Національний Класифікатор України. Єдиний Класифікатор предметів постачання. ДК 020:2004
Держспоживстандарт України; Классификатор от 30.12.2004300
Документ va300609-04, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 01.01.2017, основание - v2095731-16

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
30.12.2004 N 300
( v0300609-04 )
{ Класифікатор скасовано на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 2095 ( v2095731-16 ) від 20.12.2016 }

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
ЄДИНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРЕДМЕТІВ ПОСТАЧАННЯ
ДК 020:2004

Чинний від 01.09.2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Єдиний класифікатор предметів постачання (ЄКПП) - це складова
частина нормативних документів державної системи кодифікації
продукції (ДСКП) і призначений для використовування у сфері
оборони і безпеки держави, військово-технічного співробітництва і
розробляння окремих державних і міжнародних цільових програм.
Класифікація предметів постачання - це одна з основних
складових частин кодифікації продукції, основа для виконування
робіт з ідентифікації, кодифікації та каталогізації предметів
постачання. Чотиризначний код класифікатора є складовою частиною
номенклатурного номера предмета постачання (ННПП).
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
До об'єктів класифікації відносять озброєння, військову та
спеціальну техніку, інше спеціальне майно, матеріали та вироби,
які виготовляють для потреб Збройних Сил України та інших
військових формувань, що експортує Україна.
Структура кодових познак об'єкта класифікації:
ХХХХ -------- --- | | | | | група | | ----------- | клас | -----------------
Для зручності використання ЄКПП та прискорення пошуку
необхідного угруповання більшість груп та класів супроводжено
коментарем, текст якого пояснює, яку продукцію охоплює і яку
продукцію не охоплює ця група (клас), з посиланням на інші
угруповання, де вона покласифікована.
Предмети постачання, які є складовими частинами виробів
(комплексів, систем), покласифіковані у тих самих
покласифікаційних угрупованнях, що й сам виріб (комплекс,
система), якщо ці складові частини не покласифіковані в інших,
спеціально виділених для цього угрупованнях.
Основною ознакою у разі класифікування предметів постачання є
їх призначення, але у ряді випадків (на рівні класів) основною
ознакою є технічні характеристики. Наприклад, артилерійське
озброєння покласифіковано за калібром, електродвигуни за
потужністю і т. ін.
3 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
------------------------------------------------------------------ | Код ДКОП | | |-------------| Назва | |Група |Клас | | |------+------+--------------------------------------------------| |10 | |ОЗБРОЄННЯ | | | |Охоплює: вогнепальну зброю, пускові установки, | | | |сигнальні пістолети, нейтралізувальні засоби | | | |(розмагнічувальні пристрої), засоби маскування | | | |та імітації. | | | |Не охоплює: засобів керування вогнем (зброєю) (12)| | | |та пристроїв нічного бачення (58). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1005 |Зброя вогнепальна калібром до 30 мм | | | |Охоплює: | | | |вогнепальну зброю калібром до 30 мм та складові | | | |частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1305). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1010 |Зброя вогнепальна калібром від 30 мм до 75 мм | | | |Охоплює: вогнепальну зброю калібром від 30 мм до | | | |75 мм та складові частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1015 |Зброя вогнепальна калібром від 75 мм до 125 мм | | | |Охоплює: вогнепальну зброю калібром від 75 мм до | | | |125 мм та складові частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1315). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1020 |Зброя вогнепальна калібром від 125 мм до 150 мм | | | |Охоплює: вогнепальну зброю калібром від 125 мм до | | | |150 мм та складові частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1025 |Зброя вогнепальна калібром від 150 мм до 200 мм | | | |Охоплює: вогнепальну зброю калібром від 150 мм до | | | |200 мм та складові частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1030 |Зброя вогнепальна калібром від 200 мм до 300 мм | | | |Охоплює: вогнепальну зброю калібром від 200 мм до | | | |300 мм та складові частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1035 |Зброя вогнепальна калібром від 300 мм | | | |Охоплює: вогнепальну зброю калібром від 300 мм та | | | |складові частини. | | | |Не охоплює: боєприпасів (1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1040 |Озброєння та устатковання хімічні | | | |Охоплює: вогнемети, генератори диму. | | | |Не охоплює: вогнеметів самохідних гусеничних | | | |(2350), засобів захисту від радіаційної, хімічної | | | |та біологічної (РХБ) зброї (4230), приладів і | | | |засобів РХБ розвідки та контролювання (6665), | | | |речовин, які вживають для боротьби з дією РХБ | | | |зброї, для дезактивації, дегазації тощо (6840), | | | |одягу захисного (8415). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1045 |Установки пускові, торпеди, глибинні заряди | | | |Охоплює: пускові установки для глибинних зарядів, | | | |апарати торпедні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1055 |Комплекси і пускові установки для запускання | | | |некерованих бойових та піротехнічних ракет | | | |Охоплює: комплекси і пускові установки некерованих| | | |бойових та піротехнічних ракет наземного | | | |базування, корабельні та авіаційні бортові, | | | |зокрема реактивні комплекси залпового вогню; | | | |комплекси засобів радіоелектронної боротьби. | | | |Не охоплює: ракет некерованих, їх бойового | | | |оснащення та складових частин (1340), систем | | | |(комплексів) ракетних (1425), установок пускових | | | |керованих ракет (1440). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1070 |Загорожі сіткові та бонові | | | |Охоплює: сіткові та бонові засоби захисту проти | | | |торпед та підводних човнів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1075 |Устатковання для розмагнічування та | | | |мінознаходження | | | |Не охоплює: засобів знаходження наземних мін | | | |(6665). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1080 |Засоби маскування та імітації | | | |Охоплює: всі засоби маскування та імітації, | | | |зокрема макети військової техніки, маскувальні | | | |сітки і т. ін. | | | |Не охоплює: генераторів диму (1040), | | | |аерозолеутворювальних та димових сумішей (1365), | | | |засобів маскування особового складу (8415). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1090 |Частини складові та споряддя взаємозамінні для | | | |комплектування озброєння, яке відноситься до двох | | | |або більше класів цієї групи | | | |Охоплює: компоненти та складові частини, що їх | | | |використовують для комплектування зразків | | | |озброєння, які відносяться до двох чи більше | | | |класів групи 10. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1095 |Озброєння різноманітне допоміжне, яке не | | | |покласифіковано в інших класах цієї групи | | | |Охоплює: зброю холодну та метальну ручну, засоби | | | |боротьби з безпорядками, загороджувальні | | | |аеростати, салютні установки, зброю променеву і | | | |засоби захисту від неї, установки лінеметальні. | |------+------+--------------------------------------------------| |11 | |БОЄПРИПАСИ ЯДЕРНІ | | | |Охоплює: бомби, снаряди, торпеди, міни та ракети | | | |ядерні, заряди та компоненти ядерних боєприпасів, | | | |пристрої підривні ядерних боєприпасів, комплекти | | | |устатковання конверсії ядерних боєприпасів, | | | |спеціальне устатковання для перевіряння і | | | |технічного обслуговування ядерних боєприпасів, | | | |засоби транспортування ядерних боєприпасів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1105 |Бомби авіаційні ядерні | |------+------+--------------------------------------------------| | |1110 |Снаряди артилерійські ядерні | |------+------+--------------------------------------------------| | |1115 |Боєголовки ядерні та їх частини | |------+------+--------------------------------------------------| | |1120 |Бомби глибинні, торпеди та міни ядерні | |------+------+--------------------------------------------------| | |1125 |Заряди вибухові ядерні | | | |Охоплює: ядерну зброю, яка призначена для | | | |руйнування споруд, районів тощо, також охоплює | | | |аксесуари, зовнішні поверхні, контейнери та інші | | | |предмети, не покласифіковані в інших класах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1127 |Ракети ядерні | | | |Охоплює: ядерну зброю, яка складається з корпусів | | | |ракет, оснащених ядерними боєголовками, та | | | |становить один предмет постачання, також охоплює | | | |складові частини для споряджених ракет, не | | | |покласифікованих в інших класах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1130 |Устатковання для конверсії ядерних боєприпасів | |------+------+--------------------------------------------------| | |1135 |Пристрої підривальні ядерних боєприпасів | |------+------+--------------------------------------------------| | |1140 |Компоненти ядерні | |------+------+--------------------------------------------------| | |1145 |Компоненти вибухові та піротехнічні ядерних | | | |боєприпасів | |------+------+--------------------------------------------------| | | |Устатковання спеціалізоване для перевіряння та | | | |технічного обслуговування ядерних боєприпасів | | | |Охоплює: спеціально розроблені вантажівки та | | | |причепи для перевезення ядерних боєприпасів, | | |1190 |спеціальні кріплення та підіймальні засоби. | | | |Не охоплює: ручних інструментів, інструментів, які| | | |використовують і для ядерних боєприпасів, і для | | | |звичайного устатковання, основних типів | | | |електричних та електронних випробовувальних | | | |інструментів, зокрема спеціально розроблених, | | | |таких як амперметрів, вольтметрів, омметрів та | | | |подібних пристроїв (49, 51). | |------+------+--------------------------------------------------| | | |Ядерні засоби інші | | |1195 |Охоплює: предмети постачання, спільні для більше | | | |ніж одного класу цієї групи. | |------+------+--------------------------------------------------| |12 | |ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЗБРОЄЮ (ВОГНЕМ) | | | |Примітка. Системи, прилади і компоненти керування | | | |вогнем (зброєю) класифікують: | | | |а) у відповідні класи цієї групи, якщо: вони | | | |призначені для багатоцільового використовування | | | |для різних типів устатковання керування вогнем, | | | |змодифіковані для використання з системами | | | |дистанційного управління керованими ракетами, | | | |призначені спеціально для систем дистанційного | | | |управління корабельних ракет, це радіолокаційне | | | |устатковання, призначене спеціально для систем | | | |керування вогнем (зброєю). Інтегральна одиниця | | | |охоплює характеристики як денного, так і нічного | | | |бачення, призначені спеціально для систем | | | |керування повітряним вогнем та системою керування | | | |бомбометанням в літаках; | | | |б) в класі 1430, якщо призначені спеціально для | | | |дистанційних систем управління керованими | | | |ракетами, за винятком корабельних ракет; | | | |в) у відповідних класах групи 58, якщо: призначені| | | |для багатоцільового використовування як з | | | |устаткованням керування вогнем, так і з | | | |устаткованням зв'язку, призначені для нічного | | | |бачення. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1210 |Прилади керування артилерійським вогнем | |------+------+--------------------------------------------------| | |1220 |Приціли та пристрої керування зброєю (вогнем) | | | |обчислювальні | | | |Охоплює: приціли та пристрої керування вогнем | | | |окремих одиниць зброї, зокрема авіаційні. | |------+------+--------------------------------------------------| | | |Системи керування зброєю (вогнем) | | | |Примітка. Цей клас охоплює всі види систем та | | |1230 |комплексів керування зброєю (вогнем), інші прилади| | | |та обчислювальні пристрої керування окремими | | | |одиницями зброї, запасні частини чи додаткове | | | |устатковання для використання в системах керування| | | |вогнем, покласифіковані в інших класах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1240 |Устатковання оптичне прицільне та визначники | | | |дальності до цілей | | | |Охоплює: перископи для підводних човнів, | | | |далекоміри та висотоміри, телескопічні приціли, | | | |оптичні пристрої, інтегровані з устаткованням | | | |керування вогнем. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1250 |Пристрої стабілізації систем керування зброєю | | | |(вогнем) | |------+------+--------------------------------------------------| | |1260 |Апаратура вказування цілей та індикації систем | | | |керування зброєю (вогнем) | | | |Охоплює: апаратуру вказування цілей та індикації | | | |систем керування зброєю (вогнем) наземної | | | |артилерії, стрілецької зброї, морської артилерії, | | | |артилерії та стрілецької зброї авіаційної. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1265 |Апаратура передавальна та приймальна систем | | | |керування зброєю (вогнем) | | | |Охоплює: приймальне, приймально-передавальне | | | |та приймально-регулювальне устатковання систем | | | |керування зброєю. | | | |Не охоплює: приймально-передавального устатковання| | | |радіолокаційних станцій (5840, 5841) та апаратури | | | |систем керування зброєю (вогнем) авіаційної | | | |(1270). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1270 |Частини складові авіаційних систем керування | | | |зброєю (вогнем) | | | |Охоплює: установки гарматні (кулеметні) авіаційні | | | |рухомі та нерухомі, спеціально призначені | | | |обчислювальні системи, гіромеханізми, які | | | |використовують з відповідним устаткованням. | | | |Не охоплює: прицілів авіаційних стрілецьких | | | |(1220), пристроїв керування бомбометанням (1280). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1280 |Частини складові авіаційних систем керування | | | |бомбометанням | | | |Охоплює: складові частини прицільно-обчислювальні,| | | |системи керування бомбометанням, пристрої | | | |керування підійманням та скиданням бомб і | | | |вантажів, гіромеханізми комплектні. | | | |Не охоплює: прицілів авіаційних для бомбометання | | | |(1220). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1285 |Устатковання радіолокаційне систем керування | | | |зброєю (вогнем) | | | |Охоплює: радіолокаційне устатковання, апаратуру | | | |та пристрої, що створені спеціально для | | | |використовування у складі систем керування зброєю | | | |(вогнем). | | | |Не охоплює: апаратури керування зброєю (вогнем) | | | |літальних апаратів (1260). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1287 |Системи гідроакустичні керування зброєю (вогнем) | | | |Охоплює: гідроакустичні системи керування зброєю | | | |(вогнем), які використовують всі роди збройних | | | |сил. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1290 |Апаратура систем керування зброєю (вогнем), яка не| | | |увійшла в інші класи цієї групи | | | |Охоплює: установки визначання координат цілей | | | |акустичним методом та по спалахах, пристрої | | | |установчі для підривачів, а також іншу апаратуру | | | |систем керування зброєю (вогнем), що не | | | |покласифікована в інших класах 12 групи. | |------+------+--------------------------------------------------| |13 | |БОЄПРИПАСИ ТА ВИБУХОВІ КОМПОНЕНТИ | | | |Примітка. До цієї групи не входять предмети | | | |постачання, спеціально розроблені як засоби | | | |ведення ядерної війни. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1305 |Боєприпаси калібром до 30 мм | | | |Охоплює: всі види стрілецьких та артилерійських | | | |боєприпасів калібром до 30 мм, а також складові | | | |частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1310 |Боєприпаси калібром від 30 мм до 75 мм | | | |Охоплює: всі види артилерійських боєприпасів | | | |калібром від 30 мм до 75 мм, складові частини. | | | |Не охоплює: підривачів, капсулів (1390) хімічних | | | |бойових зарядів (1365). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1315 |Боєприпаси калібром від 75 мм до 125 мм | | | |Охоплює: всі види артилерійських боєприпасів | | | |калібром від 75 мм до 125 мм, складові частини. | | | |Не охоплює: підривачів, капсулів (1390) хімічних | | | |бойових зарядів (1365), піротехнічних патронів | | | |(1377). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1320 |Боєприпаси калібром понад 125 мм | | | |Охоплює: всі види артилерійських боєприпасів | | | |калібром понад 125 мм, складові частини. | | | |Не охоплює: підривачів, капсулів (1390) хімічних | | | |бойових зарядів (1365). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1325 |Бомби | | | |Охоплює: всі види бомб, які скидають з літальних | | | |апаратів, складові частини бомб. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1330 |Гранати | | | |Охоплює: всі види ручних та спеціальних гранат, | | | |складові частини гранат. | | | |Не охоплює: пострілів гранатометних (1310, 1315, | | | |1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1336 |Боєголовки та вибухові компоненти керованих ракет | | | |Охоплює: бойові частини керованих ракет, учбові та| | | |хімічні боєголовки. | | | |Не охоплює: атомних боєголовок (1115), усіх інших | | | |боєголовок для використовування на некерованих | | | |ракетах, хімічних зарядів що містяться в | | | |витратних контейнерах, таких як піропатрони та | | | |картриджі для їх введення в силову установку | | | |ракети як єдиного елемента (1377). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1337 |Двигуни твердопаливні керованих ракет орбітальних | | | |засобів та їх складові частини | | | |Охоплює: твердопаливні двигуни, споряджені | | | |вибуховими речовинами для керованих ракет, | | | |та твердопаливні двигуни орбітальних засобів, | | | |складові частини, такі як картриджі та контейнери,| | | |призначені для введення в силову установку і є | | | |єдиним компонентом. | | | |Не охоплює: двигунів для ракет учбових та | | | |неспоряджених (1338), двигунів некерованих ракет | | | |(1340), твердого палива встановленого об'єму та | | | |якості у контейнерах багаторазового | | | |використовування (1376). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1338 |Двигуни неспоряджені твердопаливні та їх складові | | | |частини для керованих ракет та орбітальних засобів| | | |Охоплює: твердопаливні двигуни для учбових та | | | |неспоряджених керованих ракет, для орбітальних | | | |засобів, складові частини. | | | |Не охоплює: споряджених твердопаливних двигунів | | | |керованих ракет (1337) та двигунів некерованих | | | |ракет (1340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1340 |Ракети некеровані, їх бойове оснащення та складові| | | |частини | | | |Охоплює: некеровані ракети, піротехнічні | | | |ракети, снаряди некеровані реактивні, двигуни | | | |некерованих ракет, захисні покриви бойових частин | | | |ракет, скидані ракетні пускові установки, | | | |тренувальні комплекти, та інші спеціальні | | | |компоненти, не покласифіковані в інших класах, | | | |складові частини (двигуни, бойові частини тощо). | | | |Не охоплює ядерних ракетних та ядерних боєголовок | | | |(1115, 1127), всі інші бокові частини, які не | | | |використовують некеровані ракети, а також ракет з | | | |вмонтованими пристроями управління. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1345 |Міни наземні | | | |Охоплює: всі наземні міни (протитанкові та | | | |протипіхотні) та фугаси, складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1346 |Керовані боєприпаси | |------+------+--------------------------------------------------| | |1350 |Міни морські та їх інертні компоненти | | | |Охоплює: парашутне спорядження, інертні корпуси | | | |мін, блоки підсилювання, часові механізми, часові | | | |стартери, вимірювальні котушки, наповнювачі мінні.| | | |Не охоплює: бойових частин морських мін (1351). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1351 |Компоненти бойові морських мін | | | |Охоплює: бойові зарядні відділення мін морських та| | | |пристрої для їх підривання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1352 |Пристрої інертні розміщування морських мін | | | |Охоплює: повні оперативні блоки, такі як пристрої | | | |для спостерігання за морськими мінами, а також | | | |складові компоненти. | | | |Не охоплює: інертних компонентів торпед (1355), | | | |глибинних бомб (1360) та морських мін (1351). | | | |Примітка. Модифікація пристрою розміщування | | | |морських мін без підривного заряду. Застосовний | | | |для полювання та спостерігання за морськими | | | |мінами. Може також бути використовуваний у | | | |навчальних цілях. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1353 |Пристрої розміщування морських мін вибухові | | | |Охоплює: повний вибуховий пристрій, зокрема | | | |боєприпаси, ініціювальний заряд та складові | | | |частини. | | | |Не охоплює: вибухових частин морських мін | | | |(1351), вибухових частин торпед (1356), військових| | | |хімічних речовин (1365). | | | |Примітка. Завершені вибухові пристрої, зокрема | | | |розривний заряд. Його запалюють, наводять на ціль | | | |та детонують з резервуара чи іншого віддаленого | | | |місця. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1355 |Торпеди та їх інертні компоненти | | | |Охоплює: всі види торпед, ракето-торпеди. | | | |Не охоплює: бойових зарядних відділень (1356). | |------+------+--------------------------------------------------| | | |Компоненти торпед вибухові | | |1356 |Охоплює: бойові зарядні відділення торпед, | | | |прискорювачі, детонатори. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1360 |Бомби глибинні та їх інертні компоненти | | | |Охоплює: глибинні бомби, зокрема реактивні. | | | |Не охоплює: бойових зарядних відділень та | | | |пристроїв для підривання (1361). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1361 |Компоненти бомб глибинних вибухові | | | |Охоплює: бойові зарядні відділення глибинних бомб,| | | |пристрої для їх підривання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1365 |Речовини хімічні бойові | | | |Охоплює: всі види бойових хімічних речовин і | | | |зарядів (отруйні, вогнеметні, трасувальні, | | | |запалювальні, димові, аерозолеутворювальні, | | | |піноутворювальні). | | | |Не охоплює: хімічних боєприпасів (1310, 1315, | | | |1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1367 |Комплекти та набори тактичної зброї | |------+------+--------------------------------------------------| | |1370 |Піротехніка | | | |Охоплює: тільки освітлювальні, сигнальні, салютні,| | | |піротехнічні ракети. | | | |Не охоплює: постріли артилерійські з | | | |піротехнічними снарядами (1305, 1310, 1315, 1320),| | | |гранати піротехнічні (1330) та заряди, піропатрони| | | |та пристосування приводні (1377). | |------+------+--------------------------------------------------| | | |Пристрої підривні | | | |Охоплює: підривні заряди (вибухово-запалювальні, | | | |підривні стандартні, розмінування), засоби | | |1375 |підривання морських мін, шнури вогнепровідні та | | | |детонувальні, запали, детонатори. | | | |Не охоплює: рідкого ракетного палива та | | | |окиснювачів (2845, 9135), вибухових компонентів | | | |керованих ракет (1336), твердого палива певної | | | |кількості і якості, призначеного для спорядження | | | |контейнерів багаторазового використовування | | | |(1376), компонентів ядерних боєприпасів (11). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1376 |Речовини вибухові та порохи | | | |Охоплює: вибухові речовини, порохи, паливо тверде | | | |ракетне в контейнерах багаторазового | | | |використовування; пристрої, що містять в собі | | | |вибухові речовини. | | | |Не охоплює: рідкого ракетного палива в одноразових| | | |контейнерах (2845) та пристроїв порохових | | | |приводних (1377). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1377 |Піропатрони та пристосування приводні та їх | | | |складові частини | | | |Охоплює: споряджені піротехнічні вироби, що | | | |призначені для задіювання різноманітних пристроїв | | | |(двигунів, систем гасіння пожеж, катапульт, | | | |стартових прискорювачів і т. ін.). | | | |Примітка. Цей клас охоплює засоби забезпечування | | | |безпеки польоту, які складаються з певної | | | |кількості ракетного пального (у картриджах або | | | |вилитих формах) та засобів активізування, | | | |призначені для їх вмонтовування або | | | |пристосовування до одного чи більше пристроїв для | | | |забезпечування необхідної енергії для функціювання| | | |пристрою, що вимагає або не вимагає часової | | | |затримки у своїй оперативній послідовності. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1385 |Інструмент та устатковання спеціальні для | | | |знешкоджування наземних боєприпасів | | | |Охоплює: спеціальний інструмент та спеціальне | | | |устатковання для знешкоджування наземних | | | |боєприпасів. | | | |Не охоплює: інструментів та пристосування широкого| | | |вжитку (51) та підривних пристроїв (1375). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1386 |Інструмент та устатковання для знешкоджування | | | |морських боєприпасів | | | |Охоплює: тільки спеціальний інструмент та | | | |спеціальне устатковання для знешкоджування | | | |морських боєприпасів. | | | |Не охоплює: інструментів та устатковання широкого | | | |вжитку (51), а також підривних пристроїв (1375). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1390 |Підривники та капсулі | | | |Охоплює: капсулі та підривники для боєприпасів, | | | |покласифікованих в класах (1310, 1315, 1320). | | | |Не охоплює: капсулів та підривників для | | | |боєприпасів, не покласифікованих в класах (1310, | | | |1315, 1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1395 |Боєприпаси інші, які не увійшли в інші класи цієї | | | |групи | | | |Охоплює: боєприпаси, що не увійшли в інші класи | | | |цієї групи, а також складові частини корпусів | | | |боєприпасів (вкладиші, діафрагми, ковпачки тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1398 |Устатковання для експлуатування і технічного | | | |обслуговування боєприпасів спеціальне | | | |Охоплює: спеціальне устатковання для | | | |експлуатування і технічного обслуговування | | | |стандартних боєприпасів та некерованих ракет. | | | |Не охоплює: спеціального складного устатковання | | | |майстерень з ремонту та технічного обслуговування | | | |боєприпасів і некерованих ракет (49). | |------+------+--------------------------------------------------| |14 | |КОМПЛЕКСИ РАКЕТНІ | | | |Охоплює: системи (комплекси) керованих ракет | | | |наземного базування, корабельні та авіаційні; | | | |їх складові частини (командні пункти, засоби | | | |керування ракетними системами, комплекси стартові,| | | |машини бойові систем ракетних та машини | | | |забезпечування, комплекси технічні ракет-носіїв); | | | |ракети керовані, ракети-носії та їх складові | | | |частини, системи дистанційного керування ракетами,| | | |установки пускові, устатковання технологічне | | | |ракетних комплексів та засоби забезпечування | | | |випробовувань. | | | |Не охоплює: комплексів некерованих ракет (1055), | | | |некерованих ракет (1340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1410 |Ракети керовані | | | |Охоплює: безпілотні апарати, початкове розроблені | | | |як ракети, але пристосовані для безпілотного | | | |використовування. | | | |Примітка. Цей клас охоплює лише цілі керовані | | | |ракети з боєголовками та вибуховими речовинами чи | | | |без них. Змонтовані чи готові в розібраному | | | |вигляді предмети, агрегати, частини, пристрої для | | | |використовування у (або на) керованих ракетах | | | |покласифіковані в інших класах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1420 |Частини складові ракет керованих | | | |Охоплює: компоненти конструкції і устатковання | | | |(пристрої) бортове керованих ракет. | | | |Не охоплює: електронного устатковання | | | |дистанційного управління, яке використовують на | | | |керованих ракетах (1420), силових установок на | | | |твердому та рідкому паливі (2845), складових | | | |частин та гіромеханізмів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1425 |Системи (комплекси) ракетні | | | |Охоплює: системи (комплекси) керованих ракет | | | |наземного базування, корабельні та авіаційні в | | | |цілому. | | | |Не охоплює: ракет керованих і ракет-носіїв (1410),| | | |складових частин ракетних систем (1427). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1427 |Підсистеми керованих ракет | | | |Охоплює: цей клас охоплює тільки складові частини | | | |або приладдя двох чи більше предметів постачання, | | | |кожен з яких окремо покласифікований в інших | | | |класах цієї групи, ідентифікований як окремий | | | |предмет постачання. | | | |Примітка. До цього класу не входять окремі | | | |предмети постачання, агрегати, напівагрегати, | | | |пристрої чи запасні частини, покласифіковані в | | | |інших класах цієї групи, не об'єднані в один | | | |предмет постачання, повні системи керованих ракет.| |------+------+--------------------------------------------------| | |1430 |Системи дистанційного керування ракетами | | | |Охоплює: системи дистанційного керування і | | | |наведення керованих ракет, зокрема авіаційні, | | | |складові частини. | | | |Не охоплює: бортових систем керування (1420), | | | |а також складових частин авіаційних систем | | | |керування вогнем (1270). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1440 |Установки пускові керованих ракет | | | |Охоплює: пускові установки керованих ракет, | | | |зокрема авіаційні. | | | |Не охоплює: пускових установок некерованих ракет | | | |(1055) та катапультних установок для літаків | | | |(1720). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1450 |Устатковання для транспортування і обслуговування | | | |керованих ракет | | | |Охоплює: спеціальні вантажівки та причепи для | | | |транспортування керованих ракет, спеціальні паски,| | | |лебідки, нагнітачі, самохідні транспортні засоби | | | |та причепи, призначені для перевезення та | | | |обслуговування керованих ракет, устатковання для | | | |обслуговування технічних позицій керованих ракет, | | | |чохли керованих ракет, тренувальні комплекти. | | | |Не охоплює: устатковання спеціального майстерень | | | |для ремонтування, перевіряння і технічного | | | |обслуговування керованих ракет (4935), пускових | | | |установок ракет (1440). | |------+------+--------------------------------------------------| |15 | |АПАРАТИ ЛІТАЛЬНІ ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ЇХ ПЛАНЕРІВ | | | |ТА КОРПУСІВ | | | |Охоплює: пілотовані та безпілотні літальні апарати| | | |та складові частини їх планерів та корпусів. | | | |Не охоплює: аеростатів загороджувальних прив'язних| | | |(1095). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1510 |Літаки | | | |Охоплює: літаки в цілому (бойові, учбово-бойові, | | | |спеціальні військові, пасажирські, спеціальні). | | | |Не охоплює: складових частин літаків (16). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1520 |Вертольоти | | | |Охоплює: вертольоти (бойові, спеціальні військові,| | | |транспортні), гвинтокрили. | | | |Не охоплює: складових частин гвинтокрилих | | | |літальних апаратів (16). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1540 |Планери | | | |Охоплює: планери у зборі (спортивні, транспортні, | | | |дельтаплани, мотодельтаплани, мотопланери). | | | |Не охоплює: складових частин планерів (1560), | | | |складових частин літальних апаратів (16). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1550 |Апарати літальні безпілотні | | | |Охоплює: всі види безпілотних літальних апаратів | | | |(літаки-розвідники, літаки-мішені, літальні | | | |апарати протирадіолокаційні). | | | |Не охоплює: літаків та керованих ракет, | | | |адаптованих для безпілотного використовування | | | |(1410). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1560 |Частини складові планерів та корпусів літальних | | | |апаратів | | | |Охоплює: складові збірні одиниці планерів та | | | |корпусів літальних апаратів (фюзеляжі, крила, | | | |оперення, поверхні керування, ліхтарі, вікна, | | | |баки, гондоли, пристрої та труби вихлопні тощо). | | | |Не охоплює: окремих апаратів, систем, | | | |устатковання, які не є частиною планерів та | | | |корпусів літальних апаратів (16). | |------+------+--------------------------------------------------| |16 | |ЧАСТИНИ СКЛАДОВІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, ПРИСТРОЇ ТА | | | |АГРЕГАТИ АВІАЦІЙНІ | | | |Охоплює: складові частини літальних апаратів. | | | |Не охоплює: складових частин корпусів літальних | | | |апаратів (1560). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1610 |Гвинти літаків та їх складові частини | | | |Охоплює: гвинти літаків, їх складові частини | | | |(лопаті, втулки, синхронізатори, обтічники | | | |гвинтів тощо) та механізми, що необхідні для їх | | | |функціювання. | | | |Не охоплює: повітряних гвинтів, що створюють | | | |підіймальну силу, та кермувальних гвинтів | | | |вертольотів (1615). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1615 |Гевинти вертольотів повітряні, механізми приводу | | | |та їх складові частини | | | |Охоплює: гвинти повітряні вертольотів, їх складові| | | |частини, редуктори, деталі трансмісії і т. ін. | | | |Не охоплює: гвинтів літаків (1610), складових | | | |частин гальмових систем рушійного гвинта (1630) | | | |та складових частин гідравлічних систем силового | | | |приводу (1650). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1620 |Частини складові шасі літальних апаратів | | | |Охоплює: тільки складові частини шасі (опори, | | | |стояки, амортизатори тощо), механізми та | | | |пристрої для керування шасі. | | | |Не охоплює: коліс та гальмових пристроїв (1630). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1630 |Колеса та системи гальмові літальних апаратів | | | |Охоплює: колеса, лижі, поплавки та системи | | | |гальмові літальних апаратів, механізми, пристрої | | | |та агрегати гальмових систем літальних апаратів. | | | |Не охоплює: парашутів гальмових (1670), | | | |передавальних механізмів, осей та валів стояків | | | |шасі (1620). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1640 |Приводи керування літальних апаратів | | | |Охоплює: канати, троси стропи, контролівні блоки, | | | |зажими та інші контролівні блоки, зажими та інші | | | |додаткові засоби. | | | |Не охоплює: ланцюгів та канатів сталевих для | | | |загального використання (4010). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1650 |Частини складові гідравлічних, пневматичних та | | | |протиобліднювальних систем | | | |Охоплює: складові частини гідравлічних, | | | |пневматичних і нетермічних протиобліднювальних | | | |систем; устатковання вакуумне та герметизації | | | |(за винятком герметизації кабін і приміщень - | | | |1660), які використовують на літальних апаратах. | | | |Не охоплює: гідравлічних частин реактивних | | | |двигунів, спеціальних клапанів для | | | |використовування в двигунах літаків (2840), | | | |спеціальних клапанів для кондиціювання, | | | |нагрівання, вентилювання повітря, герметизації | | | |кабіни та термічного протиобліднювання (1660), | | | |спеціальних клапанів керованих ракет та двигунів | | | |керованих ракет (1338), шасі (1620), складових | | | |частин коліс та гальмівної системи, складових | | | |частин кисневих систем (1630), гідравлічних частин| | | |системи дозаправляння у повітрі (1680), | | | |спеціальних складових частин гідравлічної системи | | | |управління (1620). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1660 |Устатковання систем кондиціювання, | | | |життєзабезпечення та повітронаддування літальних | | | |апаратів | | | |Охоплює: устатковання систем кондиціювання, | | | |повітронаддування, обігрівання, аварійного | | | |покидання літальних апаратів та рятування, | | | |кисневе устатковання та устатковання | | | |протиобліднювальних термічних систем. | | | |Примітка. Цей клас охоплює частини, спеціально | | | |розроблені для використання в системах | | | |кондиціювання, нагрівання та герметизації. Також | | | |до цього класу входять спеціальні частини | | | |кисневої системи пілота. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1670 |Парашути і парашутні системи, системи передавання | | | |і підхвату вантажів та устатковання для кріплення | | | |вантажів | | | |Охоплює: парашути, системи парашутні (для людей, | | | |вантажні, гальмові посадкові, рятування літаків), | | | |пристрої парашутно-десантних засобів, прилади | | | |парашутні і прилади катапультних пристроїв, | | | |системи підхвату і передавання вантажів авіаційні.| | | |Не охоплює: устатковання багажно-вантажного та | | | |підіймального літальних апаратів (1680), | | | |спорядження парашутного, боєприпасів (1350, 1355).| |------+------+--------------------------------------------------| | |1680 |Устатковання літальних апаратів інше | | | |Охоплює: устатковання авіаційне побутове | | | |(санітарно-технічне, багажно-вантажне підіймальне,| | | |пожежогасіння, пасажирське та екіпажне), | | | |устатковання (для буксировки планерів, для | | | |дозаправляння у повітрі), сонцезахисні екрани, | | | |дзеркала, пристрої для очищування повітряного | | | |скла. | |------+------+--------------------------------------------------| |17 | |УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ЗЛІТАННЯ, СІДАННЯ | | | |ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ | | | |Охоплює: устатковання для забезпечування злітання,| | | |сідання та технічного обслуговування літальних | | | |апаратів, зокрема автомобілі та тягачі спеціальні | | | |аеродромні. | | | |Не охоплює: вантажівок, причепів, устатковання для| | | |обслуговування керованих ракет чи ядерної зброї | | | |(1450). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1710 |Устатковання для забезпечування посадки літальних | | | |апаратів | | | |Охоплює: устатковання для забезпечування посадки | | | |літальних апаратів (аварійно-гальмове, | | | |аерофінішери). | | | |Не охоплює: устатковання радіолокаційного (5841), | | | |світлотехнічного устатковання аеродромів (6210), | | | |ламп розжарювання літакових (6220). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1720 |Устатковання для забезпечування зльоту літальних | | | |апаратів | | | |Охоплює: устатковання для забезпечування зльоту | | | |літальних апаратів (трампліни, катапульти тощо). | | | |Не охоплює: пускових установок керованих ракет | | | |(1440) та космічних апаратів (1840). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1730 |Устатковання технічного забезпечування та | | | |обслуговування літальних апаратів наземне | | | |Охоплює: засоби наземного обслуговування | | | |літальних апаратів загального застосування | | | |(заправляння рідинами, заряджання газами, | | | |енергопостачання, теплотехнічні наддування, | | | |буксирування підіймально-транспортні), засоби | | | |наземного обслуговування літальних апаратів | | | |спеціального застосовування (підіймальні, доступу,| | | |монтажно-демонтажні, спеціальних систем, захисту);| | | |пристрої для буксирування, утримування та | | | |швартування літальних апаратів; інструмент | | | |спеціальний, комплекси і засоби технічного | | | |забезпечування літальних апаратів. | | | |Не охоплює: аеродромних спеціальних автомобілів | | | |і причепів (1740), автомобілів вантажних і | | | |тягачів (2320), блоків, талів, стропів | | | |підіймально-транспортного обслуговування (3940), | | | |лебідок, підіймальників, кранів (3950). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1740 |Автомобілі та причепи аеродромні спеціальні | | | |Охоплює: транспортні засоби, які використовують на| | | |аеродромах, призначені в першу чергу для | | | |перевезення агрегатів літака, причепи для | | | |форсажних камер, двигунів, гвинтів, фюзеляжів та | | | |крил, транспортні засоби для перевезення фюзеляжів| | | |та крил літака, засоби для перевезення двигунів, | | | |аеродромні причепи для перевезення бомб, | | | |транспортні засоби для перевезення літаків, що | | | |потерпіли аварію. | | | |Не охоплює: звичайних вантажних автомобілів, | | | |які використовують на аеродромах (2320). | |------+------+--------------------------------------------------| |18 | |КОМПЛЕКСИ ОРБІТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ | | | |Охоплює: орбітальні засоби, їх складові частини, | | | |системи дистанційного керування, технологічне | | | |устатковання та технічні комплекси; системи | | | |рятувальні. | | | |Не охоплює: ракет керованих та ракет-носіїв (14). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1810 |Засоби орбітальні | | | |Охоплює: системи (комплекси) космічні, апарати | | | |космічні (пілотовані та безпілотні), засоби | | | |космічні забезпечуючі. | | | |Не охоплює: складових частин засобів орбітальних | | | |(1820). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1820 |Частини складові орбітальних засобів | | | |Охоплює: складові частини конструкцій орбітальних | | | |засобів, устатковання і апаратуру бортових | | | |систем орбітальних засобів. | | | |Не охоплює: апаратуру дистанційного керування | | | |орбітальними засобами (1830). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1830 |Системи дистанційного керування орбітальними | | | |засобами | | | |Охоплює: наземні системи керування орбітальними | | | |засобами, системи забезпечування посадки | | | |орбітальних засобів. | | | |Не охоплює: бортових систем керування та їх | | | |складові частини (1820), системи дистанційного | | | |керування керованими ракетами (1430). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1840 |Установки пускові орбітальних засобів | | | |Охоплює: установки пускові, спеціально призначені | | | |для запускання орбітальних засобів. | | | |Не охоплює: устатковання для забезпечування | | | |зльоту літальних апаратів (1720) установок | | | |пускових ракет керованих та ракет-носіїв (1440). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1850 |Устатковання для перевезення та обслуговування | | | |орбітальних засобів | | | |Охоплює: технічні комплекси орбітальних засобів | | | |та комплекси технологічного устатковання | | | |(пневмовакуумне устатковання, засоби | | | |транспортування, комплекти перевіряльного | | | |устатковання). | | | |Не охоплює: устатковання технологічного для | | | |обслуговування керованих ракет (1450) та космічних| | | |апаратів (1840). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1860 |Системи рятувальні орбітальних засобів | | | |Охоплює: спеціальні рятувальні системи | | | |орбітальних засобів. | | | |Не охоплює: предметів, які є структурними | | | |елементами орбітальних засобів (1820). | |------+------+--------------------------------------------------| |19 | |КОРАБЛІ, СУДНА, ПОНТОНИ, ПЛАВУЧІ ДОКИ | | | |Охоплює: кораблі та судна, які експлуатують під | | | |прапором Військово-Морських Сил (ВМС) або | | | |допоміжного флоту ВМС, та плавучі засоби, баржі, | | | |що перебувають у підпорядкуванні командирів | | | |портів чи морських баз. | | | |Не охоплює: складових частин та устатковання | | | |кораблів та суден (20). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1905 |Кораблі та катери бойові, кораблі десантні | | | |Охоплює: кораблі та бойові катери, зокрема | | | |авіанесівні, призначені для нанесення удару по | | | |противнику; кораблі десантні, а також кораблі | | | |протимінної оборони. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1910 |Судна транспортні для перевезення пасажирів та | | | |військ | |------+------+--------------------------------------------------| | |1915 |Судна вантажні та танкери | |------+------+--------------------------------------------------| | |1920 |Судна промислові | | | |Охоплює: судна промислові (рибальські, добувні, | | | |приймально-транспортні, оброблювальні). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1925 |Кораблі спеціального призначення та судна | | | |забезпечування і спеціальні | | | |Охоплює: буксирні судна, пожежні судна, криголами,| | | |ремонтні судна, допоміжні судна (лоцмейстерські | | | |катери, маяки, есмінці), плавучі маяки, кабельні | | | |судна, рятувально-суднопідйомні судна. | | | |Не охоплює: бойових кораблів та драг (1905). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1930 |Баржі та ліхтери вантажні | | | |Охоплює: транспортні судна для перевезення | | | |літаків, залізничні пороми, а також інші | | | |транспортні баржі - склади, ліхтери. | | | |Не охоплює: барж та ліхтерів спеціального | | | |призначення (1935). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1935 |Баржі та ліхтери спеціального призначення | | | |Охоплює: ліхтери спеціальні, станції плавучі, | | | |сміттє- та нафтозбірники, баржі спеціальні, | | | |перевантажувачі, плавучі готелі, плавказарми, | | | |плавгуртожитки, плавучі крани. | | | |Не охоплює: суден гідрографічних (1925), барж та | | | |ліхтерів вантажних, плавучих доків (1950) та | | | |понтонів (1945), бойових десантних барж (1905). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1940 |Судна малі | | | |Охоплює: катери різні, судна (посильні, | | | |забезпечування, рейдові) шлюпки, судна надувні. | | | |Не охоплює: бойових катерів (1905), спортивних та | | | |вітрильних суден (1990), рибацьких човнів, | | | |рятувальних плотів, зокрема пневматичних, плавучих| | | |мостів та понтонів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1945 |Понтони та простіші плавучі засоби | | | |Охоплює: камелі, понтонні станції, понтонні мости.| | | |Не охоплює: понтонів наплавних мостів (5421). | |------+------+--------------------------------------------------| | |1950 |Доки плавучі | |------+------+--------------------------------------------------| | |1955 |Судна землечерпальні | | | |Охоплює: землечерпалки, земснаряди, судна | | | |забезпечування землечерпальних робіт. | |------+------+--------------------------------------------------| | |1990 |Судна інші | | | |Охоплює: | | | |судна спортивні, торгові, вітрильні. | |------+------+--------------------------------------------------| |20 | |УСТАТКОВАННЯ СУДНОВЕ І МОРСЬКЕ | | | |Охоплює: частини приводу, рангоут, такелаж, | | | |складові частини корпусу, які є окремими виробами,| | | |спеціальні суднові механізми, системи і | | | |устатковання, які не є виробами загального | | | |використання, буї та інше плавуче устатковання | | | |фарватерів. | | | |Не охоплює: буїв аварійно-сигнальних (4220), | | | |двигунів суднових (2805, 2820, 2825, 2835), | | | |канатів (40), понтонів, причалів, бонів (1945). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2010 |Частини складові приводу суден | | | |Охоплює: гребні вали та корабельні гвинти. | | | |Не охоплює: двигунів суднових (2805, 2815, 2820, | | | |2825, 2835), редукторів загального застосування | | | |(3010). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2020 |Рангоут, такелаж та пристрої такелажні | | | |Охоплює: рангоут, такелаж та такелажні приладдя, | | | |які є спеціальними для суден і не використовувані | | | |у інших галузях промисловості. | | | |Не охоплює: поліспастів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2030 |Механізми суднові палубні | | | |Охоплює: кермові механізми та прилади управління, | | | |шлюпбалки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2040 |Корпуси суден та їх складові частини | | | |Охоплює: металеві конструкції, які виготовляють | | | |згідно з окремими технічними умовами і | | | |встановлюють на суднах (люкові закриття, апарелі | | | |тощо), а також вироби масового виробництва | | | |(дільні речі) для суден (кнехти, трапи, двері | | | |тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2050 |Буг | | | |Охоплює: всі види морських буїв та інше плавуче | | | |устатковання фарватерів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2060 |Устатковання рибопромислове | | | |Охоплює: устатковання рибопромислове (для | | | |добування риби і спеціальне), апаратуру | | | |рибопромислову гідроакустичну. | | | |Не охоплює: суден промислових (1920). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2090 |Устатковання суднове інше, яке не увійшло в інші | | | |класи даної групи | | | |Охоплює: вітрильне устатковання (рангоут, такелаж | | | |вітрильний, вітрила, механізми, деталі та | | | |пристрої вітрильного озброєння), майно шкіперське.| |------+------+--------------------------------------------------| |22 | |УСТАТКОВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНЕ | | | |Охоплює: локомотиви та залізничні вагони, | | | |устатковання залізничне будівельно-ремонтне, | | | |приладдя та складові частини локомотивів і | | | |вагонів, компоненти та матеріали рейкових колій. | | | |Не охоплює: двигунів (2815, 2820, 2835, 6105), | | | |вагонів підвісних канатних доріг (3990), | | | |інструментів ручних загального використовування | | | |(51), шпал залізничних залізобетонних (5440), | | | |шпал та брусів залізничних дерев'яних (5510), | | | |сипучих дорожніх матеріалів (5610), приладів | | | |освітлювальних залізничних (6220), меблів | | | |та фурнітури меблевої залізничних вагонів (7195), | | | |устатковання ресторану та буфету на залізничному | | | |транспорті (7310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2210 |Локомотиви | | | |Примітка. Цей клас охоплює лише локомотиви та | | | |тендери. Кінцеві предмети, агрегати, частини | | | |приладдя, які використовують на локомотивах та | | | |тендерах, відносять до інших класів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2220 |Вагони залізничні | | | |Охоплює: тільки залізничні вагони у зборі | | | |(причіпні та самохідні) | | | |Не охоплює: трамвайних вагонів | | | |Примітка. Цей клас охоплює лише залізничні вагони.| | | |Кінцеві предмети, агрегати, частини, приладдя, які| | | |використовують в залізничних вагонах, відносять | | | |до інших класів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2230 |Устатковання залізничне будівельно-ремонтне | | | |Охоплює: транспортні засоби самохідні та | | | |несамохідні, призначені для технічного | | | |обслуговування та ремонту залізничних колій | | | |(машини для збирання, укладання і розбирання | | | |колійних грат). | | | |Не охоплює: інструментів ручних загального | | | |використовування (51). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2240 |Приладдя та складові частини рухомого складу | | | |залізниць | | | |Охоплює: складові частини конструкцій рухомого | | | |складу залізниць (кузови, рами, частини ходові, | | | |пристрої зчіпні та гальмові); устатковання, | | | |спеціально спроектоване для систем залізничних | | | |вагонів. | | | |Не охоплює: двигунів (2815, 2820, 2835, 6105), | | | |приладів освітлювальних залізничних (6220), | | | |меблів та фурнітури меблевої залізничних | | | |вагонів (7195), устатковання ресторану та | | | |буфету на залізничному транспорті (7310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2250 |Компоненти та матеріали рейкових колій | | | |Охоплює: рейки залізничні та деталі для їх | | | |кріплення; устатковання залізничне стрілочне | | | |(стрілки, хрестовини, колії з'єднувальні та інше),| | | |вагоносповільнювачі. | | | |Не охоплює: шпал дерев'яних (5510), брусів | | | |залізничних (5510) та сипучих дорожніх матеріалів | | | |(5610). | |------+------+--------------------------------------------------| |23 | |АПАРАТИ НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ, ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ,| | | |ПРИЧЕПИ | | | |Охоплює: машини бойові та колісні, транспортні | | | |засоби, всі види інженерної техніки на колісному | | | |та гусеничному шасі, апарати на повітряній | | | |подушці, причепи, мотоцикли, моторолери, | | | |велосипеди, інші легкі спеціальні транспортні | | | |засоби, складові частини. | | | |Не охоплює: тракторів (24), внутрішнього | | | |заводського та складського транспорту (3930), | | | |спеціальних автомобілів (1427, 1730, 1740, 3805, | | | |3810, 3820, 3825, 3895, 4210, 4910, 4920, 4933, | | | |4940, 5821), магістрально-рухомих. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2305 |Апарати на повітряній подушці | |------+------+--------------------------------------------------| | |2310 |Автотранспорт пасажирський | | | |Охоплює: автомобілі легкові, зокрема | | | |спеціалізовані; автобуси, шасі автотранспорту | | | |пасажирського. | | | |Не охоплює: плаваючих бронетранспортерів, шасі | | | |вантажних автомобілів (2320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2320 |Машини бойові колісні, машини військові спеціальні| | | |колісні, автомобілі вантажні, тягачі колісні | | | |Охоплює: машини бойові колісні, машини військові | | | |колісні спеціальні (управління військами, | | | |керування зброєю; бойового, спеціального, | | | |технічного та тилового забезпечування); машини | | | |спеціальні плаваючі; автомобілі вантажні | | | |спеціалізовані (фургони, рефрижератори, цистерни, | | | |паливозаправники, маслозаправники, цементовози | | | |тощо); автомобілі вантажні богатоцільового | | | |призначення, автомобілі-самоскиди, автопоїзди, | | | |тягачі колісні, тягачі-транспортери, шасі, причепи| | | |та напівпричепи. | | | |Не охоплює: машин бойових ракетних систем (1427), | | | |машин забезпечування бойових дій ракетних систем | | | |(1427), рухомих засобів наземного обслуговування | | | |літальних апаратів (1730), автомобілів та причепів| | | |аеродромних спеціальних (1740); машини для | | | |земляних робіт (3805), кранів пересувних стрілових| | | |на автомобільному ходу (3810), машин для | | | |розчищування доріг (3825), машин будівельних та | | | |дорожніх (3895), машин пожежних (4210), майстерень| | | |рухомих для ремонту військової техніки (4910, | | | |4920, 4933, 4940). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2330 |Причепи і напівпричепи | | | |Охоплює: всі види автотранспортних причепів і | | | |напівпричепів, шасі причепів і напівпричепів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2340 |Мотоцикли, моторолери, велосипеди та інші легкі | | | |спеціальні транспортні засоби | | | |Охоплює: мотоцикли, моторолери, велосипеди, | | | |коляски до мотоциклів, засоби транспортні легкі | | | |спеціальні (аеросани, снігоходи), коляски до | | | |мотоциклів, причепи велосипедні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2350 |Машини військові гусеничні | | | |Охоплює: машини бойові гусеничні (танки, установки| | | |артилерійські самохідні, бронетранспортери, | | | |бойові машини піхоти та десанту, вогнемети | | | |самохідні гусеничні тощо), машини військові | | | |допоміжні (тягачі, транспортери, ремонтно- | | | |евакуаційні), машини інженерні (розвідки, | | | |подолання загороджень, переправні, землерийні та | | | |бурильні, мостобудівні, ремонтні, маскувальні, | | | |парки понтонні та мостові, машини спеціальні для | | | |військ РХБ захисту). | | | |Не охоплює: колісних транспортних засобів | | | |Примітка. Цей клас охоплює лише гусеничні | | | |військові транспортні засоби та їх шасі. Будь-які | | | |кінцеві предмети виробництва, агрегати, частини, | | | |приладдя та аксесуари (крім шасі), які | | | |використовують на таких транспортних засобах, | | | |відносяться до інших класів. | |------+------+--------------------------------------------------| |24 | |ТРАКТОРИ | | | |Примітка. Ця група охоплює трактори та їх шасі. | | | |Не входять до цієї групи агрегати, напівагрегати, | | | |частини, приладдя та аксесуари. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2410 |Трактори гусеничні | | | |Охоплює: гусеничні трактори, тихохідні. | | | |Не охоплює: швидкохідних тракторів (2430), | | | |броньованих бульдозерів (2350). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2420 |Трактори колісні | | | |Охоплює: сільськогосподарські трактори широкого | | | |застосування, швидкохідні трактори, промислові | | | |трактори. | | | |Не охоплює: засобів вантажно-розвантажувальних | | | |та буксирувальних складських самохідних (3930). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2430 |Гусеничні трактори швидкохідні | | | |Не охоплює: тихохідні трактори (2410), броньовані | | | |бульдозери (2350). | | | |Примітка. До цього класу входять лише | | | |укомплектовані швидкісні трактори для укладання | | | |шляху. Усі кінцеві предмети постачання, комплекти,| | | |запчастини та допоміжне устатковання, крім | | | |укомплектованих ходових частин для використання в | | | |або на тихохідних гусеничних тракторах, групуються| | | |в інший клас. | |------+------+--------------------------------------------------| |25 | |ЧАСТИНИ СКЛАДОВІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | |Примітка. Термін "транспортних" у даній групі | | | |відноситься до автомобілів та тракторів, які | | | |входять до груп 23 та 24, будівельних машин, які | | | |долучені до групи 38, складські вантажівки, | | | |трактори та причепи, предмети постачання цієї | | | |групи не відносяться до залізничного, авіаційного | | | |та водного транспорту. Предмети постачання, які є | | | |складовою частиною транспортного засобу, | | | |покласифіковані в цій групі, навіть якщо вони | | | |мають додаткові функції, які не відповідають | | | |визначенню цієї групи. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2510 |Кузови, кабіни, рами колісно-гусеничної, їх | | | |складові частини та амортизаційні засоби | | | |Охоплює: кузови, кабіни, рами; складові частини | | | |кабін, кузовів, рам, амортизаційні засоби. | | | |Не охоплює: двигунів (28), металевих інструментів | | | |(53), спеціальної фурнітури (2540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2520 |Частини складові трансмісії колісно-гусеничної | | | |техніки | | | |Охоплює: коробки передач, зчеплення, передачі | | | |карданні, фрикціони, диференціали, піввісі, | | | |механізми відбирання потужності. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2530 |Частини складові гальм, кермові, мостів та коліс | | | |колісно-гусеничної техніки | | | |Охоплює: складові частини гальмового механізму | | | |і його приводу, рульового механізму і його | | | |приводу, мостів та коліс, гусениць колісно- | | | |гусеничної техніки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2540 |Устатковання та приладдя колісно-гусеничної | | | |техніки | | | |Охоплює: чохли для автомобільних сидінь, | | | |амортизатори, бампери, склоочисники, захисні | | | |покриви бамперів, дзеркала бокового та заднього | | | |виду, обігрівачі, фурнітура. | | | |Не охоплює: спідометрів (6680), підвісних | | | |амортизаторів (2510). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2541 |Приладдя озброєння бойової техніки спеціальне | | | |Охоплює: різні прилади і пристосування, які | | | |використовують для технічного обслуговування | | | |озброєння; сидіння навідника, пристосування для | | | |набивання кулеметних стрічок та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2590 |Елементи колісно-гусеничної техніки інші, які не | | | |увійшли в інші класи даної групи | | | |Охоплює: пристрої сідельно-зчіпні, водомети, | | | |механізми перекидні, крани та кранові стріли | | | |для ремонтних автомобілів, пристрої тягово-зчіпні,| | | |А-подібні рами. | |------+------+--------------------------------------------------| |26 | |ШИНИ ТА КАМЕРИ | | | |Охоплює: всі види шин (пневматичні, зокрема | | | |авіаційні, непневматичні, суцільні, на пружинистій| | | |підкладці), камери, матеріали для ремонту та | | | |відновлювання шин і камер. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2610 |Шини та камери пневматичні | | | |Не охоплює: шин та камер пневматичних авіаційних | | | |(2620). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2620 |Шини та камери пневматичні авіаційні | |------+------+--------------------------------------------------| | |2630 |Шини суцільні та на пружній підкладці | | | |Охоплює: шини суцільні, шини на пружній підкладці,| | | |подушки гумові для траків. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2640 |Матеріали для ремонту та відновлювання шин і камер| | | |Охоплює: суміші для захисного покриву, комплекти | | | |для холодного ремонту шин, матеріал для ремонту | | | |кордів, матеріал для вулканізації шин, суміші для | | | |заливання шин, суміші для швидкої вулканізації | | | |шин, аварійні комплекти для ремонту шин та камер, | | | |пристрої для знімання шин, лампи. | | | |Не охоплює: прискорювачів вулканізації (6858). | |------+------+--------------------------------------------------| |28 | |ДВИГУНИ, ТУРБІНИ ТА ЇХ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ | | | |Охоплює: двигуни внутрішнього згоряння (бензинові | | | |поршневі, дизельні, парові поршневі), турбіни | | | |парові, гідротурбіни, водяні колеса, двигуни | | | |газотурбінні і двигуни ракетні рідинні, двигуни | | | |вітряні, складові частини. | | | |Не охоплює: двигунів твердопаливних ракетних | | | |та їх складових частин (1337, 1338). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2805 |Двигуни бензинові поршневі та їх складові частини | | | |Охоплює: двигуни бензинові поршневі (автомобільні,| | | |мотоциклетні, суднові), двигуни газові | | | |(газомотокомпресори, двигуни газорідинні). | | | |Не охоплює: двигунів бензинових поршневих | | | |авіаційних (2810), складових частин двигунів | | | |(2990). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2810 |Двигуни бензинові поршневі авіаційні та їх | | | |складові частини | | | |Охоплює: укомплектовані блоки двигунів; поршневі | | | |кільця; циліндри; поршні; стрижні; колінчаті вали,| | | |складові частини. | | | |Не охоплює: складову частину бензосистеми: | | | |карбюраторів, поплавкових карбюраторів, | | | |бензонасосів, бензоклапанів (2915); складових | | | |частин електросистеми: адаптерів свічок | | | |запалювання, розподілювачів запалювання, котушок | | | |запалювання, електричних стартерів (2925); | | | |складових систем охолоджування: двигунів масляних | | | |радіаторів двигунів, охолоджувальних радіаторів | | | |(2935); масляних/повітряних очищувачів/фільтрів до| | | |двигунів (2945); устатковання до двигунів різного | | | |призначення: пневмостартерів, капотів відсіку | | | |двигуна, блоків керування (2990). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2815 |Двигуни дизельні та їх складові частини | | | |Охоплює: двигуни дизельні (автомобільні, | | | |локомотивні, суднові, для тракторів | | | |сільськогосподарських машин та іншого | | | |призначення). | | | |Не охоплює: складових частин двигунів (2990). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2820 |Двигуни парові поршневі та їх складові частини | |------+------+--------------------------------------------------| | |2825 |Турбіни парові та їх складові частини | | | |Охоплює: турбіни парові стаціонарні та турбіни | | | |парові, транспортних засобів (суднові та інші). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2830 |Гідротурбіни, колеса водяні та їх складові частини| |------+------+--------------------------------------------------| | |2835 |Двигуни газотурбінні та реактивні двигуни (крім | | | |авіаційних) та їх складові частини | | | |Охоплює: усі газові турбіни та реактивні двигуни, | | | |за винятком авіаційних та первинних двигунів | | | |керованих ракет; допоміжні бортові газові турбінні| | | |силові установки для запуску двигуна літального | | | |апарата. | | | |Не охоплює: аксесуарів для газотурбінних та | | | |реактивних двигунів, авіаційних первинних двигунів| | | |(2840), паливних систем двигунів (2910), | | | |електросистем двигунів (2920), охолоджувальних | | | |систем двигунів (2930), масляних/повітряних | | | |очищувачів/фільтрів до двигунів (2940), аксесуарів| | | |до двигунів: повітронагрівачів, блоків живлення, | | | |вмонтованих на двигунах (2990). | | | |Примітка. Двигуни та їх складові, погруповані у | | | |цьому класі, використовують на неавіаційних | | | |первинних двигунах (наприклад на двигунах | | | |морських суден), авіаційних первинних двигунах | | | |(наприклад на блоці живлення, вмонтованому на | | | |корпусі літака), а також на наземному допоміжному | | | |устаткованні (причепах). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2840 |Газотурбінні та реактивні двигуни, авіаційні | | | |первинні двигуни та їх складові частини | | | |Охоплює: ротори турбіни та компресорів, лопаті, | | | |камери згоряння, допоміжні коробки передач, | | | |форсажні камери, конуси реактивного сопла, | | | |накопичувачі гідравлічні, паливні баки. | | | |Не охоплює: нафтових, повітряних, | | | |протизамерзальних та гідравлічних регуляторів, | | | |клапанів та насосів, розроблених спеціально для | | | |газотурбінних та реактивних двигунів (2995); | | | |блоків живлення, двотактних (2995); блоків | | | |живлення, вмонтованих на двигун (2995); | | | |компонентів паливної системи (2915); компонентів | | | |електросистеми двигуна (2935); масляних/повітряних| | | |очищувачів/фільтрів до двигунів (2945). | | | |Примітка. Двигуни та їх компоненти використовують | | | |як на авіаційних, так і на первинних двигунах | | | |керованої ракети. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2845 |Двигуни ракетні та їх складові частини | | | |Охоплює: первинні ракетні двигуни рідинного типу, | | | |зокрема компоненти для зльоту з реактивним | | | |прискорювачем некерованих та керованих ракет; | | | |рідке паливо в одноразових контейнерах для | | | |монтування в силовій установці ракети як єдиного | | | |елемента. | | | |Не охоплює: ракетних двигунів (на твердому паливі)| | | |(1337), рідкого пального певної кількості та | | | |якості в багаторазових контейнерах, твердопаливних| | | |зарядів та картриджів, якщо вони призначені для | | | |використовування в рідинних системах (1337). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2850 |Двигуни бензинові роторні та їх складові частини | |------+------+--------------------------------------------------| | |2895 |Двигуни, які не увійшли в інші класи цієї групи, | | | |та їх складові частини | | | |Охоплює: двигуни повітряні, гідравлічні та інше. | |------+------+--------------------------------------------------| |29 | |ВИРОБИ КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ТА ПРИЛАДДЯ ДВИГУНІВ | | | |Примітка. До цієї групи увійшли комплектувальні | | | |вироби та приладдя двигунів усіх транспортних | | | |засобів, таких як літальні апарати, автомобілі, | | | |кораблі, трактори та будівельні машини, а також | | | |аксесуари для стаціонарних двигунів, вилучені з | | | |інших груп. | |------+------+--------------------------------------------------| | |2910 |Частини складові систем живлення двигунів (крім | | | |авіаційних) | | | |Охоплює: складові частини систем живлення двигунів| | | |внутрішнього згоряння, газотурбінних двигунів, | | | |турбін парових та гідротурбін. | | | |Не охоплює: складових частин систем живлення | | | |авіаційних та ракетних рідинних двигунів (2915). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2915 |Частини складові систем живлення авіаційних та | | | |ракетних двигунів | | | |Охоплює: складові частини систем живлення | | | |авіаційних та ракетних рідинних двигунів. | | | |Не охоплює паливних баків літальних апаратів | | | |(1560), складових частин систем дозаправки у | | | |повітрі (1680). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2920 |Частини складові систем електроустатковання | | | |двигунів (крім авіаційних) | | | |Охоплює: складові частини систем | | | |електроустатковання двигунів внутрішнього | | | |згоряння, газотурбінних двигунів та інших. | | | |Не охоплює: приладів освітлювальних для | | | |транспортних засобів (6220), складових частин | | | |систем електроустатковання авіаційних та ракетних | | | |двигунів (2925). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2925 |Частини складові систем електроустатковання | | | |авіаційних двигунів, а також авіаційні первинні | | | |двигуни | | | |Охоплює: індуктори, свічки запалювання, | | | |котушки запалювання, розподілювачі запалювання, | | | |регулятори напруги двигуна, проводку системи | | | |запалювання, пускові електродвигуни, допоміжні | | | |генератори двигуна. | | | |Не охоплює: авіаційної освітлювальної арматури | | | |(6220) та допоміжних авіаційних генераторів | | | |(6115). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2930 |Частини складові систем охолоджування двигунів | | | |(крім авіаційних) | | | |Охоплює: складові частини систем рідинного і | | | |повітряного охолоджування. | | | |Не охоплює: складових частин систем охолоджування | | | |авіаційних двигунів (2935). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2935 |Частини складові систем охолоджування авіаційних | | | |та ракетних двигунів | | | |Охоплює: агрегати та устатковання систем | | | |охолоджування авіаційних двигунів та рідинних | | | |ракетних двигунів. | | | |Не охоплює: складових частин систем охолоджування,| | | |які не призначені для використання в авіаційних | | | |двигунах (2930). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2940 |Фільтри двигунів повітряні та оливні (крім | | | |авіаційних) | | | |Охоплює: фільтри повітряні та оливні двигунів | | | |(крім авіаційних). | | | |Не охоплює: фільтрів повітряних та оливних | | | |авіаційних та ракетних двигунів (2945). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2945 |Фільтри авіаційних та ракетних двигунів повітряні | | | |та оливні | | | |Охоплює: фільтри повітряні та оливні авіаційних | | | |двигунів і головних двигунів керованих ракет. | | | |Не охоплює: паливних фільтрів (2915). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2950 |Турбокомпресори двигунів та їх складові частини | | | |Охоплює: турбокомпресори двигунів, зокрема | | | |авіаційних і суднових. | | | |Не охоплює: компресорів, вмонтованих в двигуни | | | |(28). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2990 |Частини складові двигунів (крім авіаційних та | | | |ракетних) інші, які не увійшли в інші класи даної | | | |групи. | | | |Охоплює: компресори наддування двигунів, які не | | | |входять до складу двигуна, пристрої для запускання| | | |двигунів, арматуру розподільчу газів та повітря, | | | |пристрої керування, регулювання та кріплення | | | |двигунів. | | | |Не охоплює: неавіаційних електричних стартерів | | | |(2920), авіаційних (2925). | |------+------+--------------------------------------------------| | |2995 |Частини складові авіаційних двигунів інші, які не | | | |увійшли в інші класи цієї групи | | | |Охоплює: вузли підвіски гондоли та капоти, пілони | | | |тощо, обтічники, стартери та інші | | | |складові частини авіаційних двигунів. | | | |Не охоплює: пристроїв та труб вихлопних (1560), | | | |оливних насосів, які є частиною двигуна, | | | |гідронакопичувачів реактивних двигунів (2840), | | | |оливних баків реактивних двигунів (2840), | | | |електричних стартерів (2925), приладів керування, | | | |розміщених у кабіні (1680), допоміжних засобів | | | |авіаційного двигуна, покривів авіаційних двигунів | | | |(1730). | |------+------+--------------------------------------------------| |30 | |УСТАТКОВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ СИЛОВОЇ ТРАНСМІСІЇ | | | |Охоплює: перетворювачі крутного моменту, | | | |редуктори, варіатори та пристрої для змінювання | | | |швидкості обертання та інші складові частини | | | |зубчастих, фрикційних, ланцюгових та пасових | | | |передач (муфти, зубчасті колеса, диски, ролики, | | | |ланцюги, шківи, паси і т. ін). | | | |Не охоплює: передач і механізмів передач | | | |колісно-гусеничної техніки (2520), літальних | | | |апаратів (1610, 1615), підшипників (31), виробів | | | |і деталей для кріплення (болтів, шпонок, шайб, | | | |гайок (53)). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3010 |Перетворювачі крутного моменту та редуктори | | | |Охоплює: перетворювачі крутного моменту, редуктори| | | |та пристрої для зміни швидкості обертання, які | | | |широко використовують в промисловості. | | | |Не охоплює: спеціальних видів перетворювачів | | | |крутного моменту та редукторів, що створені | | | |для окремих спеціальних механізмів (наприклад: | | | |трансмісії колісно-гусеничної техніки (2520), | | | |літальних апаратів (1610, 1615), суднові (2010)). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3020 |Частини складові силових зубчастих, фрикційних та | | | |ланцюгових передач | | | |Охоплює: складові частини зубчастих фрикційних та | | | |ланцюгових передач. | | | |Не охоплює: редукторів (3010). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3030 |Частини складові передавачів пасових | | | |Охоплює: складові частини передач пасових та їх | | | |приладдя. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3040 |Устатковання силових передавачів різне | | | |Охоплює: силові передавачі, які не увійшли в | | | |інші класи цієї групи. | |------+------+--------------------------------------------------| |31 | |ВАЛЬНИЦІ | | | |Примітка. Усі вальниці, спеціально розроблені, | | | |спеціально змащувані чи спеціально відібрані, | | | |відносяться до відповідних класів цієї групи. | | | |Вальниці - це запчастини, які служать для | | | |підтримування частини, яка обертається, ковзає чи | | | |коливається. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3110 |Вальниці не вмонтовані антифрикційні | | | |Охоплює: шарикові та роликові вальниці (3120), | | | |шарики вальничні, бігунки (3120). | | | |Не охоплює: простих вальниць (3120). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3120 |Вальниці прості невмонтовані | | | |Охоплює: рукавні вальниці, рознімні вальниці, | | | |вальниці шайбового типу. | | | |Не охоплює: антифрикційних вальниць (3120), | | | |вмонтованих вальниць (3130). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3130 |Вальниці вмонтовані та запасні частини | | | |Охоплює: шайби упорні вальниць, касетні пристрої, | | | |фланцеві пристрої, ролики вальниць, обойми | | | |вальниць, упорні об'ємні блоки, об'ємні блоки. | |------+------+--------------------------------------------------| |32 | |МАШИНИ ТА УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБЛЯННЯ | | | |Охоплює: верстати (лісопильні, стругальні, | | | |деревообробні), а також інструмент та | | | |пристосування до них, складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3210 |Верстати лісопильні та стругальні | |------+------+--------------------------------------------------| | |3220 |Верстати деревообробчі | | | |Охоплює: верстати деревообробчі (фрезерні, | | | |шипорізні, шліфувальні, полірувальні, токарні, | | | |свердлильні, пазорізні, довбальні, універсальні та| | | |комбіновані), верстати заточувальні для | | | |дереворізального інструмента, устатковання для | | | |деревообробляння спеціалізоване, устатковання для | | | |виробництва взуттєвих колодок, каблуків, лиж, | | | |колес, деревно-стружкових та деревно-волокнистих | | | |плит, ліній для деревообробляння, устатковання | | | |прирамне та приверстатне, устатковання для | | | |виробництва фанери. | | | |Не охоплює: верстатів лісопильних та стругальних | | | |(3210). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3230 |Інструмент та пристосування до деревообробчих | | | |верстатів | | | |Охоплює: фрези насадні та кінцеві, інструмент | | | |свердлильно-довбальний, ножі та різці для різання | | | |деревини, інструмент спеціальний до деревообробчих| | | |верстатів, полотна пил. | | | |Не охоплює: токарних різців (3455). | |------+------+--------------------------------------------------| |34 | |ВЕРСТАТИ МЕТАЛООБРОБЧІ | | | |Охоплює: всі види металообробчих верстатів, | | | |прокатні стани, установки і устатковання для | | | |термічного обробляння та нанесення покривів на | | | |метали, верстати та устатковання для зварювання | | | |та різання металу, преси, машини пробивні та | | | |рубальні, машини та молоти кувальні, машини | | | |згинальні та випрямляльні, верстати для гнуття | | | |дроту та металевої стрічки, устатковання | | | |клепальне, устатковання для формування та | | | |різання металобрухту, машини металообробні ручні, | | | |інструмент для верстатів, приладдя, пристосування,| | | |пристрої верстатів, набори і комплекти інструмента| | | |та устатковання для ремонту верстатів, витратні | | | |матеріали для зварювання та паяння, складові | | | |частини. | | | |Не охоплює: устатковання спеціального для | | | |виробництва артилерійської зброї та боєприпасів | | | |(3690), верстатів роторно-конвеєрних складальних | | | |(3639), роботів складальних (3693). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3405 |Верстати металообробчі відрізні та заточувальні | | | |Охоплює: верстати металообробчі відрізні та | | | |заточувальні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3408 |Центри верстатні та штрекові машини | | | |Охоплює: всі види верстатних центрів, машини | | | |штрекові. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3410 |Верстати для електро- та ультразвукового | | | |ерозійного обробляння металу | | | |Охоплює: установки електророзрядні, верстати | | | |електролізні шліфувальні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3411 |Верстати металообробчі свердлильні | |------+------+--------------------------------------------------| | |3412 |Верстати металообробчі пробивні (прошивні) | |------+------+--------------------------------------------------| | |3413 |Верстати металообробчі свердлильно-різенарізальні | | | |Охоплює: верстати металообробчі токарні - | | | |гвинторізальні, різефрезерні, різешліфувальні, | | | |гайконарізальні, болторізальні, трубонарізальні, | | | |муфтонарізальні та інші. | | | |Не охоплює: штрекових машин (3408). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3414 |Верстати зубообробчі | | | |Охоплює: верстати зубообробчі зубофрезерні, | | | |зубодовбальні, зубостругальні, зуборізні, | | | |зубошліфувальні, зубозакругляльні, | | | |зубошевінгувальні, спеціальні та спеціалізовані та| | | |інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3415 |Верстати металообробчі шліфувальні | | | |Охоплює: верстати металообробчі обдирно- | | | |шліфувальні, круглошліфувальні, | | | |внутрішньошліфувальні, планетарні, заточувальні, | | | |обрізні, безцентрово-шліфувальні, | | | |плоскошліфувальні, спеціалізовані та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3416 |Верстати металообробчі токарні | | | |Охоплює: верстати металообробчі токарно- | | | |гвинторізні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3417 |Верстати металообробчі фрезерні | |------+------+--------------------------------------------------| | |3418 |Верстати металообробчі поздовжньо-стругальні та | | | |поперечно-стругальні | | | |Охоплює: верстати металообробчі поздовжньо- | | | |стругальні, кромкостругальні, поперечно- | | | |стругальні, спеціальні та спеціалізовані | | | |стругальні та інші. | | | |Не охоплює: зубостругальних верстатів (3414), | | | |верстатів металообробчих фрезерних поздовжньо- | | | |стругальних (3417). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3419 |Верстати металообробчі інші | | | |Охоплює: верстати металообробчі розточні, | | | |протяжні, довбальні, віброобробні, балансувальні, | | | |агрегатні, опоряджувальні комбіновані. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3422 |Стани прокатні та волочильні | |------+------+--------------------------------------------------| | |3424 |Установки для термічного та нетермічного | | | |обробляння металу | | | |Охоплює: машини для нагрівання та термообробляння | | | |металу, роботи промислові для електротермічного та| | | |плазменного обробляння металу, устатковання | | | |електротермічне промислове, устатковання допоміжне| | | |до машин для нагрівання та термообробляння металу,| | | |системи нетермічного зняття напруги та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3426 |Устатковання для нанесення покриву на метали | | | |Охоплює: агрегати та машини для обробляння | | | |поверхонь профілів та нанесення захисного покриву,| | | |лінії автоматичні та механізовані для нанесення | | | |гальванічного, хімічного та анодованого покриву; | | | |установки, барабани та ванни гальванічні; | | | |автооператори та командоапарати, системи гнучкі | | | |виробничі, модулі гнучкі виробничі, роботи | | | |промислові для нанесення покриву на метали та | | | |інше. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3431 |Устатковання для електродугового зварювання | | | |Охоплює: автомати та напівавтомати для | | | |електродугового зварювання та наплавки в комплекті| | | |з джерелом живлення, без джерела живлення; джерела| | | |живлення для електродугового зварювання та | | | |наплавки. | | | |Не охоплює: допоміжного зварювального устатковання| | | |(3439). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3432 |Устатковання для зварювання термічним опором | | | |Охоплює: устатковання (для точкового та рельєфного| | | |електрозварювання, для стикового та машини для | | | |електроконтактного зварювання), системи та модулі | | | |гнучкі виробничі для контактного та точкового | | | |зварювання, роботи промислові для точкового та | | | |контактного зварювання, машини для виготовляння | | | |твердого припою, індуктори (накопичувачі) енергії | | | |для зварювання електричним опором та інше. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3433 |Устатковання газового зварювання, різання металу | | | |та плакірування | | | |Охоплює: устатковання механізоване для | | | |термічного різання металів, устатковання | | | |немеханізоване, ручну апаратуру для кисневого | | | |різання металів, змінні машинні різаки, | | | |устатковання (для газополуменевого зварювання, | | | |паяння, наплавки, термообробляння та очищання | | | |поверхні, нанесення покриву способом | | | |газотермічного напилювання, виробництва кисню та | | | |ацетилену для газового зварювання), апаратуру | | | |газорегулівну для газового зварювання, апаратуру | | | |допоміжну для газополуменевого устатковання та | | | |інше. | | | |Не охоплює: допоміжного зварювального устатковання| | | |(3439). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3436 |Маніпулятори та позиціонери зварювальні | | | |Охоплює: устатковання для повороту виробів, | | | |які зварюють, устатковання для пересування | | | |зварювальних автоматів, столи зварювальні та інше.| |------+------+--------------------------------------------------| | |3438 |Устатковання зварювальне різне | | | |Охоплює: різне зварювальне устатковання, лінії | | | |та комплекси для збирання та зварювання, | | | |допоміжне устатковання, щити (пульти керування) | | | |зварювальні, устатковання та машини для | | | |заварювання тріщин, а також устатковання та машини| | | |для спеціальних способів зварювання та інше. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3439 |Приладдя та витратні матеріали для зварювання та | | | |паяння | | | |Охоплює: електроди зварювальні, флюси, припої, | | | |приладдя для зварювання та паяння інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3441 |Машини згинально-штампувальні | | | |Не охоплює: машин для формування дроту та | | | |металевих стрічок (3447). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3442 |Преси гідравлічні та пневматичні з силовим | | | |приводом | | | |Охоплює: преси гідравлічні та пневматичні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3443 |Преси механічні з силовим приводом | | | |Охоплює: преси механічні з силовим приводом, | | | |преси механічні спеціальні та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3444 |Преси ручні | | | |Охоплює: преси ручні для правки, видавлювання і | | | |маркування, для збірно-монтувальних робіт та інші.| |------+------+--------------------------------------------------| | |3445 |Машини пробивні та рубальні | |------+------+--------------------------------------------------| | |3446 |Машини та молоти кувальні | | | |Охоплює: молоти кувальні, машини кувальні, | | | |вальці кувальні та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3447 |Машини для формування дроту та металевої стрічки | | | |Охоплює: машини для формування дроту та металевої | | | |стрічки, верстати для згинання прутків та арматури| | | |та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3448 |Устатковання клепальне | | | |Охоплює: преси та автомати клепальні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3449 |Устатковання для формування та різання | | | |металобрухту | | | |Охоплює: преси гідравлічні пакетувальні та | | | |брикетувальні, стружкоподрібнювачі, копри для | | | |подрібнення чавуну та інше. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3450 |Машини металообробчі ручні портативні | | | |Охоплює: машини металообробчі ручні портативні для| | | |абразивної різки, для вирізки пазів і зачистки | | | |поверхні металу та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3455 |Інструмент ріжучий для верстатів металообробчих | | | |Охоплює: ножі, фрези, різці, пилки дискові, | | | |протяжки, інший інструмент, складові частини | | | |інструмента різального для верстатів | | | |металообробчих. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3456 |Інструмент для формування металобрухту | | | |Охоплює: газорізаки, ножиці алігаторні та інші. | | | |Не охоплює: пресів для формування металобрухту | | | |(3449). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3460 |Деталі та приладдя верстатів металообробчих | | | |Охоплює: станини та основи, деталі та вузли | | | |верстатів металообробчих для підтримування | | | |прямолінійних переміщень заготовок, для | | | |підтримування та забезпечування прямолінійних та | | | |коливальних рухів різальних інструментів, для | | | |забезпечування обертання виробів та різальних | | | |інструментів, для підтримування деталей, що | | | |обертаються; механізми приводу та керування | | | |верстатів металообробчих; приладдя верстатів | | | |металообробчих та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3461 |Приладдя для вторинних металообробчих верстатів | | | |Не охоплює: грохотів гірничих (3820). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3465 |Пристосування складальні, фіксатори та контрольні | | | |пристрої верстатів металообробчих | | | |Охоплює: пристосування, оснащення універсально- | | | |збірне, інструмент контрольно-розмічувальний, | | | |затискний та допоміжний та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3470 |Набори та комплекти інструменту та устатковання | | | |для ремонту верстатів металообробчих | |------+------+--------------------------------------------------| |35 | |УСТАТКОВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ| | | |ТА ТОРГІВЛІ | | | |Охоплює: устатковання для підприємств побутового | | | |обслуговування, підприємств торгівлі, устатковання| | | |для виготовляння тари, фасування, пакування у | | | |цю тару предметів постачання, оформлення | | | |упакованої продукції, складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3510 |Устатковання пралень та фабрик хімчищення | | | |Охоплює: устатковання технологічне пралень та | | | |фабрик хімічного чищення одягу стаціонарне; | | | |устатковання пересувних майстерень хімічного | | | |чищення одягу; пересувних пралень та банно- | | | |пральних блоків, що встановлені у вагонах, на | | | |суднах та інших саморушних транспортних засобах. | | | |Не охоплює: електропрасок побутових (7290). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3520 |Устатковання майстерень для ремонту взуття | | | |Охоплює: машини, інструмент, устатковання та | | | |приладдя для ремонту взуття у стаціонарному та | | | |пересувному виконаннях. | | | |Не охоплює: машин та устатковання промислових | | | |спеціальних для виробництва взуття (3695). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3530 |Машини швейні та устатковання пересувних | | | |майстерень для ремонту одягу | | | |Не охоплює: машини швейні для ремонту взуття, | | | |побутові швейні машини (7290). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3540 |Устатковання загортальне та пакувальне | | | |Охоплює: устатковання для виготовляння тари з | | | |різних матеріалів, устатковання фасувально- | | | |пакувальне в споживчу та транспортну тару | | | |харчової та іншої продукції, машини і автомати | | | |для загортання, обв'язування, обандеролювання | | | |продукції, машина для виготовляння та наклеювання | | | |етикеток, машини для друкування на готовій тарі | | | |тощо. | | | |Не охоплює: скобкозшивачів канцелярського типу | | | |(7520), устатковання для виробництва металевих | | | |контейнерів (3685). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3550 |Автомати торгові та розподільчі у сфері | | | |обслуговування; машини, що приводяться в дію | | | |монетами або жетонами | | | |Охоплює: автомати та напівавтомати торгові; | | | |машини, які приводять в дію за допомогою монет | | | |або жетонів (лічильники, турнікети тощо); пристрої| | | |реєстрування оплати та інші. | | | |Не охоплює: пристроїв, які виконують сортування та| | | |рахування грошей (7490). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3590 |Устатковання інших підприємств побутового | | | |обслуговування та підприємств торгівлі | | | |Охоплює: устатковання перукарень, підприємств | | | |торгівлі (устатковання торгових залів, | | | |устатковання для механізації робіт на | | | |підприємствах торгівлі, устатковання для розвізної| | | |торгівлі, устатковання підприємств торгівлі | | | |допоміжне). | | | |Не охоплює: підіймально-транспортного складського | | | |устатковання (3920, 3930). | |------+------+--------------------------------------------------| |36 | |УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ | | | |Охоплює: різне спеціальне промислове устатковання,| | | |системи газогенераторні та розподільчі, | | | |механізми і машини важелево-зубчасті та | | | |сортувальні, машини для виготовляння виробів | | | |мікроелектроніки, машини ливарні для металів, | | | |супутнє устатковання та витратні матеріали для | | | |лиття металів, машини та устатковання для | | | |виробництва металевих контейнерів, устатковання | | | |для виробництва зброї, боєприпасів, машини | | | |промислові для складання виробів, станції очисні, | | | |прилади контролювання навколишнього середовища, | | | |машини і устатковання для виробництва взуття, | | | |шкіряно-галантерійних виробів, устатковання для | | | |просочування виробів з текстилю і деревини, | | | |складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3605 |Машини та устатковання підприємств для | | | |переробляння сільськогосподарських продуктів, риби| | | |та морепродуктів | | | |Охоплює: машини та устатковання: промислових | | | |підприємств для переробляння сільськогосподарських| | | |продуктів (молока, м'яса, овочів, фруктів, | | | |горіхів, зерна, бобових культур тощо), риби та | | | |морепродуктів та ін. | | | |Не охоплює: устатковання для готування їжі на | | | |підприємствах громадського харчування та | | | |спеціалізованих харчоблоках (7310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3610 |Устатковання поліграфічне | | | |Охоплює: елементи для відливання строк, окремих | | | |літер, шрифтоносії; устатковання набірне, для | | | |виготовляння друкарських форм, друкарське, | | | |брошурувально-палітурне, устатковання друкарське | | | |та копіювальне спеціальне та інше; складові | | | |частини поліграфічного устатковання. | | | |Не охоплює: устатковання для мікрофільмування | | | |(7460). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3611 |Машини маркувальні промислові | | | |Охоплює: машини промислові для маркування тканин, | | | |пиломатеріалів тощо. | | | |Не охоплює: машин, призначених для маркування | | | |металевих виробів (3444), машин маркувальних для | | | |пралень (3510), машин для виготовляння та | | | |наклеювання етикеток (3540), машин маркувальних | | | |офісного типу (7490). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3615 |Устатковання для целюлозно-паперової промисловості| | | |Охоплює: технологічне устатковання для виробництва| | | |целюлози (котли, варильні апарати, живильники, | | | |відбілювальне устатковання тощо); устатковання для| | | |готування, виробляння, розмелювання, сортування, | | | |очищання, згущування та перемішування паперової | | | |маси; устатковання для виробництва, оздоблювання, | | | |різання, пакування, сортування та транспортування | | | |різних видів паперу і картону. | | | |Не охоплює: устатковання для виробництва тари з | | | |паперу та картону (3540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3620 |Устатковання для переробляння полімерних | | | |матеріалів та виготовляння продукції з гуми та | | | |пластмас | | | |Охоплює: машини, агрегати та лінії, забезпечують | | | |операції технологічного циклу виготовляння | | | |виробів з гуми, пластмас та склопластику, | | | |починаючи з готування сумішей і закінчуючи | | | |виготовлянням готових виробів. | | | |Не охоплює: устатковання для виробництва | | | |хімічного волокна (3650), конвеєрів (3910), | | | |розподільчих механізмів (4810, 4820), пристроїв | | | |подавання матеріалів (3915). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3625 |Устатковання для різних галузей текстильної | | | |промисловості | | | |Охоплює: устатковання промислове бавовноочисне, | | | |крутильне, ткацькі верстати, машини трикотажні. | | | |Не охоплює: швейних промислових машин (3530). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3630 |Устатковання для виготовляння виробів з глини, | | | |бетону, гіпсу та природного каменю | | | |Охоплює: устатковання технологічне для | | | |виготовляння цементу. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3635 |Устатковання для скляної промисловості | | | |Охоплює: устатковання для готування суміші | | | |компонентів скла; устатковання для виробляння та | | | |обробляння листового скла, поштучних виробів | | | |із скла, трубок та трубкового скла; печей для | | | |термічного обробляння скла та виробів із скла, | | | |пристрої спеціальні для виробництва скла, | | | |лінії автоматичні та автоматизовані для | | | |виробництва скла та виробів із скла. | | | |Не охоплює: устатковання для оптичної майстерні | | | |(6540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3640 |Машини для виробництва тютюну та тютюнових виробів| |------+------+--------------------------------------------------| | |3645 |Устатковання промислове для обробляння шкір та | | | |виготовляння виробів з них | |------+------+--------------------------------------------------| | |3650 |Устатковання для виробництва хімічної та | | | |фармацевтичної продукції | | | |Охоплює: устатковання для виробництва хімічної | | | |продукції, гранулятори та інші апарати для | | | |фізико-механічного обробляння матеріалів; | | | |устатковання для виробництва фармацевтичної | | | |продукції. | | | | Не охоплює: машин для виготовляння | | | |виробів з пластмас та гуми (3620), машин для | | | |загортання та пакування фармацевтичних продуктів | | | |(3540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3655 |Системи газогенераторні та розподільчі, | | | |стаціонарні та пересувні | | | |Охоплює: установки газогенераторні пересувні та | | | |переносні, суднові, стаціонарні; устатковання та | | | |апаратуру систем розподільчих газогенераторних | | | |установок. | | | |Не охоплює: метеорологічного устатковання (6660). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3660 |Машини спеціальні промислові | | | |Охоплює: цей клас охоплює машини загального | | | |використання, що відносяться до двох або більше | | | |галузей промисловості. | | | |Не охоплює: машин для виробництва хімічної | | | |продукції (3650), пульверизаторів, устатковання | | | |розсіювання та змішування; міксерів для | | | |технічного обслуговування та проведення ремонту. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3670 |Машини спеціальні для виготовляння виробів | | | |мікроелектроніки | | | |Охоплює: машини спеціальні для | | | |виготовляння виробів мікроелектроніки | | | |(напівпровідникових виробів, мікросхем, друкованих| | | |плат тощо). | | | |Не охоплює: машин в зборі для встановлювання | | | |окремих деталей на друкованих платах (3693). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3680 |Машини ливарні для металів, супутнє устатковання | | | |та витратні матеріали | | | |Охоплює: ливарні машини для виготовляння деталей | | | |з металів, машини для готування формувальних | | | |сумішей, машини для формування та очищування | | | |відливок, інше супутнє устатковання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3685 |Машини спеціальні та устатковання для виробництва | | | |металевих контейнерів | | | |Охоплює: машини та спеціальне устатковання | | | |для виготовляння металевих контейнерів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3690 |Устатковання для виробництва артилерійської зброї | | | |і боєприпасів та супутнє устатковання | | | |Охоплює: верстати і спеціальне устатковання для | | | |виробництва артилерійської зброї та артилерійських| | | |боєприпасів. | | | |Не охоплює: спеціальне устатковання для ремонту | | | |та технічного обслуговування артилерійської зброї | | | |(4933) та артилерійських боєприпасів (4925). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3693 |Машини промислові для складання деталей та вузлів | | | |у вироби | | | |Охоплює: машини промислові для складання | | | |електротехнічних, механічних та спеціальних | | | |виробів; верстати роторно-конвеєрні складальні, | | | |роботи складальні. | | | |Не охоплює: устатковання та верстатів для | | | |складання виробів артилерійської зброї та | | | |боєприпасів (3690). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3694 |Станції для очищання повітря, прилади | | | |контролювання навколишнього середовища та супутнє | | | |устатковання | | | |Охоплює: станції та устатковання для очищання | | | |повітря; станції, апаратура та прилади | | | |контролювання за станом повітря і води у | | | |водоймищах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3695 |Устатковання для спеціалізованих виробництв інше | | | |Охоплює: устатковання для виготовляння кабелів та | | | |проводів, тепло- та звукоізоляційних матеріалів, | | | |для інших спеціалізованих виробництв, яке не | | | |увійшло в інші класи цієї групи. | | | |Не охоплює: устатковання для вирізання, | | | |свердлення, окантовування та шліфування лінз | | | |(3650) устатковання для обробляння одягу | | | |водостійкими речовинами. | |------+------+--------------------------------------------------| |37 | |МАШИНИ ТА УСТАТКОВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ | | | |Охоплює: машини та знаряддя для обробляння грунту,| | | |машини збиральні, машини та устатковання для | | | |механізації тваринництва, установки для боротьби | | | |зі шкідниками, хворобами рослин, інструмент і | | | |інвентар садово-городній, вироби обозні та | | | |лимарно-сідельні. | | | |Не охоплює: тракторів (24). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3710 |Устатковання для обробляння грунту | | | |сільськогосподарське | | | |Охоплює: устатковання для орання, для готування | | | |грунту, сіяння та саджання, внесення добрив. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3720 |Машини збиральні сільськогосподарські | | | |Охоплює: косарки, машини сінозбиральні; машини | | | |для збирання зерна, фруктів та овочів; машини для | | | |післязбирального обробляння зерна. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3730 |Машини та устатковання для механізації | | | |тваринництва (для молочних ферм, птахоферм та | | | |скотних дворів) | |------+------+--------------------------------------------------| | |3740 |Устатковання для боротьби зі шкідниками, хворобами| | | |рослин та захисту від заморозків | | | |Охоплює: устатковання для розприскування та | | | |розпорошування рідинних або порошкових | | | |матеріалів; пристрої для поливання; прилади, які | | | |контролюють температуру повітря, зараження | | | |бактеріями і т. ін. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3750 |Інструмент, інвентар та засоби малої механізації | | | |садово-городні | | | |Охоплює: інструмент садово-городній ручний, | | | |інвентар садово-городній ручний, інструмент та | | | |інвентар садово-городній механізований, засоби | | | |малої механізації садово-городні та інше. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3770 |Приладдя сідельні, збруя, упряж, батоги та | | | |приладдя для тварин інші | | | |Охоплює: упряж, сідла, ошийники та поводки для | | | |собак, деталі ремонтні. | |------+------+--------------------------------------------------| |38 | |МАШИНИ ТА УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА, ДОРОЖНІХ, | | | |ЗЕМЛЯНИХ ТА ПІДРИВНИХ РОБІТ | | | |Охоплює: машини та устатковання для земляних | | | |робіт, крани пересувні та ковшеві екскаватори | | | |і приладдя для кранів і екскаваторів, устатковання| | | |гірниче, бури, бурові установки, машини для | | | |розчистки доріг, устатковання навісне | | | |автомобільної, бронетанкової, інженерної, | | | |тракторної та дорожньо-будівельної техніки, | | | |устатковання нафтоназодобувальне і розподільче, | | | |устатковання будівельне і дорожнє інше. | | | |Не охоплює: автомобілів вантажних та тягачів | | | |колісних (2320), причепів (2330), тракторів (24), | | | |суден землечерпальних (1955), кранів плавучих | | | |(1935), кранів залізничних (2230), кранів | | | |штабелювальників (3930), кранів стаціонарних | | | |(3950). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3805 |Машини та устатковання для земляних робіт | | | |Охоплює: бульдозери, скрепери, грейдери та інші | | | |планувальні машини; екскаватори; машини та | | | |устатковання для будівництва та утримування | | | |меліоративних систем. | | | |Не охоплює: автомобілів та тягачів колісних | | | |вантажних (2320), причепів (2330), тракторів (24).| |------+------+--------------------------------------------------| | |3810 |Крани, екскаватори | | | |Охоплює: крани пересувні стрілові. | | | |Не охоплює: кранів плавучих (1935), кранів | | | |залізничних (2230). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3815 |Приладдя до кранів та екскаваторів | | | |Охоплює: устатковання знімне до кранів та | | | |екскаваторів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3820 |Устатковання гірниче, бурові машини та установки | | | |для свердління гірських порід та для буріння | | | |грунту | | | |Охоплює: дробарки, млини, грохоти; машини | | | |бурильно-кранові; устатковання бурильне, | | | |палевбивальне (копрове). | | | |Не охоплює: трамбівок (3895). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3825 |Машини дорожні маркувальні та прибиральні та | | | |маркувальне устатковання | | | |Охоплює: машини прибиральні дорожні; машини | | | |снігоприбиральні; машини поливальні вуличні; | | | |машини для маркування доріг, пилососи, поливальні | | | |машини, пристрої для спалювання трави. | | | |Не охоплює: стандартних тракторів з додатковим | | | |приладдям для очищання та маркування доріг | | | |(2410, 2420, 2430); лісорозпилювального | | | |устатковання (5130, 5110). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3830 |Устатковання навісне автомобільної, бронетанкової,| | | |інженерної, тракторної та дорожньо-будівельної | | | |техніки | | | |Охоплює: устатковання навісне автомобільної, | | | |тракторної, бронетанкової, інженерної та | | | |дорожньо-будівельної техніки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3835 |Устатковання нафтогазодобувальне та | | | |нафтогазорозподільче | | | |Охоплює: устатковання нафтогазодобувальне та | | | |нафтогазорозподільче. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3895 |Устатковання будівельне та дорожнє, яке не увійшло| | | |до інших класів цієї групи | | | |Охоплює: устатковання для будівництва та | | | |утримування асфальтового покриву доріг та | | | |аеродромів (зокрема транспортери для укладання | | | |асфальту); машини для будівництва доріг та | | | |аеродромів; катки дорожні; устатковання для | | | |готування будівельних сумішей; машини та | | | |устатковання для укладання кабелю. | |------+------+--------------------------------------------------| |39 | |УСТАТКОВАННЯ ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ | | | |Охоплює: конвеєри (транспортери); пристрої | | | |подавання; устатковання вантажно-розвантажувальне | | | |несамохідне; самонавантажувачі, навантажувачі | | | |кранові; візки складські самохідні; блоки, талі, | | | |стропи підіймально-транспортного устатковання, | | | |лебідки, підіймальники, крани, ліфти, ескалатори, | | | |устатковання підвісних канатних доріг, складові | | | |частини. | | | |Не охоплює: кранів плавучих (1935), такелажу | | | |суднового (2020), кранів залізничних (2230), | | | |екскаваторів (3810), транспортерів для укладання | | | |асфальту (3895), пристроїв подавання сухих | | | |хімічних речовин для очищування води (3694). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3910 |Конвеєри | | | |Охоплює: конвеєри (транспортери) вібраційні, | | | |гвинтові, роликові, хитні інерційні та інші; | | | |конвеєри стрічкові, пластинчасті, скребкові, | | | |візкові, підвісні, ковшеві та колискові. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3915 |Пристрої подавання матеріалів | | | |Охоплює: синхронізовані з супутніми механізмами, | | | |пристрої, які визначають кількість та об'єм | | | |матеріалів, які точно та безперервно подаються | | | |з завантажувальних бункерів або лотків до | | | |вантажоприймальних пристроїв (живильники, | | | |дозатори). | | | |Не охоплює: пристроїв подавання матеріалів в | | | |хімічній промисловості (3650), конвеєрів (3910) | | | |та транспортерів для укладання асфальту (3895). | | | |Примітка. Навантажувально-розвантажувальні | | | |пристрої, які увійшли до даного класу, обмежені | | | |тими, які призначені для подавання та нормування | | | |сипких матеріалів та штучних вантажів, подачею | | | |яких можна керувати. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3920 |Устатковання навантажувально-розвантажувальне | | | |несамохідне | | | |Охоплює: візки вантажні причіпні, ручні та для | | | |штовхання; носилки; тачки ручні, навантажувально- | | | |розвантажувальні механізми; маніпулятори. | | | |Не охоплює: конвеєрів (3910). | |------+------+--------------------------------------------------| | |3930 |Засоби навантажувально-розвантажувальні та | | | |буксирувальні складські самохідні | | | |Охоплює: самонавантажувачі (автомобільні, | | | |тракторні), автонавантажувачі, крани- | | | |штабелювальники, машини буксирувальні, вантажівки-| | | |платформи, системи складські автоматизовані. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3940 |Блоки, талі, стропи та інше оснащення | | | |підіймально-транспортного устатковання | | | |Охоплює: блоки ведучі та направляльні; талі з | | | |ручним, електричним та пневматичним приводом; | | | |стропи механічні та автоматичні (автостропи); | | | |оснащення підіймального транспортного устатковання| | | |інше. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3950 |Лебідки, підіймальники, крани підіймальні | | | |Охоплює: лебідки з ручним та машинним приводом; | | | |підіймальники (канатні, ланцюгові, рейкові, | | | |гвинтові, плунжерні, спеціалізовані тощо); крани | | | |та перевантажувачі мостові; крани (портальні, | | | |козлові, консольні, кабельні, металургійні та | | | |інші). | | | |Не охоплює: кранів плавучих (1935), механізмів | | | |суднових палубних (2030), кранів залізничних | | | |(2230), кранів пересувних стрілових та військових | | | |(3810), самонавантажувачів та навантажувачів | | | |кранових складських (3930), ліфтів | |------+------+--------------------------------------------------| | |3960 |Ліфти та ескалатори | | | |Охоплює: ліфти пасажирські, вантажні та | | | |вантажопасажирські загального призначення і | | | |спеціальні; ескалатори тунельні, поповерхові та | | | |спеціальні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |3990 |Устатковання підіймально-транспортне інше | | | |Охоплює: устатковання однорейкових підвісних | | | |доріг та устатковання канатних підвісних доріг. | |------+------+--------------------------------------------------| |40 | |ЛАНЦЮГИ, КАНАТИ (ТРОСИ) ТА ФІТИНГИ ДО НИХ | | | |Охоплює: всі види ланцюгів та канатів | | | |невизначеної довжини. | | | |Не охоплює: ланцюгів та ланцюгових канатів | | | |спеціальних, які є складовою частиною механізмів і| | | |машин (вони покласифіковані як складові частини | | | |цих механізмів машин і устатковання у відповідних | | | |групах (класах)), виробів з тросів та ланцюгів, | | | |наприклад стропів (3940). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4010 |Ланцюги та канати сталеві | | | |Охоплює: всі види ланцюгів та сталевих канатів | | | |невизначеної довжини. | | | |Не охоплює: ланцюгів та металевих канатів, які є | | | |складовими частинами машин та механізмів | | | |(двигунів, суднових палубних механізмів, силових | | | |передач та інших), стропів (3940). | | | |Примітка. Ланцюгові та дротові канати разом з | | | |додатковими приладдями відносяться до цього класу | | | |лише якщо вони мають загальне призначення: | | | |а) ланцюговий канат може бути у вигляді гнучкого | | | |проводу та/або кілець, які входять одне в одне і | | | |служать для підтримування, підіймання, затискання | | | |та підсилювання потужності; | | | |в) дротовий канат зроблений зі скрученого | | | |багатожильного проводу. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4020 |Канати з рослинного та синтетичного волокна | | | |Охоплює: канати з рослинних та синтетичних волокон| | | |невизначеної довжини. | | | |Не охоплює: виробів з канатів, які являються | | | |складовими частинами механізмів, наприклад стропів| | | |(3940), сталевих канатів (4010). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4030 |Фітинги для ланцюгів та канатів | |------+------+--------------------------------------------------| |41 | |УСТАТКОВАННЯ ХОЛОДИЛЬНЕ, ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ТА ДЛЯ | | | |КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ | | | |Охоплює: установки холодильні та установки для | | | |кондиціювання повітря, їх агрегати, вузли та | | | |елементи, вентилятори та установки для циркуляції | | | |повітря. | | | |Не охоплює: устатковання систем кондиціювання | | | |(1660), суднової (2030), колісно-гусеничної | | | |техніки (2540), вентиляторів двигунів (2930, | | | |2935), устатковання та приладів систем вентиляції | | | |будинків (4520), устатковання холодильного для | | | |охолоджування їжі (7310), вентиляторів | | | |спектрогенераторів на хімічних паливних елементах | | | |(6116). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4110 |Установки холодильні | | | |Охоплює: установки та машини холодильні суднові, | | | |промислові та побутові (аміачні та фреонові), | | | |машини холодильні спеціальні; устатковання | | | |холодильне допоміжне. | | | |Не охоплює: агрегатів, вузлів та елементів | | | |холодильних установок (4130), устатковання | | | |холодильного авіаційного (1660), залізничного | | | |(2240), колісно-гусеничної техніки (2540), систем | | | |охолоджування двигунів (2930, 2935), устатковання | | | |для охолоджування їжі (7310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4120 |Установки для кондиціювання повітря | | | |Охоплює: кондиціонери суднові, промислові та | | | |побутові загального призначення, кондиціонери | | | |спеціальні для лікарень та ті, що встановлюють | | | |на кранах. | | | |Не охоплює: агрегатів; вузлів та елементів | | | |установок для кондиціювання повітря (4130), | | | |кондиціонерів: авіаційних (1660), залізничних | | | |(2240), а також тих, які встановлюють на колісно- | | | |гусеничній техніці (2540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4130 |Агрегати, вузли та елементи холодильних установок | | | |і установок для кондиціювання повітря | | | |Охоплює: елементи холодильних установок (агрегати,| | | |компресори, випарники тощо); елементи | | | |кондиціонерів (агрегати, фільтри для очищання | | | |повітря, клапани тощо). | | | |Не охоплює: установок охолоджувальних та для | | | |кондиціювання повітря (4110, 4120); автономних | | | |холодильних компонентів, які виступають як | | | |агрегати, що складаються з охолоджувального | | | |компресора, конденсатора, випарювача тощо, | | | |спеціально розроблених для застосування як | | | |малі холодильні камери. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4140 |Вентилятори та установки для циркуляції повітря | | | |Охоплює: вентилятори суднові, промислові, | | | |побутові. | | | |Не охоплює: устатковання та приладів вентиляції | | | |повітря будинків та споруд (4520). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4150 |Пристрої та трубки місцевого охолоджування | | | |Охоплює: пристрої та трубки місцевого | | | |охолоджування інструмента шліфувального та | | | |устатковання електронного. | | | |Не охоплює: установок охолоджувальних та для | | | |кондиціювання повітря (4110, 4120); компонентів | | | |устатковання для кондиціювання повітря та | | | |охолоджувачів повітря (4130); охолоджувачів | | | |повітря пароутворювальних (4120) та труби (47). | |------+------+--------------------------------------------------| |42 | |УСТАТКОВАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ТА РЯТУВАЛЬНЕ | | | |Охоплює: машини пожежні, устатковання | | | |протипожежне, інвентар протипожежний, устатковання| | | |протипожежне літальних апаратів, трубопроводи | | | |і арматуру пожежні; устатковання рятувальне, | | | |індивідуальні та колективні засоби рятування на | | | |воді, засоби підводних пошукових, рятувальних | | | |і інженерних водолазних робіт, устатковання | | | |та майно суднопідіймальне, майно аварійно- | | | |рятувальне для боротьби за живучість кораблів та | | | |суден, засоби спеціального обробляння техніки і | | | |індивідуального обробляння, устатковання і | | | |матеріали для дезактивації та очищання поверхонь | | | |від розкидів небезпечних матеріалів, устатковання | | | |рециркуляції та відновлювання речовин, складові | | | |частини. | | | |Не охоплює: шлюпок рятувальних (1940), спорядження| | | |захисного індивідуального (8470), одягу захисного | | | |для шкіри (8415), одягу для пожежників (8415). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4210 |Машини пожежні, устатковання та інвентар | | | |протипожежні | | | |Охоплює: різні пожежні машини, помпи (насоси) | | | |пожежні, вогнегасники, гідранти, пожежні стволи, | | | |рукави та котушки до них, пінні установки, | | | |протипожежний інвентар та арматуру (сокири, | | | |лопати, молотки, з'єднувальні та спрінклерні | | | |головки тощо). | | | |Не охоплює: ломів (5120, 1385). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4220 |Устатковання морське для рятувальних та водолазних| | | |робіт | | | |Охоплює: рятувальні засоби колективні та | | | |індивідуальні (плоти, жилети, круги та інші), | | | |підводні апарати для пошукових та рятувальних | | | |робіт, рятувальне майно для підводних човнів; | | | |устатковання та майно водолазні, для виконування | | | |водолазних робіт та суднопідіймальних; | | | |аварійно-рятувального майна для боротьби за | | | |живучість кораблів та суден. | | | |Не охоплює: шлюпок рятувальних (1940). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4230 |Устатковання імпрегнувальне та для дезактивування | | | |Охоплює: засоби спеціального обробляння території | | | |та військової техніки, захисту людей від РХБ | | | |зброї, комплекси РХБ розвідки самохідні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4235 |Устатковання, що затримує розповсюджування | | | |небезпечних речовин, та речовини, що поглинають | | | |небезпечні речовини | | | |Охоплює: вторинні відстійники небезпечних | | | |речовин, піддони для рідких небезпечних речовин, | | | |резервуари для небезпечних речовин, системи для | | | |небезпечних речовин; речовини, що поглинають | | | |або промокають, небезпечні речовини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4240 |Устатковання рятувальне | | | |Охоплює: переносні драбини та сітки безпеки. | | | |Не охоплює: костюмів водолазних (4220), | | | |стаціонарних пожежних драбин (4210). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4250 |Устатковання утилізації відходів | | | |Охоплює: устатковання та приладдя, | | | |призначені для видаляння, нейтралізування | | | |або готування до можливого повторного | | | |використовування речовин, які не є придатними для | | | |подальшого використовування без переробляння. | |------+------+--------------------------------------------------| |43 | |НАСОСИ ТА КОМПРЕСОРИ | | | |Примітка. Ця група охоплює тільки насоси, | | | |компресори, центрифуги, сепаратори та фільтри | | | |для стаціонарних систем та комплексів, кораблів | | | |та суден. Насоси, компресори та фільтри, що | | | |розроблені спеціально для керованих ракет, | | | |літальних апаратів, орбітальних засобів, | | | |колісно-гусеничної техніки, рухомого складу | | | |залізниць та двигунів, покласифіковані у | | | |відповідних класах як складові частини цієї | | | |техніки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4310 |Компресори та насоси вакуумні | | | |Охоплює: компресори (установки компресорні), | | | |станції компресорні, насоси вакуумні (механічні, | | | |струминні, сорбційні та інші). | | | |Не охоплює: компресорів холодильних (4130). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4320 |Насоси приводні та ручні | | | |Охоплює: насоси (поршневі, роторні, лопасні, | | | |струминні). | | | |Не охоплює: насосів лабораторних (6640). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4330 |Центрифуги, сепаратори, фільтри рідинні | | | |Не охоплює: фільтрів для очищування води (4610), | | | |лабораторних центрифуг (65, 66). | |------+------+--------------------------------------------------| |44 | |ПЕЧІ, ПАРОУСТАНОВКИ, УСТАТКОВАННЯ СУШИЛЬНЕ, ЯДЕРНІ| | | |РЕАКТОРИ | | | |Охоплює: котли парові промислові, теплообмінники | | | |та пароконденсатори, печі випалювальні та | | | |сушильні промислові, печі для випалювання скла, | | | |сушарки, засоби очищання повітря, ядерні | | | |реактори та реакторне устатковання. | | | |Не охоплює: кондиціонерів (4120), вентиляторів | | | |(4140); печей для готування їжі (7310), установок | | | |для термічного обробляння металів (3424), | | | |печей лабораторних (6640), печей для теплового | | | |обробляння скла (3635). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4410 |Котли парові | | | |Охоплює: котли парові промислові та суднові, | | | |основне та допоміжне котельне усталювання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4420 |Теплообмінники та пароконденсатори | |------+------+--------------------------------------------------| | |4430 |Печі промислові побутові та інші | | | |Охоплює: печі промислові (електропечі, ванни | | | |соляні електродні), печі для варіння скла. | | | |Не охоплює: печей для готування їжі (7310), | | | |установок для термічного обробляння металів | | | |(3424), печей лабораторних (6640). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4440 |Сушарки та речовини зневоднювальні, ангідриди | | | |Охоплює: випарники. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4460 |Устатковання для очищання повітря | | | |Охоплює: пиловловники та камери різних типів. | | | |Не охоплює: кондиціонерів (4120), вентиляторів | | | |(4140). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4470 |Реактори ядерні та устатковання реакторне | | | |Охоплює: реактори ядерні, труби реакторні | | | |(зокрема труби з цирконію), устатковання | | | |для керування рівнем потужності ядерного | | | |реактора, машини для завантажування та | | | |вивантажування реакторного палива, насоси | | | |першого контуру теплоносія, системи нейтронних | | | |генераторів, устатковання для ядерних енергетичних| | | |та силових установок. | | | |Примітка. Цей клас охоплює ядерні реактори | | | |всіх типів та всі предмети постачання, | | | |призначені для використовування в них, а саме | | | |охолоджувальні системи, додаткові рідинні системи,| | | |спеціальні силові установки, навантажувально- | | | |розвантажувальне та ремонтне устатковання, | | | |електричні та контрольні системи, відповідне | | | |спеціальне випробовувальне устатковання та | | | |устатковання хімічного контролювання за предметами| | | |постачання. До цього класу не відносяться ті | | | |предмети постачання, які потребують більш | | | |вузької класифікації. | |------+------+--------------------------------------------------| |45 | |УСТАТКОВАННЯ БУДІВЕЛЬ ІНЖЕНЕРНЕ ТА | | | |САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ | | | |Охоплює: арматуру та приладдя санітарно-технічні, | | | |устатковання та прилади систем опалення, | | | |водопостачання і вентиляції будинків та споруд, | | | |установки теплові опалювальних систем будинків та | | | |споруд, устатковання для видаляння відходів, | | | |складові частини. | | | |Не охоплює: фітингів і деталей до шлангів і труб | | | |(4730), клапанів і арматури трубопровідних | | | |систем (48), обігрівників для транспорту | | | |і авіаційних, які класифікують як складові | | | |частини у відповідних групах та класах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4510 |Арматура та приладдя санітарно-технічні | | | |Охоплює: устатковання санітарно-технічне з | | | |металів, полімерів та кераміки (ванни, | | | |умивальники, унітази, бачки змивні тощо); арматуру| | | |санітарно-технічну (крани, сифони, змішувачі, | | | |вентилі, головки душу), засоби кріплення | | | |санітарно-технічного устатковання та приладдя. | | | |Не охоплює: фітингів та деталей до шлангів та труб| | | |(4730). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4520 |Устатковання та прилади систем опалення, | | | |водопостачання та вентиляції будинків та споруд | | | |Охоплює: устатковання та прилади систем опалення | | | |та гарячого водопостачання будинків та споруд | | | |(труби опалювальні, радіатори, водонагрівники, | | | |каміни, груби, баки для води у системах опалення | | | |та гарячого водопостачання будинків та споруд), | | | |котли водонагрівальні опалювальні та допоміжне | | | |устатковання до них; різні прилади та устатковання| | | |системи вентиляції, такі як повітропроводи, | | | |калорифери тощо. | | | |Не охоплює: обігрівників колісно-гусеничної | | | |техніки (2540), авіаційних обігрівників (1660). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4530 |Установки теплові опалювальних систем будинків та | | | |споруд | | | |Охоплює: завантажники твердого палива, пальники | | | |для рідкого палива і газові, пристрої подачі | | | |палива, форсунки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4540 |Устатковання для видаляння відходів | | | |Охоплює: сміттєпроводи та арматуру до них, | | | |сміттєзбірники та контейнери для відходів, | | | |пристрої для завантажування контейнерів для | | | |відходів; установки для сортування, спресовування,| | | |знезаражування та спалювання відходів. | |------+------+--------------------------------------------------| |46 | |УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ОЧИЩУВАННЯ ВОДИ ТА СТІЧНИХ ВОД | | | |Охоплює: устатковання для очищування питної та | | | |стічної води, для перегонки (дистилювання) | | | |морських та промислових вод, складові частини. | | | |Не охоплює: лабораторних дистиляторів (6640), | | | |сепараторів (4330). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4610 |Устатковання для очищування води | | | |Охоплює: фільтрувальне устатковання (фільтрувальні| | | |станції, переносні фільтри), устатковання для | | | |отримування води зі снігу та льоду, установки для | | | |демінералізації води. | | | |Не охоплює: складів та засобів для очищування | | | |та пом'якшування води (6810, 7930). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4620 |Устатковання для опріснювання та дистилювання води| | | |морське та промислове | | | |Не охоплює: лабораторних дистиляторів (6640). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4630 |Установки для очищування стічних вод | |------+------+--------------------------------------------------| |47 | |ТРУБИ, ТРУБОПРОВОДИ, ШЛАНГИ ТА ФІТИНГИ | | | |Охоплює: труби та трубопроводи жорсткі та | | | |гнучкі з металевих та з неметалевих матеріалів | | | |(термопластів, синтетичної гуми та інших), шланги,| | | |фітинги та деталі до шлангів і труб. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4710 |Труби та трубопроводи жорсткі | | | |Охоплює: труби та трубопроводи жорсткі | | | |металеві та неметалеві (з пластмаси, синтетичної | | | |гуми та з інших неметалевих матеріалів), їх | | | |складові. | | | |Не охоплює: труб вихлопних авіаційних (1560), | | | |трубопроводів літальних апаратів (1650, 1660), | | | |труб двигунів (2910, 2990), труб для ядерних | | | |реакторів (4470),труб опалювальних систем | | | |будинків та споруд (4520), труб та трубопроводів | | | |будівельних неметалевих (5630), труб водостічних | | | |(5670), труб для електропроводки (5975), трубок | | | |медичних та хірургічних (6515), трубок скляних | | | |(9340), шлангів та трубопроводів гнучких (4720). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4720 |Шланги (рукави) та трубопроводи гнучкі | | | |Охоплює: шланги (рукави) та трубопроводи гнучкі | | | |металеві та з неметалевих матеріалів | | | |(термопластів, синтетичної гуми та інших), їх | | | |складові. | | | |Не охоплює: рукавів пожежних (4210), труб та | | | |трубопроводів жорстких (4710), труб гнучких | | | |металевих для електропроводки (5975), трубок | | | |гнучких медичних та хірургічних (6515), | | | |лабораторних трубок (6640). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4730 |Фітинги та деталі до шлангів та труб | | | |Охоплює: фітинги та деталі до труб жорстких з | | | |металу та неметалевих матеріалів; коліна, фітинги | | | |та деталі до шлангів (рукавів), змащувальне | | | |устатковання. | | | |Не охоплює: арматури трубопроводів систем | | | |опалювання, теплофікації, вентиляції повітря | | | |будинків та споруд (4520), арматури водостічних | | | |труб (5670), арматури труб для електропроводки | | | |(5975), трубок гнучких медичних та хірургічних | | | |(6515), лабораторних трубок (6640), кілець, | | | |втулок, прокладок, шайб, сальників (5365). | |------+------+--------------------------------------------------| |48 | |АРМАТУРА ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ | | | |Примітка. Ця група охоплює арматуру трубопровідну | | | |загального призначення, а також арматуру кораблів | | | |та суден. | | | |Арматура трубопровідна спеціально спроектована для| | | |керованих ракет, літальних апаратів, орбітальних | | | |засобів, колісно-гусеничної техніки, рухомого | | | |складу залізниць, двигунів тощо, покласифікована у| | | |відповідних класах як складова частина цієї | | | |техніки (1420, 1650, 1660, 1820, 2240, 2540, 2910,| | | |2990). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4810 |Арматура трубопровідних систем з приводом | | | |Охоплює: арматуру трубопровідних систем з | | | |приводом (засувки, клапани, крани, заслонки, | | | |захлопки, затвори, вентилі, розподільники, | | | |маніпулятори). | | | |Не охоплює: клапанів впускання та випускання для | | | |двигуна (2990, 2815) арматури спеціально | | | |спроектованої для окремих видів техніки; арматури | | | |протипожежних систем (4210), арматури до | | | |сміттєпроводів (4540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4820 |Арматура трубопровідних систем без приводу | | | |(арматура з автоматичним керуванням) | | | |Охоплює: арматуру трубопровідних систем з | | | |автоматичним керуванням (регулювальну, захисну, | | | |аварійну). | | | |Не охоплює: арматури для протипожежних систем | | | |(4210), для опалювальних труб будинків та споруд | | | |(4520), до опалювальних котлів (4520). | |------+------+--------------------------------------------------| |49 | |МАЙСТЕРНІ ТА СПЕЦІАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ МАЙСТЕРЕНЬ | | | |ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ | | | |ТА ОЗБРОЄННЯ | | | |Примітка. Спеціалізоване устатковання, яке | | | |розроблене для ремонту та технічного | | | |обслуговування автомобілів, а також для ремонту | | | |та технічного обслуговування несамохідних машин | | | |або устатковання, відносяться до класу 4910. | | | |а) затискачі, фіксувальні пристрої та шаблони, які| | | |використовують разом з устаткованням майстерень | | | |для ремонту та технічного обслуговування, | | | |відносяться до цієї групи. Однак затискачі, | | | |фіксувальні пристрої та шаблони, які | | | |використовують разом з металообробним | | | |устаткованням, відносяться до групи 34. | | | |б) інфрачервоні агрегати, вузли та компоненти, | | | |спеціально розроблені як устатковання проведення | | | |випробовувань та технічного обслуговування, | | | |відносяться до відповідних класів цієї групи. До | | | |цієї групи не відноситься інфрачервоне | | | |устатковання, призначене для проведення | | | |випробовувань засобів зв'язку та приладів нічного | | | |бачення. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4910 |Майстерні і спеціальне устатковання майстерень для| | | |ремонту та технічного обслуговування | | | |автомобільної, бронетанкової, інженерної, | | | |тракторної техніки | | | |Охоплює: майстерні та спеціальне устатковання для | | | |ремонту та технічного обслуговування | | | |автомобільної, бронетанкової, інженерної та | | | |тракторної техніки. | | | |Не охоплює: устатковання мастильного та засобів | | | |заправляння паливом (4930) та ручного інструменту | | | |(51), приладів електровимірювальних (6625) | | | |широкого застосування. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4920 |Майстерні та устатковання майстерень спеціальне | | | |для ремонту та технічного обслуговування літальних| | | |апаратів | | | |Охоплює: майстерні для ремонту і технічного | | | |обслуговування літальних апаратів, стенди, | | | |контрольно-перевіряльне та вимірювальне | | | |устатковання для ремонту і технічного | | | |обслуговування агрегатів та складових частин | | | |літальних апаратів. | | | |Не охоплює: ручного інструменту (51), | | | |електровимірювальних приладів (6625) широкого | | | |застосування. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4921 |Устатковання спеціальне для ремонту, технічного | | | |обслуговування та перевіряння торпед | | | |Охоплює: спеціальне устатковання для перевіряння | | | |ремонту та технічного обслуговування всіх вузлів | | | |та систем торпед. | | | |Не охоплює: устатковання для обслуговування та | | | |перевіряння інших боєприпасів (4925), ручного | | | |інструменту (51), електровимірювальних приладів | | | |(6625) широкого застосування. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4923 |Устатковання спеціальне для ремонту, технічного | | | |обслуговування та перевіряння глибинних бомб, | | | |морських мін | | | |Охоплює: устатковання спеціальне та прилади для | | | |перевіряння та технічного обслуговування всіх | | | |вузлів глибинних бомб та морських мін. | | | |Не охоплює: устатковання для обслуговування | | | |інших боєприпасів (4925), ручного інструменту | | | |(51), електровимірювальних приладів (6625) | | | |широкого застосування. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4925 |Устатковання спеціальне для ремонту, технічного | | | |обслуговування та перевіряння боєприпасів | | | |Охоплює: устатковання спеціальне для технічного | | | |обслуговування, ремонту та перевіряння інших | | | |боєприпасів. | | | |Не охоплює: устатковання для технічного | | | |обслуговування некерованих ракет (4927), | | | |електровимірювальних приладів (6625) та ручного | | | |інструменту широкого застосування (51). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4927 |Устатковання спеціальне для ремонту, технічного | | | |обслуговування та перевіряння некерованих ракет | | | |Охоплює: устатковання спеціальне, а також монтажне| | | |та інше промислове; апаратуру | | | |контрольно-перевіряльну для технічного | | | |обслуговування, ремонту та перевіряння некерованих| | | |ракет. | | | |Не охоплює: устатковання для технічного | | | |обслуговування ракет керованих (4935), орбітальних| | | |засобів (4960) та боєприпасів (4925), ручного | | | |інструменту (51), електровимірювальних приладів | | | |(6625) широкого застосування. | |------+------+--------------------------------------------------| | |4930 |Устатковання мастильне та засоби заправляння і | | | |перекачування палива | | | |Охоплює: колонки заправні паливні, засоби | | | |мащення технічні, пристрої для заправляння оливою.| | | |Не охоплює: змащувального устатковання (4730). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4931 |Устатковання спеціальне майстерень для ремонту та | | | |технічного обслуговування приладів керування | | | |вогнем | | | |Охоплює: устатковання спеціальне для ремонту і | | | |технічного обслуговування приладів керування | | | |вогнем. | | | |Не охоплює: інструменту ручного (51) та приладів | | | |електровимірювальних широкого застосування (6625).| |------+------+--------------------------------------------------| | |4933 |Майстерні та устатковання спеціальне для ремонту | | | |та технічного обслуговування артилерійського та | | | |стрілецького озброєння | | | |Охоплює: майстерні та спеціальне устатковання | | | |для ремонту та технічного обслуговування | | | |артилерійського та стрілецького озброєння. | | | |Не охоплює: устатковання для ремонту і технічного | | | |обслуговування ракет некерованих (1398, 4927) | | | |та ядерної зброї (1190). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4935 |Майстерні та устатковання спеціальне майстерень | | | |для ремонту, технічного обслуговування та | | | |перевіряння керованих ракет | | | |Охоплює: майстерні та устатковання спеціальне | | | |майстерень для технічного обслуговування, ремонту | | | |та перевіряння керованих ракет та систем | | | |дистанційного управління керованими ракетами. | | | |Не охоплює: спеціальне технологічне устатковання, | | | |що є складовою частиною технічних позицій, | | | |технічних стартових комплексів керованих ракет та | | | |ракет-носіїв (1450); електровимірювальні прилади | | | |широкого застосування (6625), устатковання для | | | |технічного обслуговування та перевіряння | | | |орбітальних засобів (4960). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4940 |Майстерні рухомі та устатковання спеціальне для | | | |ремонту та технічного обслуговування, які не | | | |увійшли в інші класи | | | |Охоплює: спеціальне устатковання для фарбування. | | | |Не охоплює: ручного інструменту (51). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4960 |Устатковання спеціальне для технічного | | | |обслуговування та перевіряння орбітальних засобів | | | |Охоплює: спеціальне устатковання для технічного | | | |обслуговування орбітальних засобів (космічних | | | |апаратів) та систем дистанційного управління | | | |орбітальними засобами. | | | |Не охоплює: контрольно-перевіряльної апаратури, | | | |яку використовують як для космічних апаратів | | | |(1450), так для керованих ракет та ракет-носіїв | | | |(4935). | |------+------+--------------------------------------------------| | |4970 |Устатковання спеціальне для технічного | | | |обслуговування та тестування керованих систем | | | |зброї | | | |Охоплює: Спеціальне устатковання для технічного | | | |обслуговування, тестування, перевіряння та | | | |ремонту керованих систем зброї. | |------+------+--------------------------------------------------| |51 | |ІНСТРУМЕНТ РУЧНИЙ ТА ПРИСТОСОВАННЯ | | | |Охоплює: інструмент ручний різальний, пили ручні, | | | |ножиці, труборізи, різці гравірувальні, напилки | | | |та борфрези; інструмент ручний нерізальний, | | | |інструмент допоміжний, лопати, домкрати, шила, | | | |шпателі, кельми; інструмент ручний з приводом; | | | |інструмент пневматичний; свердла, зенкери, | | | |зенковки, мітчики, плашки, патрони цангові, ящики | | | |для інструменту, комплекти ручного інструменту. | | | |Не охоплює: садово-городного інструменту (3750), | | | |інвентарю пожежного (4210), ножів столових, | | | |кухонних та господарських (7340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5110 |Інструмент ручний різальний | | | |Охоплює: ножі, стамески, долота, рубанки, сокири, | | | |зубила, пили ручні, ножиці та гострозубці, | | | |труборізи, крейцмейселі, клупи, шабери та | | | |полірувальники, різці гравірувальні, напилки та | | | |борфрези. | |------+------+--------------------------------------------------| |5120 | |Інструмент ручний нерізальний | | | |Охоплює: Інструмент ударного типу, інструмент | | | |захватний та відрізний, ключі для кріплення | | | |нарізевих з'єднань, викрутки, інструмент | | | |допоміжний для кріплення різального інструмента та| | | |оброблюваних виробів, лопати, домкрати, шила, | | | |інструмент ручний нерізальний інший. | | | |Не охоплює: інструменту садово-городнього (3750). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5130 |Інструмент ручний з приводом | | | |Охоплює: інструмент ручний з електричним, | | | |пневматичним та механічним приводом. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5133 |Свердла, зенкери, зенковки, розвертки | |------+------+--------------------------------------------------| | |5136 |Мітчики, плашки, патрони цангові для ручного | | | |інструменту та верстатного устатковання | | | |Охоплює: штампи вирубальні, карбувальні, | | | |маркувальні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5140 |Ящики для інструменту | |------+------+--------------------------------------------------| | |5180 |Комплекти ручного інструменту | | | |Охоплює: комплекти, ручного інструменту | | | |(слюсарно-монтажні, для деревообробляння, | | | |універсальні), комплекти ковальського інструменту | | | |та інші комплекти приладдя до ручного інструменту.| |------+------+--------------------------------------------------| |52 | |ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ | | | |Охоплює: прилади та інструмент вимірювальний, | | | |калібри контрольні та інструмент прецизійний, | | | |набори та комплекти вимірювального інструменту та | | | |приладів. | | | |Не охоплює: приладів та інструменту вимірювального| | | |точного (5210) | |------+------+--------------------------------------------------| | |5210 |Прилади та інструмент вимірювальний точний | | | |Охоплює: прилади вимірювальні з пружинним та | | | |важільним механізмами, універсальні; прилади для | | | |вимірювання кутів і конусів, прилади для | | | |вимірювання та контролювання зубчастих коліс, | | | |прилади для настроювання різального інструменту, | | | |прилади для вимірювання різального інструменту, | | | |пристрої для перевіряння приладів та вимірювальних| | | |головок. | | | |Не охоплює: інструменту спеціального | | | |контрольно-вимірювального (5220) | |------+------+--------------------------------------------------| | |5220 |Калібри контрольні та інструмент прецизійний | | | |Охоплює: калібри контрольні (гладкі, різальні та | | | |інші), штангенінструмент (штангенциркулі, | | | |штангенрейсмуси), мікрометри. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5280 |Набори та комплекти вимірювального інструменту та | | | |приладів | |------+------+--------------------------------------------------| |53 | |ВИРОБИ МЕТАЛОСКОБ'ЯНІ ТА АБРАЗИВНІ | | | |Охоплює: прилади та інструмент вимірювальний, | | | |калібри контрольні та інструмент прецизійний, | | | |набори та комплекти вимірювального інструменту | | | |та приладів. | | | |Не охоплює: приладів та інструментів вимірювальних| | | |точних. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5305 |Гвинти | |------+------+--------------------------------------------------| | |5306 |Болти | |------+------+--------------------------------------------------| | |5307 |Цвяхи та штифти | |------+------+--------------------------------------------------| | |5310 |Гайки та шайби | | | |Охоплює: гайки та шайби загального застосування, | | | |гайки та шайби спеціальні (для автомобільної, | | | |авіаційної та електротехнічної промисловості). | | | |Не охоплює: шайб упорних вальниць (3130), кілець, | | | |прокладок (5365). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5315 |Цвяхи, клини | | | |Охоплює: цвяхи, шпонки, штифти загального | | | |застосування та спеціальні, шплінти загального | | | |застосування та спеціальні, пробійники, клини, | | | |вісі (гладкі та з буртиком). | | | |Не охоплює: валів та осей для трансмісій (3040), | | | |виробів металоскоб'яних промислових (5340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5320 |Заклепки | |------+------+--------------------------------------------------| | |5325 |Засоби закріплювання (застібки, затискачі та | | | |ошийники) | | | |Охоплює: застібки (зокрема типу "блискавка" | | | |для технічного споживання), затискачі, ошийники. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5330 |Матеріали набивкові та ущільнювальні | | | |Охоплює: матеріали набивкові для сальників, | | | |матеріали набивкові для паковання, матеріали | | | |ущільнювальні, матеріали набивкові та | | | |ущільнювальні спеціальні. | | | |Не охоплює: смуг з твердої гуми (ебоніту) (9320), | | | |кілець ущільнювальних (5331), рідкого | | | |ущільнювального матеріалу (80), а також всіх | | | |упорних шайб оливового ущільнювання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5331 |Кільця ущільнювальні | | | |Не охоплює: набивкового та ущільнювального | | | |матеріалу (5330). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5335 |Сітки та грати металеві | | | |Охоплює: сітки промислові, сітки проти комах, | | | |грати. | | | |Не охоплює: загорож (5660). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5340 |Вироби металоскоб'яні промислові | | | |Охоплює: стрічку колючу, скоби, вироби з дроту, | | | |металоскоб'яні вироби для дверей, воріт та вікон, | | | |металоскоб'яні вироби для дверей, контейнери та | | | |скрині металеві, хомути, амортизатори пакувальні, | | | |сідла пакувальні, ключі до замків. | | | |Не охоплює: виробів металоскоб'яних для озброєння | | | |(5342). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5341 |Кронштейни | | | |Охоплює: кутовий та подвійний кронштейн. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5342 |Вироби металоскоб'яні для озброєння | | | |Охоплює: адаптери, анкерні плити та ремені, аноди,| | | |сильфони, муфти, регулівні стрижні, дверцята люка,| | | |патрубки випускні, тримачі, стяжки, хомути. | | | |Не охоплює: виробів металоскоб'яних промислових | | | |(5340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5345 |Вироби абразивні | | | |Охоплює: вироби абразивні (бруски, диски, круги, | | | |головки), бруски та камені (бруски, диски, круги, | | | |точильні побутові, стрічки та ремені абразивні. | | | |Не охоплює: абразивних матеріалів стоматологічних | | | |(6520). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5350 |Матеріали абразивні | | | |Охоплює: електрокорунд та монокорунд, карбід | | | |кремнію та бору, матеріали абразивні природні, | | | |порошки та мікропорошки шліфувальні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5355 |Кнопки та покажчики | | | |Охоплює: кнопки калібрувальні, стрілки, | | | |циферблати, шкали. | | | |Не охоплює: кнопок до одягу (8315). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5360 |Пружини спіральні та плоскі | | | |Охоплює: пружини дверні (плоскі, спіральні), | | | |пружини заводні (для годинників і спеціальні) | | | |тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5365 |Кільця, втулки, прокладки, шайби, сальники | | | |Охоплює: кільця загального призначення, стопорні, | | | |пружинні, калібрувальні; втулки, прокладки, шайби,| | | |сальники. | | | |Не охоплює: кілець підшипників (3130), кілець | | | |поршневих як складових частин двигунів (28); | | | |насосів та компресорів (43), втулок для нарізі | | | |труб (4730), стопорних кілець (5325), | | | |прокладкового матеріалу (9515). | |------+------+--------------------------------------------------| |54 | |КОНСТРУКЦІЇ ЗБІРНІ БУДІВЕЛЬНІ | | | |Охоплює: конструкції збірні будівельні та споруди | | | |швидкозведені, споруди збірні фортифікаційні | | | |промислового виготовляння, мости стаціонарні та | | | |наплавні, резервуари, конструкції та деталі | | | |будівельні, конструкції опор будівельних, двері, | | | |люки, ворота спеціальні металеві, кріплення | | | |металеві для тунелів, пристрої захисні | | | |вентиляційні та димові. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5410 |Конструкції збірні будівельні та споруди | | | |швидкозведені | | | |Охоплює: збірні панелі, накриви пневматичні, | | | |металеві сітки та металеві вікна. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5411 |Споруди збірні фортифікаційні промислового | | | |виготовляння | | | |Охоплює: споруди фортифікаційні (металеві, | | | |залізобетонні та залізобетонні з уніфікованих | | | |елементів), входи до споруд захисно-герметичні, | | | |мішки та оболонки земляні, елементи споруд з | | | |гофрованої сталі, майно для устатковання | | | |невибухових загороджень, споруди вогневі | | | |кулеметні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5419 |Конструкції модульні будівель, що забезпечують | | | |мешкання та відпочинок | |------+------+--------------------------------------------------| | |5420 |Мости стаціонарні та наплавні | | | |Охоплює: конструкції прольотних споруд мостових | | | |переходів, мости розбірні та комплекти | | | |мостобудівні, засоби сполучання, укріплювання | | | |мостові. | | | |Не охоплює: понтонів та плавучих доків (1945). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5430 |Резервуари | | | |Охоплює: резервуари, призначені тільки для | | | |зберігання води, нафтопродуктів, пально-мастильних| | | |матеріалів, спеціальних рідин та газів. | | | |Не охоплює: резервуарів, які є складовими | | | |частинами устатковання чи систем; баків для води в| | | |системі опалення і гарячого водопостачання (4520),| | | |тари та контейнерів (8110, 8120, 8125). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5440 |Конструкції та деталі будівельні | | | |Охоплює: конструкції та деталі будівельні | | | |(сталеві, з алюмінію та сплавів алюмінію, сталеві | | | |легкі та комбіновані, дерев'яні, залізобетонні), | | | |будинки та приміщення суцільні перевізні та | | | |контейнерного типу, засоби підмощування, опалубка | | | |для будівництва та інші конструкції будівельні. | | | |Не охоплює: мотузкових драбин. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5445 |Конструкції опор будівельних | | | |Охоплює: опори ліній електропередач, зв'язку | | | |контактних мереж; опори сталеві; опори | | | |трансмісійних приводів, верстатів та радарних | | | |установок; частини опорних конструкцій, частини | | | |опорні та підпори пролітних споруджень мостових | | | |переходів, опори понтонних мостів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5450 |Конструкції збірні інші, які не увійшли в інші | | | |класи цієї групи | | | |Охоплює: трибуни, місця для глядачів. | | | |Не охоплює: плавучих доків (1950). | |------+------+--------------------------------------------------| |55 | |ПИЛОМАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ З ДЕРЕВА, ФАНЕРА ТА ШПОН | | | |Охоплює: пиломатеріали і інші лісоматеріали, | | | |вироби столярні (віконні рами, коробки дверні і | | | |віконні), фанеру та шпон. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5510 |Пиломатеріали та інші лісоматеріали | | | |Охоплює: деревину ділову, дрова, пиломатеріали, | | | |брусся, шпали залізничні, плити дерев'яні та | | | |деревостружкові, заготовки для деталей, вироби з | | | |дерева. | | | |Не охоплює: столярних виробів (5520), фанеру та | | | |шпон (5530), збірних недерев'яних предметів | | | |(5670). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5520 |Вироби столярні | | | |Охоплює: блоки дерев'яні та віконні, полотна | | | |дверні, рами віконні, коробки дверні та віконні, | | | |інші столярні вироби. | | | |Не охоплює: пресованої деревини (5510), збірних | | | |недерев'яних предметів (5670). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5530 |Фанера клеєна та шпон | | | |Охоплює: фанеру листову та плити фанерні різних | | | |марок, шпон. | |------+------+--------------------------------------------------| |56 | |МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ | | | |Охоплює: матеріали сипкі будівельні та дорожні, | | | |конструкції та деталі залізобетонні, матеріали | | | |стінові та облицьовувальні, скло будівельне, труби| | | |та трубопроводи будівельні неметалеві, матеріали | | | |(тепло- та звукоізоляційні, покрівельні та | | | |гідроізоляційні), огорожі та паркани, вироби | | | |будівельні та металеві (конструкції будівельні) | | | |матеріали будівельні інші. | | | |Не охоплює: шпал залізничних (5510). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5610 |Матеріали будівельні неорганічні сипучі | | | |Охоплює: асфальт, шлак, гравій, вапно, пісок, | | | |камені, зокрема булижники, цемент, баласт. | | | |Не охоплює: матеріалів будівельних з природного | | | |каміння (5620). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5620 |Плитка, цегла та будівельні блоки | | | |Охоплює: матеріали стінові (блоки будівельні, | | | |цеглу, каміння), матеріали облицьовувальні | | | |з природного каміння та керамічні. | | | |Не охоплює: скла будівельного (9340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5630 |Труби та трубопроводи будівельні неметалеві | | | |Охоплює: труби та трубопроводи бетонні, труби та | | | |трубопроводи керамічні для підземного | | | |використовування, труби керамічні дренажні, фітинг| | | |труб неметалевих для підземного використання. | | | |Не охоплює: труб, трубопроводів та фітингів | | | |неметалевих для лабораторій, шлангів гнучких | | | |неметалевих (49). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5640 |Матеріали та вироби тепло- та звукоізоляційні | | | |Охоплює: матеріали теплоізоляційні неорганічні | | | |пухкі (вата та волокно скляні тощо), вироби | | | |мінераловатні тепло- та звукоізоляційні (мати, | | | |плити), вироби тепло- та звукоізоляційні із | | | |скловолокна та скловати; вироби пінодіатомітові, | | | |діатомітові та перлітові, вироби теплоізоляційні | | | |азбестовмісні та інші вироби теплоізоляційні з | | | |органічних матеріалів, матеріали ізоляційні для | | | |підлоги. | | | |Не охоплює: електроізоляційних матеріалів (5970). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5650 |Матеріали покрівельні | | | |Охоплює: матеріали покрівельні рулонні (руберойд, | | | |толь тощо), шифер, листи металеві, мастики та | | | |вироби герметизувальні і гідроізоляційні, | | | |черепицю. | | | |Не охоплює: плит і фанери дерев'яної (5530), | | | |металевого прокату в масі (9515). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5660 |Загорожі, огорожі, ворота та їх складові частини | |------+------+--------------------------------------------------| | |5670 |Вироби будівельні заводського виготовлення | | | |Охоплює: вироби будівельні (загорожі балконів та | | | |лоджій, рами віконні та дверні, жолоби, ринви | | | |тощо) металеві та комбіновані. | | | |Не охоплює: конструкцій сталевих каркасів | | | |будівель та споруд (5440), столярних виробів | | | |дерев'яних (5520). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5675 |Матеріали та вироби будівельні оздоблювальні | | | |недерев'яні | | | |Охоплює: колоди недерев'яні орозмірені, шпон та | | | |фанеру недерев'яні, настили підлогові недерев'яні,| | | |вироби архітектурні недерев'яні. | | | |Не охоплює: покривів підлогових (7220). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5680 |Матеріали будівельні, які не увійшли в інші класи | | | |цієї групи | | | |Охоплює: планки металеві обшивні, щити посадкові | | | |авіаційні. | |------+------+--------------------------------------------------| |58 | |ТЕХНІКА ЗВ'ЯЗКУ, ВИЯВЛЯННЯ І КОГЕРЕНТНОГО | | | |ВИПРОМІНЮВАННЯ | | | |Охоплює: техніку телефонного, телеграфного, | | | |факсимільного, радіотелефонного, | | | |радіотелеграфного, радіо- та радіорелейного | | | |зв'язку і телевізійну; технічні засоби захисту | | | |апаратури зв'язку, шифрувальну та дешифрувальну | | | |апаратуру; апаратуру радіонавігаційну та | | | |радіолокаційну наземну, літакову та корабельну, а | | | |також гідролокаційну; переговорні пристрої і | | | |апаратуру оповіщення бортові літакові, танкові, | | | |корабельні тощо; спеціальну апаратуру для запису | | | |та відтворювання звуку, відеозапису та | | | |відтворювання відеосигналів; техніку зв'язку в | | | |оптичному діапазоні частот; апаратуру нічного | | | |бачення; пристрої індукованого когерентного | | | |випромінювання; техніку радіоелектронної боротьби | | | |та протидії радіотехнічній розвідці противника; | | | |складові частини технічних засобів. | | | |Не охоплює: устатковання оптичного (1240) та | | | |радіолокаційного (1285) систем керування-зброєю; | | | |гідроакустичних систем керування зброєю (1287), | | | |техніки наведення ракет (1430), оптичних приладів | | | |(6650), навігаційних приладів (6605), диктофонів | | | |і магнітофонів (7450), побутової радіо- та | | | |телеапаратури (7730). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5805 |Техніка телефонного та телеграфного зв'язку | |------+------+--------------------------------------------------| | |5810 |Засоби технічні захисту апаратури зв'язку та їх | | | |складові частини | |------+------+--------------------------------------------------| | |5811 |Апаратура шифрувальна та її складові частини | |------+------+--------------------------------------------------| | |5815 |Телетайпи і техніка факсимільного зв'язку | | | |Охоплює: телетайпи та фототелетайпи, техніку | | | |факсимільного (зокрема спеціального) зв'язку і | | | |факсимільні апарати. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5820 |Техніка радіозв'язку та телевізійна (за винятком | | | |бортової авіаційної) | | | |Охоплює: устатковання телеметричне. | | | |Не охоплює: побутової радіо- та телеапаратури | | | |(7730), бортової авіаційної техніки радіозв'язку | | | |та телевізійної (5821). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5821 |Техніка радіозв'язку та телевізійна бортова | | | |авіаційна | | | |Охоплює: устатковання телеметричне. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5825 |Апаратура радіонавігаційних систем (за винятком | | | |бортових авіаційних) | | | |Охоплює: радіонавігаційні системи та комплекси, | | | |апаратуру кутомірних, далекомірних та інших | | | |радіонавігаційних систем (радіопеленгатори, | | | |радіовисотоміри тощо; радіонавігаційні системи, | | | |що використовують штучні супутники Землі, діють за| | | |межами прямої видимості. | | | |Не охоплює: навігаційних приладів та інструментів | | | |(6605), бортової авіаційної радіонавігаційної | | | |апаратури (5826). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5826 |Апаратура радіонавігаційних систем бортова | | | |авіаційна | | | |Охоплює: бортові авіаційні радіопеленгатори, | | | |радіодалекоміри, радіовисотоміри, радіоапаратуру | | | |посадки та іншу радіонавігаційну апаратуру; | | | |радіонавігаційні комплекси. | | | |Не охоплює: навігаційних приладів та інструментів | | | |(6605). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5830 |Пристрої переговорні і апаратура оповіщення по | | | |радіо- та трансляційній мережі (за винятком | | | |бортових авіаційних) | | | |Охоплює: апаратуру оперативного зв'язку та | | | |оповіщення; радіосистеми переговорні корабельні, | | | |танкові, ракетні та інші; пристрої переговорні | | | |офісного типу тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5831 |Пристрої переговорні і апаратура оповіщення по | | | |радіо- та трансляційній мережі бортові авіаційні | | | |Охоплює: переговорні пристрої літальних апаратів, | | | |радіоапаратуру оповіщення пасажирів та мовних | | | |повідомлень. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5835 |Апаратура для запису та відтворювання звуку | | | |спеціальна | | | |Охоплює: спеціальну апаратуру для магнітного, | | | |оптичного та іншого запису звуку; апаратуру для | | | |запису та відтворювання звуку корабельну, | | | |апаратуру для запису переговорів членів екіпажу | | | |літальних апаратів. | | | |Не охоплює: диктофонів та магнітофонів (7450). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5836 |Апаратура для відеозапису та відтворювання | | | |відеосигналів | | | |Охоплює: відеотехніку (відеомагнітофони, | | | |відеокамери, відеомонітори тощо), апаратуру | | | |спеціальну відеозапису, допоміжне приладдя до | | | |апаратури для відеозапису та відтворювання | | | |відеосигналів (очисники, з'єднувачі, | | | |перемотувальні пристрої, бобіни та стрічки). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5840 |Устатковання радіолокаційне (за винятком бортового| | | |авіаційного) | | | |Охоплює: радіолокаційні станції наземні (керування| | | |повітряним рухом, метеорологічні тощо) та | | | |корабельні (виявляння надводних цілей, | | | |забезпечування кораблеводіння тощо). | | | |Не охоплює: радіолокаційного устатковання | | | |систем керування вогнем (1285) і систем наведення | | | |ракет (1430). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5841 |Устатковання радіолокаційне бортове авіаційне | | | |Охоплює: радіолокаційні далекоміри, | | | |радіовисотоміри, панорамні радіолокаційні станції | | | |та інше бортове авіаційне радіолокаційне | | | |устатковання. | | | |Не охоплює: радіолокаційного устатковання | | | |систем керування зброєю (вогнем) (1285) і | | | |систем дистанційного керування ракетами (1430). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5845 |Устатковання гідролокаційне | | | |Охоплює: радіогідроакустичні буї; ехолоти, | | | |гідролокаційні станції, шумопеленгатори та | | | |інші гідроакустичні апарати, гідроакустичні | | | |комплекси. | | | |Не охоплює: гідроакустичних систем керування | | | |зброєю (вогнем) (1287). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5850 |Техніка зв'язку в оптичному діапазоні частот | | | |Охоплює: комунікаційне інфрачервоне устатковання, | | | |геліографи. | | | |Не охоплює: пристроїв, складових частин та вузлів | | | |оптичного (зокрема інфрачервоного) устатковання, | | | |які застосовують не для зв'язку у системах | | | |керування вогнем та ракетами (1240, 1265), | | | |та систем наведення ракет (1430). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5855 |Апаратура нічного бачення (активна та пасивна) | | | |Охоплює: апаратуру нічного бачення | | | |(теплопеленгатори, локатори, прилади виявляння | | | |цілей тощо), допоміжні пристрої та приладдя до | | | |апаратури нічного бачення і інфрачервоного | | | |устатковання (джерела випромінювання, | | | |перетворювачі зображення, тримачі, шнури тощо), | | | |корабельну апаратуру нічного бачення. | | | |Не охоплює: приладів оптичних (6650). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5860 |Пристрої індукованого когерентного випромінювання | | | |та приладдя | | | |Охоплює: пристрої індукованого когерентного | | | |випромінювання, що використовують лазерний та | | | |мазерний методи; пристрої розвідки та виявляння | | | |лазерного випромінювання, приладдя до пристроїв | | | |індукованого когерентного випромінювання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5865 |Техніка радіоелектронної протидії та подавлювання | | | |радіоелектронних засобів противника | | | |Охоплює: радіотехнічні засоби пасивної та | | | |активної радіопротидії, радіоелектронного | | | |подавлювання, керування радіоелектронною | | | |боротьбою; апаратуру контролювання ефективності | | | |радіоелектронної боротьби. | | | |Не охоплює: ракетних комплексів для засобів | | | |радіоелектронної боротьби (1055). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5895 |Устатковання зв'язку інше | | | |Охоплює: апаратуру звукової, звукотеплової та | | | |сейсмоакустичної розвідки; пристрої модуляції | | | |та демодуляції радіосигналів, різну апаратуру | | | |забезпечування радіо- та привідного зв'язку, | | | |вузли та установки радіотрансляційні польові, | | | |радіоприймачі та магнітофони військові, | | | |устатковання для польової пошти, модеми. | | | |Не охоплює: устатковання для створювання | | | |радіоелектронних перешкод. | |------+------+--------------------------------------------------| |59 | |ЧАСТИНИ СКЛАДОВІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО| | | |УСТАТКОВАННЯ | | | |Охоплює: резистори, конденсатори, фільтри, | | | |електричні схеми, розрядники, захисні пристрої, | | | |електричні вимикачі, з'єднувачі, реле, соленоїди, | | | |трансформатори для радіоелектронної апаратури | | | |та засобів зв'язку; котушки індуктивності, | | | |осцилятори та п'єзоелектричні кристали, електродні| | | |лампи та трубки, напівпровідникові прилади, | | | |мікросхеми, електронні модулі, телефони, | | | |мікротелефонні трубки, мікрофони та гучномовці; | | | |електроізолятори та електроізоляційні матеріали, | | | |вироби для електропроводки, контактні щітки та | | | |вугільні електроди, оптоелектронні прилади, антени| | | |тафідерні пристрої, сельсини, підсилювачі різного | | | |призначення; кабелі, шнури та проводи для | | | |устатковання зв'язку; електричне та електронне | | | |приладдя, вироби квантової електроніки, вироби | | | |металокерамічні та з феритів, п'єзоелектричні | | | |прилади та інше електротехнічне та електронне | | | |устатковання. | | | |Не охоплює: викруток (5305), болтів (5306), | | | |штифтів (5307), шайб (5310), заклепок (5320) та | | | |інших предметів, які відносяться до спеціальних | | | |класів, крім групи 59. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5905 |Резистори | | | |Охоплює: резистори постійні напівпровідникові | | | |(терморезистори, магніторезистори, варистори | | | |та інші); резистори постійні недротяні, дротяні, | | | |металофольгові; недротяні та дротяні змінні; | | | |набори резисторів, резисторні мікросхеми; реостати| | | |та резистори у схемах керування електричними | | | |силовими установками, резисторне монтажне | | | |приладдя. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5910 |Конденсатори | | | |Охоплює: конденсатори постійної та змінної | | | |ємності, силові, а також вариконди, | | | |термоконденсатори, конденсаторні складані одиниці;| | | |монтажне конденсаторне приладдя. | | | |Не охоплює: напівпровідникових приладів (5961). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5915 |Фільтри та схеми електричні | | | |Охоплює: фільтри низькочастотні, високочастотні, | | | |надвисокочастотні, електромеханічні, | | | |загороджувальні, згладжувальні, смугові та інші, | | | |схеми електричні. | | | |Не охоплює: фільтри для волоконно-оптичних систем | | | |(6030). | | | |Примітка. Цей клас охоплює тільки такі фільтри та | | | |електричні схеми, які є комбінаціями резисторів, | | | |конденсаторів або котушок індуктивності, але не є | | | |комбінаціями тільки резисторів (5905), тільки | | | |конденсаторів (5910), тільки котушок індуктивності| | | |(5950). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5920 |Запобіжники, розрядники та пристрої захисні | | | |Охоплює: запобіжники високовольтні та | | | |низьковольтні, блоки плавких запобіжників, | | | |розрядники, блискавковідводи, обмежувачі напруги | | | |та струму, допоміжні засоби до запобіжників | | | |(тримачі, втулки, стойки, затискачі, з'єднувачі | | | |тощо). | | | |Не охоплює: переривників електричних ланцюгів | | | |(5925). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5925 |Вимикачі автоматичні | | | |Охоплює: вимикачі автоматичні, переривачі. | | | |Не охоплює: реле (5945). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5930 |Перемикачі | | | |Охоплює: перемикачі високовольтні та | | | |низьковольтні, малоамперні для засобів зв'язку та | | | |радіоелектронної апаратури; мікроперемикачі, | | | |рубильники, контролери, командоапарати та інші | | | |перемикачі. | | | |Не охоплює: комутаційної апаратури (6150). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5935 |З'єднувачі електричні | | | |Охоплює: з'єднувачі електричні низькочастотні, | | | |радіочастотні та комбіновані; штепсельні та | | | |штекерні з'єднування, патрони (лампотримачі), | | | |монтажне приладдя для з'єднувачів. | | | |Не охоплює: з'єднувачів для волоконної оптики | | | |(6060). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5940 |Затискачі, клеми та клеми-хомути електричні | | | |Охоплює: затискачі акумуляторних батарей, набори | | | |затискачів, затискні стойки, клеми електричні | | | |(замкові, приладові, для з'єднування під час | | | |випробовування та інші), електричні клеми-хомути. | | | |Не охоплює: цоколів електричних; затискачів | | | |електричних; контактів електричних. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5945 |Реле та соленоїди | | | |Охоплює: електромагнітні соленоїди. | | | |Не охоплює: вимикачів автоматичних (5925). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5950 |Котушки індуктивності та трансформатори | | | |Охоплює: котушки індуктивності, включно дроселі; | | | |електромагнітні пристрої на котушках індуктивності| | | |(магнітні підсилювачі, електричні реактори та інші| | | |пристрої), трансформатори, автотрансформатори та | | | |стабілізатори струму і напруги для | | | |радіоелектронної апаратури та засобів зв'язку | | | |феромагнітні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5955 |Осцилятори та п'єзоелектричні кристали | | | |Охоплює: осцилятори гармонічні та негармонічні, | | | |п'єзоелектричні кристали. | | | |Не охоплює: кристалічних модульних осциляторів та | | | |некристалічних модульних осциляторів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5960 |Лампи та трубки електронні і монтажне приладдя | | | |Охоплює: лампи електронні приймально- | | | |підсилювальні, генераторні, модуляторні; лампи | | | |електронні надвисокочастотні (магнетрони, | | | |клістрони тощо), індикатори електронні, прилади | | | |фотоелектронні, електроннопроменеві трубки; | | | |трубки електронні осцилографічні, проекційні тощо;| | | |електронні газонаповнені прилади (тиратрони, | | | |стабілітрони, знакові індикатори тощо); монтажне | | | |приладдя для електронних ламп та трубок. | | | |Не охоплює: рентгенівських трубок (6525), | | | |напівпровідникових приладів (5961). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5961 |Прилади напівпровідникові та монтажне приладдя | | | |Охоплює: діоди (випрямні, імпульсні, тунельні, | | | |варікапи тощо), транзистори (біполярні та | | | |польові), каскади транзисторів, тиристори, прилади| | | |напівпровідникові силові (діоди, транзистори, | | | |стабілітрони тощо) і фоточутливі, прилади | | | |напівпровідникові спеціальні, монтажне приладдя | | | |для напівпровідникових приладів. | | | |Не охоплює: мікросхеми (5962), оптоелектронні | | | |прилади (5980); діоди, які використовують у | | | |волоконно-оптичних системах (6032). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5962 |Мікросхеми інтегральні | | | |Охоплює: мікросхеми інтегральні напівпровідникові,| | | |гібридні, плівкові та інші: аналогові, цифрові та | | | |цифро-аналогові (детектори, фільтри, обчислювальні| | | |пристрої тощо); мікросхеми оптоелектронні, | | | |мікрозбірки та мікроблоки. | | | |Не охоплює: одиничних елементів схем, таких як | | | |конденсатори (5910), резистори (5905), діоди і | | | |транзистори (5961), печатні плати (5998), фільтри | | | |(5915). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5963 |Модулі електронні | | | |Охоплює: складові частини електронних пристроїв, | | | |які використовують у різному устаткованні для | | | |перетворювання електричної напруги та (або) | | | |струму за величиною, частотою та напрямком. | | | |Електронні модулі складаються з мікроелектронних | | | |складових частин і (або) елементів, розташованих | | | |у спеціальних корпусах. | | | |Не охоплює: мікросхеми (5962), знімні блоки | | | |електронного випробовувального устатковання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5965 |Телефони, трубки мікротелефонні, мікрофони та | | | |гучномовці | |------+------+--------------------------------------------------| | |5970 |Електроізолятори та електроізоляційні матеріали | | | |Охоплює: електроізолятори (фарфорові, скляні, із | | | |спеціальних керамічних мас та інших матеріалів, а | | | |також трубчасті, кулясті для ручок, клемні, | | | |розтяжні, нейтралізувальні, набірні, для проводів | | | |живлення та інші), матеріали електроізоляційні | | | |(електроізоляційні рідини, стрічки смоляні, | | | |поліхлорвінілові, фрикційні тощо); | | | |електроізоляційні тканини, нитки та папір, | | | |арматуру ізолівну для електричних машин, пристроїв| | | |та устатковання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5975 |Вироби для електропроводки | | | |Охоплює: канали електричні для прокладки кабелів, | | | |вводи та виводи для електропроводки та інші вироби| | | |для електропроводки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5977 |Щітки контактні електричні та електроди | | | |Охоплює: щітки контактні для електричних машин | | | |вугільні, графітні, метало-графітні, срібно- | | | |графітні; електроди вугільні, графітовані та | | | |світлові та інші електровугільні вироби. | | | |Не охоплює: анодів (5342); катодів; зварювальних | | | |електродів (3439). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5980 |Прилади оптоелектронні та монтажне приладдя | | | |Охоплює: випромінювачі напівпровідникові | | | |інфрачервоного діапазону, оптопари (діодні, | | | |транзисторні, тиристорні, резистори тощо), | | | |індикатори оптоелектронні (шкальні, цифро- | | | |буквенні, графічні тощо); оптоелектронні | | | |детектори, перемикачі та інші прилади, що не | | | |показують, монтажне приладдя для оптоелектронних | | | |приладів. | | | |Не охоплює: електроосвітлювальної арматури та | | | |ламп (62). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5985 |Антени, хвилеводи та пристрої, зв'язані з ними | | | |Охоплює: антени радіомовні (антени-щогли, | | | |антени-башти, магнітні, бігучої хвилі тощо), | | | |телевізійні (супутникові, штирьові тощо); антени | | | |для радіозв'язку, радіолокації та іншого | | | |призначення; фідерні пристрої, різні допоміжні | | | |пристрої. | | | |Не охоплює: конструкцій башт. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5990 |Сельсини та синхронізатори електричних машин | | | |Охоплює: сельсини-датчики, сельсини-приймачі та | | | |диференційні сельсини, синхронізатори електричних | | | |машин. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5995 |Кабелі, шнури та проводи для апаратури зв'язку | | | |Охоплює: кабелі магістральні та місцевого зв'язку | | | |(сільські, шахтні, станційні тощо), кабелі зв'язку| | | |польові, проводи та шнури зв'язку різного | | | |призначення, кабелі авіаційні, корабельні, | | | |водолазні, підводні. | | | |Не охоплює: кабелів силових (6150), кабелів | | | |волоконно-оптичних (6015), кабелів спеціальних | | | |(5810). | | | |Примітка. Цей клас охоплює тільки такі види збірок| | | |та комплектів кабелів, шнурів та проводів, які | | | |використовують для апаратури зв'язку та її | | | |складових частин, класифікованих у групах 58 та | | | |59. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5996 |Підсилювачі | | | |Охоплює: підсилювачі операційні, електрометричні, | | | |радіочастот, проміжної та звукової частот; | | | |відеопідсилювачі, підсилювачі імпульсних | | | |сигналів. | | | |Не охоплює: магнітних підсилювачів (5950), | | | |антенних підсилювачів (5985). | |------+------+--------------------------------------------------| | |5998 |Приладдя електричне та електронне: плати печатні | | | |та карти, шини (шинопроводи), засоби монтажні | | | |Не охоплює: монтажних плат та електронних | | | |компонентів в зборі, які можуть бути | | | |ідентифіковані затвердженою назвою предмета | | | |постачання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |5999 |Обладнання електротехнічне та електронне, яке не | | | |увійшло до інших класів даної групи | | | |Охоплює: вироби для виконання прокладки мереж | | | |(кріпильні та електромонтажні), вироби | | | |металокерамічні та з квантової електроніки (лазери| | | |тощо), вироби надвисокочастотної електроніки, | | | |електричні апарати для керування електротехнічними| | | |установками, п'єзоелектричні прилади. | |------+------+--------------------------------------------------| |60 | |МАТЕРІАЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ТА ДОПОМІЖНЕ | | | |УСТАТКОВАННЯ | | | |Охоплює: волоконно-оптичні кабелі; вузли та джути | | | |перемикачі, джерела світла, різні волоконно- | | | |оптичні пристрої для зв'язку та передачі даних | | | |(передавачі та приймачі оптичних сигналів, | | | |модулятори, фільтри тощо), волоконно-оптичні | | | |інтегральні схеми, пристрої волоконно-оптичні для | | | |передавання світла та зображення; з'єднувальні | | | |пристрої (муфти, з'єднувачі тощо); приладдя та | | | |матеріали, набори та комплекти деталей та | | | |інструмента для волоконно-оптичних систем. | | | |Примітка. До цієї групи долучено тільки такі | | | |вироби волоконної оптики (складові частини, | | | |матеріали та пристрої), які використовують для | | | |зв'язку, передавання даних, світла та зображення. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6010 |Провідники волоконно-оптичні | | | |Охоплює: дискретні волокна. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6015 |Кабелі волоконно-оптичні | | | |Охоплює: кабелі волоконно-оптичні для зв'язку, | | | |передавання даних, світла та зображення, | | | |армувальні матеріали. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6020 |Вузли та джгути волоконно-оптичні | | | |Охоплює: вузли та джгути волоконно-оптичні, | | | |які використовують для передавання даних. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6021 |Перемикачі волоконно-оптичні | | | |Охоплює: перемикачі, які використовують у | | | |селекторних лініях систем волоконної оптики. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6030 |Пристрої волоконно-оптичні | | | |Охоплює: пристрої волоконно-оптичні: передавачі, | | | |приймачі, модулятори та демодулятори, фільтри, | | | |атенюатори, схеми інтегральні волоконно-оптичні | | | |та інші пристрої, які використовують у волоконно- | | | |оптичних системах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6032 |Джерела світла волоконно-оптичні та фотодетектори | | | |Охоплює: світловипромінювальні та лазерні діоди і | | | |фотодетектори, які використовують у системах | | | |волоконної оптики. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6035 |Пристрої волоконно-оптичні для передавання світла | | | |та зображення | | | |Охоплює: пристрої, які використовують для | | | |передавання світла та (або) зображення. | | | |Не охоплює: пристроїв волоконно-оптичних для | | | |зв'язку та (або) передавання даних (6030). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6060 |Пристрої з'єднувальні волоконно-оптичні | | | |Охоплює: усі типи кінцевих пристроїв волоконної | | | |оптики, такі як з'єднувачі, ділильні пристрої, | | | |розщеплювачі, змішувачі та інші пристрої. | | | |Не охоплює: електричних з'єднувачів (5935). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6070 |Приладдя та матеріали для волоконно-оптичних | | | |систем | | | |Охоплює: витратні та супутні матеріали, приладдя | | | |для волоконно-оптичних систем. | | | |Не охоплює: арматури та витратних матеріалів | | | |загального використання в електротехніці. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6080 |Набори та комплекти волоконно-оптичних деталей | | | |Охоплює: комплекти деталей, набори інструменту, | | | |пристрої для з'єднування волоконно-оптичних | | | |систем, їх компоненти та споріднені засоби. | | | |Не охоплює: герметиків (8030). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6099 |Волоконно-оптичні компоненти інші | |------+------+--------------------------------------------------| |61 | |ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ СИЛОВЕ ТА РОЗПОДІЛЬЧЕ, ПРОВОДИ| | | |ТА КАБЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНІ | | | |Охоплює: всі електродвигуни та джерела | | | |електроенергії, перетворювачі електроенергії, | | | |устатковання електромереж, системи енергетичні | | | |сонячні, провід та кабелі невизначеної довжини. | | | |Не охоплює: електростартери, що є частиною | | | |двигунів (2920, 2925), реле (5945), трансформатори| | | |потужністю менше за 1 кВА (5950) і інші складові | | | |частини електроустатковання (59) та волоконно- | | | |оптичні матеріали та устатковання, радіочастотні | | | |кабелі (60), складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6105 |Електродвигуни | | | |Не охоплює: електростартерів для двигунів, які | | | |є складовою частиною двигунів (29). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6110 |Устатковання для керування електромережами та | | | |електродвигунами | | | |Охоплює: системи керування електромережами | | | |комплектні, устатковання, апаратуру та прилади | | | |керування електромережами, апаратуру | | | |пускорегулівну для електродвигунів. | | | |Не охоплює: реле (5945) та резисторів (5905), | | | |механізмів автопілота (6615). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6115 |Генератори та генераторні установки електричні | | | |(електростанції та електроагрегати) | | | |Охоплює: генератори електричні та комплекти типу | | | |генератор-двигун (електроагрегати) з усіма видами | | | |приводу. | | | |Не охоплює: двигунів електроагрегатів (28) та | | | |перетворювачів електромашинних (6125), | | | |електрогенераторів на хімічних паливних елементах | | | |(6116). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6116 |Установки електричні на хімічних паливних | | | |елементах, частини складові, приладдя та інші | | | |джерела електроживлення | | | |Охоплює: електрогенератори на хімічних паливних | | | |елементах, що виробляють електроенергію за | | | |допомогою окислювально-відновлювальних реакцій; | | | |генератори теплоелектричні; апаратуру та прилади, | | | |специфічні для таких генераторів (насоси, | | | |теплообмінники, вентилятори). | | | |Не охоплює: хімічних джерел струму (6135, 6140), | | | |генераторів та генераторних установок електричних | | | |(6115) та таких складових частин (труби, насоси | | | |тощо), що не є специфічними. Ці частини | | | |покласифіковані в інших групах (43, 47). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6117 |Системи енергетичні сонячні | | | |Охоплює: системи енергетичні з сонячних елементів | | | |та батарей, що безпосередньо перетворюють сонячну | | | |енергію в електричну, а також термоелектричні | | | |системи. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6120 |Трансформатори розподільчих та силових установок; | | | |устатковання трансформаторне та трансформаторні | | | |підстанції | | | |Охоплює: трансформатори (понад 1 кВА) та | | | |автотрансформатори силові, підстанції | | | |трансформаторні, стабілізатори, устатковання | | | |підстанцій. | | | |Не охоплює: трансформаторів та стабілізаторів | | | |потужністю менше 1 кВА (5950) та трансформаторів | | | |вимірювальних (6625). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6125 |Перетворювачі струму електромашинні | | | |Охоплює: перетворювачі змінного струму в постійний| | | |електромашинні, зокрема для заряджання | | | |акумуляторних батарей; перетворювачі частоти | | | |струму, перетворювачі постійного струму в змінний,| | | |перетворювачі електричного струму для систем | | | |автоматики, телемеханіки та зв'язку; перетворювачі| | | |електричного струму для літальних апаратів. | | | |Не охоплює: генераторів та генераторних установок | | | |(електроагрегати) (6115) та перетворювачів | | | |електричного струму статичних (6130). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6130 |Джерела вторинного електроживлення (перетворювачі | | | |електричні статичні) | | | |Охоплює: джерела (установки) постійного та | | | |змінного струму, апаратуру (фільтри, пристрої | | | |фазозсувні), пристрої зарядні, установки | | | |оперативного струму для електромереж. | | | |Не охоплює: випрямних елементів (5960, 5961), | | | |перетворювачів струму електромашинних (5125), | | | |трансформаторів (5950). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6135 |Джерела струму первинні хімічні та їх приладдя | | | |Охоплює: елементи електричні первинні сухі та | | | |такі, що замочують у воді; батареї цих елементів. | | | |Не охоплює: елементів, що заряджаються (6140). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6140 |Джерела струму вторинні хімічні (що заряджаються) | | | |Охоплює: елементи, що заряджаються, сухі та | | | |паливні; акумулятори кислотні (свинцеві) та лужні.| |------+------+--------------------------------------------------| | |6145 |Проводи та кабелі електричні | | | |Охоплює: проводи та кабелі електричні | | | |невизначеної довжини. | | | |Не охоплює: кабелів радіочастотних (5985), | | | |кабелів, шнурів та проводів для устатковання | | | |зв'язку (5995), кабелів волоконно-оптичних (6015) | | | |та кабелів у складі силових передач та | | | |розподільчих систем (6150). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6150 |Устатковання електросилових та розподільчих | | | |пристроїв інше | | | |Охоплює: кабелі силові та шнури для з'єднання, | | | |комутаційні пристрої, щити управління механізмами,| | | |щити під'єднання тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6160 |Приладдя електричних батарей | | | |Охоплює: ящики, банки, накривки, піддони, стелажі,| | | |прилади для експлуатування акумуляторних батарей | | | |та приладдя інше. | |------+------+--------------------------------------------------| |62 | |ПРИЛАДИ І АПАРАТУРА ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ТА ЛАМПИ | | | |Охоплює: арматуру електроосвітлювальну, внутрішню | | | |та зовнішню, прилади освітлювальні транспортних | | | |засобів, устатковання освітлювальне портативне | | | |переносне, лампи електричні, дроселі, патрони та | | | |стартери, прилади освітлювальні неелектричні. | | | |Не охоплює: ліхтарів та світлофорів, систем | | | |сигналізації і попереджування (6310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6210 |Прилади та арматура електроосвітлювальні | | | |Охоплює: електроосвітлювальну арматуру внутрішню | | | |та зовнішню, збірно-розбірне електроосвітлювальне | | | |устатковання, ліхтарі, прожектори, світильники, | | | |плафони. | | | |Не охоплює: неелектричних вуличних освітлювальних | | | |пристроїв (6260). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6220 |Прилади освітлювальні для транспортних засобів | | | |Охоплює: освітлювальні пристрої автомобільного | | | |транспорту, морського, залізничного та авіаційного| | | |транспорту. | | | |Не охоплює: неелектричних освітлювальних | | | |пристроїв транспортних засобів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6230 |Устатковання освітлювальне переносне та ручне | | | |Охоплює: ліхтарі та прожектори ручні та переносні,| | | |подовжувачі для ламп. | | | |Не охоплює: неелектричного переносного та | | | |ручного освітлювального устатковання (6260), | | | |систем сигналізації та попереджування вуличних | | | |та дорожніх (6310). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6240 |Лампи електричні | | | |Охоплює: лампи розжарювання, розрядні | | | |(люмінесцентні, ртутно-кварцеві, газорозрядні, | | | |низького тиску, надвисокого тиску тощо). | | | |Не охоплює: ламп для транспортних засобів (6220). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6250 |Дроселі, патрони та стартери | | | |Охоплює: дроселі до освітлювальних приладів, | | | |стартери до люмінесцентних ламп, патрони до | | | |електричних ламп. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6260 |Прилади освітлювальні неелектричні | | | |Охоплює: ліхтарі неелектричні, лампи карбідні, | | | |свічки. | |------+------+--------------------------------------------------| |63 | |СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ | | | |Охоплює: різні системи сигналізації та | | | |попередження (вуличні дорожні, суднові, | | | |залізничні, авіаційні), устатковання для | | | |фарватерів, системи охорони приміщень та | | | |територій, системи пожежної сигналізації, системи | | | |попередження і сигналізації особистої безпеки, | | | |складові частини. | | | |Не охоплює: буїв, бакенів та віх (2050), | | | |сигнального устатковання суднових протипожежних та| | | |трюмно-баластних систем (2030), сигнальних | | | |пристроїв системи живлення авіаційних двигунів | | | |(2915). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6310 |Системи сигналізації та попередження вуличні та | | | |дорожні | | | |Не охоплює: систем сигналізації та попередження | | | |залізничних (6330) | |------+------+--------------------------------------------------| | |6320 |Системи сигналізації та попередження суднові та | | | |устатковання фарватерів | |------+------+--------------------------------------------------| | |6330 |Системи сигналізації та попередження залізничні | | | |Охоплює: системи сигналізації на залізничних | | | |переїздах, шлагбауми, вогні миготливі термінової | | | |зупинки. | | | |Не охоплює: сигнальних прапорців. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6340 |Системи сигналізації та попередження авіаційні | | | |Охоплює: устатковання для сповіщення екіпажу про | | | |аварійні ситуації. | | | |Не охоплює: сигнальних прапорців. про падіння | | | |рівня пального в двигуні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6350 |Системи (комплекси) та засоби технічні | | | |сигналізації та попередження, які не увійшли у | | | |другі класи цієї групи | | | |Охоплює: системи (комплекси) охорони та охоронної | | | |сигналізації приміщень та територій (спостерігання| | | |та виявляння, розвідувально-сигнальні, | | | |санкціонованого доступу, протидії | | | |несанкціонованому проникненню, охоронної | | | |сигналізації тощо), системи (комплекси) пожежної | | | |сигналізації, системи (комплекси) попередження та | | | |сигналізації особистої безпеки, засоби технічні | | | |цих систем (комплексів), пульти управління. | |------+------+--------------------------------------------------| |65 | |УСТАТКОВАННЯ, ІНСТРУМЕНТ ТА ЗАСОБИ МЕДИЧНІ, | | | |СТОМАТОЛОГІЧНІ ТА ВЕТЕРИНАРНІ, ПРЕДМЕТИ ПОСТАЧАННЯ| | | |МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНШІ | | | |Охоплює: лікарські засоби, медичні витратні | | | |матеріали, реактиви, медичну техніку (інструмент, | | | |апарати, устатковання, прилади та приладдя) та | | | |санітарно-господарське майно (одяг, меблі, | | | |предмети догляду за хворими тощо), набори та | | | |комплекти медичні польові для надання першої | | | |медичної допомоги та інші медичні предмети | | | |постачання. | | | |Не охоплює: бойових хімічних речовин (1365), | | | |промислового рентгенівського устатковання (6635), | | | |оптичних приладів промислового та військового | | | |призначення (6650), вати, яку використовують для | | | |пошиття одягу (8305), нелікувальних косметики та | | | |туалетного приладдя (8510, 8520, 8530). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6505 |Засоби лікарські та біологічні препарати | | | |Охоплює: лікарські засоби, які складаються з | | | |хімічних з'єднань природного та синтетичного | | | |походження і використовуються для лікування, | | | |попереджування та діагностики захворювань людей, | | | |реактиви хімічні аналітичні та діагностичні, | | | |які використовують в медичних лабораторіях, кров | | | |донорську та її компоненти, препарати плазми | | | |крові. | | | |Не охоплює: бойових хімічних речовин (1365), | | | |бинтів (6510), марлі та виробів з неї (6510), | | | |шовних матеріалів (6515), косметичних засобів, | | | |до складу яких входять ліки (6508), діагностичних | | | |речовин та реактивів (6550). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6508 |Косметика лікувальна та приладдя туалетне | | | |лікувальне індивідуальне | | | |Охоплює: косметику та туалетне індивідуальне | | | |приладдя, які визначені як лікувальні засоби | | | |для людей та тварин. | | | |Не охоплює: нелікувальних косметики та туалетного | | | |приладдя (8510, 8520, 8530). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6509 |Біопрепарати для ветеринарного застосування | | | |Охоплює: хімічні та біологічні препарати, створені| | | |спеціально для ветеринарного застосування. | | | |Не охоплює: препаратів та засобів, | | | |покласифікованих в класі 6505. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6510 |Матеріали перев'язочні | | | |Охоплює: бинти, вату, марлю та вироби з неї | | | |медичні, вироби ватно-марлеві медичні, | | | |лейкопластирі та інші липкі перев'язувальні | | | |матеріали, вироби медичні перев'язувальні з | | | |нетканих матеріалів, | | | |кровозупиняльні засоби місцевого призначення. | | | |Не охоплює: вати, яку використовують для пошиву | | | |одягу (8320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6515 |Засоби, інструмент, устатковання медичні та | | | |хірургічні | | | |Охоплює: інструмент медичний та хірургічний | | | |загального використання, прилади та апарати для | | | |функційної діагностики, для лікування, наркозні, | | | |пристрої та матеріали для заміщування органів та | | | |систем організму, апаратуру для переливання, | | | |вилучання, досліджування крові та розподіляння її | | | |на компоненти, устатковання та прилади | | | |загальнохірургічні, матеріали медичні та | | | |хірургічні витратні (ортопедичні, шовні тощо), | | | |устатковання медичне, хірургічне та медичних | | | |лабораторій пересувне, до медичного устатковання. | | | |Не охоплює: спеціалізованого стоматологічного та | | | |офтальмологічного інструменту, устатковання та | | | |витратних матеріалів (6520, 6540), апаратів | | | |рентгенівських дентальних (6525). | | | |Примітка. Частини устатковання медичного | | | |долучають до угруповання, де це устатковання | | | |покласифіковане. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6520 |Інструмент, устатковання та засоби стоматологічні | | | |Охоплює: матеріали та вироби стоматологічні | | | |витратні (пластмаси, матеріали для зліпків, зуби | | | |штучні, коронки, матеріали пломбувальні), | | | |інструмент спеціалізований, який використовують в | | | |стоматології та ортодонтії, устатковання для | | | |терапевтичної та хірургічної стоматології, | | | |зубопротезних лабораторій, меблі для кабінету | | | |стоматології та спеціальні пристрої до | | | |стоматологічного устатковання. | | | |Не охоплює: інструменту хірургічного загального | | | |використовування (6515). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6525 |Устатковання та засоби радіологічні та | | | |рентгенівські: медичні, стоматологічні та | | | |ветеринарні | | | |Охоплює: апарати рентгенівські та радіологічні | | | |медичні, діагностичні та терапевтичні переносні, | | | |пересувні та стаціонарні; приладдя та матеріали | | | |витратні, які використовують під час | | | |рентгенографії, обробляння рентгенівських знімків | | | |та в медичній радіології; захисне приладдя від | | | |рентгенівського та альфа-, бета-, | | | |гамма-випромінювання, меблі та допоміжне | | | |устатковання рентгенівських та радіологічних | | | |кабінетів та лабораторій по оброблянню | | | |рентгенівських знімків. | | | |Не охоплює: промислового рентгенівського | | | |устатковання (6635). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6530 |Меблі, устатковання, приладдя та витратні | | | |матеріали лікарняні | | | |Охоплює: меблі лікарняні спеціалізовані (крісла, | | | |ліжка, столи, столики, шафи, тумби, ширми тощо), | | | |апарати, інструмент та приладдя для травматології | | | |та механотерапії, транспортні засоби для | | | |переміщення хворих, ліків, майна в межах лікарні, | | | |устатковання для стерилізації медичне | | | |(кип'ятильники, стерилізатори, машини для миття | | | |тощо), устатковання та приладдя для дезінфікування| | | |(апарати, камери дезінфікувальні, опромінювачі | | | |бактерицидні тощо), предмети догляду за хворими з | | | |різних матеріалів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6532 |Одяг лікарняний та хірургічний та пов'язані з ним | | | |спеціальні цільові предмети | | | |Охоплює: одяг хірургічний зеленого кольору, одяг | | | |лікарняний білого кольору, предмети спеціальні, | | | |пов'язані з хірургічним та лікарняним одягом | | | |(рукавички, маски тощо). | | | |Не охоплює: деталей одягу та текстильних | | | |матеріалів загального призначення (83, 84). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6540 |Устатковання, інструмент та витратні матеріали | | | |офтальмологічні | | | |Охоплює: апарати та прилади офтальмологічні | | | |та оптометричні, спеціалізований інструмент, який | | | |використовують в офтальмології, устатковання | | | |офтальмологічного кабінету та кабінету корекції | | | |зору, окуляри офтальмологічні та їх частини, | | | |устатковання оптичної майстерні та витратні | | | |матеріали, які використовують в офтальмології. | | | |Не охоплює: загальнохірургічних витратних | | | |матеріалів (6515), загально-хірургічного | | | |інструменту (6515), оптичних приладів промислового| | | |та військового призначення (6650). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6545 |Набори та комплекти медичного інструменту та | | | |засобів польових | | | |Охоплює: набори, комплекти та засоби індивідуальні| | | |та колективні польові, призначені для надання | | | |першої медичної допомоги ураженим в місцях | | | |масових санітарних втрат в районах стихійного | | | |лиха, у разі нещасних випадків і уражень різними | | | |видами зброї самим ураженим або іншою особою для | | | |попереджування або зменшування важких наслідків | | | |уражень. | | | |Не охоплює: наборів стоматологічного інструменту | | | |(6520), наборів офтальмологічного інструменту | | | |(6540), наборів інструменту для радіологічної | | | |терапії (6525). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6550 |Речовини, реактиви, біологічні системи, набори та | | | |комплекти для аналізування вірусів та діагностики | | | |захворювань, що ними спричинені | | | |Охоплює: діагностичні засоби (пігулки для | | | |аналізування, випробні таблиці, слайди, паперові | | | |стрічки, карти, розчинники тощо); набори та | | | |комплекти, призначені для якісного та кількісного | | | |аналізування примірників крові, сечі і т. ін., | | | |для цілей медичної діагностики порушень функцій | | | |організму людей та тварин. | | | |Не охоплює: реактивів, які використовують для | | | |виготовляння ліків (6505). | |------+------+--------------------------------------------------| |66 | |ПРИЛАДИ ТА УСТАТКОВАННЯ ЛАБОРАТОРНЕ | | | |Не охоплює: приладів та пристроїв керування | | | |зброєю (12), приладів медичних (6515, 6520), | | | |приладів нічного бачення (5855). | | | |Примітка. Пристрої інфрачервоного випромінювання | | | |(зокрема їх вузли та компоненти), спроектовані | | | |спеціально для використовування з приладами та | | | |лабораторним устаткованням, долучені до | | | |відповідної групи. Також долучені комп'ютери | | | |(комп'ютерні пристрої, комп'ютерні системи та | | | |компоненти), спроектовані спеціально для | | | |використовування з приладами та устаткованням | | | |лабораторним. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6605 |Прилади навігаційні | | | |Охоплює: прилади для забезпечування навігації | | | |авіаційні, суднові та інших транспортних засобів, | | | |навігаційне устатковання фарватерів. | | | |Не охоплює: приладів пілотажних (6610), систем | | | |автоматичного керування польотом літальних | | | |апаратів (6615), апаратури радіонавігаційної | | | |(5825, 5826), автопілотів (6615), авторульових | | | |(6615). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6610 |Прилади пілотажні | | | |Охоплює: прилади пілотажні (мано- та барометричні,| | | |гіроскопічні та комплексні). | | | |Не охоплює: приладів навігаційних (6605). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6615 |Компоненти бортових гіроскопічних приладів та | | | |автоматичні пілотажні механізми | | | |Охоплює: автоматичні пілотажні регулятори, | | | |шляхові, вертикальні, гідравлічні гіроскопічні | | | |засоби керування, а також засоби керування креном | | | |та поворотом, бортові автоматичні пілотажні | | | |механізми, автоматичні засоби стабілізації | | | |гелікоптерів, складові частини. | | | |Не охоплює: автоматичних пілотажних тренувальних | | | |пристроїв, автоматичних авіаційних механізмів | | | |керованих ракет (1420), приладів гіроскопічних | | | |навігаційних (6605). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6620 |Прилади контролювання роботи двигунів | | | |Охоплює: прилади контролювання роботи двигунів | | | |(внутрішнього згоряння, газотурбінних та парових),| | | |що створені для конкретних видів двигунів. | | | |Не охоплює: приладів, створених для декількох | | | |видів двигунів та для широкого застосування. Вони | | | |покласифіковані в інших класах цієї групи (6685, | | | |6695). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6625 |Прилади електричні та електронні | | | |контрольно-вимірювальні | | | |Охоплює: всі основні види електричних та | | | |електронних вимірювальних приладів широкого | | | |використання, а також прилади для вимірювання | | | |параметрів телефонних ліній, вимірювальне | | | |інфрачервоне устатковання, прилади для | | | |досліджування характеристик електричних сигналів | | | |та засоби вимірювання параметрів радіоелектронних | | | |виробів. | | | |Не охоплює: дозиметричного устатковання (6665). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6630 |Прилади для хімічного аналізування | | | |Охоплює: аналізатори газів, рідин, аерозолів, | | | |твердих та сипучих речовин, прилади універсальні | | | |для визначання складу та властивостей газів, | | | |рідин та твердих речовин (щільноміри, віскозиметри| | | |тощо). | | | |Не охоплює: хімікатів (68), діагностичних речовин | | | |та реактивів (6550), устатковання для виявляння | | | |родовищ газу (3835). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6635 |Прилади та устатковання для досліджування та | | | |перевіряння фізичних властивостей матеріалів | | | |Охоплює: устатковання та прилади для визначання | | | |механічних та фізичних властивостей матеріалів та | | | |їх структури (для вимірювання твердості | | | |матеріалів, для випробовування матеріалів на | | | |удар), прилади та апаратуру рентгеноскопічну, | | | |устатковання та прилади для визначання фізичних | | | |властивостей матеріалів. | | | |Не охоплює: приладів для хімічного аналізування | | | |твердих речовин (6630), вимірювального інструменту| | | |загального використовування (5210), прецизійного | | | |вимірювального інструменту та перевіряльних | | | |шаблонів (5220). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6636 |Камери, що моделюють умови навколишнього | | | |середовища та взаємозв'язане з ними устатковання | | | |Охоплює: камери, кабіни, труби аеродинамічні та | | | |інше устатковання для моделювання впливу | | | |навколишнього середовища на функціювання різного | | | |роду устатковання, приладів, систем, а також | | | |установки, які моделюють вплив ядерного вибуху. | | | |Не охоплює: контейнерів, камер, панелей загального| | | |призначення (5410), керованого кондиційного | | | |устатковання та комплектів (4240), ванн (4510), | | | |печей (7310), печей для випалювання та | | | |охолоджування (3630), базових контрольних | | | |комплектів для радіозонду (6660), різноманітних | | | |камер для повторного стискання (4220), висотних | | | |контрольних декомпресійних камер (6930), а також | | | |камер, які використовують як контрольні пристрої | | | |(6930), перевіряльне та випробовувальне | | | |устатковання (6625), пристроїв хімічного | | | |аналізування (6630), електричних та електронних | | | |вимірювальних приладів (6625), метеорологічного | | | |устатковання (6660). | | | |Примітка. Даний клас охоплює тільки камери, що | | | |моделюють навколишнє середовище та які | | | |використовують для проведення випробовувань для | | | |визначання фізичних ушкоджень та (або) зміни | | | |робочих характеристик устатковання та його | | | |компонентів у разі імітованих умов, таких як | | | |вологість, висота, вибух, термічний удар, пісок та| | | |пил, займистість, ущільнювання, занурювання тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6640 |Устатковання та прилади лабораторні, матеріали | | | |витратні | | | |Охоплює: устатковання лабораторій переносних | | | |комплектне різного призначення, устатковання | | | |та посуд лабораторні і спеціальне устатковання | | | |широкого використовування (насоси, центрифуги | | | |тощо), матеріали витратні. | | | |Не охоплює: приладів лабораторій медичних (6515) | | | |та зубопротезних (6520), лабораторних терезів | | | |(6670). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6645 |Прилади для вимірювання часу | | | |Охоплює: годинники індивідуальні та настінні | | | |(настільні), суднові, для панелей приладів, | | | |годинники з автоматичним записом часу та | | | |лічильники часу. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6650 |Прилади оптичні, устатковання дослідницьке, | | | |складові частини та приладдя | | | |Охоплює: біноклі, прилади оптичні спеціальні, | | | |прилади лабораторні (зокрема оптичні мікроскопи). | | | |Не охоплює: приладів нічного бачення (5855), | | | |приладів оптичного керування вогнем (1240), | | | |приладів медичних офтальмологічних (6540), | | | |геофізичних та астрономічних (6655), скла | | | |оптичного (9340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6655 |Прилади геофізичні та астрономічні | | | |Охоплює: прилади для сейсмічних, гравіметричних, | | | |магнітних, електромагнітних, радіометричних, | | | |геофізичних, астрономічних та океанографічних | | | |досліджень. | | | |Не охоплює: приладів метеорологічних (6660) та | | | |приладів топогеодезичного забезпечування (6675), | | | |телескопів (6650). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6660 |Прилади та апаратура метеорологічні | | | |Охоплює: прилади та апаратуру для вимірювання і | | | |реєстрування параметрів атмосфери, сонячного та | | | |теплового випромінювання, параметрів грунту, | | | |снігового та рослинного покриву, а також апаратуру| | | |радіоелектронну для метеорологічних вимірювань, | | | |збирання, обробляння та відображування | | | |метеорологічної інформації. | | | |Не охоплює: приладів та устатковання для | | | |геофізичних неметеорологічних досліджень (6655). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6665 |Прилади для виявляння РХБ небезпеки та засоби РХБ | | | |розвідки та контролювання | | | |Охоплює: прилади для виявляння РХБ небезпеки | | | |та вимірювань; засоби РХБ розвідки та | | | |контролювання (сигналізатори, індикатори, | | | |аналізатори тощо), устатковання для виявляння | | | |наземних мін. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6670 |Прилади для вимірювання маси | | | |Охоплює: прилади для вимірювання маси (ваги | | | |дискретної дії, транспортні, спеціальні | | | |настільні, побутові, спеціальні технологічні | | | |та бункерні). | | | |Не охоплює: приладів лабораторних (6640). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6675 |Прилади топогеодезичного забезпечування | | | |Охоплює: прилади топогеодезичного забезпечування | | | |(інструмент геодезичний, прилади фототопографічні,| | | |картографічні, засоби рухомі топогеодезичного | | | |забезпечування військ). | | | |Не охоплює: приладів геофізичних (6655) та | | | |оптичних, що можуть бути віднесені до класу 6650. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6680 |Потокоміри та витратоміри | | | |Охоплює: потокоміри та витратоміри широкого | | | |використання (стаціонарні та лабораторні, | | | |переносні та лабораторні для повітря, газів, рідин| | | |та сипучих речовин незалежно від принципу дії, | | | |зокрема потокоміри та витратоміри електронні для | | | |автоматичних систем контролювання та регулювання),| | | |прилади для вимірювання рівня рідких та сипучих | | | |речовин, спідометри, тахометри. | | | |Не охоплює: приладів метеорологічних (6660) та | | | |комбінованих (6695), автоматичних клапанів | | | |управління (6680). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6685 |Прилади для вимірювання тиску, температури та | | | |вологості | | | |Охоплює: прилади широкого застосування для | | | |вимірювання тиску, температури та вологості | | | |(манометри, вакуумметри, тягоміри, термометри, | | | |вологоміри). | | | |Не охоплює: приладів метеорологічних (6660), | | | |апаратів для вимірювання тиску крові та | | | |температури людей і тварин (6515), термостатичних | | | |та диференційних перемикачів (5930). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6695 |Прилади комбіновані інші | | | |Охоплює: пристрої гідродинамічного тиску, | | | |таксометри, динамометри. | | | |Не охоплює: приладів для визначання механічних | | | |властивостей матеріалів (6635), метеорологічних | | | |(6660), ваг (6670). | |------+------+--------------------------------------------------| |67 | |АПАРАТУРА КІНЕМАТОГРАФІЧНА ТА ФОТОГРАФІЧНА | | | |Примітка. Ця група також охоплює комп'ютери | | | |(зокрема механізми, системи та складові частини | | | |комп'ютерів), спеціально призначені для | | | |використовування з фотографічним устаткованням. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6710 |Кінокамери | | | |Охоплює: кінокамери (студійні, переносні, для | | | |аерозйомки та картографування, для підводної | | | |зйомки, для копіювання кінострічки). | | | |Не охоплює: телекамер, відеокамер (5836), техніки | | | |радіозв'яку та телевізійної (за винятком бортової | | | |авіаційної) (5820), техніки радіозв'язку та | | | |телевізійної бортової авіаційної (5821). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6720 |Фотокамери | | | |Охоплює: фотокамери (студійні, для аерофотозйомки | | | |та картографування, для підводної зйомки, для | | | |копіювання). | | | |Не охоплює: рентгенівських камер (6525, 6635). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6730 |Устатковання проекційне фотографічне | | | |Охоплює: кінопроектори, діапроектори, | | | |фотозбільшувачі, екрани проекційні, апаратуру | | | |для зчитування з мікрофільмів та мікрофіш. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6740 |Апаратура для обробляння фотоматеріалів | | | |Охоплює: апаратуру для проявляння, обробляння, | | | |монтування та друкування фотоматеріалів. | | | |Не охоплює: устатковання для обробляння | | | |фотоматеріалів, в поліграфічній промисловості | | | |(3610), приладдя для обробляння рентгенівської | | | |плівки (6525). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6750 |Фотоматеріали витратні | | | |Охоплює: фотопапір; фото- та кіноплівку, | | | |фотоплатівки необроблені; фотохімікати, речовини | | | |для фотоспалахів, лампи фотоспалаху та інше. | | | |Не охоплює: рентгенівської плівки (6525, 6635), | | | |електрографічного паперу для копіювання | | | |(7530). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6760 |Устатковання додаткове та пристрої фотографічні | | | |Охоплює: об'єктиви, фотоекспонометри; | | | |світлофільтри, світломірники фотографічні; | | | |штативи, устатковання фотографічне спеціальне | | | |випробовувальне та інше. | | | |Не охоплює: ламп (6240), ламп фотоспалаху (6750). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6770 |Кіноплівки та фотоплівки | | | |Охоплює: кіноплівки проявлені, озвучені та | | | |неозвучені; фотоплівки та фотоплатівки проявлені, | | | |слайди. | | | |Не охоплює: фільмів учбових (6910), оброблених | | | |мікрофільмів (7670), оброблених рентгенівських | | | |плівок (6525, 6635). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6780 |Набори та комплекти фотографічних засобів | |------+------+--------------------------------------------------| |68 | |ПРОДУКТИ ХІМІЧНІ ТА ХІМІКАТИ | | | |Примітка. Конкретні хімічні елементи та їх | | | |сполуки немедичного призначення класифікують у | | | |класі 6810. Суміші хімічних речовин або препарати,| | | |які виготовлені у спеціальному розчині (крім | | | |води), класифікують відповідно до їх призначення | | | |в інших класах групи, крім 6810. В окремих | | | |випадках хімічні продукти, які мають нехімічні | | | |назви, класифікують відповідно до їх використання | | | |в інших класах, відмінних від 6810, в той час як | | | |відповідні хімічні речовини класифікують у класі | | | |6810. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6810 |Хімікати | | | |Охоплює: неорганічні хімічні продукти, | | | |каталізатори та сорбенти, органічні речовини | | | |основні, високомолекулярні органічні сполуки | | | |(полімери), синтетичні каучуки та латекси, | | | |дубильні речовини, декстрини та крохмалі, | | | |технічний желатин, хімічні речовини сльозоточивої | | | |та подразнювальної дії. | | | |Не охоплює: медичних хімікатів (6505), | | | |газоподібних хімічних речовин (6830), речовин | | | |для діагностики захворювань (6550), сорбентів | | | |для очищання від небезпечних речовин (4235), | | | |окислювачів неорганічних для рідкого палива | | | |(9135). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6820 |Барвники | | | |Охоплює: барвники побутові. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6830 |Гази стиснені та скраплені | | | |Охоплює: гази нафтові та інші газоподібні | | | |вуглеводні скраплені, гази прості та складні | | | |інші, суміші газові, повітря. | | | |Не охоплює: хімічних газів військового призначення| | | |(1365), порожніх газових циліндрів та їх накривок | | | |(8120), медичних газів, клапанів та їх складових | | | |частин. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6840 |Речовини та розчини дегазувальні, дезактивувальні,| | | |дезінфікувальні, родентициди та пестициди | | | |Охоплює: дегазувальні, дезактивувальні та | | | |дезінфікувальні речовини, засоби боротьби з | | | |шкідниками (гризунами, комахами), протигрибкові | | | |засоби, засоби боротьби з бур'янами, засоби проти | | | |проростання рослин, регулятори росту рослин, | | | |засоби для відлякування комах. | | | |Не охоплює: індивідуальних дезодорантів (8510). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6850 |Хімікати спеціальні інші | | | |Охоплює: речовини поверхнево-активні, речовини | | | |та препарати для обробляння текстилю, хімікати | | | |для обробляння пластмас та еластомірів різного | | | |призначення (прискорювачі вулканізації, | | | |стабілізатори, пластифікатори, модифікатори, | | | |каталізатори), засоби запобігання загнивання | | | |різних матеріалів, антифризи, протрави для | | | |насіння. | |------+------+--------------------------------------------------| |69 | |ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ | | | |Примітка. Ця група також охоплює комп'ютери | | | |(зокрема механізми, системи та складові частини), | | | |призначені тільки для використовування у якості чи| | | |з навчально-тренувальними засобами. | |------+------+--------------------------------------------------| | |6910 |Засоби навчання | | | |Охоплює: стенди навчально-діючі, устатковання | | | |спеціальне та прилади для учбових центрів та | | | |учбових комп'ютерних класів, фільми навчальні, | | | |плакати, макети, розрізи, комплекти стендові. | | | |Не охоплює: боєприпасів учбових та холостих (1305,| | | |1310, 1315,1320). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6920 |Тренажери та устатковання полігонів бойової | | | |техніки та озброєння | | | |Охоплює: тренажери, мішені, устатковання | | | |полігонне, засоби полігонного вимірювального | | | |комплексу і засоби забезпечування вимірювань; | | | |засоби збору, обробляння інформації і АСУ | | | |вимірювань; засоби зв'язку для полігонів, | | | |директриси. | | | |Не охоплює: макетів безпілотних ракет, | | | |безпілотних ракет для тренувань, спостерігання, | | | |визначання керованих ракет та фоторозвідки, | | | |тренажерів атомної зброї, учбових, симуляційних, | | | |холостих, тренувальних, практичних боєприпасів чи | | | |зброї (1080, 11). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6930 |Тренажери систем керування | | | |Охоплює: тренажери пілотажні, комплексні | | | |літакові та вертольотні, тренажери систем | | | |керування. | | | |Не охоплює: тренажерів конкретних зразків | | | |техніки, катапультних та стрілецьких (6920). | |------+------+--------------------------------------------------| | |6940 |Тренажери засобів зв'язку | | | |Охоплює: тренажери радіолокаційні та зв'язку. | |------+------+--------------------------------------------------| |70 | |УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО (АВТОМАТИЧНОГО) | | | |ОБРОБЛЯННЯ ДАНИХ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ, | | | |УСТАТКОВАННЯ ДОПОМІЖНЕ, МАТЕРІАЛИ ВИТРАТНІ ТА | | | |КОМПОНЕНТИ | | | |Охоплює: комплекси технічних засобів для | | | |автоматизованого (автоматичного) обробляння | | | |даних, процесори (цифрові, аналогові, гібридні), | | | |пристрої вводу-виводу інформації, програмне | | | |забезпечування, устатковання допоміжне і | | | |перфораційне, міні- і мікрокомп'ютери для | | | |керувальних пристроїв, механізмів та приладів, | | | |матеріали витратні та приладдя. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7010 |Комплекси технічних засобів для автоматизованого | | | |(автоматичного) обробляння даних | | | |Охоплює: комплекси технічних засобів для | | | |автоматизованого (автоматичного) обробляння даних | | | |на основі цифрових, аналогових та гібридних ЕОМ. | | | |Не охоплює: цифрових (7020), аналогових (7021) та | | | |гібридних (7022) процесорів, пристроїв вводу- | | | |виводу інформації (7025), допоміжного устатковання| | | |автоматизованого (автоматичного) обробляння даних | | | |(7035), перфораційного устатковання (7040), міні- | | | |та мікрокомп'ютерів для керування машинами, | | | |механізмами та процесами (7042), засобів збирання,| | | |обробляння інформації та АСУ випробовувань | | | |випробовувальних полігонів (6920). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7020 |Процесори автоматичного обробляння даних | | | |центральні аналогові | | | |Охоплює: аналогові процесори. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7021 |Процесори автоматизованого обробляння даних | | | |центральні цифрові | | | |Охоплює: цифрові процесори. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7022 |Процесори автоматизованого обробляння даних | | | |центральні гібридні | | | |Охоплює: гібридні процесори. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7025 |Пристрої вводу-виводу та зберігання інформації | | | |автоматизованого обробляння даних | | | |Охоплює: всі види пристроїв вводу-виводу і | | | |зберігання інформації (пульти керування, дисплеї, | | | |монітори; пристрої вводу-виводу інформації на | | | |машинні носії, лазерні диски, принтери). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7030 |Програмне забезпечування автоматизованого | | | |(автоматичного) обробляння даних | | | |Охоплює: операційні системи, транслятори, | | | |системи керування базами даних, сервісні програми,| | | |спеціальні програми, прикладні програми. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7035 |Устатковання допоміжне для автоматизованого | | | |(автоматичного) обробляння даних | | | |Охоплює: устатковання для випробовування магнітної| | | |стрічки та магнітних дисків, дигитайзери, | | | |устатковання для склеювання магнітної стрічки, | | | |устатковання для передавання даних та інше | | | |допоміжне устатковання, та складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7040 |Устатковання перфораційне | | | |Охоплює: машини розкладальні, перфоратори, | | | |табулятори, реперфоратори, машини сортувальні | | | |та інше перфораційне устатковання. | | | |Не охоплює: машин, якими управляють за допомогою | | | |програм, призначених для використовування з | | | |системою устатковання автоматичного обробляння | | | |даних. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7042 |Комп'ютери міні- та мікро-, що керують | | | |Охоплює: міні- та мікрокомп'ютери, які розроблені | | | |спеціально для керування машинами, механізмами та | | | |процесами. | | | |Не охоплює: міні- та мікрокомп'ютерів, які | | | |використовують як складові частини прицілів та | | | |пристроїв керування зброєю (1220); складових | | | |частин комп'ютерів (7021, 7025). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7045 |Матеріали витратні та приладдя автоматизованого | | | |(автоматичного) обробляння даних | | | |Охоплює: магнітні стрічки, бобіни для магнітних | | | |стрічок, диски магнітні жорсткі і гнучкі, касети | | | |для магнітних стрічок, диски лазерні, коробки | | | |для магнітних носіїв та інші витратні матеріали | | | |і приладдя автоматизованого (автоматичного) | | | |обробляння даних. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7050 |Компоненти автоматизованого (автоматичного) | | | |обробляння даних | | | |Охоплює: окремі блоки (вузли), які є | | | |взаємозмінними складовими частинами цифрових, | | | |аналогових та гібридних пристроїв обробляння | | | |даних. | |------+------+--------------------------------------------------| |71 | |МЕБЛІ | | | |Охоплює: меблі для житлових приміщень та установ, | | | |які розміщуються в будівлях та спорудах, а також | | | |спеціальні меблі, які монтують на рухомих | | | |транспортних засобах (літаках, суднах, вагонах | | | |тощо), складові частини меблів та фурнітура до | | | |них. | | | |Не охоплює: меблів для лікарень (6530), матраців, | | | |перин (7210), меблів для друкарень (3610). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7105 |Меблі для житлових приміщень | | | |Охоплює: меблі для сидіння, які трансформуються | | | |або не трансформуються в ліжка, з дерев'яним або | | | |металевим каркасом; столи для житлових приміщень | | | |різного призначення, деталі та вузли столів та | | | |меблів для сидіння, гарнітури меблеві та набори | | | |меблів для житлових приміщень, окремі меблі для | | | |житлових приміщень (ліжка, тумби тощо). | | | |Не охоплює: меблів для лікарень (6530), матраців | | | |фабричного виробництва (7210), шаф для житлових | | | |приміщень (7125). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7110 |Меблі для установ | | | |Охоплює: столи, шафи спеціальні, меблі для | | | |сидіння; набори меблів для установ | | | |(адміністративних, фінансових, зв'язку та | | | |культури), для навчальних закладів, для вокзалів, | | | |для підприємств торгівлі та громадського | | | |харчування, складові частини меблів для установ. | | | |Не охоплює: меблів спеціальних для медичних | | | |установ (6530), меблів для друкарень (3610). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7125 |Шафи, ящики, скрині, полиці | | | |Охоплює: шафи для житлових приміщень різного | | | |призначення, які не входять до гарнітурів або | | | |наборів; ящики, полиці, скрині, комоди. | | | |Не охоплює: шаф спеціальних для установ (7110). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7195 |Меблі спеціальні інші та фурнітура меблева | | | |Охоплює: меблі суднові та аналогічне внутрішнє | | | |устатковання суднових приміщень, меблі та | | | |аналогічне внутрішнє устатковання салонів літаків | | | |та вагонів, фурнітуру меблеву (петлі, механізми | | | |трансформування, напрямні, стяжки, вироби для | | | |з'єднання та кріплення, замки, заскочки, засувки | | | |тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| |72 | |ОБСТАНОВКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ | | | |УСТАНОВ, ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ | | | |Охоплює: предмети та прилади для житлових | | | |приміщень та установ. | | | |Не охоплює: меблів (71), серветок та рушників з | | | |паперу (8540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7210 |Обстановка житлових приміщень | | | |Охоплює: предмети домашньої обстановки з різних | | | |матеріалів; постільну, кухонну та столову | | | |білизну; ковдри, матраци, перини, подушки. | | | |Не охоплює: серветок (8540) та рушників з паперу | | | |(8540), підлогових покривів (7220), занавісок та | | | |штор (7230). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7220 |Покриття підлогові | | | |Охоплює: килими та інші текстильні підлогові | | | |покриви, лінолеум на основі та безосновний в | | | |рулонах та плитках. | | | |Не охоплює: плиток для покриву підлог асфальтових,| | | |керамічних, мозаїчних тощо (5620). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7230 |Драпіровки, штори, навіси та пристрої для їх | | | |кріплення | | | |Охоплює: занавіски, штори, драпіровки, віконниці, | | | |жалюзі та пристрої для їх кріплення. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7240 |Контейнери комунального призначення побутові та | | | |комерційного використання | | | |Охоплює: тару (відра та інші вмістища) для сухих | | | |та рідких відходів, корзини для брудного одягу, | | | |урни та контейнери для сміття та відходів, інші | | | |контейнери аналогічного призначення. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7290 |Обстановка житлових приміщень та приміщень установ| | | |різна та побутові електроприлади | | | |Охоплює: обстановку житлових приміщень та | | | |установ, яка не увійшла в інші класи даної групи; | | | |електричні та неелектричні прилади для підтримання| | | |в приміщенні певної температури та вологи, | | | |готування їжі, пральні та сушильні машини та інші | | | |побутові прилади. | | | |Не охоплює: побутових кондиціонерів (4120), | | | |вентиляторів (4140) та холодильників (4110), | | | |пилососів, натирачів підлоги (7910). | |------+------+--------------------------------------------------| |73 | |УСТАТКОВАННЯ ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ГОТУВАННЯ ЇЖІ, | | | |СЕРВІРУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ | | | |ХАРЧУВАННЯ ТА У ХАРЧОБЛОКАХ | | | |Охоплює: стаціонарне та пересувне устатковання | | | |для готування, підігрівання, охолоджування | | | |та роздавання їжі на підприємствах громадського | | | |харчування та харчоблоках, спеціальне кухонне та | | | |столове устатковання на рухомих транспортних | | | |засобах; кухонні та столові прилади, приладдя | | | |та посуд, складові частини. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7310 |Устатковання для готування їжі, хлібопечення та | | | |обслуговувальне | | | |Охоплює: стаціонарне та пересувне устатковання | | | |для готування їжі та хлібопечення на підприємствах| | | |громадського харчування, в харчоблоках та в | | | |похідних умовах (печі, плити, котли, апарати | | | |харчоварильні та для смаження); устатковання для | | | |підігрівання та охолоджування їжі (прилавки, | | | |вітрини); устатковання кухонне, буфетне, для | | | |їдалень спеціалізоване (камбузне, в літаках, в | | | |поїздах); устатковання для формування харчових | | | |порцій з підігріванням (охолоджуванням) або без | | | |цього. | | | |Не охоплює: установок холодильних (4110) та їх | | | |вузлів (4130). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7320 |Устатковання та приладдя кухонні | | | |Охоплює: машини для очищування, подрібнювання, | | | |різання, перемішування та збивання продуктів | | | |харчування; машини для миття та санітарного | | | |обробляння посуду; візки сервірувальні та | | | |механічні засоби для переміщування їжі, посуду | | | |та інших вантажів на кухні та в залах їдалень. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7330 |Посуд та ручний інструмент кухонні | | | |Охоплює: посуд кухонний для готування, зберігання | | | |та перенесення їжі (каструлі, казани, сковороди | | | |тощо); ручне приладдя для механізування кухонних | | | |та буфетних робіт (відкривачі, тертушки, сокири | | | |тощо), вмістища для зберігання харчових продуктів | | | |(банки, бутилі, глечики тощо). | | | |Не охоплює: кухонного посуду з вмонтованими | | | |підігрівальними елементами (7310), ножів (7340), | | | |наборів та комплектів столового устатковання | | | |(7360). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7340 |Прибори столові (ножі, виделки, ложки) та вироби | | | |ножові | | | |Охоплює: прибори столові (ложки, виделки, ножі), | | | |ножі (господарські, мисливські, гастрономічні, | | | |складані). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7350 |Посуд для сервірування столу (тарілки, чашки тощо)| | | |Охоплює: посуд для сервірування столу з різних | | | |матеріалів (тарілки, чашки, стакани, підставки для| | | |серветок, прибори для спецій тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7360 |Набори та комплекти столового та кухонного | | | |устатковання | | | |Охоплює: набори та комплекти кухонного та | | | |столового устатковання, посуду, столових | | | |приборів. | |------+------+--------------------------------------------------| |74 | |МАШИНИ ОФІСНІ, УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ОБРОБЛЯННЯ ТА | | | |КОПІЮВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАПИСУВАННЯ | | | |ЗОБРАЖЕННЯ | | | |Охоплює: бухгалтерські та лічильні машини, | | | |друкарські машинки і набірно-розмножувальну | | | |апаратуру, устатковання для інформаційних | | | |картотек, апаратуру звукозапису та | | | |звуковідтворювання, копіювальне устатковання і | | | |інше технічне устатковання для офісів, складові | | | |частини. | | | |Не охоплює: машин, устатковання, приладів і | | | |пристроїв, робота яких основана на | | | |використовуванні програмних засобів, а не окремих | | | |інструкцій (70), промислового копіювального | | | |устатковання (3610), спеціального устатковання для| | | |запису та відтворювання звуку (5835); точильних | | | |пристроїв для олівців і зшивачів (7520), | | | |устатковання копіювального промислового (3610). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7420 |Машини бухгалтерські та лічильні | | | |Охоплює: машини лічильно-клавішні підсумовувальні,| | | |обчислювальні (механічні та електронні), лічильно-| | | |табличні бухгалтерські (фактурні та спеціальні); | | | |калькулятори та мікрокалькулятори. | | | |Не охоплює: машин, які використовують перфокарти | | | |(7040), а також машин та пристроїв, робота яких | | | |заснована на використовуванні програмних засобів, | | | |а не окремих інструкцій (70). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7430 |Машинки друкарські та апарати набірно- | | | |розмножувальні | | | |Охоплює: машинки друкарські універсальні | | | |(канцелярські, портативні, набірно-друкарські | | | |та інші); спеціалізовані (багатоклавіатурні, | | | |стенографічні, конструкторські та інші); апарати | | | |набірно-розмножувальні офісного типу з | | | |вмонтованими електронними функціями (виділяння | | | |берегів, абзаців, табулювання тощо), друкарські | | | |та набірно-друкарські автомати. | | | |Не охоплює: пристроїв виведення інформації на | | | |папір, які використовують програмні засоби | | | |(7025), устатковання друкарське промислове (3610).| |------+------+--------------------------------------------------| | |7435 |Устатковання офісних інформаційних систем | | | |Охоплює: устатковання комп'ютерне та інше, що | | | |спеціально розроблене для обробляння офісної | | | |інформації. | | | |Не охоплює: комплексів для автоматизованого | | | |(автоматичного) обробляння даних (7010) загального| | | |призначення. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7450 |Апаратура звукозапису та звуковідтворювання | | | |офісного типу | | | |Охоплює: диктофони універсальні та | | | |відтворювальні, портативні, відповідачі телефонні | | | |автоматичні, магнітофони, магнітофони-диктофони, | | | |диктофонні станції. | | | |Не охоплює: спеціальної апаратури для записування | | | |та відтворювання звуку (5835). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7460 |Устатковання копіювальне та устатковання для | | | |записування зображення | | | |Охоплює: апарати фото-, світло- та | | | |термокопіювальні, електроіскрові та | | | |електрографічні копіювальні; апарати | | | |мікрофільмувальні; відеозаписувальне устатковання | | | |ручне та з дистанційним керуванням та інше | | | |устатковання для запису зображення. | | | |Не охоплює: копіювального устатковання | | | |промислового (3610). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7490 |Устатковання офісне різне | | | |Охоплює: засоби офсетного та трафаретного друку, | | | |гектографи та ротатори, засоби обробляння | | | |документів, апарати чекові обробні, валютообробні | | | |та інші. | | | |Не охоплює: точильних пристроїв для олівців, | | | |зшивачів (7520), розмножувального устатковання | | | |(7430). | |------+------+--------------------------------------------------| |75 | |ПРИЛАДДЯ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ОФІСНІ | | | |Охоплює: офісне приладдя, пристрої, витратні | | | |матеріали, книги, картки і форми канцелярські | | | |і реєструвальні та бланки форм документів | | | |державного використання. | | | |Не охоплює: пензлів для малювання (8020). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7510 |Матеріали витратні офісні | | | |Охоплює: олівці чорні та кольорові, ручки для пер,| | | |лінійки, чорнило, фарбу для печаток, засоби | | | |кріплення для паперів, гумки, стрічки клейкі та | | | |інші витратні матеріали офісні. | | | |Не охоплює: пензлі для малювання (8020), конверти | | | |та листівки поштові (7690). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7520 |Пристрої та приладдя офісні | | | |Охоплює: авторучки, кулькові ручки, автоматичні | | | |олівці, письмові прилади, точильні прилади | | | |для олівців, діркопробивачі, зшивальні | | | |прилади офісного типу, лічильні лінійки, | | | |швидкозшивачі, папки та інше приладдя офісне. | | | |Не охоплює: засобів для креслярських робіт | | | |(7490). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7530 |Форми канцелярські та реєструвальні | | | |Охоплює: форми документів, які використовують | | | |в межах підприємства або організації, поодинці | | | |або зшиті в книги. | | | |Не охоплює: форм документів державного рівня | | | |(7540). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7540 |Форми стандартні, що схвалені для державного | | | |використання керівними органами | | | |Охоплює: стандартні форми документів, що схвалені | | | |для державного використання керівними органами | | | |(медичний облік, статистична звітність тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| |76 | |КНИГИ, КАРТИ ТА ІНШІ ВИДАННЯ | | | |Охоплює: літературу спеціальну та художню, | | | |періодичні видання, карти, атласи, схеми і | | | |глобуси, діаграми і результати геодезичних | | | |вимірювань, креслення і конструкторську | | | |документацію, музичну літературу, мікрофільми, | | | |довідники, класифікатори, каталоги, енциклопедії,| | | |словники, блокноти, цінні папери, грошові знаки, | | | |календарі та інші друковані видання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7610 |Книги та брошури | | | |Охоплює: літературу спеціальну та художню | | | |(зокрема дитячу), а також бібліографічні видання, | | | |технічні описи, інструкції, правила, статути. | | | |Не охоплює: періодичних видань (7630), літератури | | | |музичної (7660). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7630 |Газети та інші періодичні видання | |------+------+--------------------------------------------------| | |7640 |Карти, атласи, схеми та глобуси | |------+------+--------------------------------------------------| | |7641 |Карти, діаграми і результати геодезичних | | | |вимірювань аеронавігаційні (авіаційні) | |------+------+--------------------------------------------------| | |7642 |Карти, діаграми і результати геодезичних | | | |вимірювань гідрографічні | |------+------+--------------------------------------------------| | |7643 |Карти, діаграми і результати геодезичних | | | |вимірювань топографічні | |------+------+--------------------------------------------------| | |7644 |Карти, діаграми і результати геодезичних | | | |вимірювань цифрові | |------+------+--------------------------------------------------| | |7650 |Кресленики та конструкторська документація | | | |Охоплює: кресленики (машинобудівні, будівельні, | | | |суднобудівні і літальних апаратів), | | | |конструкторські відомості, специфікації (державні,| | | |військові, відомчі тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7660 |Література музична | | | |Не охоплює: навчальних посібників (69). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7670 |Мікрофільми | |------+------+--------------------------------------------------| | |7690 |Видання друковані різні | | | |Охоплює: довідники, класифікатори та каталоги, | | | |словники, енциклопедії, видання з образотворчого | | | |мистецтва, блокноти, записні книжки, телефонні | | | |реєстри, подарункові набори та сувенірні вироби, | | | |цінні папери, знаки грошові, марки, конверти, | | | |бланки документів, квитки, календарі, етикетки, | | | |перебивні картинки, наліпки. | | | |Не охоплює: літератури музичної (7660). | |------+------+--------------------------------------------------| |77 | |ІНСТРУМЕНТИ МУЗИЧНІ, АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА | | | |ПОБУТОВОГО ТИПУ | | | |Охоплює: різні музичні інструменти і деталі та | | | |приладдя до них, фонографічну, радіо- | | | |та телевізійну апаратуру побутового типу, | | | |грамофонні платівки, аудіо- та відеокасети. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7710 |Інструменти музичні | | | |Охоплює: музичні інструменти (струнні клавішні, | | | |струнні щипкові, струнні смичкові, язичкові, | | | |духові, ударні, електромузичні тощо). | | | |Не охоплює: деталей та приладдя музичних | | | |інструментів (7720), фонографічних апаратів | | | |(7730). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7720 |Деталі і приладдя музичних інструментів | | | |Охоплює: деталі, запасні частини та приладдя до | | | |різних музичних інструментів (підставки, струни, | | | |футляри, камертони тощо), спеціальні пристрої і | | | |приладдя для відтворювання гри на електромузичних | | | |інструментах. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7730 |Апаратура фонографічна, радіо- та телевізійна | | | |побутового типу | | | |Охоплює: радіомовні приймачі, телевізійні приймачі| | | |кольорового та чорно-білого зображення, | | | |електрофони та електропрогравачі, магнітофони, | | | |апарати для відеозапису та відтворювання; | | | |радіоли, магнітоли та інші комбіновані | | | |радіоелектронні апарати. | | | |Не охоплює: фонографів, які працюють від монет | | | |(3550), носіїв запису звуку та зображення | | | |(7740). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7735 |Частини та додаткове устатковання для фонографів, | | | |радіо та телевізорів домашнього використання | | | |Охоплює: пристрої дистанційного керування, | | | |складові частини. | | | |Не охоплює: батарей (6135/6140), зарядних | | | |пристроїв, батарей (6130), навушників (5965), | | | |мікрофонів (5965), силових адаптерів/блоків | | | |живлення (6130) та динаміків (5965). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7740 |Пластинки грамофонні; аудіо- та відеокасети | | | |Охоплює: пластинки, компакт-диски, стрічки | | | |магнітні, аудіо- та відеокасети. | | | |Не охоплює: навчально-тренувальних пластинок. | |------+------+--------------------------------------------------| |78 | |ІНВЕНТАР, ПРИЛАДДЯ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ | | | |КУЛЬТУРИ І СПОРТУ | | | |Охоплює: інвентар, приладдя та пристрої для | | | |акробатики, спортивної та художньої гімнастики, | | | |легкої атлетики, водних та зимових видів спорту, | | | |для спортивних ігор, для прикладних видів спорту, | | | |ігри настільні та іграшки, устатковання для | | | |відпочинку і фізичної культури, паркове (гірки | | | |для ковзання, гойдалки, атракціони, більярд тощо).| |------+------+--------------------------------------------------| | |7810 |Інвентар для фізичної культури і спорту | | | |Охоплює: інвентар для акробатики, спортивної | | | |і художньої гімнастики, полювання і стрільби | | | |спортивної, легкої атлетики, водних та зимових | | | |видів спорту, спортивних ігор, прикладних видів | | | |спорту (альпінізм/бокс, боротьба, кінний спорт, | | | |стрільба з лука; важка атлетика, фехтування), | | | |а також інвентар суддівський і тренувальний. | | | |Не охоплює: ігор настільних (7820). | |------+------+--------------------------------------------------| | |7820 |Ігри настільні та іграшки | | | |Охоплює: ігри настільні (шахи шашки карти гральні | | | |тощо), іграшки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7830 |Устатковання для відпочинку і фізичної культури | | | |паркове | | | |Охоплює: устатковання для катків, паркових | | | |атракціонів, тирів, більярду, дитячих і спортивних| | | |майданчиків, різноманітних настільних ігор. | |------+------+--------------------------------------------------| |79 | |УСТАТКОВАННЯ, ІНВЕНТАР ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ПІДТРИМУВАННЯ| | | |ГІГІЄНИ ПРИМІЩЕНЬ | | | |Охоплює: устатковання, приладдя, інвентар та | | | |засоби, які забезпечують чистоту в приміщеннях | | | |(пилососи, натирачі підлоги, мітли, щітки, швабри,| | | |губки, засоби і інвентар для чищення і | | | |полірування). | | | |Не охоплює: речовин дезінфікувальних медичних | | | |(6840), відер та урн для сміття та відходів | | | |(7240), паст чистильних, полірувальних та | | | |шліфувальних промислового призначення (8010), | | | |туалетного мила (8520), кремів для гоління (8520).| |------+------+--------------------------------------------------| | |7910 |Пилососи та натирачі підлоги | | | |Охоплює: пилососи, натирачі підлоги, машини для | | | |чищення килимів в приміщеннях житлових, | | | |громадського призначення та промислових. | | | |Не охоплює: самохідних та змонтованих на причепах | | | |пилососів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7920 |Мітли, щітки, швабри, губки та інше приладдя для | | | |прибирання приміщень | | | |Охоплює: приладдя для прибирання приміщень (мітли,| | | |щітки, швабри, губки, ганчірки тощо). | | | |Не охоплює: відер та урн для сміття та відходів | | | |(7240), щіток для волосся, зубних щіток, пензлів | | | |та щіток для фарбування, малювання. | |------+------+--------------------------------------------------| | |7930 |Засоби та інвентар для чищення та полірування | | | |(натирання) | | | |Охоплює: чистильні порошки, вакси, мастики, мийні | | | |рідини, порошки та пасти мийні, мило господарське,| | | |поліролі меблеві та автомобільні, приладдя для | | | |чищення та полірування, засоби для очищування та | | | |зм'якшування води, засоби та приладдя для догляду | | | |за виробами зі шкіри. | | | |Не охоплює: паст чистильних, полірувальних та | | | |шліфувальних промислового призначення (8010), | | | |туалетного мила, кремів для гоління (8520), | | | |речовин дезінфікувальних медичних (6840). | |------+------+--------------------------------------------------| |80 | |ПЕНЗЛІ, ФАРБИ, МАТЕРІАЛИ ЗАХИСНИХ ПОКРИВІВ ТА | | | |КЛЕЙКІ РЕЧОВИНИ | | | |Охоплює: лакофарбові матеріали на різній основі | | | |та їх компоненти, склади, які захищають поверхні | | | |матеріалів від старіння, корозії, вогню, клейкі | | | |речовини, та пензлі для нанесення фарб і | | | |речовин на поверхні виробів. | | | |Не охоплює: спеціального устатковання | | | |(пульверизатори) для фарбування (4940), барвників | | | |природних та синтетичних (6820), стабілізаторів | | | |(6850). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8010 |Фарби, пасти, лаки та інші подібні матеріали | | | |Охоплює: фарби, лаки, емалі, грунтовки, шпаклівки,| | | |розчинники, розріджувачі; рідини для змивання | | | |фарб, лаків та емалей; пігменти, закріплювачі для | | | |фарб, сикативи, отверджувачі та інші лакофарбові. | | | |Не охоплює: барвників природних та синтетичних | | | |(6820). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8020 |Пензлі малярні та художні | | | |Охоплює: пензлі малярні та художні, інше приладдя | | | |для нанесення лакофарбових матеріалів на | | | |поверхню виробів. | | | |Не охоплює: пульверизаторів для нанесення фарб на | | | |поверхню виробів (4940). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8030 |Речовини консервувальні та ущільнювальні | | | |Охоплює: компаунди, герметики та замазки | | | |консервувальні та ущільнювальні, суміші | | | |вогнезахисні та водозахисні, стабілізатори для | | | |полімерних та інших матеріалів, суміші для | | | |поливання та калькування. | | | |Не охоплює: стабілізаторів для пластмас та | | | |еластомірів (6850). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8040 |Речовини клейкі | | | |Охоплює: клеї природні, неорганічні, синтетичні | | | |термореактивні та синтетичні термопластичні; | | | |клейкі цементи. | |------+------+--------------------------------------------------| |81 | |КОНТЕЙНЕРИ, ТАРА ТА ПАКОВАННЯ | | | |Охоплює: мішки, бочки, каністри, ящики, коробки, | | | |корзини, балони газові, барабани та котушки, | | | |бутилі та каністри скляні; засоби упаковування, | | | |зберігання та перевезення сипучих матеріалів; | | | |ящики та спеціальні контейнери для боєприпасів, | | | |контейнери для перевезення спеціального | | | |устатковання (компонентів літаків, космічних | | | |засобів, кораблів, наземних транспортних | | | |засобів тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8105 |Мішки та пакети | | | |Охоплює: мішки та пакети з різноманітних | | | |матеріалів, чохли та закривальні пристрої для | | | |мішків. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8110 |Бочки та каністри | | | |Охоплює: бочки, каністри та закривальні пристрої | | | |до них, контейнери поштові. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8115 |Ящики, коробки та корзини | | | |Охоплює: ящики і корзини з різноманітних | | | |матеріалів, коробки картонні. | | | |Не охоплює: ящиків спеціальних та контейнерів для | | | |боєприпасів, вибухових та хімічних речовин (8140),| | | |корзин господарських (7240) та корзин побутових | | | |для брудного одягу (7240), ящиків меблевого типу | | | |(7125). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8120 |Балони газові промислові та побутові | | | |Охоплює: балони газові побутові та промислові, | | | |деталі запасні до газових балонів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8125 |Бутилі та каністри скляні | | | |Охоплює: бутилі та каністри скляні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8130 |Барабани та котушки | |------+------+--------------------------------------------------| | |8135 |Засоби упаковування, зберігання та перевезення | | | |сипучих матеріалів | | | |Охоплює: папір, картон, тканину пакувальну, | | | |плівки полімерні, бункери, піддони, контейнери для| | | |зберігання та перевезення сипучих матеріалів, | | | |кріпильні та прокладні матеріали. | | | |Не охоплює: клейких матеріалів, алюмінієвої | | | |фольги, крім тієї, яку використовують для | | | |зберігання та обробляння харчових продуктів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8140 |Ящики, паковання та спеціальні контейнери для | | | |боєприпасів | | | |Охоплює: ящики та контейнери спеціальні для | | | |боєприпасів, керованих ракет, вибухових та | | | |хімічних речовин. | | | |Не охоплює: контейнерів для перевезення та | | | |зберігання спеціального обладдя (8145). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8145 |Контейнери для перевезення та зберігання | | | |спеціального устатковання | | | |Охоплює: контейнери для компонентів літаків, | | | |космічних транспортних засобів, кораблів та інші. | | | |Не охоплює: контейнерів для боєприпасів (8140). | |------+------+--------------------------------------------------| |83 | |ВИРОБИ ТЕКСТИЛЬНІ, ШКІРИ, ХУТРО, ДОКЛАД ДО ОДЯГУ | | | |ТА ВЗУТТЯ, НАМЕТИ ТА ПРАПОРИ | | | |Охоплює: текстиль, шкіри, хутра цілі нерозрізані, | | | |матеріали, які використовують для пошиву одягу | | | |(нитки, пряжа, підкладкові тканини, галантерейні | | | |вироби та приклад для одягу) та взуття (фурнітура | | | |до взуття, матеріали для низу взуття та підошов, | | | |колодки). | | | |Не охоплює: вати медичної (6510), волокон хімічних| | | |(9420), килимових виробів (7220), погонів (8455), | | | |пуху та пір'я необроблених (9430), шкіри та хутра | | | |необроблених (9430), виробів чоловічого (8440) та | | | |жіночого одягу (8445), багажного (8460) і | | | |спеціального приладдя (8465). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8305 |Вироби текстильні | | | |Охоплює: тканини бавовняні, | | | |лляні, вовняні, конопляно-джутові, шовкові, | | | |штапельні; неткані полотна, вату, ватини, повсть, | | | |клейонки та різні плівкові матеріали. | | | |Не охоплює: килимових виробів (7220), вати | | | |медичної (6510). | | | |Примітка. У цьому класі покласифіковані тканини | | | |тільки у рулонах. Нарізані та сформовані тканини | | | |класифікують в тих класах, де покласифіковані | | | |вироби, для яких тканини нарізані або сформовані. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8310 |Пряжа та нитки | |------+------+--------------------------------------------------| | |8315 |Вироби галантерейні та доклад до одягу | | | |Охоплює: вироби галантерейні текстильні (стрічки, | | | |полотно гардинно-тюлеве та мережане, бахрому | | | |тощо) в рулонах, нарізані та оброблені; вироби | | | |галантерейні шкіряні (сумки, ремені, рукавиці | | | |тощо); доклад до одягу (гудзики, застібки, пряжки,| | | |галуни, гачки, кнопки тощо); допоміжні матеріали | | | |для пошиву одягу (булавки, голки, бортовку, | | | |прокладки, плечові накладки тощо); приладдя для | | | |вишивання, в'язання та шиття. | | | |Не охоплює: пряжі та ниток (8310), погонів (8455),| | | |приладдя чоловічого (8440) та жіночого (8445) | | | |одягу, багажного (8460) та індивідуального | | | |приладдя (8465). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8320 |Матеріали набивні та прокладкові | | | |Охоплює: пух та пір'я оброблені, набивки | | | |бавовняні та із штучних матеріалів тканини для | | | |прокладки для одягу. | | | |Не охоплює: пуху та пір'я необробленних (9430), | | | |вати для медичних цілей (6510) | |------+------+--------------------------------------------------| | |8325 |Матеріали хутрові цілі | | | |Охоплює: тільки хутрові шкурки цілі оброблені, | | | |хутро штучне у рулонах. | | | |Примітка. Матеріали хутряні, попередньо розрізані | | | |та сформовані, що обмежує їх корисність для | | | |спеціальних випадків застосування, долучають до | | | |того самого класу, що і вироби, для яких вони | | | |призначені. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8330 |Шкіри | | | |Охоплює: шкіри жорсткі, юхтові, хромові, штучні | | | |та сиром'ятні для виготовляння взуття, | | | |галантерейних виробів та головних уборів; шкіри | | | |для технічних цілей. | | | |Не охоплює: матеріалу для виготовляння ременів, | | | |фурнітуру для взуття (8335). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8335 |Доклад до взуття та матеріали для підошов | | | |Охоплює: матеріали для низу взуття та підошов, | | | |елементи підошов, доклад до взуття (шнурки, | | | |заклепки, застібки, пряжки, крючки тощо); | | | |колодки та заготовки колодок для взуття. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8340 |Намети та покриви непромокальні | | | |Охоплює: намети табірні (офіцерські, солдатські), | | | |штифти та стрижні до них, покриви непромокальні | | | |багатоцільового призначення (брезенти тощо). | | | |Не охоплює: покривів, спеціально створених для | | | |використовування з особливими типами устатковання.| | | |Ці покриви класифікують як складові частини в тих | | | |класах, до яких віднесено устатковання, для якого | | | |вони призначенні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8345 |Прапори та вимпели | | | |Охоплює: державний та інші прапори, які | | | |затверджені в Україні; вимпели, прапорці, | | | |флагштоки та приладдя до них. | |------+------+--------------------------------------------------| |84 | |ОДЯГ, ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ, ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ| | | |ТА ВІДЗНАКИ | | | |Примітка. Одяг та його деталі, призначені для | | | |використання як чоловіками, так і жінками, | | | |класифікують у відповідному "чоловічому" класі. | | | |В класах групи класифікують військовий та | | | |цивільний одяг. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8405 |Одяг верхній чоловічий | | | |Охоплює: чоловічі пальта, шинелі, кожухи, плащі, | | | |плащ-накидки, куртки, кітелі, тужурки, брюки, | | | |костюми, сорочки верхні, головні убори. | | | |Не охоплює: спеціального одягу (8415), | | | |бронезахисного індивідуального спорядження (8470),| | | |виробів рукавичних (8440), взуття (8430). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8410 |Одяг верхній жіночий | | | |Охоплює: жіночі пальта, плащі, куртки, кітелі, | | | |тужурки, сукні, спідниці, сорочки (блузи), | | | |головні убори. | | | |Не охоплює: спеціального одягу (8415), | | | |виробів рукавичних, взуття (8435). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8415 |Одяг спеціальний | | | |Охоплює: одяг захисний та запобіжний, одяг | | | |маскувальний; спеціальний одяг літній, | | | |демісезонний та утеплений; спеціальний одяг для | | | |комендантських частин, спецодяг для пожежників, | | | |роби матроські; спеціальний одяг для підводників, | | | |танкістів та інших спеціалістів; одяг та постільне| | | |майно для спецконтингенту; одяг спортивний. | | | |Не охоплює: одягу лікарняного та хірургічного | | | |(6532). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8420 |Білизна спідня чоловіча | |------+------+--------------------------------------------------| | |8425 |Білизна спідня жіноча | | | |Охоплює: жіночі труси, панталони, бюстгальтери, | | | |корсетні вироби, спідні та нічні сорочки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8430 |Взуття чоловіче | | | |Охоплює: чоловічі чоботи, черевики, напівчоботи, | | | |напівчеревики та туфлі, спортивне взуття, | | | |палубне взуття, тапочки, сандалі, валянки, калоші | | | |тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8435 |Взуття жіноче | | | |Охоплює: жіночі чоботи, черевики, туфлі, тапочки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8440 |Вироби трикотажні верхні, вироби рукавичні та | | | |приладдя чоловічого одягу | | | |Охоплює: костюми тренувальні; чоловічі рейтузи, | | | |джемпери, светри, підшоломники та фески; | | | |рукавичні вироби, вироби панчішно-шкарпеткові, | | | |приладдя чоловічого одягу (хусточки, підтяжки, | | | |пояси, кашне, шарфи, краватки, коміри тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8445 |Вироби трикотажні верхні, вироби рукавичні та | | | |приладдя жіночого одягу | | | |Охоплює: вироби трикотажні верхні жіночі | | | |(джемпери, жилети, костюми тощо), вироби панчішно-| | | |шкарпетові (панчохи, колготи, шкарпетки тощо), | | | |деталі жіночого одягу (ремені, хусточки носові, | | | |хустки головні, шарфи тощо), вироби рукавичні. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8450 |Одяг та взуття для дітей та юнацтва | | | |Охоплює: верхній та спідній (білизна) одяг | | | |швейний, вироби трикотажні та рукавичні, взуття, | | | |головні убори,деталі одягу для дітей та юнацтва. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8455 |Знаки розрізнення, відзнаки та значки | | | |Охоплює: тільки ті знаки розрізнення, які носять | | | |на одязі та головних уборах (погони, емблеми, | | | |нарукавні знаки, кокарди тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8460 |Багажне приладдя | | | |Охоплює: валізи дорожні та спеціальні, скриньки | | | |солдатські, портфелі та інше багажне приладдя. | | | |Не охоплює: портфелів спеціальних, речових мішків | | | |(8465). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8465 |Індивідуальне приладдя | | | |Охоплює: індивідуальне спеціальне приладдя: сумки,| | | |речові мішки, рюкзаки, ранці; портфелі | | | |фельд'єгерські, авіаційні та інші; чохли до | | | |індивідуальних харчових вмістищ, індивідуальне | | | |спеціальне приладдя захисне (респіратори, | | | |жилети, навушники, окуляри тощо), кобури та чохли | | | |до особистої холодної зброї та боєзапасів, | | | |індивідуальне спеціальне приладдя інше (наручники,| | | |лижі, пояси для амуніції, пістолетні пояси тощо). | | | |Не охоплює: окулярів льотних (8475), туалетних | | | |речей, приладдя для харчування, контейнерів | | | |для сміття. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8470 |Спорядження бронезахисне індивідуальне | | | |Охоплює: одяг, спеціально розроблений для | | | |застосування як індивідуальний бронезахисний | | | |(бронежилети; шоломи кулестійкі, протиударні; | | | |щити протиударні захисні; ковдри та сумки | | | |вибухозахисні тощо). | | | |Не охоплює: спеціального льотного одягу (8475), | | | |спеціального одягу, для якого основною функцією не| | | |являється балістичний захист (8415). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8475 |Одяг льотний спеціальний та приладдя до нього | | | |Охоплює: маски кисневі та шоломи льотні; костюми | | | |висотно-компенсувальні, протипереобтяжувальні, | | | |висотні морські рятувальні, вентилювальні та інші | | | |спеціальні льотні костюми; шкарпетки та рукавички | | | |компенсувальні, гермочеревики, гермочоботи, | | | |прилади для захисту очей льотні та інший | | | |спеціальний льотний одяг та приладдя. | | | |Не охоплює: звичайного літнього, демісезонного та | | | |утепленого льотного одягу та компонентів цього | | | |одягу, які використовують в комплекті із | | | |спеціальним льотним одягом (8415). | |------+------+--------------------------------------------------| |85 | |ПРЕДМЕТИ ТА ЗАСОБИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ | | | |Охоплює: засоби особистої гігієни парфумерно- | | | |косметичні; засоби та предмети особистої гігієни | | | |(догляду за порожниною рота, шкірою після гоління | | | |та волоссям); речі туалету особисті; вироби з | | | |туалетного паперу. | | | |Не охоплює: косметики та приладдя туалетного | | | |лікувального індивідуального (6508), посуду | | | |паперового (7350). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8510 |Засоби особистої гігієни парфумерно-косметичні | | | |Охоплює: засоби особистої гігієни парфумерні, | | | |косметичні, спеціальні (для загару, від загару, | | | |захисні від комах, для видаляння волосся тощо). | | | |Не охоплює: засобів особистої гігієни догляду за | | | |порожниною рота, шкірою після гоління та волоссям | | | |(8520), засобів лікувальних косметичних (6508). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8520 |Засоби особистої гігієни догляду за порожниною | | | |рота, шкірою після гоління та волоссям | | | |Охоплює: засоби догляду за зубами та порожниною | | | |рота (пасти, порошки тощо), засоби догляду за | | | |волоссям, засоби для гоління, мило туалетне. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8530 |Речі туалету особисті | | | |Охоплює: предмети для догляду за зубами та | | | |порожниною рота, предмети догляду за волоссям, | | | |предмети для гоління та речі туалету особисті | | | |різні (набори манікюрні, набори педикюрні, | | | |мочалки, пояси та віники банні). | | | |Не охоплює: приладдя туалетного лікувального | | | |індивідуального (6508). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8540 |Вироби з туалетного паперу | | | |Охоплює: серветки для обличчя, папір туалетний, | | | |пакети гігієнічні, хустки носові, рушники | | | |паперові. | | | |Не охоплює: посуду для сервірування столу | | | |паперового (7350). | |------+------+--------------------------------------------------| |87 | |ПРЕДМЕТИ ПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ | | | |Охоплює: усі види кормів для тварин | | | |(сільськогосподарські культури, продукцію та | | | |відходи різних виробництв), добрива та | | | |продукцію розсадників (насіння, саджанці тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8710 |Фураж та корми | | | |Охоплює: культури кормові (коренеплідні, баштанні | | | |та зернобобові), культури кормові на силос, | | | |зерно фуражне; продукцію сінокосів, пасовищ та | | | |посівів; продукцію та відходи різних виробництв, | | | |які використовують як корм тваринам; готові корми | | | |для тварин, птахів та акваріумних риб. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8720 |Добрива | | | |Охоплює: добрива натуральні, мінеральні хімічні | | | |(азотні, фосфатні, калійні, борні та бормагнієві, | | | |складні). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8730 |Насіння та продукція розсадників | | | |Охоплює: насіння різних культур, саджанці, | | | |цибулини, коренеплоди; чубуки та розсаду | | | |квітів, плодових та овочевих культур; квіти. | |------+------+--------------------------------------------------| |88 | |ТВАРИНИ ЖИВІ | | | |Охоплює: живі тварини, які вирощують, відловлюють | | | |та відстрілюють для їжі, або використовують як | | | |робочі та службові. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8810 |Тварини живі, які використовують для їжі | |------+------+--------------------------------------------------| | |8820 |Тварини живі, які використовують не для їжі | |------+------+--------------------------------------------------| |89 | |ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ | | | |Охоплює: різні продукти харчування натуральні та | | | |ті, що являються продукцією харчової, | | | |м'ясомолочної та рибної промисловості. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8905 |М'ясо, дичина, риба | | | |Охоплює: м'ясо та субпродукти свійських та | | | |диких тварин та птиці свіжі, охолоджені чи | | | |заморожені; вироби з м'яса та субпродуктів тварин | | | |та свійської птиці (консервовані, варені, копчені,| | | |сушені, солоні); рибу живу, перероблену та | | | |консервовану; продукти з риби та з морепродуктів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8910 |Молоко, продукти молочні та яйця | | | |Охоплює: молоко сире, продукти молочні (молоко | | | |оброблене, вершки, бринза, сири, кисломолочні | | | |вироби, морозиво тощо), яйця птиці та | | | |яйцепродукти. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8915 |Фрукти та овочі | | | |Охоплює: плоди тропічних, цитрусових, кісточкових,| | | |ягідних, зерняткових, овочевих, бобових культур | | | |та коренеплоди. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8920 |Вироби хлібобулочні та круп'яні | | | |Охоплює: хліб, вироби кондитерські, торти; | | | |вироби з муки та тіста, призначені для тривалого | | | |зберігання; круп'яні вироби. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8925 |Цукор, цукерки, горіхи | | | |Охоплює: цукор очищений в сухих формах та рідкий, | | | |карамель, цукерки, шоколад, ірис, мармелад, | | | |східні солодощі та горіхи, мед та патоку. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8930 |Джеми, желе, консерви овочеві, фруктові та ягідні | |------+------+--------------------------------------------------| | |8935 |Супи та бульйони концентровані | |------+------+--------------------------------------------------| | |8940 |Продукти харчування спеціальні дієтичні та | | | |продукти особливого виготовляння | | | |Охоплює: продукти для дитячого та дієтичного | | | |харчування особливого виготовляння (соки, сухі | | | |продукти, молочні продукти, консерви м'ясні, | | | |овочеві, плодові та ягідні). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8945 |Масло та жири харчові | |------+------+--------------------------------------------------| | |8950 |Приправи та спеції | | | |Охоплює: прянощі рослинні та суміші прянощів, | | | |соуси кулінарні та делікатесні (соєві, томатні, | | | |майонез, гірчиця тощо), додатки та приправи | | | |смакові (кислота лимонна, гідролізати, ваніль, | | | |ванілін і тощо). | |------+------+--------------------------------------------------| | |8955 |Кава, чай, какао | | | |Охоплює: каву натуральну, кавові напої; чай | | | |натуральний, розчинний та фруктовий; какао та | | | |напої з нього, цикорій. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8960 |Напої безалкогольні | | | |Охоплює: мінеральні води; напої газовані, | | | |негазовані та сухі; сиропи; напої квасні, овочеві.| |------+------+--------------------------------------------------| | |8965 |Напої алкогольні | | | |Охоплює: вина виноградні, шампанські та ігристі, | | | |плодоягідні; коньяки, напої та спирти коньякові; | | | |горілки та спирт питний, вироби лікеро-горілчані, | | | |пиво. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8970 |Набори харчові упаковані | | | |Охоплює: аварійні упаковки харчові (недоторканий | | | |запас), порційні харчові упаковки, набори харчові | | | |гуманітарної допомоги тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |8975 |Тютюн та вироби тютюнові | | | |Охоплює: тютюн, вироби тютюнові, махорку. | |------+------+--------------------------------------------------| |91 | |ПАЛИВО, МАСТИЛА, ОЛИВИ, ВОСКИ | | | |Охоплює: усі види палив (тверді, рідкі у | | | |контейнерах багаторазового використання, в'язкі), | | | |олив, мастил та мастильно-охолоджувальних речовин | | | |технологічних, нафту, парафіни, воски, воскову | | | |продукцію. | | | |Не охоплює: рідкого ракетного палива в одноразових| | | |контейнерах (2845), газів стиснених та скраплених | | | |(6830), речовин консервувальних та ущільнювальних | | | |(8030). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9110 |Паливо тверде | | | |Охоплює: кам'яне та буре вугілля, деревину | | | |паливну, кокс та напівкокс, брикети, сланці | | | |горючі, таблетки нагрівальні, вугілля деревне. | | | |Не охоплює: палива твердого ракетного (1376). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9130 |Паливо рідке на основі нафти | | | |Охоплює: рідке паливо, яке містить більше ніж | | | |50 % нафти: бензин, гас, паливо бензинове | | | |реактивне, паливо гасове ракетне наливом або в | | | |контейнерах багаторазового використання. | | | |Не охоплює: твердого палива (9110), рідкого | | | |ракетного палива в одноразових контейнерах як | | | |складової частини ракет (2845). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9135 |Паливо рідке та окиснювачі на хімічній основі | | | |Охоплює: рідке паливо, яке містить більше ніж 50 %| | | |хімічних компонентів (однокомпонентне, | | | |двокомпонентне та багатокомпонентне), та | | | |окиснювачі неорганічні рідкі, які розроблені | | | |тільки для використання в ракетних двигунах та | | | |розміщені в контейнерах багаторазового | | | |використання. | | | |Не охоплює: газів стиснених та скраплених | | | |(6830), рідкого палива на хімічній основі в | | | |одноразових контейнерах як складової частини | | | |ракет (2845). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9140 |Паливо в'язке нафтове | | | |Охоплює: паливо дизельне та котельне нафтове, | | | |паливо моторне (мазут), паливо газотурбінне, | | | |паливо в'язке пічне побутове, паливо ілюмінаційне.| |------+------+--------------------------------------------------| | |9150 |Оливи, мастила та спеціальні рідини технологічні, | | | |змащувальні та гідравлічні | | | |Охоплює: оливи нафтові мастильні, мастила | | | |пластичні, суспензії, мастила тверді шаруваті (з | | | |графітом, слюдою, тальком тощо), вазеліни нафтові | | | |та петролатуми, засоби мастильно-охолоджувальні | | | |технологічні (рідини, пасти), рідини змащувальні | | | |та гідравлічні. | | | |Не охоплює: речовин консервувальних (8030). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9160 |Матеріали паливно-мастильні інші, нафта, парафіни,| | | |воски | | | |Охоплює: нафту для виробництва нафтопродуктів, | | | |парафіни нафтові, воски (озокерит, церезин, воски | | | |синтетичні), продукцію воскову (суміші воскові), | | | |білі оливи, оливи вакуумні, оливи різного | | | |призначення (консерваційні рослинного та | | | |тваринного походження тощо). | | | |Не охоплює: мастильних матеріалів та спеціальних | | | |рідин для машин та механізмів (9150). | |------+------+--------------------------------------------------| |93 | |МАТЕРІАЛИ НЕМЕТАЛЕВІ ОБРОБЛЕНІ | | | |Охоплює: папір та картон, вироби з гуми та | | | |пластмас, скло, вогнетриви та речовини | | | |вогнестійкі, вироби з азбесту, слюди, кварцу. | | | |Не охоплює: паперу та картону гофрованого та | | | |пакувального (8135), будівельного тепло- та | | | |звукоізоляційного (5640), покрівельного та | | | |гідроізоляційного (5650), електроізоляційного | | | |(5970), цигаркового (9920), паперу туалетного | | | |(8540), паперових рушників (8540), паперових | | | |витратних офісних матеріалів орозмірених (7510), | | | |блокнотів (7690), електроізоляторів (5970), | | | |заготовок для лінз офтальмологічних (6540), | | | |кабелів волоконно-оптичних (6015). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9310 |Папір та картон | | | |Охоплює: папір для друку, писальний, зошитовий, | | | |креслярський, малювальний; папір-основу, папір | | | |та картон технічний. | | | |Не охоплює: паперу та картону гофрованого та | | | |обгорткового (8135), тепло- та звукоізоляційного | | | |(5640), гідроізоляційного (5650), | | | |електроізоляційного (5970), паперу цигаркового | | | |(9920), паперових рушників (8540), паперових | | | |витратних офісних матеріалів орозмірених (7510), | | | |блокнотів (7690). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9320 |Матеріали гумові оброблені | | | |Охоплює: матеріали конструкторські та будівельні, | | | |виготовлені методом шприцювання або каландрування,| | | |з гумової суміші (профілі, труби, пластини, | | | |стрічки тощо); матеріали виготовлені з твердої | | | |гуми (ебоніту):листи, балки, прутки, смуги тощо. | | | |Не охоплює: готових виробів з гуми (їх | | | |класифікують у відповідних назвах класів) та | | | |деталей, що входять до складу устатковання | | | |(класифікують як складові частини устатковання). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9330 |Матеріали пластмасові оброблені | | | |Охоплює: конструкційні матеріали з ацетатів | | | |целюлози та пластмас (бруски, прутки, листи, | | | |стрічки тощо), зокрема оргскло. | | | |Не охоплює: готових виробів з пластмаси (їх | | | |класифікують у відповідних назвах класів), | | | |деталей, що входять до складу устатковання | | | |(класифікують як складові частини устатковання), | | | |штучного волокна (9420), паперу (9310), | | | |органічного скла (9340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9340 |Матеріали скляні оброблені | | | |Охоплює: скло неорганічне для будівництва, | | | |промисловості та побутових цілей у вигляді листів,| | | |путків, профілів, труб тощо, заготовки скляні | | | |оптичні, матеріали зі скловолокна. | | | |Не охоплює: ізоляторів (5970), заготовок для лінз | | | |офтальмологічних (6540), кабелів волоконної | | | |оптики (6015), готових виробів зі скла (їх | | | |класифікують у відповідних назвах класів); | | | |деталей, що входять до складу устатковання | | | |(класифікують як складові частини устатковання). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9350 |Матеріали вогнетривкі та вогнестійкі | |------+------+--------------------------------------------------| | |9390 |Матеріали неметалеві оброблені інші, які не | | | |увійшли в інші угруповання | | | |Охоплює: матеріали оброблені з азбесту, слюди, | | | |кварцу, матеріали на основі графіту, матеріали | | | |витратні гончарні тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| |94 | |МАТЕРІАЛИ НЕМЕТАЛЕВІ НЕОБРОБЛЕНІ | | | |Охоплює: первинні матеріали рослинного та | | | |тваринного походження, хімічні волокна, продукти | | | |сільськогосподарські та лісові неперероблені. | | | |Не охоплює: скловолокна (9340), та азбестового | | | |волокна (9390). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9410 |Матеріали рослинного походження | | | |Охоплює: лікарську рослинну сировину, необроблені | | | |рослинні ароматичні та інші матеріали для | | | |виробництва парфумів, необроблене тютюнове листя. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9420 |Волокна рослинні, тваринні та хімічні | | | |Охоплює: бавовну, вовну, шовк, волосся тварин, | | | |штучні та синтетичні волокна та інше. | | | |Не охоплює: скловолокна (9340), азбестового | | | |волокна (9390), волокна для світловодів (6010). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9430 |Продукти нехарчові тваринного походження | | | |необроблені | | | |Охоплює: пір'я і пух, слонову кістку, щетину, | | | |шкіру, хутро та інші нехарчові необроблені | | | |продукти тваринного походження. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9440 |Продукти сільськогосподарські та лісові | | | |необроблені | | | |Охоплює: зерно хлібних злаків, цукрову тростину, | | | |гуму (каучук), інші сільськогосподарські та | | | |лісові продукти необроблені. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9450 |Відходи неметалевих матеріалів | |------+------+--------------------------------------------------| |95 | |ПРУТКИ, СТРИЖНІ, БРУСКИ, ЛИСТИ МЕТАЛЕВІ | | | |Охоплює: металеві прутки, стрижні, бруски, листи | | | |тільки в масі. | | | |Не охоплює: стрічок та дроту пакувального (8135), | | | |рейок та інших деталей рейкових шляхів (2250). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9505 |Дріт сталевий неелектричний | | | |Охоплює: неелектричний дріт в масі. | | | |Не охоплює: проводів та кабелів електричних | | | |невизначеної довжини (6145). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9510 |Прутки та стрижні сталеві | | | |Охоплює: прутки, стрижні та прокат круглий | | | |сталевий тільки в масі. | | | |Не охоплює: напівфабрикатів (9640). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9515 |Штаба, листи та пластини сталеві | | | |Охоплює: матеріали сталеві тільки в масі, а саме: | | | |бронепластини, прокат листовий, плити настилу, | | | |листи перфоровані та штабу. | | | |Не охоплює: смуг та дроту пакувального (8135), | | | |плит необроблених (5340). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9520 |Профілі сталеві з високо- та низьковуглецевої | | | |сталі | | | |Охоплює: профілі сталеві з високо- та | | | |низьковуглецевої сталі тільки в масі. | | | |Не охоплює: рейок та інших деталей рейкових | | | |шляхів (2250). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9525 |Дріт із кольорових металів та їх сплавів | | | |неелектричний | | | |Охоплює: неелектричний дріт в масі з кольорових | | | |металів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9530 |Прутки та стрижні з кольорових металів та їх | | | |сплавів | |------+------+--------------------------------------------------| | |9535 |Пластини, листи, штаби та фольга з кольорових | | | |металів та їх сплавів | | | |Охоплює: вироби з кольорових металів тільки в | | | |масі, а саме: пластини, листи, штабу, фольгу, | | | |зокрема перфоровані. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9540 |Профілі з кольорових металів та їх сплавів | | | |Охоплює: профілі з кольорових металів та їх | | | |сплавів тільки в масі. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9545 |Пластини, листи, штаби, фольга та дріт з | | | |дорогоцінних металів | | | |Охоплює: вироби з дорогоцінних металів тільки в | | | |масі, а саме: пластини, листи, штабу, фольгу та | | | |дріт. | | | |Не охоплює: дорогоцінних металів для | | | |стоматологічних потреб (6520). | |------+------+--------------------------------------------------| |96 | |РУДИ, МІНЕРАЛИ, ЇХ ПЕРВИННІ ПРОДУКТИ, БРУХТ ТА | | | |ВІДХОДИ МЕТАЛІВ | | | |Охоплює: руди, мінерали, матеріали присадкові, | | | |напівфабрикати, зливки та напівфабрикати з | | | |кольорових металів, злитки дорогоцінних металів, | | | |брухт та відходи чорних і кольорових металів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9610 |Руди | | | |Охоплює: руди залізні, кольорових металів, | | | |уранові, торієві та інші. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9620 |Мінерали | | | |Охоплює: мінерали природні (добрива мінеральні, | | | |піріт, сірку, силікати, оксиди і гідроксиди | | | |тощо), мінерали синтетичні. | | | |Не охоплює: піску (5610), абразивів (5350), | | | |гравію (5610), бентонітової глини, вогнестійкої | | | |глини (9350). | |------+------+--------------------------------------------------| | |9630 |Матеріали присадкові металеві | | | |Охоплює: матеріали присадкові, що поліпшують | | | |характеристики металів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9640 |Продукти металургійні в первинних формах та | | | |напівфабрикати | | | |Охоплює: зливки, напівфабрикати з чавуну, | | | |нелегованої та легованої сталі | |------+------+--------------------------------------------------| | |9650 |Зливки та напівфабрикати з кольорових металів | | | |Охоплює: зливки та напівфабрикати з кольорових | | | |металів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9660 |Зливки дорогоцінних металів | |------+------+--------------------------------------------------| | |9670 |Брухт та відходи чорних металів | | | |Охоплює: всі види відходів та брухту чорних | | | |металів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9680 |Брухт та відходи кольорових металів | | | |Охоплює: всі види відходів та брухту кольорових | | | |металів. | |------+------+--------------------------------------------------| |99 | |РІЗНЕ | | | |Охоплює: вироби, ніде не покласифіковані. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9905 |Знаки, щити, вказівники | | | |Охоплює: електричні та друковані знаки (зокрема | | | |дорожні), ярлики та бланки загального призначення,| | | |макети, дисплейні форми вказівників. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9910 |Вироби ювелірні | | | |Охоплює: вироби ювелірні з дорогоцінних металів | | | |та каменів. | | | |Не охоплює: годинників (6645), столових приборів | | | |(7340), курильного приладдя (9920), промислових | | | |діамантів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9915 |Цінності колекційні та історичні | | | |Охоплює: антикваріат, монети, марки. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9920 |Приладдя курильне та сірники | | | |Охоплює: сірники, запальнички, папір для цигарок, | | | |люльки, приладдя для чищення люльок тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9925 |Устатковання, прикраси (начиння) та приладдя | | | |церковні | | | |Охоплює: облачення, ризи, вівтарі, чаші церковні | | | |тощо. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9930 |Пам'ятники, приладдя кладовищенське та поховальне | | | |Охоплює: дошки могильні, пам'ятники, труни, ящики | | | |поховальні та інше поховальне приладдя. | | | |Не охоплює: катафалків, холодильників для моргів. | |------+------+--------------------------------------------------| | |9999 |Різне інше | | | |Охоплює: вироби, які не можуть бути | | | |покласифіковані в жодному з інших класів. | ------------------------------------------------------------------
УКНД 03.100.01 Ключові слова: об'єкт класифікації, зброя, структура кодового
позначання, предмет постачання, прилади, устатковання.вверх