, завданих | |юридичне |Комісією, опубліковано на| | | |газопостачальній або | |управління |сайті НКРЕ, направлено на| | | |газотранспортній | | |погодження до | | | |організації внаслідок | | |заінтересованих | | | |порушення споживачем | | |міністерств. | | | |природного газу Правил | | |Антимонопольний комітет | | | |надання населенню послуг з| | |та Держспоживстандарт | | | |газопостачання, | | |погодили зазначений | | | |затвердженого постановою | | |проект без зауважень. | | | |НКРЕ від 29.05.2003 N 475 | | |Міністерство палива та | | | |( v0475227-03 ); | | |енергетики погодило | | | |Порядку відшкодування | | |проект із зауваженнями та| | | |збитків, завданих | | |доповненнями. На | | | |споживачеві природного | | |сьогоднішній день | | | |газу внаслідок порушення | | |аналізуються зауваження | | | |газопостачальною або | | |та пропозиції | | | |газотранспортною | | |заінтересованих | | | |організацією Правил | | |міністерств та | | | |надання населенню послуг з| | |ліцензіатів НКРЕ. | | | |газопостачання, | | |Перенесено на 2011 рік | | | |затвердженого постановою | | | | | | |НКРЕ від 29.05.2003 N 476 | | | | | | |( v0476227-03 ). Такі | | | | | | |зміни вносяться з метою | | | | | | |вдосконалення відносин, що| | | | | | |виникають при порушенні | | | | | | |газопостачальним або | | | | | | |газорозподільним | | | | | | |підприємством та | | | | | | |споживачем природного газу| | | | | | |вимог Правил, які тягнуть | | | | | | |за собою відповідальність | | | | | | |з відшкодування збитків | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 28 |Пункт 28 Плану | | | | | | |( v1397227-09 ) | | | | | | |вилучено | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 29 |Проект постанови НКРЕ |Визначення умов доступу до| IV квартал |Управління |Комісією було створено | | |"Про затвердження |Єдиної газотранспортної | |регулювання |Міжвідомчу робочу групу у| | |Правил доступу до |системи України | |нафтогазового |складі представників | | |єдиної | | |комплексу, |НКРЕ, Міністерства палива| | |газотранспортної | | |юридичне |та енергетики, | | |системи України" | | |управління |Міністерства | | | | | | |регіонального розвитку та| | | | | | |будівництва, Антимоно- | | | | | | |польного комітету, | | | | | | |НАК "Нафтогаз України", | | | | | | |ДК "Укртрансгаз", | | | | | | |ТОВ "Нафтогазбуд- | | | | | | |інформатика". Зазначений | | | | | | |проект опрацьовується | | | | | | |робочою групою. | | | | | | |Перенесено на 2011 рік | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 30 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення форм| IV квартал |Управління |Проект знаходиться на | | |"Про внесення змін до |звітності з урахуванням | |регулювання |стадії розробки. | | |постанови НКРЕ від |змін у законодавстві та | |нафтогазового |Перенесено на 2011 рік | | |23.11.2005 N 1044" |доповнення рядом | |комплексу | | | | |змістовних та характерних | | | | | | |показників, які дадуть | | | | | | |змогу проводити фінансово-| | | | | | |економічний аналіз | | | | | | |діяльності окремо взятого | | | | | | |ліцензіата | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 31 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |відповідність до положень | |ліцензування, |від 29.07.2010 N 941 | | |Зміни до Інструкції |нормативно-правових актів | |юридичне |( z0694-10 ) "Про | | |про порядок видачі | | |управління |внесення змін до | | |ліцензій Національною | | | |додатка 24 до Інструкції | | |комісією регулювання | | | |про порядок видачі | | |електроенергетики на | | | |ліцензій Національною | | |здійснення окремих | | | |комісією регулювання | | |видів підприємницької | | | |електроенергетики на | | |діяльності" | | | |здійснення окремих видів | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 17.08.2010 за | | | | | | |N 694/17989 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 32 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект буде розроблений | | |"Про внесення змін до |першого етапу переходу до | |ліцензування, |та затверджений після | | |Умов та Правил |ринку двосторонніх | |юридичне |прийняття Закону України | | |здійснення |договорів | |управління |"Про засади | | |підприємницької | | | |функціонування ринку | | |діяльності з | | | |електричної енергії | | |постачання електричної| | | |України" в частині | | |енергії за | | | |переходу до нової моделі | | |нерегульованим | | | |ринку електричної енергії| | |тарифом" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 33 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект буде розроблений | | |"Про внесення змін до |першого етапу переходу до | |ліцензування, |та затверджений після | | |Умов та Правил |ринку двосторонніх | |юридичне |прийняття Закону України | | |здійснення |договорів | |управління |"Про засади | | |підприємницької | | | |функціонування ринку | | |діяльності з оптового | | | |електричної енергії | | |постачання електричної| | | |України" в частині | | |енергії" | | | |переходу до нової моделі | | | | | | |ринку електричної енергії| |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 34 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект буде розроблений | | |"Про внесення змін до |першого етапу переходу до | |ліцензування, |та затверджений після | | |Умов та Правил |ринку двосторонніх | |юридичне |прийняття Закону України | | |здійснення |договорів | |управління |"Про засади | | |підприємницької | | | |функціонування ринку | | |діяльності з | | | |електричної енергії | | |виробництва | | | |України" в частині | | |електричної енергії" | | | |переходу до нової моделі | | | | | | |ринку електричної енергії| |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 35 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект буде розроблений | | |"Про внесення змін до |першого етапу переходу до | |ліцензування, |та затверджений після | | |Умов та Правил |ринку двосторонніх | |юридичне |прийняття Закону України | | |здійснення |договорів | |управління |"Про засади | | |підприємницької | | | |функціонування ринку | | |діяльності з передачі | | | |електричної енергії | | |електричної енергії | | | |України" в частині | | |місцевими (локальними)| | | |переходу до нової моделі | | |електричними мережами"| | | |ринку електричної | | | | | | |енергії. | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 36 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект буде розроблений | | |"Про внесення змін до |першого етапу переходу до | |ліцензування, |та затверджений після | | |Умов та Правил |ринку двосторонніх | |юридичне |прийняття Закону України | | |здійснення |договорів | |управління |"Про засади | | |підприємницької | | | |функціонування ринку | | |діяльності з передачі | | | |електричної енергії | | |електричної енергії | | | |України" в частині | | |магістральними та | | | |переходу до нової моделі | | |міждержавними | | | |ринку електричної енергії| | |електричними мережами"| | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 37 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект буде розроблений | | |"Про внесення змін до |першого етапу переходу до | |ліцензування, |та затверджений після | | |Умов та Правил |ринку двосторонніх | |юридичне |прийняття Закону України | | |здійснення |договорів | |управління |"Про засади | | |підприємницької | | | |функціонування ринку | | |діяльності з | | | |електричної енергії | | |постачання електричної| | | |України" в частині | | |енергії за | | | |переходу до нової моделі | | |регульованим тарифом" | | | |ринку електричної енергії| |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 38 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Проект знаходиться у | | |"Про внесення змін до |нормативно-правової бази у| |ліцензування, |стадії розробки. | | |постанови НКРЕ від |відповідність з принципами| |юридичне | | | |29.07.99 N 983" |державної регуляторної | |управління | | | | |політики | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 39 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | II квартал |Управління |Проект документу було | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |стратегічного |розроблено в рамках | | |Положення про |існуючої моделі ринку | |планування та |виконання заходів з | | |організацію та |"пулу" до моделі ринку | |розвитку |розробки нормативно- | | |проведення аукціону |двосторонніх контрактів з | |енергетичних |правової бази першого | | |електричної енергії" |балансуючим механізмом | |ринків, управління|етапу переходу до моделі | | | | | |енергоринку, |ринку двосторонніх | | | | | |управління |договорів з балансуючим | | | | | |генеруючих |ринком. На сьогодні | | | | | |підприємств |проект документу | | | | | | |знаходиться на стадії | | | | | | |доопрацювання з | | | | | | |урахуванням результатів | | | | | | |проведених аукціонів та | | | | | | |наданих пропозицій від | | | | | | |учасників ринку. | | | | | | |Підготовка остаточної | | | | | | |версії проекту документа | | | | | | |буде можлива після | | | | | | |доопрацювання проекту | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади функціонування | | | | | | |ринку електричної енергії| | | | | | |України" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 40 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | II квартал |Управління |Проект документу було | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |стратегічного |розроблено в рамках | | |Правил функціонування |існуючої моделі ринку | |планування та |виконання заходів з | | |ринку двосторонніх |"пулу" до моделі ринку | |розвитку |розробки нормативно- | | |договорів купівлі- |двосторонніх контрактів з | |енергетичних |правової бази першого | | |продажу електричної |балансуючим механізмом | |ринків, управління|етапу переходу до моделі | | |енергії" | | |енергоринку, |ринку двосторонніх | | | | | |управління |договорів з балансуючим | | | | | |генеруючих |ринком. На сьогодні | | | | | |підприємств |проект документу | | | | | | |знаходиться на стадії | | | | | | |доопрацювання з | | | | | | |урахуванням результатів | | | | | | |проведених аукціонів та | | | | | | |наданих пропозицій від | | | | | | |учасників ринку. | | | | | | |Підготовка остаточної | | | | | | |версії проекту документа | | | | | | |буде можлива після | | | | | | |доопрацювання проекту | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади функціонування | | | | | | |ринку електричної енергії| | | | | | |України" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 41 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | II квартал |Управління |Проект документу | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |стратегічного |розроблено в рамках | | |Правил реєстрації |існуючої моделі ринку | |планування та |виконання заходів з | | |двосторонніх договорів|"пулу" до моделі ринку | |розвитку |розробки нормативно- | | |купівлі-продажу |двосторонніх контрактів з | |енергетичних |правової бази першого | | |електричної енергії на|балансуючим механізмом | |ринків, управління|етапу переходу до моделі | | |ринку двосторонніх | | |енергоринку, |ринку двосторонніх | | |договорів" | | |управління |договорів з балансуючим | | | | | |генеруючих |ринком як додаток до | | | | | |підприємств |проекту Правил | | | | | | |функціонування ринку | | | | | | |двосторонніх договорів | | | | | | |купівлі-продажу | | | | | | |електричної енергії | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 42 |Проект постанови НКРЕ |З метою врегулювання | IV квартал |Відділ регулювання|Погоджено | | |"Про затвердження |відносин між суб'єктами | |відносин |Держпідприємництвом, | | |Правил приєднання |господарювання, що надають| |ліцензіатів із |Мінекономіки, | | |електроустановок до |послуги з приєднання | |споживачами |Держспоживстандартом, | | |електричних мереж" |електроустановок до | | |Антимонопольним | | | |електричних мереж, та | | |комітетом. Не погоджено | | | |замовниками | | |та не надано інформацію | | | | | | |Мінпаливенерго, | | | | | | |Мінрегіонбуд, Мінфіном. | | | | | | |Не погоджено Мін'юстом | | | | | | |через відсутність | | | | | | |повноважень НКРЕ | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 43 |Проект постанови НКРЕ |З метою упорядкування дій | IV квартал |Відділ регулювання|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |енергопостачальної | |відносин |від 14.10.2010 N 1338 | | |Методики визначення |компанії під час виявлення| |ліцензіатів із |( z1417-10 ) "Про | | |обсягу та вартості |порушень споживачами | |споживачами |затвердження Змін до | | |електричної енергії, |правил користування | | |Методики визначення | | |не облікованої |електричною енергією | | |обсягу та вартості | | |внаслідок порушення | | | |електричної енергії, не | | |споживачами правил | | | |облікованої внаслідок | | |користування | | | |порушення споживачами | | |електричною енергією" | | | |правил користування | | | | | | |електричною енергією". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 29.12.2010 за | | | | | | |N 1417/18712 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 44 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення |Через |Відділ регулювання|Консультантами | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від|6 місяців |відносин |консорціуму КЕМА-ЕСА | | |Кодексу місцевих |існуючої моделі ринку |після |ліцензіатів із |розроблено проект. | | |(локальних) |"пулу" до моделі ринку |прийняття |споживачами |Прийняття через | | |електричних мереж" |двосторонніх контрактів з |Закону | |6 місяців після прийняття| | | |балансуючим механізмом |України "Про | |Закону України "Про | | | | |функціону- | |функціонування ринку | | | | |вання ринку | |електроенергетики" | | | | |електро- | | | | | | |енергетики" | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 45 |Проект постанови НКРЕ |З метою впровадження |Через |Відділ регулювання|Проект розроблений та | | |"Про внесення змін до |термінів "кваліфікований |6 місяців |відносин |розміщений на сайті НКРЕ.| | |Правил користування |споживач" та "постачальник|після |ліцензіатів із |Прийняття через | | |електричною енергією" |електричної енергії |прийняття |споживачами |6 місяців після прийняття| | | |кваліфікованим споживачам"|Закону | |Закону України "Про | | | |права, обов'язки та |України "Про | |функціонування ринку | | | |відповідальність |функціону- | |електроенергетики" | | | |кваліфікованого споживача |вання ринку | | | | | |для забезпечення першого |електро- | | | | | |етапу переходу від |енергетики" | | | | | |існуючої моделі ринку | | | | | | |"пулу" до моделі ринку | | | | | | |двосторонніх контрактів з | | | | | | |балансуючим механізмом | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 46 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Відділ регулювання|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |виконання рішення | |відносин |від 29.10.2010 N 1421 | | |Порядку доступу |Антимонопольного | |ліцензіатів із |( z1146-10 ) "Про | | |постачальників |комітету України | |споживачами |затвердження Порядку | | |електричної енергії за| | | |доступу постачальників | | |нерегульованим тарифом| | | |електричної енергії за | | |до місцевих | | | |нерегульованим тарифом до| | |(локальних) | | | |місцевих (локальних) | | |електричних мереж" | | | |електричних мереж". | | | | | | |Зареєстрована в | | | | | | |Міністерстві юстиції від | | | | | | |18.11.2010 1146/18441 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 47 |Проект постанови НКРЕ |З метою узгодження із | IV квартал |Відділ регулювання|Проект погоджено | | |"Про затвердження Змін|законодавством України | |відносин |Держспоживстандартом, | | |до Правил приєднання | | |ліцензіатів із |Антимонопольним | | |когенераційних | | |споживачами |комітетом, | | |установок до | | | |Мінпаливенерго. | | |електричних мереж" | | | |Перенесено на 2011 рік | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 48 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |НКРЕ підготовлений Кодекс| | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |інформаційних |(правила) комерційного | | |Кодексу комерційного |існуючої моделі ринку | |технологій, |обліку для розгляду на | | |обліку" |"пулу" до моделі ринку | |управління |засіданні Комісії. | | | |двосторонніх контрактів з | |стратегічного |Перенесено на 2011 рік | | | |балансуючим механізмом. | |планування та | | | | |Забезпечення відповідності| |розвитку | | | | |нормативних документів | |енергетичних | | | | |щодо комерційного обліку | |ринків | | | | |на ринку електричної | | | | | | |енергії України вимогам | | | | | | |ENTSO-E (UCTE) | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 49 |Проект постанови НКРЕ |Забезпечення першого етапу| IV квартал |Управління |Запропонований проект | | |"Про внесення змін до |переходу від існуючої | |інформаційних |змін та доповнень до ІКО | | |додатка 10 до Договору|моделі ринку "пулу" до | |технологій, |погоджений Радою ОРЕ. | | |між Членами ОРЕ" |моделі ринку двосторонніх | |управління |Проект Постанови "Про | | | |контрактів з балансуючим | |стратегічного |внесення змін до додатку | | | |механізмом | |планування та |10 до Договору між | | | | | |розвитку |Членами ОРЕ" буде наданий| | | | | |енергетичних |на розгляд Комісії після | | | | | |ринків |внесення змін до Закону | | | | | | |України від 16.10.97 | | | | | | |N 575/97-ВР "Про засади | | | | | | |функціонування ринку | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |України" в частині щодо | | | | | | |запровадження ринку | | | | | | |двосторонніх договорів та| | | | | | |балансуючого ринку. | | | | | | |Перенесено на 2011 рік | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 50 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект Типового договору | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |енергоринку |розроблено та направлено | | |Типового договору |існуючої моделі ринку | | |на розгляд структурним | | |купівлі-продажу |"пулу" до моделі ринку | | |підрозділам НКРЕ. | | |електричної енергії |двосторонніх контрактів з | | |Перенесено на 2011 рік | | |між постачальником |балансуючим механізмом | | | | | |електричної енергії | | | | | | |кваліфікованим | | | | | | |споживачам та | | | | | | |виробником електричної| | | | | | |енергії на ринку | | | | | | |двосторонніх договорів| | | | | | |купівлі-продажу | | | | | | |електричної енергії" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 51 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект Типового договору | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |енергоринку |розроблено та направлено | | |Типового договору між |існуючої моделі ринку | | |на розгляд структурним | | |ДП "Енергоринок" та |"пулу" до моделі ринку | | |підрозділам НКРЕ. | | |постачальником |двосторонніх контрактів з | | |Перенесено на 2011 рік | | |електричної енергії |балансуючим механізмом | | | | | |кваліфікованим | | | | | | |споживачам" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 52 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект договору | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |енергоринку |розглядається робочою | | |Типового договору між |існуючої моделі ринку | | |групою. | | |ДП "Енергоринок" та |"пулу" до моделі ринку | | |Перенесено на 2011 рік | | |виробником електричної|двосторонніх контрактів з | | | | | |енергії" |балансуючим механізмом | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 53 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект договору | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |енергоринку |розглядається робочою | | |Типового договору між |існуючої моделі ринку | | |групою. | | |ДП "Енергоринок" та |"пулу" до моделі ринку | | |Перенесено на 2011 рік | | |постачальником |двосторонніх контрактів з | | | | | |електричної енергії за|балансуючим механізмом | | | | | |регульованим тарифом" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 54 |Проект постанови НКРЕ |З метою забезпечення | IV квартал |Управління |Проект договору | | |"Про затвердження |першого етапу переходу від| |енергоринку |розглядається робочою | | |Типового договору на |існуючої моделі ринку | | |групою. | | |передачу електричної |"пулу" до моделі ринку | | |Перенесено на 2011 рік. | | |енергії місцевими |двосторонніх контрактів з | | | | | |(локальними) |балансуючим механізмом | | | | | |електромережами між | | | | | | |постачальником | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |кваліфікованим | | | | | | |споживачам та | | | | | | |електропередавальною | | | | | | |організацією" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 55 |Пункт 55 Плану | | | | | | |( v1397227-09 ) | | | | | | |вилучено | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 56 |Пункт 56 Плану | | | | | | |( v1397227-09 ) | | | | | | |вилучено | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 57 |Проект постанови НКРЕ |З метою задоволення | I квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про визнання такою, |численних скарг | |інвестиційної |від 04.02.2010 N 95 | | |що втратила чинність, |господарюючих суб'єктів та| |політики та |( z0158-10 ) "Про | | |постанови НКРЕ від |вдосконалення | |технічного |визнання такою, що | | |29.10.2009 N 1234" |нормативно-правової бази | |розвитку |втратила чинність, | | | | | | |постанови НКРЕ від | | | | | | |29.10.2009 N 1234". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві Юстиції | | | | | | |України 15.02.2010 за | | | | | | |N 158/17453 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 58 |Проект постанови НКРЕ |З метою встановлення | IV квартал |Управління |Проект перебуває на | | |"Про затвердження |чіткого Порядку визначення| |інвестиційної |стадії розробки у зв'язку| | |Критеріїв установлення|класів споживачів з | |політики та |з опрацюванням наданих | | |класів споживачів |урахуванням пропозицій, що| |технічного |пропозицій та зауважень | | |електричної енергії, |надійшли до НКРЕ | |розвитку |зацікавлених сторін | | |диференційованих за | | | | | | |ступенями напруги" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 59 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до вимог | |ліцензування, |погоджений Міністерством | | |постанови НКРЕ від |Законів України "Про | |управління |палива та енергетики, | | |13.01.2010 N 8" |засади функціонування | |регулювання |Антимонопольним | | | |ринку природного газу" | |нафтогазового |комітетом листом від | | | |( 2467-17 ), "Про газ | |комплексу, |30.06.2010 | | | |(метан) вугільних родовищ"| |управління |N 28-06/09-5730 та | | | |( 1392-17 ) та постанов | |цінової та |Мінпаливенерго листом від| | | |Кабінету Міністрів України| |тарифної політики |08.07.2010 N 01/31-0627. | | | |від 14.11.2000 N 1698 | |нафтогазового |Листом від 16.07.2010 | | | |( 1698-2000-п ) "Про | |комплексу, |N 9166/0/2-10 | | | |затвердження переліку | |юридичне |Держкомпідприємництва | | | |органів ліцензування" | |управління |було відмовлено НКРЕ у | | | |(зі змінами), від | | |погодженні зазначеного | | | |27.12.2001 N 1729 | | |проекту постанови. На | | | |( 1729-2001-п ) "Про | | |сьогоднішній день НКРЕ | | | |забезпечення споживачів | | |проводиться детальний | | | |природним газом" | | |аналіз зауважень, | | | |(зі змінами) | | |надісланих | | | | | | |Держкомпідприємництвом | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 60 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до вимог | |ліцензування, |погоджений Міністерством | | |постанови НКРЕ від |Законів України "Про | |управління |палива та енергетики, | | |13.01.2010 N 9" |засади функціонування | |регулювання |Антимонопольним комітетом| | | |ринку природного газу" | |нафтогазового |листом від 30.06.2010 | | | |( 2467-17 ), "Про газ | |комплексу, |N 28-06/09-5730 та | | | |(метан) вугільних родовищ"| |управління |Мінпаливенерго листом від| | | |( 1392-17 ) та постанов | |цінової та |08.07.2010 N 01/31-0627. | | | |Кабінету Міністрів України| |тарифної політики |Листом від 16.07.2010 | | | |від 14.11.2000 N 1698 | |нафтогазового |N 9166/0/2-10 | | | |( 1698-2000-п ) "Про | |комплексу, |Держкомпідприємництва | | | |затвердження переліку | |юридичне |було відмовлено НКРЕ у | | | |органів ліцензування" | |управління |погодженні зазначеного | | | |(зі змінами), від | | |проекту постанови. На | | | |27.12.2001 N 1729 | | |сьогоднішній день НКРЕ | | | |( 1729-2001-п ) "Про | | |проводиться детальний | | | |забезпечення споживачів | | |аналіз зауважень, | | | |природним газом" | | |надісланих | | | |(зі змінами) | | |Держкомпідприємництвом | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 61 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до вимог | |ліцензування, |погоджений Міністерством | | |постанови НКРЕ від |Законів України "Про | |управління |палива та енергетики, | | |13.01.2010 N 10 |засади функціонування | |регулювання |Антимонопольним комітетом| | | |ринку природного газу" | |нафтогазового |листом від 30.06.2010 | | | |( 2467-17 ), "Про газ | |комплексу, |N 28-06/09-5730 та | | | |(метан) вугільних родовищ"| |управління |Мінпаливенерго листом від| | | |( 1392-17 ) та постанов | |цінової та |08.07.2010 N 01/31-0627. | | | |Кабінету Міністрів України| |тарифної політики |Листом від 16.07.2010 | | | |від 14.11.2000 N 1698 | |нафтогазового |N 9166/0/2-10 | | | |( 1698-2000-п ) "Про | |комплексу, |Держкомпідприємництва | | | |затвердження переліку | |юридичне |було відмовлено НКРЕ у | | | |органів ліцензування" | |управління |погодженні зазначеного | | | |(зі змінами), від | | |проекту постанови. На | | | |27.12.2001 N 1729 | | |сьогоднішній день НКРЕ | | | |( 1729-2001-п ) "Про | | |проводиться детальний | | | |забезпечення споживачів | | |аналіз зауважень, | | | |природним газом" | | |надісланих | | | |(зі змінами) | | |Держкомпідприємництвом | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 62 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до вимог | |ліцензування, |погоджений Міністерством | | |постанови НКРЕ від |Законів України "Про | |управління |палива та енергетики, | | |13.01.2010 N 11" |засади функціонування | |регулювання |Антимонопольним комітетом| | | |ринку природного газу" | |нафтогазового |листом від 30.06.2010 | | | |( 2467-17 ), "Про газ | |комплексу, |N 28-06/09-5730 та | | | |(метан) вугільних | |управління |Мінпаливенерго листом від| | | |родовищ" ( 1392-17 ) та | |цінової та |08.07.2010 N 01/31-0627. | | | |постанов Кабінету | |тарифної політики |Листом від 16.07.2010 | | | |Міністрів України від | |нафтогазового |N 9166/0/2-10 | | | |14.11.2000 N 1698 | |комплексу, |Держкомпідприємництва | | | |( 1698-2000-п ) "Про | |юридичне |було відмовлено НКРЕ у | | | |затвердження переліку | |управління |погодженні зазначеного | | | |органів ліцензування" | | |проекту постанови. На | | | |(зі змінами), від | | |сьогоднішній день НКРЕ | | | |27.12.2001 N 1729 | | |проводиться детальний | | | |( 1729-2001-п ) "Про | | |аналіз зауважень, | | | |забезпечення споживачів | | |надісланих | | | |природним газом" | | |Держкомпідприємництвом | | | |(зі змінами) | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 63 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до вимог | |ліцензування, |погоджений Міністерством | | |постанови НКРЕ від |Законів України "Про | |управління |палива та енергетики, | | |13.01.2010 N 12" |засади функціонування | |регулювання |Антимонопольним комітетом| | | |ринку природного газу" | |нафтогазового |листом від 30.06.2010 | | | |( 2467-17 ), "Про газ | |комплексу, |N 28-06/09-5730 та | | | |(метан) вугільних | |управління |Мінпаливенерго листом від| | | |родовищ" ( 1392-17 ) | |цінової та |08.07.2010 N 01/31-0627. | | | |та постанов Кабінету | |тарифної політики |Листом від 16.07.2010 | | | |Міністрів України від | |нафтогазового |N 9166/0/2-10 | | | |14.11.2000 N 1698 | |комплексу, |Держкомпідприємництва | | | |( 1698-2000-п ) "Про | |юридичне |було відмовлено НКРЕ у | | | |затвердження переліку | |управління |погодженні зазначеного | | | |органів ліцензування" | | |проекту постанови. На | | | |(зі змінами), від | | |сьогоднішній день НКРЕ | | | |27.12.2001 N 1729 | | |проводиться детальний | | | |( 1729-2001-п ) "Про | | |аналіз зауважень, | | | |забезпечення споживачів | | |надісланих | | | |природним газом" | | |Держкомпідприємництвом | | | |(зі змінами) | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 64 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | II квартал |Управління |Виконано. Постанова N 817| | |"Про внесення змін до |Правил оптового ринку | |інформаційних |( z0600-10 ) "Про | | |Умов та Правил |електричної енергії | |технологій, |внесення змін до Умов та | | |здійснення |( v0921227-03 ) та Умов | |юридичне |Правил здійснення | | |підприємницької |та Правил ( z0448-96 ) | |управління |підприємницької | | |діяльності з |здійснення ліцензійної | | |діяльності з постачання | | |постачання електричної|діяльності та для | | |електричної енергії за | | |енергії за |забезпечення умов | | |нерегульованим тарифом". | | |нерегульованим |переходу до ринку | | |Зареєстровано у | | |тарифом" |двосторонніх договорів | | |Міністерстві юстиції від| | | | | | |03.08.2010 за N 600/17895| | | | | | |Опублікована в | | | | | | |"Офіційному віснику | | | | | | |України" від 20.08.2010 | | | | | | |N 61 та у газеті | | | | | | |"Урядовий кур'єр" від | | | | | | |21.09.2010 N 76 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 65 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | II квартал |Управління |Виконано. Постанова N 815| | |"Про внесення змін до |Правил оптового ринку | |інформаційних |( z0598-10 ) "Про | | |Умов та Правил |електричної енергії | |технологій, |внесення змін до Умов та | | |здійснення |( v0921227-03 ) та Умов та| |юридичне |Правил здійснення | | |підприємницької |Правил здійснення | |управління |підприємницької | | |діяльності з оптового |ліцензійної діяльності | | |діяльності з оптового | | |постачання електричної|( z0759-96 ) та для | | |постачання електричної | | |енергії" |забезпечення умов переходу| | |енергії". Зареєстровано в| | | |до ринку двосторонніх | | |Міністерстві юстиції | | | |договорів | | |України 03.08.2010 за | | | | | | |N 598/17893. Опублікована| | | | | | |в "Офіційному віснику | | | | | | |України" від 20.08.2010 | | | | | | |N 61 та у газеті | | | | | | |"Урядовий кур'єр" від | | | | | | |21.09.2010 N 76 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 66 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | II квартал |Управління |Виконано. Постанова N 820| | |"Про внесення змін до |Правил оптового ринку | |інформаційних |( z0603-10 ) "Про | | |Умов та Правил |електричної енергії | |технологій, |внесення змін до Умов та | | |здійснення |( v0921227-03 ) та Умов | |юридичне |Правил здійснення | | |підприємницької |та Правил ( z0174-96 ) | |управління |підприємницької | | |діяльності з |здійснення ліцензійної | | |діяльності з виробництва | | |виробництва |діяльності та для | | |електричної енергії". | | |електричної енергії" |забезпечення умов | | |Зареєстровано в | | | |переходу до ринку | | |Міністерстві юстиції | | | |двосторонніх договорів | | |України 03.08.2010 за | | | | | | |N 603/17898. Опублікована| | | | | | |в "Офіційному віснику | | | | | | |України" від 20.08.2010 | | | | | | |N 61 та у газеті | | | | | | |"Урядовий кур'єр" від | | | | | | |21.09.2010 N 76 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 67 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | II квартал |Управління |Виконано. Постанова N 818| | |"Про внесення змін до |Правил оптового ринку | |інформаційних |( z0601-10 ) "Про | | |Умов та Правил |електричної енергії | |технологій, |внесення змін до Умов та | | |здійснення |( v0921227-03 ) та Умов | |юридичне |Правил здійснення | | |підприємницької |та Правил ( z0408-96 ) | |управління |підприємницької | | |діяльності з передачі |здійснення ліцензійної | | |діяльності з передачі | | |електричної енергії |діяльності та для | | |електричної енергії | | |місцевими (локальними)|забезпечення умов | | |місцевими (локальними) | | |електричними мережами"|переходу до ринку | | |електромережами". | | | |двосторонніх договорів | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 03.08.2010 за | | | | | | |N 601/17896. Опублікована| | | | | | |в "Офіційному віснику | | | | | | |України" від 20.08.2010 | | | | | | |N 61 та у газеті | | | | | | |"Урядовий кур'єр" від | | | | | | |21.09.2010 N 76 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 68 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | II квартал |Управління |Виконано. Постанова N 819| | |"Про внесення змін до |Правил оптового ринку | |інформаційних |( z0602-10 ) "Про | | |Умов та Правил |електричної енергії | |технологій, |внесення змін до Умов та | | |здійснення |( v0921227-03 ) та Умов | |юридичне |Правил здійснення | | |підприємницької |та Правил ( z0637-96 ) | |управління |підприємницької | | |діяльності з передачі |здійснення ліцензійної | | |діяльності з передачі | | |електричної енергії |діяльності та для | | |електричної енергії | | |магістральними та |забезпечення умов | | |магістральними та | | |міждержавними |переходу до ринку | | |міждержавними | | |електричними мережами"|двосторонніх договорів | | |електричними мережами". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 03.08.2010 за | | | | | | |N 602/17897. Опублікована| | | | | | |в "Офіційному віснику | | | | | | |України" від 20.08.2010 | | | | | | |N 61 та у газеті | | | | | | |"Урядовий кур'єр" від | | | | | | |21.09.2010 N 76 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 69 |Проект постанови НКРЕ |З метою удосконалення | II квартал |Управління |Виконано. Постанова N 816| | |"Про внесення змін до |Правил оптового ринку | |інформаційних |( z0599-10 ) "Про | | |Умов та Правил |електричної енергії | |технологій, |внесення змін до Умов та | | |здійснення |( v0921227-03 ) та Умов | |юридичне |Правил здійснення | | |підприємницької |та Правил ( z0433-96 ) | |управління |підприємницької | | |діяльності з |здійснення ліцензійної | | |діяльності з постачання | | |постачання електричної|діяльності та для | | |електричної енергії за | | |енергії за |забезпечення умов | | |регульованим тарифом". | | |регульованим тарифом" |переходу до ринку | | |Зареєстровано в | | | |двосторонніх договорів | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 03.08.2010 за | | | | | | |N 599/17894. Опублікована| | | | | | |в "Офіційному віснику | | | | | | |України" від 20.08.2010 | | | | | | |N 61 та у газеті | | | | | | |"Урядовий кур'єр" від | | | | | | |21.09.2010 N 76 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 70 |Проект Закону України |Визначення правових, | IV квартал |Управління цінової|НКРЕ розроблено проект | | |"Про забезпечення |економічних та | |та тарифної |Закону України "Про | | |комерційного обліку |організаційних засад | |політики |забезпечення комерційного| | |природного газу" |комерційного обліку | |нафтогазового |обліку природного газу" | | | |природного газу для | |комплексу, |та в установленому | | | |всіх категорій | |юридичне |порядку подано на розгляд| | | |споживачів | |управління |до Кабінету Міністрів | | | | | | |України (лист від | | | | | | |15.07.2010 | | | | | | |N 4360/24/17-10). | | | | | | |Законопроект | | | | | | |зареєстрований у | | | | | | |Верховній Раді України | | | | | | |29.07.2010 за N 7024 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 71 |Проект Закону України |Удосконалення системи | IV квартал |Управління |При опрацюванні проекту | | |"Про внесення змін до |державного регулювання, | |цінової та |Закону України "Про | | |деяких Законів |посилення енергетичної | |тарифної політики |державне регулювання в | | |України" (щодо |безпеки держави та захист | |нафтогазового |енергетиці України" | | |ліцензування |споживачів, які | |комплексу, |(реєстр. N 0889) НКРЕ | | |транспортування аміаку|користуються послугами з | |юридичне |були враховані положення | | |магістральними |транспортування аміаку | |управління |щодо ліцензування | | |трубопроводами) |магістральними | | |діяльності з | | | |трубопроводами | | |транспортування аміаку | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 72 |Проект постанови |З метою урегулювання | IV квартал |Управління цінової|Проект знаходиться у | | |Кабінету Міністрів |законодавства в частині | |та тарифної |стадії розробки. | | |України "Про внесення |визначення Кабінетом | |політики |Перенесено на 2011 рік. | | |змін у додаток до |Міністрів України | |нафтогазового | | | |постанови Кабінету |повноважень органу | |комплексу | | | |Міністрів України від |виконавчої влади щодо | | | | | |25 грудня 1996 р. |встановлення граничних цін| | | | | |N 1548" |на газ (метан) вугільних | | | | | | |родовищ, тарифів на | | | | | | |транспортування | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами газу | | | | | | |(метану) вугільних | | | | | | |родовищ, тарифів на | | | | | | |розподіл та постачання | | | | | | |газу (метану) вугільних | | | | | | |родовищ | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 73 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | II квартал |Управління цінової|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |постанови у відповідність | |політики в |від 13.05.2010 N 537 | | |постанови НКРЕ від |до нормативних актів | |електроенергетиці,|( v0537227-10 ) "Про | | |27.10.2008 N 1240" |Кабінету Міністрів України| |юридичне |внесення змін до | | | | | |управління |постанови НКРЕ від | | | | | | |27.10.2008 N 1240" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 74 |Пункт 74 Плану | | | | | | |( v1397227-09 ) | | | | | | |вилучено | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 75 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |постанови у відповідність | |генеруючих |від 02.09.2010 N 1224 | | |постанови НКРЕ від |до Закону України "Про | |підпариємств |( v1224227-10 ) "Про | | |12.10.2005 N 896" |теплопостачання" | | |внесення змін до | | | |( 2633-15 ) | | |постанови НКРЕ від | | | | | | |12.10.2005 N 896" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 76 |Проект постанови |З метою приведення | II квартал |Управління цінової|Виконано. Постанова КМУ | | |Кабінету Міністрів |положень пункту 2 | |та тарифної |від 14.07.2010 N 572 | | |України "Про внесення |постанови Кабінету | |політики |( 572-2010-п ) "Про | | |зміни до постанови |Міністрів України від | |нафтогазового |внесення зміни до пункту | | |Кабінету Міністрів |28.01.2009 N 36 | |комплексу |2 постанови Кабінету | | |України від 28.01.2009|( 36-2009-п ) у | | |Міністрів України від | | |N 36" |відповідність до | | |28 січня 2009 р. N 36" | | | |законодавства | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 77 |Проект постанови |З метою приведення у | II квартал |Юридичне |Втратив актуальність. У | | |Кабінету Міністрів |відповідність до вимог | |управління |зв'язку з втратою | | |України "Про |законодавства | | |чинності Закону України | | |затвердження Положення| | | |"Про внесення змін до | | |про Національну | | | |Конституції України" від | | |комісію регулювання | | | |08.12.2004 N 2222-IV | | |електроенергетики | | | |( 2222-15 ) | | |України" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 78 |Проект постанови НКРЕ |З метою впровадження | II квартал |Управління цінової|Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |механізму надання | |політики в |від 08.07.2010 N 795 | | |Порядку встановлення |компенсації втрат | |електроенергетиці,|( v0795227-10 ) "Про | | |роздрібних тарифів на |ліцензіатам, що постачають| |юридичне |затвердження Порядку | | |електричну енергію для|електричну енергію | |управління |встановлення роздрібних | | |суб'єктів |суб'єктам господарської | | |тарифів на електричну | | |господарської |діяльності, які реалізують| | |енергію для суб'єктів | | |діяльності, які |інноваційні проекти, | | |господарської діяльності,| | |реалізують інноваційні|зареєстровані в | | |які реалізують | | |проекти, зареєстровані|установленому законом | | |інноваційні проекти, | | |в установленому |порядку, що передбачають | | |зареєстровані в | | |законом порядку, що |впровадження та | | |установленому законом | | |передбачають |виробництво обладнання, а | | |порядку, що передбачають | | |впровадження та |також матеріалів, сировини| | |впровадження та | | |виробництво |і комплектуючих для | | |виробництво обладнання, а| | |обладнання, а також |виробництва обладнання, | | |також матеріалів, | | |матеріалів, сировини і|яке виробляє енергію з | | |сировини і комплектуючих | | |комплектуючих для |використанням | | |для виробництва | | |виробництва |альтернативних джерел | | |обладнання, яке виробляє | | |обладнання, яке |енергії | | |енергію з використанням | | |виробляє енергію з | | | |альтернативних джерел | | |використанням | | | |енергії" | | |альтернативних джерел | | | | | | |енергії" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 79 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження |відповідність до | |ліцензування, |від 18.11.2010 N 1513 | | |Стандарту надання |вимог Міністерства | |юридичне |( v1513227-10 ) "Про | | |адміністративних |юстиції України | |управління |затвердження Стандарту | | |послуг Національною | | | |надання адміністративних | | |комісією регулювання | | | |послуг Національною | | |електроенергетики | | | |комісією регулювання | | |України" | | | |електроенергетики | | | | | | |України" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 80 |Проект постанови НКРЕ |З метою можливості | IV квартал |Управління цінової|Проект постанови | | |"Про затвердження |додаткового залучення | |політики в |оприлюднено 09.06.2010 на| | |Порядку фінансування |коштів для виконання | |електроенергетиці,|веб-сайті НКРЕ з метою | | |проектів будівництва, |проектів, які передбачені | |юридичне |отримання зауважень та | | |реконструкції чи |Державною цільовою | |управління |пропозицій. Отримано | | |модернізації об'єктів |програмою підготовки та | | |погодження від | | |електроенергетики |проведення в Україні | | |Мінпаливенерго листом від| | |суб'єктів |фінальної частини | | |10.09.2010 N06/15-0927 та| | |господарської |чемпіонату Європи | | |Антимонопольного комітету| | |діяльності, які |2012 року з футболу, | | |листом від 18.08.2010 | | |здійснюють передачу |затвердженою постановою | | |N 28-06/07-7368. Листом | | |електричної енергії |Кабінету Міністрів України| | |НКРЕ від 06.08.2010 | | |місцевими (локальними)|від 14.04.2010 N 357 | | |N 4892/09/17-10 проект | | |електромережами та |( 357-2010-п ) | | |направлено до | | |постачання електричної| | | |Держкомпідприємництва | | |енергії за | | | | | | |регульованим тарифом, | | | | | | |за рахунок залучення | | | | | | |кредитів" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 81 |Проект постанови |На виконання пункту 15 | III квартал |Управління |Виконано. Постанова КМУ | | |Кабінету Міністрів |Протоколу наради під | |інвестиційної |від 07.07.2010 N 554 | | |України "Про утворення|головуванням Першого | |політики та |( 554-2010-п ) "Про | | |Міжвідомчої комісії з |віце-прем'єр-міністра | |технічного |утворення Міжвідомчої | | |питань розвитку |України А.П.Клюєва з Радою| |розвитку |комісії з питань розвитку| | |енергетики" |Міністрів АР Крим щодо | | |енергетики" | | | |вирішення нагальних питань| | | | | | |регіону у м. Сімферополь | | | | | | |від 21.05.2010 | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 82 |Проект розпорядження |Удосконалення системи | IV квартал |Відділ регулювання|Погоджено | | |Кабінету Міністрів |державного регулювання, | |відносин |Держкомпідприємництвом, | | |України "Про |надання НКРЕ повноважень | |ліцензіатів із |Мінекономіки, | | |врегулювання питання |щодо розробки та | |споживачами |Держспоживстандартом, | | |щодо приєднання |затвердження Правил | | |Антимонопольним | | |електроустановок до |приєднання | | |комітетом, Мінрегіонбуд, | | |електричних мереж" |електроустановок до | | |Мінфіном. Не погоджено | | | |електричних мереж | | |Мінпаливенерго | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 83 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення зміни до|відповідність до | |ліцензування |від 29.07.2010 N 940 | | |Умов та правил |положень нормативно- | | |( z0693-10 ) "Про | | |(ліцензійних умов) |правових актів | | |внесення зміни до Умов та| | |провадження | | | |правил (ліцензійних умов)| | |господарської | | | |провадження господарської| | |діяльності з | | | |діяльності з | | |комбінованого | | | |комбінованого виробництва| | |виробництва теплової і| | | |теплової і електричної | | |електричної енергії" | | | |енергії". Зареєстровано в| | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 17.08.2010 за | | | | | | |N 693/17988 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 84 |Проект постанови |З метою удосконалення | III квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки.| | |Кабінету Міністрів |механізму застосування | |та тарифної | | | |України "Про внесення |роздрібних цін на | |політики | | | |зміни до постанови |природний газ, який | |нафтогазового | | | |Кабінету Міністрів |використовується як пальне| |комплексу | | | |України від 16.06.2010|для забезпечення горіння | | | | | |N 428" |Вічного вогню для установ | | | | | | |та організацій, що | | | | | | |фінансуються з державного | | | | | | |та місцевих бюджетів | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 85 |Проект постанови НКРЕ |З метою врегулювання | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про затвердження Змін|питань експорту | |енергоринку |від 19.08.2010 N 1137 | | |до Порядку проведення |електричної енергії | | |( v1137227-10 ) "Про | | |аукціонів щодо доступу|та виконання положень | | |затвердження Змін до | | |до пропускної |Закону України "Про | | |Порядку проведення | | |спроможності |електроенергетику" | | |аукціонів щодо доступу до| | |міждержавних |( 575/97-ВР ) | | |пропускної спроможності | | |електричних мереж | | | |міждержавних електричних | | |України для експорту | | | |мереж України для | | |електричної енергії" | | | |експорту електричної | | | | | | |енергії" | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 86 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |відповідність до | |ліцензування, |схвалений на відкритому | | |Порядку видачі |вимог Закону України | |юридичне |засіданні Комісії, | | |ліцензій Національною |"Про засади | |управління |розміщений на офіційному | | |комісією регулювання |функціонування ринку | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | |електроенергетики |природного газу" | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | |України на право |( 2467-17 ) | | |та направлений на | | |провадження певних | | | |погодження до | | |видів діяльності на | | | |заінтересованих органів | | |ринку природного газу"| | | |виконавчої влади | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 87 |Проект постанови КМУ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до | |ліцензування, |схвалений на відкритому | | |постанови Кабінету |вимог Закону України | |юридичне |засіданні Комісії, | | |Міністрів України від |"Про засади | |управління |розміщений на офіційному | | |13.07.95 N 516" |функціонування ринку | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | | |природного газу" | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | | |( 2467-17 ) | | |та направлений на | | | | | | |погодження до | | | | | | |заінтересованих органів | | | | | | |виконавчої влади | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 88 |Проект постанови КМУ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення змін до |відповідність до | |ліцензування, |схвалений на відкритому | | |деяких постанов |вимог Закону України | |юридичне |засіданні Комісії, | | |Кабінету Міністрів |"Про засади | |управління |розміщений на офіційному | | |України" |функціонування ринку | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | | |природного газу" | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | | |( 2467-17 ) | | |та направлений на | | | | | | |погодження до | | | | | | |заінтересованих органів | | | | | | |виконавчої влади | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 89 |Проект постанови КМУ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про строк дії |відповідність до | |ліцензування, |схвалений на відкритому | | |ліцензії на право |вимог Закону України | |юридичне |засіданні Комісії, | | |провадження певних |"Про засади | |управління |розміщений на офіційному | | |видів господарської |функціонування ринку | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | |діяльності на ринку |природного газу" | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | |природного газу" |( 2467-17 ) | | |та направлений на | | | | | | |погодження до | | | | | | |заінтересованих органів | | | | | | |виконавчої влади | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 90 |Проект постанови |З метою виконання | III квартал |Юридичне |Виконано. Постанова КМУ | | |Кабінету Міністрів |вимог Закону України | |управління, |від 11.08.2010 N 760 | | |України "Про деякі |"Про Національну | |управління |( 760-2010-п ) "Про деякі| | |питання державного |комісію регулювання | |генеручих |питання державного | | |регулювання на ринку |ринку комунальних | |підприємств, |регулювання на ринку | | |комунальних послуг" |послуг України" | |управління |комунальних послуг" | | | |( 2479-17 ) | |ліцензування | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 91 |Проект постанови |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова КМУ | | |Кабінету Міністрів |відповідність до | |регулювання |від 22.11.2010 N 1063 | | |України "Про внесення |вимог Закону України | |нафтогазового |( 1063-2010-п ) "Про | | |змін до постанови |"Про засади | |комплексу, |внесення змін до | | |Кабінету Міністрів |функціонування ринку | |управління |постанови Кабінету | | |України від 26 березня|природного газу" | |цінової та |Міністрів України від | | |2008 р. N 247" |( 2467-17 ) | |тарифної політики |26 березня 2008. N 247" | | | | | |нафтогазового | | | | | | |комплексу, | | | | | | |управління | | | | | | |ліцензійного | | | | | | |контролю та | | | | | | |територіальних | | | | | | |представництв, | | | | | | |юридичне | | | | | | |управління | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 92 |Проект постанови |З метою приведення у | III квартал |Управління |Проект постанови КМУ не | | |Кабінету Міністрів |відповідність до | |регулювання |був погоджений | | |України "Про внесення |вимог Закону України | |нафтогазового |зацікавленими | | |змін до Порядку |"Про засади | |комплексу, |міністерствами | | |забезпечення |функціонування ринку | |управління | | | |споживачів природним |природного газу" | |цінової та | | | |газом" |( 2467-17 ) | |тарифної політики | | | | | | |нафтогазового | | | | | | |комплексу, | | | | | | |управління | | | | | | |ліцензійного | | | | | | |контролю та | | | | | | |територіальних | | | | | | |представництв, | | | | | | |юридичне | | | | | | |управління | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 93 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Проект розроблено та | | |"Про внесення змін до |чинного Порядку у | |інвестиційної |проходить процедуру | | |Порядку придбання |відповідність до | |політики та |погодження. | | |товарів, робіт та |вимог Закону України | |технічного |Перенесено на 2011 рік | | |послуг ліцензіатами, |"Про здійснення | |розвитку | | | |ціни (тарифи) на |державних закупівель" | | | | | |відповідну діяльність |( 2289-17 ) | | | | | |яких встановлюються | | | | | | |НКРЕ" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 94 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |відповідність до | |ліцензування |від 09.09.2010 N 1237 | | |Умов та Правил |положень нормативно- | | |( z0854-10 ) "Про | | |здійснення |правових актів | | |внесення зміни до Умов та| | |підприємницької | | | |Правил здійснення | | |діяльності з | | | |підприємницької | | |постачання електричної| | | |діяльності з постачання | | |енергії за | | | |електричної енергії за | | |регульованим тарифом" | | | |регульованим тарифом". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 27.09.2010 за | | | | | | |N 854/18149 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 95 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |відповідність до | |ліцензування |від 09.09.2010 N 1238 | | |Умов та Правил |положень нормативно- | | |( z0855-10 ) "Про | | |здійснення |правових актів | | |внесення зміни до Умов та| | |підприємницької | | | |Правил здійснення | | |діяльності з | | | |підприємницької | | |постачання електричної| | | |діяльності з постачання | | |енергії за | | | |електричної енергії за | | |нерегульованим | | | |нерегульованим тарифом". | | |тарифом" | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 27.09.2010 за | | | | | | |N 855/18150 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 96 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |відповідність до | |ліцензування |від 09.09.2010 N 1239 | | |Умов та Правил |положень нормативно- | | |( z0943-10 ) "Про | | |здійснення |правових актів | | |внесення змін до Умов та | | |підприємницької | | | |Правил здійснення | | |діяльності з | | | |підприємницької | | |виробництва | | | |діяльності з виробництва | | |електричної енергії" | | | |електричної енергії". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 19.10.2010 за | | | | | | |N 943/18238 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 97 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |відповідність до | |ліцензування |від 09.09.2010 N 1240 | | |Умов та правил |положень нормативно- | | |( z0856-10 ) "Про | | |здійснення |правових актів | | |внесення зміни до Умов та| | |підприємницької | | | |Правил здійснення | | |діяльності з передачі | | | |підприємницької | | |електричної енергії | | | |діяльності з передачі | | |місцевими (локальними)| | | |електричної енергії | | |електричними мережами"| | | |місцевими (локальними) | | | | | | |електричними мережами". | | | | | | |Зареєстровано в | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 27.09.2010 за | | | | | | |N 856/18151 | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 98 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |відповідність до | |ліцензування |схвалений на відкритому | | |Ліцензійних умов |положень нормативно- | | |засіданні Комісії та | | |провадження |правових актів | | |розміщений на офіційному | | |господарської | | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | |діяльності з | | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | |виробництва теплової | | | | | | |енергії (крім теплової| | | | | | |енергії, що | | | | | | |виробляється на | | | | | | |теплоелектроцентралях,| | | | | | |когенераційних | | | | | | |установках та | | | | | | |установках з | | | | | | |використанням | | | | | | |нетрадиційних або | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | |енергії)" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| | 99 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |відповідність до | |ліцензування |схвалений на відкритому | | |Ліцензійних умов |положень нормативно- | | |засіданні Комісії та | | |провадження |правових актів | | |розміщений на офіційному | | |господарської | | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | |діяльності з | | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | |постачання теплової | | | | | | |енергії" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |100 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |відповідність до | |ліцензування |схвалений на відкритому | | |Ліцензійних умов |положень нормативно- | | |засіданні Комісії та | | |провадження |правових актів | | |розміщений на офіційному | | |господарської | | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | |діяльності з | | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | |транспортування | | | | | | |теплової енергії | | | | | | |магістральними та | | | | | | |місцевими | | | | | | |(розподільчими) | | | | | | |тепловими мережами" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |101 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | III квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |відповідність до | |ліцензування |схвалений на відкритому | | |Ліцензійних умов |положень нормативно- | | |засіданні Комісії та | | |провадження |правових актів | | |розміщений на офіційному | | |господарської | | | |веб-сайті НКРЕ в мережі | | |діяльності з | | | |Інтернет www.nerc.gov.ua | | |централізованого | | | | | | |водопостачання та | | | | | | |водовідведення" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |102 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Доопрацьований проект | | |"Про затвердження форм|нормативно-правових актів | |регулювання |направлено листом від | | |звітності НКРЕ у сфері|у відповідність до Закону | |підприємств |31.11.2010 | | |теплопостачання і |України "Про Національну | |житлово- |N 7686/25/17-10 до | | |централізованого |комісію регулювання ринку | |комунального |Держкомпідприємництва на | | |водопостачання та |комунальних послуг | |комплексу |погодження | | |водовідведення" |України" ( 2479-17 ) | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |103 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Доопрацьований проект в | | |"Про затвердження |нормативно-правових актів | |регулювання |доповнення до листа НКРЕ | | |Порядку формування |у відповідність до Закону | |підприємств |від 08.10.10 | | |тарифів на теплову |України "Про Національну | |житлово- |N 6403/23/17-10 | | |енергію, її |комісію регулювання ринку | |комунального |направлено листом від | | |виробництво, |комунальних послуг | |комплексу |30.11.2010 | | |транспортування та |України" ( 2479-17 ) | | |N 7689/25/17-10 до | | |постачання" | | | |Держкомпідприємництва на | | | | | | |погодження | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |104 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Доопрацьований проект в | | |"Про затвердження |нормативно-правових актів | |регулювання |доповнення до листа НКРЕ | | |Процедури встановлення|у відповідність до Закону | |підприємств |від 08.10.10 | | |тарифів на теплову |України "Про Національну | |житлово- |N 6401/23/17-10 | | |енергію, її |комісію регулювання ринку | |комунального |направлено листом від | | |виробництво, |комунальних послуг | |комплексу |30.11.2010 | | |транспортування, |України" ( 2479-17 ) | | |N 7687/25/17-10 до | | |постачання" | | | |Держкомпідприємництва на | | | | | | |погодження | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |105 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Доопрацьований проект в | | |"Про затвердження |нормативно-правових актів | |регулювання |доповнення до листа НКРЕ | | |Порядку формування |у відповідність до Закону | |підприємств |від 08.10.10 | | |тарифів на послуги з |України "Про Національну | |житлово- |N 6404/23/17-10 | | |централізованого |комісію регулювання ринку | |комунального |направлено листом від | | |водопостачання та |комунальних послуг | |комплексу |30.11.2010 | | |водовідведення" |України" ( 2479-17 ) | | |N 7685/25/17-10 до | | | | | | |Держкомпідприємництва на | | | | | | |погодження. | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |106 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення | IV квартал |Управління |Доопрацьований проект в | | |"Про затвердження |нормативно-правових актів | |регулювання |доповнення до листа НКРЕ | | |Процедури встановлення|у відповідність до Закону | |підприємств |від 08.10.10 | | |тарифів на послуги з |України "Про Національну | |житлово- |N 6402/23/17-10 | | |централізованого |комісію регулювання ринку | |комунального |направлено листом від | | |водопостачання та |комунальних послуг | |комплексу |30.11.2010 | | |водовідведення" |України" ( 2479-17 ) | | |N 7688/25/17-10 до | | | | | | |Держкомпідприємництва на | | | | | | |погодження | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |107 |Проект постанови НКРЕ |З метою виконання вимог | IV квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки.| | |"Про затвердження |Закону України "Про засади| |та тарифної |Перенесено на 2011 рік | | |Порядку формування, |функціонування ринку | |політики | | | |розгляду, схвалення |природного газу" | |нафтогазового | | | |та виконання |( 2467-17 ) | |комплексу | | | |інвестиційних програм | | | | | | |газопостачальних, | | | | | | |газорозподільних та | | | | | | |газотранспортних | | | | | | |підприємств" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |108 |Проект постанови НКРЕ |У зв'язку з наданням НКРЕ | IV квартал |Управління |Проект постанови НКРЕ | | |"Про затвердження |спеціальних повноважень | |ліцензійного |доопрацьовується з | | |Порядку здійснення |відповідно до Закону | |контролю та |управліннями НКРЕ. | | |державного нагляду |України "Про Національну | |територіальних |Перенесено на 2011 рік | | |(контролю) у сфері |комісію регулювання ринку | |представництв | | | |господарської |комунальних послуг | | | | | |діяльності з |України" ( 2479-17 ) | | | | | |централізованого | | | | | | |водопостачання та | | | | | | |водовідведення" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |109 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Виконано. Постанова НКРЕ | | |"Про внесення змін до |відповідність до вимог | |регулювання |від 30.12.2010 N 2003 | | |Алгоритму розподілу |Закону України "Про засади| |нафтогазового |( v2003227-10 ) "Про | | |коштів, що надходять |функціонування ринку | |комплексу, |внесення змін до | | |на поточні рахунки зі |природного газу" | |управління |Алгоритму розподілу | | |спеціальним режимом |( 2467-17 ) | |цінової та |коштів, що надходять на | | |використання | | |тарифної політики |поточні рахунки зі | | |газопостачальних | | |нафтогазового |спеціальним режимом | | |підприємств" | | |комплексу, |використання | | | | | |юридичне |газопостачальних | | | | | |управління, |підприємств" | | | | | |управління | | | | | | |ліцензійного | | | | | | |контролю та | | | | | | |територіальних | | | | | | |представництв | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |110 |Проект постанови НКРЕ |У зв'язку з наданням | IV квартал |Управління |Проект постанови НКРЕ | | |"Про затвердження |НКРЕ додаткових | |ліцензійного |доопрацьовується з | | |Порядку здійснення |повноважень | |контролю та |управліннями НКРЕ. | | |державного нагляду |відповідно до Закону | |територіальних |Перенесено на 2011 рік | | |(контролю) у сфері |України "Про | |представництв | | | |господарської |Національну комісію | | | | | |діяльності з |регулювання ринку | | | | | |виробництва теплової |комунальних послуг | | | | | |енергії (крім певних |України" ( 2479-17 ) | | | | | |видів господарської | | | | | | |діяльності у сфері | | | | | | |теплопостачання, якщо | | | | | | |теплова енергія | | | | | | |виробляється на | | | | | | |теплоелектроцентралях,| | | | | | |когенераційних | | | | | | |установках та | | | | | | |установках з | | | | | | |використання | | | | | | |нетрадиційних або | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | |енергії), | | | | | | |транспортування | | | | | | |теплової енергії | | | | | | |магістральними та | | | | | | |місцевими | | | | | | |(розподільчими) | | | | | | |тепловими мережами, | | | | | | |постачання теплової | | | | | | |енергії" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |111 |Проект постанови НКРЕ |З метою затвердження | IV квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки | | |"Про затвердження |ліцензіатам, що здійснюють| |політики в | | | |цільових показників |господарську діяльність з | |електроенергетиці,| | | |надійності |передачі електричної | |управління | | | |електропостачання" |енергії місцевими | |стратегічного | | | | |(локальними) | |планування та | | | | |електромережами, річних | |розвитку | | | | |цільових показників | |енергетичних | | | | |надійності | |ринків, юридичне | | | | |електропостачання для | |управління | | | | |міської та сільської | | | | | | |територій | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |112 |Проект Указу |З метою приведення у | IV квартал |Юридичне |НКРЕ розробила проект | | |Президента України |відповідність норм деяких | |управління |Указу Президента України | | |"Про внесення змін до |указів Президента України | | |"Про внесення змін до | | |деяких указів |до вимог Конституції | | |деяких указів Президента | | |Президента України" |України ( 254к/96-ВР ) та | | |України", який схвалено | | | |Закону України "Про | | |за засіданні Комісії | | | |природні монополії" | | |29.10.2010. На даний час | | | |( 1682-14 ) | | |проект знаходиться на | | | | | | |погодженні з | | | | | | |заінтересованими | | | | | | |міністерствами та | | | | | | |відомствами. | | | | | | |Перенесено на 2011 рік | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |113 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління цінової|Проект у стадії розробки.| | |"Про затвердження |відповідність до вимог | |та тарифної | | | |Порядку встановлення |Закону України "Про засади| |політики | | | |роздрібних цін на |функціонування ринку | |нафтогазового | | | |природний газ для |природного газу" | |комплексу, | | | |населення" |( 2467-17 ) | |юридичне | | | | | | |управління | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |114 |Проект постанови НКРЕ |У зв'язку з набранням | IV квартал |Управління |Проект постанови НКРЕ | | |"Про затвердження |чинності Закону України | |ліцензійного |розміщено на сайті НКРЕ, | | |Порядку здійснення |"Про засади функціонування| |контролю та |а також листом НКРЕ від | | |державного контролю за|ринку природного газу" | |територіальних |27.12.2010 | | |додержанням |( 2467-17 ) | |представництв |N 8325/17/17-10 | | |ліцензіатами | | | |направлено на погодження | | |ліцензійних умов | | | |до Держкомпідприємництва.| | |провадження | | | |Перенесено на 2011 рік | | |господарської | | | | | | |діяльності на ринку | | | | | | |природного газу" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |115 |Проект постанови НКРЕ |З метою приведення у | IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про внесення зміни до|відповідність до | |ліцензування |схвалений на відкритому | | |Умов та Правил |положень нормативно- | | |засіданні Комісії | | |здійснення |правових актів | | |25.11.2010, розміщений на| | |підприємницької | | | |офіційному веб-сайті НКРЕ| | |діяльності з | | | |в мережі Інтернет www. | | |постачання електричної| | | |nerc.gov.ua | | |енергії за | | | | | | |регульованим тарифом" | | | | | |----+----------------------+--------------------------+-------------+------------------+-------------------------| |116 |Проект постанови НКРЕ |Виконання вимог частини 15| IV квартал |Управління |Проект постанови | | |"Про затвердження |пункту 3 статті 4 Закону | |регулювання |схвалений на відкритому | | |Типового договору на |України "Про засади | |нафтогазового |засіданні Комісії | | |купівлю-продаж |функціонування ринку | |комплексу, |16.12.2010, розміщений на| | |природного газу (між |природного газу" | |юридичне |офіційному веб-сайті НКРЕ| | |власниками та |( 2467-17 ) | |управління, |в мережі Інтернет www. | | |постачальниками | | |управління |nerc.gov.ua. | | |природного газу)" | | |ліцензування |Перенесено на 2011 рік | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вверх