Документ va17p710-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.02.2018, основание - v0001710-18

                                                          
Р І Ш Е Н Н Я
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
{ Рішення втратило чинність на підставі Постанови
Конституційного Суду
N 1-пс/2018 ( v0001710-18 ) від 22.02.2018 }
про внесення змін і доповнень до Регламенту
Конституційного Суду України

м. Київ
24 грудня 2009 року
N 17-р/2009

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянувши на засіданні пропозицію судді Конституційного
Суду України Домбровського І.П. щодо внесення змін і доповнень до
окремих положень Регламенту Конституційного Суду України
( v001z710-97 ), керуючись статтею 3 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 77
Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ),
в и р і ш и в:
Внести зміни і доповнення до Регламенту Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ).
1. Доповнити параграф 57 пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. У разі надходження до Конституційного Суду України
зазначених у пунктах 2, 3 заяви, клопотання Голова Конституційного
Суду України направляє їх для розгляду судді, який був доповідачем
у справі, або будь-якому іншому судді.
Суддя-доповідач протягом місяця здійснює підготовку питання
та направляє матеріали Голові Конституційного Суду України для
подальшого внесення на пленарне засідання".
2. Пункт 4 параграфа 57 викласти в такій редакції:
"4. Ухвала Конституційного Суду України про виправлення
неточностей у рішенні, висновку або про їх роз'яснення приймається
на пленарному засіданні Конституційного Суду України та
розсилається відповідно до статей 67, 70 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Пункт 2 параграфа 58 після слів "припинення
конституційного провадження" доповнити словами "припинення
розгляду конституційного подання, конституційного звернення".

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвверх