Документ vl253874-16, текущая редакция — Принятие от 18.03.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

18.03.2016 № 2531/22/7-16


Обласні, Київська міська
державні адміністрації

Щодо надання інформації

Відповідно до повноважень, наданих Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014, НКРЕКП є державним колегіальним органом, що здійснює державне регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, у тому числі з перероблення та захоронення побутових відходів.

На виконання покладених завдань, НКРЕКП проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринку перероблення та захоронення побутових відходів і прогнозування стану розвитку таких ринків.

З огляду на вищевикладене, просимо організувати роботу з підготовки та надання НКРЕКП зведеної інформації щодо здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання у сфері поводження з побутовими відходами за формою наведеною у додатку № 1 до цього листа, а також зведену інформацію від структурних підрозділів місцевих органів влади, які опікуються питаннями житлово-комунального господарства згідно із формами, наведеними в додатках № 2, 3, 4 та з врахуванням роз'яснення щодо заповнення, наведеного у додатку № 5 до цього листа у термін до 15.04.2016 р. в паперовому та електронному вигляді.

Звертаємо увагу, що форми додатків та роз'яснення до їх заповнення для завантаження у електронному вигляді розміщені на сайті НКРЕКП: www.nerc.gov.ua у розділі «Відходи» /«Інформація для суб'єктів господарювання».

Адреса для відправлення файлів у електронному вигляді: Wasteregulation@nkp.gov.ua

Контактна особа: начальник відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами Малицька Олена Володимирівна, тел./факс (044) 207-19-72.

Член Комісії

В. ЄвдокімовДодаток 1
до листа НКРЕКП
18.03.2016  № 2531/22/7-16

ІНФОРМАЦІЯ
про суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з побутовими відходами


Додаток 2
до листа НКРЕКП
18.03.2016  № 2531/22/7-16

ІНФОРМАЦІЯ
про діючі тарифи у сфері поводження з побутовими відходами


Додаток 3
до листа НКРЕКП
18.03.2016  № 2531/22/7-16

ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності нормативно-правових документів у сфері поводження з побутовими відходами


Додаток 4
до листа НКРЕКП
18.03.2016  № 2531/22/7-16

ІНФОРМАЦІЯ
щодо затверджених норм утворення твердих побутових відходівДодаток 5
до листа НКРЕКП
18.03.2016  № 2531/22/7-16

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо заповнення додатків для проведення моніторингу та аналізу ситуації на ринках перероблення та захоронення побутових відходів і прогнозування стану розвитку таких ринків

Аналіз інформації, наданої до НКРЕКП для проведення моніторингу ситуації на ринку перероблення та захоронення побутових відходів у 2013-2014 роках засвідчує про наявність системних помилок, що допускаються відповідальними виконавцями, зокрема:

- самостійна зміна структури таблиць;

- невідповідність кількісних показників одиницям вимірювання;

- надання неповного переліку населених пунктів області, зокрема відсутність у наданій інформації міст обласного значення;

- вибіркове заповнення позицій таблиць;

- відображення кількості осіб дробами;

- текстові відповіді замість цифрових;

- відсутність взаємозв'язку між даними по додатках;

Для виправлення ситуації Управлінням з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами розроблено роз'яснення щодо заповнення табличних додатків.

Особливо звертаємо увагу керівників підприємств та посадових осіб органів місцевого самоврядування та обласних державних адміністрацій на необхідність дотримуватися правил заповнення табличних додатків, що буде сприяти якісному виконанню завдання та забезпечить оперативність та достовірність показників моніторингу.

У зв'язку з цим пропонуємо посадовим особам облдержадміністрацій, відповідальним за надання інформації, під час перевірки кількісних показників табличних додатків, наданих суб'єктами господарювання та органами місцевого самоврядування шляхом надсилання електронною поштою, особливо звернути увагу на наступне.

1. Зведена інформація, яку необхідно надати до НКРЕКП, є взаємопов'язаною по 4-х табличних додатках

В Додатку 1 вказуються Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері поводження з побутовими відходами (далі Суб'єкти), їх юридична адреса, перелік населених пунктів, в яких ці Суб'єкти здійснюють свою діяльність за видами діяльності поводження з побутовими відходами, фактична чисельність населення та чисельність населення, яка охоплена послугами цих Суб'єктів.

Обов‘язковим для заповнення є стовпчик 2 Додатку 1 «Повна назва підприємства (Суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність у сфері поводження з побутовими відходами)», де має бути визначена повна офіційна назва Суб'єкта, що звітує, його код ЄДРПОУ, фактична адреса.

Інформація щодо фактичних обсягів надання послуг за видами діяльності має бути заповнена кількісними показниками по кожній позиції. При цьому вона повинна містити тільки один показник. У разі відсутності відповідей заповнювач проставляє цифру «0». Наприклад, якщо підприємство не здійснює послуг з вивезення побутових відходів, то відсутність відповідей у стовпчиках 8 та 9 відображається цифрою «0». Надзвичайну значимість мають показники стовпчиків 8-15 за видами діяльності та їх співвідношення через коефіцієнт середньої щільності.

В переліку Суб'єктів Додатку 1 обов'язково необхідно позначити підприємства у сферах перероблення та захоронення побутових відходів, які, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» підпадають під державне регулювання НКРЕКП, а саме, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік.

В Додатку 2 зазначаються тарифи ( по групах споживачів ) за видами діяльності, встановлені для Суб'єктів Додатку 1, дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу, який встановив ці тарифи, а також населені пункти, в яких застосовуються встановлені тарифи.

Якщо тарифи, встановлені уповноваженим органом у інших одиницях виміру, ніж зазначено у Додатку 2, необхідно вказати про це у Примітці до Додатку.

В Додатку 3 зазначається наявність затверджених в установленому порядку Правил благоустрою та Схеми санітарного очищення населених пунктів, охоплених сферою діяльності Суб'єктів, вказується найменування, розташування та власник місця остаточного видалення відходів.

Особливо просимо звернути увагу на обов'язковість заповнення стовпчика 11 Додатку 3 «Суб'єкт господарювання або орган місцевого самоврядування, який здійснює діяльність з захоронення побутових відходів і якому належить місце остаточного видалення відходів ст.10».

Додаток 4 розшифровує фактичну кількість населення населених пунктів та чисельність населення, яка охоплена послугами поводження з побутовими відходами (згідно Додатку 1) за видами благоустрою проживання та містить інформацію, щодо норм утворення (вивезення) побутових відходів на 1-го мешканця, затверджених (встановлених) уповноваженим органом відповідно до діючого законодавства.

Просимо звернути увагу, що при заповненні даних по стовпчиках 9-14 та 16-21 необхідно дотримуватись визначеної одиниці виміру (середньорічна кількість кг та ( або) м куб. на 1 особу).

Якщо норми, встановлені уповноваженим органом у інших одиницях виміру, ніж зазначено у Додатку 4, необхідно вказати про це у Примітці до Додатку.

2. Відповідальним виконавцям при заповненні даних необхідно дотримуватись наступних правил:

- у жодному разі не вносити зміни в позиції тексту-завдання таблиць.

- кількісні показники повинні чітко відповідати встановленим вимогам (не вживати відповіді на кшталт: «немає даних» або інший довільний текст);

- показники мають обов‘язково відповідати запропонованим 1 одиницям виміру і відображатися без зайвих ком або точок.

- дані, внесені до Додатків 1,2,3,4 повинні кореспондуватись між собою та мати однаково побудований перелік населених пунктів з урахуванням адміністративно - територіального поділу.

- дані Додатків 1 та Додатку 4 необхідно підсумувати по області, окрім клітинок, позначених знаком «х»;

- узагальнені дані попередньо необхідно порівнювати з минулорічними даними, що надавались до НКРЕКП для запобігання надання недостовірної або помилкової інформації.

Звертаємо увагу, що дана Інструкція та форми додатків для завантаження у електронному вигляді розміщені на сайті НКРЕКП: www.nerc.gov.ua у розділі «Відходи» /«Інформація для суб'єктів господарювання».

Заступник
начальника Управління


О. Малицькавверх