Щодо сплати страхових внесків гірничими підприємствами
Пенсійний фонд; Письмо от 19.01.2007985/03-80
Документ v985_572-07, текущая редакция — Принятие от 19.01.2007

                ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
19.01.2007 N 985/03-80

Законом України від 16.11.2006 р. N 364-V ( 364-16 ) "Про
внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" щодо сплати страхових внесків гірничими
підприємствами" (далі - Закон) визначено, що у 2007 році гірничі
підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за
відповідний базовий звітний період, не пізніше як через
28 календарних днів з дня закінчення цього періоду.
При вирішенні питання поширення норми зазначеного Закону
( 364-16 ) слід виходити зі статей 1 та 2 Гірничого закону України
( 1127-14 ).
Статтею 1 Гірничого закону України ( 1127-14 ) визначено, що
гірниче підприємство - це цілісний технічно та організаційно
відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку
корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із
застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні,
кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо).
Статтею 2 Гірничого закону України ( 1127-14 ) передбачено,
що дія цього Закону поширюється на правовідносини у сфері
діяльності гірничих підприємств, установ, організацій, гірничих
об'єктів (далі - гірничі підприємства), що займаються розвідкою,
розробкою, видобутком та переробкою корисних копалин і веденням
гірничих робіт, будівництвом, ліквідацією або консервацією
гірничих підприємств, науково-дослідною роботою, ліквідацією
аварій у межах території України, її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони, незалежно від їх форми
власності та підпорядкування, а також підприємства, установи,
організації, громадян України, іноземних юридичних та фізичних
осіб, осіб без громадянства.
Сплата страхових внесків в строки, встановлені Законом
( 364-16 ), здійснюється починаючи з січня 2007 року, у тому числі
і внесків, нарахованих за грудень 2006 року. Відповідні зміни
вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками і застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного
фонду України від 19.12.2003 р. N 21-1 ( z0064-04 ) та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за
N 64/8663, а також до програмного забезпечення формування карток
особових рахунків платників.
Просимо довести зазначене до підвідомчих установ.
Заступник Голови правління О.Коренєввверх