Стосовно дотримання процедур державних закупівель
Тендерна палата України; Заключение от 06.03.2007в-46/03
Документ v_460640-07, текущая редакция — Принятие от 06.03.2007

                     ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
В И С Н О В О К
06.03.2007 N в-46/03

Стосовно дотримання процедур
державних закупівель

(відповідно до ст. 17-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
Підстава: звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування причин незадовільного стану системи
державних закупівель та перевірки фактів можливого зловживання
службовим становищем посадових осіб, інших пов'язаних з цим
питань, утвореної на виконання Постанови Верховної Ради України
від 24.12.2004 N 2298-IV ( 2298-15 ).
Замовник торгів: ДВАТ "Шахта "Новодзержинська"
Адреса: 85201, Донецька обл., м. Дзержинськ,
вул. Фестивальна, 1
Предмет закупівлі: вугільний скіп 7,1 куб.м (2 од.) та
пристрій підвісний УПС-20 (СОП 9,5) (2 од.)
Процедура закупівлі: торги з обмеженою участю
Джерело фінансування: кошти Державного бюджету
Період здійснення процедур закупівлі: початок - 31.05.2004,
закінчення - 30.12.2004
Для розгляду та дослідження надано копії наступних
матеріалів:
1. Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти за
січень-грудень 2004 року (ф. N 1) - 1 арк.;
2. Витяги із зведеного кошторису Мінпаливенерго України на
2004 рік ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" - 2 арк.;
3. Довідки про зміни помісячного розпису асигнувань з
держбюджету на 2004 рік ( 1344-15 ) - 14 арк.;
4. Наказ від 22.07.2003 N 512 про зміни організаційної роботи
тендерного комітету ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" - 3 арк.;
5. Наказ від 20.08.2004 N 555 про зміни організаційної роботи
тендерного комітету ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" - 2 арк.;
6. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Луньову Д.П. від
13.06.2003 N Д31321, СПК N 683 - 1 арк.;
7. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Лісінському В.О. від
28.05.2004 N 561, СПК N 189662 - 1 арк.;
8. Оголошення про проведення попередньої кваліфікації
головному редактору Вісник державних закупівель від 20.05.2004
N 01-21-559 - 1 арк.;
9. Тендерна документація на закупівлю вугільного скіпа
7,1 куб.м (2 шт.) та пристрою підвісного УПС-20 (СОП 9,5) (2 шт.)
1 етап - 3 арк.;
10. Реєстраційний лист прийнятих пропозицій для проведення
попередньої кваліфікації 23.06.2004 - 1 арк.;
11. Тендерна пропозиція ВАТ "Дружківський машинобудівний
завод" б/н та дати - 8 арк.;
12. Тендерна пропозиція ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" - 11 арк.;
13. Тендерна пропозиція ВАТ Рутченківський завод "Гормаш" -
6 арк.;
14. Протокол проведення попередньої кваліфікації від
23.06.2004 б/н - 1 арк.;
15. Запрошення до участі у торгах ВАТ "Дружківський
машинобудівний завод" від 21.07.2004 - 1 арк.;
16. Запрошення до участі у торгах ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" від
21.07.2004 - 1 арк.;
17. Запрошення до участі у торгах ВАТ Рутченківський завод
"Гормаш" від 21.07.2004 - 1 арк.;
18. Відмова від участі у торгах ВАТ Рутченківський завод
"Гормаш" від 11.08.2004 N 1138 - 1 арк.;
19. Тендерна документація на закупівлю вугільного скіпа
7,1 куб.м (2 шт.) та пристрою підвісного УПС-20 (СОП 9,5) (2 шт.)
2 етап - 3 арк.;
20. Реєстраційний лист прийнятих пропозицій для проведення
тендера від 10.08.2004 - 1 арк.;
21. Тендерна пропозиція ВАТ "Дружківський машинобудівний
завод" б/н та дати - 4 арк.;
22. Тендерна пропозиція ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" - 3 арк.;
23. Протокол розкриття тендерних пропозицій від 11.08.2004 -
1 арк.;
24. Протокол оцінки тендерних пропозицій та визначення
переможця від 01.09.2004 - 2 арк.;
25. Акцепт тендерної пропозиції ВАТ "Дружківський
машинобудівний завод" від 01.09.2004 б/н - 2 арк.;
26. Повідомлення про результати торгів ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш"
від 01.09.2004 б/н - 1 арк.;
27. Звіт про результати здійснення процедури торгів з
обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти від 08.12.2005 N 2 - 2 арк.;
28. Клопотання ВАТ "Дружківський машинобудівний завод" щодо
необхідності продовження строку виготовлення товару та не
застосовувати штрафні санкції від 19.11.2004 N 58-136 - 1 арк.;
29. Лист в Міністерство палива і енергетики України про
дозвіл на збільшення строку поставки товару до 45 днів після
надходження передплати від 24.11.2004 N 0121-1375 - 1 арк.;
30. Лист-погодження Міністерства палива і енергетики України
щодо збільшення строку поставки товару до 45 днів після
надходження передплати від 07.12.2004 N 04/30-3301 - 1 арк.;
31. Договір від 10.09.2004 N 476 з додатками на закупівлю
продукції виробничо-технічного призначення на підставі тендерних
торгів, проведених 11.08.2004, - 5 арк.;
32. Додаткова угода N 1 до договору від 10.09.2004 N 476 між
ВАТ "Дружківський машинобудівний завод" та ДВАТ "Шахта
"Новодзержинська" від 08.12.2004 - 1 арк.;
33. Договір від 10.09.2004 N 477 з додатками на закупівлю
продукції виробничо-технічного призначення на підставі тендерних
торгів, проведених 11.08.2004 - 5 арк.;
34. Акт передачі комплекту технічної документації на
виготовлення скіпа 7,1 куб.м від 13.12.2004 - 1 арк.;
35. Оголошення про результати проведення торгів б/н та дати -
1 арк.
Завдання у зверненні сформульоване наступним чином: "Надати висновок щодо законності та обгрунтованості
проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг ДВАТ "Шахта
"Новодзержинська".
ДОСЛІДЖЕННЯ:
Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
При дослідженні наданих матеріалів встановлено:
1. Щодо створення та функціонування тендерного комітету,
кваліфікації членів тендерного комітету На підставі наказу "Про створення тендерного комітету" від
22.07.2003 N 512 тендерний комітет ДВАТ "Шахта "Новодзержинська"
(надалі - Замовник) затверджено в складі дев'яти осіб, головою
тендерного комітету призначено заступника директора з економічних
питань - Сандул А.Н.
Інформація про членів тендерного комітету:
--------------------------------------------------------------------- | N| П.І.Б. | Дата та номер |Займана посада в| N, дата | | | | розпорядчого | ТК |свідоцтва чи | | | | акта включення| |сертифіката | | | | до складу | | | | | | тендерного | | | | | | комітету | | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |1.|Сандул А.Н. |Наказ від |Голова |відсутнє | | | |20.08.2004 р. |тендерного | | | | |N 555 |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |2.|Лісінський В.А. | - |Заступник голови|28.05.2004 р.| | | | | |СПК N 189662 | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |3.|Ковальов А.Н. | - |Член тендерного |відсутнє | | | | |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |4.|Заболотний В.П. | - |Член тендерного |відсутнє | | | | |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |5.|Зубенко В.М. | - |Член тендерного |відсутнє | | | | |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |6.|Столяренко І.Н. | - |Член тендерного |відсутнє | | | | |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |7.|Омельяненко А.В. | - |Член тендерного |відсутнє | | | | |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |8.|Михальченков А.А.| - |Член тендерного |відсутнє | | | | |комітету | | |--+-----------------+---------------+----------------+-------------| |9.|Луньовий Д.П. | - |Секретар |13.06.2003 р.| | | | |тендерного |СПК N 683 | | | | |комітету | | ---------------------------------------------------------------------
Згідно свідоцтв від 13.06.2003 року СПК N 683 та від
28.05.2004 СПК N 189662 про підвищення кваліфікації, заступник
голови та секретар тендерного комітету підвищили кваліфікацію на
курсах "Правові та практичні аспекти державних закупівель в
Україні", а саме: Луньовий Д.П. та Лісінський В.О. До дослідження не надано Положення про тендерний комітет, що
може свідчити про невиконання Замовником вимог п. 2.5 Положення
про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо
організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства
економіки України від 26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), в частині
незатвердження відповідним розпорядчим актом Положення про
тендерний комітет.
2. Фінансування закупівель Кошторис за 2004 рік та Звіт про виконання загального та
спеціального фондів до дослідження не надано, що не надало змогу
визначити суму фінансування та фактично проведені видатки на
закупівлю вугільних скіпів 7,1 куб.м та пристроїв підвісних
УПС-20 (СОП 9,5). Відповідно до Звіту про результати здійснення процедури
торгів з обмеженою участю від 08.09.2004 N 2, очікувана вартість
закупівлі становила 260 000,0 гривень.
3. Вибір процедури закупівлі з обмеженою участю В порушення вимог 2.13 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), протокольне рішення тендерного
комітету про застосування процедури торгів з обмеженою участю
відсутнє. Відповідно до Звіту про результати здійснення процедури
відкритих торгів від 08.09.2004, тендерним комітетом Замовника для
здійснення закупівлі вугільних скіпів 7,1 куб.м (2 од.) та
пристроїв підвісних УПС-20 (СОП 9,5) (2 од.), застосовано
процедуру торгів з обмеженою участю, оскільки вказані послуги
через їх спеціалізований характер можуть бути запропоновані
обмеженою кількістю учасників, що відповідає вимогам ст. 14, 18
Закону ( 1490-14 ).
4. Визначення предмета закупівлі Відповідно до інформації викладеної в Звіті від 11.09.2004,
Замовником визначено предмет закупівлі як вугільний скіп 7,1 куб.м
та пристрій підвісний УПС-20 (СОП 9,5) по коду 29.22, що
відповідає вимогам Порядку визначення предмета закупівлі за
державні кошти, який затверджено наказом Міністерства економіки
від 27.06.2003 N 165 ( z0566-03 ), та Державному класифікатору
продукції та послуг ДК 016-97 ( v1822217-97, v2822217-97,
v3822217-97, v5822217-97 ), затвердженому наказом Державного
комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від
30.12.97 N 822 ( v0822217-97 ).
5. Інформування учасників про попередню кваліфікацію
проведення процедури торгів з обмеженою участю Оголошення про проведення попередньої кваліфікації на
закупівлю вугільних скіпів 7,1 куб.м (2 од.) та пристроїв
підвісних УПС-20 (СОП 9,5) (2 од.) розміщено в Інформаційному
бюлетені "Вісник державних закупівель" від 31.05.2004 р. за N 15
(148), N 7815 (ТЕХ). Згідно інформації, викладеної у Звіті про результати
здійснення процедури торгів з обмеженою участю від 08.09.2004 N 2,
тендерним комітетом Замовника строк для проведення попередньої
кваліфікації скорочено в зв'язку з виробничою необхідністю до 23
календарних днів.
6. Тендерна документація щодо проведення попередньої
кваліфікації Відповідно до тендерної документації Замовник проводить торги
на закупівлю вугільних скіпів 7,1 куб.м (2 од.) та пристроїв
підвісних УПС-20 (СОП 9,5) (2 од.). На дослідження Замовником надано тендерну документацію не в
повному обсязі, що унеможливлює зробити висновок щодо правильності
її оформлення та відповідності вимогам чинного законодавства. Відповідно до вимог тендерної документації Замовником
встановлені кваліфікаційні вимоги: відомості про підприємство
(реквізити, інформація про керівництво, форма власності, юридичний
статус підприємства, спеціалізація), Статус та повноваження
посадових осіб (копії документів про державну реєстрацію,
свідоцтва платника податків, статуту, прізвища осіб, уповноважених
діяти від імені фірми), фінансове становище підприємства (завірена
копія фінансового балансу за попередній рік, довідка з банку про
відсутність непогашеного кредиту, довідка ДПІ про відсутність
заборгованості перед бюджетом), технічний потенціал підприємства
(опис технічних можливостей виконавця, інформація про заходи щодо
забезпечення гарантії якості, екологічної безпеки), особливі
вимоги (наявність необхідних ліцензій та дозволів на виконання
такого виду робіт, сертифікація продукції). Тендерна документація затверджена головою тендерного
комітету - О.М. Сандул.
7. Подання та розкриття тендерних пропозицій учасників, що
приймали участь у попередній кваліфікації Згідно з Протоколом проведення попередньої кваліфікації від
23.06.2004, тендерні пропозиції надійшли 22.06.2004 від трьох
учасників: ВАТ "Дружківський машзавод", ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш",
ВАТ "Рутченківський завод "Гормаш". Відповідно до критеріїв
відбору та переліку наданих документів всі пропозиції учасників
були задовільні. Перевіркою фактично наданих тендерних пропозицій учасників з
технічними та кваліфікаційними вимогами, встановленими Замовником
у тендерній документації, встановлено деякі розбіжності, а саме: не надали всі учасники інформацію щодо - статусу підприємства та повноважень посадових осіб (копії
документів про державну реєстрацію, свідоцтва платника податків,
статуту, прізвища осіб, уповноважених діяти від імені фірми); - фінансового становища підприємства (завірена копія
фінансового балансу за попередній рік, довідка з банку про
відсутність непогашеного кредиту, довідка ДПІ про відсутність
заборгованості перед бюджетом); надано інформацію учасниками щодо - відомості про підприємство (реквізити, інформація про
керівництво, форма власності, юридичний статус підприємства,
спеціалізація), - технічний потенціал підприємства (опис технічних
можливостей виконавця, інформація про заходи щодо забезпечення
гарантії якості, екологічної безпеки), - особливі вимоги (наявність необхідних ліцензій та дозволів
на виконання такого виду робіт, сертифікація продукції). Проте, враховуючи вище викладені невідповідності, Замовником
не було відхилено попередні тендерні пропозиції учасників ВАТ
"Дружківський машзавод", ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш", ВАТ
"Рутченківський завод "Гормаш", чим порушено вимоги ч. 5 ст. 16 та
ч. 1 ст. 27 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) (надалі - Закон).
8. Направлення запрошень для участі у процедурі торгів з
обмеженою участю Замовником було направлено запрошення від 21.07.2004 б/н для
участі в торгах з обмеженою участю трьом учасникам: ВАТ
"Дружківський машзавод", ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш", ВАТ
"Рутченківський завод "Гормаш". Для подання тендерних пропозицій учасниками ТК Замовника було
встановлено строк 21 календарних днів. В звіті про результати
здійснення процедури торгів з обмеженою участю від 11.09.2004 б/н
зазначено, що строк подання тендерних пропозицій було скорочено до
21 календарного дня у зв'язку з запланованим надходженням коштів
на розрахунковий рахунок, що свідчить про можливі наміри Замовника
послабити конкуренцію між учасниками.
9. Тендерна документація Відповідно до тендерної документації Замовник проводить торги
на закупівлю вугільних скіпів 7,1 куб.м (2 од.) та пристроїв
підвісних УПС-20 (СОП 9,5) (2 од.). На дослідження Замовником надано тендерну документацію не в
повному обсязі, що унеможливлює зробити висновок щодо правильності
її оформлення та відповідності вимогам чинного законодавства. Відповідно до вимог тендерної документації Замовником
встановлені кваліфікаційні вимоги: відомості про підприємство
(реквізити, інформація про керівництво, форма власності, юридичний
статус підприємства, спеціалізація), статус та повноваження
посадових осіб (копії документів про державну реєстрацію,
свідоцтва платника податків, статуту, прізвища осіб, уповноважених
діяти від імені фірми), фінансове становище підприємства (завірена
копія фінансового балансу за попередній рік, довідка з банку про
відсутність непогашеного кредиту, довідка ДПІ про відсутність
заборгованості перед бюджетом), технічний потенціал підприємства
(опис технічних можливостей виконавця, інформація про заходи щодо
забезпечення гарантії якості, екологічної безпеки), особливі
вимоги (наявність необхідних ліцензій та дозволів на виконання
такого виду робіт, сертифікація продукції). Тендерна документація затверджена головою тендерного
комітету - О.М. Сандул.
10. Подання та розкриття тендерних пропозицій учасників Відповідно до листа від 11.08.2004 N 1138 було повідомлено,
що ВАТ "Рутченківський завод "Гормаш" відмовляється від участі у
торгах у зв'язку з великою виробничою завантаженістю. Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій від
11.08.2004, тендерні пропозиції надійшли у встановлений термін
10.08.2004 від двох учасників: ВАТ "Дружківський машзавод",
пропозиція якого склала - 234 132,0 грн., та ТОВ "ТПК
"Укрвуглемаш" - з 245 808,0 гривень. Перевіркою фактично наданих тендерних пропозицій учасників з
технічними та кваліфікаційними вимогами, встановленими Замовником
у тендерній документації, встановлено деякі розбіжності, а саме: не надали всі учасники інформацію щодо - статусу та повноважень посадових осіб (копії документів про
державну реєстрацію, свідоцтва платника податків, статуту,
прізвища осіб, уповноважених діяти від імені фірми); - фінансового становища підприємства (завірена копія
фінансового балансу за попередній рік, довідка з банку про
відсутність непогашеного кредиту, довідка ДПІ про відсутність
заборгованості перед бюджетом); надано інформацію учасниками щодо - відомості про
підприємство (реквізити, інформація про керівництво, форма
власності, юридичний статус підприємства, спеціалізація); - технічний потенціал підприємства (опис технічних
можливостей виконавця, інформація про заходи щодо забезпечення
гарантії якості, екологічної безпеки); - особливі вимоги (наявність необхідних ліцензій та дозволів
на виконання такого виду робіт, сертифікація продукції). Враховуючи вище вказані невідповідності, Замовником не були
відхилені тендерні пропозиції учасників, які не відповідали
кваліфікаційним вимогам, чим порушено ч. 1 ст. 27 Закону.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 28 Закону ( 1490-14 ), у разі
відхилення всіх тендерних пропозицій учасників відповідно до вимог
ст. 27 Закону, торги визнаються такими, що не відбулися. В порушення вимог наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 20.05.2003 N 129 ( z0447-03 )
"Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій
щодо їх заповнення", Замовником складено протокол розкриття
тендерних пропозицій не за встановленою формою, а саме: у
протоколі відсутній розділ щодо інформації про наявність та
правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених
тендерною документацією.
11. Оцінка тендерних пропозицій та визначення переможця Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету ДВАТ
"Шахта "Новодзержинська" від 01.09.2004 р, б/н, Замовником
визначено переможцем торгів ВАТ "Дружківський машзавод" з
найменшою тендерною пропозицією 234 132,0 гривень.
12. Інформування про акцепт тендерної пропозиції та про
результати торгів Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції Замовником
надіслано ВАТ "Дружківський машзавод" та повідомлення про
результати торгів ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш" від 01.09.2004 б/н. Оголошення про здійснення процедури відкритих торгів на
закупівлю вугільних скіпів 7,1 куб.м (2 од.) та пристроїв
підвісних УПС-20 (СОП 9,5) (2 од.) було розміщено в Інформаційному
бюлетені "Вісник державних закупівель" від 30.12.2004 р. за N 36
(220), за номером 12417, що пізніше встановленого терміну на 105
календарних днів. В порушення ч. 3 ст. 29 Замовником порушено термін щодо
розміщення оголошення про результати торгів у Інформаційному
бюлетені "Вісник державних закупівель".
13. Укладення договору З переможцем торгів - ВАТ "Дружківський машзавод" Замовником
укладено договори на закупівлю вугільних скіпів 7,1 куб.м від
10.09.2004 N 476 - на суму 223 740,0 грн. та пристроїв підвісних
УПС-20 (СОП 9,5) - 10.09.2004 N 477 на - 10 392,0 гривень. Загальна сума договорів становить 234 132,0 гривень. Період виконання договору - з 10.09.2004 по 31.12.2005 року. Як зазначалось вище, Замовником порушено вимоги ч. 3 ст. 29
Закону ( 1490-14 ) в частині недотримання термінів щодо розміщення
оголошення про результати торгів. Згідно з вимогами ч. 3 ст. 34
Закону, у разі укладання договору з порушенням вимог ч. 3. ст. 29
Закону, Договори від 10.09.2005 N 476, 477, укладені між
Замовником та ВАТ "Дружківський машзавод", вважаються недійсними
(нікчемними). Відповідно до ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) у разі встановлення недійсності договору
законом такий договір є недійсним (нікчемним) і визнання такого
договору недійсним судом не вимагається.
14. Складання звітності В порушення ч. 1 ст. 17 Закону ( 1490-14 ) Замовником не
відображено у Звіті про результати здійснення процедур відкритих
торгів від 08.12.2005 N 2 інформацію про адреси учасників, що
подали тендерні пропозиції.
ВИСНОВОК:
В результаті проведеного дослідження наданих матеріалів
стосовно проведення ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" процедури торгів
з обмеженою участю з придбання вугільних скіпів 7,1 куб.м та
пристроїв підвісних УПС-20 (СОП 9,5) встановлено, що закупівля
була здійснена з порушеннями вимог чинного законодавства у сфері
державних закупівель, а саме: - в порушення вимог 2.13 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), протокольне рішення тендерного
комітету про застосування процедури торгів з обмеженою участю
відсутнє; - Замовником не було відхилено попередні тендерні пропозиції
учасників ВАТ "Дружківський машзавод", ТОВ "ТПК "Укрвуглемаш", ВАТ
"Рутченківський завод "Гормаш", які не відповідали умовам
тендерної документації, чим порушено вимоги ч. 5 ст. 16 та ч. 1
ст. 27 Закону ( 1490-14 ); - Замовником не були відхилені тендерні пропозиції учасників,
які не відповідали кваліфікаційним вимогам, чим порушено
ч. 1 ст. 27 Закону. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 28 Закону
( 1490-14 ), у разі відхилення всіх тендерних пропозицій учасників
відповідно до вимог ст. 27 Закону, торги визнаються такими, що не
відбулися; - в порушення вимог наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 20.05.2003 N 129 ( z0447-03 )
"Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій
щодо їх заповнення" Замовником складено протокол розкриття
тендерних пропозицій не за встановленою формою; - в порушення ч. 3 ст. 29 Замовником порушено термін щодо
розміщення оголошення про результати торгів у Інформаційному
бюлетені "Вісник державних закупівель"; - в порушення ч. 1 ст. 17 Закону ( 1490-14 ) Замовником не
відображено у Звіті про результати здійснення процедур відкритих
торгів від 08.12.2005 N 2 інформацію про адреси учасників, що
подали тендерні пропозиції. Як зазначалось вище, Замовником порушено вимоги ч. 3 ст. 29
Закону ( 1490-14 ) в частині порушення термінів щодо розміщення
оголошення про результати торгів. Згідно з вимогами ч. 3 ст. 34
Закону, у разі укладання договору з порушенням вимог ч. 3. ст. 29
Закону, Договори від 10.09.2005 N 476, 477, укладені між ДВАТ
"Шахта "Новодзержинська" та ВАТ "Дружківський машзавод",
вважаються недійсними (нікчемними). Відповідно до ч. 2 ст. 215
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) у разі встановлення
недійсності договору законом, такий договір є недійсним
(нікчемним) і визнання такого договору недійсним судом не
вимагається. Враховуючи вище викладені порушення, за договорами 10.09.2005
N 476, 477, укладеними між ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" та ВАТ
"Дружківський машзавод", на загальну суму 234 132,0 грн.,
використано державні кошти у сумі 234 132,0 грн. з грубим
порушенням вимог чинного законодавства, в чому вбачається можливе
нанесення державі збитків. Дії тендерного комітету ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" можуть
містити ознаки суспільно небезпечних діянь, визначених ст. 364
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
Голова правління В.С.Лаба
"Офіційні висновки
Тендерної палати України",
N 3, 26 березня 2007 р.вверх