Документ va297609-07, действует, текущая редакция — Принятие от 05.11.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
05.11.2007 N 297
( v0297609-07 )

ЗМІНА N 2
до Державного класифікатора України ДК 002:2004
"Класифікація організаційно-правових
форм господарювання"
( v0097609-04 )

Чинна від 01.01.2008 р.
3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.4 ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ)
Змінити
------------------------------------------------------------------ |Директива|Є / Має бути| Код | Назва |Примітка| |---------+------------+-----+--------------------------+--------| | З |Є |3.4.7|ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, |Стор. 7 | | | | |ЗАКЛАД) ОБ'ЄДНАННЯ | | | | | |ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ | | | | | |ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ) | | | | | |утворюється на власності | | | | | |об'єднання громадян, | | | | | |релігійної організації, | | | | | |профспілки для здійснення | | | | | |господарської діяльності з| | | | | |метою виконання їх | | | | | |статутних завдань у разі, | | | | | |якщо їх статутом | | | | | |передбачено право | | | | | |заснування організацій | | |---------+------------+-----+--------------------------+--------| | |Має бути | |ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, | | | | | |ЗАКЛАД) ОБ'ЄДНАННЯ | | | | | |ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ | | | | | |ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ, | | | | | |СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ | | | | | |ТОЩО) утворюється на | | | | | |власності об'єднання | | | | | |громадян, релігійної | | | | | |організації, профспілки, | | | | | |споживчих товариств, їх | | | | | |спілок чи об'єднань для | | | | | |здійснення господарської | | | | | |діяльності з метою | | | | | |виконання їх статутних | | | | | |завдань у разі, якщо їх | | | | | |статутом передбачено право| | | | | |заснування організацій | | | | | |[3, ст. 111]; [25, ст. 11]| | ------------------------------------------------------------------
4 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ
ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Змінити
------------------------------------------------------------------ |Директива |Є / Має бути |Код | Назва |Попередній код| |----------+-------------+----+-------------------+--------------| | З | Є |440 |Організація | | | | | |(установа, заклад) | | | | | |об'єднання громадян| | | | | |(релігійної | | | | | |організації, | | | | | |профспілки) | | | |-------------+----+-------------------+--------------| | |Має бути | |Організація | | | | | |(установа, заклад) | | | | | |об'єднання громадян| | | | | |(релігійної | | | | | |організації, | | | | | |профспілки, | | | | | |споживчої | | | | | |кооперації тощо) | | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
Внести
"25. Закон України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ).вверх