Документ v_432484-06, текущая редакция — Принятие от 05.06.2006

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Л И С Т
05.06.2006 N 6-8-839/432
Начальнику Управління
з контролю за використанням
та охороною земель
у Полтавській області
Авраменку О.В.

У Держземінспекції розглянуто звернення Управління з контролю
за використанням та охороною земель у Полтавській області від
04.05.2006 N 01-02-01/401 стосовно надання роз'яснення з приводу
обов'язковості погодження відповідним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів робочого проекту землеустрою
щодо рекультивації порушених земель. За результатами розгляду
повідомляємо наступне.
Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Порядку видачі та
анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі
- Порядок), затвердженого наказом Держкомзему України від
04.01.2005 N 1 ( z0070-05 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20 січня 2005 року за N 70/10350, власники
земельних ділянок та землекористувачі, які проводять
гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи,
зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це
призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту.
Згідно з підпунктом 3.3 пункту 3 Порядку ( z0070-05 ) дозвіл
видається на підставі затвердженого в установленому законом
порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови
зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок
проведення рекультивації порушених земель (робочий проект
землеустрою щодо рекультивації порушених земель). Якщо у проекті
зазначені умови не визначені чи визначені не в повному обсязі,
відповідний орган відмовляє у видачі дозволу.
Слід зазначити, що робочий проект землеустрою щодо
рекультивації порушених земель повинен пройти обов'язкову
екологічну експертизу, оскільки, відповідно до Закону України "Про
екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), він є Проектним матеріалом,
реалізація якого може негативно вплинути на стан навколишнього
природного середовища.
Крім того, згідно зі статтею 14 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) центральний орган виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів у галузі земельних відносин здійснює
державну екологічну експертизу землекористування.
Заступник начальника інспекції М.І.Мамчурвверх