Документ vb027225-03, текущая редакция — Принятие от 01.09.2003

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

ДОВІДНИК N 27
пільг, наданих чинним законодавством юридичним
особам по сплаті податків, зборів, інших
обов'язкових платежів
станом на 01.09.2003 року
( Частину першу див. в ( va027225-03 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Податок |Код пільги| Пільга | Документ | Номер | Дата |Початок дії |Кінець дії | Коментар | | | | | | документа |прийняття | пільги | пільги | | | | | | | |документа | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Податок на |14010000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ| | | | | | | |додану | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14010048 |Звільнити від оподаткування |Закон України "Про | 6/97-ВР |17.01.97 р. |05.02.97 р. | | | | | |обороти з реалізації товарів |надання пільг щодо | ( 6/97-ВР ) | | | | | | | |(робіт, послуг), включаючи |обкладання податком на| | | | | | | | |імпортовані, що |добавлену вартість | | | | | | | | |використовуються для |продукції (робіт, | | | | | | | | |виготовлення продукції за |послуг), що | | | | | | | | |контрактом N 1346/38. |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом N 1346/38",| | | | | | | | | |статті 1, 2 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 211/97-ВР |16.04.97 р. | | | | | | | |внесення змін до | ( 211/97-ВР ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |надання пільг щодо | | | | | | | | | |обкладання податком на| | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | |продукції (робіт, | | | | | | | | | |послуг), що | | | | | | | | | |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом N 1346/38" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010049 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | |07.05.92 р. |07.05.92 р. | | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010050 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | |31.12.93 р. |31.12.93 р. | | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню зброї | | | | | | | | | |масового знищення | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010051 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 32/97-ВР |24.01.97 р. |24.01.97 р. | | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | ( 32/97-ВР ) | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010052 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | |02.08.91 р. |02.08.91 р. | | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Програма | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS)| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010053 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | |22.12.93 р. |22.12.93 р. | | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про| | | | | | | | | |загальні умови і | | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | | |кооперації підприємств| | | | | | | | | |і галузей | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010066 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |03.04.97 р. | | | | | |операції з випуску (емісії), |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |розміщення у будь-які форми |вартість", пп. 3.2.1 | | | | | | | | |управління та продажу за |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |кошти цінних паперів, що |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |випущені в обіг (емітовані) |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |суб'єктами підприємницької |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |діяльності, Нацбанком |деяких законів України| | | | | | | | |України, Мінфином України, |з метою стимулювання | | | | | | | | |органами місцевого |інвестиційної | | | | | | | | |самоврядування, відповідно до|діяльності" | | | | | | | | |закону, включаючи |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |приватизаційні та |Закон України "Про | 2831-III |29.11.2000 р.| | | | | | |компенсаційні папери |внесення змін до | ( 2831-14 ) | | | | | | | |(сертифікати), інвестиційні |деяких законодавчих | | | | | | | | |сертифікати, житлові чеки, |актів України з питань| | | | | | | | |земельні бони та деривативи; |оподаткування" | | | | | | | | |обміну зазначених цінних | | | | | | | | | |паперів на інші цінні папери;| | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | | |ринку цінних паперів, а також| | | | | | | | | |діяльності з управління | | | | | | | | | |активами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010067 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | |З | | | |операції з надання |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |07.02.2003 р.| | | |орендодавцем (лізингодавцем) |вартість", пп. 3.2.2 | | | | |змінено | | | |майна у користування орендарю|п. 3.2 ст. 3 | | | | |Законом | | | |(лізингоотримувачу) згідно з |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |умовами договору оператвної |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 р.| | |16.01.2003 р.| | | |оренди (лізингу) або оренди |внесення змін до | ( 469-15 ) | | | |N 469-IV "Про| | | |землі, а також повернення |Закону України "Про | | | | |внесення змін| | | |такого майна орендодавцю |податок на додану | | | | |до Закону | | | |(лізингодавцю) після |вартість" | | | | |України "Про | | | |закінчення дії такого | | | | | |податок на | | | |договору | | | | | |додану | | | | | | | | | |вартість" | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010068 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | |З | | | |операції з сплати орендних |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |07.02.2003 р.| | | |(лізингових) платежів, |вартість", пп. 3.2.2 | | | | |змінено | | | |нарахованих на вартість |п. 3.2 ст. 3 | | | | |Законом | | | |об'єкта фінансового лізингу |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |(без урахування частини |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 р.| | |16.01.2003 р.| | | |лізингового платежу, що |внесення змін до | ( 469-15 ) | | | |N 469-IV "Про| | | |надається у рахунок |Закону України "Про | | | | |внесення змін| | | |компенсації частини вартості |податок на додану | | | | |до Закону | | | |об'єкта фінансового лізингу |вартість" | | | | |України "Про | | | |згідно із договором) | | | | | |податок на | | | | | | | | | |додану | | | | | | | | | |вартість" | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010069 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з передачі майна в |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |заставу позикодавцю |вартість", пп. 3.2.2 | | | | | | | | |(кредитору) згідно з |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |договором позики та його | | | | | | | | | |повернення заставодавцю після| | | | | | | | | |закінчення дії такого | | | | | | | | | |договору | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010070 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з передачі |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |кредитором, що є резидентом, |вартість", пп. 3.2.2 | | | | | | | | |об'єкта іпотечного кредиту у |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |власність або використання | | | | | | | | | |позичальником | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010071 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з грошових виплат |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |основної суми та процентів |вартість", пп. 3.2.2 | | | | | | | | |згідно з умовами іпотечного |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |кредиту | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010072 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з надання послуг із |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |страхування і |вартість", пп. 3.2.2 | | | | | | | | |перестрахування, передбачених|п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |страхування" ( 85/96-ВР ), | | | | | | | | | |соціального і пенсійного | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010073 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з обігу валютних |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |цінностей (у тому числі |вартість", пп. 3.2.4 | | | | | | | | |національної та іноземної |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |валюти), банківських металів,|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |банкнотів та монет Нацбанку |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |України, за винятком тих, що |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |використовуються для |деяких законів України| | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою |з метою стимулювання | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна|інвестиційної | | | | | | | | |вартість; випуску, обігу та |діяльності" | | | | | | | | |погашення білетів державних |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |лотерей, запроваджених за |Закон України "Про | 1969-III |21.09.2000 р.| | | | | | |ліцензією Мінфіну України |внесення змін до | ( 1969-14 ) | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з метою | | | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю за| | | | | | | | | |здійсненням лотерейної| | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010074 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з надання послуг з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інкасації, |вартість", пп. 3.2.5 | | | | | | | | |розрахунково-касового |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |обслуговування, залучення, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |розміщення та повернення |Закон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. | | | | | | |грошових коштів за договорами|внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |позики, депозиту, вкладу, |Закону України "Про | | | | | | | | |страхування або доручення; |податок на додану | | | | | | | | |надання, управління і |вартість" | | | | | | | | |переуступки фінансових | | | | | | | | | |кредитів кредитних гарантій і| | | | | | | | | |банківських поручительств | | | | | | | | | |особою, що надала такі | | | | | | | | | |кредити, гарантії або | | | | | | | | | |поручительства | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010075 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з торгівлі за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |грошові кошти або цінні |вартість", пп. 3.2.5 | | | | | | | | |папери борговими |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |операцій з інкасації боргових|Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |вимог та факторингу |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |(факторингових) операцій, |деяких законів України| | | | | | | | |крім факторингових операцій, |з метою стимулювання | | | | | | | | |якщо об'єктом боргу є валютні|інвестиційної | | | | | | | | |цінності, цінні папери, у |діяльності" | | | | | | | | |тому числі компенсаційні | | | | | | | | | |папери (сертифікати), | | | | | | | | | |інвестиційні сертифікати, | | | | | | | | | |житлові чеки, земельні бони | | | | | | | | | |та деривативи | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010076 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з оплати вартості |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |державних платних послуг, які|вартість", пп. 3.2.6 | | | | | | | | |надаються фізичним або |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |юридичним особам органами | | | | | | | | | |виконавчої влади і місцевого | | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | | |(надання) яких встановлюється| | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | |плату за реєстрацію, | | | | | | | | | |отримання ліцензії (дозволу),| | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді | | | | | | | | | |зборів, державного мита тощо | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010077 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |21.08.99 р. | |З | | | |операції з виплат заробітної |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |31.03.2000 р.| | | |плати, пенсій, стипендій, |вартість", пп. 3.2.7 | | | | |змінено | | | |субсидій, дотацій, інших |п. 3.2 ст. 3 | | | | |Законом | | | |грошових або майнових виплат |----------------------+---------------+-------------| | |України | | | |фізичним особам за рахунок |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | |від | | | |бюджетів або соціальних чи |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | |02.03.2000 р.| | | |страхових фондів у порядку, |деяких законів України| | | | |N 1523-III | | | |встановленому законом; виплат|з метою стимулювання | | | | |"Про внесення| | | |дивідендів та роялті у |інвестиційної | | | | |змін до | | | |грошовій формі або у формі |діяльності" | | | | |деяких | | | |цінних паперів (корпоративних|----------------------+---------------+-------------| | |законодавчих | | | |прав), надання комісійних |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 р.| | |актів з | | | |(брокерських) та дилерських |внесення змін до | ( 1523-14 ) | | | |питань опо- | | | |послуг з торгівлі або |деяких законодавчих | | | | |даткування" | | | |управління цінними паперами, |актів України з питань| | | | | | | | |у тому числі приватизаційними|оподаткування" | | | | | | | | |та компенсаційними паперами | | | | | | | | | |(сертифікатами), | | | | | | | | | |інвентаризаційними | | | | | | | | | |сертифікатами, житловими | | | | | | | | | |чеками, земельними бонами та | | | | | | | | | |деривативами на ринку цінних | | | | | | | | | |паперів України, а також | | | | | | | | | |деривативами на фондових, | | | | | | | | | |валютних і товарних біржах, | | | | | | | | | |створених у порядку, | | | | | | | | | |передбаченому відповідними | | | | | | | | | |законами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010078 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з: передачі основних|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |фондів як внеску до |вартість", пп. 3.2.8 | | | | | | | | |статутного фонду юридичної |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |особи для формування її |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |цілісного майнового комплексу|Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. |21.08.99 р. | | | | | |в обмін на емітовані нею |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |корпоративні права, у тому |деяких законів України| | | | | | | | |числі при ввезенні основних |з метою стимулювання | | | | | | | | |фондів на митну територію |інвестиційної | | | | | | | | |України (крім підакцизних |діяльності" | | | | | | | | |товарів) або їх вивезенні за | | | | | | | | | |межі митної території | | | | | | | | | |України; продажу за | | | | | | | | | |компенсацію сукупних валових | | | | | | | | | |активів платника податку (з | | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу)| | | | | | | | | |іншому платнику податку. | | | | | | | | | |Повернення основних фондів, | | | | | | | | | |попередньо внесених до | | | | | | | | | |статутного фонду юридичної | | | | | | | | | |особи іншими юридичними або | | | | | | | | | |фізичними особами, у разі їх | | | | | | | | | |виходу з числа засновників | | | | | | | | | |або учасників такої юридичної| | | | | | | | | |особи, або при ліквідації | | | | | | | | | |такої юридичної особи, у тому| | | | | | | | | |числі при їх ввезенні на | | | | | | | | | |митну територію України (крім| | | | | | | | | |підакцизних товарів) або | | | | | | | | | |вивезенні за межі митної | | | | | | | | | |території України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010180 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу вітчизняних продуктів|вартість", пп. 5.1.1 | | | | | | | | |дитячого харчування молочними|п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |кухнями та спеціалізованими | | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | | |виконують функції роздаточних| | | | | | | | | |пунктів, у порядку і за | | | | | | | | | |переліком продуктів, | | | | | | | | | |встановленими Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010081 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу (передплати) і |вартість", пп. 5.1.2 | | | | | | | | |доставки періодичних видань |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |друкованих засобів масової | | | | | | | | | |інформації вітчизняного | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010082 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу книжок вітчизняного |вартість", пп. 5.1.2 | | | | | | | | |виробництва |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010083 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | |З | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |31.03.2000 р.| | | |продажу учнівських зошитів, |вартість", пп. 5.1.2 | | | | |змінено | | | |підручників та навчальних |п. 5.1 ст. 5 | | | | |Законом | | | |посібників вітчизняного | | | | | |України від | | | |виробництва | | | | | |17.02.00 р. | | | | | | | | | |N 1460 | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010084 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання згідно з переліком, |вартість", пп. 5.1.3 | | | | | | | | |встановленим Кабінетом |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | | |вищої, середньої, | | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | | |початкової освіти закладами | | | | | | | | | |освіти, які мають спеціальний| | | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на надання | | | | | | | | | |таких послуг та послуг з | | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | | |будинками культури в | | | | | | | | | |сільській місцевості, | | | | | | | | | |дитячими музичними та | | | | | | | | | |художніми школами, школами | | | | | | | | | |мистецтв | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010085 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів спеціального |вартість", пп. 5.1.4 | | | | | | | | |призначення для інвалідів за |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010086 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |послуг з доставки пенсій та |вартість", пп. 5.1.5 | | | | | | | | |грошової допомоги населенню |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010087 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг з реєстрації |вартість", пп. 5.1.6 | | | | | | | | |актів громадського стану |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010088 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу лікарських засобів |вартість", пп. 5.1.7 | | | | | | | | |медичного призначення, |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |зареєстрованих в Україні у | | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | | |порядку, в тому числі надання| | | | | | | | | |послуг з такого продажу | | | | | | | | | |аптечними установами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010089 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг з охорони |вартість", пп. 5.1.8 | | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, закладами | | | | | | | | | |охорони здоров'я, які мають | | | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію)| | | | | | | | | |на надання таких послуг | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010090 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу путівок на |вартість", пп. 5.1.9 | | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |та відпочинок дітей у |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |закладах за переліком, |Закон України "Про | 1523-III |15.03.2000 р.| | | | | | |встановленим Кабінетом |внесення змін до | ( 1523-14 ) | | | | | | | |Міністрів України. Зазначена |деяких законодавчих | | | | | | | | |пільга не поширюється на |актів України з питань| | | | | | | | |продаж путівок нерезидентам |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010091 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", пп. 5.1.10 | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з: | | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | | |внутрішніх справ України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010092 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", пп. 5.1.10 | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | | |утримання осіб у будинках для| | | | | | | | | |престарілих та інвалідів, | | | | | | | | | |харування та облаштування на | | | | | | | | | |нічліг осіб, які не мають | | | | | | | | | |житла, у спеціально | | | | | | | | | |відведених для цього місцях | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010093 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", пп. 5.1.10 | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | | |харчування дітей у школах, | | | | | | | | | |професійно-технічних училищах| | | | | | | | | |та громадян у закладах | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010094 |Звільняються від |Закон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |Закону України "Про | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |податок на додану | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з |вартість" | | | | | | | | |харчування, забезпечення |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |речовим майном, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |комунально-побутовими та |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |іншими послугами, що |вартість", пп. 5.1.10 | | | | | | | | |надаються спецконтингенту в |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |установах пенітенціарної | | | | | | | | | |системи згідно з переліком, | | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010095 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг державними |вартість", пп. 5.1.11 | | | | | | | | |службами зайнятості України |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |за переліком, встановленим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010096 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг архівними |вартість", пп. 5.1.12 | | | | | | | | |установами України, |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |пов'язаних з наданням |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |документів Національного |Закон України "Про | 169/98-ВР |04.03.98 р. | | | | | | |архівного фонду України |внесення змін до | ( 169/98-ВР ) | | | | | | | |юридичним і фізичним особам, |Закону України "Про | | | | | | | | |а також продажу архівним |податок на додану | | | | | | | | |установам України документів |вартість" | | | | | | | | |Національного архівного фонду| | | | | | | | | |України, які перебувають у | | | | | | | | | |власності юридичних або | | | | | | | | | |фізичних осіб відповідно до | | | | | | | | | |законодавства України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010098 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання культових послуг та |вартість", пп. 5.1.14 | | | | | | | | |продажу предметів культового |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |призначення релігійними | | | | | | | | | |організаціями за переліком, | | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010099 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг з поховання |вартість", пп. 5.1.15 | | | | | | | | |будь-яким платником податку |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 169/98-ВР |04.03.98 р. | | | | | | | |внесення змін до | ( 169/98-ВР ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010100 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |передачі конфіскованого |вартість", пп. 5.1.16 | | | | | | | | |майна, знахідок, скарбів або |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |майна, визнаних безхазяйними,| | | | | | | | | |у розпорядження державних | | | | | | | | | |органів або організацій, | | | | | | | | | |уповноважених здійснювати їх | | | | | | | | | |збереження або продаж згідно | | | | | | | | | |із законодавством | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010101 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |передачі земельних ділянок, |вартість", пп. 5.1.17 | | | | | | | | |що знаходяться під об'єктами |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |нерухомості або незабудованої| | | | | | | | | |землі у разі коли така | | | | | | | | | |передача дозволена згідно з | | | | | | | | | |положеннями Земельного | | | | | | | | | |кодексу України ( 2768-14 ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010102 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", пп. 5.1.18 | | | | | | | | |рухомого складу однією |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | | | |залізницею або підприємством | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | |загального користування іншим| | | | | | | | | |залізницям або підприємствам | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | |державної форми власності в | | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010103 |Звільняються від |Заккон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |03.10.97 р. | |З | | | |оподаткування операції з: |внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | |31.03.2000 р.| | | |приватизації державного та |Закону України "Про | | | | |змінено | | | |комунального майна, а також з|податок на додану | | | | |Законом | | | |безоплатної приватизації |вартість", пп. 5.1.19 | | | | |України від | | | |житлового фонду, включаючи |п. 5.1 ст. 5 | | | | |02.03.2000 р.| | | |місця загального користування|----------------------+---------------+-------------| | |N 1523-III | | | |у багатоквартирних будинках, |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | |"Про внесення| | | |а також з надання послуг |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | |змін до | | | |(робіт), одержання яких |деяких законів України| | | | |деяких | | | |згідно з законодавством є |з метою стимулювання | | | | |законодавчих | | | |обов'язковою передумовою |інвестиційної | | | | |актів з | | | |приватизації житла, |діяльності" | | | | |питань опо- | | | |присадибних земельних ділянок|----------------------+---------------+-------------| | |даткування" | | | |та земельних паїв |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 1523-14 ) | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з питань| | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010104 |Звільняються від |Заккон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |03.10.97 р. | |З | | | |оподаткування ПДВ операції з |внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | |31.03.2000 р.| | | |продажу або передачі у |Закону України "Про | | | | |змінено | | | |власність новозбудованого |податок на додану | | | | |Законом | | | |житла фізичним особам для |вартість", пп. 5.1.20 | | | | |України від | | | |його використання як місця |п. 5.1 ст. 5 | | | | |02.03.2000 р.| | | |проживання |----------------------+---------------+-------------| | |N 1523-III | | | | |Закон України "Про | 942-XIV |14.07.99 р. | | |"Про внесення| | | | |внесення змін до | ( 942-14 ) | | | |змін до | | | | |статті 5 Закону | | | | |деяких | | | | |України "Про податок | | | | |законодавчих | | | | |на додану вартість" | | | | |актів з | | | | |----------------------+---------------+-------------| | |питань опо- | | | | |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 р.| | |даткування" | | | | |внесення змін до | ( 1523-14 ) | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з питань| | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644/97-ВР |19.11.97 р. |13.12.97 р. | |З | | | |оподаткування операції з |внесення змін до | ( 644/97-ВР ) | | | |31.03.2000 р.| | | |надання благодійної допомоги,|деяких законодавчих | | | | |змінено | | | |а саме безоплатна передача |актів України з питань| | | | |Законом | | | |товарів (робіт, послуг) |оподаткування" | | | | |України від | | | |особам, визначеним абзацами |----------------------+---------------+-------------| | |02.03.2000 р.| | | |"а" і "б" пп. 7.11.1 п. 7.11 |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |N 1523-III | | | |ст. 7 Закону України "Про |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |"Про внесення| | | |оподаткування прибутку |вартість", пп. 5.1.21 | | | | |змін до | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ) з |п. 5.1 ст. 5 | | | | |деяких | | | |метою їх безпосереднього |----------------------+---------------+-------------| | |законодавчих | | | |використання у |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 р.| | |актів з | | | |благодійницьких цілях, а |внесення змін до | ( 1523-14 ) | | | |питань опо- | | | |також операції з безоплатної |деяких законодавчих | | | | |даткування" | | | |передачі таких товарів |актів України з питань| | | | | | | | |(робіт, послуг) набувачам |оподаткування" | | | | | | | | |(суб'єктам) благодійної | | | | | | | | | |допомоги відповідно до | | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010107 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | |З | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |22.08.2000 р.| | | |продажу товарів (робіт, |вартість", пп. 5.2.1 | | | | |змінено | | | |послуг), за винятком |п. 5.2 ст. 5 | | | | |Законом | | | |підакцизних товарів, |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |грального бізнесу, покупних |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 р.| | |13.07.2000 р.| | | |товарів підприємствами та |внесення змін до | ( 1523-14 ) | | | |N 1926-III | | | |організаціями громадських |деяких законодавчих | | | | |"Про внесення| | | |організацій інвалідів, майно |актів України з питань| | | | |змін до | | | |яких є їх повною власністю, |оподаткування" | | | | |деяких | | | |де кількість інвалідів, які |----------------------+---------------+-------------| | |законів | | | |мають там основне місце |(у редакції Закону | 1926-III |13.07.2000 р.| | |України щодо | | | |роботи, становить протягом |України "Про внесення | ( 1926-14 ) | | | |оподаткування| | | |попереднього звітного періоду|змін до деяких законів| | | | |підпрємств та| | | |не менше 50 відсотків |України щодо | | | | |організацій | | | |загальної чисельності |оподаткування | | | | |громадських | | | |працюючих, і за умови, що |підприємств та | | | | |організацій | | | |фонд оплати праці таких |організацій | | | | |інвалідів" | | | |інвалідів становить протягом |громадських | | | | | | | | |попереднього звітного періоду|організацій інвалідів"| | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право| | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | | |яка надається міжвідомчою | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | |( 875-12 ). Податкова | | | | | | | | | |звітність таких підприємств | | | | | | | | | |здійснюється у порядку, | | | | | | | | | |встановленому центральним | | | | | | | | | |податковим органом України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010109 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", пп. 5.2.3 | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | | |допоміжними сільськими | | | | | | | | | |господарствами і | | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | | |трудовими майстернями | | | | | | | | | |(цехами, дільницями) | | | | | | | | | |будинків-інтернатів та | | | | | | | | | |територіальних центрів по | | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх | | | | | | | | | |громадян похилого віку | | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що | | | | | | | | | |така передача здійснюється | | | | | | | | | |для забезпечення власних | | | | | | | | | |потреб зазначених закладів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010110 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в сільській |вартість", пп. 5.2.4 | | | | | | | | |місцевості |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я та | | | | | | | | | |надання матеріальної | | | | | | | | | |допомоги (в межах одного | | | | | | | | | |неоподатковуваного мінімуму | | | | | | | | | |доходів громадян на місяць на| | | | | | | | | |одну особу) продуктами | | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | | |інвалідам з дитинства, | | | | | | | | | |одиноким особам похилого | | | | | | | | | |віку, особам, які постраждали| | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи, та школам, | | | | | | | | | |дошкільним закладам, | | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010111 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в сільській |вартість", пп. 5.2.4 | | | | | | | | |місцевості |п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками в період | | | | | | | | | |проведення польових робіт | | | | | | | | | |послуг з харчування | | | | | | | | | |механізаторів і тваринників | | | | | | | | | |продуктами власного | | | | | | | | | |виробництва в польових | | | | | | | | | |їдальнях | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010112 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", п. 5.3 | | | | | | | | |послуг), передбачених для |ст. 5 | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | |цього персоналу. Порядок | | | | | | | | | |звільнення та перелік | | | | | | | | | |операцій, що підлягають | | | | | | | | | |звільненню, встановлюється | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |виходячи з принципу | | | | | | | | | |взаємності стосовно кожної | | | | | | | | | |окремої держави | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010113 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |вартість", п. 5.5 | | | | | | | | |митну територію України |ст. 5 | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |(крім підакцизних), |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 р.| | | | | | |передбачених для власних |внесення змін до | ( 1460-14 ) | | | | | | | |потреб дипломатичних |статті 5 Закону | | | | | | | | |представництв, консульських |України "Про податок | | | | | | | | |установ іноземних держав та |на додану вартість" | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | |цього персоналу | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010115 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів, що були |вартість", пп. 6.2.1 | | | | | | | | |вивезені (експортовані) |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010116 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу робіт (послуг), |вартість", пп. 6.2.2 | | | | | | | | |призначених для використання |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |та споживання за межами | | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", пп. 6.2.3 | | | | | | | | |послуг) підприємствам |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання транспортних послуг з|вартість", пп. 6.2.4 | | | | | | | | |перевезення пасажирів та |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |умовами договору (контракту) |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість", п. 4.6 | | | | | | | | |(заставна), до бази |ст. 6 | | | | | | | | |оподаткування не включається | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010127 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про | 535/97-ВР |19.09.97 р. |21.10.97 р. |01.01.2008 р.|З | | | |2008 р., звільняються від |стимулювання | ( 535/97-ВР ) | | | |26.12.2000 р.| | | |оподаткування операції з |виробництва | | | | |змінено | | | |ввезення (пересилання) на |автомобілів в Україні"| | | | |Законом | | | |митну територію України |Закон України "Про | | | | |України від | | | |відповідно до Закону України |податок на додану | | | | |15.11.2001 р.| | | |"Про стимулювання виробництва|вартість" | | | | |N 2779-III | | | |автомобілів в Україні" |( 168/97-ВР ), | | | | |"Про внесення| | | |товарів (у тому числі |п. 11.18 ст. 11 | | | | |змін до | | | |машинокомплектів), які |----------------------+---------------+-------------| | |деяких | | | |використовуються для |В редакції Закону | 2779-III |15.11.2001 р.| | |законодавчих | | | |будівництва та виробничої |України "Про внесення | ( 2779-14 ) | | | |актів України| | | |діяльності підприємств по |змін до деяких | | | | |щодо | | | |виробництву автомобілів, |законодавчих актів | | | | |державної | | | |автобусів і комплектуючих |України щодо державної| | | | |підтримки | | | |виробів до них. Перелік таких|підтримки | | | | |автомобілебу-| | | |товарів (включаючи |автомобілебудівної | | | | |дівної | | | |машинокомплекти) з |промисловості України"| | | | |промисловості| | | |визначенням кодів згідно з | | | | | |України" | | | |Українською класифікацією | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також порядок і| | | | | | | | | |обсяги ввезення цих товарів | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, якщо такі | | | | | | | | | |товари не виробляються | | | | | | | | | |підприємствами на території | | | | | | | | | |України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010128 |До 1 січня 2008 р. |Закон України "Про | 535/97-ВР |19.09.97 р. |21.10.97 р. |01.01.2008 р.|З | | | |оподатковуються ПДВ за |стимулювання | ( 535/97-ВР ) | | | |26.12.2000 р.| | | |нульовою ставкою операції з |виробництва | | | | |змінено | | | |продажу автомобілів, |автомобілів в Україні"| | | | |Законом | | | |автобусів і комплектуючих |Закон України "Про | | | | |України від | | | |виробів до них власного |податок на додану | | | | |15.11.2001 р.| | | |виробництва резидентів, які |вартість" | | | | |N 2779-III | | | |здійснюють діяльність |( 168/97-ВР ), | | | | |"Про внесення| | | |відповідно до Закону України |п. 11.19 ст. 11 | | | | |змін до | | | |"Про стимулювання виробництва|----------------------+---------------+-------------| | |деяких | | | |автомобілів в Україні". Ці |(в редакції Закону | 2779-III |15.11.2001 р.| | |законодавчих | | | |виробники-резиденти |України "Про внесення | ( 2779-14 ) | | | |актів України| | | |зобов'язані мати затверджену |змін до деяких | | | | |щодо | | | |Кабінетом Міністрів України |законодавчих актів | | | | |державної | | | |інвестиційну програму |України щодо державної| | | | |підтримки | | | | |підтримки | | | | |автомобілебу-| | | | |автомобілебудівної | | | | |дівної | | | | |промисловості | | | | |промисловості| | | | |України") | | | | |України" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010129 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | |Продовжено | | | |постачальникам за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |термін дії | | | |матеріально-технічні ресурси,|вартість", пп. 6.2.1 | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |із бюджету при: продажу |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |товарів, що були вивезені |(з урахуванням Закону | 2905-III |20.12.2001 р.| |01.01.2004 р.| | | | |(експортовані) платником |України "Про Державний| ( 2905-14 ) | | | | | | | |податку за межі митних |бюджет України на 2002| | | | | | | | |кордонів України (в разі |рік" абзац 1 ст. 7) | | | | | | | | |вивезення (експорту) товарів |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |за межі митної території |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.| | | | | | |України шляхом бартерних |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |(товарообмінних) операцій |України на 2003 рік", | | | | | | | | |сума ПДВ, сплачена |ст. 7 | | | | | | | | |(нарахована) у зв'язку з | | | | | | | | | |придбанням товарів, не | | | | | | | | | |відноситься на збільшення | | | | | | | | | |податкового кредиту, а | | | | | | | | | |включається до складу валових| | | | | | | | | |витрат виробництва (обігу) | | | | | | | | | |платника податку) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010130 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | |Продовжено | | | |постачальникам за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |термін дії | | | |матеріально-технічні ресурси,|вартість", пп. 6.2.2 | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |із бюджету при: продажу робіт|----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |(послуг), призначених для |(з урахуванням Закону | 2905-III |20.12.2001 р.| |01.01.2004 р.| | | | |використання та споживання за|України "Про Державний| ( 2905-14 ) | | | | | | | |межами митної території |бюджет України на 2002| | | | | | | | |України (в разі вивезення |рік" абзац 1 ст. 7) | | | | | | | | |(експорту) робіт (послуг) за |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |межі митної території України|Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.| | | | | | |шляхом бартерних |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |(товарообмінних) операцій |України на 2003 рік", | | | | | | | | |сума ПДВ, сплачена |ст. 7 | | | | | | | | |(нарахована) у зв'язку з | | | | | | | | | |придбанням товарів (робіт, | | | | | | | | | |послуг), не відноситься на | | | | | | | | | |збільшення податкового | | | | | | | | | |кредиту, а включається до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу) платника | | | | | | | | | |податку) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010131 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |постачальникам за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|вартість", пп. 6.2.3 | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |із бюджету при: продажу | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | | |підприємствам роздрібної | | | | | | | | | |торгівлі, які розташовані на | | | | | | | | | |території України у зонах | | | | | | | | | |митного контролю (безмитних | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010132 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |постачальникам за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|вартість", пп. 6.2.4 | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |із бюджету при: надання | | | | | | | | | |транспортних послуг з | | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010135 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |ввезення на митну територію |вартість", п. 5.4 | | | | | | | | |України товарів морського |ст. 5 | | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |мушлі, ракоподібні, водні |(у редакції Закону | 794/97-ВР |30.12.97 р. |27.01.98 р. | | | | | |рослини тощо, охолоджені, |України "Про внесення | ( 794/97-ВР ) | | | | | | | |солоні, морожені, |змін до деяких | | | | | | | | |консервовані, перероблені в |законів України з | | | | | | | | |борошно або в іншу |питань оподаткування")| | | | | | | | |продукцію), видобутих | | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) | | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у | | | | | | | | | |Державному судновому реєстрі | | | | | | | | | |України або Судновій книзі | | | | | | | | | |України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010136 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 770/97-ВР |23.12.97 р. |01.01.98 р. | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|внесення змін до | ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |продажу переробним |Закону України "Про | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса|податок на додану | | | | | | | | |живою вагою |вартість" | | | | | | | | |сільськогосподарськими |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товаровиробниками всіх форм |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |власності і господарювання |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пп. 6.2.6 | | | | | | | | | |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010139 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 770/97-ВР |03.04.97 р. |01.01.98 р. | | | | | |постачальникам за |внесення змін до | ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|Закону України "Про | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |податок на додану | | | | | | | | |із бюджету при: продажу |вартість" | | | | | | | | |переробним підприємствам |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |молока та м'яса живою вагою |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |сільськогосподарськими |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |вартість", пп. 6.2.6 | | | | | | | | |власності і господарювання |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010140 |Не справляється ПДВ з нафти |Постанова Кабінету | 13 |05.01.98 р. |01.02.98 р. | |З | | | |сирої (код УКТЗЕД 2709 00 |Міністрів України "Про| ( 13-98-п ) | | | |01.07.2001 р.| | | |( 2371а-14 ), газового |реалізацію Угоди між | | | | |змінено | | | |конденсату природного (код |Урядом України та | | | | |постановою | | | |УКТЗЕД 2709 00 10 00) та газу|Урядом Російської | | | | |Кабінету | | | |природного в газоподібному |Федерації про вільну | | | | |Міністрів | | | |стані (код УКТЗЕД |торгівлю" | | | | |України від | | | |2711 21 00 00), а також |----------------------+---------------+-------------| | |27.06.2001 р.| | | |неопромінених паливних |Постанова Кабінету | 2201 |03.12.99 р. | | |N 745 | | | |елементів (твелів) (код |Міністрів України "Про| ( 2201-99-п ) | | | | | | | |УКТЗЕД 8401 30 00 00 |внесення змін до | | | | | | | | |( 2371г-14 ), стрижнів з |постанови Кабінету | | | | | | | | |вигоряючими поглиначами, |Міністрів України від | | | | | | | | |поглинаючих стрижнів систем |5 січня 1998 р. N 13" | | | | | | | | |управління та захисту (код |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |УКТЗЕД 8401 40 90 00) |Постанова Кабінету | 1485 |28.09.2000 р.| | | | | | |походженням з митної |Міністрів України "Про|( 1485-2000-п )| | | | | | | |території Російської |внесення змін до | | | | | | | | |Федерації, призначених для |постанови Кабінету | | | | | | | | |митної території України у |Міністрів України від | | | | | | | | |разі їх ввезення на цю |5 січня 1998 р. N 13" | | | | | | | | |територію з 1 липня 2001 р. |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 745 |27.06.2001 р.| | | | | | | |Міністрів України "Про|( 745-2001-п ) | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |пункту 1 постанови | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 5 січня | | | | | | | | | |1998 р. N 13" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 842 |13.07.2001 р.| | | | | | | |Міністрів України "Про|( 842-2001-п ) | | | | | | | | |внесення зміни до | | | | | | | | | |пункту 1 постанови | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 5 січня | | | | | | | | | |1998 р. N 13" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010142 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 208/98-ВР |24.03.98 р. |11.04.98 р. | |З | | | |обчислюється щодо операцій з:|внесення змін до | ( 208/98-ВР ) | | | |15.08.2000 р.| | | |продажу товарів (робіт, |Закону України "Про | | | | |змінено | | | |послуг), за винятком |податок на додану | | | | |Законом | | | |підакцизних товарів, |вартість" | | | | |України від | | | |грального бізнесу, покупних |----------------------+---------------+-------------+-------------| |13.07.2000 р.| | | |товарів підприємствами та |Закон України "Про | 168/97-ВР |24.03.97 р. |11.04.98 р. | |N 1926-III | | | |організаціями громадських |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |"Про внесення| | | |організацій інвалідів, |вартість", пп. 6.2.8 | | | | |змін до | | | |визначеними у пп. 5.2.1 |п. 6.2 ст. 6 | | | | |деяких | | | |п. 5.2 ст. 5 цього Закону. |----------------------+---------------+-------------+-------------| |законів | | | |Рішення про застосування цієї|Закон України "Про | 1926-III |13.07.2000 р.|15.08.2000 р.| |України щодо | | | |норми приймається такими |внесення змін до | ( 1926-14 ) | | | |оподаткування| | | |підприємствами та |деяких законів України| | | | |підприємств | | | |організаціями самостійно один|щодо оподаткування | | | | |та | | | |раз на рік. Заяву про своє |підприємств та | | | | |організацій | | | |рішення з цього питання |організацій | | | | |громадських | | | |підприємство та організація -|громадських | | | | |організацій | | | |платники податку подають |організацій інвалідів"| | | | |інвалідів" | | | |відповідному органу | | | | | | | | | |податкової служби не пізніше | | | | | | | | | |ніж за один місяць до початку| | | | | | | | | |календарного року (для | | | | | | | | | |новостворених підприємств та | | | | | | | | | |організацій - не пізніше | | | | | | | | | |одного місяця до початку | | | | | | | | | |звітного кварталу) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010143 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 208/98-ВР |24.03.98 р. |11.04.98 р. | | | | | |постачальникам за |внесення змін до | ( 208/98-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|Закону України "Про | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |податок на додану | | | | | | | | |із бюджету при: продажу |вартість", пп. 6.2.8 | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), за |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |винятком підакцизних товарів,|----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |грального бізнесу, покупних |(у редакції Закону | 1926-III |13.07.2000 р.|15.08.2000 р.| | | | | |товарів підприємствами та |України "Про внесення | ( 1926-14 ) | | | | | | | |організаціями громадських |змін до деяких законів| | | | | | | | |організацій інвалідів, |України щодо | | | | | | | | |визначеними у пп. 5.2.1 |оподаткування | | | | | | | | |п. 5.2 ст. 5 цього Закону |підприємств та | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). Рішення про |організацій | | | | | | | | |застосування цієї норми |громадських | | | | | | | | |приймається такими |організацій інвалідів"| | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | |організаціями самостійно один| | | | | | | | | |раз на рік. Заяву про своє | | | | | | | | | |рішення з цього питання | | | | | | | | | |підприємство та організація -| | | | | | | | | |платники податку подають | | | | | | | | | |відповідному органу | | | | | | | | | |податкової служби не пізніше | | | | | | | | | |ніж за один місяць до початку| | | | | | | | | |календарного року (для | | | | | | | | | |новостворених підприємств та | | | | | | | | | |організацій - не пізніше | | | | | | | | | |одного місяця до початку | | | | | | | | | |звітного кварталу) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |02.10.97 р. | | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |оподаткування згідно з пп. |ст. 11 | | | | | | | | |"г" п. 1 ст. 5 Декрету | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | |"Про податок на добавлену | | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було | | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що | | | | | | | | | |є сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010148 |Звільнення від оподаткування |Закон України "Про | 742/97-ВР |17.12.97 р. |08.01.98 р. | | | | | |товарів, обладнання та |ратифікацію | ( 742/97-ВР ) | | | | | | | |послуг, що постачаються за |Меморандуму про | | | | | | | | |кошти безвідплатної допомоги |створення і діяльність| | | | | | | | |Урядом Японії у рамках |Японського центру в | | | | | | | | |Меморандуму для створення |Україні" | | | | | | | | |Японського центру в Україні | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010149 |Звільнення від сплати податку|Закон України "Про | 69-XIV |24.07.98 р. |07.08.98 р. | | | | | |учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | ( 69-14 ) | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | | |Урядом Швейцарської | | | | | | | | | |Конфедерації про | | | | | | | | | |надання безповоротної | | | | | | | | | |фінансової допомоги | | | | | | | | | |на Проект "Охорона | | | | | | | | | |здоров'я матерів і | | | | | | | | | |дітей (неонтологія)" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 169/98-ВР |04.03.98 р. |28.03.98 р. | |З | | | |операції з: безоплатної |внесення змін до | ( 169/98-ВР ) | | | |13.01.2000 р.| | | |передачі у державну власність|Закону України "Про | | | | |змінено | | | |чи комунальну власність |податок на додану | | | | |Законом | | | |територіальних громад сіл, |вартість" | | | | |України від | | | |селищ, міст або у їх спільну |----------------------+---------------+-------------| | |22.12.99 р. | | | |власність об'єктів всіх форм |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |N 1330-XIV | | | |власності, які перебувають на|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |"Про внесення| | | |балансі одного платника |вартість", пп. 3.2.9 | | | | |змін до | | | |податку і передаються на |п. 3.2 ст. 3 | | | | |Закону | | | |баланс іншого платника |----------------------+---------------+-------------| | |України "Про | | | |податку, якщо такі операції |Закон України "Про | 1330-XIV |23.12.99 р. | | |податок на | | | |здійснюються за рішеннями |внесення змін до | ( 1330-14 ) | | | |додану | | | |Кабінету Міністрів України, |Закону України "Про | | | | |вартість" | | | |центральних та місцевих |податок на додану | | | | | | | | |органів виконавчої влади, |вартість" | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | | |межах їх повноважень. Це | | | | | | | | | |положення поширюється на | | | | | | | | | |операції з безоплатної | | | | | | | | | |передачі об'єктів з балансу | | | | | | | | | |платника податку, який | | | | | | | | | |перебуває в державній або | | | | | | | | | |комунальній власності, на | | | | | | | | | |баланс іншої юридичної особи,| | | | | | | | | |яка перебуває відповідно в | | | | | | | | | |державній або комунальній | | | | | | | | | |власності, що здійснюється за| | | | | | | | | |рішенням органу державної | | | | | | | | | |влади або органу місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, до сфери | | | | | | | | | |управління яких належать | | | | | | | | | |такий платник податку та така| | | | | | | | | |юридична особа | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010151 |Не оподатковуються операції з|Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |ввезення (пересилання) з-за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |меж митного кордону України |вартість", пп. 6.2.3 | | | | | | | | |товарів, а також супутніх |п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |таким товарам робіт (послуг) |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |на користь магазинів |(у редакції Указу | 857 |07.08.98 р. |01.10.98 р. | | | | | |роздрібної торгівлі, |Президента України | ( 857/98 ) | | | | | | | |розташованих на території |"Про деякі зміни в | | | | | | | | |України в зонах митного |оподаткуванні") | | | | | | | | |контролю (далі - безмитні | | | | | | | | | |магазини), а також на | | | | | | | | | |територію митних ліцензійних | | | | | | | | | |складів, розташованих на | | | | | | | | | |території України (далі - | | | | | | | | | |ліцензійні склади) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010154 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |З 01.10.98 р.| | | |оподаткування операції з: |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |змінено ст. 5| | | |надання послуг з перевезення |вартість", пп. 5.1.13 | | | | |Указу | | | |пасажирів міським |п. 5.1 ст. 5 | | | | |Президента | | | |транспортом, тарифи на які |----------------------+---------------+-------------+-------------| |України від | | | |регулюються у встановленому |(у редакції Указу | 857 |07.08.98 р. |01.10.98 р. | |07.08.98 р. | | | |законом порядку, за винятком |Президента України | ( 857/98 ) | | | |N 857 | | | |операцій з надання |"Про деякі зміни в | | | | | | | | |пасажирського транспорту в |оподаткуванні") | | | | | | | | |оренду (прокат) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010156 |Встановити, що до 1 січня |Закон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |01.10.97 р. |01.01.2004 р.| | | | |2004 р. зберігається існуючий|внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |порядок сплати ПДВ за |Закону України "Про | | | | | | | | |операціями з надання послуг, |податок на додану | | | | | | | | |пов'язаних з перевезенням |вартість" | | | | | | | | |(переміщенням) пасажирів та |Закон України "Про | | | | | | | | |вантажів транзитом через |податок на додану | | | | | | | | |територію і порти України |вартість" | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 11.15 ст. 11 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |(у редакції Закону | 380-IV |26.12.2002 р.| | | | | | | |України "Про Державний| ( 380-15 ) | | | | | | | | |бюджет України на 2003| | | | | | | | | |рік" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010165 |На період функціонування |Закон України "Про | 403-XIV |15.01.99 р. |17.02.99 р. |01.01.2020 р.| | | | |спеціальної економічної зони |внесення змін до | ( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" не справляється ПДВ |деяких законів України| | | | | | | | |у разі ввезення товарів та |з питань оподаткування| | | | | | | | |інших предметів (крім |у зв'язку із | | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж|створенням спеціальної| | | | | | | | |митної території України на |економічної зони | | | | | | | | |територію автопорту |"Яворів" | | | | | | | | |"Краковець" для використання |Закон України "Про | | | | | | | | |в межах території автопорту. |податок на додану | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |вартість", | | | | | | | | |операції з продажу |( 168/97-ВР ), пункти | | | | | | | | |підакцизних товарів та |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |класифікації товарів |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |зовнішньоекономічної |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закону України "Про | | | | | | | | |також на операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010166 |Звільняються на період |Указ Президента | 1359/98 |28.12.98 р. |04.02.99 р. |01.01.2030 р.| | | | |реалізації інвестиційного |України "Про | ( 1359/98 ) | | | | | | | |проекту, але не більше ніж на|спеціальний режим | | | | | | | | |5 років, від оподаткування |інвестиційної | | | | | | | | |ПДВ операції з ввезення на |діяльності та | | | | | | | | |митну територію України |територіях | | | | | | | | |устаткування та обладнання |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |для реалізації інвестиційного|в Луганській області" | | | | | | | | |проекту у порядку, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |встановленому цим Законом, |Закон України "Про | 970-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |згідно з Законом України |спеціальний режим | ( 970-14 ) | | | | | | | |"Про спеціальний режим |інвестиційної | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |діяльності на | | | | | | | | |територіях пріоритетного |територіях | | | | | | | | |розвитку в Луганській |пріорітетного розвитку| | | | | | | | |області". Цей режим не |в Луганській області" | | | | | | | | |поширюється на операції з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |продажу підакцихних товарів |Закон України "Про | 971-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |та товарів 1-24 груп |внесення змін до | ( 971-14 ) | | | | | | | |Української класифікації |деяких законів України| | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |з питань оподаткування| | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |у зв'язку з | | | | | | | | |також на операції з ввезення |запровадженням | | | | | | | | |(пересилання) на митну |спеціального режиму | | | | | | | | |територію України зазначених |інвестиційної | | | | | | | | |товарів |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного | | | | | | | | | |розвитку в Луганській | | | | | | | | | |області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пункти | | | | | | | | | |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010167 |Не справляється ПДВ |Указ Президента | 1339/98 |09.12.98 р. |09.01.99 р. |01.01.2029 р.| | | | |відповідно до Закону України |України "Про | ( 1339/98 ) | | | | | | | |"Про спеціальну економічну |спеціальну економічну | | | | | | | | |зону "Закарпаття" у разі |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |ввезення товарів та інших |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |предметів (крім підакзизних |Закон України "Про | 2322-III |22.03.2001 р.| | | | | | |товарів) з-за меж митної |спеціальну економічну | ( 2322-14 ) | | | | | | | |території України на |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |територію спеціальної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |економічної зони "Закарпаття"|Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |для використання в межах |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |зони. Цей режим не |Закону України "Про | | | | | | | | |поширюється на операції з |податок на додану | | | | | | | | |продажу підакцихних товарів |вартість" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010168 |Звільняються від |Закон України "Про | 285-XIV |01.12.98 р. |22.12.98 р. | | | | | |оподаткування ПДВ операції з |внесення змін до | ( 285-14 ) | | | | | | | |продажу та безкоштовної |деяких законів України| | | | | | | | |передачі приладів, |з метою підтримки | | | | | | | | |обладнання, матеріалів |наукової і | | | | | | | | |науковим установам та |науково-технічної | | | | | | | | |науковим організаціям, вищим |діяльності", | | | | | | | | |навчальним закладам III-IV |Закон України "Про | | | | | | | | |рівнів акредитації, внесеним |податок на додану | | | | | | | | |до Державного реєстру |вартість" | | | | | | | | |наукових організацій, яким |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |надається підтримка держави |пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5| | | | | | | | |за умови використання їх | | | | | | | | | |виключно для власних потреб | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010170 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. |13.01.99 р. | | | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої експлуатації| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |і зняття з | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |допомоги, що надається на |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |безпечну систему" | | | | | | | | |основі, або за рахунок |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |коштів, які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |ст. 11 | | | | | | | | |реалізації міжнародної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |програми - Плану здійснення |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | | | | | |відповідно до положень |деяких законів України| | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною |з питань оподаткування| | | | | | | | |та Європейським банком |у зв'язку із | | | | | | | | |реконструкції та розвитку |створенням спеціальної| | | | | | | | |стосовно діяльності |економічної зони | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |"Славутич" | | | | | | | | |"Укриття" в Україні |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |( 996_004 ) та Угоди |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 р.| | |Змінено | | | |про грант (проект ядерної |внесення змін до | ( 856-15 ) | | | |редакцію | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |деяких законів України| | | | |Законом | | | |між Європейським банком |з питань | | | | |України від | | | |реконструкції та розвитку, |оподаткування" | | | | |22.05.2003 р.| | | |Урядом України і | | | | | |N 856-IV з | | | |Чорнобильською атомною | | | | | |10.06.2003 р.| | | |електростанцією ( 996_729 ): | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | |оподаткування операції з | | | | | | | | | |ввезенням (пересилання) на | | | | | | | | | |митну територію країни | | | | | | | | | |товарів (сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | |обладнання). Ці пільги не | | | | | | | | | |поширюються на операції, що | | | | | | | | | |стосуються товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010171 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. |13.01.99 р. |10.06.2003 р.|Зупинено | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | ( 309-14 ) | | | |Законом | | | |зняття енергоблоків |подальшої експлуатації| | | | |України від | | | |Чорнобильської АЕС з |і зняття з | | | | |22.05.2003 р.| | | |експлуатації та перетворення |експлуатації | | | | |N 856-IV | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | | |звільняються від |зруйнованого | | | | | | | | |оподаткування операції, які |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |виконуються за кошти |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |міжнародної технічної |безпечну систему" | | | | | | | | |допомоги, що надається на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |безоплатній та безповоротній |Закон України "Про | 168/97-ВР | | | | | | | |основі для подальшої |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ст. 11 | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |експлуатації, перетворення |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | | | | | |екологічно безпечну систему |деяких законів України| | | | | | | | |та забезпечення соціального |з питань оподаткування| | | | | | | | |захисту персоналу |у зв'язку із | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |створенням спеціальної| | | | | | | | |виконання робіт та надання |економічної зони | | | | | | | | |послуг, що здійснюються в |"Славутич" | | | | | | | | |рамках міжнародної технічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |допомоги |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 856-15 ) | | | | | | | | |деяких законів України| | | | | | | | | |з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010173 |Тимчасово, до 1 січня |Указ Президента | 1191/98 |27.10.98 р. |27.11.98 р. |01.01.2009 р.| | | | |2009 р., звільняються від |України "Про державну | ( 1191/98 ) | | | | | | | |обкладення ПДВ операції з |підтримку космічної | | | | | | | | |продажу космічних комплексів,|діяльності" | | | | | | | | |космічних ракет-носіїв, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |космічних апаратів, наземних |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |сегментів космічних систем та|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |їх агрегатів, систем і |вартість", п. 11.27 | | | | | | | | |комплектуючих, що вироблені |ст. 11 | | | | | | | | |суб'єктами космічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності |(у редакції Закону | 1559-III |16.03.2000 р.| | | | | | | |України "Про державну | ( 1559-14 ) | | | | | | | | |підтримку космічної | | | | | | | | | |діяльності") | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010174 |Установити, що на період |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. |30.06.99 р. |01.07.99 р. | | | | |функціонування спеціальної |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | | | | | |економічної зони "Славутич" |деяких законодавчих | | | | | | | | |звільняються від |актів України з питань| | | | | | | | |оподаткування ПДВ на період |оподаткування у | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |зв'язку із створенням | | | | | | | | |проектів, але не більше ніж |спеціальної | | | | | | | | |на п'ять років, операції з |економічної зони | | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |"Славутич" | | | | | | | | |територію СЕЗ "Славутич" |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |суб'єктами СЕЗ "Славутич" для|Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |потреб власного виробництва, |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією цих|вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |інвестиційних проектів: |ст. 11 | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |комплектуючих до них. Цей |Закон України "Про | 721-XIV |03.06.99 р. | | | | | | |режим не поширюється на |спеціальну економічну | ( 721-14 ) | | | | | | | |операції з продажу |зону "Славутич" | | | | | | | | |підакцихних товарів та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товарів 1-24 груп Української|Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |класифікації товарів |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної |Закону України "Про | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |податок на додану | | | | | | | | |також на операції з ввезення |вартість" | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010175 |Не справляється ПДВ у разі |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.2059 р.| | | | |ввезення товарів та інших |спеціальну економічну | ( 356-14 ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |зону та спеціальний | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |режим інвестиційної | | | | | | | | |території України на |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |територію СЕЗ "Азов" для |області" | | | | | | | | |використання в межах цієї |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |зони. Цей режим не |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |поширюється на операції з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу підакцихних товарів |вартість", пункти | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |Української класифікації |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |також на операції з ввезення |деяких законів України| | | | | | | | |(пересилання) на митну |з питань оподаткування| | | | | | | | |територію України зазначених |у зв'язку із | | | | | | | | |товарів |створенням спеціальних| | | | | | | | | |економічних зон "Азов"| | | | | | | | | |і "Донецьк" та | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |в Донецькій області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010178 |Сума ПДВ, що підлягає сплаті |Закон України "Про | 770/97 |23.12.97 р. |01.01.99 р. |01.01.2004 р.| | | | |до бюджету |внесення змін до | ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |сільськогосподарськими |Закону України "Про | | | | | | | | |підприємствами усіх форм |податок на додану | | | | | | | | |власності за реалізовані ними|вартість" | | | | | | | | |молоко, худобу, птицю, вовну,|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |а також за молочну продукцію |(у редакції Закону | 442-XIV | | | | | | | |та м'ясопродукти, вироблені у|України "Про внесення | ( 442-14 ) | | | | | | | |власних переробних цехах, |змін до статті 11 | | | | | | | | |повністю залишається у |Закону України "Про | | | | | | | | |розпорядженні цих |податок на додану | | | | | | | | |сільськогосподарських |вартість") | | | | | | | | |підприємств і спрямовується |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |на підтримку власного |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |виробництва тваринницької |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продукції та продукції |вартість", п. 11.21 | | | | | | | | |птахівництва |ст. 21 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010179 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. |21.08.99 р. | | | | | |операції з: повернення |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |основних фондів, попередньо |деяких законів України| | | | | | | | |внесених до статутного фонду |з метою стимулювання | | | | | | | | |юридичної особи іншими |інвестиційної | | | | | | | | |юридичними або фізичними |діяльності" | | | | | | | | |особами, у разі їх виходу з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |числа засновників або |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |учасників такої юридичної |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |особи, або при ліквідації |вартість", пп. 3.2.8 | | | | | | | | |такої юридичної особи, у тому|п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |числі при їх ввезенні на | | | | | | | | | |митну територію України (крім| | | | | | | | | |підакцизних товарів) або | | | | | | | | | |вивезенні за межі митної | | | | | | | | | |території України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010180 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. |21.08.99 р. | | | | | |ПДВ операції оплати вартості |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |деяких законів України| | | | | | | | |науково-дослідних і |з метою стимулювання | | | | | | | | |дослідницько-конструкторських|інвестиційної | | | | | | | | |робіт, які здійснюються за |діяльності" | | | | | | | | |рахунок Державного бюджету |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |України |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пп. 5.1.22 | | | | | | | | | |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010182 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 498-XIV |17.03.99 р. |20.04.99 р. | | | | | |ПДВ обладнання, матеріали та |ратифікацію Угоди між | ( 498-14 ) | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |нідерландською стороною |України та Урядом | | | | | | | | | |Королівства | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | |технічне та фінансове | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010183 |Для підприємств суднобудівної|Закон України "Про | 1242-XIV |18.11.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2006 р.| | | | |промисловості, визначених |заходи щодо державної | ( 1242-14 ) | | | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону |підтримки | | | | | | | | |України "Про заходи щодо |суднобудівної | | | | | | | | |державної підтримки |промисловості в | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в|Україні" | | | | | | | | |Україні", звільняються від |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |обкладання ПДВ операції з |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |ввезення (пересилання) на |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |митну територію України |вартість", п. 11.26 | | | | | | | | |матеріалів, устаткування і |ст. 11 | | | | | | | | |комплектуючого обладнання | | | | | | | | | |(далі - товарів), що | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |будівництва суден (крім | | | | | | | | | |підакцизних), якщо такі | | | | | | | | | |товари не виробляються на | | | | | | | | | |території України або ті, що | | | | | | | | | |виробляються, не відповідають| | | | | | | | | |сертифікатним вимогам | | | | | | | | | |міжнародних класифікаційних | | | | | | | | | |товариств чи вимогам | | | | | | | | | |замовників суден, визначеним | | | | | | | | | |умовами контрактів. Перелік | | | | | | | | | |та обсяги цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України відповідно | | | | | | | | | |до контрактів, укладених цими| | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010184 |Обкладаються ПДВ за нульовою |Закон України "Про | 1242-XIV |18.11.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2005 р.| | | | |ставкою операції з продажу |заходи щодо державної | ( 1242-14 ) | | | | | | | |продукції, виробленої |підтримки | | | | | | | | |підприємствами суднобудівної |суднобудівної | | | | | | | | |промисловості визначеними |промисловості в | | | | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону |Україні" | | | | | | | | |України "Про заходи щодо |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |державної підтримки |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |суднобудівної промисловості в|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Україні" за рахунок коштів |вартість", п. 11.26 | | | | | | | | |Державного бюджету України |ст. 11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010187 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 1242-XIV |18.11.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2005 р.| | | | |ПДВ проектно-конструкторські |заходи щодо державної | ( 1242-14 ) | | | | | | | |роботи, які виконуються |підтримки | | | | | | | | |вітчизняними розробниками за |суднобудівної | | | | | | | | |контрактами підприємств |промисловості в | | | | | | | | |суднобудівної промисловості |Україні" | | | | | | | | |визначених відповідно до |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |ст. 1 Закону України "Про |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |заходи щодо державної |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підтримки суднобудівної |вартість", п. 11.26 | | | | | | | | |промисловості в Україні" |ст. 11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010188 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 1278-XIV |03.12.99 р. |03.12.99 р. | | | | | |ПДВ на період реалізації |внесення змін до | ( 1278-14 ) | | | | | | | |затверджених у встановленому |деяких Законів України| | | | | | | | |Законом України "Про |з питань оподаткування| | | | | | | | |спеціальний режим |у зв'язку з | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |запровадженням | | | | | | | | |територіях пріоритетного |спеціального режиму | | | | | | | | |розвитку в Житомирській |інвестиційної | | | | | | | | |області" ( 1276-14 ) порядку |діяльності на | | | | | | | | |інвестиційних проектів, але |територіях | | | | | | | | |не більше ніж на п'ять років,|пріоритетного розвитку| | | | | | | | |операції з ввезення |в Житомирській | | | | | | | | |(пересилання) на митну |області" | | | | | | | | |територію України на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |території пріорітетного |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |розвитку суб'єктами |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підприємницької діяльності |вартість", пункти | | | | | | | | |для потреб власного |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |реалізацією затверджених у |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |встановленому цим Законом |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |порядку інвестиційних |податок на додану | | | | | | | | |проектів, устаткування, |вартість" | | | | | | | | |обладнання та комплектуючих | | | | | | | | | |до них. Цей режим не | | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцихних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010189 |Суми ПДВ, сплаченого |Закон України "Про | 1242-XIV |18.11.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2005 р.| | | | |постачальникам за |заходи щодо державної | ( 1242-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|підтримки | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |суднобудівної | | | | | | | | |із бюджету при: продажу |промисловості в | | | | | | | | |продукції, виробленої за |Україні" | | | | | | | | |рахунок коштів Державного |Закон України "Про | | | | | | | | |бюджету України |податок на додану | | | | | | | | |підприємствам суднобудівної |вартість" | | | | | | | | |промисловості, визначеним |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону |п. 11.26 ст. 11 | | | | | | | | |України "Про заходи щодо | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в| | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010191 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 933-XIV |14.07.99 р. |27.07.99 р. | | | | | |ПДВ обладнання та послуги, |ратифікацію Угоди між | ( 933-14 ) | | | | | | | |які надаватимуться за Грантом|Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |японськими фізиними чи |України і Урядом | | | | | | | | |японськими юридичними особами|Японії щодо надання | | | | | | | | | |японського культурного| | | | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | | | | |музичних інструментів | | | | | | | | | |Національній | | | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010192 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 1161-XIV |19.10.99 р. |12.11.99 р. | | | | | |ПДВ обладнання та послуги, що|ратифікацію Угоди між | ( 1161-14 ) | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |японськими фізиними чи |України і Урядом | | | | | | | | |японськими юридичними особами|Японії щодо надання | | | | | | | | | |японського культурного| | | | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |Національному музею | | | | | | | | | |історії України" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010193 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 665-XIV |14.04.99 р. |09.06.99 р. | | | | | |ПДВ обладнання, матеріали та |ратифікацію Угоди між | ( 665-14 ) | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Урядом України і | | | | | | | | |Швейцарською стороною на |Урядом Швейцарської | | | | | | | | |безвідплатній основі, та |Конфедерації про | | | | | | | | |обладнання, тимчасово ввезене|технічне та фінансове | | | | | | | | |для потреб реалізації |співробітництво" | | | | | | | | |проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010194 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 1559-III |16.03.2000 р.|25.04.2000 р.|01.01.2009 р.| | | | |ПДВ операції з ввезення |державну підтримку | ( 1559-14 ) | | | | | | | |суб'єктами космічної |космічної діяльності" | | | | | | | | |діяльності на митну територію|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |України товарів, що |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |використовуються для |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виробництва космічної техніки|вартість", п. 11.28 | | | | | | | | |(включаючи агрегати, системи |ст. 11 | | | | | | | | |та їх комплектуючі для | | | | | | | | | |космічних комплексів, | | | | | | | | | |космічних ракет-носіїв, | | | | | | | | | |космічних апаратів та | | | | | | | | | |наземних сегментів космічних | | | | | | | | | |систем), якщо такі товари не | | | | | | | | | |виготовляються на території | | | | | | | | | |України. Порядок і обсяги | | | | | | | | | |ввезення зазначених товарів, | | | | | | | | | |а також перелік таких товарів| | | | | | | | | |(крім підакцизних) з | | | | | | | | | |визначенням їх кодів згідно з| | | | | | | | | |Гармонізованою системою опису| | | | | | | | | |та кодування товарів та | | | | | | | | | |перелік підприємств | | | | | | | | | |(організацій), які ввозять ці| | | | | | | | | |товари, визначаються | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010195 |Не справляється ПДВ у разі |Закон України "Про | 1606-XIV |23.03.2000 р.|17.05.2000 р.| | | | | |ввезення товарів та інших |внесення змін до | ( 1606-14 ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |деяких законодавчих | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |актів України з питань| | | | | | | | |території України на |оподаткування у | | | | | | | | |територію СЕЗ "Рені" для |зв'язку із створенням | | | | | | | | |використання в межах СЕЗ |спеціальної | | | | | | | | |"Рені". Цей режим не |економічної зони | | | | | | | | |поширюється на операції з |"Рені" | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |Української класифікації |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |вартість", пункти | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |також на операції з ввезення |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |(пересилання) на митну |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |територію України зазначених |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010196 |Не справляються ПДВ у разі |Закон України "Про | 1608-XIV |23.03.2000 р.|17.05.2000 р.| | | | | |ввезення товарів та інших |внесення змін до | ( 1608-14 ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |деяких законодавчих | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |актів України з питань| | | | | | | | |території України на |оподаткування у | | | | | | | | |територію СЕЗ "Порто-Франко" |зв'язку із створенням | | | | | | | | |для використання в межах СЕЗ |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |"Порто-Франко". Цей режим не |економічної зони | | | | | | | | |поширюється на операції з |"Порто-франко" на | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |території Одеського | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |морського | | | | | | | | |Української класифікації |торговельного порту" | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |також на операції з ввезення |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість", пункти | | | | | | | | |територію України зазначених |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |товарів |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010197 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 1561-III |16.03.2000 р.|05.05.2000 р.| | | | | |ПДВ операції з надання |внесення змін до | ( 1561-14 ) | | | | | | | |бібліотеками, що є у |Закону України "Про | | | | | | | | |державній і комунальній |бібліотеки і | | | | | | | | |власності, платних послуг |бібліотечну справу" | | | | | | | | |фізичним і юридичним особам |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пп. 5.1.23 | | | | | | | | | |п. 5.1 ст. 5 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010198 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 1841-III |22.06.2000 р.|01.08.2000 р.| | | | | |операції з: надання |позашкільну освіту" | ( 1841-14 ) | | | | | | | |позашкільним і навчальним |пп. 3.2.10 п. 3.2 | | | | | | | | |закладом вихованцям, учням і |ст. 3 | | | | | | | | |слухачам платних послуг у |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |сфері позашкільної освіти |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пп. 3.2.10 | | | | | | | | | |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010199 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 515-XIV |18.03.99 р. |07.04.99 р. | | | | | |ПДВ операції з ввезення |внесення змін до | ( 515-14 ) | | | | | | | |(пересилання) зареєстрованих |деяких законодавчих | | | | | | | | |в Україні в установленому |актів України з питань| | | | | | | | |законодавством порядку |оподаткування у | | | | | | | | |лікарських засобів, перелік |зв'язку із створенням | | | | | | | | |яких визначається в порядку, |спеціальної | | | | | | | | |встановленому Кабінетом |економічної зони | | | | | | | | |Міністрів України, |туристсько- | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |рекреаційного | | | | | | | | |комплектуючих виробів до них,|типу "Курортополіс | | | | | | | | |програмного забезпечення |Трускавець" | | | | | | | | |об'єктів інтелектуальної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |власності (крім підакцизних |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |товарів), що ввозяться |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |(пересилаються) на територію |вартість", пункти | | | | | | | | |СЕЗ "Курортополіс Трускавець"|11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |суб'єктами СЕЗ "Курортополіс |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |Трускавець" для потреб |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |власного виробництва, |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією |Закону України "Про | | | | | | | | |інвестиційних проектів, |податок на додану | | | | | | | | |затверджених виконавчим |вартість" | | | | | | | | |комітетом Трускавецької | | | | | | | | | |міської ради. Цей режим не | | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010200 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 1715-III |11.05.2000 р.|03.06.2000 | | | | | |ПДВ на період реалізації |внесення змін до | ( 1715-14 ) | | | | | | | |інвестиційних проектів, але |деяких законів України| | | | | | | | |не більше ніж на п'ять років,|з питань оподаткування| | | | | | | | |операції з ввезення |у зв'язку із | | | | | | | | |(пересилання) на митну |запровадженням | | | | | | | | |територію України - на |спеціального режиму | | | | | | | | |територію міста Харкова - |інвестиційної | | | | | | | | |суб'єктами підпрємницької |діяльності на | | | | | | | | |діяльності для потреб |території міста | | | | | | | | |власного виробництва, |Харкова" | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією цих|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |інвестиційних проектів |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |відповідно до укладених з |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Радою договорів (контрактів),|вартість", пункти | | | | | | | | |устаткування, обладнання та |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |комплектуючих до них |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |відповідно до Закону України |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |"Про спеціальний режим |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |Закону України "Про | | | | | | | | |території міста Харкова" |податок на додану | | | | | | | | |( 1714-14 ). Ця пільга не |вартість" | | | | | | | | |застосовується при ввезенні | | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | | |підакцизних товарів. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010201 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |27.06.2000 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткуваня, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не підлягають технічним |ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 1749-III |01.06.2000 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 1749-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |деяких законів України| | | | | | | | |парком "Напівпровідникові |з питань | | | | | | | | |технології і матеріали |оподаткування" | | | | | | | | |оптоелектроніка, та сенсорна |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |техніка", його учасниками, |Закон України "Про | 2744-III |04.10.2001 р.| | | | | | |дочірніми та спільними |внесення змін до | ( 2744-14 ) | | | | | | | |підприємствами при виконанні |деяких законів України| | | | | | | | |у встановленому Законом |з питань | | | | | | | | |України "Про спеціальний |оподаткування" | | | | | | | | |режим інвестиційної та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |інноваційної діяльності |(у редакції Закону | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |технологічних парків" порядку|України "Про внесення | ( 3118-14 ) | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних|змін до Закону України| | | | | | | | |проектів. Номенклатура та |"Про спеціальний | | | | | | | | |обсяги ввезення сировини, |режим інвестиційної | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, |та інноваційної | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та |діяльності | | | | | | | | |інших предметів визначаються |технологічних парків | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних |"Напівпровідникові | | | | | | | | |та інноваційних проектів |технології і | | | | | | | | | |матеріали, | | | | | | | | | |оптоелектроніка та | | | | | | | | | |сенсорна техніка", | | | | | | | | | |"Інститут | | | | | | | | | |електрозварювання ім. | | | | | | | | | |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш") | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010202 |При ввезенні на митну |Закон України "Про | 1039-XIV |14.09.99 р. |13.10.99 р. | | | | | |територію України товарів |угоди про розподіл | ( 1039-14 ) | | | | | | | |(робіт, послуг) та інших |продукції" | | | | | | | | |матеріальних цінностей, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |призначених для виконання |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |угоди про розподіл продукції,|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |митні платежі (за винятком |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |митного збору), ПДВ не |ст. 11 | | | | | | | | |справляються | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010204 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 2117-III |30.11.2000 р.|01.12.2000 р.|15.01.2001 р.|Зазначена | | | |ПДВ операції з продажу |звільнення від | ( 2117-14 ) | |та |до 15.01 |пільга діє | | | |виробничими і торговельними |оподаткування грошових| | |поновлюється |відповідного |щорічно з 1 | | | |підприємствами дитячих |коштів, які | | |щорічно з |року |грудня | | | |святкових подарунків, а також|спрямовуються на | | |01.12 | |поточного | | | |квитків на новорічно-різдвяні|проведення | | |відповідного | |року по 15 | | | |заходи для дітей, що |новорічно-різдвяних | | |року | |січня | | | |закуповуються за рахунок |свят для дітей та на | | | | |наступного | | | |коштів Фонду соціального |придбання дитячих | | | | |року | | | |страхування України, |святкових подарунків" | | | | | | | | |профспілкових комітетів | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010208 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 2211-III |11.01.2001 р.|01.01.2001 р.|01.01.2006 р.| | | | |ПДВ операції з ввезення |визнання бронетанкової| ( 2211-14 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |галузі однією з | | | | | | | | |територію України матеріалів,|пріоритетних у | | | | | | | | |устаткування і комплектуючого|промисловості України | | | | | | | | |обладнання, крім підакцизних,|та заходи щодо надання| | | | | | | | |що використовуються для |їй державної | | | | | | | | |виробництва броньованих |підтримки" (п. 11.31 | | | | | | | | |бойових машин, якщо такі |ст. 11 Закону України | | | | | | | | |товари не виробляються |"Про податок на додану| | | | | | | | |підприємствами на території |вартість" | | | | | | | | |України або ті, що |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |виробляються, не відповідають| | | | | | | | | |вимогам замовників | | | | | | | | | |броньованих бойових машин, | | | | | | | | | |визначеним умовами | | | | | | | | | |контрактів. Перелік та обсяги| | | | | | | | | |цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України відповідно | | | | | | | | | |до контрактів, укладених цими| | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010209 |Операції з продажу товарів |Закон України "Про | 2211-III |11.01.2001 р.|01.01.2001 р.|01.01.2006 р.| | | | |(робіт, послуг), що |визнання бронетанкової| ( 2211-14 ) | | | | | | | |використовуються |галузі однією з | | | | | | | | |підприємствами концерну |пріоритетних у | | | | | | | | |"Бронетехніка України" - |промисловості України | | | | | | | | |виконавцями державного |та заходи щодо надання| | | | | | | | |оборонного замовлення та |їй державної | | | | | | | | |міжнародних контрактів для |підтримки" (п. 11.32 | | | | | | | | |виготовлення та модернізації |ст. 11 Закону України | | | | | | | | |броньованих бойових машин, |"Про податок на додану| | | | | | | | |обкладаються ПДВ за нульовою |вартість" | | | | | | | | |ставкою. Перелік підприємств |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка | | | | | | | | | |України" затверджується | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |відповідно до контрактів, | | | | | | | | | |укладених цими підприємствами| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010210 |Операції з продажу |Закон України "Про | 2211-III |11.01.2001 р.|01.01.2001 р.|01.01.2006 р.| | | | |броньованих бойових машин і |визнання бронетанкової| ( 2211-14 ) | | | | | | | |комплектуючих виробів до них,|галузі однією з | | | | | | | | |які реалізуються державному |пріоритетних у | | | | | | | | |замовнику або замовнику за |промисловості України | | | | | | | | |міжнародним контрактом, |та заходи щодо надання| | | | | | | | |обкладаються ПДВ за нульовою |їй державної | | | | | | | | |ставкою. Перелік підприємств |підтримки" (п. 11.32 | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка |ст. 11 Закону України | | | | | | | | |України" затверджуються |"Про податок на додану| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України |вартість" | | | | | | | | |відповідно до контрактів, |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |укладених цими підприємствами| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010211 |Звільняються від |Закон України "Про | 2211-III |11.01.2001 р.|01.01.2001 р.|01.01.2006 р.| | | | |оподаткування операції з |визнання бронетанкової| ( 2211-14 ) | | | | | | | |виконання |галузі однією з | | | | | | | | |проектно-конструкторських |пріоритетних у | | | | | | | | |робіт вітчизняними |промисловості України | | | | | | | | |розробниками за контрактами |та заходи щодо надання| | | | | | | | |зазначених підприємств |їй державної | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка |підтримки" (п. 11.32 | | | | | | | | |України" на реалізацію |ст. 11 Закону України | | | | | | | | |броньованих бойових машин |"Про податок на додану| | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010212 |У разі вивезення (експорту) |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.|01.01.2003 р.|01.01.2004 р.| | | | |товарів (робіт, послуг) за |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |межі митної території України|України на 2003 рік" | | | | | | | | |шляхом бартерних | | | | | | | | | |(товарообмінних) операцій | | | | | | | | | |сума ПДВ, сплачена | | | | | | | | | |(нарахована) у зв'язку з | | | | | | | | | |придбанням товарів (робіт, | | | | | | | | | |послуг), не відноситься на | | | | | | | | | |збільшення податкового | | | | | | | | | |кредиту, а включається до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу) платника | | | | | | | | | |податку | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010213 |До 1 січня 2004 р. зупинити |Закон України "Про | 2233-III |18.01.2001 р.|10.02.2001 р.|01.01.2004 р.| | | | |дію п. 7.7 ст. 7, пунктів |внесення змін до | ( 2233-14 ) | | | | | | | |10.1 і 10.2 ст. 10 цього |Закону України "Про | | | | | | | | |Закону в частині сплати до |податок на додану | | | | | | | | |бюджету ПДВ щодо операцій з |вартість" | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |послуг) власного виробництва,|Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |включаючи продукцію (крім |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підакцизних товарів), |вартість", п. 11.29 | | | | | | | | |виготовлену на давальницьких |ст. 11 | | | | | | | | |умовах із власної | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | |сировини, за винятком | | | | | | | | | |операцій з продажу переробним| | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса| | | | | | | | | |живою вагою, що здійснюються | | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками незалежно | | | | | | | | | |від організаційно-правової | | | | | | | | | |форми та форми власності, в | | | | | | | | | |яких сума, одержана від | | | | | | | | | |продажу сільськогосподарської| | | | | | | | | |продукції власного | | | | | | | | | |виробництва та продуктів її | | | | | | | | | |переробки за попередній | | | | | | | | | |звітний (податковий) рік, | | | | | | | | | |становить не менше 50 | | | | | | | | | |відсотків загальної суми | | | | | | | | | |валового доходу підприємства | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010214 |На період функціонування |Закон України "Про | 2323-III |22.03.2001 р.|24.04.2001 р.| | | | | |спеціальної економічної зони |внесення змін до | ( 2323-14 ) | | | | | | | |"Миколаїв" у разі ввезення |деяких законів України| | | | | | | | |товарів та інших предметів |з питань оподаткування| | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) |у зв'язку із | | | | | | | | |із-за меж митної території |створенням спеціальної| | | | | | | | |України ПДВ не справляється. |економічної зони | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |"Миколаїв" (п. 11.12 | | | | | | | | |операції з продажу |ст. 11 Закону України | | | | | | | | |підакцизних товарів та |"Про податок на додану| | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|вартість" | | | | | | | | |класифікації товарів |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |також на операції з ввезення |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |Закону України "Про | | | | | | | | |територію України зазначених |податок на додану | | | | | | | | |товарів |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010215 |На період функціонування |Закон України "Про | 2323-III |22.03.2001 р.|24.04.2001 р.| | | | | |спеціальної економічної зони |внесення змін до | ( 2323-14 ) | | | | | | | |"Миколаїв" у разі вивезення |деяких законів України| | | | | | | | |товарів та інших предметів |з питань оподаткування| | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |у зв'язку із | | | | | | | | |митної території України на |створенням спеціальної| | | | | | | | |територію підприємств |економічної зони | | | | | | | | |суднобудівної промисловості |"Миколаїв" (п. 11.12 | | | | | | | | |та їх обігу в межах СЕЗ |ст. 11 Закону України | | | | | | | | |"Миколаїв" за міжзаводською |"Про податок на додану| | | | | | | | |кооперацією вивізне мито не |вартість" | | | | | | | | |справляється, а ПДВ |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |справляється за нульовою |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |ставкою. Порядок визначення |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |переліку таких товарів та |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |предметів встановлюється |Закону України "Про | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |податок на додану | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |вартість" | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010216 |Звільняються від обкладення |Закон України "Про | 2355-III |05.04.2001 р.|11.05.2001 р.| | | | | |ПДВ на період реалізації |спеціальний режим | ( 2355-14 ) | | | | | | | |затверджених у встановленому |інвестиційної | | | | | | | | |Законом України "Про |діяльності на | | | | | | | | |спеціальний режим |території | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |території пріоритетного |у Волинській області" | | | | | | | | |розвитку у Волинській |( 2354-14 ) | | | | | | | | |області" порядку |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |інвестиційних проектів, але |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |не більше ніж на п'ять років,|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з ввезення |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |(пересилання) на митну |ст. 11 | | | | | | | | |територію України - на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |територію пріоритетного |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |розвитку - суб'єктами |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |підприємницької діяльності |Закону України "Про | | | | | | | | |для потреб власного |податок на додану | | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з |вартість" | | | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних| | | | | | | | | |проектів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання та комплектуючих | | | | | | | | | |до них. Ця пільга не | | | | | | | | | |застосовується при ввезенні | | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | | |підакцизних товарів. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010217 |Тимчасово до 1 січня 2003 р.,|Закон України "Про | 2410-III |17.05.2001 р.|01.06.2001 р.|01.01.2004 р.| | | | |звільняються від |внесення змін до | ( 2410-14 ) | | | | | | | |оподаткування операції з |деяких законів України| | | | | | | | |ввезення на митну територію |з питань | | | | | | | | |України товарів, визначених |оподаткування" | | | | | | | | |пунктом "О" ст. 19 Закону |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |України "Про єдиний митний |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |тариф" ( 2097-12 ) |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", п. 11.33 | | | | | | | | | |ст. 11 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 440-IV |16.01.2003 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 440-15 ) | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010218 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 3045-III |07.02.2002 р.|14.03.2002 р.| | | | | |ПДВ операції з надання |внесення змін до | ( 3045-14 ) | | | | | | | |уповноваженими банками послуг|деяких законодавчих | | | | | | | | |з довірчого управління |актів України у | | | | | | | | |фондами банківського |зв'язку з прийняттям | | | | | | | | |управління відповідно до |Закону України "Про | | | | | | | | |Закону України "Про внесення |внесення змін до | | | | | | | | |змін до Закону України "Про |Закону України "Про | | | | | | | | |проведення експерименту в |проведення | | | | | | | | |житловому будівництві на базі|експерименту в | | | | | | | | |холдингової компанії |житловому будівництві | | | | | | | | |"Київміськбуд" ( 3044-14 ) |на базі холдингової | | | | | | | | | |компанії | | | | | | | | | |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пп. 3.2.11 | | | | | | | | | |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010219 |У період з 1 січня 2002 р. до|Закон України "Про | 2660-III |12.07.2001 р.|01.01.2002 р.|01.01.2007 р.| | | | |1 січня 2007 р. для |державну підтримку | ( 2660-14 ) | | | | | | | |підприємств літакобудівної |літакобудівної | | | | | | | | |промисловості, визначених |промисловості в | | | | | | | | |ст. 2 Закону України "Про |Україні" | | | | | | | | |державну підтримку |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |літакобудівної промисловості |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |в Україні", звільняються від |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |оподаткування операції з |вартість", п. 11.34 | | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |ст. 11 | | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | | |матеріалів, комплектуючих | | | | | | | | | |виробів і обладнання (далі - | | | | | | | | | |товарів), крім підакцизних, | | | | | | | | | |що використовуються для | | | | | | | | | |потреб розробки, виробництва | | | | | | | | | |авіаційної техніки та надання| | | | | | | | | |послуг, якщо такі товари не | | | | | | | | | |виробляються підприємствами | | | | | | | | | |на території України або ті, | | | | | | | | | |що виробляються, не | | | | | | | | | |відповідають міжнародним | | | | | | | | | |класифікаційним вимогам чи | | | | | | | | | |вимогам замовників продукції | | | | | | | | | |(послуг), визначених умовами | | | | | | | | | |контрактів. Перелік та обсяги| | | | | | | | | |цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України відповідно | | | | | | | | | |до контрактів, укладених цими| | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010220 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 2660-III |12.07.2001 р.|01.01.2002 р.|01.01.2007 р.| | | | |обкладаються ПДВ операції з |державну підтримку | ( 2660-14 ) | | | | | | | |продажу продукції (послуг), |літакобудівної | | | | | | | | |яка вироблена підприємствами |промисловості в | | | | | | | | |літакобудівної промисловості,|Україні" | | | | | | | | |визначеними ст. 2 Закону |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |України "Про державну |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |підтримку літакобудівної |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |промисловості в Україні", за |вартість", п. 11.34 | | | | | | | | |рахунок коштів Державного |ст. 11 | | | | | | | | |бюджету України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010221 |Не справляється ПДВ у разі |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.2059 р.| | | | |ввезення товарів та інших |спеціальну економічну | ( 356-14 ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |зону та спеціальний | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |режим інвестиційної | | | | | | | | |території України на |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |територію спеціальної |області" | | | | | | | | |економічної зони "Донецьк" |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |для використання в межах цієї|Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |зони. Цей режим не |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поширюється на операції з |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |ст. 11 | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |Української класифікації |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |деяких законів України| | | | | | | | |також на операції з ввезення |з питань оподаткування| | | | | | | | |(пересилання) на митну |у зв'язку із | | | | | | | | |територію України зазначених |створенням спеціальних| | | | | | | | |товарів |економічних зон "Азов"| | | | | | | | | |і "Донецьк" та | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |теріторіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |в Донецькій області", | | | | | | | | | |п. 4 розділу I | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010222 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 2199-III |21.12.2000 р.|25.01.2001 р.| | | | | |ПДВ на період реалізації |спеціальний режим | ( 2199-14 ) | | | | | | | |інвестиційних поектів на |інвестиційної | | | | | | | | |територіях пріоритетного |діяльності на | | | | | | | | |розвитку "Порт Крим" в |територіях | | | | | | | | |Автономній Республіці Крим, |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |але не більше ніж на п'ять |та спеціальну | | | | | | | | |років, операції з ввезення |економічну зону "Порт | | | | | | | | |(пересилання) на митну |Крим" в Автономній | | | | | | | | |територію України - на |Республіці Крим" | | | | | | | | |території пріоритетного |( 2189-14 ) | | | | | | | | |розвитку - суб'єктами |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |підприємницької діяльності |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |для потреб власного |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з |вартість", пункти | | | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних|11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |проектів у порядку, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |встановленому цим Законом, |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |устаткування, обладнання та |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |комплектуючих до них. Перелік|Закону України "Про | | | | | | | | |та обсяги ввезення на митну |податок на додану | | | | | | | | |територію України зазначених |вартість" | | | | | | | | |сировини, матеріалів, | | | | | | | | | |устаткування (обладнання) та | | | | | | | | | |комплектуючих до них є | | | | | | | | | |невід'ємною частиною | | | | | | | | | |інвестиційного проекту. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010223 |Не справляється ПДВ під час |Угода між Україною | | | | | | | | |ввезення газу походженням з |і Туркменістаном "Про | | | | | | | | |митної території |постачання природного | | | | | | | | |Туркменістану, що |газу з Туркменістану в| | | | | | | | |переміщується на митну |Україну у 2002-2006 | | | | | | | | |територію України за |роках" | | | | | | | | |контрактом від 15 жовтня |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |2001 р. N 03-625/01, |Постанова "Про | 258 |27.02.2002 р.|01.01.2002 р.| | | | | |укладеним між компанією |розрахунки за |( 258-2002-п ) | | | | | | | |"ITERA International Energy |поставлений з | | | | | | | | |L.L.C." та Національною |Туркменістану | | | | | | | | |акціонерною компанією |природний газ" | | | | | | | | |"Нафтогаз України", і | | | | | | | | | |призначений для використання | | | | | | | | | |на митній території України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010224 |Відшкодування сум ПДВ |Угода між Україною | | | | | | | | |Національній акціонерній |і Туркменістаном "Про | | | | | | | | |компанії "Нафтогаз України" |постачання природного | | | | | | | | |за товари, придбані на митній|газу з Туркменістану в| | | | | | | | |території України і |Україну у 2002-2006 | | | | | | | | |експортовані до Туркменістану|роках" | | | | | | | | |в рахунок плати за природний |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |газ, поставлений відповідно |Постанова "Про | 258 |27.02.2002 р.|01.01.2002 р.| | | | | |до Угоди між Україною і |розрахунки за |( 258-2002-п ) | | | | | | | |Туркменістаном про постачання|поставлений з | | | | | | | | |природного газу з |Туркменістану | | | | | | | | |Туркменістану в Україну у |природний газ" | | | | | | | | |2002-2006 рр., за умови | | | | | | | | | |представлення Національною | | | | | | | | | |акціонерною компанією | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" копії | | | | | | | | | |вантажної митної декларації | | | | | | | | | |на експорт таких товарів до | | | | | | | | | |Туркменістану та проведення | | | | | | | | | |розрахунків з постачальниками| | | | | | | | | |(продавцями) цих товарів | | | | | | | | | |грошима | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010225 |Звільняються від |Закон України "Про | 1954-III |14.09.2000 р.|01.01.2002 р.|01.01.2003 р.|Зупинено на | | | |оподаткування операції з |підтримку | ( 1954-14 ) | | | |2003 р. у | | | |ввезення (пересилання) на |олімпійського, | | | | |зв'язку із | | | |митну територію України |параолімпійського руху| | | | |зупиненням | | | |відповідно до Закону України |та спорту вищих | | | | |дії п. 2 | | | |"Про підтримку олімпійського,|досягнень в Україні" | | | | |ст. 5 Закону | | | |параолімпійського руху та |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |спорту вищих досягнень в |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |14.09.2000 р.| | | |Україні" товарів (інвентарю, |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |N 1954-III | | | |обладнання, екіпіровки та |вартість", п. 5.8 | | | | |згідно із | | | |медико-біологічних засобів), |ст. 5 | | | | |Законом | | | |які не виробляються в Україні|----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |або виробляються, але не |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.| | |26.12.2002 р.| | | |відповідають технічним |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | |N 380-IV | | | |характеристикам світового |України на 2003 рік" | | | | | | | | |рівня та вимогам міжнародних | | | | | | | | | |спортивних організацій, а | | | | | | | | | |також роботи і послуги, що | | | | | | | | | |виконуються (надаються) для | | | | | | | | | |підготовки та участі членів | | | | | | | | | |збірних команд України в | | | | | | | | | |Олімпійських та | | | | | | | | | |Параолімпійських іграх. Ця | | | | | | | | | |норма діє протягом одного | | | | | | | | | |року до дня початку кожних | | | | | | | | | |наступних Олімпійських та | | | | | | | | | |Параолімпійських ігор | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010226 |Звільняються від |Закон України "Про | 1954-III |14.09.2000 р.|01.01.2002 р.|01.01.2003 р.|Зупинено на | | | |оподаткування операції з |підтримку | ( 1954-14 ) | | | |2003 р. у | | | |надання послуг щодо |олімпійського, | | | | |зв'язку із | | | |будівництва, ремонту та |параолімпійського руху| | | | |зупиненням | | | |облаштування баз олімпійської|та спорту вищих | | | | |дії п. 2 | | | |та параолімпійської |досягнень в Україні" | | | | |ст. 5 Закону | | | |підготовки, що виконуються |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |відповідно до Закону України |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |14.09.2000 р.| | | |"Про підтримку олімпійського,|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |N 1954-III | | | |параолімпійського руху та |вартість", п. 5.8 | | | | |згідно із | | | |спорту вищих досягнень в |ст. 5 | | | | |Законом | | | |Україні" |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | | |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.| | |26.12.2002 р.| | | | |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | |N 380-IV | | | | |України на 2003 рік" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010227 |Звільняються від |Закон України "Про | 1954-III |14.09.2000 р.|01.01.2002 р.|01.01.2003 р.|Зупинено на | | | |оподаткування операції з |підтримку | ( 1954-14 ) | | | |2003 р. у | | | |надання послуг (у тому числі |олімпійського, | | | | |зв'язку із | | | |проживання, харчування), що |параолімпійського руху| | | | |зупиненням | | | |надаються базами олімпійської|та спорту вищих | | | | |дії п. 2 | | | |та параолімпійської |досягнень в Україні" | | | | |ст. 5 Закону | | | |підготовки відповідно до |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | |Закону України "Про |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |14.09.2000 р.| | | |підтримку олімпійського, |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |N 1954-III | | | |параолімпійського руху та |вартість", п. 5.8 | | | | |згідно із | | | |спорту вищих досягнень в |ст. 5 | | | | |Законом | | | |Україні" |----------------------+---------------+-------------| | |України від | | | | |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.| | |26.12.2002 р.| | | | |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | |N 380-IV | | | | |України на 2003 рік" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010228 |Сума ПДВ, що підлягає сплаті |Закон України "Про | 3073-III |07.03.2002 р.|24.04.2002 р.| | | | | |до бюджету заготівельними |внесення змін до | ( 3073-14 ) | |(до | | | | | |підприємствами, та операції з|деяких законодавчих | | |затвердження | | | | | |продажу ними окремих видів |актів України щодо | | |переліку | | | | | |відходів як вторинної |відходів" (п. 11.35 | | |пільга не | | | | | |сировини за переліком, |ст. 11 Закону України | | |діє) | | | | | |визначеним Кабінетом |"Про податок на додану| | | | | | | | |Міністрів України, |вартість" | | | | | | | | |залишається у розпорядженні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |цих підприємств і | | | | | | | | | |використовується ними на | | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | |матеріально-технічних | | | | | | | | | |ресурсів виробничого | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010229 |Суми ПДВ, сплаченого |Закон України "Про | 6/97-ВР |17.01.97 р. |05.02.97 р. | | | | | |підприємствами, перелік яких |надання пільг щодо | ( 6/97-ВР ) | | | | | | | |визначається відповідно до |обкладання податком на| | | | | | | | |ст. 2 Закону України "Про |добавлену вартість | | | | | | | | |надання пільг щодо обкладання|продукції (робіт, | | | | | | | | |податком на додану вартість |послуг), що | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг), що|виробляється за | | | | | | | | |виробляється за контрактом |контрактом N 1346/38",| | | | | | | | |N 1346/38", постачальникам за|статті 1, 2 | | | | | | | | |надані послуги, виконані |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |роботи, а також придбані |Закон України "Про | 211/97-ВР |16.04.97 р. | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|внесення змін до | ( 211/97-ВР ) | | | | | | | |придбані і введені в |Закону України "Про | | | | | | | | |експлуатацію основні |надання пільг щодо | | | | | | | | |виробничі фонди і взяті на |обкладання податком на| | | | | | | | |облік нематеріальні активи, |додану вартість | | | | | | | | |підлягають відшкодуванню з |продукції (робіт, | | | | | | | | |бюджету або зараховуються в |послуг), що | | | | | | | | |рахунок наступних платежів |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом N 1346/38" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010230 |Звільнити від обкладання ПДВ |Закон України "Про | 6/97-ВР |17.01.97 р. |05.02.97 р. | | | | | |обороти з реалізації кінцевої|надання пільг щодо | ( 6/97-ВР ) | | | | | | | |продукції, яка реалізується |обкладання податком на| | | | | | | | |постачальнику для виконання |добавлену вартість | | | | | | | | |контракту N 1346/38 |продукції (робіт, | | | | | | | | | |послуг), що | | | | | | | | | |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом N 1346/38",| | | | | | | | | |статті 1, 2 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 211/97-ВР |16.04.97 р. | | | | | | | |внесення змін до | ( 211/97-ВР ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |надання пільг щодо | | | | | | | | | |обкладання податком на| | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | |продукції (робіт, | | | | | | | | | |послуг), що | | | | | | | | | |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом N 1346/38" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010231 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з: виплати грошових |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виграшів, грошових призів і |вартість", пп. 3.2.4 | | | | | | | | |грошових винагород; прийняття|п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |ставок, у тому числі шляхом |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |обміну коштів на жетони чи |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |інші замінники гривні, |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |призначені для використання |деяких законів України| | | | | | | | |в гральних автоматах та |з метою стимулювання | | | | | | | | |іншому гральному |інвестиційної | | | | | | | | |устаткуванні |діяльності" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1969-III |21.09.2000 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 1969-14 ) | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з метою | | | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю за| | | | | | | | | |здійсненням лотерейної| | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010232 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |01.10.97 р. | | | | | |операції з: продажу негашених|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поштових марок України, |вартість", пп. 3.2.4 | | | | | | | | |конвертів або листівок з |п. 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |негашеними поштовими марками |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |України, крім колекційних |Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |марок, конвертів чи листівок |внесення змін до | ( 977-14 ) | | | | | | | |для філателістичних потреб, |деяких законів України| | | | | | | | |базою оподаткування яких є |з метою стимулювання | | | | | | | | |продажна вартість |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 1969-III |21.09.2000 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 1969-14 ) | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з метою | | | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю за| | | | | | | | | |здійсненням лотерейної| | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010233 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 535/97-ВР |19.09.97 р. |21.10.97 р. |01.01.2008 р.|Змінено | | | |постачальникам за |стимулювання | ( 535/97-ВР ) | | | |Законом | | | |матеріально-технічні ресурси,|виробництва | | | | |України від | | | |які підлягають відшкодуванню |автомобілів в Україні"| | | | |15.11.2001 р.| | | |із бюджету у разі здійснення |----------------------+---------------+-------------| | |N 2779-III | | | |операцій з продажу |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | |"Про внесення| | | |автомобілів, автобусів і |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | |змін до | | | |комплектуючих виробів до них |вартість", п. 11.19 | | | | |деяких | | | |власного виробництва |ст. 11 | | | | |законодавчих | | | |резидентів, які здійснюють |----------------------+---------------+-------------| | |актів України| | | |діяльність відповідно до |Закон України "Про | 2779-III |15.11.2001 р.| | |щодо | | | |Закону України "Про |внесення змін до | ( 2779-14 ) | | | |державної | | | |стимулювання виробництва |деяких законодавчих | | | | |підтримки | | | |автомобілів в Україні", що |актів України щодо | | | | |автомобілебу-| | | |оподатковуються ПДВ за |підтримки | | | | |дівної | | | |нульовою ставкою. Ці |автомобілебудівної | | | | |промисловості| | | |виробники-резиденти |промисловості | | | | |України" | | | |зобов'язані мати затверджену |України" | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |інвестиційну програму | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010234 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |02.10.97 р. | | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість" | | | | | | | | |оподаткування згідно з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |пп. "д" п. 1 ст. 5 Декрету |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |Кабінету Міністрів України |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |"Про податок на добавлену |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було |ст. 11 | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що | | | | | | | | | |є сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010235 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550/97-ВР |26.09.97 р. |02.10.97 р. | | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість" | | | | | | | | |оподаткування згідно з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |пп. "д" п. 1 ст. 5 Декрету |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |Кабінету Міністрів України |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |"Про податок на добавлену |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було |ст. 11 | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що | | | | | | | | | |є сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010236 |На період функціонування СЕЗ |Закон України "Про | 403-XIV |15.01.99 р. |17.02.99 р. |01.01.2020 р.| | | | |"Яворів" за нульовою ставкою |внесення змін до | ( 403-14 ) | | | | | | | |справляється ПДВ у разі |деяких законів України| | | | | | | | |вивезення товарів та інших |з питань оподаткування| | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |у зв'язку із | | | | | | | | |товарів) з митної території |створенням спеціальної| | | | | | | | |України на територію |економічної зони | | | | | | | | |автопорту "Краковець". Цей |"Яворів" | | | | | | | | |режим не поширюється на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |операції з продажу |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |підакцизних товарів та |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|вартість", пункти | | | | | | | | |класифікації товарів |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |також на операції з ввезення |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |Закону України "Про | | | | | | | | |територію України зазначених |податок на додану | | | | | | | | |товарів |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010237 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 403-XIV |15.01.99 р. |17.02.99 р. |01.01.2020 р.| | | | |постачальникам за |внесення змін до | ( 403-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|деяких законів України| | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |з питань оподаткування| | | | | | | | |із бюджету при застосуванні |у зв'язку із | | | | | | | | |нульової ставки в |створенням спеціальної| | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |економічної зони | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |"Яворів" | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товарів) з митної території |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |України на територію |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |автопорту "Краковець". Цей |вартість", пункти | | | | | | | | |режим не поширюється на |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |операції з продажу |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |підакцизних товарів та |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |товарів 1-24 груп Української|внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |класифікації товарів |Закону України "Про | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |податок на додану | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |вартість" | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010238 |На період функціонування СЕЗ |Закон України "Про | 403-XIV |15.01.99 р. |17.02.99 р. |01.01.2020 р.| | | | |"Яворів" не оподатковуються |внесення змін до | ( 403-14 ) | | | | | | | |ПДВ операції з надання послуг|деяких законів України| | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |з питань оподаткування| | | | | | | | |інших предметів, їх |у зв'язку із | | | | | | | | |дороблення, сортування, |створенням спеціальної| | | | | | | | |пакетування, здійснюваних на |економічної зони | | | | | | | | |території автопорту |"Яворів" | | | | | | | | |"Краковець". Цей режим не |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |поширюється на операції з |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |продажу підакцизних товарів |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |вартість", пункти | | | | | | | | |Української класифікації |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |також на операції з ввезення |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |Закону України "Про | | | | | | | | |територію України зазначених |податок на додану | | | | | | | | |товарів |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010239 |Звільняються від |Закон України "Про | 403-XIV |15.01.99 р. |17.02.99 р. |01.01.2020 р.| | | | |оподаткування ПДВ операції з |внесення змін до | ( 403-14 ) | | | | | | | |ввезення (пересилання) |деяких законів України| | | | | | | | |устаткування, обладнання та |з питань оподаткування| | | | | | | | |комплектуючих деталей до них |у зв'язку із | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |створенням спеціальної| | | | | | | | |які ввозяться (пересилаються)|економічної зони | | | | | | | | |на територію СЕЗ "Яворів" |"Яворів" | | | | | | | | |суб'єктами СЕЗ "Яворів" для |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |потреб власного виробництва, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |пов'язаного з реалізацією |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних проектів, |вартість", пункти | | | | | | | | |затверджених Яворівською |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |районною державною |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |адміністрацією. Цей режим не |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |поширюється на операції з |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |Закону України "Про | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |податок на додану | | | | | | | | |Української класифікації |вартість" | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010240 |За нульовою ставкою |Указ Президента | 1339/98 |09.12.98 р. |09.01.99 р. |01.01.2029 р.| | | | |справляється ПДВ відповідно |України "Про | ( 1339/98 ) | | | | | | | |до Закону України "Про |спеціальну економічну | | | | | | | | |спеціальну економічну зону |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |"Закарпаття" у разі вивезення|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товарів та інших предметів з |Закон України "Про | 2322-III |22.03.2001 р.| | | | | | |митної території України на |спеціальну економічну | ( 2322-14 ) | | | | | | | |територію СЕЗ "Закарпаття". |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |операції з продажу |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |підакцизних товарів та |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|Закону України "Про | | | | | | | | |класифікації товарів |податок на додану | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |вартість" | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010241 |Суми ПДВ, сплачені |Указ Президента | 1339/98 |09.12.98 р. |09.01.99 р. |01.01.2029 р.| | | | |постачальникам за |України "Про | ( 1339/98 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|спеціальну економічну | | | | | | | | |підлягають відшкодуванню із |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |бюджету при: застосуванні |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |нульової ставки в |Закон України "Про | 2322-III |22.03.2001 р.| | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |спеціальну економічну | ( 2322-14 ) | | | | | | | |вивезення товарів та інших |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товарів) з митної території |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |України на територію СЕЗ |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |"Закарпаття". Цей режим не |Закону України "Про | | | | | | | | |поширюється на операції з |податок на додану | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |вартість" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010242 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. |13.01.99 р. | | | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої експлуатації| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |і зняття з | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | | |звільняються від |зруйнованого | | | | | | | | |оподаткування операції, які |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |виконуються за кошти |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |міжнародної технічної |безпечну систему" | | | | | | | | |допомоги, що надається на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |безоплатній та безповоротній |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |основі для подальшої |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ст. 11 | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |експлуатації, перетворення |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | | | | | |екологічно безпечну систему |деяких законодавчих | | | | | | | | |та забезпечення соціального |актів України з питань| | | | | | | | |захисту персоналу |оподаткування у | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, |зв'язку із створенням | | | | | | | | |закупівлі на митній території|спеціальної | | | | | | | | |України товарів (сировини, |економічної зони | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |"Славутич" | | | | | | | | |обладнання (сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | |обладнання) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010243 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.2059 р.| | | | |справляється ПДВ у разі |спеціальні економічні | ( 356-14 ) | | | | | | | |вивезення товарів та інших |зони та спеціальний | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |режим інвестиційної | | | | | | | | |товарів) з митної території |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |України на територію СЕЗ |області" | | | | | | | | |"Азов". Цей режим не |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |поширюється на операції з |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |продажу підакцизних товарів |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |вартість", пункти | | | | | | | | |Української класифікації |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |також на операції з ввезення |внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |деяких законів України| | | | | | | | |територію України зазначених |з питань оподаткування| | | | | | | | |товарів |у зв'язку із | | | | | | | | | |створенням спеціальних| | | | | | | | | |економічних зон "Азов"| | | | | | | | | |і "Донецьк" та | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |в Донецькій області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010244 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.59 р. | | | | |постачальникам за |спеціальну економічну | ( 356-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|зону та спеціальний | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |режим інвестиційної | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |нульової ставки в |області" | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |вивезення товарів та інших |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |предметів (крім підакцизних |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів) з митної території |вартість", пункти | | | | | | | | |України на СЕЗ "Азов". Цей |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |режим не поширюється на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |операції з продажу |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |підакцизних товарів та |внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|деяких законів України| | | | | | | | |класифікації товарів |з питань оподаткування| | | | | | | | |зовнішньоекономічної |у зв'язку із | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |створенням спеціальних| | | | | | | | |також на операції з ввезення |економічних зон "Азов"| | | | | | | | |(пересилання) на митну |і "Донецьк" та | | | | | | | | |територію України зазначених |запровадженням | | | | | | | | |товарів |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |в Донецькій області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010245 |Не підлягають обкладанню ПДВ |Закон України "Про | 1606-XIV |23.03.2000 р.|17.05.2000 р.| | | | | |операції з надання послуг |внесення змін до | ( 1606-14 ) | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |деяких законодавчих | | | | | | | | |інших предметів, їх |актів України з питань| | | | | | | | |перевантаження, дороблення, |оподаткування у | | | | | | | | |сортування, пакетування, |зв'язку із створенням | | | | | | | | |здійснюваних на території СЕЗ|спеціальної | | | | | | | | |"Рені". Цей режим не |економічної зони | | | | | | | | |поширюється на операції з |"Рені" | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |Української класифікації |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |вартість", пункти | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |також на операції з ввезення |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |(пересилання) на митну |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |територію України зазначених |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010246 |Не підлягають обкладанню |Закон України "Про | 1608-XIV |23.03.2000 р.|17.05.2000 р.| | | | | |ПДВ операції з надання послуг|внесення змін до | ( 1608-14 ) | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |деяких законодавчих | | | | | | | | |інших предметів, їх |актів України з питань| | | | | | | | |перевантаження, дороблення, |оподаткування у | | | | | | | | |сортування, пакетування, |зв'язку із створенням | | | | | | | | |здійснюваних на території СЕЗ|спеціальної (вільної) | | | | | | | | |"Порто-франко". Цей режим не |економічної зони | | | | | | | | |поширюється на операції з |"Порто-франко" на | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |території Одеського | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |морського | | | | | | | | |Української класифікації |торговельного порту" | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |також на операції з ввезення |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість", пункти | | | | | | | | |територію України зазначених |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |товарів |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010247 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 1608-XIV |23.03.2000 р.|17.05.2000 р.| | | | | |справляється ПДВ у разі |внесення змін до | ( 1608-14 ) | | | | | | | |вивезення товарів та інших |деяких законодавчих | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |актів України з питань| | | | | | | | |товарів) з митної території |оподаткування у | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |зв'язку із створенням | | | | | | | | |"Порто-франко". Цей режим не |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |поширюється на операції з |економічної зони | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |"Порто-франко" на | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |території Одеського | | | | | | | | |Української класифікації |морського | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |торговельного порту" | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |також на операції з ввезення |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |(пересилання) на митну |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |територію України зазначених |вартість", пункти | | | | | | | | |товарів |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010248 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 1608-XIV |23.03.2000 р.|17.05.2000 р.| | | | | |постачальникам за |внесення змін до | ( 1608-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|деяких законодавчих | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |актів України з питань| | | | | | | | |із бюджету у разі вивезення |оподаткування у | | | | | | | | |товарів та інших предметів |зв'язку із створенням | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |митної території України на |економічної зони | | | | | | | | |територію СЕЗ "Порто-франко" |"Порто-франко" на | | | | | | | | |із застосуванням нульової |території Одеського | | | | | | | | |ставки в оподаткуванні ПДВ. |морського | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |торговельного порту" | | | | | | | | |операції з продажу |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |підакцизних товарів та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |класифікації товарів |вартість", пункти | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |також на операції з ввезення |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |(пересилання) на митну |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |територію України зазначених |Закону України "Про | | | | | | | | |товарів |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010249 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |27.06.2000 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", по |інноваційної | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічним |ст. 11 | | | | | | | | |парком "Напівпровідникові |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |технології і матеріали, |Закон України "Про | 1749-III |01.06.2000 р.| | | | | | |оптоелектроніка та сенсорна |внесення змін до | ( 1749-14 ) | | | | | | | |техніка", його учасники, |деяких законів України| | | | | | | | |дочірні та спільні |з питань | | | | | | | | |підприємства не перераховують|оподаткування" | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |спеціальні рахунки та |Закон України "Про | 2744-III |04.10.2001 р.| | | | | | |використовують зазначені суми|внесення змін до | ( 2744-14 ) | | | | | | | |виключно на наукову та |деяких законів України| | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |з питань | | | | | | | | |розвиток власних |оподаткування" | | | | | | | | |науково-технологічних і |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |дослідно-експериментальних |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |баз. Порядок зарахування сум |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |податків на спеціальний |Закону України "Про | | | | | | | | |рахунок та їх використання |спеціальний режим | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |інвестиційної та | | | | | | | | |Міністрів України |інноваційної | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків | | | | | | | | | |"Напівпровіднвкові | | | | | | | | | |технології і | | | | | | | | | |матеріали, | | | | | | | | | |оптоелектроніка та | | | | | | | | | |сенсорна техніка", | | | | | | | | | |"Інститут | | | | | | | | | |електрозварювання ім. | | | | | | | | | |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010250 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 2211-III |11.01.2001 р.|01.01.2001 р.|01.01.2006 р.| | | | |постачальникам за |визнання бронетанкової| ( 2211-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|галузі однією з | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |пріоритетних у | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |промисловості України | | | | | | | | |нульової ставки в |та заходи щодо надання| | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ при |їй державної | | | | | | | | |здійсненні операцій з продажу|підтримки" | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), що |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |використовуються |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |підприємствами концерну |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |"Бронетехніка України" - |вартість", п. 11.32 | | | | | | | | |виконавцями державного |ст. 11 | | | | | | | | |оборонного замовлення та | | | | | | | | | |міжнародних контрактів для | | | | | | | | | |виготовлення та модернізації | | | | | | | | | |броньованих бойових машин | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010251 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 2211-III |11.01.2001 р.|01.01.2001 р.|01.01.2006 р.| | | | |постачальникам за |визнання бронетанкової| ( 2211-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|галузі однією з | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |пріоритетних у | | | | | | | | |із бюджету при застосуванні |промисловості України | | | | | | | | |нульової ставки в |та заходи щодо надання| | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ при |їй державної | | | | | | | | |здійсненні операцій з продажу|підтримки" | | | | | | | | |броньованих бойових машин і |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |комплектуючих виробів до них,|Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |які реалізуються державному |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |замовнику або замовнику за |вартість", п. 11.32 | | | | | | | | |міжнародним контрактом |ст. 11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010252 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 2323-III |22.03.2001 р.|24.04.2001 р.| | | | | |постачальникам за |внесення змін до | ( 2323-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|деяких законів України| | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |з питань оподаткування| | | | | | | | |із бюджету при застосуванні |у зв'язку із | | | | | | | | |нульової ставки в |створенням спеціальної| | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |економічної зони | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |"Миколаїв" | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |товарів) з митної території |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |України на територію СЕЗ |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |"Миколаїв". Цей режим не |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |поширюється на операції з |ст. 11 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |Української класифікації |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |Закону України "Про | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |податок на додану | | | | | | | | |також на операції з ввезення |вартість" | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010253 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.2059 р.| | | | |справляється ПДВ у разі |спеціальні економічну | ( 356-14 ) | | | | | | | |вивезення товарів та інших |зону та спеціальний | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |режим інвестиційної | | | | | | | | |товарів) з митної території |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |України на територію СЕЗ |області" | | | | | | | | |"Донецьк". Цей режим не |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |поширюється на операції з |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |продажу підакцизних товарів |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |Української класифікації |ст. 11 | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |також на операції з ввезення |внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |деяких законів України| | | | | | | | |територію України зазначених |з питань оподаткування| | | | | | | | |товарів |у зв'язку із | | | | | | | | | |створенням спеціальних| | | | | | | | | |економічних зон "Азов"| | | | | | | | | |і "Донецьк" та | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |в Донецькій області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін | ( 346-15 ) | | | | | | | | |до Закону України "Про| | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 4010254 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.2059 р.| | | | |постачальникам за |спеціальні економічну | ( 356-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|зону та спеціальний | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |режим інвестиційної | | | | | | | | |з бюджету при застосуванні |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |нульової ставки в |області" | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |вивезення товарів та інших |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |предметів (крім підакцизних |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів) з митної території |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |ст. 11 | | | | | | | | |"Донецьк" |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | | |внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | | |деяких законів України| | | | | | | | | |з питань оподаткування| | | | | | | | | |у зв'язку із | | | | | | | | | |створенням спеціальних| | | | | | | | | |економічних зон "Азов"| | | | | | | | | |і "Донецьк" та | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |в Донецькій області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | | |внесення змін | ( 346-15 ) | | | | | | | | |до Закону України "Про| | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010255 |Звільняються на період |Закон України "Про | 356-XIV |24.12.98 р. |14.01.99 р. |01.01.2059 р.| | | | |реалізації інвестиційного |спеціальні економічну | ( 356-14 ) | | | | | | | |проекту, але не більше ніж на|зону та спеціальний | | | | | | | | |5 років, від обкладання ПДВ -|режим інвестиційної | | | | | | | | |устаткування (обладнання) |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) |області" | | | | | | | | |під час їх ввезення в Україну|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |суб'єктами підприємницької |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |діяльності, які реалізують |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |схвалені Радою інвестиційні |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |проекти на територіях |ст. 11 | | | | | | | | |пріоритетного розвитку |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |Донецької області згідно з |Закон України "Про | 973-XIV |15.07.99 р. | | | | | | |укладеним контрактом. Перелік|внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |та обсяги ввезення на митну |деяких законів України| | | | | | | | |територію України зазначених |з питань оподаткування| | | | | | | | |устаткування (обладнання) є |у зв'язку із | | | | | | | | |невід'ємною частиною |створенням спеціальних| | | | | | | | |інвестиційного проекту. Цей |економічних зон "Азов"| | | | | | | | |режим не поширюється на |і "Донецьк" та | | | | | | | | |операції з продажу |запровадженням | | | | | | | | |підакцизних товарів та |спеціального режиму | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|інвестиційної | | | | | | | | |класифікації товарів |діяльності на | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |територіях | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |також на операції з ввезення |в Донецькій області" | | | | | | | | |(пересилання) на митну |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |територію України зазначених |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |товарів |внесення змін | ( 346-15 ) | | | | | | | | |до Закону України "Про| | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010256 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.|01.01.2003 р.|01.01.2004 р.| | | | |ПДВ операції з ввезення |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |природного газу на митну |України на 2003 рік", | | | | | | | | |територію України відповідно |ст. 8 | | | | | | | | |до зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |контрактів, укладених на | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | |договорів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010257 |За нульовою ставкою ПДВ |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.|01.01.2003 р.|01.01.2004 р.| | | | |оподатковуються операції з |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |продажу ввезеного природного |України на 2003 рік", | | | | | | | | |газу на митну територію |ст. 8 | | | | | | | | |України відповідно до | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |контрактів, укладених на | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | |договорів України, крім | | | | | | | | | |операцій з продажу такого | | | | | | | | | |газу для населення, бюджетних| | | | | | | | | |установ та інших споживачів, | | | | | | | | | |що не є платниками цього | | | | | | | | | |податку | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010258 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 380-IV |26.12.2002 р.|01.01.2003 р.|01.01.2004 р.| | | | |постачальникам за |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|України на 2003 рік", | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |ст. 8 | | | | | | | | |із бюджету при застосуванні | | | | | | | | | |нульової ставки в | | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ при | | | | | | | | | |здійсненні операцій з продажу| | | | | | | | | |ввезеного природного газу на | | | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |контрактів, укладених на | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | |договорів України, крім | | | | | | | | | |операцій з продажу такого | | | | | | | | | |газу для населення, бюджетних| | | | | | | | | |установ та інших споживачів, | | | | | | | | | |що не є платниками цього | | | | | | | | | |податку | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010259 |До 1 січня 2004 р. сума ПДВ, |Закон України "Про | 770/97-ВР |23.12.97 р. |01.01.98 р. |01.01.2004 р.| | | | |що повинна сплачуватися до |внесення змін до | ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |бюджету переробними |Закону України "Про | | | | | | | | |підприємствами всіх форм |податок на додану | | | | | | | | |власності за реалізовані ними|вартість" | | | | | | | | |молоко та молочну продукцію, |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |м'ясо та м'ясопродукти, у |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |повному обсязі спрямовується |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виключно для виплати дотацій |вартість", п. 11.21 | | | | | | | | |сільськогосподарським |ст. 11 | | | | | | | | |товаровиробникам за продані | | | | | | | | | |ними переробним підприємствам| | | | | | | | | |молоко і м'ясо в живій вазі | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010260 |Звільняються не більш як на 5|Закон України "Про | 357-XIV |24.12.98 р. | |01.01.2014 р.| | | | |років від обкладання ПДВ під |спеціальний режим | ( 357-14 ) | | | | | | | |час ввезення в Україну |інвестиційної | | | | | | | | |устаткування (обладнання), |діяльності у | | | | | | | | |крім підакцизних товарів, для|Закарпатській області"| | | | | | | | |реалізації інвестиційного |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |проекту у період існування |Закон України "Про | 3036-III |07.02.2002 р.|04.03.2002 р.| | | | | |спеціального режиму |внесення змін до | ( 3036-14 ) | | | | | | | |інвестиційної діяльності у |деяких законів України| | | | | | | | |Закарпатській області щодо |щодо створення та | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |функціонування | | | | | | | | |проектів у пріоритетних видах|спеціальних (вільних) | | | | | | | | |економічної діяльності, |економічних зон і | | | | | | | | |перелік яких визначається |запровадження | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |спеціальних режимів | | | | | | | | |Перелік та обсяги ввезення на|інвестиційної | | | | | | | | |митну територію України |діяльності на | | | | | | | | |зазначеного устаткування |територіях | | | | | | | | |(обладнання) є невід'ємною |пріоритетного | | | | | | | | |частиною інвестиційного |розвитку" | | | | | | | | |проекту | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010261 |На період реалізації |Закон України "Про | 2199-III |21.12.2000 р.|21.12.2000 р.|01.01.2030 р.| | | | |інвестиційних проектів на |спеціальний режим | ( 2199-14 ) | | | | | | | |територіях функціонування СЕЗ|інвестиційної | | | | | | | | |"Порт Крим" в Автономній |діяльності на | | | | | | | | |Республіці Крим, у разі |територіях | | | | | | | | |ввезення товарів та інших |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |та спеціальну | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |економічну зону "Порт | | | | | | | | |території України на |Крим" в Автономній | | | | | | | | |територію СЕЗ "Порт Крим" для|Республіці Крим" | | | | | | | | |використання в межах СЕЗ |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |"Порт Крим" ПДВ не |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |03.04.97 р. | | | | | |справляється. Цей режим не |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поширюється на операції з |вартість", пункти | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |Української класифікації |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.|24.12.2002 р.| | | | | |товарів зовнішньоекономічної |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |Закону України "Про | | | | | | | | |також на операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010262 |Звільняються від обкладання |Закон України "Про | 2199-III |21.12.2000 р.|21.12.2000 р.|01.01.2030 р.| | | | |ПДВ операції з надання послуг|спеціальний режим | ( 2199-14 ) | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |інвестиційної | | | | | | | | |інших предметів, їх |діяльності на | | | | | | | | |перевантаження, дороблення, |територіях | | | | | | | | |сортування, пакетування, |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |здійснюваних на території СЕЗ|та спеціальну | | | | | | | | |"Порт Крим". Цей режим не |економічну зону "Порт | | | | | | | | |поширюється на операції з |Крим" в Автономній | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |Республіці Крим" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |Української класифікації |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |03.04.97 р. | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |вартість", пункти | | | | | | | | |також на операції з ввезення |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |(пересилання) на митну |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |територію України зазначених |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.|24.12.2002 р.| | | | | |товарів |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010263 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 2199-III |21.12.2000 р.|21.12.2000 р.|01.01.2030 р.| | | | |справляється ПДВ у разі |спеціальний режим | ( 2199-14 ) | | | | | | | |вивезення товарів та інших |інвестиційної | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |діяльності на | | | | | | | | |товарів) з митної території |територіях | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |"Порт Крим". Цей режим не |та спеціальну | | | | | | | | |поширюється на операції з |економічну зону "Порт | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |Крим" в Автономній | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |Республіці Крим" | | | | | | | | |Української класифікації |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |товарів зовнішньоекономічної |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |03.04.97 р. | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |також на операції з ввезення |вартість", пункти | | | | | | | | |(пересилання) на митну |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |територію України зазначених |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |товарів |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.|24.12.2002 р.| | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010264 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 2199-III |21.12.2000 р.|21.12.2000 р.|01.01.2030 р.| | | | |постачальникам за |спеціальний режим | ( 2199-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|інвестиційної | | | | | | | | |підлягають відшкодуванню із |діяльності на | | | | | | | | |бюджету при застосуванні |територіях | | | | | | | | |нульової ставки в |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |та спеціальну | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |економічну зону "Порт | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |Крим" в Автономній | | | | | | | | |товарів) з митної території |Республіці Крим" | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |"Порт Крим" |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |03.04.97 р. | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пункти | | | | | | | | | |11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | | |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.|24.12.2002 р.| | | | | | |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010265 |У разі ввезення на митну |Закон України "Про | 2199-III |21.12.2000 р.|21.12.2000 р.|01.01.2030 р.| | | | |територію України з території|спеціальний режим | ( 2199-14 ) | | | | | | | |СЕЗ "Порт Крим" товарів та |інвестиційної | | | | | | | | |інших предметів, що |діяльності на | | | | | | | | |попередньо були ввезені з-за |територіях | | | | | | | | |меж митної території України |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |на територію СЕЗ "Порт Крим",|та спеціальну | | | | | | | | |податки сплачуються в |економічну зону "Порт | | | | | | | | |порядку, встановленому |Крим" в Автономній | | | | | | | | |законом для оподаткування |Республіці Крим" | | | | | | | | |товарів, що імпортуються. Цей|----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | |режим не поширюється на |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. |03.04.97 р. | | | | | |операції з продажу |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підакцизних товарів та |вартість", пункти | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|11.12, 11.36 ст. 11 | | | | | | | | |класифікації товарів |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |зовнішньоекономічної |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.|24.12.2002 р.| | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |також на операції з ввезення |Закону України "Про | | | | | | | | |(пересилання) на митну |податок на додану | | | | | | | | |територію України зазначених |вартість" | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010266 |Звільняються від обкладання |Указ Президента | 729/99 |27.06.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2029 р.| | | | |ПДВ під час ввезення |України "Про | ( 729/99 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |спеціальний режим | | | | | | | | |територію України |інвестиційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності на | | | | | | | | |комплектуючі вироби до них |територіях | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |метою використання для |в Чернігівській | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |області" | | | | | | | | |проектів на територіях |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |пріоритетного розвитку в |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |Чернігівській області на |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |період до введення об'єкта |Закону України "Про | | | | | | | | |інвестування в експлуатацію, |податок на додану | | | | | | | | |але не більше ніж на 5 років.|вартість" | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010267 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |27.06.2000 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 1749-III |01.06.2000 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 1749-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |деяких законів України| | | | | | | | |парком "Інститут |з питань | | | | | | | | |електрозварювання імені |оподаткування" | | | | | | | | |Є.О.Патона", його учасниками,| | | | | | | | | |дочірніми та спільними | | | | | | | | | |підприємствами при виконанні | | | | | | | | | |в установленому Законом | | | | | | | | | |України "Про спеціальний | | | | | | | | | |режим інвестиційної та | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків" порядку| | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних| | | | | | | | | |проектів. Номенклатура та | | | | | | | | | |обсяги ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010268 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |27.06.2000 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 1749-III |01.06.2000 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 1749-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |деяких законів України| | | | | | | | |парком "Інститут |з питань | | | | | | | | |монокристалів", його |оподаткування" | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та | | | | | | | | | |спільними підприємствами при | | | | | | | | | |виконанні в установленому | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010269 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |26.10.2001 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 2744-III |04.10.2001 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 2744-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |деяких законів України| | | | | | | | |парком "Вуглемаш", його |з питань | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та |оподаткування" | | | | | | | | |спільними підприємствами при | | | | | | | | | |виконанні в установленому | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010270 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |Закону України "Про | | | | | | | | |парком "Інститут технічної |спеціальний режим | | | | | | | | |теплофізики", його |інвестиційної та | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та |інноваційної | | | | | | | | |спільними підприємствами при |діяльності | | | | | | | | |виконанні в установленому |технологічних парків | | | | | | | | |Законом України "Про |"Напівпровідникові | | | | | | | | |спеціальний режим |технології і | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної|матеріали, | | | | | | | | |діяльності технологічних |оптоелектроніка та | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних|сенсорна техніка", | | | | | | | | |та інноваційних проектів. |"Інститут | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги |електрозварювання ім. | | | | | | | | |ввезення сировини, |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | |матеріалів, устаткування, |монокристалів", | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та |"Вуглемаш" | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010271 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |Закону України "Про | | | | | | | | |парком "Київська |спеціальний режим | | | | | | | | |політехніка", його |інвестиційної та | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та |інноваційної | | | | | | | | |спільними підприємствами при |діяльності | | | | | | | | |виконанні в установленому |технологічних парків | | | | | | | | |Законом України "Про |"Напівпровідникові | | | | | | | | |спеціальний режим |технології і | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної|матеріали, | | | | | | | | |діяльності технологічних |оптоелектроніка та | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних|сенсорна техніка", | | | | | | | | |та інноваційних проектів. |"Інститут | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги |електрозварювання ім. | | | | | | | | |ввезення сировини, |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | |матеріалів, устаткування, |монокристалів", | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та |"Вуглемаш" | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010272 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |Закону України "Про | | | | | | | | |парком "Інтелектуальні |спеціальний режим | | | | | | | | |інформаційні технології", |інвестиційної та | | | | | | | | |його учасниками, дочірніми та|інноваційної | | | | | | | | |спільними підприємствами при |діяльності | | | | | | | | |виконанні в установленому |технологічних парків | | | | | | | | |Законом України "Про |"Напівпровідникові | | | | | | | | |спеціальний режим |технології і | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної|матеріали, | | | | | | | | |діяльності технологічних |оптоелектроніка та | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних|сенсорна техніка", | | | | | | | | |та інноваційних проектів. |"Інститут | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги |електрозварювання ім. | | | | | | | | |ввезення сировини, |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | |матеріалів, устаткування, |монокристалів", | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та |"Вуглемаш" | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010273 |Звільняються від сплати ПДВ |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |сировина, матеріали, |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |інвестиційної та | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |інноваційної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|діяльності | | | | | | | | |винятком товарів згідно з |технологічних парків" | | | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |852110310, 852110390, |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |852810), які не виробляються |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в Україні або виробляються, |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |але не відповідають технічним|ст. 11 | | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |міжнародним стандартам, при |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |ввезенні в Україну для |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |Закону України "Про | | | | | | | | |парком "Укрінфотех", його |спеціальний режим | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та |інвестиційної та | | | | | | | | |спільними підприємствами при |інноваційної | | | | | | | | |виконанні в установленому |діяльності | | | | | | | | |Законом України "Про |технологічних парків | | | | | | | | |спеціальний режим |"Напівпровідникові | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної|технології і | | | | | | | | |діяльності технологічних |матеріали, | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних|оптоелектроніка та | | | | | | | | |та інноваційних проектів. |сенсорна техніка", | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги |"Інститут | | | | | | | | |ввезення сировини, |електрозварювання ім. | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та |монокристалів", | | | | | | | | |інших предметів визначаються |"Вуглемаш" | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010274 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |27.06.2000 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |та інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Інститут |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |електрозварювання імені |Закон України "Про | 1749-III |01.06.2000 р.| | | | | | |Є.О.Патона", технологічний |внесення змін до | ( 1749-14 ) | | | | | | | |парк, його учасники, дочірні |деяких законів України| | | | | | | | |та спільні підприємства не |з питань | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |оподаткування" | | | | | | | | |зараховують на спеціальні | | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010275 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |27.06.2000 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Інститут |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |монокристалів", технологічний|Закон України "Про | 1749-III |01.06.2000 р.| | | | | | |парк, його учасники, дочірні |внесення змін до | ( 1749-14 ) | | | | | | | |та спільні підприємства не |деяких законів України| | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |з питань | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |оподаткування" | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010276 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |26.10.2001 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Вуглемаш", |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |технологічний парк, його |Закон України "Про | 2744-III |04.10.2001 р.| | | | | | |учасники, дочірні та спільні |внесення змін до | ( 2744-14 ) | | | | | | | |підприємства не перераховують|деяких законів України| | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на |з питань | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |оподаткування" | | | | | | | | |використовують зазначені суми| | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010277 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Інститут технічної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |теплофізики", технологічний |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |парк, його учасники, дочірні |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |та спільні підприємства не |Закону України "Про | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |спеціальний режим | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |інвестиційної та | | | | | | | | |рахунки та використовують |інноваційної | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |діяльності | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |технологічних парків | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних |"Напівпровідникові | | | | | | | | |науково-технологічних і |технології і | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |матеріали, | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум |оптоелектроніка та | | | | | | | | |податків на спеціальний |сенсорна техніка", | | | | | | | | |рахунок та їх використання |"Інститут | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |електрозварювання ім. | | | | | | | | |Міністрів України |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------| | | | 14010278 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Київська |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |політехніка", технологічний |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |парк, його учасники, дочірні |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |та спільні підприємства не |Закону України "Про | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |спеціальний режим | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |інвестиційної та | | | | | | | | |рахунки та використовують |інноваційної | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |діяльності | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |технологічних парків | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних |"Напівпровідникові | | | | | | | | |науково-технологічних і |технології і | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |матеріали, | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум |оптоелектроніка та | | | | | | | | |податків на спеціальний |сенсорна техніка", | | | | | | | | |рахунок та їх використання |"Інститут | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |електрозварювання ім. | | | | | | | | |Міністрів України |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010279 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Інтелектуальні |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |інформаційні технології", |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |технологічний парк, його |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні |Закону України "Про | | | | | | | | |підприємства не перераховують|спеціальний режим | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на |інвестиційної та | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |інноваційної | | | | | | | | |використовують зазначені суми|діяльності | | | | | | | | |виключно на наукову та |технологічних парків | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |"Напівпровідникові | | | | | | | | |розвиток власних |технології і | | | | | | | | |науково-технологічних і |матеріали, | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |оптоелектроніка та | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум |сенсорна техніка", | | | | | | | | |податків на спеціальний |"Інститут | | | | | | | | |рахунок та їх використання |електрозварювання ім. | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | |Міністрів України |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010280 |Суми ПДВ, нараховані в |Закон України "Про | 991-XIV |16.07.99 р. |05.04.2002 р.| | | | | |порядку, встановленому |спеціальний режим | ( 991-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про податок |інвестиційної та | | | | | | | | |на додану вартість", за |інноваційної | | | | | | | | |операціями з продажу товарів |діяльності | | | | | | | | |(виконання робіт, надання |технологічних парків" | | | | | | | | |послуг), пов'язаних з |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |виконанням інвестиційних та |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |інноваційних проектів за |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пріоритетними напрямами |вартість", п. 11.12 | | | | | | | | |діяльності технологічного |ст. 11 | | | | | | | | |парку, "Укрінфотех", |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |технологічний парк, його |Закон України "Про | 3118-III |07.03.2002 р.| | | | | | |учасники, дочірні та спільні |внесення змін до | ( 3118-14 ) | | | | | | | |підприємства не перераховують|Закону України "Про | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на |спеціальний режим | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |інвестиційної та | | | | | | | | |використовують зазначені суми|інноваційної | | | | | | | | |виключно на наукову та |діяльності | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |технологічних парків | | | | | | | | |розвиток власних |"Напівпровідникові | | | | | | | | |науково-технологічних і |технології і | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |матеріали, | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум |оптоелектроніка та | | | | | | | | |податків на спеціальний |сенсорна техніка", | | | | | | | | |рахунок та їх використання |"Інститут | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |електрозварювання ім. | | | | | | | | |Міністрів України |Є.О.Патона", "Інститут| | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010281 |До 1 січня 2010 р. |Закон України "Про | 1991-III |21.09.2000 р.|08.11.2000 р.|01.01.2010 р.| | | | |звільняються від |державну підтримку | ( 1991-14 ) | | | | | | | |оподаткування операції з |підприємств, | | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |науково-дослідних | | | | | | | | |митну територію України |інститутів і | | | | | | | | |товарів (крім підакцизних), |організацій, які | | | | | | | | |які використовуються для |розробляють та | | | | | | | | |розширення виробництва та |виготовляють | | | | | | | | |виробничої діяльності |боєприпаси, їх | | | | | | | | |підприємств з виготовлення |елементи та вироби | | | | | | | | |боєприпасів, їх елементів, та|спецхімії" | | | | | | | | |виробів спецхімії |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", п. 11.30 | | | | | | | | | |ст. 11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010282 |До 1 січня 2010 р. |Закон України "Про | 1991-III |21.09.2000 р.|08.11.2000 р.|01.01.2010 р.| | | | |звільняються від |державну підтримку | ( 1991-14 ) | | | | | | | |оподаткування: операції з |підприємств, | | | | | | | | |продажу боєприпасів, їх |науково-дослідних | | | | | | | | |елементів та виробів |інститутів і | | | | | | | | |спецхімії за державними |організацій, які | | | | | | | | |замовленнями |розробляють та | | | | | | | | | |виготовляють | | | | | | | | | |боєприпаси, їх | | | | | | | | | |елементи та вироби | | | | | | | | | |спецхімії" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", п. 11.30 | | | | | | | | | |ст. 11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010283 |До 1 січня 2010 р. |Закон України "Про | 1991-III |21.09.2000 р.|08.11.2000 р.|01.01.2010 р.| | | | |звільняються від |державну підтримку | ( 1991-14 ) | | | | | | | |оподаткування: роботи, |підприємств, | | | | | | | | |послуги і операції з |науково-дослідних | | | | | | | | |матеріалами, одержаними |інститутів і | | | | | | | | |внаслідок утилізації |організацій, які | | | | | | | | |боєприпасів та виробів |розробляють та | | | | | | | | |спецхімії, термін зберігання |виготовляють | | | | | | | | |яких закінчився |боєприпаси, їх | | | | | | | | | |елементи та вироби | | | | | | | | | |спецхімії" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+-------------| | | | | | | |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | | |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", п. 11.30 | | | | | | | | | |ст. 11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010284 |Не справляються ПДВ у разі |Указ Президента "Про | 702/99 |22.06.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2020 р.| | | | |ввезення товарів та інших |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |Ковель" | | | | | | | | |території України на |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |територію спеціальної |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |економічної зони "Інтерпорт |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Ковель" для використання в |вартість", п. 11.36 | | | | | | | | |межах цієї зони. Цей режим не|ст. 11 | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010285 |Не підлягають обкладенню ПДВ |Указ Президента "Про | 702/99 |22.06.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2020 р.| | | | |вартість послуг з |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |перевантаження, зберігання |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |товарів, їх дороблення, |Ковель" | | | | | | | | |сортування, пакетування тощо,|----------------------+---------------+-------------| | | | | | |здійснюваних на території СЕЗ|Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |"Інтерпорт Ковель". Цей режим|податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |не поширюється на операції з |вартість", п. 11.36 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |ст. 11 | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010286 |На період функціонування СЕЗ |Указ Президента "Про | 702/99 |22.06.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2020 р.| | | | |"Інтерпорт Ковель" за |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |нульовою ставкою справляється|зону "Інтерпорт | | | | | | | | |ПДВ у разі вивезення товарів |Ковель" | | | | | | | | |та інших предметів з митної |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |території України на |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |територію СЕЗ "Інтерпорт |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Ковель". Цей режим не |вартість", п. 11.36 | | | | | | | | |поширюється на операції з |ст. 11 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), а |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |також на операції з ввезення |Закону України "Про | | | | | | | | |(пересилання) на митну |податок на додану | | | | | | | | |територію України зазначених |вартість" | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010287 |Суми ПДВ, сплачені |Указ Президента "Про | 702/99 |22.06.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2020 р.| | | | |постачальникам за |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|зону "Інтерпорт | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |Ковель" | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |нульової ставки в |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |вивезення товарів та інших |вартість", п. 11.36 | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |ст. 11 | | | | | | | | |товарів) з митної території |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |України на територію |Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |спеціальної економічної зони |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель". Цей режим|Закону України "Про | | | | | | | | |не поширюється на операції з |податок на додану | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |вартість" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), а | | | | | | | | | |також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010288 |Гранти, зазначені в Угоді між|Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002 р.|11.02.2003 р.| | | | | |Україною та ЄС про наукове та|Європейським | ( 368-15 ) | | | | | | | |технологічне співробітництво,|співтовариством про | | | | | | | | |звільнятимуться українською |наукове та | | | | | | | | |стороною від сплати мита, |технологічне | | | | | | | | |будь-яких митних зборів, |співробітництво від | | | | | | | | |податку на прибуток, а також |04.07.2002 р. | | | | | | | | |від сплати всіх інших |( 994_194 ) | | | | | | | | |аналогічних податків і зборів| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010289 |Звільняються на період до |Указ Президента | 726/99 |27.06.99 р. |01.01.2000 р.|01.01.2031 р.| | | | |здання об'єкта інвестування в|України "Про | ( 726/99 ) | | | | | | | |експлуатацію, але не більше |спеціальний режим | | | | | | | | |ніж на п'ять років, від |інвестиційної | | | | | | | | |обкладання ПДВ устаткування, |діяльності на | | | | | | | | |обладнання та комплектуючі |території міста Шостки| | | | | | | | |вироби до них (крім |Сумської області" | | | | | | | | |підакцизних товарів) під час |----------------------+---------------+-------------| | | | | | |їх ввезення в Україну з метою|Закон України "Про | 346-IV |24.12.2002 р.| | | | | | |використання виключно для |внесення змін до | ( 346-15 ) | | | | | | | |реалізації інвестиційних |Закону України "Про | | | | | | | | |проектів наатериторії міста |податок на додану | | | | | | | | |Шостки Сумської області. Цей |вартість" | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД | | | | | | | | | |( 2371а-14 ), а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010290 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. | | | | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої експлуатації| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |і зняття з | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |допомоги, що надається на |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |безпечну систему" | | | | | | | | |основі, або за рахунок |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |коштів, які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |ст. 11 | | | | | | | | |реалізації міжнародної |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |програми - Плану здійснення |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. |10.06.2003 р.| |Введено | | | |заходів на об'єкті "Укриття" |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | |Законом | | | |відповідно до положень |деяких законодавчих | | | | |України від | | | |Рамкової угоди між Україною |актів України з питань| | | | |22.05.2003 р.| | | |та Європейським банком |оподаткування у | | | | |N 856-IV | | | |реконструкції та розвитку |зв'язку із створенням | | | | | | | | |стосовно діяльності |спеціальної | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |економічної зони | | | | | | | | |"Укриття" в Україні та Угоди |"Славутич" | | | | | | | | |про грант (проект ядерної |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 р.| | | | | | |між Європейським банком |внесення змін до | ( 856-15 ) | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |деяких законів України| | | | | | | | |урядом України і |з питань | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |оподаткування" | | | | | | | | |електростанцією: | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою | | | | | | | | | |ставкою операції з продажу | | | | | | | | | |товарів (сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | |обладнання) на митній | | | | | | | | | |території України, що | | | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | |допомоги. Ці пільги не | | | | | | | | | |поширюються на операції, що | | | | | | | | | |стосуються підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1-24 | | | | | | | | | |груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010291 |Суми ПДВ, сплачені |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. | | | | | | |постачальникам за |загальні засади | ( 309-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|подальшої експлуатації| | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |і зняття з | | | | | | | | |із бюджету при застосуванні |експлуатації | | | | | | | | |нульової ставки в |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |перетворення | | | | | | | | |проведення операції з продажу|зруйнованого | | | | | | | | |товарів (сировини, |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |обладнання) на митній |безпечну систему" | | | | | | | | |території України, що |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |здійснюється в рамках |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |міжнародної технічної |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |допомоги у період виконання |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |робіт щодо підготовки до |ст. 11 | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |Чорнобильської АЕС з |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. |10.06.2003 р.| |Введено | | | |експлуатації та перетворення |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | |Законом | | | |об'єкта "Укриття" на |деяких законодавчих | | | | |України від | | | |екологічно безпечну систему. |актів України з питань| | | | |22.05.2003 р.| | | |Цей режим не поширюється на |оподаткування у | | | | |N 856-IV | | | |операції з продажу |зв'язку із створенням | | | | | | | | |підакцизних товарів та |спеціальної | | | | | | | | |товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД |економічної зони | | | | | | | | |( 2371а-14 ), а також на |"Славутич" | | | | | | | | |операції з ввезення |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |(пересилання) на митну |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 р.| | | | | | |територію України зазначених |внесення змін до | ( 856-15 ) | | | | | | | |товарів |деяких законів України| | | | | | | | | |з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010292 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. | | | | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої експлуатації| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |і зняття з | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |допомоги, що надається на |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |безпечну систему" | | | | | | | | |основі, або за рахунок |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |коштів, які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |ст. 11 | | | | | | | | |реалізації міжнародної |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |програми - Плану здійснення |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. |10.06.2003 р.| |Введено | | | |заходів на об'єкті "Укриття" |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | |Законом | | | |відповідно до положень |деяких законодавчих | | | | |України від | | | |Рамкової угоди між Україною |актів України з питань| | | | |22.05.2003 р.| | | |та Європейським банком |оподаткування у | | | | |N 856-IV | | | |реконструкції та розвитку |зв'язку із створенням | | | | | | | | |стосовно діяльності |спеціальної | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |економічної зони | | | | | | | | |"Укриття" в Україні та Угоди |"Славутич" | | | | | | | | |про грант (проект ядерної |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 р.| | | | | | |між Європейським банком |внесення змін до | ( 856-15 ) | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |деяких законів України| | | | | | | | |урядом України і |з питань | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |оподаткування" | | | | | | | | |електростанцією, | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою | | | | | | | | | |ставкою операції з виконання | | | | | | | | | |робіт та надання послуг на | | | | | | | | | |митній території України, що | | | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | |допомоги. Ці пільги не | | | | | | | | | |поширюються на операції, що | | | | | | | | | |стосуються підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1-24 | | | | | | | | | |груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 14010293 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309-XIV |11.12.98 р. | | | | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої експлуатації| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |і зняття з | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |екологічно безпечну систему, |перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |допомоги, що надається на |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |безпечну систему" | | | | | | | | |основі, або за рахунок |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |коштів, які передбачаються в |Закон України "Про | 168/97-ВР |03.04.97 р. | | | | | | |державному бюджеті як внесок |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України до Чорнобильського |вартість", п. 11.23 | | | | | | | | |фонду "Укриття" для |ст. 11 | | | | | | | | |реалізації міжнародної |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |програми - Плану здійснення |Закон України "Про | 722-XIV |03.06.99 р. |10.06.2003 р.| |Введено | | | |заходів на об'єкті "Укриття" |внесення змін до | ( 722-14 ) | | | |Законом | | | |відповідно до положень |деяких законодавчих | | | | |України від | | | |Рамкової угоди між Україною |актів України з питань| | | | |22.05.2003 р.| | | |та Європейським банком |оподаткування у | | | | |N 856-IV | | | |реконструкції та розвитку |зв'язку із створенням | | | | | | | | |стосовно діяльності |спеціальної | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |економічної зони | | | | | | | | |"Укриття" в Україні та Угоди |"Славутич" | | | | | | | | |про грант (проект ядерної |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 р.| | | | | | |між Європейським банком |внесення змін до | ( 856-15 ) | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |деяких законів України| | | | | | | | |урядом України і |з питань | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |оподаткування" | | | | | | | | |електростанцією: суми ПДВ, | | | | | | | | | |сплачені платником податку - | | | | | | | | | |виконавцем робіт, послуг за | | | | | | | | | |контрактом, укладеним з | | | | | | | | | |отримувачем міжнародної | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | |(реципієнтом) або з | | | | | | | | | |особою-нерезидентом, яка | | | | | | | | | |уклала контракт з | | | | | | | | | |реципієнтом, відшкодовуються | | | | | | | | | |із бюджету протягом місяця, | | | | | | | | | |наступного після подання | | | | | | | | | |податкової декларації, за | | | | | | | | | |умови наявності належним | | | | | | | | | |чином оформлених документів | | | | | | | | | |та підтвердження їх | | | | | | | | | |матеріалами документальної | | | | | | | | | |перевірки. Ці пільги не | | | | | | | | | |поширюються на операції, що | | | | | | | | | |стосуються підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1-24 | | | | | | | | | |груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Акцизний збір|14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ | | | | | | | |з вітчизняних| |З ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020001 |Акцизний збір не |Декрет КМ України | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | | |справляється при |"Про акцизний | ( 18-92 ) | | | | | | | |реалізації підакцизних |збір", ст. 5 | | | | | | | | |товарів (продукції) на | | | | | | | | | |експорт за іноземну валюту | | | | | | | | | |(крім алкогольних напоїв | | | | | | | | | |та тютюнових виробів, | | | | | | | | | |звільнення яких від | | | | | | | | | |акцизного збору | | | | | | | | | |передбачено Законом | | | | | | | | | |України від 15.09.96 | | | | | | | | | |N 329/95-ВР "Про акцизний | | | | | | | | | |збір на алкогольні напої | | | | | | | | | |та тютюнові вироби" | | | | | | | | | |( 329/95-ВР ) | | | | | | | | | |(код пільги 14020007) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет КМ України | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | | |оборот з реалізації |"Про акцизний | ( 18-92 ) | | | | | | | |легкових автомобілів |збір", ст. 5 | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | | |для інвалідів, оплата | | | | | | | | | |вартості яких провадиться | | | | | | | | | |органами соціального | | | | | | | | | |забезпечення, а також | | | | | | | | | |легкових автомобілів | | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | | |міліція тощо) за | | | | | | | | | |переліком, що визначається | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020006 |Не підлягають |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |оподаткуванню: в) митна |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |вартість імпортованої чи |напої та тютюнові | | | | | | | | |обороти з реалізації |вироби", п. 2 "в" | | | | | | | | |(передачі) української |ст. 3 | | | | | | | | |сировини, що ввозиться або | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020007 |Не підлягають |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |оподаткуванню: г) |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |вартість алкогольних |напої та тютюнові | | | | | | | | |напоїв та тютюнових |вироби", п. 2 "г" | | | | | | | | |виробів, експортованих за |ст. 3 | | | | | | | | |межі митної території | | | | | | | | | |України за іноземну | | | | | | | | | |валюту, за умови | | | | | | | | | |надходження цієї валюти на | | | | | | | | | |валютний рахунок | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020011 |Встановити, що |ЗУ "Про ставки | 216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | | |комплектуючі, з яких на |акцизного збору і | ( 216/96-ВР ) | | | | | | | |українських підприємствах |ввізного мита на | | | | | | | | |виробляються зазначені в |деякі транспортні | | | | | | | | |Законі транспортні засоби, |засоби", ст. 5 | | | | | | | | |обкладенню акцизним збором | | | | | | | | | |не підлягають | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020012 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020013 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |Америки щодо | | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | | |Україні в | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної | | | | | | | | | |ядерної зброї, а | | | | | | | | | |також запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020014 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | ( 32/97-ВР ) | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Рамкова Угода між | | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | | |Урядом ФРН про | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020015 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | | |податку учасників |змін і доповнень | | | | | | | | |Програми, згідно Закону |до Закону | | | | | | | | |України |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020016 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Угода про загальні | | | | | | | | | |умови і механізм | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | |виробничої | | | | | | | | | |кооперації | | | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020019 |Звільнити до 1 січня 2007 |ЗУ "Про ставки | 216/96-ВР | 12.06.97 | 08.07.97 |01.01.2007 | | | | |року від обкладення |акцизного збору і | ( 216/96-ВР ) | | | | | | | |акцизним збором обороти з |ввізного мита на | | | | | | | | |реалізації легкових, |деякі транспортні | | | | | | | | |вантажно-пасажирських |засоби", п. 1 | | | | | | | | |автомобілів і мотоциклів, | | | | | | | | | |що виробляються | | | | | | | | | |українськими | | | | | | | | | |підприємствами усіх форм | | | | | | | | | |власності. Пільги, | | | | | | | | | |передбачені цією статтею, | | | | | | | | | |поширюються на обороти з | | | | | | | | | |реалізації транспортних | | | | | | | | | |засобів, що виробляються | | | | | | | | | |на українських | | | | | | | | | |підприємствах з імпортних | | | | | | | | | |та вироблених в Україні | | | | | | | | | |комплектуючих, за умови | | | | | | | | | |виробництва не менше 1000 | | | | | | | | | |штук автомобілів і 1000 | | | | | | | | | |штук мотоциклів на рік, у | | | | | | | | | |порядку, визначеному КМУ | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020022 |На товари за кодом 2208 10 |ЗУ "Про ставки | 178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | | |900 (тільки спирт |акцизного збору і | ( 178/96-ВР ) | | | | | | | |коньячний) встановлена "0" |ввізного мита на | | | | | | | | |ставка акцизного збору |спирт етиловий та | | | | | | | | | |алкогольні напої", | | | | | | | | | |із змінами та | | | | | | | | | |доповненнями, | | | | | | | | | |ст. 1 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020024 |При отриманні спирту |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 11.12.98 | 06.01.99 | | | | | |етилового неденатурованого |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |суб'єктами підприємницької |напої та тютюнові | | | | | | | | |діяльності підприємствами |вироби", із | | | | | | | | |первинного виноробства для |змінами і | | | | | | | | |виготовлення виноградних |доповненнями, п. | | | | | | | | |виноматеріалів чи сусла |20 ст. 7 | | | | | | | | |акцизний збір не | | | | | | | | | |сплачується такими | | | | | | | | | |підприємствами, якщо | | | | | | | | | |зазначені виноматеріали чи | | | | | | | | | |сусло реалізовуються | | | | | | | | | |підприємствам вторинного | | | | | | | | | |виноробства... Порядок | | | | | | | | | |отримання суб'єктами | | | | | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | | | | |підприємствами первинного | | | | | | | | | |виноробства спирту | | | | | | | | | |етилового неденатурованого | | | | | | | | | |та його цільового | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14020026 |При вивезенні з митної |Декрет КМ України | 18-92 | 26.12.92 | 25.07.2000 | | | | | |території України |"Про акцизний | ( 18-92 ) | | | | | | | |підакцизної продукції, |збір", ст. 5 | | | | | | | | |набутої інвестором у | | | | | | | | | |власність на умовах угоди | | | | | | | | | |про розподіл продукції, | | | | | | | | | |акцизний збір не | | | | | | | | | |справляється | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Акцизний збір|14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ | | | | | | | |з імпортних | |З ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет КМ України | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | | |оборот з реалізації |"Про акцизний | ( 18-92 ) | | | | | | | |легкових автомобілів |збір", ст. 5 | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | | |для інвалідів, оплата | | | | | | | | | |вартості яких провадиться | | | | | | | | | |органами соціального | | | | | | | | | |забезпечення, а також | | | | | | | | | |легкових автомобілів | | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | | |міліція тощо) за | | | | | | | | | |переліком, що визначається | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030004 |Не підлягають |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |оподаткуванню: а) митна |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |вартість ввезених і |напої та тютюнові | | | | | | | | |конфіскованих на території |вироби", п. 2 "а" | | | | | | | | |України алкогольних напоїв |ст. 3 | | | | | | | | |та тютюнових виробів, щодо | | | | | | | | | |яких не визначено | | | | | | | | | |власника, а також тих, що | | | | | | | | | |перейшли до держави за | | | | | | | | | |правом спадкоємства | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030005 |Не підлягають |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |оподаткуванню: б) митна |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |вартість алкогольних |напої та тютюнові | | | | | | | | |напоїв та тютюнових |вироби", п. 2 "б" | | | | | | | | |виробів, що перевозяться |ст. 3 | | | | | | | | |через територію України | | | | | | | | | |транзитом | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030006 |Не підлягають |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |оподаткуванню: в) митна |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |вартість імпортованої чи |напої та тютюнові | | | | | | | | |обороти з реалізації |вироби", п. 2 "в" | | | | | | | | |(передачі) української |ст. 3 | | | | | | | | |сировини, що ввозиться або | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030008 |Не підлягають |ЗУ "Про акцизний | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |оподаткуванню: е) митна |збір на алкогольні | ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |вартість зразків |напої та тютюнові | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |вироби", п. 2 "е" | | | | | | | | |тютюнових виробів, |ст. 3 | | | | | | | | |ввезених на територію | | | | | | | | | |України з метою показу чи | | | | | | | | | |демонстрації, якщо вони | | | | | | | | | |залишаються власністю | | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і | | | | | | | | | |їх використання на | | | | | | | | | |території України не має | | | | | | | | | |комерційного характеру. | | | | | | | | | |При цьому зразки | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені | | | | | | | | | |в Україну і призначені для | | | | | | | | | |показу чи демонстрації під | | | | | | | | | |час проведення виставок, | | | | | | | | | |конкурсів, нарад, | | | | | | | | | |семінарів, ярмарок тощо, | | | | | | | | | |пропускаються через митний | | | | | | | | | |кордон за рішенням митного | | | | | | | | | |органу в достатній | | | | | | | | | |кількості з урахуванням | | | | | | | | | |мети переміщення | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030011 |Встановити, що |ЗУ "Про ставки | 216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | | |комплектуючі, з яких на |акцизного збору і | ( 216/96-ВР ) | | | | | | | |українських підприємствах |ввізного мита на | | | | | | | | |виробляються зазначені в |деякі транспортні | | | | | | | | |Законі транспортні засоби, |засоби", ст. 5 | | | | | | | | |обкладенню акцизним збором | | | | | | | | | |не підлягають | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030012 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030013 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |Америки щодо | | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | | |Україні в | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної | | | | | | | | | |ядерної зброї, а | | | | | | | | | |також запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030014 |Звільнення від сплати |Рамкова Угода між | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | | |податку учасників Угоди, |Урядом України та | ( 32/97-ВР ) | | | | | | | |згідно Закону України |Урядом ФРН про | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030015 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | | |податку учасників |змін і доповнень | | | | | | | | |Програми, згідно Закону |до Закону | | | | | | | | |України |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030016 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про внесення | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |податку учасників Угоди, |змін і доповнень | | | | | | | | |згідно Закону України |до Закону | | | | | | | | | |Української РСР | | | | | | | | | |"Про систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Угода про загальні | | | | | | | | | |умови і механізм | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | |виробничої | | | | | | | | | |кооперації | | | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030017 |На товари за кодом 2208 10 |ЗУ "Про ставки | 178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | | |900 (тільки спирт |акцизного збору і | ( 178/96-ВР ) | | | | | | | |коньячний) встановлена "0" |ввізного мита на | | | | | | | | |ставка акцизного збору |спирт етиловий та | | | | | | | | | |алкогольні напої" | | | | | | | | | |із змінами та | | | | | | | | | |доповненнями, | | | | | | | | | |ст. 1 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030019 |Звільнення від сплати |ЗУ "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Угоди | ( 498-14 ) | | | | | | | | |між Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | |та Урядом | | | | | | | | | |Королівства | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | |технічне та | | | | | | | | | |фінансове | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030020 |Не підлягають |ЗУ "Про гуманітарну | 1192-XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | | | | |оподаткуванню: |допомогу" | ( 1192-14 ) | | | | | | | |гуманітарна допомога у | | | | | | | | | |вигляді виконання робіт, | | | | | | | | | |надання послуг, у грошовій | | | | | | | | | |або натуральній формі | | | | | | | | | |(крім підакцизних | | | | | | | | | |товарів), яка надається, | | | | | | | | | |ввозиться, пересилається в | | | | | | | | | |Україну. Комісія з питань | | | | | | | | | |гуманітарної допомоги при | | | | | | | | | |Кабінеті Міністрів України | | | | | | | | | |може визнати гуманітарною | | | | | | | | | |допомогою, із звільненням | | | | | | | | | |від оподаткування та | | | | | | | | | |обов'язкових платежів до | | | | | | | | | |бюджету, такі підакцизні | | | | | | | | | |товари: автомобілі швидкої | | | | | | | | | |медичної допомоги, легкові | | | | | | | | | |автомобілі спеціального | | | | | | | | | |призначення для | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | |справ України; транспортні | | | | | | | | | |засоби, призначені для | | | | | | | | | |перевезення більше ніж 8 | | | | | | | | | |осіб, що передаються для | | | | | | | | | |використання установам | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | |населення, державним | | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я | | | | | | | | | |і навчальним закладам, | | | | | | | | | |громадським організаціям | | | | | | | | | |інвалідів, ветеранів війни | | | | | | | | | |та праці, Товариству | | | | | | | | | |Червоного Хреста України | | | | | | | | | |та його обласним | | | | | | | | | |організаціям, державним | | | | | | | | | |закладам системи | | | | | | | | | |реабілітації, фізичної | | | | | | | | | |культури і спорту | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | |"Інваспорт"; легкові | | | | | | | | | |автомобілі, які на момент | | | | | | | | | |ввезення на митну | | | | | | | | | |територію України були | | | | | | | | | |виготовлені не більш як 10 | | | | | | | | | |років тому, з об'ємом | | | | | | | | | |двигуна не більш як 1800 | | | | | | | | | |куб. см, що отримуються | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | |населення Автономної | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | |управліннями соціального | | | | | | | | | |захисту населення | | | | | | | | | |обласних, Київської та | | | | | | | | | |Севастопольської міських | | | | | | | | | |державних адміністрацій | | | | | | | | | |або Міністерством праці та | | | | | | | | | |соціальної політики | | | | | | | | | |України для подальшої | | | | | | | | | |передачі інвалідам, які | | | | | | | | | |перебувають в | | | | | | | | | |установленому порядку на | | | | | | | | | |обліку для отримання | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | |автотранспорту | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030022 |Звільняється від сплати |Декрет КМ України | 18-92 | 26.12.92 | 19.04.2000 | | | | | |акцизного збору імпорт |"Про акцизний | ( 18-92 ) | | | | | | | |призначених для власного |збір", ст. 5 | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |розвідувальними органами | | | | | | | | | |України техніки, | | | | | | | | | |устаткування, майна і | | | | | | | | | |матеріалів (у тому числі | | | | | | | | | |засобів озброєння, | | | | | | | | | |спеціальних технічних та | | | | | | | | | |інших засобів, | | | | | | | | | |вогнепальної зброї та | | | | | | | | | |боєприпасів до неї), | | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | | |здійснюється зазначеними | | | | | | | | | |органами | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |14030023 |Акцизний збір не |Декрет КМ України | 18-92 | 26.12.92 | 01.01.2004 | | | | | |справляється з підакцизних |"Про акцизний | ( 18-92 ) | | | | | | | |товарів, що імпортуються |збір", ст. 5 | | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | | | |України, якщо з таких | | | | | | | | | |товарів згідно із | | | | | | | | | |законодавством України не | | | | | | | | | |справляється податок на | | | | | | | | | |додану вартість у зв'язку | | | | | | | | | |із звільненням, | | | | | | | | | |передбаченим для | | | | | | | | | |транзитних товарів, | | | | | | | | | |товарів на митних складах, | | | | | | | | | |реекспортованих товарів, | | | | | | | | | |товарів, що спрямовуються | | | | | | | | | |до магазинів безмитної | | | | | | | | | |торгівлі, товарів, що | | | | | | | | | |призначаються для | | | | | | | | | |переробки під митним | | | | | | | | | |контролем. У разі коли в | | | | | | | | | |зазначених випадках митним | | | | | | | | | |законодавством України | | | | | | | | | |передбачається вимога | | | | | | | | | |надання банківської | | | | | | | | | |гарантії чи інша вимога, | | | | | | | | | |така вимога застосовується | | | | | | | | | |і для цілей акцизного | | | | | | | | | |збору. Акцизний збір | | | | | | | | | |справляється органами | | | | | | | | | |митної служби України з | | | | | | | | | |таких товарів, якщо | | | | | | | | | |пізніше щодо них виникає | | | | | | | | | |зобов'язання із сплати | | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ | | | | | | | | | |ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Місцеві |16010000 |Органи місцевого |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |податки і | |самоврядування в межах |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | |збори | |своєї компетенції мають |податки і збори", | | | | | | | | |право запроваджувати |ст. 18 | | | | | | | | |пільгові податкові ставки, | | | | | | | | | |повністю відміняти окремі | | | | | | | | | |місцеві податки, збори або | | | | | | | | | |звільняти від їх сплати | | | | | | | | | |певні категорії платників, | | | | | | | | | |а також надавати | | | | | | | | | |відстрочку у сплаті | | | | | | | | | |місцевих податків і зборів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Податок з |16010009 |Пільги на податок з |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |реклами | |реклами, що встановлені |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | | | |органами місцевого |податки і збори", | | | | | | | | |самоврядування |ст. 18 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Збір за право|16010010 |Пільги по збору за право |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |використання | |використання місцевої |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | |місцевої | |символіки, що встановлені |податки і збори", | | | | | | |символіки | |органами місцевого |ст. 18 | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Збір за право|16010011 |Пільги по збору за право |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |проведення | |проведення кіно- і |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | |кіно- і | |телезйомок, що встановлені |податки і збори", | | | | | | |телезйомок | |органами місцевого |ст. 18 | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Збір за право|16010012 |Пільги по збору за право |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |проведення | |проведення місцевих |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | |місцевих | |аукціонів, конкурсного |податки і збори", | | | | | | |аукціонів, | |розпродажу і лотерей, що |ст. 18 | | | | | | |конкурсного | |встановлені органами | | | | | | | |розпродажу і | |місцевого самоврядування | | | | | | | |лотерей | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Комунальний |16010013 |Пільги з комунального |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |податок | |податку, що встановлені |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | | | |органами місцевого |податки і збори", | | | | | | | | |самоврядування |ст. 18 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Збір за |16010015 |Пільги по збору за видачу |Декрет КМ України | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |видачу | |дозволу на розміщення |"Про місцеві | ( 56-93 ) | | | | | |дозволу на | |об'єктів торгівлі та сфери |податки і збори", | | | | | | |розміщення | |послуг, що встановлені |ст. 18 | | | | | | |об'єктів | |органами місцевого | | | | | | | |торгівлі та | |самоврядування | | | | | | | |сфери послуг | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Державне мито|22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: органи |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |соціального страхування та |мито", ст. 4, п. 7 | | | | | | | | |органи соціального | | | | | | | | | |забезпечення - за | | | | | | | | | |регресними позовами про | | | | | | | | | |стягнення з особи, яка | | | | | | | | | |заподіяла шкоду, сум | | | | | | | | | |допомоги й пенсій, | | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | | |членам його сім'ї, а | | | | | | | | | |органи соціального | | | | | | | | | |забезпечення - також за | | | | | | | | | |позовами про стягнення | | | | | | | | | |неправильно виплачених | | | | | | | | | |допомоги та пенсій | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: державні й |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |громадські органи, |ст. 4, п. | | | | | | | | |підприємства, установи, |10 (п. 10 ст. 4 | | | | | | | | |організації та громадяни, |доповнено згідно | | | | | | | | |які звернулися у випадках, |із Законом N | | | | | | | | |передбачених чинним |107/94-ВР | | | | | | | | |законодавством, із заявами |( 107/94-ВР ) | | | | | | | | |до суду щодо захисту прав |від 15.07.94) | | | | | | | | |та інтересів інших осіб, а | | | | | | | | | |також споживачі - за | | | | | | | | | |позовами, що пов'язані з | | | | | | | | | |порушенням їх прав | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: органи |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |місцевого та регіонального |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |самоврядування - за |11 | | | | | | | | |позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |визнання недійсними актів | | | | | | | | | |інших органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | | |організацій, установ, які | | | | | | | | | |ущемляють їх | | | | | | | | | |повноваження; органи | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування - за | | | | | | | | | |позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | | |установи і громадян | | | | | | | | | |збитків, завданих | | | | | | | | | |інтересам населення, | | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями | | | | | | | | | |або бездіяльністю, а також | | | | | | | | | |у результаті невиконання | | | | | | | | | |рішень органів місцевого | | | | | | | | | |та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування; органи | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування - за | | | | | | | | | |позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |припинення права власності | | | | | | | | | |на земельну ділянку | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: місцеві |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |державні адміністрації - |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |за позовами до |12 | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |визнання недійсними актів | | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | |самоврядування, що | | | | | | | | | |суперечать чинному | | | | | | | | | |законодавству | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: фінансові |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |органи та державні |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |податкові інспекції - за |15 (п. 15 ст. 4 | | | | | | | | |видачу їм свідоцтв і |доповнено абз. 3 | | | | | | | | |дублікатів свідоцтв про |згідно із ЗУ | | | | | | | | |право держави на спадщину |N 68/94-ВР | | | | | | | | |та документів, необхідних |( 68/94-ВР ) | | | | | | | | |для одержання цих |від 30.06.94) | | | | | | | | |свідоцтв, за вчинення | | | | | | | | | |державними нотаріальними | | | | | | | | | |конторами виконавчих | | | | | | | | | |написів про стягнення | | | | | | | | | |податків, платежів, зборів | | | | | | | | | |і недоїмок; фінансові | | | | | | | | | |органи та державні | | | | | | | | | |податкові інспекції - | | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - | | | | | | | | | |за позовами до суду та | | | | | | | | | |господарського | | | | | | | | | |суду; органи державного | | | | | | | | | |контролю за цінами - | | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - | | | | | | | | | |за позовами до суду та | | | | | | | | | |господарського суду | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: місцеві |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |державні адміністрації, |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |виконкоми місцевих Рад |19 | | | | | | | | |народних депутатів, | | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | |підприємства, що | | | | | | | | | |придбавають житлові | | | | | | | | | |будинки з надвірними | | | | | | | | | |будівлями /крім м. Києва | | | | | | | | | |та курортних місцевостей/, | | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи, а також | | | | | | | | | |громадяни, які виявили | | | | | | | | | |бажання виїхати з | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи, та власники | | | | | | | | | |цих будинків і квартир | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: позивачі - |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |Міністерство охорони |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |навколишнього природного |27 (п. 27 частини | | | | | | | | |середовища України, |1 ст. 4 змінено | | | | | | | | |Міністерство лісового |згідно із ЗУ | | | | | | | | |господарства України та |N 3629-XII | | | | | | | | |їхні органи на місцях, |( 3629-12 ) | | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, |від 19.11.93) | | | | | | | | |що здійснюють захист | | | | | | | | | |лісонасаджень, органи | | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | | |стягнення коштів на | | | | | | | | | |покриття шкоди, заподіяної | | | | | | | | | |державі забрудненням | | | | | | | | | |навколишнього середовища, | | | | | | | | | |порушенням лісового | | | | | | | | | |законодавства та | | | | | | | | | |нераціональним | | | | | | | | | |використанням природних | | | | | | | | | |ресурсів і рибних запасів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: всеукраїнські |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |та міжнародні об'єднання |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |громадян, які постраждали |28 (п. 28 ст. 4 | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |змінено згідно із | | | | | | | | |катастрофи, що мають |ЗУ ВР N 303/96-ВР | | | | | | | | |місцеві осередки у |( 303/96-ВР ) | | | | | | | | |більшості областей |від 10.07.96) | | | | | | | | |України, Українська Спілка | | | | | | | | | |ветеранів Афганістану/ | | | | | | | | | |воїнів-інтернаціоналістів/, | | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | | |інвалідів, їхні | | | | | | | | | |підприємства та установи, | | | | | | | | | |республіканське | | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | | |солдатських матерів | | | | | | | | | |України" - за позовами, з | | | | | | | | | |якими вони звертаються до | | | | | | | | | |суду та господарського | | | | | | | | | |суду, а також за вчинення | | | | | | | | | |всіх нотаріальних дій | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Національний |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |банк України та його |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |установи, за винятком |29 | | | | | | | | |госпрозрахункових | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Генеральна |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |прокуратура України та її |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |органи - за позовами, з |30 | | | | | | | | |якими вони звертаються до | | | | | | | | | |суду або господарського | | | | | | | | | |суду в інтересах громадян | | | | | | | | | |і державних юридичних осіб | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Центральна |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |комісії по виборах |31 | | | | | | | | |народних депутатів - із | | | | | | | | | |заяв про дачу висновку з | | | | | | | | | |питань наявності підстав | | | | | | | | | |для скасування рішення про | | | | | | | | | |реєстрацію кандидата в | | | | | | | | | |депутати | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Фонд |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |винаходів України - за |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |дії, вказані в пп. "у" п. |32 | | | | | | | | |6 ст. 3 цього Декрету, а | | | | | | | | | |також за позовами, з якими | | | | | | | | | |він звертається до суду | | | | | | | | | |або господарського суду | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Українська |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |державна страхова |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |комерційна організація та |33 | | | | | | | | |її установи - за позовами, | | | | | | | | | |з якими вони звертаються | | | | | | | | | |до суду та господарського | | | | | | | | | |суду, в усіх справах, | | | | | | | | | |пов'язаних з операціями | | | | | | | | | |обов'язкового страхування | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Пенсійний |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |фонд |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |України, його |34 | | | | | | | | |підприємства, установи й |----------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | |організації; Фонд України |ЗУ "Про внесення | 429-IV | 16.01.2003 | 11.02.2003 | | | | | |соціального захисту |змін до деяких | ( 429-15 ) | | | | | | | |інвалідів і його |законодавчих актів | | | | | | | | |відділення, органи Фонду |України щодо | | | | | | | | |загальнообов'язкового |загальнообов'язкового | | | | | | | | |державного соціального |державного | | | | | | | | |страхування України на |соціального | | | | | | | | |випадок безробіття, Фонду |страхування" | | | | | | | | |соціального страхування | | | | | | | | | |від нещасних випадків на | | | | | | | | | |виробництві та професійних | | | | | | | | | |захворювань України та | | | | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | | | | |страхування з тимчасової | | | | | | | | | |втрати працездатності | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |ЗМІНИ |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | | | | |звільняються: державні |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |органи приватизації - за |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |позовами, з якими вони |35 (ст. 4 | | | | | | | | |звертаються до суду та |доповнена п. 35 | | | | | | | | |господарського суду, в |згідно із Декретом | | | | | | | | |усіх справах, пов'язаних |КМ України N 43-93 | | | | | | | | |із захистом майнових |( 43-93 ) | | | | | | | | |інтересів держави, та за |від 30.04.93) | | | | | | | | |вчинення нотаріусами |----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | |виконавчих написів про |ЗУ "Про внесення | 664-IV | 03.04.2003 | 28.04.2003 | | | | | |стягнення заборгованості з |змін до пункту 35 | ( 664-15 ) | | | | | | | |орендної плати, а також за |частини першої | | | | | | | | |проведення аукціонів, за |статті 4 Декрету | | | | | | | | |операції з цінними |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |паперами |України від | | | | | | | | | |21.01.93 N 7-93" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | | | | |звільняються: Антимонопольний|"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |комітет України та |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |його територіальні |36 (ст. 4 | | | | | | | | |відділення - за позовами |доповнена п. 36 | | | | | | | | |до суду та господарського |згідно із ЗУ | | | | | | | | |суду |N 82/95-ВР | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | | | | |від 02.03.95) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | | | | |звільняються: державні |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |замовники та виконавці |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |державного замовлення - за |38 (ст. 4 | | | | | | | | |позовами, з якими вони |доповнена п. 38 | | | | | | | | |звертаються до суду у |згідно із ЗУ | | | | | | | | |справах про відшкодування |N 589/96-ВР | | | | | | | | |збитків, завданих при |( 589/96-ВР ) | | | | | | | | |укладенні, внесенні змін |від 12.12.96) | | | | | | | | |до державних контрактів, а | | | | | | | | | |також невиконанням або | | | | | | | | | |неналежним виконанням | | | | | | | | | |зобов'язань за державним | | | | | | | | | |контрактом на поставку | | | | | | | | | |продукції для державних | | | | | | | | | |потреб | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | | | | |звільняються: Комітет у |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |справах нагляду за |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |страховою діяльністю - за |39 (ст. 4 | | | | | | | | |позовами, з якими він |доповнена п. 39 | | | | | | | | |звертається до |згідно із ЗУ | | | | | | | | |господарського суду у |N 621/96-ВР | | | | | | | | |справах про скасування |( 621/96-ВР ) | | | | | | | | |державної реєстрації |19.12.96) | | | | | | | | |страховика як суб'єкта | | | | | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | | | | |у випадках, передбачених | | | | | | | | | |статтею 8 Закону України | | | | | | | | | |"Про підприємництво" | | | | | | | | | |( 698-12 ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 14.04.97 | | | | | |звільняються: Державний |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |комітет України по |мито", ст. 4, п. | | | | | | | | |матеріальних резервах та |40 (ст. 4 | | | | | | | | |підприємства, установи і |доповнена п. 40 | | | | | | | | |організації системи |згідно із ЗУ | | | | | | | | |матеріального резерву - за |N 131/97-ВР | | | | | | | | |позовами, з якими вони |( 131/97-ВР ) | | | | | | | | |звертаються до суду, |від 05.03.97) | | | | | | | | |господарського суду у | | | | | | | | | |справах щодо виконання | | | | | | | | | |договірних зобов'язань | | | | | | | | | |суб'єктами господарської | | | | | | | | | |діяльності, що випливають | | | | | | | | | |із Закону України "Про | | | | | | | | | |державний матеріальний | | | | | | | | | |резерв" | | | | | | | | | |( 51/97-ВР ) | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22095000 |Пільги, що надані |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | | |місцевими органами влади у |оподаткування", | ( 1251-12 ) | | | | | | | |межах сум, що надходять до |ст. 1 | | | | | | | | |їх бюджетів по державному | | | | | | | | | |миту | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090020 |Пільги, що надані |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |Міністерством фінансів |"Про державне | ( 7-93 ) | | | | | | | |України щодо державного |мито", ст. 5 | | | | | | | | |мита, яке зараховується до | | | | | | | | | |Державного бюджету України | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090021 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 1988-III | 21.09.2000 | 21.09.2000 | | | | | |звільняється: Державна |"Про державне мито" | ( 1988-14 ) | | | | | | | |архітектурно-будівельна |( 7-93 ), | | | | | | | | |інспекція України, |ст. 4, п. | | | | | | | | |інспекції державного |42 (ст. 4 | | | | | | | | |архітектурно-будівельного |доповнена п. 42 | | | | | | | | |контролю в Автономній |згідно із ЗУ | | | | | | | | |Республіці Крим, областях, |N 1988-III від | | | | | | | | |районах, містах Києві та |21.09.2000) | | | | | | | | |Севастополі, містах | | | | | | | | | |обласного значення за | | | | | | | | | |позовами до господарського | | | | | | | | | |суду щодо стягнення штрафу | | | | | | | | | |за порушення в сфері | | | | | | | | | |містобудування | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090022 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 2056-III | 19.10.2000 | 19.10.2000 | | | | | |звільняються: відділи |"Про державне мито" | ( 2056-14 ) | | | | | | | |державної виконавчої |( 7-93 ), | | | | | | | | |служби - за позовами, з |ст. 4, п. | | | | | | | | |якими вони звертаються до |43 (ст. 4 | | | | | | | | |суду та господарського |доповнена п. 43 | | | | | | | | |суду, в усіх справах, |згідно із ЗУ | | | | | | | | |пов'язаних із захистом |N 2056-III від | | | | | | | | |майнових інтересів |19.10.2000) | | | | | | | | |фізичних і юридичних осіб, | | | | | | | | | |держави, а також за | | | | | | | | | |проведення аукціонів | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |22090023 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 2368-III | 05.04.2001 | 05.05.2001 | | | | | |звільняється: Рахункова |"Про державне мито" | ( 2368-14 ) | | | | | | | |палата - за позовами, з |( 7-93 ), | | | | | | | | |якими вона звертається до |ст. 4, п. | | | | | | | | |Вищого господарського суду |44 (ст. 4 | | | | | | | | |України |доповнена п. 44 | | | | | | | | | |згідно із ЗУ N | | | | | | | | | |2368-III від | | | | | | | | | |05.04.2001) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| |Збір за | |ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ | | | | | | | |забруднення | |НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | | | | | | | |навколишнього| | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | |50080001 |Пільги, що надані місцевим |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | | |органам влади у межах сум, |оподаткування", | ( 1251-12 ) | | | | | | | |що надходять до їх |ст. 1 | | | | | | | | |бюджетів по збору за | | | | | | | | | |забруднення навколишнього | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вверх